02-11-13

Nog altijd één miljard mensen zonder elektriciteit

Meer dan één miljard mensen in de wereld heeft nog altijd geen toegang tot elektriciteit. Dat probleem vormt een belangrijke hindernis voor de ontwikkeling en moet dringend worden aangepakt. Dat heeft Marie-Jose Nadeau, hoofd van de World Energy Council, gezegd. Het is volgens Nadeau onaanvaardbaar dat grote bevolkingsgroepen nog altijd van elektriciteit zijn afgesloten. Het probleem vormt volgens haar onderwerp dat de hele wereld moet aanbelangen, aangezien een gebrek aan toegang tot elektriciteit een bedreiging vormt voor de sociale vrede en stabiliteit. Volgens het International Energy Agency zijn er de voorbije jaren onvoldoende inspanningen gedaan om de toegang tot energie te verbeteren.

Lees Verder

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektriciteit |  Facebook |

13-12-12

Strenge winter brengt Europese elektriciteit in het gedrang

Indien de regio deze winter door een zwaar koude-offensief zou worden getroffen, dreigt mogelijk de stabiliteit van het Europese elektriciteitsnet in het gedrang te komen. Dat heeft Ben Voorhorst, operationeel directeur van de Nederlandse netbeheerder Tennet, tegenover het online magazine Euractiv gezegd. Hij herinnerde er daarbij aan dat Duitsland vorig jaar alleen dankzij de opbrengst van de fotovoltaïsche installaties tijdens een uitzonderlijk zonnige periode een algemene blackout heeft kunnen vermijden. Vooral de afbouw van de kernenergie na de nucleaire ramp in Fukushima legt een druk op de Europese capaciteit. Vooral rond eind januari of begin februari wordt een kritieke periode verwacht. Vooral Duitsland, België, Frankrijk, Finland, Letland, Polen en Zweden zouden daarbij mogelijk in de problemen kunnen komen. Duitsland heeft al de opdracht gegeven om reservecentrales op gas, vooral in Beieren, eventueel opnieuw in gebruik te nemen.

Lees Verder

19:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektriciteit, winter |  Facebook |

29-10-11

Geschiedenis elektrische wagen in Amerikaans museum

In het National Museum of American History van het Smithsonian Institute is een tentoonstelling opgezet rond elektrische wagens. Daarbij wordt opgemerkt dat al meer dan honderd jaar gedacht wordt aan elektriciteit als een krachtbron voor wagens. Er wordt aan toegevoegd dat de Amerikaanse bevolking bij het begin van de twintigste eeuw de keuze had tussen elektriciteit, stoom of benzine. Dat uiteindelijk de fossiele brandstof de grootste populariteit verwierf, had te maken met de actieradius en de relatief gemakkelijke inplanting van benzinestations.

"De populariteit van een massaproductie van elektrische of hybride wagens is weliswaar recent, maar het idee achter elektriciteit als energiebron voor de autosector is al meer dan honderd jaar oud," merken de organisatoren op. De tentoonstelling is opgebouwd rond twee wagens. In de eerste plaats is er een Columbia Electric uit 1904, die rond de eeuwwisseling de meestverkochte wagen op de Amerikaanse markt was. Daarnaast is er een exemplaar van het T-Model van Ford uit 1914, uitgerust met een elektrische starter en elektrische lichten.

"Elektriciteit is altijd populair geweest in de autosector," aldus Roger White, curator van Road Transportation. "In de jaren twintig van de vorige eeuw werd elektriciteit niet gebruikt om auto's aan te drijven, maar wel om het gebruiksgemak van elektrische wagens toe te passen op exemplaren met een brandstofmotor." In het begin van de vorige eeuw waren elektrische wagens populairder bij rijke stadsbewoners - vooral bij vrouwen - omdat die auto's gemakkelijker waren in het gebruik.

18:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: benzine, elektriciteit, museum, vervoer |  Facebook |

14-10-11

Autobouwers akkoord over gezamenlijke oplaadinfrastructuur

De autobouwers Audi, BMW, Daimler, Ford, General Motors, Porsche en Volkswagen hebben een akkoord gesloten voor de ontwikkeling van een gezamenlijk oplaadsysteem voor de batterijen van elektrische wagens. Dat laat de wagens van de verschillende merken toe om in de toekomst gezamenlijke oplaadstations te gebruiken. Opgemerkt wordt dat de gezamenlijke ontwikkeling voordelen biedt voor zowel consumenten en autobouwers als voor de aanbieders van oplaadinfrastructuur. Het akkoord betreft de automarkten in de Verenigde Staten en Europa.

"De autobouwers beseffen dat er een internationale standaard moet worden ontwikkeld om autobatterijen snel op te laden," wordt er opgemerkt. "Een gemeenschappelijke standaard zal de ontwikkeling van de technologie voor de autobouwers minder complex maken. Bovendien laat de samenwerking toe om een gemeenschappelijk systeem sneller internationaal te implementeren. Bovendien zal de consument ook een betere service aangeboden krijgen, aangezien hij in elk elektrische laadstation terecht zal kunnen."

Het gezamenlijke systeem is ontwikkeld door de HomePlug Powerline Alliance, waarin elektronica-fabrikanten verenigd zijn. Er wordt aan toegevoegd dat de gezamenlijke benadering bovendien een raamwerk creëert voor de verdere infrastructuur-planning. De universele laadinrichting integreert alle verschillende manieren om de batterijen op te laden in één aansluitstekker. Ook de communicatie tussen voertuig en laadstation gebeurt op dezelfde manier.

15:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, elektriciteit |  Facebook |

10-09-11

Uitstap uit kernenergie technologisch en economisch haalbaar

Een herstructurering van het energiesysteem zonder kernenergie tegen het midden van de eeuw is technisch mogelijk en economisch realiseerbaar. Daarvoor is echter wel een doorgedreven inspanning van de hele maatschappij vereist. Dat is de conclusie van een rapport van onderzoekers van het Energy Science Center van het ETH Zurich. Er wordt opgemerkt dat een uitstap uit kernenergie op lange termijn aan alle sectoren van de economie een groei zou kunnen bezorgen.

De onderzoekers stellen dat de elektriciteits-productie in Zwitserland tegen het midden van de eeuw moet geraamd worden op een niveau tussen 67 terawattuur en 92 terawattuur. Daarbij wordt een raming van 80 terwattuur als het meest waarschijnlijke scenario naar voor geschoven. Hydroelektriciteit, die ongeveer 50 procent van de Zwitserse energievoorziening vertegenwoordigt en slechts beperkte groeimogelijkheden heeft, een belangrijke bijdrage zal blijven leveren. Voor de resterende 40 terawattuur moet kernenergie door alternatieve bronnen worden vervangen.

Daarbij wordt gewag gemaakt van zonnekracht, biomassa en geothermische energie. Er wordt aan toegevoegd dat gasgestookte energiecentrales en import zeker op korte termijn noodzakelijk zullen blijven om de piekvraag op te vangen. Daarbij wordt echter opgemerkt dat de uitstoot van koolstofdioxide van de gasgestookte energiecentrales door technologische vooruitgang kan worden opgevangen en opgeslagen. De onderzoekers stellen dat energie-efficiëntie echter het sleutelelement in de duurzame energieproductie zal vormen.

"Die energie-efficiëntie zal echter niet alleen door de consument kunnen worden bereikt," voeren de onderzoekers aan. "Er is ook nodig om het energieverlies in de opslag en distributie weg te werken." Er wordt aan toegevoegd dat immobiliën en automotive de belangrijkste sectoren vormen waar op het gebied van energie-besparing de grootste vooruitgang kan worden geboekt. Ook wordt gewezen op de noodzaak om de energie-metingen te verfijnen, zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden om de totale stabiliteit van de netwerken te verbeteren.

19:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektriciteit, kernenergie |  Facebook |

12-08-11

Ondergrondse opslag koolstofdioxide bron van elektriciteit

Ondergrondse opslag van koolstofdioxide moet in de toekomst een bron van milieuvriendelijke elektriciteit kunnen worden. Dat zeggen onderzoekers van het Lawrence Berkeley National Laboratory. De ondergrondse opslag zal volgens de onderzoekers de koolstofdioxide opwarmen, wat toelaat om turbines aan te drijven en elektriciteit op te wekken. Op die manier wordt volgens de onderzoekers een zuivere energie gecreëerd die bovendien de klimaatverandering kan helpen tegengaan. Bovendien kan de toepassing de energie-onafhankelijkheid van de Verenigde Staten helpen garanderen.

"Het is de bedoeling om koolstofdioxide op een diepte van drie kilometer in een sedimentaire laag met een temperatuur van 125 graden celcius te injecteren," merkt onderzoeksleider Barry Freifeld op. "Onder die omstandigheden bereikt koolstofdioxide een superkritisch statuut, waardoor het product zowel eigenschap van vloeistoffen als gassen heeft. De koolstofdioxide wordt vervolgens naar de oppervlakte gestuwd, waar turbines de hitte in elektriciteit omzetten. Daarna wordt de koolstofdioxide terug naar de ondergrond geleid, waardoor de hele cyclus opnieuw kan starten."

De onderzoeker merkt echter op dat na verloop van tijd een gedeelte van de koolstofdioxide zich definitief in de ondergrond zal vastzetten, waardoor nieuwe voorraden kunnen worden aangevoerd om de turbines draaiende te houden. "De technologie zou kunnen bijdragen om de hoge kosten van de opslag van koolstofdioxide te helpen verlagen en dus rendabeler te maken," stipt Freifeld aan. "Bovendien is de technologie ook bijzonder geschikt voor energieproductie in gebieden met een gebrek aan water."

Het Berkeley Lab wil in de loop van volgend jaar een experimenteel project opstarten in Cranfield in de Amerikaanse staat Mississippi. Daarmee zou het Berkeley Lab wereldwijd het eerste project opzetten dat aan de hand van koolstofdioxide elektriciteit zou produceren uit de warmte van de aarde. Het Berkeley Lab heeft voor de uitvoering van het project een toelage van 5 miljoen dollar ontvangen van het Amerikaanse ministerie van energie.

04-08-11

Elektrische wagen als energiebron in noodsituaties

Een elektrische wagen zoals de Nissan Leaf kan in noodsituaties worden gebruikt als energiebron. Dat zegt de Japanse autobouwer Nissan bij de lancering van zijn systeem Leaf-to-Home, waarbij de lithium-ion batterijen van de elektrische wagen gedurende twee dagen stroom zouden kunnen voorzien voor de huishoudelijke energiebehoefte. Nissan zegt het systeem tegen de lente van volgend jaar in een commerciële toepassing op de markt te willen brengen.

"De batterijen van de Nissan Leaf kunnen volgens de Japanse autoproducent als een reserve worden gebruikt ingeval bij een panne of natuurramp de normale energievoorziening zou uitvallen," aldus het persbureau AFP. In het systeem is voorzien dat de auto met een snel oplaadsysteem aan het distributienetwerk van de woning wordt gekoppeld. Wanneer de woning onder meer door zonnepanelen zijn eigen elektriciteit opwekt, kan het systeem volgens Nissan ook in de omgekeerde richting worden gebruikt.

"Wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen, heeft de Nissan Leaf een capaciteit van vierentwintig kilowattuur," wordt er nog opgemerkt. "Dat is het equivalent van twee dagen energiegebruik door een gemiddeld Japans gezin. De Nissan Leaf kan zes kilowatt produceren, wat voldoende is om apparaten zoals een koelkast, een airconditioning en een wasmachine tegelijkertijd te voeden." Nissan voegt er aan toe dat het systeem gezinnen ook zou toelaten om de autobatterijen tijdens dalperiodes op te laden, om er tijdens piekperiodes opnieuw zelf gebruik van te maken.

08:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, nissan leaf, elektriciteit |  Facebook |