31-08-17

Klimaatverandering polariseert Europese elektriciteitsbehoefte

Indien de klimaatverandering zich verder doorzet, zal in Zuid-Europa een grotere vraag naar elektriciteit kunnen worden opgetekend. Het fenomeen zal grotendeels te wijten zijn aan de massale aankoop van airconditioning. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Potsdam en de University of California naar de evoluties in energieverbruik in vijfendertig Europese landen. Er werd daarbij anderzijds vastgesteld dat de klimaatverandering in Noord-Europa daarentegen tot een daling van de behoefte van elektriciteit zal kunnen worden opgemerkt. Die vaststellingen moeten volgens de onderzoekers een pleidooi zijn voor een sterkere integratie van de Europese energievoorraden.

“De klimaatverandering blijkt tot een polarisering van de Europese elektriciteitsbehoefte te zullen leiden,” betoogt onderzoeksleider Anders Levermann, professor klimaatsystemen aan de Universität Potsdam. Uit simulaties konden de wetenschappers afleiden dat de vraag naar elektriciteit in Europa tot het einde van deze eeuw nagenoeg status-quo zal blijven. Anderzijds bleek dat tussen de verschillende Europese regio’s grote variaties in de dagelijkse vraag zullen worden opgetekend. Daarbij wordt voor noordelijke landen een daling vooropgesteld, terwijl in het zuiden een stijging wordt verwacht. Alleen Italië zou op die verdeling een uitzondering vormen, maar de redenen daarvoor zijn volgens de onderzoekers onduidelijk.

Terwijl de stijging in het zuiden duidelijk aan de aankoop van airconditioning wordt toegeschreven, is de evolutie in het noorden volgens de onderzoekers minder gemakkelijk kan worden verklaard. Daarbij wordt opgemerkt dat vele landen voor hun verwarming immers slechts in beperkte mate op elektriciteit beroep doen. Critici merken echter op dat de klimaatverandering in de toekomst wellicht niet de sterkste factor achter de vraag naar elektriciteit zal blijken. Daarentegen moet volgens hen onder meer worden gewezen naar de verschuiving naar elektrische wagens en de toenemende rijkdom, die eveneens tot een toename van de vraag naar airconditioning zou kunnen leiden.

Lees Verder

14:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektriciteit |  Facebook |

22-08-17

Noorse elektriciteit snel exclusief hernieuwbaar

Noorwegen heeft de hernieuwbare bronnen en politieke wil om wereldwijd het eerste land te worden dat voor zijn elektriciteitsvoorziening volledig met duurzame energie-opwekking kan werken. Dat blijkt uit een rapport van Energi Norge, de sectororganisatie van de Noorse elektriciteitsbedrijven. Olu Ulseth, topman van Energi Norge, benadrukt dat de sector de bedoeling heeft om tegen het midden van deze eeuw een volledig elektrische maatschappij te worden. Die evolutie zal volgens hem zijn gebaseerd op de verdere ontwikkeling van waterkracht en een efficiëntere samenwerking tussen de industrie en de autoriteiten.

De Noorse regering maakte recent al bekend bekend dat de verkoop van brandstofmotoren in het autoverkeer tegen het midden van volgend decennium zal worden stopgezet. Die politiek is inmiddels al gedeeltelijk door een aantal andere Europese landen, zoals Frankrijk en Groot-Brittannië, overgenomen. In Noorwegen rijden op dit ogenblik al meer dan honderdduizend elektrische wagens, maar het land wil die vloot nog gevoelig uitbreiden. Daarvoor werden een aantal aanmoedigende maatregelen uitgevaardigd, zoals een belastingvermindering voor de huur van elektrische wagens, terwijl de vloot ook gratis toegang krijgt tot busstroken, tolwegen en ferry’s.

Elektrische wagens vertegenwoodigden twee jaar geleden 22 procent van de totale Noorse autovloot. Verwacht wordt dat dit aandeel tegen eind volgend jaar zal zijn opgelopen tot 30 procent. Energi Norge waarschuwt wel dat de omzet van de autovloot een belangrijke inspanning zal vragen van de transportindustrie. Verder werd bekend gemaakt dat Noorwegen tegen eind dit decennium al één elektrisch oplaadpunt per tien wagens wil uitbouwen. Daarmee zou het land tegen eind dit decennium een netwerk van ongeveer 25.000 laadpunten moeten uitbouwen. Maar ook de voeding van die laadpunten kan in belangrijke mate door waterkracht worden gegarandeerd.

Meer dan 96 procent van de Noorse elektriciteitsvoorziening wordt op dit ogenblik al door waterkracht gedekt, terwijl andere hernieuwbare bronnen nog eens een aandeel van 2 procent aanbrengen. Het saldo wordt geleverd door drie krachtcentrales op aardgas. Ulseth voegde er nog aan toe dat de omschakeling naar elektriciteit ook een stimulans zou kunnen betekenen voor de arbeidsmarkt en innovatie.

Lees Verder

18:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: noorwegen, elektriciteit |  Facebook |

02-11-13

Nog altijd één miljard mensen zonder elektriciteit

Meer dan één miljard mensen in de wereld heeft nog altijd geen toegang tot elektriciteit. Dat probleem vormt een belangrijke hindernis voor de ontwikkeling en moet dringend worden aangepakt. Dat heeft Marie-Jose Nadeau, hoofd van de World Energy Council, gezegd. Het is volgens Nadeau onaanvaardbaar dat grote bevolkingsgroepen nog altijd van elektriciteit zijn afgesloten. Het probleem vormt volgens haar onderwerp dat de hele wereld moet aanbelangen, aangezien een gebrek aan toegang tot elektriciteit een bedreiging vormt voor de sociale vrede en stabiliteit. Volgens het International Energy Agency zijn er de voorbije jaren onvoldoende inspanningen gedaan om de toegang tot energie te verbeteren.

Lees Verder

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektriciteit |  Facebook |

13-12-12

Strenge winter brengt Europese elektriciteit in het gedrang

Indien de regio deze winter door een zwaar koude-offensief zou worden getroffen, dreigt mogelijk de stabiliteit van het Europese elektriciteitsnet in het gedrang te komen. Dat heeft Ben Voorhorst, operationeel directeur van de Nederlandse netbeheerder Tennet, tegenover het online magazine Euractiv gezegd. Hij herinnerde er daarbij aan dat Duitsland vorig jaar alleen dankzij de opbrengst van de fotovoltaïsche installaties tijdens een uitzonderlijk zonnige periode een algemene blackout heeft kunnen vermijden. Vooral de afbouw van de kernenergie na de nucleaire ramp in Fukushima legt een druk op de Europese capaciteit. Vooral rond eind januari of begin februari wordt een kritieke periode verwacht. Vooral Duitsland, België, Frankrijk, Finland, Letland, Polen en Zweden zouden daarbij mogelijk in de problemen kunnen komen. Duitsland heeft al de opdracht gegeven om reservecentrales op gas, vooral in Beieren, eventueel opnieuw in gebruik te nemen.

Lees Verder

19:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektriciteit, winter |  Facebook |

29-10-11

Geschiedenis elektrische wagen in Amerikaans museum

In het National Museum of American History van het Smithsonian Institute is een tentoonstelling opgezet rond elektrische wagens. Daarbij wordt opgemerkt dat al meer dan honderd jaar gedacht wordt aan elektriciteit als een krachtbron voor wagens. Er wordt aan toegevoegd dat de Amerikaanse bevolking bij het begin van de twintigste eeuw de keuze had tussen elektriciteit, stoom of benzine. Dat uiteindelijk de fossiele brandstof de grootste populariteit verwierf, had te maken met de actieradius en de relatief gemakkelijke inplanting van benzinestations.

"De populariteit van een massaproductie van elektrische of hybride wagens is weliswaar recent, maar het idee achter elektriciteit als energiebron voor de autosector is al meer dan honderd jaar oud," merken de organisatoren op. De tentoonstelling is opgebouwd rond twee wagens. In de eerste plaats is er een Columbia Electric uit 1904, die rond de eeuwwisseling de meestverkochte wagen op de Amerikaanse markt was. Daarnaast is er een exemplaar van het T-Model van Ford uit 1914, uitgerust met een elektrische starter en elektrische lichten.

"Elektriciteit is altijd populair geweest in de autosector," aldus Roger White, curator van Road Transportation. "In de jaren twintig van de vorige eeuw werd elektriciteit niet gebruikt om auto's aan te drijven, maar wel om het gebruiksgemak van elektrische wagens toe te passen op exemplaren met een brandstofmotor." In het begin van de vorige eeuw waren elektrische wagens populairder bij rijke stadsbewoners - vooral bij vrouwen - omdat die auto's gemakkelijker waren in het gebruik.

18:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: benzine, elektriciteit, museum, vervoer |  Facebook |

14-10-11

Autobouwers akkoord over gezamenlijke oplaadinfrastructuur

De autobouwers Audi, BMW, Daimler, Ford, General Motors, Porsche en Volkswagen hebben een akkoord gesloten voor de ontwikkeling van een gezamenlijk oplaadsysteem voor de batterijen van elektrische wagens. Dat laat de wagens van de verschillende merken toe om in de toekomst gezamenlijke oplaadstations te gebruiken. Opgemerkt wordt dat de gezamenlijke ontwikkeling voordelen biedt voor zowel consumenten en autobouwers als voor de aanbieders van oplaadinfrastructuur. Het akkoord betreft de automarkten in de Verenigde Staten en Europa.

"De autobouwers beseffen dat er een internationale standaard moet worden ontwikkeld om autobatterijen snel op te laden," wordt er opgemerkt. "Een gemeenschappelijke standaard zal de ontwikkeling van de technologie voor de autobouwers minder complex maken. Bovendien laat de samenwerking toe om een gemeenschappelijk systeem sneller internationaal te implementeren. Bovendien zal de consument ook een betere service aangeboden krijgen, aangezien hij in elk elektrische laadstation terecht zal kunnen."

Het gezamenlijke systeem is ontwikkeld door de HomePlug Powerline Alliance, waarin elektronica-fabrikanten verenigd zijn. Er wordt aan toegevoegd dat de gezamenlijke benadering bovendien een raamwerk creëert voor de verdere infrastructuur-planning. De universele laadinrichting integreert alle verschillende manieren om de batterijen op te laden in één aansluitstekker. Ook de communicatie tussen voertuig en laadstation gebeurt op dezelfde manier.

15:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, elektriciteit |  Facebook |

10-09-11

Uitstap uit kernenergie technologisch en economisch haalbaar

Een herstructurering van het energiesysteem zonder kernenergie tegen het midden van de eeuw is technisch mogelijk en economisch realiseerbaar. Daarvoor is echter wel een doorgedreven inspanning van de hele maatschappij vereist. Dat is de conclusie van een rapport van onderzoekers van het Energy Science Center van het ETH Zurich. Er wordt opgemerkt dat een uitstap uit kernenergie op lange termijn aan alle sectoren van de economie een groei zou kunnen bezorgen.

De onderzoekers stellen dat de elektriciteits-productie in Zwitserland tegen het midden van de eeuw moet geraamd worden op een niveau tussen 67 terawattuur en 92 terawattuur. Daarbij wordt een raming van 80 terwattuur als het meest waarschijnlijke scenario naar voor geschoven. Hydroelektriciteit, die ongeveer 50 procent van de Zwitserse energievoorziening vertegenwoordigt en slechts beperkte groeimogelijkheden heeft, een belangrijke bijdrage zal blijven leveren. Voor de resterende 40 terawattuur moet kernenergie door alternatieve bronnen worden vervangen.

Daarbij wordt gewag gemaakt van zonnekracht, biomassa en geothermische energie. Er wordt aan toegevoegd dat gasgestookte energiecentrales en import zeker op korte termijn noodzakelijk zullen blijven om de piekvraag op te vangen. Daarbij wordt echter opgemerkt dat de uitstoot van koolstofdioxide van de gasgestookte energiecentrales door technologische vooruitgang kan worden opgevangen en opgeslagen. De onderzoekers stellen dat energie-efficiëntie echter het sleutelelement in de duurzame energieproductie zal vormen.

"Die energie-efficiëntie zal echter niet alleen door de consument kunnen worden bereikt," voeren de onderzoekers aan. "Er is ook nodig om het energieverlies in de opslag en distributie weg te werken." Er wordt aan toegevoegd dat immobiliën en automotive de belangrijkste sectoren vormen waar op het gebied van energie-besparing de grootste vooruitgang kan worden geboekt. Ook wordt gewezen op de noodzaak om de energie-metingen te verfijnen, zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden om de totale stabiliteit van de netwerken te verbeteren.

19:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektriciteit, kernenergie |  Facebook |

12-08-11

Ondergrondse opslag koolstofdioxide bron van elektriciteit

Ondergrondse opslag van koolstofdioxide moet in de toekomst een bron van milieuvriendelijke elektriciteit kunnen worden. Dat zeggen onderzoekers van het Lawrence Berkeley National Laboratory. De ondergrondse opslag zal volgens de onderzoekers de koolstofdioxide opwarmen, wat toelaat om turbines aan te drijven en elektriciteit op te wekken. Op die manier wordt volgens de onderzoekers een zuivere energie gecreëerd die bovendien de klimaatverandering kan helpen tegengaan. Bovendien kan de toepassing de energie-onafhankelijkheid van de Verenigde Staten helpen garanderen.

"Het is de bedoeling om koolstofdioxide op een diepte van drie kilometer in een sedimentaire laag met een temperatuur van 125 graden celcius te injecteren," merkt onderzoeksleider Barry Freifeld op. "Onder die omstandigheden bereikt koolstofdioxide een superkritisch statuut, waardoor het product zowel eigenschap van vloeistoffen als gassen heeft. De koolstofdioxide wordt vervolgens naar de oppervlakte gestuwd, waar turbines de hitte in elektriciteit omzetten. Daarna wordt de koolstofdioxide terug naar de ondergrond geleid, waardoor de hele cyclus opnieuw kan starten."

De onderzoeker merkt echter op dat na verloop van tijd een gedeelte van de koolstofdioxide zich definitief in de ondergrond zal vastzetten, waardoor nieuwe voorraden kunnen worden aangevoerd om de turbines draaiende te houden. "De technologie zou kunnen bijdragen om de hoge kosten van de opslag van koolstofdioxide te helpen verlagen en dus rendabeler te maken," stipt Freifeld aan. "Bovendien is de technologie ook bijzonder geschikt voor energieproductie in gebieden met een gebrek aan water."

Het Berkeley Lab wil in de loop van volgend jaar een experimenteel project opstarten in Cranfield in de Amerikaanse staat Mississippi. Daarmee zou het Berkeley Lab wereldwijd het eerste project opzetten dat aan de hand van koolstofdioxide elektriciteit zou produceren uit de warmte van de aarde. Het Berkeley Lab heeft voor de uitvoering van het project een toelage van 5 miljoen dollar ontvangen van het Amerikaanse ministerie van energie.

04-08-11

Elektrische wagen als energiebron in noodsituaties

Een elektrische wagen zoals de Nissan Leaf kan in noodsituaties worden gebruikt als energiebron. Dat zegt de Japanse autobouwer Nissan bij de lancering van zijn systeem Leaf-to-Home, waarbij de lithium-ion batterijen van de elektrische wagen gedurende twee dagen stroom zouden kunnen voorzien voor de huishoudelijke energiebehoefte. Nissan zegt het systeem tegen de lente van volgend jaar in een commerciële toepassing op de markt te willen brengen.

"De batterijen van de Nissan Leaf kunnen volgens de Japanse autoproducent als een reserve worden gebruikt ingeval bij een panne of natuurramp de normale energievoorziening zou uitvallen," aldus het persbureau AFP. In het systeem is voorzien dat de auto met een snel oplaadsysteem aan het distributienetwerk van de woning wordt gekoppeld. Wanneer de woning onder meer door zonnepanelen zijn eigen elektriciteit opwekt, kan het systeem volgens Nissan ook in de omgekeerde richting worden gebruikt.

"Wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen, heeft de Nissan Leaf een capaciteit van vierentwintig kilowattuur," wordt er nog opgemerkt. "Dat is het equivalent van twee dagen energiegebruik door een gemiddeld Japans gezin. De Nissan Leaf kan zes kilowatt produceren, wat voldoende is om apparaten zoals een koelkast, een airconditioning en een wasmachine tegelijkertijd te voeden." Nissan voegt er aan toe dat het systeem gezinnen ook zou toelaten om de autobatterijen tijdens dalperiodes op te laden, om er tijdens piekperiodes opnieuw zelf gebruik van te maken.

08:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, nissan leaf, elektriciteit |  Facebook |

28-05-11

Economische crisis heeft nieuwe energieconsument gecreëerd

De economische crisis heeft een nieuwe houding tegenover energieverbruik gecreëerd. Bovendien blijken bedrijven en consumenten die gewijzigde opstelling ook in de toekomst te willen handhaven. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van consulent Deloitte. Uit het onderzoek blijkt dat 52 procent van de Amerikaanse bedrijven de volgende twee tot drie jaar zijn energiekosten met 25 procent wil terugschroeven. Ook 68 procent van de consumenten zegt inspanningen te doen om het energieverbruik te beperken.

"Zowel in het Amerikaanse bedrijfsleven als bij het grote publiek kan de geboorte van de bewuste energie-consument worden opgemerkt," voert Deloitte aan. "Er is duidelijk een brede massabeweging aan de gang rond energiebewustzijn bij bedrijven en consumenten." Uit het onderzoek blijkt dat 45 procent van de Amerikanen door het verlies van werk of inkomen de pijn van de recessie heeft gevoeld. Tijdens die recessie heeft 70 procent van de Amerikanen zijn elektriciteitsverbruik beperkt en 95 procent zegt niet van plan te zijn om daar bij een economisch herstel verandering in te brengen.

Ook blijkt 90 procent van de bedrijven specifieke doelstellingen te hebben uitgewerkt rond het verbruik van elektriciteit en energie-management. Ongeveer 75 procent van de bedrijven heeft concrete doelstellingen rond het beperken van de energiekosten en het elektriciteitsverbruik en het verhogen van de efficiëntie van bedrijfsgebouwen. Bovendien geeft 56 procent aan de winstgevendheid te willen opdrijven door de beperking van het elektriciteitsverbruiken. Ook zegt bijna 33 procent plannen te hebben om zelf energie te produceren.

20:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektriciteit, energie, verenigde staten |  Facebook |

18-05-11

China vreest elektriciteitstekort tijdens zomerpiek

China is gestart met het rantsoeneren om een dreigend energietekort af te wentelen. De Chinese elektriciteitsbedrijven worden geconfronteerd met hoge energieprijzen, die hun winsten hebben uitgehold. Om de binnenlandse vraag te kunnen voldoen, heeft de Chinese regering de export van diesel verboden. Volgens de Chinese regering zou het energietekort mogelijk de grootste noodsituatie in zeven jaar tijd creëren.het ergste zijn in zeven jaar tijd.

"Elke zomer wordt China met een elektriciteitstekort geconfronteerd, maar dit jaar is de toestand verergerd door de stijgende kosten van steenkool en een terugval in de productie van hydrokracht, waardoor de situatie gevoelig erger zou kunnen worden," aldus BBC News. "De China Electricity Council (CEC) gaf aan dat de grootste Chinese elektriciteitsproducenten tijdens de eerste vier maanden van dit jaar voor 10,57 miljard yuan (1,62 miljard dollar) aan verliezen hebben geleden."

De schade ligt 7,29 miljard yuan hoger dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. "Die verliezen zijn te wijten aan gestegen kosten van steenkool," voert de China Electricity Council aan. Er wordt gewaarschuwd dat het problemen een belangrijke bedreiging zou kunnen vormen voor de elektriciteitsproductie tijdens de piekperiode in de zomer. In een aantal Chinese regio's zouden bedrijven van lokale autoriteiten al de opdracht hebben gekregen om hun elektriciteitsverbruik terug te schroeven.

16:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, elektriciteit |  Facebook |

01-02-11

Schotland en Noorwegen onderzoeken onderzeese elektriciteitskabel

Er wordt overwogen om een onderzeese elektriciteitskabel te leggen tussen Schotland en Noorwegen. Dat heeft Alex Salmond, eerste minister van Schotland, gezegd. De kabel zou een onderdeel vormen van een geïnteresseerd elektriciteitsnet rond de Noordzee. Premier Salmond voegde er aan toe dat Schotland ideaal geplaatst is om een belangrijke draaischijf te worden voor de Europese duurzame energiesector.

"Het bedrijf SSE Interconnector, een dochteronderneming van Scottish and Southern Energy, tekent een samenwerkingsakkoord met drie Noorse nutsbedrijven om de haalbaarheid van een energielink tussen Noorwegen en Groot-Brittannië aan te leggen," voert BBC News aan. "Premier Salmond benadrukte dat het belangrijk is om een verbinding te maken met Scandinavië en het Europese vasteland, waardoor Schotland volgens hem een voor de hand liggende keuze is."

Ian Marchant, chief executive van SSE Interconnector, benadrukte dat verbonden netwerken in de toekomst cruciaal zullen zijn om de voorraden van duurzame elektriciteit voor de Europese energiesector te garanderen. Hij voegde er aan toe dat Schotland en Noorwegen bijzonder veel mogelijkheden hebben om grote hoeveelheden elektriciteit te produceren. Het samenbrengen van die mogelijkheden kan volgens hem een perfect antwoord zijn op de energiebehoefte in het noordwesten van Europa.

19:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektriciteit, energie, noorwegen, schotland |  Facebook |

20-10-10

Dreigend milieuconflict tussen elektriciteit en water

De concurrentie tussen elektriciteit en water klimt steeds hoger op de Europese agenda naarmate de klimaatverandering de voorraden drinkbaar water steeds verder aantast. Er komt immers steeds meer vrees dat het hernieuwbare beleid van de Europese Unie en elektrische wagens het probleem nog verder op de spits zouden kunnen drijven. Verwacht wordt dat de vraag naar elektriciteit in Europa zal blijven stijgen, terwijl de klimaatverandering een groeiende druk uitoefent op de beschikbare watervoorraden. In een eerder rapport waarschuwde de Europese Unie al voor een permanente waterschaarste in een aantal lidstaten. Daarbij wordt opgemerkt dat het probleem zich van het mediterrane bekken naar Zuid-Oost Europa en Centraal-Europa zou kunnen uitbreiden.

Malta is volgens het Worldwatch Institute een prototype van de problematiek. Door een chronisch watertekort is Malta immers verplicht om zeewater te ontzilten in energie-intensieve filter-installaties. Die stijgende energiekosten weerspiegelen zich in de waterfactuur. "Er is een duidelijk verband tussen water en energie," merkt Peter Gammeltoft, hoofd van de waterdivisie binnen de milieudivisie van de Europese Commissie, op. De elektrificatie van de Europese energiebevoorrading zal zich volgens insiders verder zetten, wat nog zou kunnen verscherpt worden door de doorbraak van de elektrische wagens. Dat heeft een grote impact op de vraag naar water. Elektriciteitscentrales hebben immers grote hoeveelheden koelwater nodig.

"De duurzame alternatieven leiden wel tot een lagere uitstoot van koolstofdioxide, maar hebben niet noodzakelijk een betere water-voetafdruk," aldus Euractiv.com. "Windturbines en zonnepanelen zijn op dat vlak wel voordeliger, aangezien ze alleen water verbruiken tijdens de productie van de uitrusting. Een andere technologie, waarbij zonnewarmte met spiegels wordt geconcentreerd om stoomturbines aan te drijven, verbruikt daarentegen meer water dan de conventionele energie-ontwikkeling. Die installaties hebben water nodig voor het koelen en de reiniging van de spiegels. Deze installaties gebruiken twee tot drie keer meer water dan klassieke steenkoolcentrales. Bovendien zijn die installaties vaak gelegen in regio's met veel zonlicht en weinig water."

12:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, elektriciteit, energie, water |  Facebook |

29-08-10

Vochtige lucht wordt mogelijk ooit energiebron

Kleine geladen deeltjes die rechtstreeks uit vochtige lucht worden onttrokken, zouden kunnen gebruikt worden om elektriciteit te genereren. Dat heeft Fernando Galembeck, professor aan de University of Campinas in Brazilië, gezegd tijdens een congres van de American Chemical Society. Hij merkte op dat de technologie gebruik maakt van een weinig bekend atmosferisch effect. Galembeck voerde daarbij aan dat een aantal metalen zouden kunnen worden gebruikt om de elektrische lading op te slaan, wat een potentiële energiebron zou kunnen vormen in een vochtig klimaat. Een aantal experts stelt zich echter sceptisch op tegenover het mechanisme en de grootte van het effect.

"In een vochtige omgeving wordt er water geabsorbeerd aan de oppervlakte van vaste of vloeibare stoffen," merkt Galembeck op tegenover BBC News. Het werk van Galembeck toont volgens hem aan dat metalen in een vochtige omgeving elektrisch worden geladen. Die lading zou op een circuit kunnen worden aangesloten op bruikbare elektriciteit te creëren. Er wordt echter opgemerkt dat het effect bijzonder beperkt blijft. De hoeveelheid elektriciteit is honderd miljoen keer kleiner per oppervlakte dan bij zonnepanelen, maar biedt volgens Galembeck wel een middel om lading op te bouwen dat tot nu toe werd genegeerd. Verdere technologische ontwikkelingen zouden volgens hem daaruit echter een nieuwe bron van hernieuwbare energie kunnen creëren.

Marin Soljacic, fysicus aan het Massachusetts Institute of Technology, noemde de stelling van Galembeck bijzonder interessant en een goed onderzoeksdomein. "De beperkte hoeveelheid elektriciteit die kan worden opgewekt, moeten echter tot voorzichtigheid aanmanen over het praktisch nut van het principe," merkt hij op. "Op dit ogenblik kan onmogelijk worden aangegeven op welke manier het principe toegepast zou kunnen worden voor dagelijkse toepassingen. Er is dan ook nog heel wat onderzoek nodig om uit te zoeken waar de uiteindelijke grenzen liggen, maar het is ook nog te vroeg om dit onderzoek opzij te schuiven." Professor Galembeck zegt vertrouwd te zijn met de controverse rond zijn onderzoek, maar voegt er aan toe dat dergelijke ontwikkelingen steeds tot discussies leiden.

11-07-10

Elektriciteitssector investeert zwaar in intelligente netwerken

Over vijf jaar zal er wereldwijd meer dan 45 miljard dollar geïnvesteerd worden in intelligente elektriciteitsnetwerken. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau ABI Research. De investeringen gaan naar de plaatsing van zogenaamde intelligente meters, maar ook naar de modernisering van de infrastructuur voor transmissie en distributie. De onderzoekers merken op dat het grootste gedeelte van de elektriciteits-infrastructuur in de geïndustrialiseerde wereld zestig tot tachtig jaar geleden werd uitgebouwd. Een groot gedeelte van die infrastructuur is inmiddels verouderd en met de constant toenemende vraag kunnen de netwerken volgens de onderzoekers zonder een grondige modernisering niet langer veilig en betrouwbaar werken.

02:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektriciteit, netwerk |  Facebook |

03-02-10

Ook elektrische fiets roept controverses op

De wereldwijde verkoop van elektrische fietsen realiseert inmiddels een omzet van meer dan 10 miljard dollar. Dat is een bijzonder snelle groei, gezien de industrie amper één decennium geleden nog niet bestond. Bovendien is de elektrische fiets voor China, dat inmiddels wereldwijd marktleider is met naar schatting ruim 120 miljoen gebruikers, een belangrijk exportproduct geworden. China vindt daarvoor afzetmarkten in India, Europa en de Verenigde Staten. In India was een elektrische fiets nauwelijks bekend, maar met zijn snelle groei zou de omzet volgend jaar al de verkoop in Europa kunnen ophalen. In New York wordt Chinatown overspoeld met elektrische fietsen. In de Verenigde Staten en Europa wordt echter vooral gemikt op elektrische trapfietsen, terwijl in China vooral elektrische scooters populair zijn.

"In China worden traditionele fietsen en motorfietsen aan een razendsnel tempo vervangen door elektrische fietsen," aldus de Amerikaanse zakenkrant The New York Times. "Bovendien konden daardoor een groot aantal gebruikers ervan weerhouden worden om de overstap te maken naar de auto." Volgens consulent Edward Benjamin is de elektrische aandrijving een godsgeschenk voor de fietsenindustrie. Een elektrisch exemplaar kost niet alleen gevoelig meer dan een traditionele fiets, maar er zijn volgens Benjamin ook meer componenten, zoals de batterijen, die geregeld moeten worden vervangen. In Nederland vertegenwoordigt de elektrische fiets inmiddels al één derde van de totale omzet van de sector. In een aantal andere Europese landen, zoals Duitsland, Frankrijk en Italië, wordt een gelijkaardige groei vooropgesteld, onder meer te wijten aan de verouderende bevolking.

Inmiddels heeft de elektrische fiets ook voor de eerste controverses gezorgd. De grotere modellen worden op sommige plekken immers als een mogelijk veiligheidsrisico bestempeld, waardoor ze volgens critici op de openbare weg van de traditionele fietsen moeten worden gescheiden. Milieubeschermers wijzen op de batterijen, die de berg gevaarlijk afval verhogen. Maar er dreigen ook wrijvingen tussen de bezitters van elektrische fietsen en de eigenaars van traditionele exemplaren, die gefrustreerd raken door de hogere snelheden van de elektrisch aangedreven modellen. Volgens Loren Mooney, hoofdredacteur van Bicycling Magazine, is er ook een cultuurprobleem. "In Europa en de Verenigde Staten wordt de fiets vooral bestempeld als een vorm van lichaamsbeweging in plaats van een transportmiddel," aldus Mooney. "Daar worden bezitters van elektrische fietsen vaak bestempeld als bedriegers."

15:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fiets, transport, elektriciteit |  Facebook |

27-01-10

General Motors bouwt fabriek voor elektrische motoren

Over drie jaar wil de Amerikaanse autoconstructeur General Motors een fabriek openen om elektrische motoren te bouwen. Die moeten gebruikt worden in hybride modellen van de Amerikaanse constructeur. Met de bouw van de fabriek is een investering gemoeid van 246 miljoen dollar. Daarbij kan beroep gedaan worden op 105 miljoen dollar subsidies van het Amerikaanse ministerie van energie. Het autoconcern heeft beslist om tenminste een aantal van zijn elektrische motoren zelf te bouwen, aangezien de technologie bestempeld wordt als een strategische pijler voor de toekomst van General Motors. De autosector gaat immers in de richting van de elektrificatie. De locatie van de nieuwe fabriek zou later bekend worden gemaakt. Vorig jaar nam General Motors ook al een eigen batterij-fabriek in gebruik.

"In het verleden waren de benzinemotoren het hart van de autosector," aldus Tom Stephens, vice president global product operations bij General Motors, tegenover het persbureau Associated Press. "In de toekomst zullen elektrische motoren centraal staan in de autobouw." General Motors is de eerste Amerikaanse autobouwer die aankondigt om in de toekomst zelf zijn elektrische motoren te zullen bouwen. Het autoconcern is wel niet van plan om al zijn eigen motoren zelf te ontwikkelen. Voor de Chevy Volt zal bijvoorbeeld een beroep gedaan worden op een gespecialiseerde toeleverancier, maar door het bouwen en ontwikkelen van eigen motoren zal het concern naar eigen zeggen de nodige expertise kunnen opbouwen om de kwaliteit van de krachtbron en andere elektrische componenten te kunnen bewaken.

De nieuwe technologie moet de opvolger worden van het hybride platform dat op dit ogenblik wordt aangeboden in de suv-reeksen en de pickup-trucks van de Amerikaanse constructeur. "Omdat de nieuwe technologie 25 procent kleiner zal zijn en tegelijkertijd 25 procent krachtiger zal zijn, kunnen ook sedans ermee uitgerust worden," merkt Tom Stephens nog op. "De technologie moet de hybride modellen toelaten nog energie-efficiënter te worden." Volgens analisten kan het nieuwe hybride platform cruciaal worden voor de resultaten van General Motors, dat al heel wat interesse geniet voor zijn elektrische Chevy Volt. Volgens specialisten zullen hybride modellen dit decennium een belangrijk grotere verkoop realiseren dan zuiver elektrische modellen.

06-01-10

Kaliningrad moet vrezen voor elektriciteitsvoorziening

De Russische enclave Kaliningrad, ingesloten tussen Polen Litouwen, dreigt mogelijk afgesloten te worden van elektriciteit. Dat is het gevolg van onenigheid tussen Rusland en Wit-Rusland over de energiebevoorrading. Het Wit-Russische energiebedrijf Belenergo vindt het onaanvaardbaar dat Rusland zijn enclave via Wit-Rusland van elektriciteit heeft voorzien zonder daarvoor een extra doorvoervergoeding te betalen. Alyaksei Shyrma, directeur-generaal van Belenergo, noemt het Russische optreden onaanvaardbaar en eist een degelijke vergoeding voor het gebruik van het netwerk van het Wit-Russische energiebedrijf. Hij liet daarbij verstaan dat Kaliningrad eveneens door het netwerk van Belenergo wordt bevoorraad en dus mogelijk een gijzelaar zou dreigen te worden van de Russische energiepolitiek.

Belenergo zegt dat Rusland zonder toelating gebruik maakt van het Wit-Russische elektriciteitsnet gebruik maakt om energie te leveren aan de enclave Kaliningrad. Indien Rusland weigert daarvoor een vergoeding te betalen, ziet Belenergo zich naar eigen zeggen mogelijk verplicht om die toevoer af te sluiten. Rusland en Wit-Rusland hebben al langere tijd een conflict over olieleveringen. Het Wit-Russische olieconcern Belneftekhim geeft toe dat Rusland op dit ogenblik nog altijd olie levert aan Wit-Rusland, zowel voor transit als voor lokaal gebruik, maar rond de olieleveringen voor dit jaar is nog geen nieuwe overeenkomst gesloten. Dat nieuwe akkoord had voor het einde van vorig jaar ondertekend moeten zijn. Drie jaar geleden leidde een dispuut over de olieleveringen aan Wit-Rusland al tot de blokkering van de Russische olieleveringen aan Polen en Duitsland langs de Druzhba-pijpleiding.

De Russische vice-president Igor Sechin zei dat de olietransit naar West-Europese klanten gegarandeerd blijft. Eerste minister Vladimir Poetin van zijn kant zei te hopen dat een overeenkomst met Wit-Rusland over de oliebevoorrading snel zou kunnen bereikt worden. Het dispuut draait rond het voordeeltarief dat Wit-Rusland sinds drie jaar geniet bij de leveringen van Russische olie. Wit-Rusland verkoopt een gedeelte van die voorraden echter verder aan de internationale tarieven. Rusland zegt bereid te blijven om Wit-Rusland olie te willen blijven leveren aan voordelige tarieven, maar dan alleen voor het binnenlands verbruik. Op de olievoorraden die Wit-Rusland verder verkoopt, wil de Russische regering echter de internationale tarieven aanrekenen.

15:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, elektriciteit, wit-rusland, kaliningrad |  Facebook |

17-12-09

Indiase regering ondersteunt windenergie-projecten

De Indiase overheid gaat 3,8 miljard roepies investeren in windenergie-projecten die elektriciteit leveren aan het nationale net. Dat komt overeen met een bedrag van 81 miljoen dollar. Volgens analisten zullen die overheidsinvesteringen ervoor zorgen dat grote bedrijven zullen kunnen aangetrokken worden. India heeft op dit ogenblik het vierde grootste windenergie-areaal van de wereld, na Duitsland, Spanje en de Verenigde Staten. Het Indiase windmolenpark heeft een totale capaciteit van 9.587 megawatt. Die leveren 54 miljard eenheden elektriciteit aan het nationale elektriciteitsnet. Windkracht-projecten zullen door het Indiase overheidsinitiatief 0,5 roepie ontvangen per eenheid elektriciteit die op het elektriciteitsnet wordt gezet, met een maximum plafond van 6,2 miljoen roepies per megawatt voor een periode van minimum vier jaar tot maximum tien jaar. De subsidies gelden voor projecten van maximaal 4.000 megawatt. Het subsidiëringsplan loopt over een periode van drie jaar.

19:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, windenergie, elektriciteit |  Facebook |

21-11-09

Efficiëntie elektriciteit uit warmte kan gevoelig hoger

Heel wat verspilde warmte kan op een betere manier gerecupereerd worden dan tot nu toe het geval is. Dat zeggen onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology. De onderzoekers stellen dat meer dan de helft van de energie die wereldwijd wordt gegenereerd, verloren gaat. De verspilling gebeurt meestal door het opwekken van warmte. Door een nieuwe technologie zou dat overtollige warmteverlies echter in elektriciteit kunnen omgezet worden met een efficiëntie die gevoelig hoger ligt dan de bestaande toepassingen. Theoretisch kan het omzetten van warmte in elektriciteit slechts tot op een bepaalde hoogte worden gerealiseerd. Die maximumgrens wordt de Carnot Limit genoemd, gebaseerd op een formule uit de negentiende eeuw. De huidige toepassingen komen slechts aan één tiende van die limiet. Met de nieuwe technologie zou op dit ogenblik echter al 40 procent van de Carnot Limit kon worden gehaald en in de toekomst wordt zelfs gesproken van 90 procent.

18:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, warmte, elektriciteit, carnot line |  Facebook |

06-11-09

Ook McLaren ontwikkelt elektrische stadswagen

Sportwagenconstructeur McLaren heeft een eigen elektrische wagen ontwikkeld. De wagen werd ontworpen door Gordon Murray, die ook de beroemde sportwagen van McLaren heeft ontwikkeld. Tijdens de volgende zestien maanden zullen drie prototypes van de elektrische McLaren T.27 worden gebouwd. Het project heeft 9 miljoen Britse pond investeringssteun ontvangen, waarvan de helft door de Technology Strategy Board van de Britse regering. Gordon Murray, die ook de wagens voor het raceteam van McLaren in de Formule Eén heeft uitgetekend, zegt dat bij de ontwikkeling van de elektrische wagen dezelfde filosofie werd gehanteerd dan bij de racewagens. Daar staan efficiëntie en gewichtsbesparing centraal en die principes werden volgens Murray hier toegepast op elektrische stadswagens. Ook de productie van de wagens is revolutionair. Dankzij het iStream-productieproces is de autofabriek van McLaren immers slechts vijf keer kleiner dan die van een conventionele constructeur.

"Het gewicht van een auto wordt meestal niet bepaald door de veiligheid, maar wel door de luxe die de passagier eist," aldus David Bott, directeur innovatieplatformen van de Technology Strategy Board. "Het buizengeraamte van de McLaren T.27 is ontworpen om energie te absorberen en zal aan alle relevante veiligheidstests voldoen. "Alle onderdelen van de wagen werden door de computer ontworpen en werden samengesmolten in plaats van uit metalen platen gevormd te worden. Het is een compleet andere manier van constructie. Meestal wordt er gemikt op een grote waarde, of lage uitstoot of energievriendelijkheid. Maar de McLaren T.27 beantwoordt aan al die vragen." De McLaren T.27 weegt ongeveer zeshonderd kilogram. Dat is slechts half zoveel als de gemiddelde kleine familiewagen. Om energie-efficiënt te zijn, moest ook de batterij zo licht mogelijk worden gebouwd. Daardoor is de batterij het meest dure onderdeel van de hele wagen.

De McLaren T.27 haalt een snelheid van negentig kilometer per uur en heeft een reikwijdte van honderdvijftig kilometer. "Het is een wagen voor de forens of om de kinderen naar schoot te brengen," merkt Gordon Murray op. "De elektrische wagen is geen vervanger van de familiewagen, maar is wel een alternatief voor het onderhouden van verschillende wagens in het gezin." De McLaren T.27 is een driezitter. De elektrische aandrijving werd ontwikkeld in samenwerking met het Britse bedrijf Zytek Automotive. McLaren zoekt verdere financiering en partners om de productie op te kunnen starten. De wagen is een beetje kleiner dan een Smart, maar heeft een veel grotere binnenruimte. Volgens Murray zal het iStream-productieproces de opstartkosten voor een assemblagelijn met ongeveer 80 procent verlagen en niet alleen leiden tot een nieuw type van een energievriendelijke wagen, maar ook tot een heel nieuw type van de milieuvriendelijke autoconstructeur.

14:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, elektriciteit, automotive, mclaren |  Facebook |

19-10-09

Hawaii experimenteert met intelligent elektriciteitsnet

Het Amerikaanse industriële conglomeraat General Electric start in de luxeverblijf Wailea op het Hawaiiaanse eiland Maui een experiment met een intelligent elektriciteitsnet, dat onder meer de elektriciteit van huishoudelijke toestellen beperkt wanneer de energiebevoorrading het duurste is en dat optimaal gebruik maakt van windenergie en zonnewarmte. De bedoeling is om het energieverbruik over een periode van drie jaar met 15 procent terug te schroeven. Hawaii is de Amerikaanse staat die het meest afhankelijk is van fossiele brandstoffen. De woningen in Wailea worden voorzien van elektriciteitsmeters, die berekenen hoeveel energie de verschillende huishoudelijke toestellen verbruiken en hen automatisch zou uitschakelen wanneer de energieprijs hoog oploopt.

"Er zijn heel wat mogelijkheden om onze kennis van het elektriciteitsverbruik op te drijven," merkt Bob Gilligan, vice president transmissie bij GE Energy, op tegenover het persbureau Associated Press. "Dat zou het de bevolking gemakkelijker maken om de energievoorziening te beperken wanneer dat mogelijk is. De meeste consumenten hebben er geen idee van hoeveel energie ze op elk tijdstip van de dag gebruiken. Indien de consument zou weten wanneer de elektriciteit het duurste is, zou hij automatisch de airconditioning kunnen bijsturen of de vaatwasser uitschakelen tot de vraag opnieuw daalt. Dat zou de gebruiker geld helpen besparen, maar ook de druk op het elektriciteitsnet verlichten en de elektriciteitsproducent toelaten om meer gebruik te maken van hernieuwbare energie."

De luxegemeenschap van Wailea, met een oppervlakte van vier vierkante mijl, werd voor het experiment geselecteerd omwille de snelle constructiegroei in de regio en zijn geïsoleerde ligging. "Uiteindelijk is het de bedoeling dat een intelligent elektriciteitsnet op nationaal vlak wordt geïmplementeerd, maar in Wailea kan het systeem op kleinschalig vlak worden uitgetest," stipte een woordvoerder van elektriciteitsmaatschappij Hawaiian Electric aan. Hawaii moet ongeveer 90 procent van al zijn energieverbruik invoeren. Door de grilligheid van het Hawaiiaanse klimaat is het bijzonder moeilijk om te rekenen om hernieuwbare energie. Het intelligente elektriciteitsnet kan echter ontdekken wanneer er voldoende wind of zon beschikbaar is om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te schroeven.

18:59 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, elektriciteit, hawaii |  Facebook |

23-07-09

Batterijen geen oplossing voor elektrisch vervoer

kaistElektrische batterijen zijn niet de ideale oplossing voor het autoverkeer. Dat zegt Suh Nam-Pyo, president van het Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST). Volgens hem wordt de technologie op basis van lithium-ion batterijen geconfronteerd met zware barrières, zoals de kostprijs, het gewicht en de beperkte lithium-voorraden. Suh Nam-Pyo zegt dat er meer kan verwacht worden van zogenaamde oplaad-wegen, waar elektriciteitsleidingen onder het oppervlak van het wegdek de auto's opnieuw kunnen opladen. Op een testcircuit op de campus van Daejeon, 140 kilometer ten zuiden van Seoul, rijdt op dit ogenblik al een bus op basis van ondergrondse elektriciteitsleidingen.

"In het KAIST-systeem worden auto's onderaan op het chassis uitgerust met een magnetische strip, die de elektriciteit uit de weg aantrekken zonder dat er rechtstreeks contact moet zijn," aldus het persbureau AFP. "Het Koreaanse systeem zou toelaten om kleinere batterijen te installeren of de reikwijdte van de voertuigen te verhogen." Daarnaast ontwikkelde het Koreaanse instituut ook een mobiele haven, waardoor de hoge bouwkosten van diepwaterhavens zouden kunnen worden verminderd. In plaats van grote containerschepen naar dergelijke havens te brengen, zouden de mobiele havens in open water naar de schepen varen om de lading over te hevelen en naar de wal te brengen. Deze mobiele havens zouden tot 1.250 containers tegelijkerheid kunnen behandelen.

Het onderzoek naar beide technologieën verloopt volgens Suh Nam-Pyo bijzonder snel. Het Korea Advanced Institute of Science and Technology werd in 1971 opgericht om de industrialisering van Zuid-Korea te ondersteunen. Sindsdien is Zuid-Korea de grootste scheepsbouwer van de wereld geworden en heeft zich ook ontwikkeld tot een internationale grootmacht op het gebied van elektronica, telecommunicatie, auto's en staal. "Volgens Suh Nam-Pyo moet Zuid-Korea zijn economie nu echter een nieuwe richting uitsturen en daarbij mikken op oplossingen voor problemen waarmee de mensheid tijdens de éénentwintigste eeuw wordt geconfronteerd," merkt het persbureau op. "Daarbij denkt hij vooral aan energie, milieu, water en duurzaamheid."

14:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektriciteit, mobiliteit |  Facebook |

15-12-08

Elektriciteitsvoorziening Moskou gegarandeerd

In Moskou zijn elektriciteitspannes in de toekomst uitgesloten. Dat heeft Yury Luzhkov, burgemeester van de Russische hoofdstad, gezegd ter gelegenheid van een nieuw transmissiestation in het Ochakovo-district in het westen van Moskou. Volgens het Russische elektriciteitsbedrijf FSK is het nieuwe station het grootste van heel Europa. Het heeft een capaciteit van 500 kilowatt. Met het project was een investering gemoeid van ongeveer 530 miljoen dollar. Tegenstanders stellen de nood aan extra capaciteit in vraag, want het elektriciteitsverbruik zal volgens hen volgend jaar dalen, onder meer als gevolg van de wereldwijde economische crisis.

Burgemeester Luzhkov gaf toe dat het elektriciteitsverbruik in Moskou dit jaar met 5,7 procent is gedaald. Dat zou vooral te maken hebben met energiebesparende maatregelen die het stadsbestuur heeft genomen. "Vooral het verbruik van gas en petroleum zou gedaald zijn," aldus The Moscow Times. Maar ook andere factoren hebben volgens analisten bijgedragen tot een daling in het energieverbruik. In heel Rusland is er een sprake van een daling in het elektriciteitsverbruik met 5,1 procent. In het Centraal Rusland, waar de grootste concentratie aan industrie en bevolking wordt aangetroffen, was er zelfs sprake van een daling met 8,9 procent op één jaar tijd.

Het warme weer zou het verbruik met één tot twee procent hebben doen dalen, maar vooral de productieverlaging in de Russische industrie is de hoofdoorzaak van de terugval in het elektriciteitsverbruik. De energieproducenten hebben hun constructieplannen al bijgesteld omdat ze ervan uitgaan dat het verbruik in de toekomst nog verder zal dalen. Volgens burgemeester Luzhkov zou een verdere daling in de consumptie van energie het stadsbestuur van Moskou verplichten om zijn plannen voor de verdere uitbouw van het elektriciteitsnet te herzien. "We zullen geen nieuwe elektriciteitsinfrastructuur en andere nutsvoorzieningen meer bouwen indien daar geen voldoende vraag naar is," beklemtoonde hij. "Daarbij zullen we anticiperen op de verdere evoluties die verwacht worden.

10:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, elektriciteit, moskou |  Facebook |

07-12-08

Elektrisch wagenpark biedt China ongekende mogelijkheden

Een elektrisch wagenpark zou China enorme mogelijkheden kunnen bieden om de afhankelijkheid van het land van geïmporteerde olie en buitenlandse autotechnologie te beperken, hoewel deze wagens een kleinere winst betekenen op het vlak van uitstoot van broeikasgassen dan hybride auto's. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau McKinsey. China zou volgens de onderzoekers op twee decennia tijd wereldleider kunnen worden op het vlak van elektrische wagens kunnen worden, met alleen al een omzet van 219,4 miljard dollar op de binnenlandse markt, zelfs indien minder dan éénderde van het Chinese autopark elektrisch zou worden.

"In Japan en de Verenigde Staten zijn enkele bedrijven actief met het ontwikkelen van elektrische wagens," aldus het onderzoeksbureau. "Er is echter in deze sector nog geen echte marktleider opgestaan. Daar liggen grote kansen voor China. Op dit ogenblik moet China, de tweede grootste olieverbruiker ter wereld, al een gigantische vloot wagens op de markt brengen om te kunnen beantwoorden aan de steeds groeiende vraag van de rijker wordende middenklasse, die op zoek is naar een betere levensstijl. Maar bijna de helft van die wagens is afkomstig uit import."

Indien China zijn huidig groeiniveau verder zet, zal het land zijn import van olie tegen 2030 nagenoeg verdubbelen. "Maar een groter gebruik van elektrische wagens zou die groei met een kwart kunnen beperken," stipt McKinsey aan. "De prijs van een elektrische auto ligt nog altijd een kwart hoger dan voor een traditioneel model, maar indien China voor elektrische motoren een belastingsverlaging zou doorvoeren of benzine duurder zou maken, zou de bestuurder dat verschil op vijf jaar tijd hebben kunnen recupereren en dus de keuze voor een elektrisch model aantrekkelijker maken."

Eén van de problemen is echter de beperkte impact van elektrische wagens op de uitstoot van broeikasgassen. "In China wordt immers een groot gedeelte van de elektrische opgewekt met steenkool," wordt er opgemerkt. "Een elektrische auto zou de uitstoot met 19 procent kunnen doen dalen, maar een hybride met een elektro-dieselmotor komt aan een besparing van 56 procent. Uit ecologisch overwicht zou het dan ook interessanter kunnen lijken om voor hybrides te kiezen, maar elektrische aandrijving is realistischer, omdat het een goedkoper oplossing is en aan een aantal Chinese overheidsdoelstellingen zou beantwoorden."

Tegen 2010 moet 10 procent van de Chinese autovloot bestaan uit exemplaren die rijden op alternatieve brandstoffen. Eén Chinees bedrijf bouwt op dit ogenblik een fabriek die 20.000 elektrische auto's per jaar zou kunnen produceren.

16:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, milieu, elektriciteit, automotive, hybride |  Facebook |

12-11-08

Nederlandse ontwerpers denken aan energie-eilanden

631559352_energy_island_01Het Nederlandse ingenieursbureau Kema heeft een plan ontwikkeld om op zee energie op te slaan, die gebruikt zou kunnen worden om piekmomenten in het elektriciteitsverbruik op te vangen. Het is daarbij de bedoeling dat uit een groot reservoir tijdens dalmomenten in het elektriciteitsverbruik water uit het reservoir in zee zou gepompt worden. Bij piekmomenten zou het water weer in het reservoir worden gelaten, waarbij turbines een elektrische vermogen van ongeveer 30 gigawattuur zouden kunnen opslaan. Er zijn echter nog tal van praktische problemen die een realisatie in de weg staan.

"Het Nederlandse Energie-Eiland zou de productie van windturbines moeten aanvullen," aldus het magazine The Register. "Windenergie heeft het nadeel dat er niet altijd voldoende wind is om voldoende elektriciteit op te wekken. Het Energie-eiland - dat vijftig meter diep zou worden en een oppervlakte krijgen van zes op tien kilometer, moet op momenten van relatieve windstilte de nodige stroom leveren, door water vanuit de zee het reservoir te laten binnenstromen. Het opnieuw leegpompen kost uiteraard ook energie, maar daarbij kan men gebruik maken van dalmomenten met een elektriciteitsoverschot."

Ook financieel lijkt het plan van Kema te kloppen. Ze zouden elektriciteit immers aankopen bij een overaanbod - wanneer de prijs laagt ligt - terwijl de energie verkocht wordt op ogenblikken van een tekort, wanneer de elektriciteitsprijs op zijn hoogste niveau staat. Om heel Nederland van elektriciteit te voorzien zouden er wel vijftig energie-eilanden moeten gebouwd worden, waarbij sommige een dubbele verdieping zouden moeten krijgen, aangezien de Nederlandse kust slechts 450 kilometer lang is. Ook zijn niet alle locaties even geschikt voor de aanleg van energie-eilanden.

Tevens wordt erop gewezen dat Nederland nog altijd één miljoen vaten olie en vijftig miljard kubieke meter gas per dag verbruikt, wat ooit allemaal zal moeten vervangen worden door elektriciteit. "Dat kan door de energie-eilanden onmogelijk opgevangen worden," stipt The Register nog aan.

04-11-08

Ook Ierland denkt aan elektrisch wegennet

better_place_renault_meganeIerland zou een belangrijk speerpunt kunnen worden in de ontwikkeling van het elektrische wegverkeer. Dat zegt Christian Egenfeldt, Europees business development manager van Better Place, een Amerikaanse producent van infrastructuur voor elektrisch vervoer. Volgens Egenfeldt zouden er in 2011 al elektrische auto's op de Ierse markt kunnen gebracht worden. Better Place zou al met de Ierse overheid over de invoering van elektrisch vervoer hebben gepraat. Het Amerikaanse bedrijf werkt ook in Israël, Denemarken en Australië aan gelijkaardige projecten.

"De Ierse overheid stelt zich bijzonder progressief op tegenover de beperking van de uitstoot van broeikasgassen door de transportsector," motiveert Egenfeldt de keuze voor Ierland tegenover de Ierse krant The Sunday Business Post. "Bovendien liggen de transportkosten in Ierland bijzonder hoog, waardoor de Ierse automobilist open staat voor alternatieven." Om het project te kunnen realiseren is er wel ondersteuning nodig van grote investeerders en energieleveranciers. Bovendien moet er een overeenkomst gesloten worden met Ierse retailketens om een keten van batterijstations uit te bouwen.

Better Place benadrukt dat er per 100.000 elektrische voertuigen ongeveer 250.000 tot 300.000 oplaadstations nodig zijn, terwijl er ook nog eens honderd tot honderdvijftig locaties moeten ingericht worden waar batterijen kunnen uitgewisseld worden. Een batterij heeft een reikwijdte van ongeveer 150 kilometer. Automobilisten die langere afstanden afleggen, zouden op dit locaties hun lege batterijen tegen opgeladen exemplaren kunnen inruilen. Het verwisselen, dat volledig automatisch gebeurt, zou ongeveer drie minuten duren.

31-10-08

Elektrische wagen kan piekmomenten opvangen

Elektrisch aangedreven auto's zouden kunnen gebruikt worden om piekmomenten in het elektriciteitsnet op te vangen. Dat zeggen onderzoekers van de Amerikaanse University of Michigan. Een dergelijke combinatie zou volgens hen zowel voordelig zijn voor de eigenaar van de elektrische auto als voor de energiebedrijven. De eigenaar van de auto zou immers vergoed worden voor de levering van de elektriciteit, terwijl de energiebedrijven geld zouden kunnen besparen omdat ze minder zouden moeten investeren in reserve-generatoren.

"Het concept vehicle-to-grid (V2G) is gebaseerd op het feit dan een auto gedurende 90 procent van de tijd niet wordt gebruikt," aldus het magazine LiveScience. De onderzoekers hebben van de Amerikaanse National Science Foundation een subsidie van 2 miljoen gekregen om een haalbaarheidsstudie te maken voor V2G-toepassingen. Onderzoeksleider Jeff Stein zegt aan te willen tonen dat elektrisch transport geen eenrichtingsverkeer is en dat energiebedrijven een voordeel kunnen halen uit het feit dat er miljoen batterijen met opgeslagen elektriciteit beschikbaar zijn.

"De elektriciteitsconsumptie is lokaal gesitueerd en het is dan ook zinvol om elektriciteit ook lokaal op het net te zetten," benadrukt Tom Gage, chief executive van AC Propulsion, een bedrijf uit Californië dat elektrische wagens produceert. De onderzoekers stellen wel dat de elektrische auto's niet ingeschakeld worden voor de normale elektriciteitsproductie, maar alleen om piekmomenten op te vangen. Bestuurders moeten volgens hen ook niet vrezen voor een platte batterij, aangezien het maximaal verlies beperkt blijft tot 20 procent.

De onderzoekers stellen dat een eigenaar van een elektrische auto tot 300 dollar per maand zou kunnen verdienen door zijn wagen ter beschikking te stellen voor elektriciteitsvoorziening. Er moet wel nog verder onderzoek gebeuren om een praktisch model uit te werken. Bovendien zal het volgens hen nog vijf tot tien jaar duren vooraleer er voldoende elektrische wagens rondrijden om het systeem met succes te kunnen implementeren.

15:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, elektriciteit, automotive |  Facebook |

07-10-08

Steeds meer Amerikanen zonder gas en elektriciteit

In de Verenigde Staten wordt de gas- en elektriciteitsbevoorrading van steeds meer gezinnen afgesloten. Door de zwakke Amerikaanse economie en de hoge brandstofprijzen, kunnen veel Amerikaanse huishoudens immers hun energierekening niet meer betalen. Dat blijkt uit een onderzoek van het persbureau Associated Press. In de staat New York is het aantal afsluitingen met 17 procent gestegen dan één jaar geleden en in Michigan ligt het aantal afsluitingen zelfs 22 procent hoger. Ook in andere Amerikaanse staten werd een stijging genoteerd.

"Hoewel de Amerikaanse regering en de gouverneurs van diverse Amerikaanse staten pogingen doen om te vermijden dat gezinnen deze winter zullen afgesloten worden van gas en elektriciteit, vrezen velen dat de situatie nog zal verergeren," aldus Associated Press. "In de staat New York werd tijdens de maand augustus de energievoorziening van meer dan 230.000 gezinnen afgesneden. Er gaan dan ook steeds meer stemmen op om tegemoetkomingen te voorzien, zodat de impact van de hoge brandstofprijzen beperkt zouden kunnen blijven."

"De beschikbare budgetten van de Amerikaanse gezinnen zijn kleiner dan vroeger," aldus Mark Wolfe, executive director van de National Energy Assistance Directors Association. "Daardoor moeten ze keuzes maken en betalen dus de belangrijkste rekeningen, zoals de huur en voeding. Daardoor schiet de energierekening over." Wel wordt opgemerkt dat het afsluiten van de elektriciteit slechts een ultieme maatregel is, die pas wordt doorgevoerd wanneer klanten al honderden dollars betalingsachterstand hebben. De Amerikaanse regering werkt aan de uitbouw van een noodfonds om arme gezinnen te helpen met hun verwarmingskosten.

16:07 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, gas, elektriciteit, verenigde staten |  Facebook |

28-09-08

Akkoord rond groot Canadees damproject

Muskrat2De Canadese provincie Newfoundland & Labrador heeft een overeenkomst gesloten met de eskimo-bevolking Innu Nation voor de realisatie van een groot damproject op de Churchill-rivier. Het Lower Churchill Project voorziet in de bouw van twee waterkrachtcentrales met een totale capaciteit van 2.800 megawatt, die vanaf 2015 elektriciteit zouden moeten leveren aan Oost-Canada en het noord-oosten van de Verenigde Staten. De Innu Nation krijgt ook een compensatie voor het bestaande waterkracht-project Upper Churchill.

In ruil voor de gronden die voor Lower Churchill zullen onteigend worden, krijgt de Innu Nation 5 miljoen Canadese dollar per jaar voor de constructie van de dammen en later 5 procent van de inkomsten van de elektriciteitsproductie. Daarnaast krijgt de Innu Nation tot 2041 ook een compensatie van 2 miljoen per jaar voor het bestaande project Upper Churchill. Daarmee komt de Canadese provincie tegemoet aan de klacht van de eskimo-bevolking dat ze bij de realisatie van dat project niet werd geconsulteerd en daardoor 6.000 vierkante meter land was kwijt geraakt.

De plannen voor Lower Churchill liggen al bijna dertig jaar op tafel, maar werden steeds opnieuw uitgesteld. Het project wordt beschouwd als één van de meest veelbelovende plannen voor het opwekken van duurzame energie in Canada. De elektriciteit zou onder meer met onderzeese kabels naar New Brunswick worden getransporteerd. Het akkoord moet volgend jaar nog wel door de Innu Nation worden bekrachtigd. Naast financiële tegemoetkoming hebben ze ook een landruil, onder meer voor jachtgronden, gekregen. Er moet ook nog een milieuvergunning worden uitgereikt.

12:08 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: churchill, elektriciteit, canada, innu |  Facebook |