10-05-18

Jonge Arabieren wonen het liefst in de emiraten

Volgens jonge Arabieren zijn de Verenigde Arabische Emiraten de beste plaats om te leven. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Burson-Marsteller bij vijfendertighonderd mannen en vrouwen tussen achttien en vierentwintig jaar in zestien Arabische landen. Daarbij kon worden vastgesteld dat 35 procent de Verenigde Arabische Emiraten als beste plaats om te leven naar voor schuiven. Daarmee blijven de emiraten voor Arabieren veruit de meest ideale woonplaats op de wereld. De tweede plaats wordt gedeeld door de Verenigde Staten en Canada, die elk een score van 18 procent halen.

Lees Verder

14:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emiraten |  Facebook |

15-04-18

Verenigde Emiraten en Oman sterkste groeiers in Golfregio

De landen van de Gulf Cooperation Council (GCC) zullen dit jaar een sterkere economische prestatie laten optekenen. Dat blijkt uit een rapport van consulent Coface, waarin voor de Arabische regio voor dit jaar een economische groei met 2,3 procent in het vooruitzicht wordt gesteld, tegenover een stijging met 0,6 procent vorig jaar. De versnelde groei kan volgens Coface worden toegeschreven aan de wereldwijd verbeterende omstandigheden en de hogere olieprijzen. Wel wordt opgemerkt dat een sterkere economische groei wordt afgeremd door volatiele energieprijzen en geopolitieke onzekerheden.

Lees Verder

22:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emiraten |  Facebook |

22-03-18

Verenigde Arabische Emiraten verwachten hogere handelsvolumes

In de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) voorspelt een sterke meerderheid van de bedrijven een toename van de handelsvolumes in volgend jaar. Dat zegt een onderzoek door HSBC Holdings, waarin wordt benadrukt dat de push in het land voor diversificatie vruchten afwerpt voor lokale bedrijven. De onderzoekers merkten op dat 77 procent van de bedrijven in het land een toename van de handelsvolumes voorspelt in de komende twaalf maanden. Het rapport toonde ook aan dat 62 procent een toename van het aantal serviceverkopen verwacht. Terwijl het land en de regio een grote economische transformatie ondergaan die zich richt op diversificatie, zeggen de onderzoekers dat bedrijven steeds meer kansen krijgen.

Volgens het rapport zal de export van diensten - waarvan vervoer en toerisme het leeuwendeel uitmaken - gemiddeld met 6 procent per jaar groeien. "Hoewel de olieprijzen het afgelopen jaar de economie van de Gulf Cooperation Council (GCC) hebben beïnvloed, werpt de druk van de Verenigde Arabische Emiraten op diversificatie hun vruchten af", zegt Sunil Veetil, expert wereldhandel bij HSBC Holdings. "Naarmate Expo 2020 dichterbij komt, zullen we een toenemend aantal contracten in voorbereiding krijgen, wat op zijn beurt de kansen voor bedrijven vergroot." Sprekend tot onze zakelijke klanten in de Verenigde Arabische Emiraten, is het duidelijk dat intra-regionale handelsroutes in de komende twaalf maanden steeds belangrijker worden. "

De spil naar Azië blijft echter sterk voor de lange termijn, waarbij landen zoals India, China en Japan belangrijke import- en exportbestemmingen zijn, wat een weerspiegeling is van sterke bilaterale banden. "Tegen het einde van het volgende decennium zal 46 procent van de totale import van goederen uit de regio bijvoorbeeld afkomstig zijn uit Azië", zegt het rapport. "In een tijdperk van diversificatie komen de emiraten naar voren als een opvallende digitale economie." Uit het rapport bleek dat 34 procent van de dienstverlenende bedrijven in de emiraten - hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 30 procent - gelooft dat een groter gebruik van technologie de belangrijkste zal zijn bestuurder voor handelsgroei.

Maar aangezien bedrijven zich actief aanpassen aan de nieuwste technologieën, blijft cyberbeveiliging voor velen voor de gek, met een duidelijke meerderheid van 70 procent die zich zorgen maakt over cyberdreigingen.

Lees Verder

19:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emiraten |  Facebook |

14-01-17

Verenigde Arabische Emiraten diversifiëren energiesector

De Verenigde Arabische Emiraten investeren een bedrag van 600 miljard dirham of 163 miljard dollar in duurzame energieprojecten. Dat moet het land toelaten om bijna de helft van energieverbruik door hernieuwbare bronnen te laten invullen. Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, premier van de emiraten, benadrukte daarbij dat het land zijn economische behoeften en ecologische doelstellingen in evenwicht wil brengen. Tegen het midden van deze eeuw moet de energie-mix van de emiraten bestaan uit 44 procent hernieuwbare bronnen, 38 procent gas, 12 procent zuivere fossiele brandstoffen en 6 procent nucleaire energie.

De Verenigde Arabische Emiraten zijn één van de grootste uitvoerders van petroleum in de wereld, maar hebben inspanningen gedaan om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen. Daarin is ook voorzien om de energie-efficiëntie van het land met 40 procent te verhogen. In juni vorig jaar kondigde Dubai aan tegen eind volgend decennium een zonnecentrale met een capaciteit van 1.000 megawatt te bouwen. Tegen die deadline wil het emiraat ook 25 procent van zijn elektriciteitsverbruik met hernieuwbare bronnen invullen. Vier jaar geleden opende Abu Dhabi de grootste centrale van geconcentreerde zonnekracht, die twintigduizend gezinnen van elektriciteit moet voorzien.

Zuid-Koreaanse bedrijven bouwen in Barakah, ten westen van Abu Dhabi, ook vier nucleaire reactoren, die tegen eind dit decennium een capaciteit van 1.400 megawatt zouden moeten kunnen aanbieden. De eerste reactor zou tegen eind dit jaar moeten worden opgestart. De Verenigde Arabische Emiraten produceren ongeveer 2,99 miljoen vaten olie per dag. Ongeveer 2,44 miljoen vaten zijn bestemd voor de export. De regering verwacht dat de groei van hernieuwbare energiebronnen het land uiteindelijk een besparing van 190,5 miljard dollar zou kunnen opleveren. Tegelijkertijd zou de ecologische voetafdruk van de energiesector van het land met 70 procent kunnen worden verkleind.

Lees Verder

16:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emiraten |  Facebook |

05-12-16

Bedrijfsleiders Arabische emiraten optimistisch over toekomst

De Arabische wereld zal de volgende drie jaar een belangrijke economische veranderingen ondergaan. Dat blijkt uit een enquête van consulent KPMG bij een groep chief executives van ondernemingen uit de Verenigde Arabische Emiraten. Vastgesteld werd dat 76 procent van de ondervraagden over de volgende drie jaar belangrijke veranderingen voor hun onderneming verwacht. Wereldwijd verwacht slechts 41 procent van de bedrijfsleiders significante verschuivingen. Uit het onderzoek blijkt dat de Arabische chief excutives tot het einde van dit decennium vooral een organische groei, gedreven door nieuwe producten, verwachten.

“Verandering is een constant thema in de Verenigde Arabische Emiraten,” zegt Vijay Malhotra, verantwoordelijke voor KPMG in de emiraten en Oman. “Een aantal conclusies in de emiraten weerspiegelen weliswaar wereldwijde trends, maar in het algemeen stellen de Arabische chief executives zich meer optimistisch op dan hun collega’s elders in de wereld.” Vihay Malhotra merkt op dat deze instelling een weerspiegeling vormt van de evolutie van de Verenigde Arabische Emiraten naar een kenniseconomie, die de ambitie heeft groei en ontwikkeling te genereren in sectoren die niet aan de olieproductie zijn gelinkt.

Ook werd vastgesteld dat de meeste respondenten een sterke klantenfocus als een cruciale strategische prioriteit identificeren. Anderzijds wordt erop gewezen dat vele bedrijven op korte termijn geconfronteerd zullen worden met een moeilijke zoektocht naar geschikt talent met strategische vaardigheden, zoals onder meer cyberbeveiliging, dataverwerking en analytica. Financiële beloningen werden daarbij als de meest efficiënte strategie bestempeld om talent aan te trekken en te behouden, maar anderzijds wordt op langere termijn vooral gewag gemaakt van alternatieve stimulansen, zoals het aanbieden van een collaboratieve omgeving en de ontwikkeling van nieuwe carrière-richtingen.

Lees Verder

19:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emiraten |  Facebook |

09-09-13

IJdelheid emiraten vertaalt zich in verspilde ruimte wolkenkrabbers

In de Verenigde Arabische Emiraten is bij de bouw van wolkenkrabbers bijzonder kwistig omgesprongen met ruimte, vooral om de torens zo hoog mogelijk te laten reiken. Dat blijkt uit een rapport van de Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH). Opgemerkt wordt dat de onbruikbare ruimte op de top van de negentien hoogste contructies van de emiraten gemiddeld 19 procent van de totale hoogte van de bouwwerken vertegenwoordigt. De grootste verspilling werd volgens het rapport opgetekend bij de Burj Khalifa in Dubai, waar een hoogte van 244 meter totaal onbruikbaar is. Dat betekent een hoogteverspilling van 29 procent, gevolgd door de Zifeng Tower in het Chinese Nanjing en de Bank of America Tower in New York.

De hoogte die bij de Burj Khalifa wordt verspild, zou volgens het rapport in Europa de elfde grootste wolkenkrabber van de regio vormen. “Ontwikkelaars genereren op de hoogste verdiepingen nochtans meestal ook de grootste inkomsten,” merkt Steve Watts, specialist hoogbouw bij constructieconsulent Alinea, op. “In ontwikkelingslanden, waar landoppervlakte en arbeidskrachten goedkoper zijn, kan hoogbouw chter eworden gebruikt om ontwikkelingen in de onmiddellijke omgeving te stimuleren. Misschien kan de hoogbouw op zich een verliespost zijn, maar wel een belangrijke katalysator vormen voor een heel gebied. Een iconische structuur kan ook een doorslaggevende impact hebben op de beslissingnemers.”

Steve Watts geeft echter toe dat ook het ego van bouwheren en ontwerpers, die niet zelden hoger willen bouwen dan concurrenten, een impact kan hebben op het fenomeen en ertoe kan leiden dat boven de bruikbare ruimte van een wolkenkrabber nog nutteloze spitsen, bogen of andere constructies worden getekend. Na de Verenigde Arabische Emiraten vormen China en de Verenigde Staten de markten waar met de bouw van wolkenkrabbers de meeste hoogte wordt verspild. Het fenomeen van de hoogteverspilling is volgens het rapport gestart met de Chrysler Tower in New York, die meer dan tachtig jaar geleden werd opgetrokken.

Lees Verder

15:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wolkenkrabber, emiraten |  Facebook |

12-01-13

Financiële sector emiraten opnieuw op zoek naar medewerkers

Tijdens de eerste helft van dit jaar zullen 83 procent van de financiële dienstverleners in de Verenigde Arabische Emiraten extra personeel moeten aanwerven. Dat is de conclusie van een enquête van het gespecialiseerde wervingsbedrijf Robert Half bij vijfenzeventig executives uit de financiële sector in de regio. De ondervraagden geven daarbij echter aan moeilijkheden te ondervinden om het geschikte talent aan te kunnen trekken. De onderzoekers stelden ook vast dat 81 procent van de ondervraagden optimistisch gestemd is over de economische vooruitzichten van het land.

De onderzoekers stelden vast dat 87 procent van de executives toegeeft moeilijkheden te ondervinden om deskundig financieel personeel te vinden. Bovendien bleek dat 90 procent van de executives bevreesd is voor het verlies van toptalent, wat volgens Robert Half geleid heeft tot tegenvoorstellen en een verhoogd salaris en bonussen. Er wordt volgens het rapport dan ook steeds meer beroep gedaan op gespecialiseerde consulenten en het aantrekken van expats om open plaatsen in te vullen.

James Sayer, lokaal directeur van Robert Half, merkt op dat de economische crisis de financiële sector verplicht heeft om herstructureringen door te voeren, waarbij de efficiëntie diende te worden opgedreven en kostenbesparingen dienden te worden gedaan. “Door het economische herstel wordt er nu echter opnieuw op zoek gegaan naar medewerkers die de nieuwe groei kunnen dragen,” merkt hij op. “De vraag ligt echter gevoelig hoger dan het aanbod, waardoor veel financiële bedrijven het moeilijk zullen vinden om het noodzakelijke personeel te vinden.

Lees Verder

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emiraten, financiële sector |  Facebook |

06-01-13

Helft werknemers emiraten vindt zichzelf onderbetaald

Nagenoeg helft van de werknemers van de Verenigde Arabische Emiraten is van mening onderbetaald te worden. Dat is de conclusie van een enquête van consulent Bayt.com. Er wordt echter aan toegevoegd dat er toch een relatief optimisme blijkt aanwezig te zijn over de toekomst. Volgens Bayt.com is de arbeidspopulatie in de Verenigde Arabische Emiraten over zijn financiële vooruitzichten voor de volgende twaalf maanden positiever dan werknemers in andere landen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika (Mena).

Uit het onderzoek van Bayt.com bleek dat 47 procent van de werknemers in de Verenigde Arabische Emiraten aangeeft ontevreden te zijn met zijn huidige salarisniveau. Daarnaast was 74 procent van mening dat er op dit ogenblik onvoldoende vacatures beschikbaar zijn. Ook gaf 66 procent aan dat de loonsverhogingen onvoldoende zijn om de stijgende levensduurte te kunnen compenseren. Suhail Masri, vice-president sales bij Bayt.com, merkt dan ook op dat er op dit ogenblik een relatief gedrukte stemming heerst over de toekomst.

Daarentegen geeft slechts 35 procent van de inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten aan te geloven dat de levensduurte dit jaar zal toenemen, terwijl slechts 32 procent van mening was dat de vastgoedmarkt in het land duurder zal worden. Daarentegen zei 47 procent te hopen dat de economische situatie in de Verenigde Arabische Emiraten dit jaar zal verbeteren. In het hele Mena-gebied verwacht slechts 26 procent een verbetering van de eigen financiële situatie.

Met een bruto binnenlands product van 67.000 dollar zijn de Verenigde Arabische Emiraten één van de rijkste landen van de wereld.

Lees Verder

15:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, emiraten |  Facebook |