31-08-17

Klimaatverandering polariseert Europese elektriciteitsbehoefte

Indien de klimaatverandering zich verder doorzet, zal in Zuid-Europa een grotere vraag naar elektriciteit kunnen worden opgetekend. Het fenomeen zal grotendeels te wijten zijn aan de massale aankoop van airconditioning. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Potsdam en de University of California naar de evoluties in energieverbruik in vijfendertig Europese landen. Er werd daarbij anderzijds vastgesteld dat de klimaatverandering in Noord-Europa daarentegen tot een daling van de behoefte van elektriciteit zal kunnen worden opgemerkt. Die vaststellingen moeten volgens de onderzoekers een pleidooi zijn voor een sterkere integratie van de Europese energievoorraden.

“De klimaatverandering blijkt tot een polarisering van de Europese elektriciteitsbehoefte te zullen leiden,” betoogt onderzoeksleider Anders Levermann, professor klimaatsystemen aan de Universität Potsdam. Uit simulaties konden de wetenschappers afleiden dat de vraag naar elektriciteit in Europa tot het einde van deze eeuw nagenoeg status-quo zal blijven. Anderzijds bleek dat tussen de verschillende Europese regio’s grote variaties in de dagelijkse vraag zullen worden opgetekend. Daarbij wordt voor noordelijke landen een daling vooropgesteld, terwijl in het zuiden een stijging wordt verwacht. Alleen Italië zou op die verdeling een uitzondering vormen, maar de redenen daarvoor zijn volgens de onderzoekers onduidelijk.

Terwijl de stijging in het zuiden duidelijk aan de aankoop van airconditioning wordt toegeschreven, is de evolutie in het noorden volgens de onderzoekers minder gemakkelijk kan worden verklaard. Daarbij wordt opgemerkt dat vele landen voor hun verwarming immers slechts in beperkte mate op elektriciteit beroep doen. Critici merken echter op dat de klimaatverandering in de toekomst wellicht niet de sterkste factor achter de vraag naar elektriciteit zal blijken. Daarentegen moet volgens hen onder meer worden gewezen naar de verschuiving naar elektrische wagens en de toenemende rijkdom, die eveneens tot een toename van de vraag naar airconditioning zou kunnen leiden.

Lees Verder

14:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektriciteit |  Facebook |

22-08-17

Noorse elektriciteit snel exclusief hernieuwbaar

Noorwegen heeft de hernieuwbare bronnen en politieke wil om wereldwijd het eerste land te worden dat voor zijn elektriciteitsvoorziening volledig met duurzame energie-opwekking kan werken. Dat blijkt uit een rapport van Energi Norge, de sectororganisatie van de Noorse elektriciteitsbedrijven. Olu Ulseth, topman van Energi Norge, benadrukt dat de sector de bedoeling heeft om tegen het midden van deze eeuw een volledig elektrische maatschappij te worden. Die evolutie zal volgens hem zijn gebaseerd op de verdere ontwikkeling van waterkracht en een efficiëntere samenwerking tussen de industrie en de autoriteiten.

De Noorse regering maakte recent al bekend bekend dat de verkoop van brandstofmotoren in het autoverkeer tegen het midden van volgend decennium zal worden stopgezet. Die politiek is inmiddels al gedeeltelijk door een aantal andere Europese landen, zoals Frankrijk en Groot-Brittannië, overgenomen. In Noorwegen rijden op dit ogenblik al meer dan honderdduizend elektrische wagens, maar het land wil die vloot nog gevoelig uitbreiden. Daarvoor werden een aantal aanmoedigende maatregelen uitgevaardigd, zoals een belastingvermindering voor de huur van elektrische wagens, terwijl de vloot ook gratis toegang krijgt tot busstroken, tolwegen en ferry’s.

Elektrische wagens vertegenwoodigden twee jaar geleden 22 procent van de totale Noorse autovloot. Verwacht wordt dat dit aandeel tegen eind volgend jaar zal zijn opgelopen tot 30 procent. Energi Norge waarschuwt wel dat de omzet van de autovloot een belangrijke inspanning zal vragen van de transportindustrie. Verder werd bekend gemaakt dat Noorwegen tegen eind dit decennium al één elektrisch oplaadpunt per tien wagens wil uitbouwen. Daarmee zou het land tegen eind dit decennium een netwerk van ongeveer 25.000 laadpunten moeten uitbouwen. Maar ook de voeding van die laadpunten kan in belangrijke mate door waterkracht worden gegarandeerd.

Meer dan 96 procent van de Noorse elektriciteitsvoorziening wordt op dit ogenblik al door waterkracht gedekt, terwijl andere hernieuwbare bronnen nog eens een aandeel van 2 procent aanbrengen. Het saldo wordt geleverd door drie krachtcentrales op aardgas. Ulseth voegde er nog aan toe dat de omschakeling naar elektriciteit ook een stimulans zou kunnen betekenen voor de arbeidsmarkt en innovatie.

Lees Verder

18:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: noorwegen, elektriciteit |  Facebook |

02-11-13

Nog altijd één miljard mensen zonder elektriciteit

Meer dan één miljard mensen in de wereld heeft nog altijd geen toegang tot elektriciteit. Dat probleem vormt een belangrijke hindernis voor de ontwikkeling en moet dringend worden aangepakt. Dat heeft Marie-Jose Nadeau, hoofd van de World Energy Council, gezegd. Het is volgens Nadeau onaanvaardbaar dat grote bevolkingsgroepen nog altijd van elektriciteit zijn afgesloten. Het probleem vormt volgens haar onderwerp dat de hele wereld moet aanbelangen, aangezien een gebrek aan toegang tot elektriciteit een bedreiging vormt voor de sociale vrede en stabiliteit. Volgens het International Energy Agency zijn er de voorbije jaren onvoldoende inspanningen gedaan om de toegang tot energie te verbeteren.

Lees Verder

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektriciteit |  Facebook |

13-12-12

Strenge winter brengt Europese elektriciteit in het gedrang

Indien de regio deze winter door een zwaar koude-offensief zou worden getroffen, dreigt mogelijk de stabiliteit van het Europese elektriciteitsnet in het gedrang te komen. Dat heeft Ben Voorhorst, operationeel directeur van de Nederlandse netbeheerder Tennet, tegenover het online magazine Euractiv gezegd. Hij herinnerde er daarbij aan dat Duitsland vorig jaar alleen dankzij de opbrengst van de fotovoltaïsche installaties tijdens een uitzonderlijk zonnige periode een algemene blackout heeft kunnen vermijden. Vooral de afbouw van de kernenergie na de nucleaire ramp in Fukushima legt een druk op de Europese capaciteit. Vooral rond eind januari of begin februari wordt een kritieke periode verwacht. Vooral Duitsland, België, Frankrijk, Finland, Letland, Polen en Zweden zouden daarbij mogelijk in de problemen kunnen komen. Duitsland heeft al de opdracht gegeven om reservecentrales op gas, vooral in Beieren, eventueel opnieuw in gebruik te nemen.

Lees Verder

19:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektriciteit, winter |  Facebook |

29-10-11

Geschiedenis elektrische wagen in Amerikaans museum

In het National Museum of American History van het Smithsonian Institute is een tentoonstelling opgezet rond elektrische wagens. Daarbij wordt opgemerkt dat al meer dan honderd jaar gedacht wordt aan elektriciteit als een krachtbron voor wagens. Er wordt aan toegevoegd dat de Amerikaanse bevolking bij het begin van de twintigste eeuw de keuze had tussen elektriciteit, stoom of benzine. Dat uiteindelijk de fossiele brandstof de grootste populariteit verwierf, had te maken met de actieradius en de relatief gemakkelijke inplanting van benzinestations.

"De populariteit van een massaproductie van elektrische of hybride wagens is weliswaar recent, maar het idee achter elektriciteit als energiebron voor de autosector is al meer dan honderd jaar oud," merken de organisatoren op. De tentoonstelling is opgebouwd rond twee wagens. In de eerste plaats is er een Columbia Electric uit 1904, die rond de eeuwwisseling de meestverkochte wagen op de Amerikaanse markt was. Daarnaast is er een exemplaar van het T-Model van Ford uit 1914, uitgerust met een elektrische starter en elektrische lichten.

"Elektriciteit is altijd populair geweest in de autosector," aldus Roger White, curator van Road Transportation. "In de jaren twintig van de vorige eeuw werd elektriciteit niet gebruikt om auto's aan te drijven, maar wel om het gebruiksgemak van elektrische wagens toe te passen op exemplaren met een brandstofmotor." In het begin van de vorige eeuw waren elektrische wagens populairder bij rijke stadsbewoners - vooral bij vrouwen - omdat die auto's gemakkelijker waren in het gebruik.

18:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: benzine, elektriciteit, museum, vervoer |  Facebook |

14-10-11

Autobouwers akkoord over gezamenlijke oplaadinfrastructuur

De autobouwers Audi, BMW, Daimler, Ford, General Motors, Porsche en Volkswagen hebben een akkoord gesloten voor de ontwikkeling van een gezamenlijk oplaadsysteem voor de batterijen van elektrische wagens. Dat laat de wagens van de verschillende merken toe om in de toekomst gezamenlijke oplaadstations te gebruiken. Opgemerkt wordt dat de gezamenlijke ontwikkeling voordelen biedt voor zowel consumenten en autobouwers als voor de aanbieders van oplaadinfrastructuur. Het akkoord betreft de automarkten in de Verenigde Staten en Europa.

"De autobouwers beseffen dat er een internationale standaard moet worden ontwikkeld om autobatterijen snel op te laden," wordt er opgemerkt. "Een gemeenschappelijke standaard zal de ontwikkeling van de technologie voor de autobouwers minder complex maken. Bovendien laat de samenwerking toe om een gemeenschappelijk systeem sneller internationaal te implementeren. Bovendien zal de consument ook een betere service aangeboden krijgen, aangezien hij in elk elektrische laadstation terecht zal kunnen."

Het gezamenlijke systeem is ontwikkeld door de HomePlug Powerline Alliance, waarin elektronica-fabrikanten verenigd zijn. Er wordt aan toegevoegd dat de gezamenlijke benadering bovendien een raamwerk creëert voor de verdere infrastructuur-planning. De universele laadinrichting integreert alle verschillende manieren om de batterijen op te laden in één aansluitstekker. Ook de communicatie tussen voertuig en laadstation gebeurt op dezelfde manier.

15:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, elektriciteit |  Facebook |

10-09-11

Uitstap uit kernenergie technologisch en economisch haalbaar

Een herstructurering van het energiesysteem zonder kernenergie tegen het midden van de eeuw is technisch mogelijk en economisch realiseerbaar. Daarvoor is echter wel een doorgedreven inspanning van de hele maatschappij vereist. Dat is de conclusie van een rapport van onderzoekers van het Energy Science Center van het ETH Zurich. Er wordt opgemerkt dat een uitstap uit kernenergie op lange termijn aan alle sectoren van de economie een groei zou kunnen bezorgen.

De onderzoekers stellen dat de elektriciteits-productie in Zwitserland tegen het midden van de eeuw moet geraamd worden op een niveau tussen 67 terawattuur en 92 terawattuur. Daarbij wordt een raming van 80 terwattuur als het meest waarschijnlijke scenario naar voor geschoven. Hydroelektriciteit, die ongeveer 50 procent van de Zwitserse energievoorziening vertegenwoordigt en slechts beperkte groeimogelijkheden heeft, een belangrijke bijdrage zal blijven leveren. Voor de resterende 40 terawattuur moet kernenergie door alternatieve bronnen worden vervangen.

Daarbij wordt gewag gemaakt van zonnekracht, biomassa en geothermische energie. Er wordt aan toegevoegd dat gasgestookte energiecentrales en import zeker op korte termijn noodzakelijk zullen blijven om de piekvraag op te vangen. Daarbij wordt echter opgemerkt dat de uitstoot van koolstofdioxide van de gasgestookte energiecentrales door technologische vooruitgang kan worden opgevangen en opgeslagen. De onderzoekers stellen dat energie-efficiëntie echter het sleutelelement in de duurzame energieproductie zal vormen.

"Die energie-efficiëntie zal echter niet alleen door de consument kunnen worden bereikt," voeren de onderzoekers aan. "Er is ook nodig om het energieverlies in de opslag en distributie weg te werken." Er wordt aan toegevoegd dat immobiliën en automotive de belangrijkste sectoren vormen waar op het gebied van energie-besparing de grootste vooruitgang kan worden geboekt. Ook wordt gewezen op de noodzaak om de energie-metingen te verfijnen, zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden om de totale stabiliteit van de netwerken te verbeteren.

19:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektriciteit, kernenergie |  Facebook |