17-01-18

Marketing komt vaak in afzonderlijke inbox terecht

Een belangrijk gedeelte van consumenten heeft voor online marketing-boodschappen een afzonderlijke email-account gecreëerd. Dat is één van de conclusies van een rapport van de Direct Marketing Association (DMA), waarin ook wordt aangegeven dat 99 procent van de consumenten elke dag zijn persoonlijke email controleert. Gemiddeld wordt een inbox twintig keer per gescand. Er werd tevens vastgesteld dat consumenten zelden een email-adres schrappen. Daarbij kon worden vastgesteld dat 83 procent nog altijd van zijn allereerste email-adres gebruik maakt. Bovendien blijkt dat 59 procent nooit een email-adres heeft gedeactiveerd. Gemiddeld heeft een consument twee tot drie email-adressen.

De onderzoekers stelden vast dat consumenten gemiddeld op veertien mailinglist zijn ingeschreven. Daarbij blijkt echter dat slechts twee lijsten op de werkmail zijn ingeschreven. Volgens de consumenten bestaat meer dan de helft van de binnenkomende berichten uit commerciële boodschappen. Daarbij kan ook worden vastgesteld dat 44 procent van de ondervraagden voor de ontvangst van marketing-boodschappen een afzonderlijke email heeft gecreëerd. Verder bleek dat 53 procent van de consumenten klaagt van adverteerders teveel irrelevante boodschappen te ontvangen. Ongeveer 20 procent zegt een email-adres door een massale stroom boodschappen te hebben moeten opgeven.

Skip Fidura, voorzitter van het Responsible Marketing Committee van de Direct Marketing Association, zegt te begrijpen dat email-marketeers met een complexe markt worden geconfronteerd, maar hij zegt dat toch inspanningen moeten worden gedaan om met de consument een betere en transparantere relatie op te bouwen. Vastgesteld werd bovendien dat een duidelijk privacy-beleid door 37 procent van de respondenten als een belangrijke pijler van vertrouwen wordt bestempeld. Een even grote groep wijst naar de beschikbaarheid van een platform waar de consument zijn persoonlijke voorkeuren bekend kan maken.

Lees Verder

15:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

02-01-18

Email is nog lang geen uitstervend medium

Email is lang geen uitstervend medium. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Fluent bij meer dan zesentwintighonderd consument in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat de respondenten erkennen hun email meermaals per dag te controleren. Bovendien gaf 78 procent toe te verwachten dat hun email-gebruik over vijf jaar nog even intensief of zelfs nog sterker zal zijn geworden. Het fenomeen gaat volgens Fluent zeker op voor de categorie van de millennials, die tegenover email-marketing minder verzet tonen dan hun ouders. Een deel van de millennials zou zelfs nog meer commerciële emails willen ontvangen.

“Consumenten zijn verslaafd aan email,” aldus Kelly Patterson, hoofd marketing bij Fluent. “Er wordt weliswaar overal gesproken over sociale media, maar het zou een grote vergissing zijn om email af te schrijven. Het medium lijkt nog een bijzonder interessante toekomst te hebben.” Daarbij wordt erop gewezen dat 24 procent van de consumenten hun emails meerdere keren per dag controleren. Anderzijds moet worden vastgesteld dat bijna 20 procent van de consumenten hun email minder dan één keer per dag nakijken. Bovendien moet worden opgetekend dat promotionele boodschappen door het publiek niet altijd relevant worden gevonden.

De onderzoekers merken verder op dat 19 procent van de consumenten erkennen een email onmiddellijk bij ontvangst te openen. Bij millennials loopt dat cijfer op tot 26 procent, maar bij vijfendertigplussers moet een daling tot 16 procent worden opgetekend. De sterke activiteit bij jongere consumenten moet volgens Patterson worden toegeschreven dat de millennials in het digitale tijdperk zijn opgegroeid en met hun smartphone het internet steeds bij zich dragen. Ook de introductie van Gmail, die een onbegrensde opslagcapaciteit biedt en een zoekfunctie ter beschikking stelt, heeft volgens haar een grote impact gehad.

De onderzoekers kwamen nog tot de vaststelling dat 63 procent van de consumenten slechts één email-adres heeft, terwijl 23 procent over twee accounts beschikt. Slechts 8 procent van de consumenten heeft minstens vier email-adressen.

Lees Verder

20:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

24-12-17

Ook nationale stereotypes van belang in email-marketing

Om het engagement tegenover een commerciële email te versterken, moet in de titel worden verwezen naar een onderwerp dat een grote interesse bij de bestemmeling oproept. Onderzoek van het technologiebedrijf Persado, ontwikkelaar van artificiële intelligentie voor marketing-toepassingen, toonde echter aan dat ook een aantal culturele en nationale stereotypes de reactie op de communicatie kunnen bepalen. Uit het onderzoek, op basis van emails van meer dan honderdveertig merken naar 1,54 miljoen consumenten, kon daarbij worden vastgesteld dat consumenten in Groot-Brittannië, Europa en de Verenigde Staten op een andere manier op de boodschappen reageren.

“Vastgesteld werd dat Britse consumenten het snelst zullen reageren op boodschappen die angstigheid en schuld weerspiegelen,” aldus de onderzoekers. “Amerikaanse bestemmelingen reageren vooral op onderwerpen die gelinkt kunnen worden aan verwezenlijkingen, maar ook zij blijken gevoelig voor angstigheid. Anderzijds blijkt het publiek uit continentaal Europa vooral gevoelig voor een taalgebruik dat gratificatie en dankbaarheid uitdrukt.” De onderzoekers zeggen wel niet te kunnen hebben achterhalen of deze emoties beïnvloed worden door actuele gebeurtenissen. Het is immers niet uitgesloten dat de brexit de Britse consumenten gevoeliger heeft gemaakt voor boodschappen die met angstigheid zijn gelinkt.

Er kunnen volgens de onderzoekers wel een aantal conclusies worden getrokken. “Britse en Amerikaanse consumenten zijn gevoelig voor boodschappen die hen waarschuwen van een belangrijk gebeuren,” wordt er opgemerkt. “Britse consumenten reageren sterk wanneer hen op het hart wordt gedrukt iets niet te vergeten. Bij Amerikanen heeft de vraag of ze iets zijn vergeten een gelijkaardige werking. Britten zijn echter ook geneigd in te gaan op boodschappen die met schuld te maken hebben en die hen waarschuwen dat ze spijt zullen krijgen wanneer ze geen actie ondernemen. Amerikanen houden er daarentegen van geprezen of beloond te worden voor een veronderstelde verwezenlijking.

Op het Europese continent blijkt daarentegen een grote interesse wanneer in het onderwerp naar waarde en financiële voordelen wordt gewezen. Ook wordt ingespeeld op boodschappen die appreciatie en dankbaarheid uitdrukken. “De conclusies van de studie tonen alvast dat achter een aantal bredere stereotypes over consumenten in de verschillende regio’s een zekere graad van waarheid zou kunnen schuilen,” zegt Assaf Baciu, oprichter van Persado.

Lees Verder

18:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

22-10-17

Email beleeft piek van dinsdag tot donderdag

De commerciële email-activiteit kent zijn piek tijdens het midden van de week. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent SendinBlue. D absolute piek kan worden opgetekend tussen dinsdag en donderdag. De absolute topactiviteit wordt opgetekend tussen halverwege de voormiddag en halverwege de namiddag. De conclusies van de studie moeten marketeers volgens de onderzoekers in staat stellen om de timing van hun campagnes aan te passen, zodat beter kan worden ingespeeld op het natuurlijke gedrag van de consument. Het ideale tijdstip om een email te versturen, is volgens de onderzoekers echter ook mede afhankelijk van de sector.

“Over een brede waaier van industrieën kan worden vastgesteld dat op weekdagen email-campagnes het sterkste engagement laten blijken,” benadrukt Armand Thiberge, chief executive van SendinBlue. “Vastgesteld kon worden dat ongeveer 85 procent van alle emails op een weekdag worden geopend. Bovendien vertegenwoordigen de weekdagen ook 95 procent van de emails waarop wordt geklikt. Op dinsdag en woensdag en woensdag worden emails het gemakkelijkst geopend en is men ook het meest geneigd om te klikken. Daarvoor kan ook een logische verklaring worden gegeven. Op dinsdag begint de consument zich immers enigszins te herstellen van het drukke weekend.”

“Naarmate de week vordert blijft de consument weliswaar emails openen, maar is men minder geneigd om op de boodschappen te klikken,” betogen de onderzoekers nog. “Dat kan wellicht worden gekoppeld aan de vermoeidheid die door de werkweek wordt veroorzaakt.” Wanneer gekeken wordt naar het beste ogenblik van de dag om een email te verzenden, kunnen er volgens Armand Thiberge twee verschillende pieken worden opgetekend. De beste resultaten blijken immers genoteerd te worden om tien uur in de voormiddag en om drie uur in de namiddag. Ook daarvoor zijn volgens SendinBlue logische verklaringen te vinden.

“Om tien uur in de voormiddag gaan vele mensen daadwerkelijk aan de slag, waarbij ook de email wordt doorgenomen,” verduidelijken de onderzoekers. “Ook tussen drie en vier uur in de namiddag wordt opnieuw de email nagekeken vooraleer de werknemer naar huis terugkeert.”

Lees Verder

16:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

19-10-17

Oorspronkelijk email-adres blijft lange tijd actief

Ongeveer de helft van alle volwassen internet-gebruikers in de Verenigde Staten maakt nog steeds gebruik van zijn allereerste email-adres. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau YouGov bij ruim tweeduizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 37 procent van de ondervraagden niet alleen blijven gebruik maken van hun oorspronkelijke email-adres, maar dat ook als hun belangrijkste account blijven beschouwen. De studie toont volgens YouGov dat gebruikers gedurende een lange periode aan hun email-accounts blijven vasthouden. Daarmee zijn deze adressen volgens de onderzoekers voor marketeers bijzonder waardevol.

“Men zou verwachten dat vooral jongeren hun eerste email-adres vasthouden, maar dat blijkt niet met de realiteit overeen te stemmen,” benadrukken de onderzoekers. “Er kon immers worden vastgesteld dat bij de vijfenvijftigplussers 45 procent nog altijd hun eerste email-adres als belangrijkste online account hanteren, tegenover slechts 33 procent in de jongere generaties. De onderzoekers stellen nog dat 35 procent van de ondervraagden van één email-adres gebruik maken, terwijl nog eens 38 procent op twee persoonlijke accounts beroep doen. Tevens werd vastgesteld dat in de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar zijn eerste email-account tussen zijn tiende en vijftiende verjaardag heeft geopend.”

In de leeftijdscategorie tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar werd daarentegen door 61 procent de eerste email-account geopend na de eenentwintigste verjaardag. Bij vijfenvijftigplussers loopt dat cijfer op tot 95 procent. Tevens werd vastgesteld dat 13 procent van de ondervraagden een binnenkomende email onmiddellijk bij ontvangst leest. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar loopt dat cijfer op tot 16 procent. Ongeveer 50 procent heeft maximaal twintig berichten in zijn inbox vooraleer aan de lectuur wordt begonnen. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar loopt dat aandeel op tot 66 procent.

Lees Verder

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

14-09-17

Email haalt voordeel uit gepersonaliseerde hoofding

Email met een gepersonaliseerde hoofding heeft 58 procent meer kans geopend te worden. Toch blijkt amper 2,3 procent van de commerciële verzenders van email van die personalisering gebruik te maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Yes Lifecycle Marketing op basis van meer dan zeven miljard emails die tijdens het tweede kwartaal van dit jaar werden verzonden. Er moet volgens de onderzoekers dan ook worden vastgesteld dat marketeers voor de verbetering van relevantie van hun boodschappen minder intensief op klantengegevens beroep doen dan aangewezen zou zijn.

Uit het onderzoek bleek dat 1,1 procent van alle emails in hun hoofding de naam en voornaam van de geadresseerde hadden vermeldt, terwijl bij 1,2 procent gewag gemaakt wordt van personalisering die op een andere manier is gebaseerd, zoals de status van getrouwheidsprogramma’s, het online gedrag of de aankoopgeschiedenis. “Rekening houdend met het feit dat veel commerciële emails door de consument ongelezen worden verwijderd, is personalisering een uitstekend middel om de klant te engageren,” betoogt Michael Fisher, president van Yes Lifecycle Marketing. “Wanneer de marketeer de relevantie van een email in zijn hoofding duidelijk kan maken, neemt de kans op succes gevoelig toe.”

De onderzoekers stelden vast dat emails zonder een gepersonaliseerde hoofding 14,1 procent kans lopen geopend te worden. Wanneer de naam van de bestemmeling wordt gebruikt, loopt die kans op tot 21,2 procent. Bij andere vormen van personalisering is er sprake van een score van 22 procent. “Personalisering is voor de consument geen onbekend begrip meer,” stippen de onderzoekers op. “De klant verwacht dat de marketeers de beschikbare content boetseren volgens hun persoonlijke behoeften en verwachtingen. De adverteerders kunnen het zich niet veroorloven om deze verwachtingen naast zich neer te leggen.”

Lees Verder

16:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

02-09-17

Gebruik email begint groter evenwicht te vertonen

De consument lijkt stilaan een nieuwe evenwicht in zijn email-gebruik te hebben bereikt. Dat blijkt uit een onderzoek van het bedrijf Adobe bij meer dan duizend consumenten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat het email-gebruik in de Verenigde Staten met 27 procent is gedaald tot 5,4 uur per dag. Bij de persoonlijke emails kon een daling met 36 procent tot 2,1 uur worden opgetekend, terwijl bij de professionele berichten een inkrimping met 20 procent tot 3,3 uur werd gemeld. Er wordt wel opgemerkt dat de Amerikaanse consument email voor commerciële aanbiedingen nog steeds als het geprefereerde kanaal beschouwt.

“De consument houdt nog sterk aan email vast, maar heeft in de omgang met het kanaal toch meer een evenwicht gevonden dan vroeger,” benadrukt Kristin Naragon, directeur email-oplossingen bij Adobe. Opgemerkt wordt onder meer dat de controle van de email-inbox bij 26 procent van de Amerikaanse consumenten na het ontwaken nog steeds de allereerste activiteit van de dag is, maar dat betekent tegelijkertijd ook een daling met 28 procent tegenover het jaar voordien. Ongeveer 25 procent wacht tot op kantoor vooraleer zijn inbox te openen, terwijl 20 procent buiten het werk nooit zijn email opent. Op vakantie zou bijna de helft nagenoeg nooit zijn elektronische postbus controleren.

Toch blijft email volgens de onderzoekers een belangrijk commercieel kanaal. Daarbij werd vastgesteld dat 61 procent email het geprefereerde kanaal vindt voor de ontvangst van commerciële boodschappen. Dat betekende een stijging met 24 procent tegenover vorig jaar. Andere kanalen zijn direct mail (18 procent), mobiele applicaties (6 procent), sociale media (5 procent), tekstberichten (5 procent), telefoonoproepen (4 procent) en chatbots (1 procent). Daarbij bleek 34 procent van de respondenten ook te erkennen gefrustreerd te raken wanneer producten of diensten worden aangeboden die niet aan de eigen interesses beantwoorden.

Ook zegt 40 procent te verlangen dat emails minder promotioneel zouden zijn en een meer informatief karakter zouden hebben. Tevens klaagt 21 procent over de gebrekkige aanpak van de bedrijven bij het verzenden van mobiele boodschappen, terwijl ongeveer 50 procent zich vooral ergert aan ondernemingen die teveel commerciële berichten versturen.

Lees Verder

11:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende