03-09-17

Consument behoudt grote interesse in elektronica

De consument behoudt een grote interesse in elektronica. Dat is de conclusie van een rapport van consulent GfK Research. Opgemerkt wordt dat de verkoop van intelligentie televisietoestellen, smartphones en game-computers ook dit jaar een sterke verkoop laten optekenen. Onder meer werd opgetekend dat op de wereldwijde televisiemarkt tijdens de eerste helft van dit jaar intelligente toestellen 59 procent van de totale verkoop vertegenwoordigden. In China bleek dat cijfer volgens het rapport zelfs op te lopen tot 89 procent, tegenover 56 procent in Europa. De gemiddelde besteding liep daarbij op van 431 euro naar 448 euro.

Daarnaast wordt opgemerkt dat de verkoop van games een belangrijke steun zijn gebleken voor de totale computermarkt, die het voorbije jaar met een toenemende concurrentie van smartphones en tablets heeft moeten afrekenen. Op desktops lieten de games het voorbije jaar een wereldwijde omzetgroei met 55 procent optekenen. Bij de mobiele games werd een omzetstijging met 24 procent genoteerd. In totaal liepen de wereldwijde inkomsten uit computergames op tot 1,5 miljard euro. Ook bij de verkoop van game-accessoires werd een toename met 56 procent tot ongeveer 1,1 miljard euro gemeld.

De sterkste stijging werd daarbij gemeld bij de monitors, waar een groei met 114 procent werd opgetekend. Maar de gameconsument was volgens de onderzoekers ook een belangrijke klant voor computermuizen, klavieren en koptelefoons. Tenslotte blijft volgens de onderzoekers ook de sector van de smartphones een sterke groei realiseren. Tijdens de eerste helft van dit jaar zouden wereldwijd ongeveer 700 miljoen smartphones zijn verkocht. Dat vertegenwoordigde een stijging met 5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dankzij een sterkere prijsstijging - die met 7 procent opliepen tot gemiddeld 287 euro - konden de inkomsten een stijging met 12 procent registreren.

Lees Verder

20:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica |  Facebook |

15-01-14

Duidelijke generatieverschillen in gebruik elektronica

Er kunnen duidelijk generatieverschillen worden opgetekend in het gebruik van elektronische apparaten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Gallup bij Amerikaanse consumenten naar het gebruik van veertien elektronische apparaten voor de consumentenmarkt. Het onderzoek toont volgens Gallup verder ook aan dat een aantal traditionele apparaten duidelijk aan populariteit hebben moeten inboeten en plaats hebben moeten maken voor nieuwe technologieën, die vaak aan het internet kunnen worden gelinkt. Vooral de jongere leeftijdsgroepen zijn volgens Gallup massaal overgestapt op een nieuwe generatie toestellen.

Lees Verder

13:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica |  Facebook |

22-11-13

Elektronica heeft vernietigende impact op nachtrust

Een overdreven verbondenheid met elektronische apparaten heeft een vernietigende impact op de nachtrust. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University. De onderzoekers merken op dat de constante aanwezigheid van smartphones, tablets, laptops en televisietoestellen in de woning het voor het individu steeds moeilijker maken om de nodige nachtrust te genieten. Dat geldt volgens de onderzoekers vooral voor tieners. De onderzoekers voegen er aan toe dat tieners bijzonder gevoelig zijn voor het licht dat deze toestellen uitstralen, waardoor het moeilijker wordt om de slaap te kunnen vatten.

Lees Verder

13:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica, nachtrust |  Facebook |

24-08-13

Defecten groter gevaar voor elektronische systemen dan cyberaanvallen

Defecten aan elektronische systemen worden in Europa vaker veroorzaakt door gebrekkige software en slechte herstellingen dan door bewuste cyberaanvallen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het European Union Agency for Network and Information Security (Enisa). Opgemerkt dat nationale regulatoren het voorbije jaar negenenzeventig incidenten hebben gemeld waardoor netwerken of diensten voor elektronische communicatie zijn uitgevallen. De incidenten waren verdeeld over achttien verschillende landen. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat 75 procent van de incidenten het gevolg waren van technische defecten.

“De meeste incidenten waren te wijten aan defecte hardware, softwareproblemen of overbelaste elektriciteitskabels,” merkt Christoffer Karsberg, veiligheidsexpert bij Enisa, op. “Maar ook werden de bedrijven geconfronteerd met een aantal pannes die te wijten waren aan koperdiefstallen. Koper is immers bijzonder gegeerd op de illegale markt. In veel gevallen snijden de dieven echter vezelkabels over, in de overtuiging met koperverbindingen te maken hebben. Er wordt heel wat schade aangericht door de toenemende trend van koperdiefstallen.” Mobiele telefoon en mobiel internet bleken met gemiddeld 1,8 miljoen getroffen gebruikers het zwaarst te lijden te hebben van het uitvallen van elektronische systemen.

Slechts negen incidenten waren het voorbije jaar volgens het rapport te wijten aan bewuste cyberaanvallen. “Daarmee lijkt de impact van de cyberaanvallen relatief beperkt te blijven, maar men mag niet vergeten dat hier alleen grote incidenten worden gemeld,” zegt Karsberg nog. “Er moet rekening mee gehouden worden dat vele cyberaanvallen werden uitgevoerd met relatief beperkte gevolgen. Bovendien moet men beseffen dat vele cyberaanvallen de bedoeling hebben om ongemerkt binnen te dringen in communicatiesystemen. Deze aanvallen hebben dan ook bewust niet de intentie om de systemen te verstoren of plat te leggen.”

Lees Verder

13:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica, defect, cyberaanval |  Facebook |

03-06-13

Elektronica wordt essentieel verkoopargument voor autosector

De wereldwijde markt voor automotive-elektronica zal tegen het einde van het decennium een waarde hebben opgebouwd van 240 miljard dollar. Dat betekent een stijging met 50 procent tegenover het begin van het decennium. Dat is de conclusie van een rapport van consulent IMS Research. Deze cijfers tonen volgens de onderzoekers aan dat elektronica steeds belangrijker wordt in de brede autosector, waarbij de technologie door de producenten steeds meer wordt erkend als een essentieel verkoopargument.

Lees Verder

15:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, elektronica |  Facebook |

27-05-12

Millennials moeilijk te bewegen tot energiebesparingen

Het is moeilijk om de millennials te sensibiliseren voor een beperking van het energiegebruik. Die generatie is door het veelvuldig gebruik van elektronische gadgets bijzonder afhankelijk van energie, maar valt moeilijk te bewegen om zijn gedrag te veranderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Monash University. Indien men deze generatie tot een gedragsverandering wil aanzetten, moet men volgens de onderzoekers proberen in te spelen op de relaties die de millennials met hun gadgets hebben.

"De leeftijdsgroep tussen dertien en dertig jaar kunnen met milieuboodschappen moeilijk worden aangespoord om energie te besparen," merkt onderzoeksleider Samantha Smith op. "Weinig generaties zijn meer afhankelijk geweest van elektriciteit dan de millennials. Deze groep bestaat uit intensieve gebruikers van technologie en een groot gedeelte van hun leven wordt bepaald door online toepassingen, maar boodschappen over energiebesparing blijken moeilijk tot de millennials door te dringen."

"Wanneer er een schaarste aan elektriciteit optreedt, ervaren vele millennials bepaalde vormen van stress," voert Samantha Smith nog aan. De onderzoekers merken op dat sociale media een belangrijke rol kunnen spelen om deze leeftijdsgroep toch te overtuigen van het belang van energiebesparing. Bovendien moet er volgens Smith rekening mee gehouden worden dat de millennials gevoeliger zijn voor kostenbesparingen en financiële baten dan voor milieuvoordelen.

Lees Verder

09:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennial, elektronica, energie |  Facebook |

18-03-12

Elektronica meest gevoelig voor concurrentie online retail

Elektronica is als sector het meest gevoelig voor de concurrentie van de online retail. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Retrevo. Daarbij wordt opgemerkt dat 48 procent van de consumenten toegeeft elektronische goederen elders online aangekocht te hebben nadat ze in een fysieke winkel werden bestudeerd. Bij de bezitters van smartphones loopt dat cijfer op tot 58 procent. Op de tweede plaats volgen schoenen, waar 32 procent van de shoppers en 41 procent van de smartphone-bezitters toegeeft uiteindelijk elders een online aankoop gedaan te hebben.

De derde plaats wordt met een score van respectievelijk 31 procent en 39 procent ingenomen door kleding. Er wordt aan toegevoegd dat ook in alle andere productcategorieën smartphone-bezitters het meest zijn geneigd om uiteindelijk elders online een aankoop te realiseren. Verder wordt opgemerkt dat 78 procent van de smartphone-gebruikers een product in een winkel hebben gecontroleerd, om het vervolgens elders online te kopen. Dat geldt ook voor 66 procent van de totale consumentengroep.

De onderzoekers merken op dat meer dan de helft van de smartphone-bezitters aangeeft in de winkel een mobiel apparaat gebruikt te hebben om hen bij een aankoop te assisteren. Daarbij gaat het in de eerste plaats om het controleren van de prijzen (42 procent) en het verkrijgen van coupons (25 procent). Ook blijkt dat 29 procent ratings en besprekingen van producten bestudeert vooraleer er tot een aankoopbeslissing wordt overgegaan. Ook blijkt dat 43 procent een retailer-applicatie heeft gedownload, maar slechts 14 procent maakt er daadwerkelijk gebruik van.
          

14:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica, smartphone, retail |  Facebook |