13-07-14

Wisselwerking tussen emoties en mond-aan-mond reklame

Er bestaat een symbiotische relatie tussen emoties en mond-aan-mond reklame die voor merken een belangrijke meerwaarde kan opleveren. Dat is de conclusie van een rapport van consulent BrainJuicer, gespecialiseerd in gedragswetenschappen. De onderzoekers merken op dat positieve mond-aan-mond reclame aanleiding kan geven tot grotere emoties, die op hun beurt weer tot een groter aantal communicaties zal leiden.

Lees Verder

10:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emotie, reclame |  Facebook |

18-04-14

Wereld kent geen fundamentele expressie van emoties

In tegenstelling tot wat algemeen wordt verondersteld, zijn er wereldwijd geen fundamentele expressies voor menselijke emoties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northeastern University bij leden van de geïsoleerde Himba-stam in Namibië. De meeste theorieën geven aan dat op het gelaat van mensen wereldwijd emoties kunnen worden herkend, maar dat strookt volgens de onderzoekers aan de Northeastern University niet met de werkelijkheid. Het onderzoek toont aan dat de leden van de Himba-stam helemaal niet dezelfde emoties herkennen in gelaatsuitdrukkingen en klanken als Amerikaanse proefpersonen. Zelfs de types van emoties zijn volgens de onderzoekers mogelijk westerse concepten.

Lees Verder

14:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emotie |  Facebook |

16-03-13

Emoties bij promotie van producten vaak beter dan beroemdheden

Bij de promotie van producten die opgebouwd is rond de identiteit van de consument, zijn emotionele oproepen vaak efficiënter dan de inzet van beroemdheden. Dat is de conclusie van de onderzoek van wetenschappers aan de University of Pittsburgh. Specifieke emoties kunnen consumenten volgens de onderzoekers immers helpen om hun identiteit te versterken. Er wordt opgemerkt dat marketing rond identiteit in het algemeen gebruik maakt van beroemdheden, die echter door tegenvallende prestaties of persoonlijke problemen gevoelig aan reputatie kunnen inboeten en daarmee een negatief beeld van een merk creëren. Emotionele ervaringen kunnen volgens de onderzoekers echter zonder problemen aan de identiteit worden gekoppeld.

Lees Verder

11:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emotie, marketing |  Facebook |

08-04-12

Individu is niet goed in voorspellen eigen emoties

Mensen zijn niet goed in het voorspellen van hun emoties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas. De Amerikaanse onderzoekers stellen dat veel mensen zich bij het vernemen van negatief nieuws vaak minder slecht voelen dan ze oorspronkelijk hadden vermoed. Dat moet volgens de onderzoekers hulpverleners kunnen helpen om mensen voor te bereiden op slecht nieuws, waarbij ze zich zouden kunnen toespitsen op individuen die het meest negatief reageren op negatieve berichten.

Lees Verder

12:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emotie, human resources |  Facebook |

28-12-11

Emotionele expressies hebben heel concrete achtergrond

Emoties zijn niet louter sociale afspraken, maar hebben heel concrete historische gronden. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Oregon en University of British Columbia. Pas in de loop van de geschiedenis zijn die uitdrukkingen volgens de onderzoekers een communicatievorm voor anderen geworden. Die expressies worden niet alleen gedeeld met andere culturen, maar ook met andere soorten, zoals tekenen van trots bij chimpansees en een aantal andere apen.

"Een opgehaalde neus beletten dat de prehistorische mens giftige wasems zou inademen," merken de onderzoekers Azim Shariff en Jessica Tracy op. "Het opzetten van een trotse borst zorgde voor de productie van testosteron en de uitbreiding van longcapaciteit in voorbereiding op de strijd. Naarmate het sociale leven belangrijker werd voor het evolutionaire succes, kregen deze uitdrukkingen ook een sociale rol, waarbij bijvoorbeeld een gelukkige gelaatsuitdrukking een gebrek aan bedreiging vertegenwoordigde."

De onderzoekers wijzen erop dat een aantal emotionele uitdrukkingen een universeel karakter hebben en zelfs kunnen worden teruggevonden in afgelegen gebieden waar men niet is blootgesteld aan westerse media. "Dat toont aan dat deze expressies geen maatschappelijke constructies zijn die in West-Europa werden uitgevonden en dan naar de rest van de wereld werden geëxporteerd," voeren de onderzoekers nog aan. "Het feit dat deze expressies gedeeld worden met een aantal apensoorten, geeft aan dat de herkomst vermoedelijk bij een gemeenschappelijke voorvader moet worden gezocht."

11:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emotie, expressie |  Facebook |

18-12-11

Mannen reageren sterkst op emoties van andere mannen

Mannen reageren opvallend sterker op emotionele signalen van andere andere mannen dan op de emoties van vrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of London. De Britse onderzoekers stelden vast dat mannen bij de confrontatie van beelden over emoties van blijheid, droefheid of boosheid bij andere mannen sterker reageerden dan op dezelfde gelaatsuitdrukkingen bij vrouwen.

"De sterkste reacties werden opgetekend wanneer beelden werden getoond van boze of verraste uitdrukkingen bij andere mannen," merkt Qazi Rahman, wetenschapper aan de School of Biological and Chemical Sciences, op. "Dat kan mogelijk verklaard worden door het feit dat mannen meer alert zijn voor de uitdrukking van waakzaamheid of bedreiging. Waakzaamheid en bedreiging zijn immers signalen van gevaar." Een uitdrukking van afkeer bleek bij de proefpersonen daarentegen minder reacties op te wekken.

 

Bovendien bleek uit het onderzoek dat mannen vooral met hun rechterhersenhelft reageerden op de emoties van andere mannen, terwijl vrouwelijke emoties met beide hersenhelften werden verwerkt. Daarmee spreekt het onderzoek een aantal theorieën over emoties tegen. Er wordt immers aangenomen dat emoties vooral in de rechterhelft van de hersenen actief zijn. Ook wordt algemeen gesteld dat alleen de positieve emoties door de rechterhersenhelft worden verwerkt.

11:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emotie |  Facebook |

10-01-11

Menselijke intuïtie komt uit het hart

Intuïtie heeft een duidelijke link met het menselijke hart. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Medical Research Council Cognition and Brain Sciences Unit in het Britse Cambridge. Onderzoeksleider Barbara D. Dunn merkt daarbij op dat de lichamelijke conditie bepaalt hoe de mens zich emotioneel voelt. Daarbij wordt geopperd dat de emotionele delen van het menselijk brein in eerste instantie de lichamelijke reactie uitlokken, waarna de rationele delen van de hersenen die signalen van het lichaam zouden opvangen. Daardoor is het volgens Dunn voor de mens mogelijk om een keuze te maken op basis van emoties en ratio.

19:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emotie, human resources, intuïtie |  Facebook |