21-03-14

Ondernemingen sceptisch over handel in emissierechten

De handel in emissierechten kan bij de bedrijven op weinig enthousiasme rekenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Accenture bij duizend chief executives over de hele wereld. De onderzoekers stelden daarbij vast dat slechts 15 procent van de respondenten de handel in emissierechten als een efficiënt instrument bestempelt om een duurzaam beleid te ondersteunen. Daarnaast gaf 28 procent van de chief executives aan dat communities de volgende vijf jaar de grootste impact zullen hebben op het maatschappelijk verantwoord beleid van de onderneming. Ook stelde 47 procent dat het publiek het bepalende factor is in het streven naar duurzaamheid.

Lees Verder

11:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissierechten |  Facebook |

09-05-12

Microsoft belooft klimaatneutrale bedrijvenpark

Het technologieconcern Microsoft heeft aangekondigd tegen begin juli dit jaar klimaatneutraal te zullen werken. Dat heeft Kevin Turner, chief operating officer van Microsoft, aangekondigd. Door de maatregel zullen de datacenters, laboratoria en kantoren van het concern over de hele wereld geen bijdrage meer mogen leveren tot de emissies van broeikasgassen. Milieubeweging Greenpeace zegt in een kritiek dat het concern die klimaatneutraliteit gedeeltelijk zal worden bereikt door de aankoop van emissierechten, die de uitstoot van een aantal vestigingen moet compenseren.

"De milieubeweging roept de technologiesector al langer op om meer gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen," meldt BBC News. "Ook concurrenten zoals Facebook en Google hebben al beloofd om voor hun datacenters minder gebruik te maken van krachtcentrales op steenkool. Kevin Turner zegt te beseffen dat Microsoft niet het eerste bedrijf is dat naar klimaatneutraliteit streeft, maar voert aan met zijn beslissing ook andere ondernemingen te kunnen aansporen om het probleem van de klimaatverandering te helpen aanpakken."

In zijn plan heeft Microsoft onder meer een interne commissie te voorzien voor afdelingen die de uitstoot van datacenters, vliegtuigreizen, kantoren en laboratoria kunnen terugschroeven. Greenpeace wijst er echter op dat nieuwe investeringen van Microsoft in onder meer Virginia en Wyoming nog altijd gebruik zullen maken van fossiele brandstoffen. De organisatie heeft Microsoft opgeroepen om het voorbeeld van Facebook te volgen en bij de bouw van nieuwe datacenters uitsluitend voor hernieuwbare energie te kiezen.

Lees Verder

14:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: microsoft, milieu, emissierechten |  Facebook |

12-01-12

Luchtvaartmaatschappijen lijden niet onder emissierechten

In plaats van een nadeel te berokkenen zou het Emissions Trading System (ETX) van de Europese Unie aan de Amerikaanse luchtvaartschappijen een voordeel van 2 miljard euro kunnen opleveren. Dat heeft een groep Amerikaanse academici, ondersteund door de Amerikaanse Federal Aviation Administration, aangevoerd. Bill Hemmings, woordvoerder van de Europese milieugroep Transport and Environment, stelt dat het rapport ernstige twijfels doet rijzen over de geldigheid van de klachten van de luchtvaartindustrie, die aanvoert dat de emissierechten tot grote nadelen zal leiden.

"De meerkosten van de emissierechten zullen door de maatschappijen zonder veel problemen aan de reizigers kunnen worden doorgerekend," voert Bill Hemmings aan tegenover het webmagazine Euractiv.com. "Wanneer een rapport in opdracht van de Amerikaanse overheid aangeeft dat de maatschappijen winst zullen puren uit de maatregel, is niet van aard om veel begrip te tonen over de klaagzang van de carriers, die beweren dat de emissierechten hen miljarden dollar zullen kosten."

John Hanlon, secretaris-generaal van de European Low Fares Airline Association (ELFAA), zegt echter dat niet mag aangenomen worden dat de kosten van de emissierechten aan de reiziger zullen kunnen worden doorgerekend. "De consument is bijzonder gevoelig voor heffingen, vooral wanneer het om brandstoftoeslagen gaat," voert hij aan. De sectororganisatie Airlines for America benadrukt zijn verzet tegen de maatregel te zullen verder zetten en slechts onder protest zich aan de Europese regelgeving te zullen onderwerpen.

18:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, emissierechten |  Facebook |

27-07-10

Rusland keurt vijftien emissieprojecten goed

De Russische regering heeft de toestemming gegeven voor het opstarten van vijftien projecten rond duurzame energie. Dat moet het land de mogelijkheid bieden om in het kader van het Kyoto Protocol uitstootkredieten te verwerven. De goedgekeurde projecten zouden de volgende twee jaar ongeveer 30 miljoen uitstootrechten kunnen opleveren. Benoit Leguet, binnen de Verenigde Naties verantwoordelijk voor de uitstootrechten van het Kyoto Protocol, zegt dat met deze goedkeuring een belangrijke hindernis is genomen. De goedkeuring door gastlanden is volgens Leguet is volgens hem één van de grootste hinderpalen voor de uitstootrechten geweest en vooral Rusland zou op dat vlak een echte flessenhals hebben betekend.

"Gehoopt kan worden dat er nu ongeveer 2,7 miljard euro aan uitstootrechten zouden kunnen vrijkomen voor meer dan honderd Russische projecten die door de Russische administratieve molen worden opgehouden," merkt de Russische krant The Moscow Times op. "De Wereldbank heeft vorig jaar een bedrag van meer dan 354 miljoen dollar gereserveerd voor bedrijven om te investeren in milieuprojecten in landen die de doelstellingen van het Kyoto Protocol hebben onderschreven en uitstootrechten toegewezen hebben gekregen. Die investeringen kunnen door de betrokken worden gebruikt om de eigen uitstoot van broeikasgassen te compenseren of met winstdoelstellingen te verkopen."

Dit jaar werden door de Wereldbank zevenendertig projecten toegewezen voor investeringen in emissierechten in het kader van het Kyoto Protocol. De Russische individuele projecten die werden goedgekeurd, zouden later bekend worden gemaakt. "De goedkeuring van Russische projecten heeft jaren vertragingen opgelopen," meldt The Moscow Times nog op. Volgens cijfers van de Verenigde Naties zouden in Rusland 103 projecten zijn goedgekeurd. Dat is 61 procent van het hele programma dat werd goedgekeurd. Die projecten zouden over twee jaar samen een besparing van 229 miljoen ton op de uitstoot van koolstofdioxide moeten opleveren. Dat is 57 procent van de totale besparingen die naar voor worden geschoven.

19:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, kyoto, milieu, emissierechten |  Facebook |

25-05-10

Commercieel project voor bosbehoud nog lang niet op punt

Door het klimaatbeleid stijgt de waarde van de bosgebieden, maar de complexiteit van de emissiemarkten en de effecten van de financiële crisis houden investering weg. Dat hebben een aantal investeerders en analisten gezegd tijdens een congres rond de milieufinanciering van bossen in Londen. Er wordt daarbij opgemerkt dat de waarde van aangeplante bossen toeneemt door de vraag naar houtproducten als hernieuwbaar alternatief voor fossiele brandstoffen. Daarnaast zullen eigenaars van onaangeroerde bosgebieden door emissierechten worden betaald om ervoor te zorgen dat op hun terreinen geen bomen worden gekapt. De Verenigde Naties proberen op dit ogenblik een opvolger voor het Kyoto Protocol, dat over twee jaar afloopt, te forceren. Daarbij wordt gesteld dat een aanpak van de ontbossing cruciaal is in die pogingen, aangezien het fenomeen één vijfde van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide vertegenwoordigt.

Een aantal investeerders zegt echter afgeschrikt te zijn door de complexiteit van de emissiemarkten, waardoor ze terughoudend zijn om financiële middelen vrij te maken voor investeringen in plantages voor bio-energie. "Er zijn duidelijk mogelijkheden, maar voor investeerders is het op dit ogenblik om op dit ogenblik een overtuigend dossier samen te stellen," benadrukt Marko Katila, partner bij het Finse houtfonds Dasos Capital, verwijzend naar betalingen voor het bewaren van natuurlijke bosgebieden. "Ons fonds neemt deze investeringen op dit ogenblik niet ernstig in overweging." Onder meer raakt men het moeilijk eens om de waarde te bepalen van de uitstootbesparing die een beperking van de ontbossing oplevert. Pedro Costa, gespecialiseerd in emissiebeleggingen, stelt dat er op dit ogenblik helemaal geen vorderingen worden gemaakt in de besprekingen.

Het is volgens Costa niet waarschijnlijk dat het voor individuele investeerders op korte termijn interessant zal zijn om te beleggen in de beveiliging van natuurlijke bosgebieden. "De materie is bijzonder ingewikkeld en het is maar de vraag of er ooit een oplossing gevonden zal kunnen worden," merkt hij op. Costa richtte zich met zijn investeringen vooral op projecten in het Braziliaanse Amazone-gebied, waar filantropisch kapitaal volgens hem kan worden aangetrokken door investeringen in duurzame bosbouw, met inbegrip van een selectieve boskap en bosbehoud. Marko Katila merkt echter op dat de meeste investeringen in bosprojecten een lange cyclus kennen, wat sinds de financiële crisis volgens hem weinig populair is bij beleggers. Vorig jaar waarschuwde Greenpeace er bovendien voor dat de emissieprijzen tegen het einde van het decennium met 75 procent zouden kunnen dalen indien woudbescherming in de internationale emissiehandel zou worden opgenomen.

16:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, emissierechten, bosbouw |  Facebook |

10-03-10

Rijke naties voeren één derde koolstofdioxide-emissies in

Rijke naties, waaronder verscheidene landen uit de Europese Unie, importeren ongeveer één derde van hun koolstofdioxide-emissies. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse onderzoeker Steve Davis, waarbij de emissies van goederen en diensten werden toegekend aan lokaties waar ze werden geconsumeerd. Bijna een kwart van de Chinese emissies komen van goederen die naar het westen worden geëxporteerd. De vaststellingen van het onderzoek zijn volgens Davis een ethische reden waarom rijke landen het voortouw zouden moeten nemen in de wereldwijde pogingen om de emissies terug te schroeven. Onder de huidige klimaatconventie van de Verenigde Naties worden emissies van broeikasgassen toegewezen aan de landen waar ze worden gegenereerd, maar steeds meer academici en milieugroepen noemen deze verdeling oneerlijk.

"We hadden verwacht dat er een nettostroom van emissies zou worden vastgesteld van ontwikkelingslanden naar de geïndustrialiseerde wereld," aldus Davis tegenover BBC News. "Opvallend was echter dat een groot gedeelte van de wereldwijde stroom aan emissies afkomstig is van de bilaterale handel tussen China en de Verenigde Staten." China verdrong onlangs de Verenigde Staten als grootste producent van broeikasgassen, maar 22,5 procent van de Chinese emissies worden gegenereerd tijdens de productie van goederen en diensten die in het buitenland worden geconsumeerd. De Verenigde Staten alleen al vertegenwoordigen 7,8 procent van die emissies. Toch blijkt dat de Verenigde Staten volgens deze berekeningen minder emissies importeren dan een aantal Europese landen. Oostenrijk, Frankrijk, Zweden, Zwitserland en Groot-Brittannië importeren ongeveer een derde van hun emissies.

Volgens diverse academici en milieugroeperingen zou bij het opleggen van emissierechten met dat gegeven moeten rekening gehouden worden. "Goederen uit ontwikkelingslanden worden vaak in de geïndustrialiseerde wereld geconsumeerd," wordt er daarbij opgemerkt. "Onder de huidige regeling geniet de geïndustrialiseerde wereld van de voordelen van de producten, maar worden de emissies toegewezen dan de landen waar ze worden geproduceerd." De Europese Unie produceert per inwoner gemiddeld amper tien ton broeikasgassen per jaar. Geïmporteerde producten vertegenwoordigen er echter vier ton broeikasgassen extra. Er wordt wel het tegenargument naar voor geschoven dat producerende landen eveneens profiteren, zoals het genereren van tewerkstelling en inkomen. De huidige verdeling is volgens vele partijen op dit ogenblik echter misleidend en bevoordelen Europa en de Verenigde Staten.

17:34 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, koolstofdioxide, emissierechten |  Facebook |

15-05-09

Emissierechten maken wel degelijk een verschil

Energiecentrales en bedrijven in de Europese Unie hebben de uitstoot van koolstofdioxide het voorbije jaar 3,1 procent doen dalen. Sinds het systeem van de emissiehandel vier jaar geleden werd ingevoerd, is het de eerste keer dat een daling wordt opgetekend. In totaal werd door het Europese bedrijfsleven het voorbije jaar 2,06 miljard ton koolstofdioxide uitgestoten. Stavros Dimas, Europees Commissaris voor leefmilieu, gaf toe dat de economische recessie de industriële productie op het eind van vorig jaar heeft teruggeschroefd, maar hij wees erop dat de economie van de Europese Unie het voorbije jaar een groei met 0,8 procent heeft gekend. Dimas voerde dan ook aan dat de emissiehandel het voorbije jaar daadwerkelijk een verschil heeft gemaakt.

"De Europese resultaten zouden volgens Dimas andere landen moeten aanzetten om eveneens met een emissiehandel te beginnen," aldus de financiële nieuwsdienst Bloomberg. De bedrijven die ingeschreven zijn in de emissiehandel vertegenwoordigen de helft van de uitstoot van koolstofdioxide in de Europese Unie. De Europese Commissie wil de uitstoot van broeikasgassen tegenover het eind van het volgende decennium met 20 procent terugschroeven tegenover het ijkpunt van 1990. Het voorbije jaar werden in de Europese Unie de certificaten voor emissies met 6,5 procent teruggeschroefd. De Europese bedrijven en energiecentrales stootten het voorbije jaar 7,9 procent meer uit dan het maximum van hun certificaten. Dat betekende dat de betrokken bedrijven emissierechten moesten bijkopen.

Eind vorig jaar bedroeg de prijs voor de uitstoot van één ton koolstofdioxide op de emissiebeurs European Climate Exchange in Londen 14,08 dollar. Half februari daalde de prijs tot een laagterecord van 8,2 euro per ton, maar is inmiddels opnieuw met 72 procent gestegen. In 2007 steeg de uitstoot van de Europese industrie nog met 0,8 procent en het jaar voordien was er een stijging met 1,1 procent. Van de zes grootste uitstoters van koolstofdioxide lieten Duitsland, Italië, Polen, Spanje en Frankrijk vorig jaar een daling noteren. Alleen in Groot-Brittannië, de tweede grootste uitstoter van de Europese Unie, werd nog een stijging genoteerd. Cijfers over Bulgarije, Liechtenstein en Noorwegen waren onvolledig.

11-05-09

Handel emissierechten heeft weinig economische impact

high_emission_life_styleDe handel in uitstootrechten zou slechts een beperkte impact hebben op de concurrentiekracht van de energie-intensieve Amerikaanse industrieën. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Center. Daarbij wordt opgemerkt dat Amerikaanse industriesectoren met een hoog energieverbruik door een handel in emissierechten gemiddeld slechts één procent van hun productie zouden verliezen aan import uit landen waar de uitstoot van broeikasgassen niet wordt gepenaliseerd. De Amerikaanse president Barack Obama heeft inmiddels ook gezegd een voorstander te zullen zijn van een nieuw internationaal verdrag om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Hij zorgt daarbij voor een breuk met zijn voorganger George W. Bush, die weigerde het Kyoto-verdrag te ondertekenen.

"Indien de kostprijs van één ton koolstofdioxide, het belangrijkste broeikasgas dat bijdraagt tot de opwarming van de aarde, 15 dollar zou kosten op de Amerikaanse emissiemarkt, waarin bedrijven uitstootrechten zouden kunnen kopen van sectoren die minder energie verbruiken, zouden ze volgens de onderzoekers één procent van hun productie verliezen aan goedkopere concurrentie," aldus het magazine ClimateBiz. "De resultaten van het onderzoek tonen duidelijk aan dat de economische impact van de handel in uitstootrechten zeer beperkt en beheersbaar zou blijven." De wet op uitstootrechten, die door de Amerikaanse president Barack Obama wordt ondersteund, wordt op dit ogenblik in het Amerikaanse Congres behandeld.

"De overheid heeft een brede waaier van mogelijkheden om deze beperkte impact op te vangen," aldus Eileen Claussen, president van het Pew Center. "De angst om een concurrentieel nadeel kan niet gehandhaafd blijven als een barrière voor een strikter Amerikaans klimaatbeleid. De uitstootrechten zou bedrijven er dan ook zeker niet toe aanzetten om zich in een ander land te gaan vestigen." Het voorstel om in de Verenigde Staten een handel in uitstootrechten in te voeren is afkomstig van de democratische afgevaardigden Henry Waxman en Edward Markey. De Amerikaanse president Barack Obama wil de uitstoot van de Verenigde Staten tegen het einde van het volgend decennium met 20 procent terugschroeven.

23-04-09

Emissierechten zorgen voor extra werkgelegenheid

De handel in emissierechten kan voor extra tewerkstelling zorgen en de economie aanzwengelen. Dat heeft Lisa Jackson, adminstrateur-generaal van het Amerikaanse Environmental Protestion Agency, gezegd tegenover de Energiecommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Daarbij wordt opgemerkt dat de handel in emissierechten de ontwikkeling van duurzame energietechnologie zal ondersteunen en ook de economie laten groeien, terwijl daar voor de consument een relatief kleine kost tegenover staat. Die zou bovendien gedeeltelijk gerecupereerd kunnen worden door belastingsverlagingen, terwijl woningen en apparaten ook energie-efficiënter worden. Maar de Amerikaanse republikeinen hebben grote kritiek. Zij vrezen voor een grote extra kost voor de Amerikaanse burger.

Volgens Lisa Jackson zou de handel in emissierechten een gemiddeld Amerikaans gezin 98 dollar tot 140 dollar per jaar kunnen kosten, met inbegrip van een voorziene belastingsverlaging met 40 procent. "Jackson verwees naar het Acid Rain Trading Program, dat in 1990 in het kader van de Clean Air Act werd ingevoerd," aldus CBSNews.com. "Die leverde volgens haar grote opbrengsten op. Jackson had het daarbij over een opbrengst van 120 miljard dollar per jaar, terwijl daar slechts een kost van 3 miljard dollar per jaar zou tegenover staan." Steven Chu, Amerikaans minister van energie, stelde bovendien dat ook China de impact van de klimaatverandering erkent en ongetwijfeld mee zal stappen in een emissiehandel indien de Verenigde Staten daarin een leidende positie zouden nemen.

De republikeinse oppositie ziet het echter compleet anders. "Daar ziet men weinig bewijzen voor het optimisme van de Amerikaanse regering," zegt CBSNews.com nog. "Ze waarschuwen dat in werkelijkheid juist het tegenovergestelde waar zou kunnen zijn." De republikeinse afgevaardigde John Shimkus noemde het emissieplan zelfs de grootste aanslag op de democratie en de vrijheid die in de Verenigde Staten ooit is voorgesteld. Hij voegde er aan toe dat de Amerikaanse gezinnen er zwaar zouden onder lijden. Hij noemde daarbij een extra kost van 3.100 dollar, verwijzend naar een rapport van het Massachusetts Institute of Technology. Dat zegt echter dat de betrokken cijfers verkeerd zijn geïnterpreteerd. Shimkus vreest ook een groot banenverlies, zoals de Clean Air Act alleen al in Ohio 35.000 banen in de steenkoolsector kostte.

20:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, emissierechten |  Facebook |

12-01-09

Handel in emissierechten meer dan bevredigend

emission-freejpg_5638De handel in emissierechten is het voorbije jaar meer dan bevredigend geweest. Vooral in de tweede helft van het jaar was er een duidelijke stijging merkbaar. Dat zegt Climate Exchange, uitbater van de emissiebeurzen European Climate Exchange en Chicago Climate Exchange. Ook het begin van het nieuwe jaar kondigt zich volgens het beursbedrijf relatief goed. Ondanks de recente moeilijkheden op de financiële markten, blijft de interesse van bedrijven, regeringen en de financiële sector in emissiehandel volgens Richard Sandor, voorzitter van Climate Exchange, opvallend groot. Dit jaar wordt door Climate Exchange als een belangrijk sleuteljaar beschouwd. De aanstelling van de nieuwe Amerikaanse president Barack Obama zou immers een stimulans kunnen betekenen voor de emissiehandel.

Op de European Climate Exchange werden tijdens de tweede helft van vorig jaar ongeveer 1,7 miljoen contracten opgetekend. Dat is een stijging met 185 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De contracten over het hele jaar stegen met 171 procent tot 2,8 miljoen. Voor het lopende jaar zijn er op de Europese emissiebeurs op dit ogenblik 357.078 contracten in voorbereiding. Eén jaar geleden was er op dat vlak sprake van 176.110 contracten. Het verhandelde gemiddelde steeg het voorbije jaar tot 11.000 contracten, tegenover 8.500 contracten in het begin van het jaar. In China werd inmiddels ook de Tianjin Climate Exchange geopend, net zoals de Montreal Climate Exchange in Canada. Ook in Hong Kong wordt de oprichting van een klimaatbeurs voorbereidt.

In de Verenigde Staten werd op één jaar nagenoeg een verviervoudiging van het aantal contracten opgetekend. Op de Chicago Climate Exchange werden het voorbije jaar 692.368 emissiecontracten afgesloten, tegenover 229.375 eenheden het jaar voordien. Op de Chicago Climate Futures Exchange was er een stijging met 72,3 procent tot 488.870 contracten. In de Verenigde Staten wordt dit jaar veel verwacht op het vlak van emissiehandel. "De inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president Barack Obama kan een echt sleutelmoment worden," benadrukt Niel Eckert, chief executive van Climate Exchange. Barack Obama wil een grotere aandacht besteden aan de klimaatverandering dan zijn voorganger George W. Bush en zijn verkiezing zou volgens Eckert dan ook een catalysator kunnen zijn voor de emissiemarkten.

12:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat, emissierechten, climate exchange |  Facebook |

05-01-09

Emissierechten brengen minder op dan voorzien

CapturingCarbon_tcm18-59709De verkoop van emissierechten zal minder opleveren dan oorspronkelijk werd verwacht. Dat is te wijten aan een vertragende economie. Dat zegt Camco International, een Britse emissierechtenbedrijf. Het bedrijf zegt dat de inkomsten tijdens het voorbije jaar ongeveer 6 miljoen euro lager zullen liggen dan oorspronkelijk was gehoopt. De terugval heeft volgens het bedrijf vooral te maken met een vertraging in de verkoop van zijn portfolio emissierechten en een achteruitgang bij zijn consulting-activiteiten. Toch zegt het bedrijf het voorbije jaar met een positief resultatencijfer te zullen kunnen afsluiten. Camco International is één van de grootste emissierechtenbedrijven ter wereld.

"De verkoop van emissierechten kende volgens Camco International het voorbije jaar een minder snelle groei dan oorspronkelijk was voorzien," benadrukt het persbureau Reuters. Camco International verhandelt emissierechten tussen rijkere en armere landen. Met hun zware industriële productie zijn rijke landen immers ook grote vervuilers. Daarop moeten ze heffingen betalen, maar die kunnen ze afkopen door het overnemen van emissierechten van landen en projecten met een milieuvriendelijk karakter, zoals duurzame energie. Op die manier kunnen bedrijven en geïndustrialiseerde landen de Kyoto-normen op de uitstoot van broeikasgassen alsnog realiseren.

Camco International verwacht volgend jaar meer milieuvriendelijke projecten te kunnen opzetten. Het bedrijf wil 127 miljoen ton emissierechten verzamelen tegen de deadline van het eerste Kyoto-protocol, dat eind 2012 afloopt. De consulting-activiteiten van Camco International kenden het voorbije jaar naar eigen zeggen wel een groei, maar de omzet daarvan lag wel lager dan was verwacht. "Dat is onder meer het gevolg van een vertraging in de bouwsector," voert het Britse bedrijf aan. Tijdens het voorbije jaar slaagde Camco International erin 5,8 miljoen ton nieuwe emissierechten te verkopen, vooral dankzij de realisatie van een aantal projecten in Rusland en China. Er zijn ook toekomstige emissierechten voor 31,9 miljoen ton geregistreerd.

11:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissierechten, camco international |  Facebook |

08-08-07

Bill Gates investeert in Chinese emissiefonds

Het Chinese investeringsfonds Peony Capital heeft plannen bekend gemaakt om vanaf 2012 de emissierechten te kopen van drie Chinese energieprojecten. Het fonds heeft daarvoor van de Bill and Melinda Gates Foundation een bedrag van 100 miljoen euro ter beschikking gekregen. In Australië, de Verenigde Staten, Europa en Azië wordt nog naar extra 300 miljoen euro gezocht.

Peony Capital wil volgens het persbureau Reuters tien miljoen ton emissierechten kopen van twee energie-wisselprojecten en één windturbine-project, alle drie gevestigd in China. Het fonds hoopt tegen december nog een aantal andere projecten te kunnen ondersteunen. Peony Capital wordt geleid door de Australische zakenman Peter Yates, een gewezen topman van de Macquarie Bank.

Het investeringsfonds werd in maart opgericht om duurzame energieprojecten in China te ondersteunen. De emissierechten haalden de voorbije week een gemiddeld bedrag van 16 euro per ton. Dat is het dubbele van de Chinese emissierechten. De keuze voor Chinese projecten is niet verwonderlijk, want het land zal in de toekomst de Verenigde Staten voorbijsteken als grootste producent van broeikasgassen.

04-01-07

Recordmaand voor Powernext Carbon

Tijdens de voorbije maand zijn op de emissiebeurs Powernext Carbon voor 5,8 miljoen ton koolstofdioxide rechten verhandeld. Dat is een absoluut record. De gemiddelde prijs voor één ton koolstofdioxide daalde op één jaar van vijftien naar vijf euro. Dat heeft de beurs bekend gemaakt. De prijsdaling heeft vooral te maken met een lagere uitstoot.

Powernext Carbon vertegenwoordigt zestig procent van de koolstofdioxide-markt van Europa. De beurs heeft het voorbije jaar in totaal rechten voor 31,448 miljoen ton verhandeld. In december ging het gemiddeld om 306.053 ton per dag. Tijdens de lente werd gesteld dat er in zes landen van de Europese Unie minder koolstofdioxide werd geproduceerd dan voorzien. Daardoor daalde de prijs per ton van vijftien naar vijf euro.

Powernext Carbon heeft zijn hoofdkwartier in Parijs en werd in januari 2005 opgericht. Met de verhandeling van emissierechten wil men het broeikaseffect en de opwarming van de aarde helpen bestrijden. Vervuilende bedrijven krijgen quota opgelegd op de uitstoot van broeikasgassen. Ze kunnen echter emissierechten kopen van minder vervuilende bedrijven, die hun quota niet opgebruiken.

13:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissierechten, milieu |  Facebook |