09-01-17

Vele managers moeten nog werken aan empathie

Bedrijfsleiders en managers zouden moeten worden aangeleerd om tegenover hun personeel de nodige empathie te voelen en zorg te dragen voor de wensen en behoeften van het personeel. Dat blijkt uit een studie van de Cognitive Fitness Consultancy bij meer dan driehonderd Britse managers en bedrijfsleiders. Vaststelling werd dat 80 procent van de respondenten van mening was dat managers aangeleerd zouden moeten worden meer empathie te tonen. De onderzoekers stellen dat werknemers duidelijkheid wensen van een logisch en pragmatisch manager, maar ook willen ervaren dat hun baas en de onderneming daadwerkelijk bezorgd zijn voor hun personeel. Dat gevoel ontbreekt volgens hen vaak op de huidige werkvloer.

“In het streven naar een efficiënt prestatie-management gaat vaak de menselijke invalshoek verloren,” benadrukt onderzoeksleider Fiona Beddoes-Jones, professor psychologie aan de University of Worcester en managing director van de Cognitive Fitness Consultancy. “Werknemers tonen zich dan ook vaak ontevreden over het niveau van warmte en zorg dat op de werkvloer tentoon wordt gespreid en zijn ervan overtuigd dat hun welzijn gevoelig zou verbeteren indien de werkomgeving meer een liefdevol karakter zou vertonen.”Uit het onderzoek bleek anderzijds een opmerkelijk dilemma tussen het karakter van de omgeving waarin mensen willen werken en de gewenste managementstijl van de leiding.”

“Er kon worden vastgesteld dat 70 procent van de werknemers een collaboratieve en ondersteunende werkomgeving wenst, maar slechts 26 procent gaf een voorkeur te kennen voor een manager met een verzorgend en onvoorwaardelijk ondersteunend karakter,” benadrukt Fiona Beddoes-Jones. “Werknemers willen een logische en pragmatisch manager, maar willen anderzijds ook het gevoel hebben dat de leiding en de organisatie daadwerkelijk bezorgd zijn voor hun medewerkers. Deze laatste vaststelling heeft verder onderzoek nodig. De relaties tussen gevoelens, engagement, motivatie, productiviteit en welzijn op de werkvloer moeten nog verder worden ontleed.”

Lees Verder

16:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: empathie |  Facebook |

17-10-16

Bevolking Ecuador toont het grootste inlevingsvermogen

Oost-Europa toont van de hele wereld het grootste gebrek aan inlevingsvermogen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University, de University of Chicago en de Indiana University bij meer dan honderdduizend respondenten in de hele wereld. De onderzoekers merken op dat Ecuador op het gebied van empathie de hoogste score ter wereld laat optekenen, gevolgd door Saudi-Arabië, Peru, Denemarken en de Verenigde Arabische Emiraten. De top tien bestaat verder uit Zuid-Korea, de Verenigde Staten, Taiwan, Costa Rica en Koeweit. Litouwen eindigt op de laatste plaats. In totaal rangschikken zeven Oost-Europese landen zich bij de regio’s met het minste inlevingsvermogen.

“Het onderzoek, dat peilde naar het medeleven met anderen en een inzicht in de standpunten van andere partijen, liet verrassende resultaten optekenen,” geeft onderzoeksleider William Chopik, professor psychologie aan de Michigan State University. “Een aantal landen met de hoogste scores op het gebied van inlevingsvermogen, onder meer in het Midden-Oosten, blijken immers een lange traditie van agressie en oorlogen mee te dragen. Dat fenomeen kan echter mogelijk verklaard worden dat in het onderzoek geen onderscheid wordt gemaakt tussen empathie voor landgenoten en inlevingsvermogen tegenover onderdanen van een ander land.”

Ook wordt erop gewezen dat de Verenigde Staten minder inlevingsvermogen tonen dan de onderzoekers hadden verwacht. “De Amerikaanse bevolking legt meer de focus op het individuele dan in het verleden,” merkt professor Chopik op. “Dat zou volgens eerder onderzoek onder meer te maken kunnen hebben met de toenemende populariteit van sociale media, een toename van geweld en agressie, veranderende familiale geplogenheden. Onder impact van die elementen zouden mogelijk hechte persoonlijke banden kunnen worden afgezwakt.” Er wordt ook op gewezen dat inlevingsvermogen gemakkelijk kan evolueren, afhankelijk van culturele ontwikkelingen.

Lees Verder

19:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: empathie |  Facebook |

14-03-14

Chimpansee is bijzonder flexibel in empathie

Net zoals de mens kunnen chimpansees in hun empathie een grote graad van flexibiliteit vertonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Yerkes National Primate Research Center aan de Emory University in de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden vast dat de chimpansees empathie kunnen laten blijken tegenover gekende soortgenoten en gekende en onbekende mensen, maar niet tegenover onbekende soortgenoten of een andere apensoorten. De Amerikaanse wetenschappers zeggen te hopen dat de resultaten van de studie ook bijkomende inzichten kan verstrekken over empathie bij mensen.

Lees Verder

13:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chimpansee, empathie |  Facebook |

08-03-14

Grotere expertise gaat ten koste van empathie tegen onervarendheid

Een grotere expertise gaat ten koste van empathie tegenover collega's met minder ervaring. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers aan de Duke University. De Amerikaanse onderzoekers zeggen dat jongeren dan ook vaak terecht beweren dat hun ouders hun problemen niet begrijpen. De studie toont volgens de wetenschappers dat het voor het individu bijzonder moeilijk is om afstand te nemen van zijn huidige gevoelens, waardoor het heel moeilijk wordt om een band te creëren met collega's die voor de eerste keer aan een ervaring wordt blootgesteld. Ervaring is volgens de onderzoekers dan ook niet altijd de perfecte gids, zoals nochtans vaak wordt beweerd.

“Iedereen heeft ooit alles voor de eerste keer moeten doormaken, maar dat betekent niet dat men zich gemakkelijk in de plaats kan stellen van een collega die voor de eerste keer met de ervaring wordt geconfronteerd,” benadrukt onderzoeksleider Troy Campbell, specialist marketing aan de Fuqua School of Business van de Duke University. “In werkelijkheid blijkt dat een toenemende expertise vaak gekoppeld dient te worden aan een terugval in de empathie voor collega’s die minder ervaring hebben. Er kan dan ook onder meer worden opgemerkt dat ouders zich niet meer in de wereld van de tieners kunnen inleven, aangezien ze niet meer de gevoelens van een jongere ervaren.”

"Wanneer een grap voor de vijfde keer wordt verteld, vinden de toehoorders, zoals kon worden verwacht, minder leuk en origineel," voert Troy Campbell aan. "Men blijkt er echter ook van overtuigd te zijn dat andere toehoorders, die de grap nochtans voor de eerste keer horen, minder onder de indruk zijn van het verhaal. Ook wanneer men vijf keer op rij een controversiële foto van zangeres Lady Gaga bekeek, bleek het beeld minder shockerend te werken. Maar ook hier werd verwacht dat collega's, die voor de eerste keer met de foto werden geconfronteerd, weinig aanstoot zouden nemen aan het beeld. Deze vaststellingen tonen aan dat het individu zich bijzonder moeilijk kan losmaken van zijn actuele gevoelens."

“Het is dan ook moeilijk om begrip te hebben voor andere personen die voor de eerste keer met een gebeurtenis worden geconfronteerd,” zeggen de onderzoekers nog. “Vaak wordt ervan uitgegaan dat mensen met expertise een perfecte gids zijn, maar wanneer er sprake is van emotionele elementen, zoals humor of pijn, kunnen deze ervaren partijen door hun opgebouwde expertise van vooroordelen blijk geven. Het tonen van empathie is op zich al geen gemakkelijke opdracht en blijkt door een grote expertise nog moeilijker te kunnen worden opgebracht.”

Lees Verder

10:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: expertise, empathie |  Facebook |

05-09-13

Menselijk brein werkt op empathie en vriendschap

Het menselijk brein is gericht op empathie en vriendschap. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Virginia. De onderzoekers merken op dat het fenomeen kan verklaard worden door de nauwe band die gevoel worden met mensen uit de directe kring bekenden, zoals een partner, familie en vrienden. Door die vertrouwdheid worden die nauwe bekenden volgens de onderzoekers een deel van de eigen identiteit. De wetenschappers voegen er aan toe dat de zelfidentiteit in belangrijke mate is gebaseerd op mensen waarmee men zich identificeert. Op die manier wordt een gevaar voor een naaste ook een bedreiging voor de eigen persoon.

Lees Verder

16:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: empathie, vriendschap |  Facebook |

30-06-13

Empathie cruciaal onderdeel van moreel oordeel

Empathie vormt een belangrijk element in morele oordelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Boston College in de Verenigde Staten en de Favaloro University in Argentinië naar het gedrag van ruim 2.700 personen. Respondenten die het aanvaardbaar vinden om één individu op te offeren om een grotere groep te redden, blijken volgens de onderzoekers niet alleen louter cognitief te handelen, maar ook een specifieke type empathie te ontberen.

"Morele oordelen worden vaak gebaseerd op automatische emotionele en gecontroleerde cognitieve processen," voeren de onderzoekers Liane Young en Ezequiel Gleichgerrcht, respectievelijk psychologe aan het Boston College en neuroloog aan de Favalaro University, aan. "Emotionele processen zullen meestal de neiging ondersteunen om het individueel belang te benadrukken, terwijl cognitieve overwegingen ertoe leiden dat het individu zou kunnen worden opgeofferd aan het grotere algemeen belang."

"Uit het onderzoek blijkt dat er een cruciale band kan worden gevonden tussen een moreel oordeel en een empatische instelling, vooral door gevoelens van warmte en medevoelen tegenover mensen met problemen," zeggen de onderzoekers. "Een pragmatische keuze is niet alleen ingegeven door een versterkte cognitieve controle, maar ook door een verminderde emotionele inleving en een gereduceerde empathie. Een pragmatisch moreel oordeel is ook niet te wijten aan egocentrisme, maar aan een verlaagde empatische instelling."

Lees Verder

11:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: empathie, gedrag |  Facebook |

04-02-13

Middelbare leeftijd stelt zich meest empathisch op

Vrouwen van middelbare leeftijd stellen zich empatischer op dan mannen van dezelfde generatie en personen van jongere en oudere generaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. De onderzoekers voegen er aan toe dat personen van middelbare leeftijd in het algemeen emotioneel meer reageren op de ervaringen van anderen en bovendien ook het meest geneigd zijn om het standpunt van anderen te proberen begrijpen. Het fenomeen heeft volgens de onderzoekers mogelijk te maken dat deze generatie is opgegroeid in een maatschappij die belangrijke sociale veranderingen heeft ondergaan.

Lees Verder

18:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: empathie |  Facebook |