03-08-13

Russen tonen meer begrip voor emigrerende landgenoten

Russen zetten zich minder af tegen landgenoten die naar het buitenland zijn geëmigreerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Russian Public Opinion Research Center. De onderzoekers stelden vast dat 48 procent van de ondervraagden aangaf te begrijpen waarom landgenoten er de voorkeur aan geven om te emigreren. Dat betekent een stijging met 11 procentpunt tegenover vijf jaar geleden. Anderzijds geeft slechts 13 procent van de ondervraagden te overwegen om permanent naar het buitenland te verhuizen. De belangrijkste reden voor Russen om naar het buitenland te verhuizen is een kans op een beter leven. Een aantal analisten verwacht een nieuwe emigratie-golf onder de Russische jongeren.

Lees Verder

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, emigratie |  Facebook |

15-12-12

Britten zoeken steeds vaker baan in het buitenland

Steeds meer Britse werknemers zoeken in het buitenland naar een baan en een veilige financiële toekomst voor zichzelf en hun gezin. Dat is de conclusie van een rapport van het Britse Office of National Statistics (ONS). De onderzoekers stelden vast dat op twaalf maanden tijd 353.000 Britten naar het buitenland zijn geëmigreerd. Dat betekent een stijging met 4,5 procent tegenover de twaalf maanden voordien. Die stijging wordt volgens het rapport vooral veroorzaakt door de aanbieding van een vaste baan in het buitenland. In totaal zouden 127.000 Britten zijn vertrokken omdat ze in het buitenland een vaste baan hadden gevonden. Dat betekent een stijging met 15 procent. Door het gebrek aan werkaanbiedingen in hun thuisland kijken volgens de onderzoekers steeds meer Britse werknemers naar opportuniteiten in onder meer Nieuw-Zeeland, Australië en Canada.

Lees Verder

15:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emigratie, human resources |  Facebook |

26-09-12

Klimaat verantwoordelijk voor historische emigratie uit Afrika

De verspreiding van de mensheid vanuit Afrika over de rest van de wereld is veroorzaakt door het opduiken van gunstige klimaatvensters. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge. Onderzoeksleider Anders Eriksson stelt dat het klimaat de mens belette om Afrika te verlaten, tot iets meer dan 55.000 jaar geleden in Noordoost-Afrika een gunstig klimaatvenster zou zijn opgetreden. De emigratie zou vooral gebeurd zijn langs de Straat van Bab-el-Mandeb naar het Arabische schiereiland. Er wordt echter aan toegevoegd dat er pas later een kolonisatie van Europa kon worden opgetekend. Dat heeft volgens Eriksson wellicht te maken met de concurrentie met de neanderthalers.

Lees Verder

11:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, klimaat, emigratie |  Facebook |

11-06-12

Eén op vijf Russen wil emigreren

Russen blijven in steeds grotere getallen plannen maken om naar het buitenland te emigreren, maar slechts weinigen hebben daarvoor echt concrete stappen genomen. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Levada Center. Daarbij werd vastgesteld dat inmiddels 20 procent van de Russen de wens te kennen geeft om definitief het land te verlaten. Dat betekent een stijging met 7 procentpunten op drie jaar tijd.

Nog 73 procent van de Russische bevolking zegt vast en zeker in het land te willen blijven. Dat was drie jaar geleden nog 80 procent. De onderzoekers stelden wel vast dat slechts 3 procent van de respondenten een definitieve beslissing heeft genomen om te emigreren. De anderen zeggen het emigratie-proces stap voor stap te zullen doen. Volgens Levada blijkt slechts 1 procent van de ondervraagden daadwerkelijk gestart te zijn met de administratieve formaliteiten.

Uit het onderzoek blijkt verder dat ongeveer 20 procent van de ondervraagden van mening is dat Rusland ooit even rijk en ontwikkeld zal worden zoals de westerse wereld. Daarentegen ziet 7 procent van de Russen een evolutie die vergeleken zou kunnen worden met de vooruitgang van Aziatische landen zoals China en India. Er wordt echter ook een groep van 7 procent opgemerkt die verwacht dat Rusland compleet zal instorten

Lees Verder

17:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, emigratie |  Facebook |

22-03-11

Helft Britse jongeren denken aan emigratie

Door de hoge werkloosheid in Groot-Brittannië overwegen steeds meer Britse jongeren om een baan in het buitenland te zoeken. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse organisatie Student Currency Exchange. In de leeftijdscategorie van achttien tot vijfentwintig jaar zou 52 procent van de ondervraagden ernstig overwegen om te emigreren. Op dit ogenblik telt Groot-Brittannië 974.000 werkloze jongeren. Dat betekent een werkloosheidscijfer van 20,6 procent. Dat is het hoogste niveau uit de recente geschiedenis.

"Het gebrek aan vooruitzichten op een baan dwingt veel Britse jongeren om een verhuis naar het buitenland te overwegen," merkt de Britse krant Daily Mail op. "Daarbij valt de eerste keuze op Australië, gevolgd door Canada en China. In totaal zegt bijna 65 procent van de Britse jongeren over een verhuis naar het buitenland te denken, maar voor een groep van 52 procent zou dat een ernstige overweging blijken te zijn."

"De werkvooruitzichten in het Verenigd Koninkrijk zijn uiterst somber voor jonge werkloze mensen en het ziet er ook niet naar uit dat er snel een verbetering mag verwacht worden," merkt onderzoeker Adrian Jacob op. "Het is dus logisch dat deze jongeren op zoek gaan naar een plek waar er meer kans op werk is en waarschijnlijk ook een betere kwaliteit van leven." Groot-Brittannië telt op dit ogenblik in totaal 9,33 inactieve inwoners, waarvan 2,3 miljoen betrokkenen de verantwoordelijkheid hebben over een gezin.

10:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emigratie, groot-brittannië |  Facebook |

11-10-09

Mexicanen vinden Verenigde Staten nog altijd beloofde land

Mexicanen geloven nog altijd dat het leven in de Verenigde Staten gevoelig beter is. Dat blijkt uit een onderzoek van het Pew Research Center. De onderzoekers kwamen daarbij onder meer tot de vaststelling dat 57 procent van de Mexicanen van mening is dat uitwijkelingen in de Verenigde Staten een beter leven zullen hebben. Een groot gedeelte voegt er aan toe dat dit ook wordt bevestigd door uitgeweken vrienden, die meestal zouden getuigen het grootste gedeelte van hun doelstellingen bereikt te hebben. Een belangrijke minderheid van de Mexicanen zegt in de Verenigde Staten te willen wonen indien ze daar de gelegenheid zouden toe hebben. Meer dan de helft daarvan zegt eventueel te willen emigreren zonder dat ze daarvoor de toestemming hebben verkregen.

"De meeste Mexicanen zijn bijzonder ontevreden met de richting waarin hun land uitgaat," aldus het Pew Research Center. "Volgens 81 procent van de Mexicanen is de misdaad als één van de grootste problemen van het land. De illegale drugshandel komt met 73 procent op de tweede plaats. Steeds meer Mexicanen zeggen dan ook het harde optreden van president Felipe Calderon tegen de drugstrafikanten te steunen, waarbij 83 procent het eens is met de beslissing van de president om het Mexicaanse leger in te zetten tegen de drugshandel. Volgens 66 procent maakt het Mexicaanse leger ook vorderingen in die strijd. Een grote meerderheid van de Mexicanen wil ook dat de Verenigde Staten voor hulp zorgt in die strijd, zoals het opleiden van Mexicaanse soldaten en politiemensen en het ondersteunen met wapens en geld. Slechts 30 procent wil echter ook Amerikaanse legereenheden op Mexicaans grondgebied."

Maar ook corruptie en de zwakke Mexicaanse economie worden als grote problemen bestempeld. Vele Mexicanen geven dan ook toe liever in de Verenigde Staten te wonen. Nochtans is er de voorbije jaren een daling opgetekend in de immigratie vanuit Mexico naar de Verenigde Staten. "Dat zou het gevolg kunnen zijn van de economische achteruitgang in de Verenigde Staten, waardoor er minder banen beschikbaar zijn voor migranten," stipt het Pew Research Center nog aan. "Vier op de tien Mexicanen kennen iemand die naar de Verenigde Staten was geëmigreerd, maar inmiddels is teruggekeerd omdat het onmogelijk was om werk te vinden. Bijna vijf op tien blijkt echter iemand te kennen die is teruggekeerd die aan de Amerikaanse grens werd onderschept en teruggestuurd."

14:45 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emigratie, mexico, verenigde staten |  Facebook |

31-05-07

Zuid-Afrika wil blanke expats terug

De Zuid-Afrikaanse overheid probeert honderdduizenden hoogopgeleide expats, vooral blanken, terughalen. Het land werd tijdens de gewelddadige periode vlak na het einde van de apartheid immers geconfronteerd met een massale exodus van blanken. Dat zorgde voor een echte braindrain. De Zuid-Afrikaanse overheid probeert die mensen nu terug te halen door over de hele wereld samenkomsten te organiseren voor expats.

Tijdens die vergaderingen krijgen de expats te horen dat hun terugkeer tot een beter Zuid-Afrika kan leiden. De samenkomsten worden georganiseerd door de organisatie Homecoming Revolution in Europa, Australië en het Midden-Oosten en krijgt de steun van het Zuid-Afrikaanse bedrijfsleven. In totaal hoopt Zuid-Afrika zo meer dan één miljoen uitgeweken burgers terug te lokken.

Om de braindrain van Zuid-Afrika op te lossen, heeft het land volgens Homecoming Revolution de keus uit het aantrekken van gekwalificeerde immigranten of het aanmoedigen van landgenoten uit het buitenland om terug te keren. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan het tweede alternatief. Men probeert aan de blanke expats duidelijk te maken dat er in Zuid-Afrika geen sprake meer is van discriminatie tegenover blanken.

De expats krijgen te horen dat de Zuid-Afrikaanse economie de voorbije 33 kwartalen een ononderbroken groei heeft gekend. Amper één op twintig Zuid-Afrikaanse blanken is werkloos, tegenover drie op tien bij de zwarte bevolking. De Zuid-Afrikaanse overheid wil ter gelegenheid van de organisatie van het Wereldkampioenschap Voetbal in 2010 ruim 41 miljard euro investeren in infrastructuurprojecten. Daarvoor worden opgeleide mensen in de bouw, financiën en management gezocht.

Maar niet alle blanke expats lijken geneigd te zijn om snel terug te keren. Hoewel de misdaadcijfers in Zuid-Afrika de voorbije tien jaar zijn gedaald, vinden ze het land nog niet veilig genoeg. Ook vinden vele expats het niet goed dat nieuwe bedrijven verplicht zijn een zwarte zakenpartner aan te stellen.

16:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: zuid-afrika, emigratie |  Facebook |

02-09-06

Polen soepeler voor gastarbeiders

Poolse gasterbeiders moeten in West-Europa het tekort aan arbeidskrachten komen opvullen, maar dat betekent meteen dat Polen zelf met een hele reeks niet ingevulde vacatures wordt geconfronteerd. Dus heeft het land zijn wetgeving voor buitenlandse arbeidskrachten moeten verspoelenen.

Het wordt voor arbeidskrachten uit Oost-Europa en Turkije gemakkelijker om in Polen aan de slag te kunnen. Dat heeft het Poolse ministerie van arbeid eerder deze week bekend gemaakt. Op die manier probeert het land de uitstroom van werknemers naar de Europese Unie op te vangen.

Seizoensarbeiders uit Rusland, Wit-Rusland en Oekraïene moeten volgens de nieuwe Poolse wetgeving niet langer een werkvergunning aanvragen. Daarmee hoopt de Poolse regering in te spelen op de klacht van Poolse landbouwers, die niet langer voldoende werknemers blijken te kunnen vinden. Turken die minsten vijf in Polen hebben gewoond en daar vier jaar hebben gewerkt, hoeven evenmin hun werkvergunning te verlengen.

Sind de toetreding tot de Europese Unie hebben al enkele honderdduizenden Polen hun vaderland verlaten om in West-Europa aan de slag te gaan. De lonen liggen in de Europese Unie immers nog een pak hoger dan in Polen, terwijl er in West-Europa ook een grote nood is aan extra arbeidskrachten.

16:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: polen, gastarbeid, emigratie |  Facebook |

10-07-06

Duitse emigratie op nieuw hoogtepunt

Duitsland kent zijn grootste emigratiegolf sinds de tweede wereldoorlog. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse Bureau voor Statistiek. Volgens die gegevens hebben het voorbije jaar 145.000 Duitsers, vooral jongere mensen, hun land verlaten om de werkloosheid te ontvluchten of elders betere carrièrevooruitzichten te zoeken. Landen van bestemming zijn vooral de Verenigde Staten, Zwitserland, Polen, Oostenrijk, Groot-Brittannië en Frankrijk.

"De Duitse emigratie heeft een nieuw hoogtepunt bereikt sinds het einde van de tweede wereldoorlog," meldt de Britse krant The Telegraph. "De emigratie ligt nu op een peil dat drie keer hoger is dan de jaren tachtig. Artsen en academici vormen de grote meerderheid van deze migranten. Artsen gaan vooral naar Zwitserland en Groot-Brittannië, waar ze beter beaald worden en minder overwerk moeten presteren. Jongere wetenschappers en onderzoekers verhuizen vooral naar de Verenigde Staten, waar de universiteiten financieel beter worden ondersteund."

De cijfers weerspiegelen volgens The Telegraph de hoge Duitse werkloosheidsgraad, die rond de 10,5 procent schommelt. "Maar het echte emigratiecijfer ligt wellicht veel hoger," aldus de krant. "Vele emigranten vertellen de overheid immers niet dat ze vertrekken. Tegelijkertijd hebben ongeveer 500.000 gastarbeiders inmiddels Duitsland alweer verlaten omdat er niet voldoende werk voorhanden is." In Oostenrijk zijn er nu trouwens meer Duitse dan Turkse gastarbeiders, meestal in de horeca-sector. "Dat is de ommekeer van een trend die decennia heeft geduurd," merkt The Telegraph op.

Duitsers reageren volgens de krant massaal op reclamecampagnes uit Engeland, Canada en Australië voor de aanwerving van handelslui, technici, leerkrachten en verplegers. Arbeidsspecialisten hebben al jaren gewaarschuwd voor de groeiende Duitse emigratie. In de jaren tachtig emigreerden ongeveer 50.000 Duitsers per jaar. Een jaar na de val van de Berlijnse Muur was dat al opgelopen tot 99.000 migranten. Specialisten stellen dat deze migratiecijfers dodelijk zijn voor de Duitse economie.

Ze voeren aan dat deze migratietrend zich wellicht ook de volgende jaren zal doorzetten. Deze evolutie wordt nog verergerd door het feit dat Duitsland het ook moeilijk heeft om buitenlandse gevormde arbeidskrachten aan te trekken. Economische experts roepen de Duitse overheid dan ook op om de grenzen te openen voor de Oost-Europese arbeidskrachten, wat op dit ogenblik nog altijd verboden is. "Anders dreigt Duitsland geconfronteerd te worden met een tekort aan kennis," stellen ze.

17:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, gastarbeiders, emigratie |  Facebook |