20-08-10

Grotere inspraak Europese Commissie in regionale fondsen

savisaar.jpgDe regionale budgetten van de Europese Unie moeten worden behouden op hun huidig niveau, maar de Europese Commissie zou een grotere inspraak moeten krijgen in de toewijzing van de financiële middelen. Dat heeft Edgar Savisaar, burgemeester van de Estse hoofdstad Tallinn, gezegd in een interview met het magazine Euractiv. Savisaar maakt daarin zijn beklag over een gebrek aan coherentie in de toewijzing van de budgetten. Er is volgens de burgemeester van Tallinn op dit ogenblik weinig transparantie over de aanduiding van de regionale projecten die financieel worden ondersteund met Europees geld. Het regionale budget vertegenwoordigt ongeveer 33 procent van de totale Europese begroting.

"Het regionaal budget van de Europese Unie moet op zijn huidige niveau worden behouden, op voorwaarde dat een belangrijk gedeelte van de beslissings-macht van de lidstaten wordt overgeheveld naar de Europese Commissie," merkt Edgar Savisaar op tegenover Euractiv. "Dat zou immers betekenen dat ook regio's, die op dit ogenblik door de nationale overheden worden genegeerd, in aanmerking zouden kunnen komen voor ondersteuning." Savisaar, leider van de Estse centrumpartij Keskerakond en gewezen eerste minister van Estland, merkt daarbij op dat de structurele fondsen van de Europese Unie een belangrijk rol hebben gespeeld in de verbetering van de levenskwaliteit in Tallinn.

Savisaar merkt daarbij op dat nagenoeg de helft van het investeringsbudget van Tallinn bestaat uit middelen uit het regionale fonds. Zonder de Europese steun zouden volgens hem een aantal grote wegenwerken in Tallinn zonder Europese steun onmogelijk zijn geweest. "Het probleem is echter dat de huidige Estse regering zijn dossiers niet tijdig heeft ingediend bij de Europese Unie en ook niet de voldoende administratieve capaciteiten heeft om de fondsen op een verantwoorde manier te verdelen." Savisaar argumenteert verder dat grote metropolen en hoofdsteden in het algemeen op bijkomende ondersteuning zouden moeten kunnen rekenen, aangezien ze de groeimotor van de lidstaten zijn, maar ook met de grootste sociale problemen worden geconfronteerd.