23-09-13

Autobestuurder bereid tot compromis voor lagere emissies

De meeste autobestuurders zijn bereid om extra te betalen voor ingebouwde technologie die hen zou toelaten de emissies van broeikasgassen terug te schroeven. Bovendien tonen de meeste chauffeurs ook een bereidheid om brandstof-efficiënte en opslagruimte op te offeren om de uitstoot van hun voertuig te beperken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. De bereidheid om financiële middelen, brandstof-efficiëntie en ruimte op te offeren, hangt volgens de onderzoekers vaak samen met de overtuiging van de chauffeur dat de menselijke activiteit verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.

De onderzoekers van het Transportation Research Institute (TRI) aan de University of Michigan kwamen tot de vaststelling dat de autobestuurders bereid zijn gemiddeld ongeveer 100 dollar te betalen om de emissies van koolstofdioxide met 10 procent terug te schroeven. Voor een reductie met 80 procent wil men gemiddeld 250 dollar extra betalen. Daarnaast bleek men ook bereid om 5 procent brandstof-efficiënte en 10 procent laadcapaciteit op te offeren om een uitstootreductie met 20 procent te bewerkstelligen. Voor een emissieverlaging met 80 procent wil men de efficiëntie en laadcapacteit met respectievelijk 10 procent en 16 procent verlagen.

“De meeste inspanningen van de beleidsmakers om de emissies van koolstofdioxide terug te schroeven, worden gericht op belangrijke producenten zoals krachtcentrales of andere grote industriële entiteiten, maar in praktijk lijken er ook veel opportuniteiten gecreëerd te kunnen worden in het dagelijkse verkeer,” merkt onderzoeker John Sullivan op. Hij voegt er aan toe dat er op dit ogenblik al toepassingen worden ontwikkeld om wagens uit te rusten met technologie die de koolstofdioxide kunnen opvangen en opslaan vooraleer de gassen in de atmosfeer terecht komen. Die toepassingen vergen van de koper echter wel toegevingen op het gebied van ruimte en prijs.

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: auto, emissie |  Facebook |

11-09-12

Wereldwijde emissierechten overschrijden kaap van één miljard ton

Het Clean Development Mechanism (CDM) van het Kyoto Protocol, een marktmechanisme om de uitstoot van broeikasgassen terug te schroeven, heeft inmiddels voor één miljard ton emissierechten uitgeschreven. Dat heeft de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) bekend gemaakt. In het systeem van emissierechten kunnen landen met een hoge uitstoot aan broeikasgassen de milieubalans in evenwicht brengen door deelname aan duurzame projecten in andere landen. Het certificaat voor het miljardste ton werd uitgeschreven voor een project in Alwar in de Indiase regio Rajasthan, waar een bedrijf voor zijn brandstofvoorziening van olie en steenkool is overgeschakeld op biomassa die lokaal wordt geproduceerd. Het project zou jaarlijks de emissie van 17.475 ton broeikasgassen moeten vermijden. Dat komt overeen met de uitstoot van 3.100 personenwagens. Het mechanisme zelf is zwaar getroffen door een crisis in de Europese emissie-markt en wordt zelf geconfronteerd met een aantal klachten over misbruik en de voorkeur voor Chinese projecten.

Lees Verder

10:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, kyoto, emissie |  Facebook |

31-08-12

Emissiebeperkingen kosten niet overal even veel

Onderzoekers van de Australian National University menen een mogelijke verklaring gevonden te hebben waarom sommige landen minder geneigd zijn om in te stemmen met internationale emissierechten. De onderzoekers stellen dat landen met een emissie-intensieve economie, waar meestal lage energieprijzen worden gehanteerd en de emissiebeperking dan ook relatief goedkoop is, geen voorstander zijn van een internationaal beleid, zoals emissiehandel, dat een vaste prijs zou hanteren per ton koolstofdioxide. Dat internationale systeem zou volgens de onderzoekers de kosten van de emissiebeperking in de betrokken landen gevoelig duurder kunnen maken. Opgemerkt wordt dat een systeem met een globale emissieprijs de Europese Unie in het voordeel stelt. Wanneer met emissie-intensiteit rekening gehouden zou worden, zouden China en India volgens de onderzoekers de laagste totale kosten moeten dragen. Die verschillen verklaren volgens de Australische onderzoekers mogelijk waarom het moeilijk is om de verschillende landen tot een gemeenschappelijk beleid te kunnen brengen.

Lees Verder

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissie, milieu |  Facebook |

12-06-12

Emissies groeien sneller aan dan de populatie

Een aangroei van de populatie van één procent doet de emissies met iets meer dan één procent toenemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University en de Washington State University. Aangezien verwacht moet worden dat de aarde tegen het einde van de eeuw tien miljard inwoners zal stellen, moet volgens de Amerikaanse wetenschappers gevreesd worden dat de ecologische druk op de planeet nog zwaarder zal worden. De onderzoekers stellen dan ook dat bijzonder zware ingrepen zullen moeten worden overwogen om de klimaatverandering te bestrijden.

Lees Verder

18:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissie, aarde, populatie |  Facebook |

05-12-11

Emissies bereiken recordniveau van 10 miljard ton

De wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide heeft wereldwijd een recordniveau van 10 miljard ton bereikt. Dat betekent een stijging met 5,9 procent tegenover het jaar voordien. Daarmee worden de internationale klimaatdoelstellingen bedreigd. Dat blijkt uit een rapport van het Tyndall Centre for Climate Change Research aan de University of East Anglia. De onderzoekers merken op dat de uitstoot van koolstofdioxide de voorbije twee decennia met 49 procent is gestegen. Sinds de eeuwwisseling is de uitstoot van fossiele brandstoffen met gemiddeld 3,1 procent per jaar gestegen.

Dat is die keer meer dan de stijging tijdens de jaren negentig. Ook dit jaar wordt een toename van de uitstoot met 3,1 procent verwacht. De totale emissies - met inbegrip van het verbranden van fossiele brandstoffen, productie van cement, ontbossing en ander landgebruik - hebben voor de eerste keer een niveau van 10 miljard ton bereikt. De helft van die emissies bleef in de atmosfeer, waar een niveau van 389,6 partikels per miljoen is bereikt. De rest wordt opgevangen door oceanen en landopslag.

Door de wereldwijde economische crisis werd twee en drie jaar geleden een tijdelijke daling van de emissies opgetekend, maar dat effect is door de economische heropleving teniet gedaan. Er wordt opgemerkt dat zowel de industrielanden als de groeimarkten verantwoordelijk waren voor de uitstoot. De onderzoekers voegen er aan toe dat de industrielanden door internationale handel een gedeelte van hun emissies hebben geëxporteerd. De belangrijkste emissie-landen zijn China, de Verenigde Staten, India, Rusland en de Europese Unie.

 

19:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissie, klimaatverandering |  Facebook |

02-12-11

Vijf landen vertegenwoordigen helft wereldwijde uitstoot koolstofdioxide

Meer dan de helft van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide is afkomstig van amper vijf landen. Dat blijkt uit cijfers van het bedrijf bedrijf Maplecroft, gespecialiseerd in risico-analyses. Er wordt aan toegevoegd dat tien landen verantwoordelijk zijn voor twee derde van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide. De eerste plaats wordt ingenomen door China, gevolgd door de Verenigde Staten, India, Rusland en Japan. De top tien wordt rond gemaakt door Brazilië, Duitsland, Canada, Mexico en Iran.

 

Drie van de zes eerste landen in de top tien zijn naties met een snelle economische groei. China produceert 9.441 megaton emissies per jaar. Het merendeel van de emissies bestaat uit koolstofdioxide, te wijten aan de massale vraag naar energie. Hernieuwbare energie kent weliswaar een stijging, maar blijft nog altijd marginaal in vergelijking met het gebruik van fossiele brandstoffen. India komt aan een uitstoot van 2.275,45 megaton, in belangrijke mate te wijten aan methaan dat door de landbouw wordt gegenereerd.

 

"Hoewel het energieverbruik per hoofd van de bevolking in China en India relatief beperkt blijft, is de totale energievraag op nationaal niveau gigantische," merkt Chris Las, analist bij Maplecroft, op. "In combinatie met de grote gebruik van steenkool en andere fossiele brandstoffen, resulteert dat in beide landen in grote emissie-niveaus." Brazilië komt aan een uitstoot van 1.144 megaton, maar dat aandeel zou volgens Maplecroft gevoelig hoger liggen indien ook de ontbossing in rekening zou worden gebracht.

14:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissie, klimaat |  Facebook |

27-05-11

Koolstofdioxide grondstof voor hoger rendement olievelden

De Verenigde Staten moeten hun inspanningen opdrijven om de opslag van koolstofdioxide te promoten, in combinatie met een hogere binnenlandse olieproductie. Daardoor zou binnenlandse energiewinning kunnen worden opgedreven, terwijl tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen gevoelig zou kunnen worden teruggeschroefd. Dat is de conclusie van een rapport van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de University of Texas.

"De oliesector heeft decennia koolstofdioxide ingezet om olie uit mature velden te winnen," merken de onderzoekers op. "Die koolstofdioxide werd meestal uit natuurlijke bronnen gehaald. Maar ook industriële bronnen, zoals steenkoolcentrales, zouden kunnen worden aangewend, waarbij ook tegemoet gekomen zou worden aan de bezorgdheid van het publiek over de uitstoot van broeikasgassen." Er wordt wel opgemerkt dat daarvoor een aantal hindernissen uit de weg moeten worden geruimd.

Daarbij wordt gewezen op de ontwikkeling van de nodige infrastructuur, regelgeving en economische incentives om de bevoorrading van koolstofdioxide te stimuleren. "Daarvoor moet het wetenschappelijk onderzoek worden gestimuleerd en moet ook de politiek zijn verantwoordelijkheid nemen," voeren de onderzoekers aan. In het rapport wordt opgemerkt dat de mogelijkheden van emissie-opslag door een verhoogde olieproductie enorme mogelijkheden biedt.

Daarbij wordt gewag gemaakt van 3.500 gigawattuur, wat overeenkomt met vijftien jaar productie van koolstofdioxide van Amerikaanse steenkoolcentrales. De injectie van koolstofdioxide in de ondergrond zou de binnenlandse olieproductie tegen het einde van het volgende decennium met ongeveer drie miljoen vaten per dag kunnen opdrijven. Dat betekent een stijging met meer dan 50 procent tegenover het huidige niveau.

14:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissie, koolstofdioxide, olie |  Facebook |