01-03-14

Emotionele intelligentie heeft positieve impact op de prestatie

Emotionele intelligentie heeft een positieve impact op de prestatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of London bij een groep klassieke pianisten. De onderzoekers stellen dat het verrassend is dat de mogelijkheden om topprestaties niet afhankelijk is van de tijd die geïnvesteerd in trainingen, maar wel aan karaktereigenschappen. De wetenschappers zeggen immers vastgesteld te hebben dat pianisten met een hogere emotionele intelligentie beter in staat zijn om zich op de complexe taak van het pianospelen te focussen. De resultaten geven volgens de onderzoekers coaches en leerkrachten nieuwe strategieën om studenten in de gepaste mentaliteit te brengen.

Lees Verder

10:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emotionele intelligentie |  Facebook |

16-12-13

Emotionele intelligentie leidt tot beter beslissingsproces

Een grotere emotionele intelligentie leidt ook tot een beter beslissingsproces. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto en de University of Pennsylvania over de keuzes van een groep investeerders. De onderzoekers stelden vast dat de financiële beslissingen in grotere mate werden beïnvloed door de verkeersproblematiek waarmee de responden eerder op de dag waren geconfronteerd dan met de potentiële gevolgen van de gedane beleggingen. Er wordt echter aan toegevoegd dat irrelevante factoren bij individuen met een grotere emotionele intelligentie weinig invloed hadden. Verder werd opgemerkt dat zowel negatieve als positieve emoties een impact blijken te hebben op beslissingen.

“Het onderzoek toont aan dat emotionele invloeden een grote invloed kunnen hebben op het beslissingsproces,” merken de onderzoekers Stéphane Côté en Jeremy Yip op. “Mensen blijken vaak keuzes te maken die zijn beïnvloed door emoties die in werkelijkheid niets met de beslissing te maken hebben. Bovendien kon worden vastgesteld dat deze invloed niet eenmalig is, maar voortdurend moet worden opgemerkt.” De onderzoekers merken daarbij op dat vele werknemers onder meer door het verkeersproblemen in de ochtendspits uit hun evenwicht raken en die frustratie de hele dag op de werkvloer met zich meedragen en laten doorwegen in de beslissingen die worden genomen.”

“Er werd echter ook vastgesteld dat personen die over een grotere emotionele intelligentie beschikken, aan deze invloeden kunnen ontsnappen,” zeggen Côté en Yip. “Emotionele intelligentie biedt de mogelijkheid om alleen rekening te houden met relevante invloeden. Het onderzoek toonde anderzijds aan dat irrelevante invloeden ook bij andere personen kunnen worden uitgevlakt wanneer hen duidelijk wordt gemaakt dat hun keuzes door niet-relevante emotionele frustraties gestuurd dreigen te worden. Uit de studie moet worden afgeleid dat dergelijke frustraties de betrokkene zouden moeten aanzetten om belangrijke beslissingen uit te stellen.”

Lees Verder

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emotionele intelligentie |  Facebook |

11-11-13

Emotionele intelligentie biedt ook grote manipulatieve macht

Personen met een grote emotionele intelligentie hebben de mogelijkheid om met de manipulatie van anderen het eigenbelang te dienen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Kyoto University. De Japanse onderzoekers merken op dat emotionele intelligentie meestal wordt geassocieerd met een prosociaal gedrag en betere interpersoonlijke relaties, maar waarschuwen dat er in werkelijkheid weinig geweten is over de onderliggende sociale functies van deze eigenschappen. Er kan volgens de wetenschappers niet worden uitgesloten dat deze eigenschappen eerder gericht zijn op het eigenbelang dan op het creëren van een positief sociaal klimaat in de bredere groep.

“Emotionele intelligentie wordt in het algemeen als een positieve karaktereigenschap beschouwd, maar heeft mogelijk ook een donkere kant,” voert onderzoeksleider Yuki Nozaki, docent cognitieve psychologie aan de Kyoto University, aan. “Emotionele intelligentie kan immers niet alleen een positieve impact hebben op sociale relaties, een positieve uitkomst bieden voor stress, de communicatie versterken en conflicten afzwakken, maar kan ook gelinkt worden aan manipulatieve neigingen. Op zich is emotionele intelligentie geen positieve of negatieve eigenschap, maar kan wel de basis vormen voor een interpersoonlijk gedrag dat de realisatie van eigen belangen nastreeft.”

De onderzoekers stelden vast dat de koppeling van een hoge emotionele intelligentie met een neiging om vergelding te zoeken voor ervaren onrecht, deelnemers aan een virtueel game ertoe bracht om andere slachtoffers van sociale uitsluiting aan te moedigen weerwraak te nemen, ook al werden daardoor de belangen van de groep - met inbegrip van het andere slachtoffer - geschaad. “Emotionele intelligentie kan blijkbaar worden gebruikt om anderen het vuil werk te laten opknappen,” merken de onderzoekers op. “Emotioneel intelligente personen die geen persoonlijke neiging tot vergelding vertoonden, bleken daarentegen geen manipulatief gedrag te vertonen en niet op vergelding aan te sturen.”

Lees Verder

12:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emotionele intelligentie |  Facebook |