12-11-08

Nederlandse ontwerpers denken aan energie-eilanden

631559352_energy_island_01Het Nederlandse ingenieursbureau Kema heeft een plan ontwikkeld om op zee energie op te slaan, die gebruikt zou kunnen worden om piekmomenten in het elektriciteitsverbruik op te vangen. Het is daarbij de bedoeling dat uit een groot reservoir tijdens dalmomenten in het elektriciteitsverbruik water uit het reservoir in zee zou gepompt worden. Bij piekmomenten zou het water weer in het reservoir worden gelaten, waarbij turbines een elektrische vermogen van ongeveer 30 gigawattuur zouden kunnen opslaan. Er zijn echter nog tal van praktische problemen die een realisatie in de weg staan.

"Het Nederlandse Energie-Eiland zou de productie van windturbines moeten aanvullen," aldus het magazine The Register. "Windenergie heeft het nadeel dat er niet altijd voldoende wind is om voldoende elektriciteit op te wekken. Het Energie-eiland - dat vijftig meter diep zou worden en een oppervlakte krijgen van zes op tien kilometer, moet op momenten van relatieve windstilte de nodige stroom leveren, door water vanuit de zee het reservoir te laten binnenstromen. Het opnieuw leegpompen kost uiteraard ook energie, maar daarbij kan men gebruik maken van dalmomenten met een elektriciteitsoverschot."

Ook financieel lijkt het plan van Kema te kloppen. Ze zouden elektriciteit immers aankopen bij een overaanbod - wanneer de prijs laagt ligt - terwijl de energie verkocht wordt op ogenblikken van een tekort, wanneer de elektriciteitsprijs op zijn hoogste niveau staat. Om heel Nederland van elektriciteit te voorzien zouden er wel vijftig energie-eilanden moeten gebouwd worden, waarbij sommige een dubbele verdieping zouden moeten krijgen, aangezien de Nederlandse kust slechts 450 kilometer lang is. Ook zijn niet alle locaties even geschikt voor de aanleg van energie-eilanden.

Tevens wordt erop gewezen dat Nederland nog altijd één miljoen vaten olie en vijftig miljard kubieke meter gas per dag verbruikt, wat ooit allemaal zal moeten vervangen worden door elektriciteit. "Dat kan door de energie-eilanden onmogelijk opgevangen worden," stipt The Register nog aan.