11-07-14

Openbare sector heeft geen grotere aantrekkingskracht op sociaal gemotiveerde werknemers

Werknemers in de publieke sector hebben een grotere neiging om aan sociaal gemotiveerde activiteiten deel te nemen dan collega’s uit de privésector. Dat heeft echter vooral te maken met het feit dat de openbare dienst vaak hogeropgeleide werknemers tellen. Dat zijn karakteristieken Southampton.

Lees Verder

23:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engagement |  Facebook |

07-07-14

Engagement Facebook op hoogste niveau buiten de werkuren

Om de betrokkenheid en zichtbaarheid van berichten op Facebook te stimuleren, moeten bedrijven overwegen hun communicatie te concentreren buiten de traditionele werkuren. Dat is de conclusie van een rapport van consulent TrackMaven. De vaststelling weerspiegelt volgens de onderzoekers een intuïtief aanvoelen, aangezien de meeste mensen tijdens de werkdag geen toegang hebben tot sociale netwerken.

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, engagement |  Facebook |

01-06-14

Duidelijke doelstelling stimuleert engagement van werknemer

Het omschrijven van duidelijke doelstellingen kan het engagement van werknemers stimuleren. Dat zegt de Britse neurowetenschapper Lynda Shaw. Opgemerkt wordt dat werknemers vaak een gebrek aan motivatie vertonen omdat bedrijven onvoldoende inzicht hebben in de werking van beloning-systemen. Professor Shaw wijst daarbij op de werking van dopamine in het menselijk brein. Dopamine zorgt immers voor het gevoel van tevredenheid. Wanneer bedrijven erin slagen om een omgeving te creëren die de aanmaak van dopamine bevordert, kan volgens de neurowetenschapper ook de motivatie worden gestimuleerd.

Lees Verder

17:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engagement |  Facebook |

29-05-14

Bedrijf moet werknemers een fascinerende visie presenteren

Om het engagement van medewerkers te stimuleren, moeten bedrijven een fascinerende visie creëren. Daarmee kan voor de werknemers een collectief doel worden gegenereerd en kan aan de personeelsleden een gevoel worden bezorgd dat ze aan een groter doel werken. Dat zegt Mike Henry, topman van de Lead Change Group, een internationale organisatie die naar een nieuwe vorm van leiderschap streeft. Indien het bedrijf niet over een fascinerende visie beschikt, zullen volgens Henry ook andere maatregelen om talentrijke werknemers aan te trekken en te houden geen resultaten opleveren.

Lees Verder

13:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engagement |  Facebook |

16-05-14

Engagement wordt bepalende factor in de rekrutering

Branding, reclame en de mogelijkheid een daadwerkelijk engagement met sollicitanten te kunnen opzetten, wordt cruciale voorwaarden in recruitering. Deze factoren zullen doorslaggevender worden dan het verzamelen van online bronnen. Technologie en de beschikbaarheid van gratis online informatie over kandidaten zullen immers voor een gelijk speelveld zorgen. Dat zegt Jason Roberts, vice-president operaties bij Randstad Sourceright. Hij voert aan dat de technologie er immers voor zorgt dat iedereen de opportuniteit krijgt om dezelfde kandidaten te vinden. Dat zal volgens hem bedrijven aanzetten om grote inspanningen doen om de aandacht van kandidaten op zich te trekken.

Lees Verder

15:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engagement, recrutering |  Facebook |

05-04-14

Meer dan één op drie werknemers voelt zich niet geëngageerd

Wereldwijd voelt 59 procent van de werknemers zich bij zijn baan of bedrijf betrokken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent ORC International bij meer dan zevenduizend werknemers in twintig landen. Het grootste engagement werd opgetekend in India, waar 74 procent van de werknemers aangeeft zich betrokken te voelen bij zijn baan of onderneming. Op de tweede staat staat China met een score van 66 procent, gevolgd door Australië en Rusland (65 procent). Daarentegen werd het laagste engagement opgetekend in Japan (42 procent), vooraf gegaan door Hongkong (48 procent), Groot-Brittannië (49 procent), Spanje (53 procent) en Frankrijk (55 procent).

“De verhouding tussen werkgever en werknemers wordt duidelijk mee bepaald door de bredere economische omgeving,” voeren de onderzoekers aan. “De studie toont aan dat niet alleen geld bepalend is voor het engagement van de werknemer. Geld, welzijn en motivatie zijn niet noodzakelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Indië laat al het vierde jaar op rij de hoogste score op het gebied van engagement optekenen. Veranderende arbeidsvoorwaarden vormen de belangrijkste factor achter een grotere tevredenheid bij de werknemers. Dat wordt onder meer aangetoond door de hoge score van Rusland, waar bedrijven door de wetgeving worden verplicht om meer rekening te houden met de wensen van hun werknemers.”

De tevredenheid van de wereldwijde arbeidsbevolking nam tegenover vorig jaar met 1 procentpunt toe. “Vooral de gevestigde industrielanden laten echter povere prestaties op het gebied van arbeidstevredenheid optekenen,” zeggen de onderzoekers nog. “Onder meer Groot-Brittannië en Frankrijk laten zich met relatief lage scores opmerken. In Japan is de tevredenheid bij de werknemers zelfs helemaal ingestort.” De studie bracht nog aan het licht dat ambtenaren zich met een score van 55 procent wereldwijd het minst tevreden tonen. De hoogste score wordt opgetekend in de dienstensector (63 procent), gevolgd door de financiële industrie (62 procent).

Lees Verder

13:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engagement |  Facebook |

25-02-14

Kleine investeringen in engagement kunnen grote winst opleveren

Werkgevers die hun investeringen in het engagement voor laaggeschoolde en goedkope arbeidskrachten met 10 procent opdrijven, kunnen een belangrijke extra winst genereren. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse denktank Work Foundation. Er wordt aan toegevoegd dat deze investeringen aan de Britse economie een extra bedrag van 49 miljard pond zou kunnen opleveren omdat de betrokken werknemers door het hogere engagement minder ziekteverlet zouden opnemen. Bovendien vormt een groter engagement volgens de onderzoekers ook extra ambassadeurs voor het bedrijf, het merk en zijn producten.

Lees Verder

10:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engagement, human resources |  Facebook |