27-05-14

Fiat en BMW dreigen Europese emissie-deadline te missen

Alle Europese autoconstructeurs zitten op koers om de gestelde emissie-doelstellingen voor het begin van het volgende decennium te halen, op uitzondering van het Duitse BMW en het Italiaanse Fiat. Dat blijkt uit een rapport van de belangengroep Transport & Environment. Over zeven jaar moeten de constructeurs een uitstoot van maximaal 95 gram koolstofdioxide per kilometer kunnen aantonen. Volvo, Toyota, Peugeot-Citroen, Renault, Ford en Daimler zouden een voorsprong hebben op die deadline, terwijl Volkswagen en Nissan net op schema zouden zitten. Fiat en BMW zouden echter respectievelijk één en drie jaar achterstand hebben op het voorziene schema.

Elke gram boven de gestelde normen dreigt te worden bestraft met een boete van 95 dollar per geproduceerd exemplaar. “Aangezien Fiat en BMW elk meer dan één miljoen exemplaren per jaar produceren, zullen wellicht inspanningen worden gedaan om de gestelde normen alsnog te halen,” voert Greg Archer, manager duurzaam autoverkeer bij Transport & Environment, tegenover het online magazine Euractiv aan. “Het rapport geeft echter aan dat verscheidene autobouwers nog zware inspanningen zullen dienen te leveren om boetes te vermijden en daarom nog belangrijke investeringen zullen dienen te doen in duurzame toepassingen.”

Euractiv wijst er wel op dat in het rapport geen rekening is gehouden met mogelijke superkredieten, waardoor de autobouwers een grotere manoeuvreerruimte krijgen indien gewerkt wordt aan de ontwikkeling van elektrische voertuigen en hybride technologieën. Die kredieten kunnen oplopen tot 7,5 gram per kilometer. In het rapport wordt nog aangegeven dat op dit ogenblik alle Europese autobouwers een voorsprong van twee jaar hebben opgebouwd op de doelstellingen die tegen het midden van dit decennium dienden te worden gerealiseerd. Transport & Environment merkt verder op dat de Franse autobouwer Renault op dit ogenblik de grootste brandstof-efficiëntie en de laagste uitstoot laat optekenen.

In het rapport wordt nog opgemerkt dat verscheidene niet-Europese autobouwers op dit ogenblik nog altijd met een belangrijke achterstand worden geconfronteerd in de strategie om de Europese emissienormen voor het begin van het volgende decennium te halen.

Lees Verder

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fiat, bmw, emissies |  Facebook |

10-03-14

Opslag emissies kan belangrijke industrie worden

Investeringen in de opslag van koolstofdioxide kan een belangrijke bron van werkgelegenheid worden en een waardevolle economische sector creëren, terwijl tegelijkertijd belangrijke besparingen op de energiekosten kunnen worden gerealiseerd. Dat is de conclusie van een rapport van het Britse Trades Union Congress (TUC) en de Carbon Capture and Storage Association (CCSA). Onder meer wordt opgemerkt dat investeringen in de opslag van koolstofdioxide in Groot-Brittannië tegen het einde van het volgende decennium een industrie met een waarde tussen 15 miljard pond en 35 miljard pond zou kunnen creëren, terwijl de energiefactuur voor de Britse gezinnen met 82 pond per jaar zou kunnen worden verlaagd.

Lees Verder

11:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissies |  Facebook |

02-03-14

Emissiebeperking scheepvaart levert ook belangrijke kostenbesparing

Het beperken van de uitstoot van koolstofdioxide door de scheepvaart zou niet alleen ecologische voordelen opleveren, maar zou de operationele kosten van de rederijen met ongeveer 9 miljoen euro per jaar kunnen doen dalen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie Transport and Environment (T&E). De scheepvaart is op dit ogenblik de enige transportsector die in de Europese Unie geen verplichtingen op het gebied van emissie-beperkingen heeft opgelegd gekregen. Nochtans is de scheepvaart verantwoordelijk voor 3 procent van de wereldwijde koolstofdioxide-productie. Bovendien zou die uitstoot in de scheepvaart tegen het einde van het decennium nog een toename met 40 procent of 50 procent kunnen kennen.

Lees Verder

07:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissies, scheepvaart |  Facebook |

01-11-13

Olierijke landen doen weinig inspanningen om emissies te beperken

Landen met grote voorraden steenkool, olie en gas stoten meer koolstofdioxide uit om dezelfde economische productie te realiseren dan landen waar fossiele brandstoffen zeldzamer zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oxford University. Er wordt aan toegevoegd dat Groot-Brittannië en Noorwegen de enige landen zijn die erin geslaagd zijn om het fenomeen grotendeels te elimineren. De meest koolstof-intensieve economieën worden volgens de onderzoekers aangetroffen in Zuid-Afrika, Irak, China, Rusland en Saudi-Arabië, die zonder uitzondering grote voorraden fossiele brandstoffen in hun ondergrond herbergen.

“In het kader van de klimaatverandering moet ernaar gestreefd worden om met een minimum aan uitstoot van koolstofdioxide een maximum aan economische rijkdom en menselijke welvaart te creëren,” stippen de onderzoekers aan. “In het debat over de aanpak van de klimaatverandering blijven de grote energie-producerende landen echter in belangrijke mate aan de kant staan. Noorwegen is daarop met een uitstoot van 0,19 kilogram koolstofdioxide per dollar bruto binnenlands product de belangrijkste uitzondering. Dat is wellicht in grote mate te danken aan een hoge belasting die op het gebruik van brandstof wordt geheven. Op de tweede plaats staat Groot-Brittannië met een emissie van 0,22 kilogram koolstofdioxide.”

De povere prestaties van de belangrijkste energie-producerende landen moeten volgens het rapport in belangrijke mate worden toegeschreven aan de specifieke activiteiten van de sector. “De ontginning van fossiele brandstoffen produceert immers zelf grote hoeveelheden emissies en gaat vaak gepaard met een belangrijk afvalniveau, zoals het affakkelen van gas,” merken de onderzoekers Joerg Friedrichs en Oliver Inderwildi op. “Bovendien voeren deze landen een strategie om aan de eigen inwoners en ondernemingen belangrijke subsidies op het energieverbruik toe te kennen, waardoor een verdere verspilling wordt gestimuleerd.”

“Dit fenomeen verklaart ook waarom landen met een dominante aanwezigheid van fossiele brandstoffen op de binnenlandse markt weinig interesse tonen in investeringen in energie-efficiëntie of duurzame bronnen,” zeggen Friedrichs en Inderwildi. “Vooral wanneer steenkool de dominante binnenlandse brandstofbron vertegenwoordigt, zoals in Zuid-Afrika, loopt de ecologische voetafdruk bijzonder hoog op. Zelfs het klimaatbewuste Duitsland verbrandt nog steeds grote hoeveelheden bruinkool omdat het product er gemakkelijk uit de ondergrond kan worden gehaald. Alleen wanneer energierijke landen met een lage economische groei worden geconfronteerd, zoals Nigeria, blijft de uitstoot beperkt.”

De auteurs merken nog op dat er een duidelijke link kan worden gelegd tussen onderzoek en ontwikkeling naar duurzame bronnen en de koolstof-intensiteit van een economie. “Zelfs een beperkte investering in onderzoek en ontwikkeling kan de ecologische voetafdruk van koolstof-intensieve economieën gevoelig terugschroeven,” aldus Friedrics en Inderwildi. “Wanneer echter de uitstoot is teruggebracht tot ongeveer 0,5 kilogram, begint ook de efficiëntie van onderzoek en ontwikkeling terug te vallen. In die gevallen moeten grotere pakketten van het bruto nationaal product in onderzoek en ontwikkeling worden geïnvesteerd.”

“In het debat rond de klimaatverandering worden op dit ogenblik vooral de gevestigde westerse economieën en opkomende markten zoals China geviseerd,” stippen de onderzoekers nog aan. “Ook de brandstofrijke landen dienen echter hun verantwoordelijkheid te nemen. Naties zoals Venezuela moeten nog een lange weg afleggen vooraleer ze een economie hebben gegenereerd die aan hun burgers een grotere welvaart kan bezorgen met een lagere uitstoot van koolstofdioxide.” Er wordt nog aan toegevoegd dat Rusland eveneens de ecologische voetafdruk door emissies van koolstofdioxide gevoelig heeft teruggedreven, maar wel van een bijzonder hoog niveau is vertrokken.

http://www.ox.ac.uk/media/news_stories/2013/130822.html

15:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olie, emissies |  Facebook |

04-06-13

Luchtvaartsector vraagt gemeenschappelijke oplossing voor emissies

De luchtvaartsector zal aan de nationale overheden vragen om een regelgeving uit te werken waarbij de uitstoot van het vliegtuigverkeer zou kunnen worden gecompenseerd door de aankoop van emissierechten voor milieuvriendelijke projecten in andere economische sectoren. Dat heeft de International Air Transport Association (IATA) bekend gemaakt. De organisatie hoopt daarmee te kunnen vermijden dat de Europese Commissie aan alle luchtvaartmaatschappijen met activiteiten op Europese luchthavens een uitstootheffing zou opleggen.

Lees Verder

14:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, emissies |  Facebook |

17-05-13

Europese Commissie weinig optimistisch over emissiehandel

De uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie heeft het voorbije jaar weliswaar een lichte daling gekend, maar de realisatie van een systeem om de emissies terug te schroeven biedt weinig reden tot optimisme. Dat heeft de Europese Commissie bekend gemaakt. De totale uitstoot van de industriële installaties die onderhevig zijn aan de Europese emissiehandel is het voorbije jaar met 2 procent gedaald, maar door de goedkope emissiekredieten worden de ondernemingen volgens de Europese Commissie steeds minder aangezet om hun uitstoot te beperken.

Lees Verder

16:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, emissies |  Facebook |

08-05-13

Bomenbestand Amerikaanse steden heeft uitstootwaarde van 50 miljard dollar

Het bomenbestand van de Amerikaanse steden heeft de capaciteit om 708 miljoen ton koolstofdioxide op te slaan. Dat heeft een economische waarde van 50 miljard dollar. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Forrest Service. Er wordt aan toegevoegd dat het bomenbestand jaarlijks 21 miljoen ton koolstofdioxide met een economische waarde van 1,5 miljard dollar opslaat. Met de verdere uitdeining van de steden, wordt de aanwezige groenvoorraad volgens de Forrest Service steeds belangrijker om de gezondheid van de bevolking en de gemeenschap te beschermen.

"De opslag van koolstofdioxide is slechts één van de bijdragen die het bomenbestand aan de stedelijke omgeving kan leveren," merkt onderzoeker Dave Nowak op. "Het resultaat van het onderzoek geeft echter aan dat op een positieve manier naar de natuur in de stad moet worden gekeken en dat het waardevol is om dat bestand te beschermen en onderhouden." De Amerikaanse bosgebieden hebben een totale opslagcapaciteit van 22,3 miljard ton, maar dankzij de steden kan dat volgens de onderzoeker nog verder worden opgedreven tot 22,7 miljard ton.

De grootste opslagcapaciteit van een stedelijk bosbestand wordt opgetekend in Texas (49,8 miljoen ton), gevolgd door Florida (47,3 miljoen ton), Georgia (42,4 miljoen ton), Massachusetts (39,6 miljoen ton) en North Carolina (37,5 miljoen ton). De onderzoekers merken nog op dat het stedelijk gebied bij het begin van deze eeuw 3,1 procent van de totale oppervlakte van de Verenigde Staten vertegenwoordigde, tegenover 2,5 procent tien jaar voordien. Er wordt echter gewaarschuwd dat jaarlijks vier miljoen bomen uit het Amerikaanse stadsbeeld verdwijnen.

Lees Verder

17:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissies, bomenbestand |  Facebook |