29-09-17

Wereldwijd ecotoerisme blijft aan populariteit winnen

Het ecotoerisme blijft aan populariteit winnen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Global Data. Daarbij werd vastgesteld dat wereldwijd 35 procent van de toeristen toegeeft mogelijk een ecovakantie te zullen boeken. De hoogste score werd opgetekend in Maleisië, waar 76 procent interesse in ecotoerisme liet blijken. Op de tweede plaats staat China met een score van 67 procent, gevolgd door Turkije (65 procent). Ook het inkomen van het gezin lijkt een impact te hebben op de interesse in het ecotoerisme. Naarmate het gezinsinkomen oploopt, blijkt immers de belangstelling in vakanties met een ecologische inslag toe te nemen.

Er kunnen volgens GlobalData verschillende redenen naar voor worden geschoven voor de toenemende interesse in ecotoerisme. In eerste instantie wordt gewezen op de toenemende bezorgdheid over de klimaatverandering, waardoor consumenten zich in het algemeen milieubewuster zouden gedragen. Tevens moet rekening worden gehouden met de druk van het massatoerisme, die vele geïnteresseerden naar alternatieven doet uitkijken. Maar ook wordt gewag gemaakt van een streven naar exclusieve reiservaringen, terwijl volgens het rapport ook met de impact van deeleconomie rekening moet worden gehouden.

In de inkomenscategorie tussen 20.000 dollar en 34.000 dollar per jaar zegt 16 procent van de respondenten interesse te hebben in ecotoerisme, maar boven de loongrens van 150.000 dollar loopt dat aandeel op tot 57 procent. Tevens kan ook een grotere interesse worden gemeld bij de millennials, waar 41 procent een interesse in ecotoerisme zou laten blijken. Deze vaststelling bevestigt volgens GlobalData ook trends in andere economische sectoren, waar de millennial immers eveneens een grote belangstelling voor duurzaamheid laat blijken. De interesse van deze belangrijke consumentengroepen zou de sector volgens GlobalData moeten motiveren om nog meer op ecotoerisme in te zetten.

Lees Verder

20:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecotoerisme |  Facebook |

31-03-14

Ecotoerisme kan belangrijke impact hebben op armoede lokale bevolking

Beschermde natuurgebieden in Costa Rica konden de armoede in naburige gemeenschappen met 16 procent verminderen, vooral door het stimuleren van ecotoerisme. Dat is gebleken uit een onderzoek van wetenschappers aan de Georgia State University. De onderzoekers stelden vast dat het toegenomen toerisme goed is voor twee derde van de vermindering van de armoede door beschermde gebieden. Veranderingen in de infrastructuur en landgebruik had volgens het rapport weinig effect op de armoede in de omliggende gemeenschappen. De studie suggereert dat door het gebruik van armoederamingen en andere gegevens de impact van beschermingsprogramma’s op de lokale bevolking beter kan worden gemeten.

Lees Verder

14:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecotoerisme, armoede |  Facebook |

24-11-11

Ecotoerisme geen bedreiging voor Amazone-reservaten

Ecologisch toerisme heeft geen impact op de aanwezigheid van grote zoogdieren in het Amazone-gebied. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Gerona, het Donona Biological Station en de Duke University. In totaal troffen de onderzoekers in een toeristische gebieden eenenveertig soorten grote zoogdieren aan, terwijl in het omgevende natuurreservaat achtenveertig soorten werden geteld. De onderzoekers stellen geen enkele aanwijzing gevonden te hebben dat het ecotoerisme de natuurlijke rijkdom van het gebied zou aantasten.

"Er moet wel opgemerkt worden dat een foto-safari in een Keniaans wildpark weinig te maken heeft met het ecotoerisme dat in het Amazone-gebied werd opgemerkt," merkt onderzoeksleider Salvador Salvador, bioloog aan de University of Gerona, op. "In het Amazone-gebied is de omvang van het ecotoerisme heel beperkt in vergelijking met het ecosysteem van het hele gebied, maar toch bleek er op enkele soorten een impact te kunnen worden opgemerkt, zoals op de bedreigde reuzenotter. Dat had vooral te maken met het riviertransport, dat te dicht bij de otterburchten komt."

De onderzoekers stelden echter vast dat de toeristische Bonanza-zone in het Braziliaanse natuurreservaat Manu Biosphere 85 procent van alle zoogdieren telde die in het gebied zouden mogen worden verwacht. Er wordt aan toegevoegd dat het Amazone-regenwoud heel variërend is en rond de grote rivieren een heel ander karakter heeft dan in het verdere hinterland. Door menselijke nederzettingen worden vooral de gebieden rond de rivieren bedreigd, maar ook in die regio's worden grote concentraties dieren opgetekend.

 

17:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amazone, ecotoerisme |  Facebook |

01-08-10

Westers getint natuurbehoud dreigt mislukking te worden

Ecotoerisme en westers-getinte conservatie-project vormen een bedreiging voor het wildbestand, beschadigen het leefmilieu en leiden tot een migratie en criminalisering van lokale bevolkingsgroepen. Dat schrijf Rosaleen Duffy, expert op het gebied van ethische dimensies van het behoud en management van de natuur, in haar boek 'Nature Crime: How We're Getting Conservation Wrong'. Buitenlandse toeristen vragen volgens haar naar uitgelezen stranden en safari's, maar dat heeft volgens haar geleid tot ontwikkelingen waarvan de natuur geen baten uit haalt, zoals kustbebouwing, het boren van waterbronnen en het saneren van mangroven en bossen.

"Bij het oprichten van natuurreservaten komt de lokale bevolking vaak tot de vaststelling dat hun dagelijkse activiteiten - zoals de jacht en het verzamelen van hout - plots illegaal zijn geworden," merkt Duffy op. "Bovendien hebben goedbedoelde pogingen om de biotoop van bedreigde diersoorten te redden, geleid door de creatie van gebieden waar geen mensen meer toegelaten worden. Dat heeft over de hele wereld geleid tot de gedwongen verhuis van miljoenen mensen." Duffy merkt daarbij op dat de westerse benadering van conservatie er verkeerdelijk vanuit gaat dat de mens de vijand is van het natuurbehoud. Tegelijkertijd gaat men er volgens haar even onterecht vanuit dat conservationisten de redders van de natuur zijn.

Door het onvermogen om die conflicten aan te pakken en een goede samenwerking te ontwikkelen met de lokale bevolking, luidt het natuurbehoud volgens Duffy vaak zijn eigen falen in. "Pogingen om de natuur te redden zorgen er vaak voor dat gemeenschappen zich tegen de conservationisten keren," voert ze aan. "De initiatieven worden immers vaak ervaren als oneerlijk opgelegde maatregelen, ondanks hun goede bedoelingen. Dat is een bijzonder gevaarlijke evolutie, aangezien die percepties dreigen het natuurbehoud op lange termijn te doen mislukken." Duffy merkt op niet te willen aansturen op het stopzetten van het natuurbehoud, maar wel moeten volgens haar de kosten en baten worden afgewogen, zodat de best mogelijke oplossing voor mensen en dieren kan worden gezocht.

Duffy verwerpt ook het idee dat het ecotoerisme een oplossing is en kan leiden tot een economische ontwikkeling op een duurzame manier. "Vakantiegangers hebben er meestal geen idee van hoe hun toeristische paradijzen zijn gebouwd," merkt ze op. "De toerist gaat ervan uit dat de perfecte landschappen die ze te zien krijgen door de natuur werden gecreëerd. Dat is echter helemaal niet het geval. Toeristische sites zijn kunstmatige omgevingen, waarvoor meestal lokale mensen zijn moeten uitwijken. Ook leidt hotelbouw in tropische gebieden vaak tot het vernietigen van ecologisch belangrijke mangroves en koraalriffen.

17:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecotoerisme, natuur, natuurbehoud |  Facebook |