31-05-13

Wereldwijde emissiehandel met 4 procent toegenomen

Het voorbije jaar zijn wereldwijd voor 101 miljoen ton emissierechten verhandeld. Dat betekende een stijging met 4 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van consulent Ecosystem Marketplace. Opgemerkt wordt dat pas de tweede keer in de geschiedenis de grens van 100 miljoen ton kan worden overschreden. De gemiddelde prijs voor een emissierecht bedroeg het voorbije jaar 5,90 dollar per ton, tegenover 6,20 dollar vorig jaar. De privésector vertegenwoordigde vorig jaar 90 procent van de totale emissiehandel.

Ook drie jaar geleden werd meer dan 100 miljoen ton koolstofdioxide verhandeld, maar dat was volgens Ecosystem Marketplace vooral te danken aan de activiteiten van de Chicago Climate Exchange, die datzelfde jaar echter zijn operaties stopzette. Het jaar daarop viel de emissiehandel terug tot 97 miljoen ton. De waarde van de totale handel bedroeg het voorbije jaar 523 miljoen dollar. Dat betekende een daling met 11 procent tegenover het jaar voordien. Die daling was te wijten aan het instorten van de marktprijs voor emissierechten.

Europa had met 43 procent van de totale volumes het voorbije jaar het grootste aandeel in de wereldwijde emissiehandel, gevolgd door de Verenigde Staten. Er wordt nog opgemerkt dat hernieuwbare energie 34 procent van alle emissierechten vertegenwoordigde, gevolgd door bosbouw (32 procent) en lokale projecten voor de opvang van koolstofdioxide, zoals investeringen in zuivere kachels en waterfiltering (9 procent). Multinationals kochten het voorbije jaar 27 miljoen ton emissierechten.

Lees Verder

16:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissiehandel |  Facebook |

29-04-12

Emissiehandel leidt niet tot innovatie voor klimaatverandering

Emissiehandel om de uitstoot van broeikasgassen terug te schroeven zal er niet noodzakelijk in slagen om de privésector aan te moedigen om innovatieve technologieën te ontwikkelen die het probleem van de klimaatverandering zouden kunnen aanpakken. Dat is de conclusie van een rapport van onderzoekers aan het Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab). De onderzoekers stellen dat emissiehandel onvoldoende stimulansen biedt om initiatieven op langere termijn met belangrijke technologische veranderingen te ontwikkelen.

"Het feit dat reductie gerealiseerd bleken te kunnen worden met relatief goedkope uitstootrechten, blijkt een negatieve impact gehad te hebben op de stimulansen voor onderzoek en ontwikkeling dat op ambitieuzere doelstelling kon worden gericht," merkt onderzoeksleider Margaret Taylor, wetenschapper aan de Environmental Energy Technologies Division van het Berkeley Lab, op. "Nochtans is de ontwikkeling van innovatieve technologieën op langere termijn cruciaal, want meestal worden de oorspronkelijke streefdoelen niet ambitieus genoeg gesteld."

De relatief lage kostprijs voor de emissierechten heeft vervuilers er volgens Taylor toe aangezet om hun investeringen in cleantech te herbekijken en diverse projecten te herroepen. "Bovendien gaven de lage prijzen ook aan innovatoren in cleantech de boodschap dat hun onderzoek en ontwikkeling - waarbij rekening gehouden moet worden met onzekere resultaten en een return op langere termijn - minder financiële baten zouden dreigen op te brengen dan ze eerder hadden verwacht," zegt Margaret Taylor nog.

De onderzoekster merkt op dat de patentactiviteit in de cleantech-sector een piek bereikte voor de lancering van de emissierechten, maar nadien snel terugviel.

Lees Verder

16:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissiehandel, klimaatverandering |  Facebook |

13-06-11

Emissiehandel meest efficiënte maatregel in beperking uitstoot

Financiële maatregelen zijn de meest efficiënte manier om de pollutie terug te drijven. Dat is de conclusie van de onafhankelijke Australische Productivity Commission in een vergelijkend onderzoek naar milieumaatregelen in China, Japan, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland. Het rapport betekent een ondersteuning van de plannen van de Australische regering voor het invoeren van een emissiebelasting.

"De huidige Australische labor-regering wil tegen midden volgend jaar een emissiebelasting invoeren en wil over vijf jaar een volwaardige handel in uitstootrechten uitbouwen," aldus het persbureau AFP. "Het plan stuit echter op zwaar verzet van de conservatieve oppositie en de bedrijfswereld." De Australische onderzoekscommissie merkt op dat in een aantal onderzochte landen gebruik gemaakt wordt van emissiehandel, terwijl overal maatregelen werden ingevoerd zoals doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

"Uit het onderzoek is gebleken dat het systeem van uitstootrechten het meest kostenefficiënt is," merkt de Productivity Commission op. "Maatregelen voor het aanmoedigen van kleinschalige projecten voor hernieuwbare energie en biobrandstoffen leveren daarentegen weinig resultaten op tegenover substantieel hogere onkosten. Uitstootrechten zijn gebaseerd op een markmechanisme en bevestigen dat directe prijsinterventies de grootste resultaten opleveren."

19:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, emissiehandel, milieu |  Facebook |

27-12-10

Europa wil emissie-criminaliteit strenger aanpakken

De Europese Commissie bereidt een strengere regelgeving op de Europese emissiemarkt voor. Daarmee wil men insider-handel, fraude en manipulatie binnen de Europese emissiehandel uitschakelen. Uit berekeningen van de Europese politiedienst Europol is onlangs nog gebleken dat er de voorbije achttien maanden ongeveer 5 miljard euro is verloren gegaan aan zogenaamde emissie-criminaliteit. Volgens Europol is de emissiehandel in een aantal landen voor 90 procent frauduleus. Connie Hedegaard, Europees Commissaris voor klimaatbeleid, gaf toe dat de markt een omvang heeft bereikt die aantrekkelijk wordt voor frauduleuze praktijken. Een aantal maatregelen moeten die praktijken echter beperken.

15-12-08

Ook Australië start met emissiehandel

Australië gaat midden 2010 starten met emissiehandel, ondanks de oproep van de bedrijfswereld om de nieuwe regelgeving uit te stellen. Het plan moet ongeveer 75 procent van alle Australische uitstoot dekken. Bovendien heeft de Australische regering aangekondigd de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 tussen vijf en vijftien procent te zullen terugdringen. In de geïndustrialiseerde wereld heeft Australië de grootste uitstoot van broeikasgassen per inwoner. Dat is vooral te wijten aan het massale gebruik van steenkoolcentrales voor de opwekking van elektriciteit. Het Australische uitstootplan, waarbij industriële vervuilers zullen moeten betalen voor een uitstootvergunning, is het meest omvangrijke buiten Europa.

De Australische emissiehandel zal afhankelijk zijn van de resultaten van de onderhandelingen over de klimaatverandering bij de Verenigde Naties volgend jaar. Indien in december volgend jaar in Kopenhagen geen overeenkomst wordt bereikt over de beperking van de uitstoot van broeikasgassen, zal Australië zich houden aan een minimumdaling van vijf procent. "Dat is een grote uitdaging voor Australië, maar indien we nu niet ingrijpen, zullen we hard en snel getroffen worden," benadrukte Penny Wong, Australisch minister van klimaatverandering. De Australische uitstoot van broeikasgassen is de voorbije vijftien jaar met 45 procent gestegen. De ingreep zou de groei van het Australische bruto binnenlands product met 0,1 procent per jaar beperken.

Milieugroepen stellen echter dat Australië de uitstoot van broeikasgassen met minstens 25 procent moet beperken. "De voorgestelde maatregelen zijn een complete mislukking," aldus woordvoerders van Greenpeace. "We hadden verwacht dat de verlagingen aan de lage kant zouden blijven, maar niemand had gedacht dat de maatregelen zo weinig verregaand zouden zijn. Een daling met vijf procent is gewoon belachelijk." Australië werd de voorbije jaren getroffen door een reeks droogteperiodes. Verwacht wordt dat het land wereldwijd één van de regio's zal zijn die het zwaarst te lijden zullen hebben onder de opwarming van de aarde. Het bedrijfsleven heeft echter al gedreigd Australië te zullen verlaten indien er te zware milieunormen worden opgelegd.