01-05-08

Elite is geblaseerd en oppervlakkig

EliteDe elite is geblaseerd en oppervlakkig. Dat zegt de Duitse journaliste Julia Friedrichs (25) in haar boek ‘Gestatten: Elite. Auf den Spuren der Mächtigen vonmorgen’. Jongeren uit deze elitegroepen, zij het nu in private scholen of in luxe-internaten, zijn volgens haar meestal heel rijk en politiek compleetgedesinteresseerd. Friedrichs stipt aan dat ze vooral bankier of bedrijfsconsulent willen worden of het familiebedrijf overnemen, maar dat niemand de wereld wil redden.

“Er is op zich niets mis met deze privéscholen, want de leeromstandigheden zijn er veel beter dan in het openbare Duitse onderwijs,” aldus Friedrichs. “Maar de vacante plaatsen worden er niet toegewezen aan de hand van prestaties, maar steeds door geld. De schoolgelden liggen zo hoog dat slechts weinigen zichdat kunnen veroorloven. Alleen wie dat kan betalen, mag tot die kringen behoren.”

Deze groep bestempelt zich volgens Friedrichs als de elite van Duitsland. “Dat betekent voor hen dat zij carrière maken en financieel succes boeken,” voert de auteur aan. “Maar wanneer men onder elite verstaat dat deze groep duidelijk tot de besten behoren en stimulerende ideeën heeft om het land beter te maken, dan strookt dat al veel minder met de werkelijkheid. Prestaties zijn hier veel minderbelangrijk dan herkomst en standing.”

“Deze wereld staat in het teken van grootheidswaanzin en sociaal darwinisme,” benadrukt Julia Friedrichs. “De studenten uit deze scholen voelen zich de besten uit de maatschappij en bestempelen de massa van de bevolking als weinigpresteerders, die kiezen voor een werkweek van 35 uur en een vaste baan. Nochtans klagen vele docenten dat deze studenten zich voor niets interesseren en niet aan te porren zijn.”

De toegangsexamens voor deze scholen zijn volgens Friedrichs dan ook bijzonder laag. “Nochtans zullen deze studenten later invloedrijke posten in de maatschappij innemen, al leven ze in een parallelle wereld,” benadrukt ze. “Hun carrière wordtgemaakt door het netwerk van oud-studenten van de scholen.”