27-05-14

Fiat en BMW dreigen Europese emissie-deadline te missen

Alle Europese autoconstructeurs zitten op koers om de gestelde emissie-doelstellingen voor het begin van het volgende decennium te halen, op uitzondering van het Duitse BMW en het Italiaanse Fiat. Dat blijkt uit een rapport van de belangengroep Transport & Environment. Over zeven jaar moeten de constructeurs een uitstoot van maximaal 95 gram koolstofdioxide per kilometer kunnen aantonen. Volvo, Toyota, Peugeot-Citroen, Renault, Ford en Daimler zouden een voorsprong hebben op die deadline, terwijl Volkswagen en Nissan net op schema zouden zitten. Fiat en BMW zouden echter respectievelijk één en drie jaar achterstand hebben op het voorziene schema.

Elke gram boven de gestelde normen dreigt te worden bestraft met een boete van 95 dollar per geproduceerd exemplaar. “Aangezien Fiat en BMW elk meer dan één miljoen exemplaren per jaar produceren, zullen wellicht inspanningen worden gedaan om de gestelde normen alsnog te halen,” voert Greg Archer, manager duurzaam autoverkeer bij Transport & Environment, tegenover het online magazine Euractiv aan. “Het rapport geeft echter aan dat verscheidene autobouwers nog zware inspanningen zullen dienen te leveren om boetes te vermijden en daarom nog belangrijke investeringen zullen dienen te doen in duurzame toepassingen.”

Euractiv wijst er wel op dat in het rapport geen rekening is gehouden met mogelijke superkredieten, waardoor de autobouwers een grotere manoeuvreerruimte krijgen indien gewerkt wordt aan de ontwikkeling van elektrische voertuigen en hybride technologieën. Die kredieten kunnen oplopen tot 7,5 gram per kilometer. In het rapport wordt nog aangegeven dat op dit ogenblik alle Europese autobouwers een voorsprong van twee jaar hebben opgebouwd op de doelstellingen die tegen het midden van dit decennium dienden te worden gerealiseerd. Transport & Environment merkt verder op dat de Franse autobouwer Renault op dit ogenblik de grootste brandstof-efficiëntie en de laagste uitstoot laat optekenen.

In het rapport wordt nog opgemerkt dat verscheidene niet-Europese autobouwers op dit ogenblik nog altijd met een belangrijke achterstand worden geconfronteerd in de strategie om de Europese emissienormen voor het begin van het volgende decennium te halen.

Lees Verder

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fiat, bmw, emissies |  Facebook |

10-03-14

Opslag emissies kan belangrijke industrie worden

Investeringen in de opslag van koolstofdioxide kan een belangrijke bron van werkgelegenheid worden en een waardevolle economische sector creëren, terwijl tegelijkertijd belangrijke besparingen op de energiekosten kunnen worden gerealiseerd. Dat is de conclusie van een rapport van het Britse Trades Union Congress (TUC) en de Carbon Capture and Storage Association (CCSA). Onder meer wordt opgemerkt dat investeringen in de opslag van koolstofdioxide in Groot-Brittannië tegen het einde van het volgende decennium een industrie met een waarde tussen 15 miljard pond en 35 miljard pond zou kunnen creëren, terwijl de energiefactuur voor de Britse gezinnen met 82 pond per jaar zou kunnen worden verlaagd.

Lees Verder

11:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissies |  Facebook |

02-03-14

Emissiebeperking scheepvaart levert ook belangrijke kostenbesparing

Het beperken van de uitstoot van koolstofdioxide door de scheepvaart zou niet alleen ecologische voordelen opleveren, maar zou de operationele kosten van de rederijen met ongeveer 9 miljoen euro per jaar kunnen doen dalen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie Transport and Environment (T&E). De scheepvaart is op dit ogenblik de enige transportsector die in de Europese Unie geen verplichtingen op het gebied van emissie-beperkingen heeft opgelegd gekregen. Nochtans is de scheepvaart verantwoordelijk voor 3 procent van de wereldwijde koolstofdioxide-productie. Bovendien zou die uitstoot in de scheepvaart tegen het einde van het decennium nog een toename met 40 procent of 50 procent kunnen kennen.

Lees Verder

07:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissies, scheepvaart |  Facebook |

01-11-13

Olierijke landen doen weinig inspanningen om emissies te beperken

Landen met grote voorraden steenkool, olie en gas stoten meer koolstofdioxide uit om dezelfde economische productie te realiseren dan landen waar fossiele brandstoffen zeldzamer zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oxford University. Er wordt aan toegevoegd dat Groot-Brittannië en Noorwegen de enige landen zijn die erin geslaagd zijn om het fenomeen grotendeels te elimineren. De meest koolstof-intensieve economieën worden volgens de onderzoekers aangetroffen in Zuid-Afrika, Irak, China, Rusland en Saudi-Arabië, die zonder uitzondering grote voorraden fossiele brandstoffen in hun ondergrond herbergen.

“In het kader van de klimaatverandering moet ernaar gestreefd worden om met een minimum aan uitstoot van koolstofdioxide een maximum aan economische rijkdom en menselijke welvaart te creëren,” stippen de onderzoekers aan. “In het debat over de aanpak van de klimaatverandering blijven de grote energie-producerende landen echter in belangrijke mate aan de kant staan. Noorwegen is daarop met een uitstoot van 0,19 kilogram koolstofdioxide per dollar bruto binnenlands product de belangrijkste uitzondering. Dat is wellicht in grote mate te danken aan een hoge belasting die op het gebruik van brandstof wordt geheven. Op de tweede plaats staat Groot-Brittannië met een emissie van 0,22 kilogram koolstofdioxide.”

De povere prestaties van de belangrijkste energie-producerende landen moeten volgens het rapport in belangrijke mate worden toegeschreven aan de specifieke activiteiten van de sector. “De ontginning van fossiele brandstoffen produceert immers zelf grote hoeveelheden emissies en gaat vaak gepaard met een belangrijk afvalniveau, zoals het affakkelen van gas,” merken de onderzoekers Joerg Friedrichs en Oliver Inderwildi op. “Bovendien voeren deze landen een strategie om aan de eigen inwoners en ondernemingen belangrijke subsidies op het energieverbruik toe te kennen, waardoor een verdere verspilling wordt gestimuleerd.”

“Dit fenomeen verklaart ook waarom landen met een dominante aanwezigheid van fossiele brandstoffen op de binnenlandse markt weinig interesse tonen in investeringen in energie-efficiëntie of duurzame bronnen,” zeggen Friedrichs en Inderwildi. “Vooral wanneer steenkool de dominante binnenlandse brandstofbron vertegenwoordigt, zoals in Zuid-Afrika, loopt de ecologische voetafdruk bijzonder hoog op. Zelfs het klimaatbewuste Duitsland verbrandt nog steeds grote hoeveelheden bruinkool omdat het product er gemakkelijk uit de ondergrond kan worden gehaald. Alleen wanneer energierijke landen met een lage economische groei worden geconfronteerd, zoals Nigeria, blijft de uitstoot beperkt.”

De auteurs merken nog op dat er een duidelijke link kan worden gelegd tussen onderzoek en ontwikkeling naar duurzame bronnen en de koolstof-intensiteit van een economie. “Zelfs een beperkte investering in onderzoek en ontwikkeling kan de ecologische voetafdruk van koolstof-intensieve economieën gevoelig terugschroeven,” aldus Friedrics en Inderwildi. “Wanneer echter de uitstoot is teruggebracht tot ongeveer 0,5 kilogram, begint ook de efficiëntie van onderzoek en ontwikkeling terug te vallen. In die gevallen moeten grotere pakketten van het bruto nationaal product in onderzoek en ontwikkeling worden geïnvesteerd.”

“In het debat rond de klimaatverandering worden op dit ogenblik vooral de gevestigde westerse economieën en opkomende markten zoals China geviseerd,” stippen de onderzoekers nog aan. “Ook de brandstofrijke landen dienen echter hun verantwoordelijkheid te nemen. Naties zoals Venezuela moeten nog een lange weg afleggen vooraleer ze een economie hebben gegenereerd die aan hun burgers een grotere welvaart kan bezorgen met een lagere uitstoot van koolstofdioxide.” Er wordt nog aan toegevoegd dat Rusland eveneens de ecologische voetafdruk door emissies van koolstofdioxide gevoelig heeft teruggedreven, maar wel van een bijzonder hoog niveau is vertrokken.

http://www.ox.ac.uk/media/news_stories/2013/130822.html

15:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olie, emissies |  Facebook |

04-06-13

Luchtvaartsector vraagt gemeenschappelijke oplossing voor emissies

De luchtvaartsector zal aan de nationale overheden vragen om een regelgeving uit te werken waarbij de uitstoot van het vliegtuigverkeer zou kunnen worden gecompenseerd door de aankoop van emissierechten voor milieuvriendelijke projecten in andere economische sectoren. Dat heeft de International Air Transport Association (IATA) bekend gemaakt. De organisatie hoopt daarmee te kunnen vermijden dat de Europese Commissie aan alle luchtvaartmaatschappijen met activiteiten op Europese luchthavens een uitstootheffing zou opleggen.

Lees Verder

14:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, emissies |  Facebook |

17-05-13

Europese Commissie weinig optimistisch over emissiehandel

De uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie heeft het voorbije jaar weliswaar een lichte daling gekend, maar de realisatie van een systeem om de emissies terug te schroeven biedt weinig reden tot optimisme. Dat heeft de Europese Commissie bekend gemaakt. De totale uitstoot van de industriële installaties die onderhevig zijn aan de Europese emissiehandel is het voorbije jaar met 2 procent gedaald, maar door de goedkope emissiekredieten worden de ondernemingen volgens de Europese Commissie steeds minder aangezet om hun uitstoot te beperken.

Lees Verder

16:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, emissies |  Facebook |

08-05-13

Bomenbestand Amerikaanse steden heeft uitstootwaarde van 50 miljard dollar

Het bomenbestand van de Amerikaanse steden heeft de capaciteit om 708 miljoen ton koolstofdioxide op te slaan. Dat heeft een economische waarde van 50 miljard dollar. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Forrest Service. Er wordt aan toegevoegd dat het bomenbestand jaarlijks 21 miljoen ton koolstofdioxide met een economische waarde van 1,5 miljard dollar opslaat. Met de verdere uitdeining van de steden, wordt de aanwezige groenvoorraad volgens de Forrest Service steeds belangrijker om de gezondheid van de bevolking en de gemeenschap te beschermen.

"De opslag van koolstofdioxide is slechts één van de bijdragen die het bomenbestand aan de stedelijke omgeving kan leveren," merkt onderzoeker Dave Nowak op. "Het resultaat van het onderzoek geeft echter aan dat op een positieve manier naar de natuur in de stad moet worden gekeken en dat het waardevol is om dat bestand te beschermen en onderhouden." De Amerikaanse bosgebieden hebben een totale opslagcapaciteit van 22,3 miljard ton, maar dankzij de steden kan dat volgens de onderzoeker nog verder worden opgedreven tot 22,7 miljard ton.

De grootste opslagcapaciteit van een stedelijk bosbestand wordt opgetekend in Texas (49,8 miljoen ton), gevolgd door Florida (47,3 miljoen ton), Georgia (42,4 miljoen ton), Massachusetts (39,6 miljoen ton) en North Carolina (37,5 miljoen ton). De onderzoekers merken nog op dat het stedelijk gebied bij het begin van deze eeuw 3,1 procent van de totale oppervlakte van de Verenigde Staten vertegenwoordigde, tegenover 2,5 procent tien jaar voordien. Er wordt echter gewaarschuwd dat jaarlijks vier miljoen bomen uit het Amerikaanse stadsbeeld verdwijnen.

Lees Verder

17:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissies, bomenbestand |  Facebook |

09-04-13

Rundvlees en sojabonen grote schuldigen aan ontbossing Amazone

De handel in Braziliaans rundvlees en sojabonen levert een belangrijke bijdrage tot de ontbossing van het Amazone-gebied. Dat is de conclusie van een rapport van het Center for International Climate and Environmental Research (Cicero) in Noorwegen. Aangevoerd wordt dat de internationale inspanningen om de tropische regenwouden te beschermen, dan ook ondermijnd zouden kunnen worden door een toenemende handel en consumptie. Er wordt dan ook opgemerkt dat buitenlandse markten een steeds groter aandeel hebben in de Braziliaanse emissies

Opgemerkt wordt dat het voorbije decennium 2,7 miljard ton koolstofdioxide vanuit Brazilië werd geëxporteerd. Dat komt overeen met ongeveer 30 procent van de totale uitstoot die aan de ontbossing gelinkt kan worden. De sojateelt was volgens het rapport verantwoordelijk voor 29 procent van de emissies. De resterende 71 procent zou afkomstig zijn geweest van de veeteelt. Aangevoerd wordt dat de binnenlandse consumptie 85 procent van de uitstoot door de veeteelt en 50 procent van de emissies door de sojateelt vertegenwoordigde.

"Het voorbije decennium is het aandeel van het buitenland echter stelselmatig toegenomen," merkt onderzoeksleider Jonas Karstensen op. "Zowel groeimarkten als geïndustrialiseerde landen hebben hun import van Braziliaanse producten de voorbije periode immers gevoelig opgedreven en zijn daarmee ook verantwoordelijk voor een groter gedeelte van de uitstoot." Opgemerkt wordt dat Rusland inmiddels al verantwoordelijk is voor 15 procent van de uitstoot van de Braziliaanse veeteelt, terwijl het aandeel van China in de emissies door de sojateelt op één decennium is gestegen van 7 procent tot 22 procent.

Lees Verder

19:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brazilië, emissies, amazone |  Facebook |

26-02-13

Duitse emissies broeikasgassen opnieuw gestegen

Duitsland heeft het voorbije jaar 931 miljoen ton koolstofdioxide uitgestoten. Dat betekent een stijging met 1,6 procent tegenover het jaar voordien. Dat is gebleken uit cijfers van het Duitse milieubureau. De stijging van de emissies moet volgens het bureau worden geweten aan de grotere consumptie van gas en steenkool voor de energievoorziening. Die toenemende consumptie was het gevolg van de slechtere weersomstandigheden, waardoor er meer verwarmd diende te worden. De afbouw van de nucleaire energie heeft daarentegen volgens Jochen Flasbarth, voorzitter van het Duitse milieubureau, daarentegen geen grote impact gehad op de uitstoot.

Lees Verder

17:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, emissies |  Facebook |

11-02-13

Amerikanen groter voorstander van klimaatmaatregelen

De Amerikaanse consument toont zich steeds meer voorstander van een beperking van de uitstoot van broeikasgassen en de verplichting voor bedrijven om over te schakelen op milieuvriendelijker brandstoffen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University. De onderzoekers stelden vast dat 64 procent van de Amerikaanse bevolking zich achter een strengere regelgeving op het gebied van klimaatverandering wil scharen. Dat is het hoogste niveau in zeven jaar tijd. Toch toont slechts 29 procent van de respondenten zich voorstander van een emissiehandel of een emissiebelasting.

Lees Verder

14:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat, emissies |  Facebook |

27-01-13

Zware industrie voelt zich onrechtvaardig geraakt door emissiebeleid

De zware industrie wordt onrechtvaardig geraakt door de stijgende energieprijzen, veroorzaakt door het klimaatbeleid van de Europese Unie. Dat heeft Markus Beyrer, directeur-generaal van de werkgeverorganisatie BusinessEurope, gezegd. Volgens de Europese staalfederatie Eurofer kost het Emissions Trading System van de Europese Unie aan de staalsector tussen 11 miljard dollar en 15 miljard dollar. De staalsector zegt niet tegen het emissiesysteem te zijn, maar voert aan dat daarbij rekening moet worden gehouden met de individuele sectoren.

Lees Verder

17:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: industrie, emissies |  Facebook |

23-01-13

Luchtvaartsector maakt grote winsten met gratis emissierechten

Luchtvaartmaatschappijen hebben het voorbije jaar mogelijk tot 1,36 miljard euro winsten gemaakt door ingebeelde kosten van het Emissions Trading System (ETS) van de Europese Unie door te rekenen aan de reizigers. Dat is de conclusie van een rapport van de milieuconsulent Transport & Environment. Luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie zouden met een opbrengst van 758 miljoen euro, nagenoeg een verdubbeling tegenover het jaar voordien, van het systeem van emissiehandel hebben geprofiteerd.

Het Emissions Trading System kent aan de luchtvaartmaatschappijen een aantal gratis uitstootrechten toe. Het saldo moet op de emissiemarkt worden aangekocht. Drie jaar geleden dekten de gratis rechten ongeveer 85 procent van de emissies van de sector. De resterende 15 procent diende te worden aangekocht. Die kosten werden door verhoogde tarieven doorgerekend aan de reizigers. Volgens Aoife O’Leary, luchtvaartadviseur bij Transport & Environment, benadrukt echter dat ook de gratis verkregen emissierechten aan de reizigers werden doorgerekend.

Op die manier hebben de luchtvaartmaatschappijen volgens O’Leary gigantische winsten gegenereerd. “De emissierechten worden door de maatschappij duidelijk bestempeld als activa die commercieel verhandeld kunnen worden,” merkt de consulent op. Volgens de Association of European Airlines, die de grote luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigt, merkt op dat de studie gedeeltelijk is gebaseerd op veronderstellingen in plaats van op feiten. Onder meer wordt opgemerkt dat de maatschappijen zelf heel wat hebben geïnvesteerd in het systeem van de emissierechten.

Lees Verder

17:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, emissies |  Facebook |

07-12-12

Japan vreest emissiedoelstellingen te moeten terugschroeven

Japan sluit niet uit dat de emissie-doelstellingen naar beneden worden herzien. Dat heeft een woordvoerder van het Japanse ministerie van milieu gezegd. De Japanse regering had drie jaar geleden beloofd de emissies tegen het begin van het volgende decennium met 25 procent te zullen terugschroeven tegenover het niveau dat in het begin van de jaren negentig werd opgetekend, op voorwaarde dat ook andere grote vervuilers zoals China en de Verenigde Staten gelijkaardige inspanningen zouden doen. De Japan schoof daarmee één van de meest ambitieuze doelstellingen uit de geïndustrialiseerde wereld naar voor. Sinds de ramp met de kerncentrale van Fukushima werd in Japan het nucleaire programma echter opgeschort en is de consumptie van fossiele brandstoffen echter gevoelig toegenomen. Daardoor zal het volgens de woordvoerder bijzonder moeilijk worden om de originele doelstellingen te realiseren.

Lees Verder

18:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, emissies |  Facebook |

18-08-12

Amerikaanse emissies op laagste niveau in twintig jaar

De uitstoot van koolstofdioxide is teruggevallen tot het laagste niveau in twee decennia. Dat blijkt uit statistieken van het Amerikaanse Energy Information Agency. Er wordt opgemerkt dat deze opmerkelijke evolutie te danken is aan de grote voorraden van goedkoop aardgas, waardoor vele energiecentrales zouden zijn afgestapt van het vervuilende steenkool. Vele klimaatwetenschappers zagen deze evolutie niet aankomen, vooral omdat de verschuiving het gevolg is van marktevoluties en niet van een rechtstreeks overheidsingrijpen tegen emissies. Volgens Michael Mann, directeur van het Earth System Science Center aan de Pennsylvania State University, is het afstappen van steenkool reden voor een voorzichtig optimisme over mogelijke strategieën om met de klimaatverandering om te gaan. Mann voegt er aan toe dat het bericht duidelijk maakt dat men zich bij de aanpak van de klimaatverandering uiteindelijk altijd laat leiden door financiële motieven.

Lees Verder

12:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, emissies |  Facebook |

14-05-12

Europees emissiesysteem bereid om bepaalde sectoren te sparen

De Europese Commissie heeft een lijst van veertien industriële sectoren samengesteld die in aanmerking zouden kunnen komen voor speciale staatshulp om de hogere kostprijs voor elektriciteit door het European Emission Trading System (ETS) te compenseren. Dat heeft het webmagazine EurActiv bekend gemaakt. De kost zou de volgende drie jaar niet meer dan 85 procent van de totale kosten mogen bedragen. Tijdens de volgende periode van drie jaar zou dat aandeel worden teruggebracht tot 80 procent. Daarna wordt het systeem verder afgebouwd tot 75 procent.

Een definitieve beslissing over de lijst zal volgens Joaquin Almunia, Europees Commissaris voor concurrentiebeleid, over enkele weken worden genomen. Bovendien zal de Europese Commissie volgens Almunia geregeld bekijken welke sectoren in aanmerking voor de compensaties kunnen komen om de lijst te kunnen actualiseren. Bij de beslissing over de ondersteuning zal gebruik gemaakt worden van een complexe formule, op basis van productieniveaus, elektriciteitsconsumptie en de emissies van bepaalde installaties.

In de lijst staan op dit ogenblik onder meer de productie van aluminium en bepaalde chemicaliën, de ontginning van mineralen en de productie van lood, zink en tin. Ook de productie van plastic komt in aanmerking voor compensaties, net zoals kunstmeststoffen, koper en ijzererts. Opgemerkt wordt dat het plan van de Europese Commissie volledig in lijn in met de Europese regelgeving, die de mogelijkheid biedt om sectoren te ondersteunen die met een belangrijke meerkost aan energie zouden worden geconfronteerd.

Lees Verder

15:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissies |  Facebook |

19-04-12

Emissies Amerikaanse economie opnieuw gestegen

De uitstoot van broeikasgassen in de Verenigde Staten is twee jaar geleden opnieuw gestegen, waarmee een korte periode van dalingen werd afgebroken. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse Environmental Protection Agency. De stijging van het emissieniveau is volgens het rapport vooral te wijten aan het graduele herstel van de Amerikaanse economie na de wereldwijde recessie. Dat herstel ging immers gepaard met een verhoogde industriële productie, waardoor in alle sectoren een toenemend energieverbruik werd opgetekend.

"Uit het rapport blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen twee jaar geleden met 3,2 procent zijn gestegen tegenover het jaar voordien," merkt het persbureau AFP op. "De twee jaar voordien werd telkens een daling opgetekend. De cijfers tonen aan dat de Verenigde Staten - na China de grootste producent van broeikassen van de wereld - agressiever actie moet ondernemen indien men de doelstellingen van president Barack Obama in de strijd tegen de klimaatverandering wil halen."

Het Environmental Protection Agency merkte ook op dat de Amerikaanse consumenten twee jaar geleden ook meer steenkool en gas hebben verbruikt omdat een ongewone warme zomer de vraag naar airconditioning heeft opgevoerd. In totaal produceerden de Verenigde Staten twee jaar geleden 6,82 miljard ton broeikasgassen, tegenover 6,61 miljard ton het jaar voordien. Dat blijft echter nog altijd onder het niveau van 7,25 miljard ton vijf jaar geleden, voor het uitbreken van de wereldwijde recessie.

Lees Verder

14:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissies, milieu |  Facebook |

07-03-12

Volkswagen wil beter doen dan Europese emissiedoelstellingen

De Duitse autobouwer Volkswagen heeft zijn sterke oppositie tegen de emissiedoelstellingen van de Europese Unie opgegeven en heeft beloofd om zijn uitstoot tegen het midden van het decennium terug te dringen tot 120 gram koolstofdioxide per kilometer. Daarmee gaat Volkswagen zelfs 10 gram onder de Europese doelstellingen. De ambities van de Duitse autobouwer kaderen naar eigen zeggen in een fundamentele ecologische herstructurering, waarbij de emissies koolstofdioxide met 30 procent worden teruggedrongen tegenover het midden van het voorbije decennium.

"Volkswagen heeft beloofd dat elke nieuwe generatie van een model gemiddeld 10 procent tot 15 procent efficiënter zal zijn dan zijn voorganger," voert het webmagazine Euractiv.com aan. "Er wordt aan toegevoegd dat meer dan twee derde van de 62,4 miljard euro investeringen voor de volgende vier jaar zullen worden toegespitst op een grotere efficiëntie van de voertuigen." Eerder werd Volkswagen door de milieuvereniging Greenpeace nog gehekeld als de meest vervuilende autobouwer van Europa.

"Het is verheugend dat steeds meer autobouwers aankondigen beter te zullen presteren dan de doelstellingen die tegen het midden het decennium naar voor worden geschoven," merkt een woordvoerder van de European Union Climate Action op tegenover Euractiv. Tegen het einde van het decennium heeft de Europese Unie een streefdoel van 95 gram per kilometer gesteld. Die doelstelling was door Volkswagen als onrealistisch bestempeld. Greenpeace merkt op dat het nieuwe standpunt aantoont dat de autolobby de Europese Unie heeft proberen te misleiden over de technische mogelijkheden om de emissies gevoelig terug te schroeven.

15:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: volkswagen, emissies, europese unie |  Facebook |

05-03-12

Lagere maritieme snelheden goed voor milieu en industrie

Indien schepen zouden worden verplicht om hun snelheid onmiddellijk terug te schroeven, zouden ze hun emissies met 15 procent kunnen inperken en miljarden dollars besparen op brandstoffen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent CE Delft. De onderzoekers merken op dat een herleiding van de wereldwijde maritieme snelheden met een gemiddelde van 10 procent zou leiden tot een besparing van 19 procent zou leiden, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de bouw en activiteit van nieuwe schepen die zouden moeten worden ingezet om de verloren capaciteit op te vangen.

"Een gereguleerde verlaging van de maritieme snelheden zouden tegen het einde van het volgende decennium en het midden van de eeuw emissiebeperkingen kunnen realiseren die kunnen rivaliseren met elke doelstelling die door de International Maritime Organisation (IMO) van de Verenigde Naties of de Europese Unie naar voor wordt geschoven," merkt John Maggs, woordvoerder van de organisatie Seas At Risk, op. "Bovendien kan daarbij een belangrijke economische winst worden gerealiseerd."

De internationale scheepvaart vertegenwoordigt op dit ogenblik ongeveer 4,5 procent van de wereldwijde uitstoot aan koolstofdioxide, maar indien er geen maatregelen worden genomen zou dat cijfer volgens de Verenigde Naties tegen het midden van de eeuw kunnen oplopen tot een aandeel tussen 10 procent en 32 procent. Er wordt aan toegevoegd dat Maersk, één van de grootste rederijen van de wereld, al uitgebreide tests heeft uitgevoerd met vertraagde maritieme snelheden en daarbij gewag maakt van een win-win situatie voor de industrie en het milieu.

20:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, emissies |  Facebook |

Industriële uitstoot Europese Unie met 2,4 procent gestegen

De industriële uitstoot van koolstofdioxide is in de Europese Unie het voorbije jaar met 2,4 procent tegenover het jaar voordien. Daarmee ligt de Europese Unie nog wel op koers om de klimaatdoelstellingen tegen het einde van het decennium te halen. Twee jaar geleden werd nog een stijging met 3,2 procent opgetekend. De Europese Unie streeft ernaar om de uitstoot van koolstofdioxide tegen het einde van het decennium met 20 procent te verminderen tegenover het niveau van het begin van de jaren negentig.

In totaal werd vorig jaar in de Europese Unie 1.995 miljard ton koolstofdioxide uitgestoten. Dat betekende al een daling met 17 procent tegenover het referentieniveau van het begin van de jaren negentig. De stijging is volgens waarnemers vooral te wijten aan de voordelige regelgeving voor fossiele energie in Duitsland, Engeland, Spanje en Polen. Duitsland verminderde bovendien ook het aandeel van nucleaire productie in de energie-voorziening, waardoor het land meer afhankelijk werd van fossiele brandstoffen.

De analisten verwachten dat de uitstoot van de Europese Unie tegen het einde van het decennium met 25 procent kan worden teruggeschroefd. Het Europese emissiebeleid rond de industriële uitstoot omvat meer dan 12.000 installaties, met inbegrip van krachtcentrales en fabrieken. De sector vertegenwoordigt meer dan 40 procent van de totale uitstoot van de Europese Unie. De vertragende economie, het milde weer en de investeringen in hernieuwbare energie droegen het voorbije jaar bij tot de beperking van de uitstoot.

09:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissies, europese unie |  Facebook |

30-01-12

Emissies Japanse industrie na ramp Fukushima gevoelig gestegen

De uitstoot van de Japanse industrie is na het ongeval met de kerncentrale van Fukushima gevoelig gestegen. Daardoor wordt het voor het land moeilijker om zijn eerder gestelde emissiedoelen te halen. Dat heeft de Japanse zakenkrant Nikkei bekend gemaakt. Japan had zich tot doel gesteld om tegen dit jaar de uitstoot met 6 procent terug te schroeven tegenover het niveau van het begin van de jaren negentig. Het voorbije jaar werd echter een stijging met 0,2 procent opgetekend.

Daarmee zijn de emissieniveaus van de Japanse industrie volgens Nikkei voor het tweede opeenvolgende jaar gestegen. De Japanse industrie, met uitzondering van producenten van elektriciteit en gas, produceerde het voorbije jaar 442 miljoen ton koolstofdioxide. Er wordt aan toegevoegd dat de Japanse economische activiteit door de aardbeving en tsunami in maart van vorig jaar en de zware overstromingen in Thailand het voorbije jaar nochtans was gedaald.

"De sluiting van de Japanse kerncentrales heeft de uitstoot echter gevoelig opgedreven, aangezien de bedrijven verplicht werden om eigen generatoren in te schakelen om voldoende elektriciteit ter beschikking te hebben voor hun machines en installaties," merkt Nikkei nog op. "Bovendien moest er ook voor andere activiteiten elektriciteit worden geproduceerd, waardoor onder meer moest worden overgeschakeld op oude krachtcentrales."

18:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissies, japan, kernenergie, milieu |  Facebook |

14-01-12

Denemarken wil met Oost-Europa praten over emissierechten

Denemarken is bereid om als voorzitter van de Europese Unie de Oost-Europese landen ertoe te brengen om zich akkoord te verklaren met een emissiebeperking van 30 procent. Dat heeft Martin Lidegaard, Deens minister van enegie en klimaat, gezegd. Lidegaard stelde echter dat de Europese Unie nog voor een aantal andere uitdagingen op het gebied van emissies moet aanpakken, zoals het vastleggen van reductie-doelstellingen en mijlpalen tegen het einde van het volgende decennium. De Deense minister voegde er aan toe dat al die problemen nauw zijn verweven.

"Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe ver het Deense presidentschap kan gaan met de uitstootquota, maar het is duidelijk dat de problematiek op de agenda zal staan," merkt Lidegaard op tegenover het webmagazine Euractiv.com. Een aantal Oost-Europese landen verzetten zich tegen scherpere emissiebeperkingen. Volgens Stig Schjolset, analist bij de studiegroep Point Carbon, kan er echter mogelijk een compromis worden gevonden. Diezelfde landen hopen immers 3,2 miljard euro ongebruikte emissierechten te kunnen recupereren.

De vroegere Oostblok-landen ontvingen grote pakketten emissierechten om de zwaar vervuilde industrieën uit het communistisch tijdperk te saneren. De activiteiten van die industrieën zijn echter zwaar teruggevallen, waardoor de betrokken landen met een overschot aan emissie-rechten bleven zitten. Er wordt aan gedacht om de landen de mogelijkheid te bieden die rechten te recupereren, op voorwaarde dat ze zich akkoord zouden verklaren met het verhogen van de emissiebeperking van 20 procent naar 30 procent. Er zou weinig enthousiasme zijn voor het voorstel.

12:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denemarken, oost-europa, emissies |  Facebook |

07-08-11

Look helpt ecologische voetafdruk veestapel terugdringen

Het toevoegen van look aan de rundervoeding kan de uitstoot van broeikasgassen door de veestapel gevoelig terugbrengen. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Aberystwyth University in Wales. De toevoeging van look zou volgens onderzoeksleider Jamie Newbold een barrière kunnen opwerpen tegen de bacterie die in het spijsverteringsstelsel van runderen aanleiding geeft tot de vorming van methaangassen. Voorlopig geeft het looksupplement Allicin aan de melk en andere zuivelproducten nog wel een bijsmaak.

"Runderen produceren grote hoeveelheden methaangas," stipt Jamie Newbold aan tegenover het webmagazine Euractiv.com. "Koeien die voeding met look toegediend krijgen, produceren echter 40 procent minder methaan, zonder dat hun normale spijsvertering in het gedrang komt." De onderzoekers wijzen erop dat methaan een veel krachtiger broeikasgas is dan koolstofdioxide. De uitstoot van de landbouwsector vertegenwoordigt ongeveer 18 procent van de wereldwijde productie van broeikasgassen.

"Het terugschroeven van de methaan-uitstoot door de veestapel kan dan ook een belangrijke bijdrage leveren tot de strijd tegen de opwarming van de aarde," merkt Newbold op. Het bedrijf Neem Biotech - producent van look-supplementen - merkt op dat er 550.000 ton look zou nodig zijn om een kwart van de Britse veestapel te bevoorraden. Daarmee zou volgens het bedrijf een bijzonder belangrijke nieuwe bedrijfstak kunnen worden uitgebouwd. Er wordt volgens Neem Biotech gewerkt aan lookvariaties die hetzelfde effect zouden creëren zonder de vervelende bijsmaak.

11:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: look, veestapel, emissies, methaan |  Facebook |

05-08-11

Planten met langere wortels beter voor klimaat

De ontwikkeling van voedingsplanten met langere wortels zou het koolstofdioxide-niveau in de atmosfeer kunnen terugschroeven en oogsten meer bestand maken tegen droogteperiodes. Dat zegt Douglas Kell, professor biowetenschappen aan de University of Manchester en chief executive van Britse Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC). Kell voert aan dat alle planten op die manier ontwikkeld zouden kunnen worden en dus een belangrijke bijdrage zouden kunnen leveren aan de verbetering van het leefmilieu.

"Hoewel de opslag van koolstofdioxide in de grond door planten al langere tijd is gekend, vestigt de analyse van professor Kell voor de eerste keer de focus op de voordelen voor het leefmilieu die zouden gecreëerd kunnen worden door de teelt van nieuwe oogsten," merkt het webmagazine Physorg.com. "De Britse wetenschapper berekende dat planten met wortels tot op een diepte van één meter op de huidige oppervlakte de opslag van koolstofdioxide zou kunnen verdubbelen. Dit zou een belangrijk wapen kunnen worden in de strijd tegen de klimaatverandering."

Professor Kell voegt er aan toe dat er belangrijke veranderingen moeten worden doorgevoerd in de landbouwpraktijk, waarbij het telen onder meer ook meer aandacht zal moeten hebben voor duurzaamheid. Physorg.com wijst erop dat ook in het verleden al periodes van massale reducties van koolstofdioxide werden opgetekend door de opkomst van bomen en planten met langere wortels. Kell benadrukt dat die planten daadwerkelijk bestaan, maar nog niet in de landbouw worden gebruikt.

09:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: landbouw, milieu, emissies |  Facebook |

02-09-10

Europa moet systeem uitstootkredieten bijsturen

De Europese Commissie bereidt maatregelen voor om het gebruik van uitstootkredieten voor industriële gasprojecten in de toekomst te beperken. Dat heeft Connie Hedegaard, Europees Commissaris voor klimaatbeleid, gezegd. Die nieuwe regeling zou over drie jaar ingaan. In de huidige Europese emissiehandel kunnen bedrijven een gedeelte van hun uitstootmaatregelen voldoen door internationale kredieten te kopen van het Clean Development Mechanism (CDM) van de Verenigde Naties door goedkopere emissie-reducties in ontwikkelingslanden. Een aantal van die projecten heeft echter al de kritiek gekregen dat de productie van broeikasgassen wordt opgedreven om nadien meer kredieten te kunnen verkrijgen.

Connie Hedegaard zegt haar diensten gevraagd te hebben om een voorstel uit te werken dat tot verdere restricties zou leiden voor het gebruik van uitstootkredieten voor industriële gasprojecten. Onlangs maakten ook de Verenigde Naties bekend een aanvraag van vijf Chinese gasprojecten voor miljoenen uitstootkredieten te zullen herzien. Hedegaard merkt op dat de Europese Commissie een impact-onderzoek zal opstarten, waar samen met betrokkenen van de uitstootmarkten zou worden bekeken in welke mate de beperkingen zouden kunnen worden ingevoerd. Handelsfondsen in uitstootrechten hebben eerder al duidelijkheid gevraagd over het toekomstige beleid terzake.

Hedegaard zegt dat de uitstootkredieten van de Europese Commissie een aantal successen heeft opgeleverd, maar ze gaf toe dat er ook kritiek kan worden geuit op het systeem. Dat is volgens haar onder meer het geval op het gebied van integriteit van de projecten. Daarom moet het systeem volgens Hedegaard worden bijgestuurd. De International Emissions Trading Association (IETA) liet onlangs Hedegaard weten dat de nieuwe regelgeving geen impact mag hebben op investeringen die al werden gerealiseerd. Anders zullen nieuwe investeerders volgens de organisatie niet kunnen worden aangetrokken. Retro-actieve beperkende maatregelen zijn volgens de organisatie uitgesloten.