04-09-16

Duitsland wordt grootste innovator in energiedranken

Het voorbije jaar boekte de wereldwijde verkoop van energiedranken een omzet van 8,8 miljard liter. Dat betekende, ondanks de toenemende politieke weerstand, een stijging met 10 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van consulent Mintel. De grootste producent was de Verenigde Staten met een volume van 3,3 miljard liter, gevolgd door China (1,4 miljard liter) en Groot-Brittannië (561 miljoen liter). De top vijf wordt afgerond door Thailand (465 miljoen liter) en Vietnam (351 miljoen liter). Verderop volgen Duitsland (328 miljoen liter), Oostenrijk (79 miljoen liter) en Zwitserland (58 miljoen liter).

De grootste groei werd echter opgetekend in China, waar de volumes met 25 procent toenamen, gevolgd door Thailand met een stijging van 19 procent. De wereldwijde groei toont volgens Alex Beckett, analist bij Mintel, dat de consument gevoelig blijft voor de energie-aspecten van de dranken. “Ondanks alle controverses blijven energiedranken bijzonder succesvol,” merkt hij op. “De sector doet dan ook bijzonder zware investeringen in reclame en marketing om het opwindende karakter van de dranken te beschermen.” Beckett merkt wel op dat in een aantal minder ontwikkelde regio’s lokale merken opkomen als een betaalbaar alternatief voor het aanbod van multinationals.

Uit het onderzoek blijkt dat het voorbije jaar de Verenigde Staten niet langer de grootste innovator waren op de wereldwijde markt van de energiedranken. Daarbij wordt opgemerkt dat slechts 8 procent van alle innovaties door Amerikaanse partijen op de markt werden gebracht. Duitsland had daarentegen een aandeel van 9 procent in de nieuwe productlanceringen. Het jaar voordien hadden de Verenigde Staten nog een aandeel van 10 procent in de wereldwijde innovatie, tegenover 6 procent voor Duitsland. Ongeveer 7 procent van de productlanceringen hadden vorig jaar een organische claim, tegenover 4 procent vijf jaar geleden.

Lees verder

12:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energiedrank |  Facebook |

07-01-14

Sector energiedranken werkt zich opnieuw uit dalperiode

De sector van de energiedranken blijkt zich uit zijn dalperiode te herstellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov. Daarbij wordt opgemerkt dat kan vastgesteld worden dat bij het publiek opnieuw een grotere intentie kan worden opgetekend om energiedranken te kopen. Die evolutie bewijst volgens de onderzoekers dat de marketing-strategieën van de sector hun resulaten hebben opgeleverd. De sector kreeg op het gebied van perceptie eind vorig jaar zware klappen te verwerken, nadat er in de Verenigde Staten gewag was gemaakt van een mogelijke betrokkenheid van de merken Monster Engery en 5-hour Energy bij een aantal overlijdens.

Lees Verder

15:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energiedrank |  Facebook |

21-01-12

Jongeren onvoldoende op hoogte van risico's energiedranken

Hulpdiensten in de Australische staat New South Wales krijgen steeds meer noodoproepen over cafeïne-overdosissen wegens de consumptie van energiedranken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Poisons Information Centre van New South-Wales. Over een periode van ruim een half decennium is er sprake van een vervijfvoudiging. Er wordt aan toegevoegd dat het probleem zich vooral blijkt te situeren bij tieners. De mediaan bij de slachtoffers ligt op amper zeventien jaar.

Acht jaar geleden ontving de noodlijn van het Poisons Information Centre twaalf oproepen wegens een cafeïne-vergiftiging door het gebruik van energiedranken. Twee jaar geleden werden echter al vijfenzestig oproepen geteld. "Adolescenten zijn zich onvoldoende bewust van de gevaren van energiedranken," merken de onderzoekers Naren Gunja en Jared Brown op. "Bovendien staan de meesten ook niet stil bij de potentiële risicio's van het mengen van energiedranken met alcohol."

Het fenomeen gaat volgens de onderzoekers hand in hand met de toenemende marketing-budgetten van energiedranken. "Drie jaar geleden investeerde de sector in Australië bijna 15 miljoen dollar aan reclame," zegt Naren Gunja. "De producenten mikken vooral op atleten, studenten en personen in beroepen die een blijvende vorm van alertheid vereisen. Jonge volwassenen en adolescenten worden vooral aangetrokken door de efficiënte product-marketing, beïnvloeding door vrienden en een gebrek aan kennis over de potentiële schadelijke effecten."

10:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, energiedrank, gezondheid |  Facebook |

14-12-10

Energiedranken meer crisisbestendig dan frisdranken

Energiedranken zijn erin geslaagd om hun populariteit tijdens de economische crisis te behouden, ondanks de hogere prijs en negatieve publiciteit die rond de sector werd gelanceerd. Dat is de conclusie van een rapport van marktonderzoeker Canadean. Er wordt wel opgemerkt dat de groei van de sector de voorbije twee jaar is gedaald, maar er wordt aan toegevoegd dat vele consumenten nog altijd bereid zijn om een meerprijs te betalen voor de functionele voordelen die de producten bieden. Canadean voegt er aan toe dat de markt van de energiedranken ook dit jaar beter zal presteren dan de sector van de traditionele frisdranken.

"Canadean voorspelt dat de energiedranken dit jaar een groei tussen 6 procent en 7 procent zullen laten optekenen," merkt Foodnavigator.com op. "De groei van de frisdrankensector zou daarentegen beperkt blijven tot 3 procent." Er wordt aan toegevoegd dat de belangrijkste groei moet worden verwacht in Latijns-Amerika. Daarbij wordt gewag gemaakt van een dubbelcijferige groei, gestuwd door een groeiende interesse bij de consument en de marktintrede van multinationale en regionale producenten. Ook wordt een verdere groei voorspeld in Azië, dat ongeveer 50 procent van de extra volumes voor zijn rekening zou nemen. De onderzoekers voegen er aan toe dat deze trends zich ook volgend jaar verder zullen doorzetten.

Canadean voegt er aan toe dat de sector van de energiedranken duidelijk meer innovatie-gericht is dan de frisdrankenmarkt. "De meerprijs van energiedranken heeft ook kleine producenten de mogelijkheid geboden om te investeren in de ontwikkeling van producten met lage volumes," merkt het onderzoeksbureau op. Op het gebied van ingrediënten is er volgens Canadean op dit ogenblik vooral aandacht voor exotische substanties, zoals ginkgo biloba en ginseng. Er wordt aan toegevoegd dat de vetverbrander L-carnitine in steeds meer formules opduikt. In de Verenigde Staten en Europa is er volgens Canadean inmiddels wel een tegenbeweging merkbaar met een groeiende belangstelling voor relaxerende dranken.

18:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energiedrank, frisdrank, voeding |  Facebook |

22-08-10

Energiedranken vinden geen nieuw publiek meer

 

energyDrinkManufacturer.jpgHoewel de sector van de energiedranken de voorbije jaren een sterke groei hebben gekend, wordt het voor de industrie wellicht moeilijker om nog langer nieuwe klanten te vinden. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Mintel. In het rapport wordt gesteld dat de markt van energiedranken in de Verenigde Staten de voorbije vier jaar met 136 procent is gestegen. Dat was volgens de onderzoekers te wijten aan het feit dat veel consumenten zich aangesproken voelden door het concept van cafeïne-rijke frisdranken. Maar het is volgens Mintel voor marketeers bijzonder moeilijk geworden om dat publiek nog verder uit te breiden.

Uit het onderzoek blijkt dat 74 procent van de consumenten geen energiedranken gebruikt. Binnen die groep zegt bovendien 69 procent ook geen interesse te hebben om de dranken uit te proberen. Opgemerkt wordt dat het aantal gebruikers van energiedranken de voorbije drie jaar ongeveer constant is gebleven op 15 procent van de totale bevolking. "De verkoop van energiedranken heeft de voorbije jaren een relatief sterk niveau gehaald, maar het gaat om een kernpubliek dat deze producten verder blijft consumeren," merkt Garima Goel Lal, analist bij Mintel, op tegenover het magazine Beverage Daily. "De voorbije jaren werden in de Verenigde Staten slechts één miljoen nieuwe consumenten aangetrokken, tegenover 9,3 miljoen gebruikers de drie jaar voordien."

Mintel voegt er aan toe dat de producenten op zoek zijn naar strategieën om hun publiek verder uit te breiden. De onderzoekers merken echter op dat er een aantal redenen zijn die de consument ervan weerhouden om op energiedranken over te schakelen. Daarbij maakt 48 procent van de ondervraagden gewag van de hoge prijzen. Daarnaast zegt 43 procent dat de producten teveel cafeïne bevatten. Bovendien zegt ook 43 procent in het algemeen het gevoel te hebben dat energiedranken niet bijzonder goed zijn voor de gezondheid. Garima Goel Lal merkt op dat producenten dan ook producten zullen moeten ontwikkelen die een breder publiek aanspreken en daarbij nieuwe smaken moeten gebruiken en de gehaltes van suikers en cafeïne reduceren.

 

 

13:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, gezondheid, energiedrank |  Facebook |

29-07-10

Wereld moet strenger optreden tegen energiedranken

Er moet een grotere regelgeving komen, gekoppeld aan initiatieven vanuit de sector zelf, om jongeren te beschermen tegen de potentiële gevaren die energiedranken inhouden voor de gezondheid. Dat zegt Paul Hebert, hoofdredacteur van de Canadian Medical Association Journal. Hij zegt daarbij dat er zou aangestuurd moeten worden op een wereldwijd strengere wetgeving. In het editoriaal van het magazine merkt Paul Hebert samen met zijn collega's Matthew Stanbrook en Noni MacDonald op dat het hoog tijd wordt dat autoriteiten over de hele wereld zich bewust worden van de problemen die gepaard gaan met de verkoop van energiedranken aan jongeren.

"Daarbij maken Paul Hebert en zijn collega's zich vooral bezorgd over de huidige marketing van energiedranken bij jongeren door promitionele acties zoals de sponsoring van een aantal activiteiten, zoals evenementen voor skateboarders en snowboarders," aldus het magazine Beverage Daily. "Daarbij wordt opgemerkt dat kinderen en jongeren weinig onderlegd zijn in het maken van gezonde keuzes, vooral wanneer informatie over cafeïne-concentraties en niveaus van veilige hoeveelheden op de labels niet duidelijk wordt aangegeven." Onder meer wordt gewezen op het feit dat jongeren vaak 's avonds cafeïne-dranken gebruiken, wat mogelijk negatieve gevolgen heeft op de slaapkwaliteit en het leervermogen.

"De auteurs zijn echter niet alleen bekommerd over de marketing en consumptie van de dranken," meldt Beverage Daily nog. "Volgens hen zijn de energiedranken, die gemiddeld tussen 80 milligram en 140 milligram cafeïne bevatten, verschillend van andere cafeïne-dranken. Hebert en zijn collega's stellen daarbij dat de energiedranken inmiddels zijn ontwikkeld tot een drug, die voorgeschoteld worden als een lekkere siroop. Daarom doen zij aan de overheden een oproep om striktere maatregelen op te leggen en vragen ze aan de sector om meer verantwoorde praktijken aan te nemen." De sectororganisatie Refreshments Canada geeft in een reactie aan dat de veiligheid van de energiedranken wereldwijd door onderzoek is bevestigd.

20:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cafeïne, drank, energiedrank, gezondheid, voeding |  Facebook |

07-03-10

Verbod op energiedranken is zinloze verspilling van moeite

Een verbod op energiedranken zal geen enkel positief resultaat opleveren. Dat zegt Shane Starling, uitgever van het magazine NutraIngredients, naar aanleiding van een recente oproep van het Duitse Institute of Risk Assessment. Het Duitse instituut had gezegd dat de overconsumptie van energiedranken bij jongeren tot belangrijke gezondheidsproblemen zou kunnen leiden. Daarbij wordt opgemerkt dat jongeren in het uitgaansleven vaak overmatig naar deze energiedranken grijpen. Dat zou kunnen leiden tot misselijkheid, angstgevoelens, slapeloosheid en perceptie-stoornissen. Shane Starling wijst er daarbij op dat het Institute of Risk Assessment wel aangeeft dat er geen wetenschappelijk oorzakelijk verband kan gelegd worden tussen deze problemen en de consumptie van energiedranken, maar toch een verbod voorstelt op het gebruik van deze producten.

"De symptomen die door het Institute of Risk Assessment worden aangehaald, worden ook in verband gebracht met het gebruik van drugs zoals ecstasy, cocaïne en marihuana, die ook veel in nachtclubs en aanverwante gelegenheden worden aangetroffen," merkt Shane Starling op. "Bovendien is er ook nog het alcoholmisbruik. In dat opzicht is het een vreemd dat plots de energiedranken worden geviseerd. Het is niet omdat in overmatig gebruik van een product negatieve negeneffecten zouden kunnen optreden, dat een product moet worden verboden. Indien een dergelijke benadering consequent zou worden gehanteerd, zou er in de maatschappij veel moeten worden verboden. Ook chocolade, snacks, frisdranken en zelfs koffie en wit brood kunnen in een aantal gevallen voor gezondheidsproblemen zorgen."

"Een verbod in naam van de algemene zaak werkt niet," voert Shane Starling aan. "Men kan iets verbieden, maar indien de onderlinge behoefte aanwezig blijft, zal die altijd een vervulling blijven vinden. Meestal zien vooral de grijze en zwarte markt daar vele mogelijkheden in. De Amerikaanse prohibitie is daar het beste voorbeeld van. Daar moest het verbod op het alcoholverbruik na een complete mislukking in het begin van de jaren dertig worden afgevoerd. In een ondergrondse markt verdwijnt bovendien de kwaliteitscontrole, waardoor het gezondheidsrisico exponentieel wordt verhoogd. Een dergelijk plan is dan ook gedoemd om te mislukken. Al die inspanningen zouden beter worden besteed aan opvoeding en onderzoek naar de redenen voor de drang aan overconsumptie op verschillende niveaus in de maatschappij."

17:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, voeding, energiedrank |  Facebook |

20-08-09

Consument zoekt alternatieven voor energiedrank

De energiedranken vormen nog altijd een belangrijke pijler van de totale drankensector, maar de omzetstijging is gevoelig aan het vertragen. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau Mintel. Daarbij wordt opgemerkt dat bij de energiedranken het voorbije jaar een groei werd gerealiseerd van 11,1 procent, tegenover een stijging met bijna 29 procent het jaar voordien. Voor dit jaar wordt nog een groei van 1,5 procent in het vooruitzicht gesteld. Deze tendens heeft volgens analisten verschillende redenen. De energiedranken krijgen niet alleen te maken met de gevolgen van de economische crisis, maar ook met een gewijzigde opstelling bij de consument, die op zoek gaat naar andere types van drank.

"De energiedranken doen het nog steeds beter dan de meeste andere drankensegmenten," aldus het magazine Beverage Business Insights. "Maar de groei in de sector steunde vooral op bevolkingsgroepen die door de economische crisis zwaar werden getroffen, zoals bouwvakkers en vrachtwagenchauffeurs." Daarbij wordt opgemerkt dat de consument door de economische crisis zijn facultatieve uitgaven beperkt en daarbij overschakelt naar goedkopere alternatieven, zoals softdrinks. Bovendien moet men er volgens de onderzoekers ook rekening mee houden dat er steeds meer alternatieve dranken op de markt komen die eenzelfde doelpubliek op het oog hebben, zoals relaxatie-dranken.

Daarbij wordt opgemerkt dat deze alternatieven een andere levensstijl vertegenwoordigen. "Deze dranken spelen in op een generatie die er stilaan genoeg van krijgt om constant aan een hoog tempo te moeten leven en nu naar een langzamer levensritme streven," aldus Peter Bianchi, oprichter van het Drank-relaxatiemerk. Veel van deze alternatieven worden bij de consument ook bewust gepromoot als een middel om aan de dolgedraaide wereld te ontsnappen. Volgens analisten is er in de drankenmarkt veel ruimte voor diversifiëring en houdt de consument ervan om steeds weer nieuwe dingen te ontdekken, zoals organische sportdranken, vitaminedranken, natuurlijke energiedranken en energiedranken zonder caféine. Toch blijven Red Bull, Monster en Rock Star het grootste gedeelte van de markt beheersen. De rest is bijzonder gefragmenteerd.

17:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drank, voeding, energiedrank |  Facebook |

21-02-08

Amerikaans onderzoek tegen cafeïne-dranken

Het Amerikaanse gerecht is met een onderzoek gestart naar de verkoop van alcoholische dranken met cafeïne door de drankengroepen Anheuser-Busch en Miller Brewing. Dat hebben de twee bedrijven bevestigd. Ze kregen van de openbare aanklagers van diverse Amerikaanse staten een dagvaarding om informatie over de marketing en promotie van een aantal drankenmerken.

Vorig jaar al besliste Anheuser-Busch om zijn Spykes-merk uit de markt te halen, nadat consumentengroepen het drankenconcern er hadden van beschuldigd met felgekleurde verpakkingen en een hippe marketing minderjarigen tot drinken aan te zetten. Dit keer werd door de openbare aanklagers van New York, Maine, Maryland, Arizona en Iowa informatie gevraagd over Tilt en Bud Extra, twee bieren met cafeïne-toevoeging.

Miller Brewing, een dochter van SABMiller, ontving een dagvaarding van de openbare aanklagers uit New York, Maine, Iowa en Illinois, voor het verstrekken van informatie over zijn Spark-merk, dat bestaat uit alcoholische dranken met toevoeging van additieven zoals taurine en guarana, die men ook dikwijls aantreft in de alcoholvrije energiedranken, die bijzonder populair zijn bij de Amerikaanse jeugd.

De twee bedrijven hebben gezegd hun volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek.

Meer over voeding en drank