21-03-14

Ondernemingen sceptisch over handel in emissierechten

De handel in emissierechten kan bij de bedrijven op weinig enthousiasme rekenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Accenture bij duizend chief executives over de hele wereld. De onderzoekers stelden daarbij vast dat slechts 15 procent van de respondenten de handel in emissierechten als een efficiënt instrument bestempelt om een duurzaam beleid te ondersteunen. Daarnaast gaf 28 procent van de chief executives aan dat communities de volgende vijf jaar de grootste impact zullen hebben op het maatschappelijk verantwoord beleid van de onderneming. Ook stelde 47 procent dat het publiek het bepalende factor is in het streven naar duurzaamheid.

Lees Verder

11:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissierechten |  Facebook |

09-05-12

Microsoft belooft klimaatneutrale bedrijvenpark

Het technologieconcern Microsoft heeft aangekondigd tegen begin juli dit jaar klimaatneutraal te zullen werken. Dat heeft Kevin Turner, chief operating officer van Microsoft, aangekondigd. Door de maatregel zullen de datacenters, laboratoria en kantoren van het concern over de hele wereld geen bijdrage meer mogen leveren tot de emissies van broeikasgassen. Milieubeweging Greenpeace zegt in een kritiek dat het concern die klimaatneutraliteit gedeeltelijk zal worden bereikt door de aankoop van emissierechten, die de uitstoot van een aantal vestigingen moet compenseren.

"De milieubeweging roept de technologiesector al langer op om meer gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen," meldt BBC News. "Ook concurrenten zoals Facebook en Google hebben al beloofd om voor hun datacenters minder gebruik te maken van krachtcentrales op steenkool. Kevin Turner zegt te beseffen dat Microsoft niet het eerste bedrijf is dat naar klimaatneutraliteit streeft, maar voert aan met zijn beslissing ook andere ondernemingen te kunnen aansporen om het probleem van de klimaatverandering te helpen aanpakken."

In zijn plan heeft Microsoft onder meer een interne commissie te voorzien voor afdelingen die de uitstoot van datacenters, vliegtuigreizen, kantoren en laboratoria kunnen terugschroeven. Greenpeace wijst er echter op dat nieuwe investeringen van Microsoft in onder meer Virginia en Wyoming nog altijd gebruik zullen maken van fossiele brandstoffen. De organisatie heeft Microsoft opgeroepen om het voorbeeld van Facebook te volgen en bij de bouw van nieuwe datacenters uitsluitend voor hernieuwbare energie te kiezen.

Lees Verder

14:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: microsoft, milieu, emissierechten |  Facebook |

12-01-12

Luchtvaartmaatschappijen lijden niet onder emissierechten

In plaats van een nadeel te berokkenen zou het Emissions Trading System (ETX) van de Europese Unie aan de Amerikaanse luchtvaartschappijen een voordeel van 2 miljard euro kunnen opleveren. Dat heeft een groep Amerikaanse academici, ondersteund door de Amerikaanse Federal Aviation Administration, aangevoerd. Bill Hemmings, woordvoerder van de Europese milieugroep Transport and Environment, stelt dat het rapport ernstige twijfels doet rijzen over de geldigheid van de klachten van de luchtvaartindustrie, die aanvoert dat de emissierechten tot grote nadelen zal leiden.

"De meerkosten van de emissierechten zullen door de maatschappijen zonder veel problemen aan de reizigers kunnen worden doorgerekend," voert Bill Hemmings aan tegenover het webmagazine Euractiv.com. "Wanneer een rapport in opdracht van de Amerikaanse overheid aangeeft dat de maatschappijen winst zullen puren uit de maatregel, is niet van aard om veel begrip te tonen over de klaagzang van de carriers, die beweren dat de emissierechten hen miljarden dollar zullen kosten."

John Hanlon, secretaris-generaal van de European Low Fares Airline Association (ELFAA), zegt echter dat niet mag aangenomen worden dat de kosten van de emissierechten aan de reiziger zullen kunnen worden doorgerekend. "De consument is bijzonder gevoelig voor heffingen, vooral wanneer het om brandstoftoeslagen gaat," voert hij aan. De sectororganisatie Airlines for America benadrukt zijn verzet tegen de maatregel te zullen verder zetten en slechts onder protest zich aan de Europese regelgeving te zullen onderwerpen.

18:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, emissierechten |  Facebook |

27-07-10

Rusland keurt vijftien emissieprojecten goed

De Russische regering heeft de toestemming gegeven voor het opstarten van vijftien projecten rond duurzame energie. Dat moet het land de mogelijkheid bieden om in het kader van het Kyoto Protocol uitstootkredieten te verwerven. De goedgekeurde projecten zouden de volgende twee jaar ongeveer 30 miljoen uitstootrechten kunnen opleveren. Benoit Leguet, binnen de Verenigde Naties verantwoordelijk voor de uitstootrechten van het Kyoto Protocol, zegt dat met deze goedkeuring een belangrijke hindernis is genomen. De goedkeuring door gastlanden is volgens Leguet is volgens hem één van de grootste hinderpalen voor de uitstootrechten geweest en vooral Rusland zou op dat vlak een echte flessenhals hebben betekend.

"Gehoopt kan worden dat er nu ongeveer 2,7 miljard euro aan uitstootrechten zouden kunnen vrijkomen voor meer dan honderd Russische projecten die door de Russische administratieve molen worden opgehouden," merkt de Russische krant The Moscow Times op. "De Wereldbank heeft vorig jaar een bedrag van meer dan 354 miljoen dollar gereserveerd voor bedrijven om te investeren in milieuprojecten in landen die de doelstellingen van het Kyoto Protocol hebben onderschreven en uitstootrechten toegewezen hebben gekregen. Die investeringen kunnen door de betrokken worden gebruikt om de eigen uitstoot van broeikasgassen te compenseren of met winstdoelstellingen te verkopen."

Dit jaar werden door de Wereldbank zevenendertig projecten toegewezen voor investeringen in emissierechten in het kader van het Kyoto Protocol. De Russische individuele projecten die werden goedgekeurd, zouden later bekend worden gemaakt. "De goedkeuring van Russische projecten heeft jaren vertragingen opgelopen," meldt The Moscow Times nog op. Volgens cijfers van de Verenigde Naties zouden in Rusland 103 projecten zijn goedgekeurd. Dat is 61 procent van het hele programma dat werd goedgekeurd. Die projecten zouden over twee jaar samen een besparing van 229 miljoen ton op de uitstoot van koolstofdioxide moeten opleveren. Dat is 57 procent van de totale besparingen die naar voor worden geschoven.

19:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, kyoto, milieu, emissierechten |  Facebook |

25-05-10

Commercieel project voor bosbehoud nog lang niet op punt

Door het klimaatbeleid stijgt de waarde van de bosgebieden, maar de complexiteit van de emissiemarkten en de effecten van de financiële crisis houden investering weg. Dat hebben een aantal investeerders en analisten gezegd tijdens een congres rond de milieufinanciering van bossen in Londen. Er wordt daarbij opgemerkt dat de waarde van aangeplante bossen toeneemt door de vraag naar houtproducten als hernieuwbaar alternatief voor fossiele brandstoffen. Daarnaast zullen eigenaars van onaangeroerde bosgebieden door emissierechten worden betaald om ervoor te zorgen dat op hun terreinen geen bomen worden gekapt. De Verenigde Naties proberen op dit ogenblik een opvolger voor het Kyoto Protocol, dat over twee jaar afloopt, te forceren. Daarbij wordt gesteld dat een aanpak van de ontbossing cruciaal is in die pogingen, aangezien het fenomeen één vijfde van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide vertegenwoordigt.

Een aantal investeerders zegt echter afgeschrikt te zijn door de complexiteit van de emissiemarkten, waardoor ze terughoudend zijn om financiële middelen vrij te maken voor investeringen in plantages voor bio-energie. "Er zijn duidelijk mogelijkheden, maar voor investeerders is het op dit ogenblik om op dit ogenblik een overtuigend dossier samen te stellen," benadrukt Marko Katila, partner bij het Finse houtfonds Dasos Capital, verwijzend naar betalingen voor het bewaren van natuurlijke bosgebieden. "Ons fonds neemt deze investeringen op dit ogenblik niet ernstig in overweging." Onder meer raakt men het moeilijk eens om de waarde te bepalen van de uitstootbesparing die een beperking van de ontbossing oplevert. Pedro Costa, gespecialiseerd in emissiebeleggingen, stelt dat er op dit ogenblik helemaal geen vorderingen worden gemaakt in de besprekingen.

Het is volgens Costa niet waarschijnlijk dat het voor individuele investeerders op korte termijn interessant zal zijn om te beleggen in de beveiliging van natuurlijke bosgebieden. "De materie is bijzonder ingewikkeld en het is maar de vraag of er ooit een oplossing gevonden zal kunnen worden," merkt hij op. Costa richtte zich met zijn investeringen vooral op projecten in het Braziliaanse Amazone-gebied, waar filantropisch kapitaal volgens hem kan worden aangetrokken door investeringen in duurzame bosbouw, met inbegrip van een selectieve boskap en bosbehoud. Marko Katila merkt echter op dat de meeste investeringen in bosprojecten een lange cyclus kennen, wat sinds de financiële crisis volgens hem weinig populair is bij beleggers. Vorig jaar waarschuwde Greenpeace er bovendien voor dat de emissieprijzen tegen het einde van het decennium met 75 procent zouden kunnen dalen indien woudbescherming in de internationale emissiehandel zou worden opgenomen.

16:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, emissierechten, bosbouw |  Facebook |

10-03-10

Rijke naties voeren één derde koolstofdioxide-emissies in

Rijke naties, waaronder verscheidene landen uit de Europese Unie, importeren ongeveer één derde van hun koolstofdioxide-emissies. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse onderzoeker Steve Davis, waarbij de emissies van goederen en diensten werden toegekend aan lokaties waar ze werden geconsumeerd. Bijna een kwart van de Chinese emissies komen van goederen die naar het westen worden geëxporteerd. De vaststellingen van het onderzoek zijn volgens Davis een ethische reden waarom rijke landen het voortouw zouden moeten nemen in de wereldwijde pogingen om de emissies terug te schroeven. Onder de huidige klimaatconventie van de Verenigde Naties worden emissies van broeikasgassen toegewezen aan de landen waar ze worden gegenereerd, maar steeds meer academici en milieugroepen noemen deze verdeling oneerlijk.

"We hadden verwacht dat er een nettostroom van emissies zou worden vastgesteld van ontwikkelingslanden naar de geïndustrialiseerde wereld," aldus Davis tegenover BBC News. "Opvallend was echter dat een groot gedeelte van de wereldwijde stroom aan emissies afkomstig is van de bilaterale handel tussen China en de Verenigde Staten." China verdrong onlangs de Verenigde Staten als grootste producent van broeikasgassen, maar 22,5 procent van de Chinese emissies worden gegenereerd tijdens de productie van goederen en diensten die in het buitenland worden geconsumeerd. De Verenigde Staten alleen al vertegenwoordigen 7,8 procent van die emissies. Toch blijkt dat de Verenigde Staten volgens deze berekeningen minder emissies importeren dan een aantal Europese landen. Oostenrijk, Frankrijk, Zweden, Zwitserland en Groot-Brittannië importeren ongeveer een derde van hun emissies.

Volgens diverse academici en milieugroeperingen zou bij het opleggen van emissierechten met dat gegeven moeten rekening gehouden worden. "Goederen uit ontwikkelingslanden worden vaak in de geïndustrialiseerde wereld geconsumeerd," wordt er daarbij opgemerkt. "Onder de huidige regeling geniet de geïndustrialiseerde wereld van de voordelen van de producten, maar worden de emissies toegewezen dan de landen waar ze worden geproduceerd." De Europese Unie produceert per inwoner gemiddeld amper tien ton broeikasgassen per jaar. Geïmporteerde producten vertegenwoordigen er echter vier ton broeikasgassen extra. Er wordt wel het tegenargument naar voor geschoven dat producerende landen eveneens profiteren, zoals het genereren van tewerkstelling en inkomen. De huidige verdeling is volgens vele partijen op dit ogenblik echter misleidend en bevoordelen Europa en de Verenigde Staten.

17:34 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, koolstofdioxide, emissierechten |  Facebook |

15-05-09

Emissierechten maken wel degelijk een verschil

Energiecentrales en bedrijven in de Europese Unie hebben de uitstoot van koolstofdioxide het voorbije jaar 3,1 procent doen dalen. Sinds het systeem van de emissiehandel vier jaar geleden werd ingevoerd, is het de eerste keer dat een daling wordt opgetekend. In totaal werd door het Europese bedrijfsleven het voorbije jaar 2,06 miljard ton koolstofdioxide uitgestoten. Stavros Dimas, Europees Commissaris voor leefmilieu, gaf toe dat de economische recessie de industriële productie op het eind van vorig jaar heeft teruggeschroefd, maar hij wees erop dat de economie van de Europese Unie het voorbije jaar een groei met 0,8 procent heeft gekend. Dimas voerde dan ook aan dat de emissiehandel het voorbije jaar daadwerkelijk een verschil heeft gemaakt.

"De Europese resultaten zouden volgens Dimas andere landen moeten aanzetten om eveneens met een emissiehandel te beginnen," aldus de financiële nieuwsdienst Bloomberg. De bedrijven die ingeschreven zijn in de emissiehandel vertegenwoordigen de helft van de uitstoot van koolstofdioxide in de Europese Unie. De Europese Commissie wil de uitstoot van broeikasgassen tegenover het eind van het volgende decennium met 20 procent terugschroeven tegenover het ijkpunt van 1990. Het voorbije jaar werden in de Europese Unie de certificaten voor emissies met 6,5 procent teruggeschroefd. De Europese bedrijven en energiecentrales stootten het voorbije jaar 7,9 procent meer uit dan het maximum van hun certificaten. Dat betekende dat de betrokken bedrijven emissierechten moesten bijkopen.

Eind vorig jaar bedroeg de prijs voor de uitstoot van één ton koolstofdioxide op de emissiebeurs European Climate Exchange in Londen 14,08 dollar. Half februari daalde de prijs tot een laagterecord van 8,2 euro per ton, maar is inmiddels opnieuw met 72 procent gestegen. In 2007 steeg de uitstoot van de Europese industrie nog met 0,8 procent en het jaar voordien was er een stijging met 1,1 procent. Van de zes grootste uitstoters van koolstofdioxide lieten Duitsland, Italië, Polen, Spanje en Frankrijk vorig jaar een daling noteren. Alleen in Groot-Brittannië, de tweede grootste uitstoter van de Europese Unie, werd nog een stijging genoteerd. Cijfers over Bulgarije, Liechtenstein en Noorwegen waren onvolledig.