03-09-17

Consument behoudt grote interesse in elektronica

De consument behoudt een grote interesse in elektronica. Dat is de conclusie van een rapport van consulent GfK Research. Opgemerkt wordt dat de verkoop van intelligentie televisietoestellen, smartphones en game-computers ook dit jaar een sterke verkoop laten optekenen. Onder meer werd opgetekend dat op de wereldwijde televisiemarkt tijdens de eerste helft van dit jaar intelligente toestellen 59 procent van de totale verkoop vertegenwoordigden. In China bleek dat cijfer volgens het rapport zelfs op te lopen tot 89 procent, tegenover 56 procent in Europa. De gemiddelde besteding liep daarbij op van 431 euro naar 448 euro.

Daarnaast wordt opgemerkt dat de verkoop van games een belangrijke steun zijn gebleken voor de totale computermarkt, die het voorbije jaar met een toenemende concurrentie van smartphones en tablets heeft moeten afrekenen. Op desktops lieten de games het voorbije jaar een wereldwijde omzetgroei met 55 procent optekenen. Bij de mobiele games werd een omzetstijging met 24 procent genoteerd. In totaal liepen de wereldwijde inkomsten uit computergames op tot 1,5 miljard euro. Ook bij de verkoop van game-accessoires werd een toename met 56 procent tot ongeveer 1,1 miljard euro gemeld.

De sterkste stijging werd daarbij gemeld bij de monitors, waar een groei met 114 procent werd opgetekend. Maar de gameconsument was volgens de onderzoekers ook een belangrijke klant voor computermuizen, klavieren en koptelefoons. Tenslotte blijft volgens de onderzoekers ook de sector van de smartphones een sterke groei realiseren. Tijdens de eerste helft van dit jaar zouden wereldwijd ongeveer 700 miljoen smartphones zijn verkocht. Dat vertegenwoordigde een stijging met 5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dankzij een sterkere prijsstijging - die met 7 procent opliepen tot gemiddeld 287 euro - konden de inkomsten een stijging met 12 procent registreren.

Lees Verder

20:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica |  Facebook |

15-01-14

Duidelijke generatieverschillen in gebruik elektronica

Er kunnen duidelijk generatieverschillen worden opgetekend in het gebruik van elektronische apparaten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Gallup bij Amerikaanse consumenten naar het gebruik van veertien elektronische apparaten voor de consumentenmarkt. Het onderzoek toont volgens Gallup verder ook aan dat een aantal traditionele apparaten duidelijk aan populariteit hebben moeten inboeten en plaats hebben moeten maken voor nieuwe technologieën, die vaak aan het internet kunnen worden gelinkt. Vooral de jongere leeftijdsgroepen zijn volgens Gallup massaal overgestapt op een nieuwe generatie toestellen.

Lees Verder

13:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica |  Facebook |

22-11-13

Elektronica heeft vernietigende impact op nachtrust

Een overdreven verbondenheid met elektronische apparaten heeft een vernietigende impact op de nachtrust. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University. De onderzoekers merken op dat de constante aanwezigheid van smartphones, tablets, laptops en televisietoestellen in de woning het voor het individu steeds moeilijker maken om de nodige nachtrust te genieten. Dat geldt volgens de onderzoekers vooral voor tieners. De onderzoekers voegen er aan toe dat tieners bijzonder gevoelig zijn voor het licht dat deze toestellen uitstralen, waardoor het moeilijker wordt om de slaap te kunnen vatten.

Lees Verder

13:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica, nachtrust |  Facebook |

24-08-13

Defecten groter gevaar voor elektronische systemen dan cyberaanvallen

Defecten aan elektronische systemen worden in Europa vaker veroorzaakt door gebrekkige software en slechte herstellingen dan door bewuste cyberaanvallen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het European Union Agency for Network and Information Security (Enisa). Opgemerkt dat nationale regulatoren het voorbije jaar negenenzeventig incidenten hebben gemeld waardoor netwerken of diensten voor elektronische communicatie zijn uitgevallen. De incidenten waren verdeeld over achttien verschillende landen. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat 75 procent van de incidenten het gevolg waren van technische defecten.

“De meeste incidenten waren te wijten aan defecte hardware, softwareproblemen of overbelaste elektriciteitskabels,” merkt Christoffer Karsberg, veiligheidsexpert bij Enisa, op. “Maar ook werden de bedrijven geconfronteerd met een aantal pannes die te wijten waren aan koperdiefstallen. Koper is immers bijzonder gegeerd op de illegale markt. In veel gevallen snijden de dieven echter vezelkabels over, in de overtuiging met koperverbindingen te maken hebben. Er wordt heel wat schade aangericht door de toenemende trend van koperdiefstallen.” Mobiele telefoon en mobiel internet bleken met gemiddeld 1,8 miljoen getroffen gebruikers het zwaarst te lijden te hebben van het uitvallen van elektronische systemen.

Slechts negen incidenten waren het voorbije jaar volgens het rapport te wijten aan bewuste cyberaanvallen. “Daarmee lijkt de impact van de cyberaanvallen relatief beperkt te blijven, maar men mag niet vergeten dat hier alleen grote incidenten worden gemeld,” zegt Karsberg nog. “Er moet rekening mee gehouden worden dat vele cyberaanvallen werden uitgevoerd met relatief beperkte gevolgen. Bovendien moet men beseffen dat vele cyberaanvallen de bedoeling hebben om ongemerkt binnen te dringen in communicatiesystemen. Deze aanvallen hebben dan ook bewust niet de intentie om de systemen te verstoren of plat te leggen.”

Lees Verder

13:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica, defect, cyberaanval |  Facebook |

03-06-13

Elektronica wordt essentieel verkoopargument voor autosector

De wereldwijde markt voor automotive-elektronica zal tegen het einde van het decennium een waarde hebben opgebouwd van 240 miljard dollar. Dat betekent een stijging met 50 procent tegenover het begin van het decennium. Dat is de conclusie van een rapport van consulent IMS Research. Deze cijfers tonen volgens de onderzoekers aan dat elektronica steeds belangrijker wordt in de brede autosector, waarbij de technologie door de producenten steeds meer wordt erkend als een essentieel verkoopargument.

Lees Verder

15:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, elektronica |  Facebook |

27-05-12

Millennials moeilijk te bewegen tot energiebesparingen

Het is moeilijk om de millennials te sensibiliseren voor een beperking van het energiegebruik. Die generatie is door het veelvuldig gebruik van elektronische gadgets bijzonder afhankelijk van energie, maar valt moeilijk te bewegen om zijn gedrag te veranderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Monash University. Indien men deze generatie tot een gedragsverandering wil aanzetten, moet men volgens de onderzoekers proberen in te spelen op de relaties die de millennials met hun gadgets hebben.

"De leeftijdsgroep tussen dertien en dertig jaar kunnen met milieuboodschappen moeilijk worden aangespoord om energie te besparen," merkt onderzoeksleider Samantha Smith op. "Weinig generaties zijn meer afhankelijk geweest van elektriciteit dan de millennials. Deze groep bestaat uit intensieve gebruikers van technologie en een groot gedeelte van hun leven wordt bepaald door online toepassingen, maar boodschappen over energiebesparing blijken moeilijk tot de millennials door te dringen."

"Wanneer er een schaarste aan elektriciteit optreedt, ervaren vele millennials bepaalde vormen van stress," voert Samantha Smith nog aan. De onderzoekers merken op dat sociale media een belangrijke rol kunnen spelen om deze leeftijdsgroep toch te overtuigen van het belang van energiebesparing. Bovendien moet er volgens Smith rekening mee gehouden worden dat de millennials gevoeliger zijn voor kostenbesparingen en financiële baten dan voor milieuvoordelen.

Lees Verder

09:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennial, elektronica, energie |  Facebook |

18-03-12

Elektronica meest gevoelig voor concurrentie online retail

Elektronica is als sector het meest gevoelig voor de concurrentie van de online retail. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Retrevo. Daarbij wordt opgemerkt dat 48 procent van de consumenten toegeeft elektronische goederen elders online aangekocht te hebben nadat ze in een fysieke winkel werden bestudeerd. Bij de bezitters van smartphones loopt dat cijfer op tot 58 procent. Op de tweede plaats volgen schoenen, waar 32 procent van de shoppers en 41 procent van de smartphone-bezitters toegeeft uiteindelijk elders een online aankoop gedaan te hebben.

De derde plaats wordt met een score van respectievelijk 31 procent en 39 procent ingenomen door kleding. Er wordt aan toegevoegd dat ook in alle andere productcategorieën smartphone-bezitters het meest zijn geneigd om uiteindelijk elders online een aankoop te realiseren. Verder wordt opgemerkt dat 78 procent van de smartphone-gebruikers een product in een winkel hebben gecontroleerd, om het vervolgens elders online te kopen. Dat geldt ook voor 66 procent van de totale consumentengroep.

De onderzoekers merken op dat meer dan de helft van de smartphone-bezitters aangeeft in de winkel een mobiel apparaat gebruikt te hebben om hen bij een aankoop te assisteren. Daarbij gaat het in de eerste plaats om het controleren van de prijzen (42 procent) en het verkrijgen van coupons (25 procent). Ook blijkt dat 29 procent ratings en besprekingen van producten bestudeert vooraleer er tot een aankoopbeslissing wordt overgegaan. Ook blijkt dat 43 procent een retailer-applicatie heeft gedownload, maar slechts 14 procent maakt er daadwerkelijk gebruik van.
          

14:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica, smartphone, retail |  Facebook |

11-03-12

Televisie blijft belangrijkste reclamemedium voor consumentenelektronica

De aankopen van consumentenelektronica worden het meest beïnvloed door televisiereclame, gevolgd door het internet. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Internet Advertising Bureau (IAB) en het bureau BIGInsight bij Amerikaanse consumenten. Daarbij werd vastgesteld dat 27,7 procent van de consumenten aangeven door televisiereclame beïnvloed te worden bij de aankoop van elektronica, gevolgd door internet-reclame (26,1 procent), email (25,3 procent) en direct mail (22,4 procent).

Verder volgen magazines (19,7 procent), kranten (18,9 procent), radio (17,5 procent) en sociale media (14,2 procent). Bij de aankoop van elektronica op het internet nemen online reclame (35,7 procent) en email-reclame (35,9 procent) de eerste plaatsen in. Wanneer niet alleen de massamedia in rekening worden genomen, blijkt dat 41,3 procent van de consumenten aangeeft dat zijn aankopen beïnvloed worden door mond-aan-mond reclame. Dat cijfer stijgt tot 49 procent bij consumenten die op het internet shoppen.

Promoties op de winkelvloer halen een score van 34,7 procent, gevolgd door een nieuwsartikel over een product (32,4 procent), coupons (23,6 procent), reclame-inlassingen (23 procent), reclame in online videogames (11,9 procent), blogging (10,1 procent) en internetradio (7,8 procent). Verder blijkt dat coupons in eerste instantie uit emails worden geprint (60,5 procent), gevolgd door coupons op een website (53 procent). Bij de zoektocht naar elektronische producten wordt in eerste instantie gestart vanuit coupons (37,6 procent), gevolgd door magazines (36 procent), televisie (35,9 procent) en persoonlijke communicatie (35,2 procent).
           

11:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica, reclame |  Facebook |

09-01-12

Verkoop consumentenelektronica gaat verder achteruit

De verkoop van consumentenelektronica is tijdens de voorbije eindejaarsperiode in de Verenigde Staten met 5,9 procent gedaald. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau NPD Group. De oorzaak van de terugval is volgens de onderzoekers de kannibalisering van de verkopen van apparaten zoals fototoestellen, camcorders en satellietnavigatie door de groeiende populariteit van smartphones. Ook het jaar voordien was al een achteruitgang met 6,2 procent opgetekend.

NPD Group merkt op dat de verkoop van camcorders een terugval lieten optekenen van 43 procent, terwijl bij digitale fototoestellen een achteruitgang met 38 procent werd geregistreerd. Ook bij satellietnavigatie werd een daling met 33 procent opgetekend. Bij personal computers en televisietoestellen kon de terugval tot 4 procent beperkt gehouden worden, vooral dankzij de interesse van de consument in grotere televisieschermen.

De traditionele televisiemarkt liet echter een terugval met bijna 9 procent optekenen, terwijl de gemiddelde prijs tot onder de grens van 300 dollar daalde. Bij driedimensionale televisie werd daarentegen een stijging met meer dan 100 procent vertegenwoordigde. Die niche vertegenwoordigde meer dan 20 procent van de totale omzet van de televisiesector. Ook bij de thuisbioscopen werd een groei met 10 procent opgetekend, terwijl streaming-installaties een stijging met 65 procent realiseerden. Die volumes blijven volgens NPD Group voorlopig echter te beperkt om een grote impact te hebben.

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica |  Facebook |

17-11-11

Hewlett-Packard meest duurzame vertegenwoordiger elektronicasector

De Amerikaanse groep Hewlett-Packard is de duurzaamste vertegenwoordiger van de elektronicasector. Dat is de conclusie van een rapport van milieubeweging Greenpeace. Het Amerikaanse concern toont volgens Greenpeace aan dat het voor elke producent mogelijk is om de uitstoot van broeikasgassen terug te schroeven en het gebruik van hernieuwbare energie op te drijven. Bedrijven kunnen volgens de milieugroep niet meer aanvoeren dat duurzamer produceren onmogelijk is. In de lijst van Greenpeace wordt Hewlett-Packard gevolgd door Dell, Nokia, Apple en Philips.

Hewlett-Packard haalt in het rapport van Greenpeace een score van 59 procent. Het Amerikaanse concern wordt onder meer geprezen voor de normen op het gebied van uitstoot die aan de leveranciers worden opgelegd. Ook wordt opgemerkt dat Hewlett-Packard inspanningen doet om een sterke klimaatwetgeving in te voeren. Wel wordt aangegeven dat het bedrijf nog meer inspanningen moet doen voor de inzameling van afgeschreven elektronica. Ook moet er volgens Greenpeace nog meer gebruik gemaakt worden van milieuvriendelijke energie.

Dell eindigt met een score van 51 procent op de tweede plaats. Er wordt opgemerkt dat het bedrijf een maximale score laat optekenen voor het rapporteren van de uitstoot, maar er wordt aan toegevoegd dat op vele andere criteria nog belangrijke verbeteringen kunnen worden gerealiseerd, zoals het gebruik van duurzame energie en het doorknippen van de banden met organisaties die lobbyen tegen het invoeren van striktere normen op het gebied van energiebesparing.

Greenpeace merkt verder op dat Nokia van een eerste naar een vierde plaats is gedaald (49 procent). Het is voor de eerste keer in drie jaar dat de ranglijst niet door Nokia wordt aangevoerd, wat volgens de milieubeweging aantoont dat de inspanningen van het Finse bedrijf op het gebied van duurzaamheid aan het afkalven zijn. De vijftiende en laatste plaats wordt ingenomen door Research in Motion (16 procent), vooraf gegaan door Toshiba en LG Electronics (28 procent) en Acer (29 procent).

 

15:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, elektronica |  Facebook |

23-09-11

Elektronica domineert meest waardevolle bedrijven Taiwan

De elektronicasector vertegenwoordigt de meest waardevolle bedrijven van Taiwan. Dat blijkt uit een onderzoek van het adviesbureau Interbrand en het magazine BusinessNext, in samenwerking met de Taiwan External Trade Development Council. De ranglijst toont volgens de onderzoekers de sterkte aan van een nieuwe generatie producenten van consumenten-elektronica in Azië. In de ranglijst van Interbrand staat HTC Corporation, de derde grootste producent van smartphones ter wereld, op de eerste plaats met een waarde van 3,6 miljard dollar.

HTC Corporation won op één jaar tijd 2,2 miljard dollar aan waarde. "Dat heeft het bedrijf te danken aan zijn innovatieve producten en een uitgelezen marketing-campagne," merkt Interbrand op. De top vijf bestaat nagenoeg uitsluitend uit elektronica-bedrijven. Op de tweede plaats staat Acer, dat actief in een brede waaier van elektronica-toepassingen, met een waarde van 1,9 miljard dollar. Dat betekent weliswaar een groei met 38 procent tegenover vorig jaar, maar het bedrijf moet wel zijn eerste plaats in de rangschikking afstaan.

De derde plaats wordt ingenomen door Asus, een concurrent van Acer. De waarde van Asus nam op één jaar met 27 procent toe tot 1,6 miljard dollar. Op de vierde plaats volgt het softwarebedrijf TrendMicro, dat zijn waarde met 1 procent zag dalen tot 1,2 miljard dollar. De top vijf wordt rond gemaakt door de voedingsgroep Master Kong, dat met 12 procent steeg tot 1,2 miljard dollar. De top tien bestaat verder uit het voedingsconcern Want-Want, fietsenmaker Giant, bandenfabrikant Maxxis, informaticabedrijf Synnex en hardwareproducent Advantech.

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica, htc corporation, taiwan |  Facebook |

12-07-11

Klanten elektronica kijken naar een vertrouwd merk

De klant van consumenten-elektronica kijkt voor de aankoop van nieuwe producten in eerste instantie naar een merk dat hij eerder heeft aangekocht. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau NPD Group. De vertrouwdheid met het merk is zowel bij mannen als vrouwen de belangrijkste motivatie bij een aankoop. Bij de andere motivaties zijn er volgens de onderzoekers echter wel duidelijke verschillen op te merken.

Daarbij verwijzen mannen vooral naar de groeiende populariteit van een product, terwijl vrouwen aangeven dat het apparaat vooral goed moet kunnen samengaan met de toestellen die ze al bezitten. Ook vinden vrouwen dat het apparaat een modieus design moet hebben. Dat element is in de voorkeurslijst van mannen niet terug te vinden. Anderzijds geven mannen aan geïnteresseerd te zijn in product-bundels, wat bij vrouwen niet is terug te vinden.

De onderzoekers merken verder op dat de prioriteiten van mannen en vrouwen bij de aankoop van textiel wel verschillen in rangschikking, maar wel grotendeels gelijk blijven. In de eerste plaats willen zowel mannen als vrouwen een merk waar ze in het verleden succes mee hebben gehad. Daarna moeten de producten een aantal gewenste functies kunnen vervullen en passen in de persoonlijke stijl. Voor vrouwen staat een passend model op de vijfde plaats, maar bij de mannen volgt dat slechts op de tiende plaats.

18:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica, kleding |  Facebook |

02-06-11

Computercode kan zelf energiebesparend werken

Ontwikkelaars van elektronica proberen de energie-consumptie van hun apparaten terug te schroeven. Meestal wordt daarbij getracht om betere koelsystemen te ontwikkelen of energiebesparende krachtbronnen in te schakelen, maar wetenschappers aan de University of Washington werken aan een systeem dat de software-code zou moeten aanzetten om de consumptie van elektriciteit te beperken. De onderzoekers zeggen dat hun systeem EnergJ in simulaties tot een besparing van 50 procent leidde. Een besparing van 90 procent wordt zelfs mogelijk geacht.

"Iedereen weet dat energieconsumptie een groot probleem," merkt onderzoeksleider Luis Ceze, professor computerwetenschappen aan de University of Washington, op tegenover het webmagazine Psychorg.com. "Met ons systeem zouden de gebruikers van mobiele telefoons een kleiner toestel en een langer batterijleven moeten opmerken, terwijl computercentra vooral lagere energierekeningen zouden moeten betalen."

Het principe van de Amerikaanse wetenschappers is gebaseerd op processen die kleine fouten kunnen overleven. "Beeldherkenning moet nu al tolerant zijn voor een aantal kleine problemen, zoals een stofdeeltje op het scherm," voert onderzoekers Adrian Sampson aan. "Ook wanneer er op het beeld nog enkele stippen meer zouden worden aangebracht, zou het algoritme nog altijd op een correcte manier werken en kan er energie worden bespaard."

"Zelfs wanneer er met slechts één fout in honderdduizend operaties wordt gewerkt, kan er al heel wat energie worden bespaard," voert Luis Ceze nog aan. Het systeem van de University of Washington zou ook een oplossing moeten bieden voor het probleem dat er mogelijk een einde komt aan het aantal transistoren dat op één enkele microschip kan worden geïmplementeerd.

16:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, elektronica, energie |  Facebook |

Elektronisch afval ook schadelijk voor gezondheid mens

Elektronisch afval heeft ook een schadelijke impact op de menselijke gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Zhejiang University in China. De onderzoekers merken op dat elektronisch afval onder meer risico op cardiovasculaire aandoeningen, dna-schade en mogelijk kanker zou verhogen. Elk jaar wordt volgens ramingen wereldwijd ongeveer 20 miljoen ton zogenaamde e-waste geproduceerd. Een groot gedeelte van die afvalproducten wordt geëxporteerd naar China.

"Elektronisch afval wordt gelinkt aan schadelijke effecten op het leefmilieu en illegale export naar ontwikkelingslanden," merkt het webmagazine Psychorg.com op. "Maar Chinese onderzoekers, die luchtstalen namen van één van de belangrijkste regio's met e-waste in China namen, zeggen dat elektronisch afval ook een schadelijke impact hebben op de menselijke gezondheid. Tijdens het recyclage-proces komen immers schadelijke stoffen vrij die zich door de inademing van gecontamineerde lucht in het lichaam gemakkelijk kunnen opstapelen."

"Die schadelijke stoffen zullen leiden tot dna-schade, dat mogelijk kanker tot gevolg kan hebben," merkt onderzoeksleider Fangxing Yang op. "De resultaten van het onderzoek tonen duidelijk aan dat de ontmanteling van e-waste in open lucht moet worden verboden. Bovendien moeten de primitieve technieken voor het afbreken van deze producten worden verbeterd. Werknemers in het recyclageproces moeten bovendien ook beter worden beschermd. Producenten van elektronische producten moeten echter ook overschakelen op het gebruik van minder schadelijke bestanddelen."

16:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afval, e-waste, elektronica, milieu |  Facebook |

03-11-10

Consumentenelektronica voorspelt goede eindejaarsperiode

 

De consumentenelektronica zal ook tijdens de volgende eindejaarsperiode de belangrijkste geschenkencategorie vormen. Dat is de conclusie van een rapport van de Amerikaanse Consumer Electronics Association. Uit het onderzoek blijkt dat 32 procent van de consumenten van plan is om dit jaar een elektronica-product te zullen kopen. Verwacht wordt dat de gemiddelde Amerikaan dit jaar gemiddeld 232 dollar aan elektronische geschenken zal besteden. Dat is een stijging met 5 procent tegenover vorig jaar en het hoogste niveau uit de geschiedenis. Op de wenslijst voor de Amerikaanse consument staan laptops en notebooks op de tweede plaats, na geluk en vrede en gevolgd door de iPad. De top vijf wordt rond gemaakt door kledij en een eReader

Er wordt aan toegevoegd dat 66 procent van de consumenten voor zijn elektronica-aankopen naar grote retailers zoals Target en Wal-Mart zal stappen. Er wordt aan toegevoegd dat die trend bij gezinnen met een jaarinkomen van meer dan 75.000 dollar nog meer uitgesproken is. Daarnaast zegt 60 procent van plan te zijn om aankopen te doen in gespecialiseerde elektronica-ketens zoals Best Buy. Het internet zou 46 procent van de elektronica-consumenten aantrekken, terwijl 40 procent van plan is om aankopen te doen bij een grootverdeler. Er wordt aan toegevoegd dat de respondenten bij elektronica zelf liefst een notebook of een laptop zouden krijgen, gevolgd door een iPad en een eReader.

Ook vorig jaar stonden notebooks en laptops helemaal bovenaan op de elektronica-verlanglijst van de Amerikaanse consument. Toen stonden echter nog mobiele muziekdragers op een tweede plaats. Flatscreen-televisie stond toen op de derde plaats. Verder blijkt dat 37 procent van de ondervraagden aangeeft elektronica-geschenken te zullen kopen voor zijn partner of geliefde. Vorig jaar was dat 27 procent. Daarnaast zegt 48 procent de geschenken te kopen voor zijn kinderen, tegenover 43 procent vorig jaar. De onderzoekers wijzen er nog op dat in de algemene verlanglijst van vorig jaar vrede en geluk helemaal naar de vijfde plaats waren teruggevallen.

20:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica |  Facebook |

26-07-10

Nieuwe producten en innovatie groeipijler consumentenelektronica

De Amerikaanse consumentenelektronica zal dit jaar een omzetgroei met 3 procent realiseren tot 175 miljoen dollar. Dat is de conclusie van een rapport van de Amerikaanse Consumer Electronics Association (CEA). De consumptie zal volgens het rapport ongeveer 9 miljard dollar hoger liggen dan in het begin van dit jaar werd verwacht. Toen was slechts een groei met 0,3 procent vooropgesteld voor het lopende jaar. Dankzij nieuwe producten en innovaties zoals driedimensionale televisie, smartphones, blu-ray, e-readers en tablet-computers worden de verkoop volgens het rapport echter extra gestimuleerd. Voor volgend jaar wordt een verdere groei met 4 procent in het vooruitzicht gesteld tot 182 miljard dollar.

"In het begin van dit jaar was de sector nog voorzichtig met zijn groeiperspectieven," merkt Steve Koenig, hoofdanalist bij de Consumer Electronics Association, tegenover het magazine Marketing Daily. "Ondanks een lauwe eerste jaarhelft, hebben deze innovatieve producten echter een grote interesse gewekt bij het publiek. Daarom mag er verwacht worden dat de vraag tijdens het tweede kwartaal van dit jaar gevoelig zal toenemen. Vooral de eindejaarsperiode zou op dat gebied een bijzonder sterke periode kunnen worden." Koenig verwacht dat voor mobile computing een belangrijke bijdrage zal leveren tot de groei van dit jaar en ook volgend jaar een belangrijke steunpijler zal vormen voor de sector.

Mobile computing - met laptops, netbooks en tablets - zou volgens het volgend jaar een omzet realiseren van 26 miljard dollar. Tablets zouden daarbij de belangrijkste factor van de groei worden. Er wordt aan toegevoegd dat ook draadloze apparatuur een verdere omzetgroei zal blijven kennen en volgend jaar een omzet realiseren van 26 miljard dollar. Dat zal volgens het rapport vooral te danken zijn van het succes van de smartphones. Dit jaar zouden er meer dan 54 miljoen smartphones worden verkocht. Dat is een stijging met 31 procent tegenover vorig jaar. Volgend jaar zouden er meer dan 66 miljoen exemplaren worden verkocht. Daarnaast wordt opgemerkt dat er dit jaar 2,1 miljoen televisietoestellen met hoge definitie zullen worden verkocht. Dat is een verdubbeling tegenover de eerdere rampingen. Volgend jaar zouden meer dan 6 miljoen exemplaren worden verkocht.

18:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica |  Facebook |

22-09-09

Dringend grens stellen aan energieverbruik elektronica

Producenten van consumentenelektronica moeten dringend een oplossing vinden voor het energieverbruik van hun toestellen. Dat zegt het International Energy Agency. Daarbij wordt opgemerkt dat deze elektronica wereldwijd tot een gigantisch elektriciteitsverbruik leidt. Volgens de organisatie zal de groeiende vraag naar elektronische gadgets wereldwijd de bouw vereisen van 560 steenkoolcentrales of 230 kerncentrales. De meeste energie-experts zien daarvoor maar één oplossing. Volgens hen moet er een wettelijke grens opgelegd worden aan de elektriciteit die deze apparaten mogen gebruiken, zoals dat voor een aantal andere toestellen al het geval is. Bovendien moeten de producenten volgens hen dringend maatregelen nemen om het energieverbruik van hun producten terug te schroeven.

"Het wereldwijde elektriciteitsverbruik door elektronische gadgets kent een bijzonder snelle stijging," aldus de Amerikaanse krant The New York Times. "Moderne televisietoestellen verbruiken meer elektriciteit dan een aantal koelkasten. "De gigantische markt van personal computers, iPods, mobiele telefoons, gameconsoles en aanverwanten vormen de snelstgroeiende sector van elektriciteitsverbruik ter wereld. Amerikanen hebben op dit ogenblik ongeveer vijfentwintig elektronische consumentenproducten in huis, tegenover amper drie in het begin van de jaren tachtig. Consumentenelektronica vertegenwoordigt op dit ogenblik ongeveer 15 procent van het elektriciteitsgebruik van gezinnen. De volgende twee decennia zal dat percentage volgens het International Energy Agency verdrievoudigen."

Dat stijgende gezinsverbruik maakt het volgens het volgens de organisatie moeilijker om de uitstoot van broeikasgassen in te dammen. Volgens een aantal experts kan er alleen een oplossing gevonden worden door het verbruik van deze apparaten wettelijk te begrenzen. "In de Verenigde Staten moeten apparaten zoals koelkasten aan dergelijke normen voldoen," wordt er opgemerkt. "Maar pogingen in die richting worden herhaaldelijk geblokkeerd door de fabrikanten, die zich zorgen maken over de hogere kosten die met dergelijke voorwaarden zouden zijn gemoeid. Een gedeelte van het probleem is echter ook dat een aantal moderne toestellen eenvoudig niet uitgeschakeld kunnen worden. Terwijl ze wachten op het signaal van een afstandsbediening of een opname van een televisieprogramma, blijven ze immers elektriciteit verbruiken."

25-05-09

Britse recyclage van elektronica blijft achterop hinken

electronic_recyclingDe Britten doen van alle Europeanen het minste aan reyclage van elektronica. Dat blijkt uit een onderzoek van computerfabrikant Dell. Daarbij wordt gesteld dat minder dan de helft van alle Britten geregeld oude hardware recycleert. In Duitsland is dat 80 procent. In heel Groot-Brittannië scoort Wales het slechtste, want van alle Welshmen zegt 19 procent nooit elektronica te recycleren. Noord-Ieren zijn op dat vlak het meest milieuvriendelijk, want daar zegt amper 7 procent nooit elektronica te recycleren. Daarnaast blijkt dat 13 procent van de Londenaars nooit recycleert. In Groot-Brittannië zou elk jaar voldoende elektronisch afval geproduceerd worden om het Wembley-stadion zes keer te vullen.

"Het gebrek aan het besef van de afvalproblematiek is bijzonder ernstig," aldus milieuconsulent Tony Juniper, gewezen directeur van de organisatie Friends of the Earth, tegenover BBC News. "De overheid moet de recyclage van elektronica even gemakkelijk en toegankelijk maken als de verwerking van oud papier, plastiek en glas." Volgens Jean Cox-Kearns, recycling manager bij Dell, heeft Groot-Brittannië een wetgevende achterstand op het vlak van technologie-reclage. Ze wijst erop dat de Europese Commissie al in 2002 de Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) invoerde om de herwinning, recyclage en hergebruik van elektronica te stimuleren. Groot-Brittannië heeft die rechtlijn echter pas twee jaar geleden ingevoerd.

Jean Cox-Kearns wijst erop dat een belangrijk gedeelte van afgeschreven elektronica nog werkt, maar van de hand wordt gedaan omdat de technologie is achterhaald. Een aantal organisaties verzamelt die afgeschreven apparatuur echter, zodat die in de derde wereld een tweede leven zou kunnen beginnen. "Dat is inderdaad een betere oplossing dan recyclage, maar het levert toch belangrijke problemen op," benadrukt Jean Cox-Kearns. "Ik geef toe dat het gebruik van computer-apparatuur zou gemaximaliseerd moeten worden, maar het is cruciaal dat daarbij duidelijk is wat er met de elektronica gebeurt wanneer die uiteindelijk ook dat tweede leven beëindigt. Anders wordt het uiteindelijk toch nog storten van afval."

10:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica, groot-brittannie, recyclage |  Facebook |

18-01-09

Ook Amerikaanse computerbeurs voelt crisis

Ook de vermaarde International Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, eerder deze maand, is niet immuun gebleken voor de economische crisis. Het vierdaagse evenement trok dit jaar 110.000 bezoekers aan. Dat waren 31.150 bezoekers minder dan vorig jaar. Het jaar voordien ontving de show nog 143.695 bezoekers. De organisatoren van de elektronicabeurs hadden een daling ingecalculeerd, maar hadden toch nog ongeveer 130.000 bezoekers verwacht. Vele conferenties op de beurs hadden gevoelig te lijden onder een dalende belangstelling, vooral te wijten aan het feit dat vele bedrijven op hun reiskosten besparen. In totaal stonden er op de Amerikaanse elektronicabeurs ruim 2.700 exposanten uit 140 verschillende landen. Driehonderd exposanten namen voor het eerst aan de beurs deel. In totaal werden 20.000 nieuwe producten voorgesteld.

18:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica, consumer electronics show |  Facebook |

10-01-09

Lenovo-widescreen meest milieuvriendelijke elektronica

LenovowidescreenDe elektronica-producenten zijn milieuvriendelijker geworden, maar moeten nog een hele weg afleggen voor ze zich duurzaam mogen noemen. Dat is de conclusie van een rapport van milieuvereniging Greenpeace, voorgesteld ter gelegenheid van de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, over het gebruik van toxische chemische producten, het energieverbruik en de recyclag van de meest milieuvriendelijke producten van vijftien technologiebedrijven. Een widescreen-monitor (24 inch) van Lenovo is met een score van 69 procent volgens Greenpeace het meest milieuvriendelijke elektonica-product dat op dit ogenblik op de markt is. De Veriton-desktop van Acer is met een score van 33 procent het minst milieuvriendelijk van de onderzochte elektronica.

"Casey Harrell, specialist toxische stoffen bij Greenpeace, geeft toe dat de producenten vooruitgang hebben geboekt," aldus BBC News. "Harrell zegt dat men er niet langer hoeft op te blijven hameren dat elektronica duurzamer moet worden. De producenten zijn daar volgens hem inmiddels zelf van overtuigd geraakt. De producten bevatten veel minder schadelijke stoffen dan vroeger." Harrell stelt echter dat er nog altijd een hele weg moet afgelegd worden vooraleer een echt duurzaam product op de markt wordt gebracht. Apple, Asus, Microsoft, Nintendo, Palm en Philips hebben geweigerd aan het onderzoek deel te nemen. "Greenpeace zei vooral ontgoocheld te zijn dat Apple voor het tweede jaar op rij geweigerd heeft zijn samenwerking te verlenen, temeer daar de nieuwe Macbook-lijn misschien wel een goede score had neergezet," zegt BBC News nog.

Volgens de Consumer Electronics Association (CES), de organisator van de Consumer Electronics Show, vormt het leefmilieu één van de belangrijkste thema's die door de exposerende bedrijven naar voor worden geschoven. "Uit onderzoek is gebleken dat meer dan 50 procent van de consumenten rekening houden met de milieuproblematiek bij de aankoop van een elektonisch toestel," voert een CES-woordvoerder aan. "Bij televisietoestellen ligt dat zelfs nog hoger. Daar zegt 89 procent sneller geneigd te zijn om een energie-efficiënt toestel te zullen kopen." Volgens het bedrijf Areaware, gespecialiseerd in duurzame elektronica, begint de consument zich steeds schuldiger te voelen over het leefmilieu. Dat geldt volgens het bedrijf vooral voor moeders, die bekommerd zijn om de volgende generaties.

Areaware voegt er aan toe dat vele producenten de consument proberen te overtuigen dat hun nieuwe producten veel beter zijn dan de versies van vorig jaar. "Dat is echter een verkeerde aanpak," aldus een woordvoerder. "Dat zet de consument aan om producten snel weg te gooien. Men moet niet altijd een nieuw idee proberen na te streven. Die strategie moet veranderen. De sector moet streven naar goed gemaakte, duurzame producten met een blijvende waarde." BBC News stelt dat echter geen enkele exposant de consument probeert te raden om nog een tijdje te wachten met de aankoop van een nieuw toestel. Het Britse bedrijf Freeplay, ooit ontwikkelaar van de opwindradio, maar nu gespecialiseerd in innovatieve producten, voert aan dat ook de retailsector steeds meer interesse begint te tonen in duurzame technologie. "Maar ze moeten de marketing van milieuvriendelijke producten veel beter aanpakken," aldus een woordvoerder van het bedrijf. "Vele retailers doen alsof duurzame producten duf zijn, terwijl die juist heel trendy kunnen zijn.

15:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica, greenpeace, lenovo |  Facebook |

09-01-09

Early adopters gevoeliger voor duurzaamheid

Early adopters zijn opmerkelijk gevoeliger voor duurzame elektronica dan de gemiddelde consument. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse Consumer Electronics Association. Ongeveer tien procent van de Amerikaanse consumenten zegt zich het voorbije jaar een duurzaam elektronicaproduct gekocht te hebben. Bij early adopters van technologie loopt dat echter op tot 18 procent. De consument wil volgens de onderzoekers ook een gemakkelijke methode aangereikt te krijgen om te kunnen bepalen of een product al dan niet duurzaam is. Nagenoeg 60 procent wil weten welke specifieke attributen voor het duurzaam karakter van een product zorgen en ruim 40 procent wil duidelijk weten of een product al dan niet duurzaam genoemd kan worden.

"Een hogere kennis over duurzaamheid leidt soms tot een groter duurzaam gedrag, maar dat gaat niet altijd op," aldus de onderzoekers. "Bijna negen op tien consumenten zegt de kamerlichten uit te draaien wanneer die niet gebruikt hoeven te worden. Iets meer dan zes op tien zegt altijd of meestal het huishoudelijk afval te recycleren." Vrouwen lijken ook meer duurzamer te leven dan mannen. Zo zegt twee op drie vrouwen de kamerlichten te doven wanneer die niet gebruikt hoeven te worden. Bij mannen is dat amper één op twee. Ook jongeren lijken minder duurzaam gedrag te vertonen. Daar schakelt amper vier op tien de verlichting uit en slechts één op drie zegt het huishoudafval te recycleren." Ook de perceptie van het eigen milieubewustzijn varieert. Zo zegt 55 procent van de totale Amerikaanse bevolking milieubewust te zijn, maar bij jongeren is dat slechts 44 procent.

Verder blijkt dat driekwart van de ondervraagden van mening is dat bedrijven meer inspanningen zouden moeten doen om het milieu te beschermen, maar slechts 53 procent is van mening dat zijn eigen individueel gedrag een belangrijke impact zal hebben op het milieu. Iets meer dan de helft van de ondervraagden is van plan om zich de volgende twaalf maanden te engageren in milieuvriendelijke activiteiten. Bijna zeven op tien consumenten zegt het het goed is om milieubewuste activiteiten te ondernemen. Daarnaast zegt 63 procent dat ze duurzame activiteiten ontplooien om geld te besparen, waarbij opgemerkt wordt dat bedrijven de consument moeten aanzetten om milieubewust te kopen, maar daar de klant ook financieel moeten voor belonen.

Diegenen die niet van plan zijn milieuvriendelijke activiteiten te ontplooien, noemen de hoge prijzen als belangrijkste redenen. Een aantal andere zegt er gewoon niet aan te denken. Verder blijkt de consument argwanend te blijven staan tegenover de duurzaamheidsclaims van de bedrijven. De meerderheid van de consumenten geeft toe dat ze weinig vertrouwd zijn met de duurzame karakteristieken van de producten die ze kopen. Ongeveer de helft van de consumenten zegt weinig vertrouwen te hebben in de milieumarketing van de bedrijven. Volgens 65 procent van de ondervraagden overdrijven de bedrijven het milieuvriendelijk karakter van hun producten om meer te kunnen verkopen. Mannen hebben meer argwaan tegenover deze claims van de bedrijven dan vrouwen.

Op het vlak van consumentenelektronica zeggen de ondervraagden dat deze producten in eerste een recycleerbare verpakking zouden moeten hebben (68 procent). Daarna volgen een recycleerbaar product (64 pocent), een energie-efficiënt product (62 procent), verpakkingen met gerecycleerde materialen (57 procent) en verpakkingen die in de natuur kunnen afgebroken worden (53 procent).

12:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica, duurzaamheid, early adopter |  Facebook |

27-11-08

Ektronica krijgt groter aandeel in geschenkenpakket

Consumentenelektronica vormt nog steeds het belangrijkste eindejaarsgeschenk. Daardoor zal de omzet van de sector tijdens het vierde kwartaal van dit jaar met 3,5 procent stijgen tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Consumer Electronics Association (CEA). In de top tien van meest populaire eindejaarsgeschenken worden er vier plaatsen ingenomen door consumentenelektronica. Het gaat daarbij over computers, televisietoestellen, videogame-systemen en mobiele telefoons.

Uit het onderzoek bleek dat nagenoeg 80 procent van alle Amerikaanse consumenten dit jaar een elektronisch toestel als eindejaarscadeau zou krijgen. Dat is 4 procent meer dan vorig jaar. Bij tieners stijgt dat zelfs tot 84 procent, 8 procent meer dan vorig jaar. Hun voorkeur gaat uit naar computers, videoconsoles, draagbare mp3-spelers en mobiele telefoons. De Consumer Electronics Association stelt dat de sector zich bijzonder goed houdt in de huidige economische crisis. Daarbij wordt opgemerkt dat men in elke prijscategorie een elektronisch product kan vinden.

De onderzoekers wijzen er daarbij op dat de Amerikaanse consument dit jaar gemiddeld 1.437 dollar denkt uit te zullen geven tijdens de eindejaarsperiode. Dat is 200 dollar minder dan vorig jaar. "Maar tegelijkertijd blijkt men van plan te zijn meer te besteden aan elektronica," voeren de onderzoekers aan. "Dit jaar zal 28 procent van het totale eindejaarsbudget besteed worden aan de aankoop van consumentenelektronica. Dat is 6 procent meer dan vorig jaar. Dat is ook een groot verschil tegenover vorige crisisperiodes."

Tijdens de recessie van het begin van de jaren negentig en de dotcom-crisis bouwden de consumenten hun investeringen in elektronische producten af. "Dat is dit keer echter niet het geval," stippen de onderzoekers aan. "De huidige consument heeft een andere houding tegenover elektronica. In het verleden werd dat beschouwd als een luxe-artikel, maar nu bestempeld men deze producten als een noodzakelijkheid.

14:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cadeau, elektronica, geschenk |  Facebook |

24-11-08

Impact nieuwe media op consument groeit

42133080111Nieuwe media, zoals videogames, blogs en text messages, slagen er steeds meer in de aankoopbeslissingen van de consumenten te beïnvloeden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse National Retail Federation (NRF). Daarbij wordt opgemerkt dat de invloed op de totale consumentengroep voorlopig weliswaar nog vrij beperkt blijft, maar wel snel een grotere impact krijgt op de leeftijdscategorie van achttien tot vierendertig jaar. De onderzoekers stellen dat de traditionele reclame in tijdschriften en magazines in deze leeftijdscategorie duidelijk aan belang verliezen.

Uit het onderzoek blijkt dat reclame in online videogames 7 procent van alle elektronica-aankopen beïnvloedt, maar in de leeftijdsgroep van achttien tot vierendertig stijgt dat tot 14 procent. Blogs beïnvloeden in deze leeftijdsgroep 11 procent van de aankopen. "Dat is meer dan buitenreclame en radioreclame," voert het magazine Advertising Age aan. "Text messages beïnvloeden inmiddels 9 procent van de elektronica-aankopen in deze groep." In de textielcategorie beïnvloeden text messages de helft van alle aankopen, maar dat percentage ligt in de categorie van achttien tot vierendertig jaar dubbel zo hoog.

De onderzoekers stellen dat ook product placement in deze leeftijdscategorie een grote impact heeft. "Bij 18 procent van de elektronica-aankopen heeft product placement volgens de respondenten een rol gespeeld," aldus de onderzoekers. "In de textielcategorie is dat 16 procent." Voor de totale consumentenbevolking blijven inlassingen in gedrukte media een belangrijke rol spelen. Die beïnvloeden 29 procent van de consumenten van elektronica-producten en 33 procent van de kapers in de textielcategorie.

Televisie heeft bij elektronica-verkopen een impact van 26 procent, maar in de textielsector valt dat terug tot 21 procent. Magazines beïnvloeden 27 procent van de consumenten in de kledingsector, maar slechts 23 procent in de elektronicasector. Kranten halen in beide categorieën een score van 23 procent. De onderzoekers wijzen er echter op dat de winkelervaring nog altijd een bijzonder grote impact blijft hebben. "Mond-aan-mond reclame heeft een impact van 44 procent in de elektronica-sector en 34 procent in de textielsector," wordt er aangevoerd.

Productbesprekingen beïnvloeden 37 procent van de elektronica-aankopen en 12 procent van de textielaankopen. "Tevreden klanten vertellen hun positieve ervaringen aan anderen," voeren de onderzoekers aan. "Retailers moeten dan ook meer oog hebben voor mond-aan-mond reclame."

15:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, reclame, elektronica, textiel |  Facebook |

21-10-08

Web 2.0 belangrijk bij elektronica-verkoop

Ruim 60 procent van alle consumenten koopt een mobiele telefoon nadat hij online productbesprekingen en consumentencommentaren heeft gelezen. Ook wordt 30 procent beïnvloed door weblogs. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau Adology. Volgens de onderzoekers spelen deze kanalen ook een rol bij de aankoop van andere elektronische apparatuur. Vooral bij consumenten tussen achttien en vierendertig jaar vormen zij een belangrijk onderdeel van het aankoopproces.

"Consumenten die veel belangstelling hechten aan weblogs en productbesprekingen zijn jonger en hebben gemiddeld ook een hoger inkomen," aldus de onderzoekers. "Bij de traditionele media hebben televisie, kranten en direct mail de meeste invloed op de aankopen van mobiele telefoons. Meer dan een kwart van de consumenten geeft de voorkeur om mobiele telefoons online aan te kopen in plaats van in de fysieke winkel. De ondervraagden gaven ook aan dat productbesprekingen, consumentencommentaren en weblogs ook belangrijk zijn voor de aankoop van andere elektronische apparaten."

"Productbesprekingen en weblogs zijn de hedendaagse vorm van mond-aan-mond reclame," aldus Lee Smith, chief executive van Adology Research. "Adverteerders hebben altijd beseft dat een positieve mond-aan-mond reclame een bijzonder grote waarde heeft. Voortaan heeft de consument een hele wereld van online opinies en besprekingen tot zijn beschikking. Uit het onderzoek blijkt overduidelijk hoeveel waarde de consument hecht aan dit soort informatie." Verder blijkt dat de prijs van een mobiele telefoon bij een aankoop minder zwaar doorweegt dan de gehanteerde tarieven, het bestrijkingsgebied en de productkwaliteit.

16:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, elektronica, sociale media |  Facebook |

28-09-08

Nokia is groenste elektronica-producent

img_9675De Finse gsm-producent Nokia is de milieuvriendelijkste elektronica-verkoper van de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van de milieu-organisatie Greenpeace. Daarmee heeft Nokia zijn leidersplaats teruggegrepen die het de voorbije jaren was kwijtgeraakt aan Sony. Nokia wordt door Greenpeace vooral beloond voor zijn terugname-projecten en zijn recyclingprogramma in India. Nokia haalde een score van 70 procent. Het Koreaanse Samsung werd met een score van 59 procent tweede, dankzij de energie-efficiëntie van zijn producten.

Sony Ericsson en moederbedrijf Sony, die vorig jaar de eerste twee plaatsen bekleedden, staan nu op een vierde en vijfde plek. Ze halen elk een score van 53 procent, dankzij het elimeren van schadelijke chemische producten zoals antimoon, beryllium en phthalaten sinds het begin van dit jaar. Philips wordt door Greenpeace bedacht met een cijfer van 43 procent. De milieuvereniging stelt dat het Nederlandse bedrijf slecht scoort op het vlak van e-waste en recycling. "Dit soort bedrijven gaan ervan uit dat het recycleren een verantwoordelijkheid is van de overheid en de consument," aldus Greenpeace.

Apple haalt een score van 41 procent. Het bedrijf heeft volgens Greenpeace wel een aantal schadelijke producten uit zijn toestellen gehaald, maar zijn er problemen met de batterijen. Het vervangen van batterijen van een aantal toestellen is volgens Greenpeace bijzonder duur, waardoor de aankoop van nieuwe producten wordt aangemoedigd. Helemaal onderaan de rangschikking staat Sharp (3,1 procent), Microsoft (2,2 procent) en Nintendo (0,8 procent). Met zijn hoge productie en de daarbij horende uitstoot van koolstofdioxide, is Nintendo volgens Greenpeace het slachtoffer van zijn eigen succes.

Volgens Greenpeace is de informatica-industrie verantwoordelijk voor ongeveer 2 procent van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide.

09:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nokia, milieu, elektronica, greenpeace |  Facebook |

12-09-08

Consumentenelektronica overleeft best economisch dal

Hoewel economisten redetwisten over het feit wanneer de economie officieel in een recessie terecht komt, leven de Amerikaanse consumenten al maandenlang in een recessie-cultuur, met een grote invloed op alle aspecten van het leven. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Faith Popcorn. Daarbij merken de onderzoekers op dat niemand vraagt of de economie al dan niet in een recessie zit, maar wel wanneer er een einde zal komen aan de dalperiode en hoe de economie daar zal uitkomen.

"Uit het onderzoek blijkt dat de hogere grondstoffenprijzen de mensen thuis houden," aldus Faith Popcorn. "Ruim 70 procent van de ondervraagden geeft toe een groot gedeelte van zijn tijd thuis door te brengen. Dat is ook de reden waarom de consumentenelektronica relatief weinig hinder ondervindt van de economische vertraging. In nagenoeg alle andere categorieën worden de investeringen teruggeschroefd. Meer dan 80 procent van de ondervraagden zegt minder te kopen. Bij vrouwen is dat zelfs 90 procent."

Opvallend is echter dat 35 procent van de consumenten zich van een economische vertraging niets aantrekt en zijn bestedingsbudget niet terugschroeft. "Het gaat daarbij vooral om jongere mensen," voeren de onderzoekers aan. "Zo zegt 17 procent meer te drinken en te reken, terwijl 19 procent zegt meer seks te hebben." Anderen hebben inmiddels hun levensstijl echter veranderd en op allerlei vlakken besparingen doorgevoerd. Tocht zegt twee op drie ondervraagden te geloven dat de economie, zoals altijd, weer wel opnieuw uit het dal zal komen.

10:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica, consument, recessie |  Facebook |

02-08-08

Elektronica wordt gebruiksvriendelijker

Fabrikanten van elektronica brengen steeds gebruiksvriendelijker apparaten op de markt. Daarmee luisteren ze eindelijk naar de grote groep klanten die een eenvoudiger toestel wil. Dat zegt Paul Vreeburg, directeur van Belcompany, een Nederlandse keten van telecomwinkels. De klant heeft volgens hem duidelijk een hekel aan apparaten met een overvloed aan knoppen en functies. Vreeburg stelt dan ook dat de tijd voorbij is dat de markt werd overspoeld met steeds ingewikkelder telefoons. Er ontstaat volgens hem een veel grotere verscheidenheid in het aanbod.

"Vreeburg merkt dat gsm-toestellen beter voldoen aan de individuele behoefte van de consument," aldus de krant Trouw. "Vrijwel alle merken hebben eenvoudiger toestellen in hun assortiment opgenomen. Gebruiksgemak speelt een prominente rol in de ontwikkeling van nieuwe telefoons. Producenten bieden nu voor elk wat wils in plaats van vooral ingewikkelde technologie." Uit recent onderzoek van telecombedrijf Telfort blijkt dat de helft van de consumenten veel functies op zijn telefoon heeft, maar die niet gebruikt. Slechts een minderheid gebruikt zijn toestel om mms-berichten te verzenden, spelletjes te spelen of e-mail te ontvangen.

Een grote kloof tussen de wensen van de klant en het aanbod speelt volgens Paul Vreeburg in het nadeel van de telefoonproducent. "Als een consument niet met een apparaat uit de voeten kan, heeft hij niet de neiging om snel een nieuw exemplaar te kopen," meent hij. "Hoe sneller de gebruiker zijn telefoon helemaal begrijpt, hoe sneller hij de behoefte zal krijgen om een toestel te kopen dat net iets meer te bieden heeft." Emile Aarts, hoofd wetenschappelijke programma’s van Philips Research, benadrukt dat bedrijven zich met nieuwe apparaten op de behoeftes van mensen richten, in plaats van hen te overstelpen met een overvloed aan technologie.

12:56 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica |  Facebook |

01-01-08

Elektronica wordt sterkste groeier

De omzet van de elektronicasector zal dit jaar wellicht met 23 procent stijgen. Dat blijkt uit de ramingen die analisten maken voor driehonderd toonaangevende beursfondsen in de wereld. Voor alle fondsen gezamenlijk voorzien de analisten dit jaar een gemiddelde winstgroei van 14 procent. Na de elektronicasector volgen telecommunicatie en de automobielindustrie. Zij krijgen beiden een groeiprognose van 20 procent.

Volgens de analisten gaat het de metaalindustrie minder voor de wind. Na enkele jaren van voorspoed wordt nu rekening gehouden met een stabilisatie van het winstniveau, als rekening wordt gehouden met inflatie. De verwachte winstgroei voor 2008 blijft steken op 4 procent. Ook de groei binnen de transportsector (8 procent) en de financiële instellingen (10 procent) scoren relatief laag.

Wel wordt toegegeven dat rond de voorspellingen een aantal onzekerheden heersen, vooral door de moeilijk in te schatten gevolgen van de kredietcrisis. De huizenmarkt in de Verenigde Staten staat nu bijvoorbeeld al ruim twee jaar onder druk en dat vertaalde zich het voorbije jaar in dalende huizenprijzen. Daardoor nam het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten af en wordt er daar volop gespeculeerd op een recessie.

Het is volgens de analisten onzeker of deze negatieve ontwikkelingen overslaan naar andere continenten en de groei van de wereldeconomie als geheel zullen verstoren. Verschillende bedrijven melden al een stagnatie van de vraag in de markt of soms een daling. Er zijn echter ook bedrijven die denken dat het allemaal wel zal meevallen. Zij zien nog voldoende uitdagingen en denken verder te kunnen groeien, vooral dankzij de opmars van Azië.

14:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: elektronica, economie |  Facebook |

05-12-07

Koopprijs nog altijd belangrijker dan milieu

Consumenten van technologie stellen zich milieubewuster op, maar slechts een kleine minderheid laat dit bij een aankoop doorwegen in de keuze. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau Forrester. De koopprijs en het nut van het toestel zijn voor de Amerikaanse consument, die zich weinig zorgen maakt over de klimaatverandering, nog altijd veel belangrijker dan de milieuvriendelijkheid.

“Uit de studie van Forrester blijkt dat meer dan de helft van de Amerikanen bezorgd is om de milieutproblematiek en 40 procent zegt dat ze zich milieubewuster zullen opstellen bij de volgende aankoop van een computer of televisie,” aldus het magazine Advertising Age. “Maar slechts 12 procent van de ondervraagden zegt daar ook meer geld voor te willen betalen.”

Er ligt hier volgens Forrester voor fabrikanten nochtans een kans om op te vallen met een nieuw product of een nieuwe productlijn. “Immers, 12 procent betekent nog altijd 24 miljoen Amerikanen,” aldus het onderzoeksbureau. “Bedrijven zouden inspanningen moeten doen om hun producten of productieprocessen milieuvriendelijker te maken, al is het moeilijk om compleet groen te produceren.”

Het is volgens Forrester echter opvallend hoe weinig Amerikanen bezorgd zijn om de milieu-impact van elektronica. “Slechts 42 procent zegt zich zorgen te maken over afgeschreven elektronica die op de vuilnisbelt belandt,” aldus de onderzoekers. “Bovendien zegt ongeveer 70 procent geen 10 procent meer te willen betalen voor milieuvriendelijker elektronica. Bijna de helft zegt zich zelfs helemaal geen zorgen te maken over het milieu of de klimaatverandering.”

Meer over milieu en natuur

15:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica, leefmilieu |  Facebook |

28-09-07

Spyker wordt elektronicaverkoper

De Nederlandse autoconstructeur Spyker treedt in de voetsporen van prestigieuze merken zoals Ferrari en Porsche. De Nederlandse bouwer van luxewagens wil zijn naam aan een reeks elektronicaproducten verlenen. Dat is opmerkelijk nieuws, want Spyker heeft het de voorbije maanden bijzonder moeilijk. Het was zelfs verplicht zijn Formule Eén-renstel te koop te zetten, maar ook dat lijkt op problemen te stuiten.

“Spyker verleent in navolging van merken als Porsche en Ferrari zijn naam uit aan elektronicaproducten,” meldt het magazine Zibb. “Nu de verkoop van sportwagens wat tegenzit, is merchandising natuurlijk ook mooie bron van inkomsten voor de veelgeplaagde Nederlandse sportwagenbouwer. De nieuwe lijn krijgt de naam Connect4Spyker en omvat drie telefoons, drie MP3-spelers, twee draagbare videospelers en twee USB-geheugensticks.

De artikelen krijgen een Spyker-designkenmerk als omhulsel van geborsteld aluminium en Spyker-inscripties. De Spyker-videospeler moet 249 euro kosten, terwijl voor een telefoon 299 euro moet betaald worden. De geheugensticks kosten 49 euro. Maar inmiddels blijkt de Nederlandse autoconstructuur in moeilijke papieren zitten. De verkoop van het Formule Eén-team moest de groep redden, maar staat onder zware druk.

Friesland Bank, dat de meeste merknamen van Spyker in onderpand heeft en de autofabriek voor ruim 5 miljoen euro aan leningen verstrekte, zou dat krediet nu terugeisen. De bank heeft angst dat de verkoop van het raceteam Spyker zal achterlaten met een klein, verlieslatend autofabriekje met een imagoprobleem en als schuldeiser niet meer aan zijn geld zou kunnen komen.

Onlangs raakte bekend dat het Spyker-raceteam zou worden overgenomen door de Nederlandse familie Mol en de Indische industrieel Vijay Mallya. Met de verkoop zou een bedrag gemoeid zijn van 88 miljoen euro. Maar die transactie komt nu op de helling te staan. Het wordt niet uitgesloten geacht dat Spyker uitstel van betaling zal moeten vragen om een doorstart te kunnen realiseren.

10:20 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spyker, automotive, autosport, elektronica |  Facebook |