22-10-17

Email beleeft piek van dinsdag tot donderdag

De commerciële email-activiteit kent zijn piek tijdens het midden van de week. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent SendinBlue. D absolute piek kan worden opgetekend tussen dinsdag en donderdag. De absolute topactiviteit wordt opgetekend tussen halverwege de voormiddag en halverwege de namiddag. De conclusies van de studie moeten marketeers volgens de onderzoekers in staat stellen om de timing van hun campagnes aan te passen, zodat beter kan worden ingespeeld op het natuurlijke gedrag van de consument. Het ideale tijdstip om een email te versturen, is volgens de onderzoekers echter ook mede afhankelijk van de sector.

“Over een brede waaier van industrieën kan worden vastgesteld dat op weekdagen email-campagnes het sterkste engagement laten blijken,” benadrukt Armand Thiberge, chief executive van SendinBlue. “Vastgesteld kon worden dat ongeveer 85 procent van alle emails op een weekdag worden geopend. Bovendien vertegenwoordigen de weekdagen ook 95 procent van de emails waarop wordt geklikt. Op dinsdag en woensdag en woensdag worden emails het gemakkelijkst geopend en is men ook het meest geneigd om te klikken. Daarvoor kan ook een logische verklaring worden gegeven. Op dinsdag begint de consument zich immers enigszins te herstellen van het drukke weekend.”

“Naarmate de week vordert blijft de consument weliswaar emails openen, maar is men minder geneigd om op de boodschappen te klikken,” betogen de onderzoekers nog. “Dat kan wellicht worden gekoppeld aan de vermoeidheid die door de werkweek wordt veroorzaakt.” Wanneer gekeken wordt naar het beste ogenblik van de dag om een email te verzenden, kunnen er volgens Armand Thiberge twee verschillende pieken worden opgetekend. De beste resultaten blijken immers genoteerd te worden om tien uur in de voormiddag en om drie uur in de namiddag. Ook daarvoor zijn volgens SendinBlue logische verklaringen te vinden.

“Om tien uur in de voormiddag gaan vele mensen daadwerkelijk aan de slag, waarbij ook de email wordt doorgenomen,” verduidelijken de onderzoekers. “Ook tussen drie en vier uur in de namiddag wordt opnieuw de email nagekeken vooraleer de werknemer naar huis terugkeert.”

Lees Verder

16:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

19-10-17

Oorspronkelijk email-adres blijft lange tijd actief

Ongeveer de helft van alle volwassen internet-gebruikers in de Verenigde Staten maakt nog steeds gebruik van zijn allereerste email-adres. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau YouGov bij ruim tweeduizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 37 procent van de ondervraagden niet alleen blijven gebruik maken van hun oorspronkelijke email-adres, maar dat ook als hun belangrijkste account blijven beschouwen. De studie toont volgens YouGov dat gebruikers gedurende een lange periode aan hun email-accounts blijven vasthouden. Daarmee zijn deze adressen volgens de onderzoekers voor marketeers bijzonder waardevol.

“Men zou verwachten dat vooral jongeren hun eerste email-adres vasthouden, maar dat blijkt niet met de realiteit overeen te stemmen,” benadrukken de onderzoekers. “Er kon immers worden vastgesteld dat bij de vijfenvijftigplussers 45 procent nog altijd hun eerste email-adres als belangrijkste online account hanteren, tegenover slechts 33 procent in de jongere generaties. De onderzoekers stellen nog dat 35 procent van de ondervraagden van één email-adres gebruik maken, terwijl nog eens 38 procent op twee persoonlijke accounts beroep doen. Tevens werd vastgesteld dat in de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar zijn eerste email-account tussen zijn tiende en vijftiende verjaardag heeft geopend.”

In de leeftijdscategorie tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar werd daarentegen door 61 procent de eerste email-account geopend na de eenentwintigste verjaardag. Bij vijfenvijftigplussers loopt dat cijfer op tot 95 procent. Tevens werd vastgesteld dat 13 procent van de ondervraagden een binnenkomende email onmiddellijk bij ontvangst leest. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar loopt dat cijfer op tot 16 procent. Ongeveer 50 procent heeft maximaal twintig berichten in zijn inbox vooraleer aan de lectuur wordt begonnen. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar loopt dat aandeel op tot 66 procent.

Lees Verder

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

14-09-17

Email haalt voordeel uit gepersonaliseerde hoofding

Email met een gepersonaliseerde hoofding heeft 58 procent meer kans geopend te worden. Toch blijkt amper 2,3 procent van de commerciële verzenders van email van die personalisering gebruik te maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Yes Lifecycle Marketing op basis van meer dan zeven miljard emails die tijdens het tweede kwartaal van dit jaar werden verzonden. Er moet volgens de onderzoekers dan ook worden vastgesteld dat marketeers voor de verbetering van relevantie van hun boodschappen minder intensief op klantengegevens beroep doen dan aangewezen zou zijn.

Uit het onderzoek bleek dat 1,1 procent van alle emails in hun hoofding de naam en voornaam van de geadresseerde hadden vermeldt, terwijl bij 1,2 procent gewag gemaakt wordt van personalisering die op een andere manier is gebaseerd, zoals de status van getrouwheidsprogramma’s, het online gedrag of de aankoopgeschiedenis. “Rekening houdend met het feit dat veel commerciële emails door de consument ongelezen worden verwijderd, is personalisering een uitstekend middel om de klant te engageren,” betoogt Michael Fisher, president van Yes Lifecycle Marketing. “Wanneer de marketeer de relevantie van een email in zijn hoofding duidelijk kan maken, neemt de kans op succes gevoelig toe.”

De onderzoekers stelden vast dat emails zonder een gepersonaliseerde hoofding 14,1 procent kans lopen geopend te worden. Wanneer de naam van de bestemmeling wordt gebruikt, loopt die kans op tot 21,2 procent. Bij andere vormen van personalisering is er sprake van een score van 22 procent. “Personalisering is voor de consument geen onbekend begrip meer,” stippen de onderzoekers op. “De klant verwacht dat de marketeers de beschikbare content boetseren volgens hun persoonlijke behoeften en verwachtingen. De adverteerders kunnen het zich niet veroorloven om deze verwachtingen naast zich neer te leggen.”

Lees Verder

16:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

02-09-17

Gebruik email begint groter evenwicht te vertonen

De consument lijkt stilaan een nieuwe evenwicht in zijn email-gebruik te hebben bereikt. Dat blijkt uit een onderzoek van het bedrijf Adobe bij meer dan duizend consumenten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat het email-gebruik in de Verenigde Staten met 27 procent is gedaald tot 5,4 uur per dag. Bij de persoonlijke emails kon een daling met 36 procent tot 2,1 uur worden opgetekend, terwijl bij de professionele berichten een inkrimping met 20 procent tot 3,3 uur werd gemeld. Er wordt wel opgemerkt dat de Amerikaanse consument email voor commerciële aanbiedingen nog steeds als het geprefereerde kanaal beschouwt.

“De consument houdt nog sterk aan email vast, maar heeft in de omgang met het kanaal toch meer een evenwicht gevonden dan vroeger,” benadrukt Kristin Naragon, directeur email-oplossingen bij Adobe. Opgemerkt wordt onder meer dat de controle van de email-inbox bij 26 procent van de Amerikaanse consumenten na het ontwaken nog steeds de allereerste activiteit van de dag is, maar dat betekent tegelijkertijd ook een daling met 28 procent tegenover het jaar voordien. Ongeveer 25 procent wacht tot op kantoor vooraleer zijn inbox te openen, terwijl 20 procent buiten het werk nooit zijn email opent. Op vakantie zou bijna de helft nagenoeg nooit zijn elektronische postbus controleren.

Toch blijft email volgens de onderzoekers een belangrijk commercieel kanaal. Daarbij werd vastgesteld dat 61 procent email het geprefereerde kanaal vindt voor de ontvangst van commerciële boodschappen. Dat betekende een stijging met 24 procent tegenover vorig jaar. Andere kanalen zijn direct mail (18 procent), mobiele applicaties (6 procent), sociale media (5 procent), tekstberichten (5 procent), telefoonoproepen (4 procent) en chatbots (1 procent). Daarbij bleek 34 procent van de respondenten ook te erkennen gefrustreerd te raken wanneer producten of diensten worden aangeboden die niet aan de eigen interesses beantwoorden.

Ook zegt 40 procent te verlangen dat emails minder promotioneel zouden zijn en een meer informatief karakter zouden hebben. Tevens klaagt 21 procent over de gebrekkige aanpak van de bedrijven bij het verzenden van mobiele boodschappen, terwijl ongeveer 50 procent zich vooral ergert aan ondernemingen die teveel commerciële berichten versturen.

Lees Verder

11:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

10-08-17

Email-campagnes bereiken 80 procent geadresseerden

Email-campagnes bereiken gemiddeld 80 procent van de geadresseerden. De rest komt terecht in spamfolders of wordt geblokkeerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Return Path in acht landen. Er wordt echter opgemerkt dat tussen verschillende opvallende afwijkingen kunnen worden opgetekend. De hoogste score werd opgetekend in Australië en Canada (90 procent), gevolgd door Groot-Brittannië (84 procent), Frankrijk en Spanje (82 procent). In Duitsland en Brazilië wordt echter één of vijf bestemmelingen niet bereikt, want daar werd slechts een score van 79 procent opgetekend. In de Verenigde Staten daalt dat cijfer nog verder tot 77 procent.

“Er kon bij het bereik van email-campagnes het voorbije jaar weliswaar een lichte verbetering worden opgemerkt, maar toch blijkt dat de adverteerders nog steeds een belangrijk deel van hun doelpubliek missen en dan ook met een dreigend omzetverlies worden geconfronteerd,” benadrukt George Bilbrey, president van Return Path. Er wordt aan toegevoegd dat door de mailbox-providers steeds sterkere email-filters worden gehanteerd, zodat hun gebruikers alleen de boodschappen krijgen bezorgd die aan hun behoeften of interesses beantwoorden. Anderzijds werd vastgesteld dat Canada het best presteert met verdwenen emails (7 procent), terwijl Australië het laagste spamniveau (1 procent) kent.

Uit het onderzoek bleek nog dat de sector van banken en financiële diensten met een bestelniveau van 94 procent de beste prestaties laat optekenen, gevolgd door productie en distributie (92 procent) en toerisme (90 procent). De laagste scores werden geregistreerd in het onderwijs, de overheid en de non-profit (76 procent). Sociale platformen en dating halen een score van 77 procent, net zoals de autosector. De sterkste vooruitgang werd gemeld bij verzekeringen, waar een stijging met 13 punten tot 89 procent kon worden geregistreerd. Ook de autosector liet een stijging met 11 punten tot 77 procent registreren. Bij technologie, software en internet was er sprake van een toename met 10 procent tot 85 procent.

Anderzijds werd de zwaarste achteruitgang gemeld bij kleding, die 8 punten tot 85 procent moest prijsgeven. De sector huishouden en woninginrichting viel met 7 punten terug tot 87 procent.

Lees verder

18:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

29-07-17

Email steeds meer een mobiel communicatiemiddel

Tijdens de eerste vier maanden van dit jaar werd ongeveer 55 procent van de volledige email-trafiek op mobiele apparaten geopend. Dat betekent bijna een verdubbeling tegenover vijf jaar geleden, toen een aandeel van 29 procent werd geregistreerd. Dat blijkt uit een rapport van consulent Return Path op basis van meer dan 27 miljard emails die tussen mei vorig jaar en april dit jaar werden geopend. Bovendien kon volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat emails op mobiele apparaten een grotere kans hebben volledig te worden gelezen - wat overeenkomt met een openingsduur van minstens zeven seconden - dan berichten die op desktops worden betekend.

Return Path berekende dat in het algemeen 61 procent van de geopende emails volledig worden gelezen, maar op mobiele apparaten loopt dat cijfer op tot 64 procent, tegenover 61 procent op webmail en 45 procent op desktops. Daarnaast kon worden vastgesteld dat op mobiele platformen ook minder vaak vroegtijdig - na minder dan twee seconden - worden afgebroken. Op desktops blijkt immers 30 procent van de lectuur van emails vroegtijdig te worden afgebroken, maar op mobiele apparaten valt dat terug tot 15 procent. De resultaten zijn volgens Return Path een belangrijke indicator voor het engagement op mobiele platformen.

Verder blijkt dat mobiele email tijdens het weekend de sterkste prestaties kent. Op zaterdag en zondag wordt immers een opening van 60 procent opgetekend, terwijl tijdens de week niveaus tussen 51 procent en 55 procent worden gemeld. Daarentegen kan tijdens de weekdagen, op ogenblikken dat een groot deel van het publiek zich in de buurt van een computerscherm bevindt, oplopende scores worden gemeld voor desktop en webmail. Tijdens het weekend vertegenwoordigen desktops immers slechts 13 procent van de geopende mail, maar tijdens de week worden scores tussen 16 procent en 19 procent geregistreerd. Webmail scoort 26 procent in het weekend, maar ongeveer 29 procent op weekdagen.

Lees Verder

14:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

12-04-17

Consument gelooft in duurzame kracht email

Slechts weinig consumenten zijn van oordeel dat communicatie-kanalen zoals Pinterest en Linkedin nog altijd operationeel zullen zijn, maar volgens de meesten zal email op dat ogenblik nog altijd populair zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Mailjet bij gebruikers in Frankrijk en Groot-Brittannië. Vastgesteld werd dat 41 procent van de ondervraagden beslist gelooft dat email over tien jaar nog altijd operationeel zal zijn, gevolgd door Facebook en messaging-applicaties zoals Whatsapp (26 procent). Voor Pinterest en Linkedin vallen die cijfers echter terug tot amper 11 procent. Ook Snapchat zal volgens 14 procent nog zeker tien jaar overleven.

“Nieuwe platformen zoals Snapchat genieten op dit ogenblik in een aantal demografieën een grote populariteit, maar email blijkt over een blijvende kracht te kunnen beschikken,” betoogt Josie Scotchmer, marketing manager bij Mailjet. "Nieuwere platformen worden door het publiek eerder beschouwd als voorbijgaande trends dan als een communicatiemiddel dat over een lange periode zal worden gebruikt. Naarmate email evolueert om onder meer met responsive design en personalisering maximaal op de behoeften van de consumenten in te spelen, biedt het platform aan merken de mogelijkheid om te innoveren zodat het publiek op een directe manier kan worden bereikt met bijzonder doelgerichte en relevante boodschappen.”

Wanneer naar de reclame-activiteit op de onderscheiden platformen wordt gekeken, blijkt dat de consument zich vooral stoort aan irrelevante boodschappen. Tevens kan worden vastgesteld dat 37 procent verlangt dat merken in hun communicatie met de consument gebruik maken van productvideo’s. In de leeftijdsgroep tussen zestien en negenentwintig jaar loopt dat cijfer op tot 52 procent, tegenover 21 procent bij zestigplussers. In de categorie tussen zestien en negenentwintig jaar verlangt 24 procent bovendien dat merken gebruik maken van interactie reclameboodschappen, tegenover 12 procent in de groep tussen vijfenveertig en negenenvijftig jaar en amper 8 procent bij de zestigplussers.

Lees Verder

21:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende