22-09-17

Omzet Engelse wijn op vijf jaar meer dan verdubbeld

In Engeland hebben de onafhankelijke wijnproducenten het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 132 miljoen pond. Dat betekende een stijging met 16 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het bedrijf Funding Options, waarin opgemerkt wordt dat de inkomsten van de sector op een tijdsspanne van een half decennium meer dan een verdubbeling hebben gekend. Zes jaar geleden was er immers sprake van een omzet van 55,7 miljoen pond. Opgemerkt wordt dat de Engelse producenten niet altijd als een grote concurrent van de traditionele wijnregio’s worden gestempeld, maar de recente jaren toch een belangrijke groei hebben kunnen laten optekenen.

“Een grotere nationale en internationale erkenning draagt verder bij tot een verandering in het gedrag van de consument, terwijl ook hogere tarieven kunnen worden gehanteerd,” wordt in het rapport benadrukt. Onder meer wordt gewezen op producent Winbirri Vineyards in Norfolk, die eerder dit jaar op de Decanter World Wine Awards werd bekroond. Tevens wordt opgemerkt dat de Engelse wijnen bovendien kunnen profiteren van de toenemende interesse voor de Britse drankensector, die onder meer een groeiende populariteit voor ambachtelijke bieren en gin laat optekenen. Die sterkere marktpositie trekt ook nieuwe producenten aan. Het voorbije jaar werden 64 nieuwe licenties voor wijnproductie verstrekt.

Om echter de groeiende vraag te kunnen bijhouden en sterkere winsten te kunnen realiseren, moet volgens Funding Options worden geïnvesteerd. Er wordt aan toegevoegd dat de koersdaling van het Britse pond na de beslissing om zich uit de Europese Unie terug te trekken, de Engelse wijnen in het buitenland goedkoper maken en dus bijkomende exportkansen kunnen worden geboden. “De Engelse wijn heeft een mooie toekomst, maar de producenten moeten voldoende financiële slagkracht hebben om hun capaciteit te kunnen verhogen,” waarschuwt Conrad Ford, oprichter van Funding Options. “Er moet op langere termijn een duurzame groei kunnen worden gegarandeerd.”

Lees Verder

18:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijn, engeland |  Facebook |

06-06-13

Engelsen lopen weinig warm voor de Britse identiteit

In Engeland zijn moslims en sikhs de religieuze groepen die zich het meest Brits voelen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Manchester. De onderzoekers stelden vast dat 62 procent van de sikhs, 57 procent van de moslims en 54 procent van de hindoes aangeven uitsluitend de Britse nationaliteit te hebben. Bij christenen daalt dat cijfer tot amper 15 procent. Daarentegen zeggen 65 procent van de christenen en 54 procent te verwijzen naar een Engelse nationaliteit. Ongeveer 60 procent van de Engelsen blijkt zich niet te identificeren met een Britse identiteit.

Lees Verder

15:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, engeland |  Facebook |

05-12-12

Tragere economische groei heeft impact op toename levensverwachting

De gezondheids-ongelijkheid tussen de rijkste en armste regio's in Engeland is het voorbije decennium verder toegenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Liverpool. De onderzoekers voegen er aan toe dat de Engelse levensverwachting de volgende tien jaar minder snel zal toenemen dan het voorbije decennium. Bovendien zal de gezondheids-ongelijkheid volgens de wetenschappers tegelijkertijd wellicht nog sneller toenemen. Er wordt opgemerkt dat de doelstelling van de Britse overheid om de gezondheids-ongelijkheid af te bouwen het voorbije decennium niet is gehaald. Cruciaal in de stijging van de levensverwachting zijn volgens het rapport zowel een dalende werkloosheid als een toenemend gezinsinkomen. De overheid moet volgens de onderzoekers een gericht beleid voeren om het toenemend onevenwicht tegen te gaan.

Lees Verder

17:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engeland, levensverwachting |  Facebook |

10-07-12

Italiaans geld maakte Engelse ontdekkingsreizen mogelijk

De Engelse ontdekking van Noord-Amerika is door Italiaans kapitaal gefinancierd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Bristol. De onderzoekers merken op dat eerder al geweten was dat de grote Italiaanse banken cruciaal waren voor de ontdekkingsreizen die door Portugal en Spanje waren opgezet, maar dat de Engelse projecten tot nu toe altijd als een uitzondering werden bestempeld. Achter de Engelse ontdekkingsreizen zou de Venetiaanse handelaar John Cabot hebben gestaan.

Lees Verder

11:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: italië, engeland, ontdekkingsreis |  Facebook |

12-06-12

Engeland moet meer inspanningen doen op gebied van sociaal toerisme

Vakanties kunnen een waardevol aanbod creëren voor achtergestelde jongeren. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Nottingham University. Daarom moeten volgens de onderzoekers de mogelijkheden van het sociaal toerisme en de impact van dergelijke initiatieven op educatief vlak verder worden onderzocht. Daarbij wordt aangevoerd dat Engeland op het gebied van sociaal toerisme binnen Europa nog een belangrijke achterstand heeft op te halen. Opgemerkt wordt dat dergelijke vakanties de potentie hebben om de toekomst van jongeren een andere richting in te sturen.

Lees Verder

19:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, onderwijs, engeland |  Facebook |

04-04-12

Eén op vijf Engelse voetbalclubs in financiële problemen

Eén op de vijf clubs uit de English Football League verkeren in een financieel ongezonde toestand. Dat is de conclusie van een rapport van curator Begbies Traynor, die verantwoordelijk is voor de vereffening van de club Port Vale. Een groot gedeelte van de clubs blijft zich volgens Begbies Traynor bezondigen aan overmatige bestedingen, zoals ook in verleden het geval is geweest. Vooral aan spelerslonen worden volgens de curatoren overdreven budgetten besteed. In het onderzoek werd geen rekening gehouden met clubs uit de Premier League.

De Football League refereert naar de drie divisies - het Championship, League One en League Two - onder de hoogste afdeling van het Engelse voetbal. Van de achtenzestig teams in deze reeksen vertonen volgens Begbies Traynor dertien clubs tekenen van financiële stress, zoals gerechtelijke dossiers rond onder meer ontbindingen, achterstallen bij het indienen van accounts en belangrijke negatieve balansen. Daarmee kent 19 procent van de verenigingen problemen, tegenover 1 procent in de bredere economie.

"De clubs uit de Premier League hebben garanties op hoge televisierechten en sommige verenigingen hebben extreem rijke eigenaars, maar in de andere reeksen zijn er veel aanwijzingen van financiële problemen," merkt Gerald Krasner, partner bij Begbies Traynor, tegenover BBC News. "De verkoop van tickets voor het volgende seizoen, die tijdens de maanden april en mei een hoogtepunt kent, kan een voorlopige verlichting brengen, maar dat vormt geen oplossing op langere termijn." Begbies Traynor geeft geen namen van individuele clubs mee.

14:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, engeland |  Facebook |

02-04-12

Zuid-Engeland heeft tijdens de zomer dubbel zoveel regenval nodig

Zuid-Engeland heeft tijdens de zomer twee keer zoveel regenval nodig dan normaal om terug op het verwachte niveau te komen. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Reading. Daarbij wordt opgemerkt dat er het voorbije jaar minder regen is gevallen dan tijdens de droogte van het midden van de jaren zeventig en voor het zuidwesten moet men volgens de wetenschappers teruggaan tot het begin van de jaren negentig om nog een dergelijk gebrek uit regenval terug te vinden.

Lees Verder

17:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engeland, klimaat, droogte |  Facebook |

16-05-11

Commerciële projecten Manchester United leveren 30 procent meer inkomsten op

De nieuwe Engelse landskampioen Manchester United heeft tijdens het derde kwartaal van zijn boekjaar 24,9 miljoen pond commerciële inkomsten gerealiseerd. Dat betekent een stijging met 30 procent tegenover dezelfde periode vorig boekjaar. Over de eerste negen maanden van het boekjaar bedragen de commerciële inkomsten 75,3 miljoen pond. Dat betekent dat de club naar eigen zeggen op koers zit om dit jaar meer dan 100 miljoen pond aan commerciële inkomsten te genereren.

"De omzet van moederbedrijf Manchester United steeg tijdens het derde kwartaal van het boekjaar met 1 procent tot 75,2 miljoen pond," aldus het persbureau Reuters. "Die groei werd vooral gerealiseerd door de hogere inkomsten uit de commerciële activiteiten. Daarbij wordt opgemerkt dat de Engelse club een aantal commerciële projecten verder heeft uitgebouwd, zoals activiteiten rond mobiele telefoondiensten in een aantal landen."

"De cijfers tonen aan dat de nieuwe commerciële strategie van de club bijzonder succesrijk is," merkt een woordvoerder van Manchester United op. "De combinatie van wereldwijde partnerships en projecten in individuele landen heeft voor een belangrijke inkomstengroei gezorgd." Er wordt echter aan toegevoegd dat de inkomsten uit wedstrijden en media met 5 miljoen pond daalden. Dat is volgens het clubbestuur te wijten aan een kleiner aantal thuiswedstrijden en lagere inkomprijzen bij een aantal wedstrijden.

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engeland, manchester united, voetbal |  Facebook |

05-05-11

Bijna helft Engelse traditionele boomgaarden in slechte staat

Bijna de helft van de Engelse traditionele boomgaarden verkeren in verwaarloosde toestand. Dat is de conclusie van een onderzoek van de People's Trust for Endangered Species aan de hand van luchtfoto's. In totaal werden door de onderzoekers 35.378 boomgaarden geteld. Volgens het rapport verkeert 9 procent in uitstekende conditie en blijkt 46 procent voldoende onderhouden te worden. De slechte toestand van 45 procent van de Engelse boomgaarden is volgens de onderzoekers te wijten aan verwaarlozing, landbouw en landontwikkeling.

Anita Burrough, boomgaard-specialist bij de People's Trust for Endangered Species, voert aan dat de Engelse boomgaarden de biotoop vormen voor minstens 1.800 diersoorten. "Met het verlies van boomgaarden, dreigen ook zeldzame Engelse fruitsoorten, tradities, gewoontes en kennis verloren te gaan, terwijl ook een bedreiging wordt gevormd voor de genetische diversiteit die wordt gegarandeerd door de honderden soorten die met de traditionele boomgaarden worden geassocieerd."

De People's Trust for Endangered Species zegt te hopen dat het rapport zal worden gebruikt om aan een herstel van de Engelse boomgaard-cultuur te werken, waarbij advies zou worden verstrekt aan de eigenaars van de boomgaarden en met lokale overheden zou worden gewerkt. De traditionele Engelse boomgaarden worden zonder pesticiden onderhouden en gebruiken meestal grazende dieren. Het Engelse boomgaard-bestand zou sinds het midden van de voorbije eeuw met 63 procent zal ingekrompen.

14:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biodiversiteit, boomgaard, engeland |  Facebook |

01-02-11

Engeland publiceert online misdaadatlas

In Engeland en Wales zijn nieuwe online criminaliteits-kaarten gelanceerd, waardoor de bevolking kan controleren welke misdrijven er in hun omgeving zijn gesignaleerd. Therese May, Brits minister van binnenlandse zaken, stelde dat de online kaarten het publiek een beeld zouden moeten kunnen bieden van de reële feiten en meer inzicht moeten kunnen verzorgen over de werking van de politie. Geïnteresseerden kunnen naar informatie over criminaliteit en anti-sociaal gedrag zoeken door het intikken van een postcode en een straatnaam.

Volgens Nick Herbert, Brits minister van politie, is de website een groot succes. De website zou na de lancering ongeveer 75.000 bezoekers per minuut hebben geteld. Een woordvoerder van de organisatie Victim Support benadrukte wel dat het belangrijk is dat slachtoffers ermee akkoord moeten gaan om informatie over de gepleegde feiten te publiceren. Minister May zei te verwachten dat het publiek positief zal reageren op het initiatief. Ook ontkende ze dat de website het angstgevoel bij het publiek zou verhogen of de woningprijzen in bepaalde regio's zou doen dalen.

De informatie op de website wordt opgesplitst in de categorieën inbraak, overval, autodiefstal, geweld, anti-sociaal gedrag en andere misdaden. In deze laatste categorie zijn ook de seksmisdrijven opgenomen, samen met feiten zoals winkeldiefstal en gewone diefstallen. Daarmee wil men vermijden dat slachtoffers van seksmisdrijven geïdentificeerd zouden kunnen worden. In de toekomst zal de website ook informatie verstrekken over misdaadtrends en eventueel uitspraken van rechtbanken. Ook zouden slachtoffers online hun dossier kunnen opvolgen.

19:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, engeland, internet |  Facebook |

Voetbalclub Chelsea ondanks verlies financieel gezond

De Engelse voetbalclub Chelsea, eigendom van de Russische miljardair Roman Abramovich, heeft het voorbije competitiejaar een verlies geleden van 70,9 miljoen pond, ondanks het winnen van de Premier League en de Football Association Cup. Er wordt echter aan toegevoegd dat er ook een positieve cashflow van 3,8 miljoen pond werd gerealiseerd. Het jaar voordien moest er nog een negatieve cashflow van 16,9 miljoen pond worden opgetekend. De omzet steeg met 1,2 procent tot 205,8 miljoen euro.

De club wees er daarbij op dat de inkomsten ondanks de economische crisis toch konden worden opgedreven. "Het waardeverlies van het team was naar eigen zeggen de belangrijkste oorzaak van het verlies," aldus het persbureau Associated Press. "Ron Gourlay, chief executive van Chelsea, zegt dat het terugdringen van het operationeel verlies en de verhoogde omzet een duidelijk signaal is dat de club in de goede richting aan het evolueren is, vooral wanneer er rekening gehouden wordt met het moeilijke macro-economische klimaat."

Gourlay voegde er aan toe dat de club goed gepositioneerd is om te voldoen aan de toekomstige financiële vereisten van de Europese voetbalfederatie. Vanaf volgend jaar zal mogen de sportieve activiteiten van de Europese voetbalclubs niet meer verlieslatend zijn indien ze willen toegelaten worden tot internationale competities. De club heeft zopas met het aantrekken van de Spaanse aanvaller Fernando Torres van Liverpool voor een bedrag van 50 miljoen pond een nieuw Brits transferrecord getekend.

Daarmee werd het amper één uur oude record van Liverpool, dat 35 miljoen pond betaalde voor de Engelse aanvaller Andy Carroll van Newcastle, verpulverd.

19:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chelsea, engeland, voetbal |  Facebook |

06-12-10

Engelse steden krijgen meer bomen

De Britse regering wil de volgende vier jaar één miljoen bomen planten. Daarvoor werd een budget van 4,2 miljoen pond vrijgemaakt. Bedoeling is dat er vooral bomen worden gepland in stedelijke gebieden die het minste groen binnen hun muren hebben. Het is de eerste boomplanting van de Britse regering sinds de jaren zeventig. De Britse overheid wil met de actie ingaan tegen het dalende bomenbestand in de steden. Het project zal worden geleid door het Britse ministerie van milieu (Defra), de Forestry Commission en organisaties zoals de Woodland Trust. De Forestry Commission zal daarbij de volgende vier jaar een budget van 1 miljoen pond ter beschikking stellen. Daarnaast komt er ook 200.000 pond uit de London Tree and Woodland Community Grant.

Jim Paice, Brits minister van milieu, merkt op dat men van het enthousiasme van lokale gemeenschappen en de kennis van experts gebruik wil maken om buurten te creëren die een voorbeeld van leefbaarheid zijn. De organisatie NHS Forest heeft al een budget ter beschikking gekregen om tijdens het nieuwe plantseizoen 65.000 bomen te planten in vijfentwintig Engelse steden. De Tree Council zou meer dan duizend bomen planten op vier locaties, terwijl Keep Britain Tidy honderdduizend bomen op 750 sites zal planten. Hilary Allison, beleidsdirecteur van de Woodland Trust, toonde zich tevreden bij de beslissing om de bevolking bij de acties te betrekken.

In juni lanceerde de Woodland Trust een actie om aan te tonen dat Engeland dubbel zoveel inlandse bomen en bossen nodig had om het milieu en het wildbestand te ondersteunen. Allison zegt op die campagne schitterende reacties gekregen te hebben vanuit scholen, communities, bedrijven en grote landeigenaars. Op dit ogenblik worden er in Groot-Brittannië ongeveer zes miljoen bomen per jaar geplant. Dat moet over de volgende halve eeuw volgens haar echter opgedreven worden tot twintig miljoen bomen per jaar. Op die manier zou het Britse bosbestand in omvang moeten kunnen verdubbelen. Maar daarvoor is volgens haar de steun van de bevolking nodig, waardoor het planten van bomen een nationale gewoonte zou kunnen worden.

18:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boom, engeland, milieu, natuur |  Facebook |

21-09-10

Investeringsfonds trekt zich terug uit reddingsoperatie Liverpool

De poging van de Amerikaan Tom Hicks om de controle over de Engelse voetbalploeg Liverpool helemaal naar zich toe te trekken, heeft een zware terugslag gekregen. Er is immers gebleken dat het fonds GSO Capital Partners van Blackstone Group zich heeft verzet tegen de herfinanciering van een krediet van 282 miljoen pond sterling. Die herfinanciering zou Hicks hebben toegelaten om de verkoop van de club voor minstens twee jaar uit te stellen. Het investeringsfonds zou nochtans dicht bij een overeenkomst gestaan hebben met Tom Hicks, die samen met zijn landgenoot George Gillett eigenaar is van de Engelse voetbalclub.

Liverpool werd door Hicks en Gillet in april van dit jaar te koop gesteld. Hicks heeft nu tot de eerste week van oktober tijd om een andere financier te vinden vooraleer hij een lening van 237 miljoen pond sterling moet terugbetalen aan Royal Bank of Scotland. Indien de lening niet terugbetaald wordt, dreigt de voetbalclub door de bank in beslag genomen te worden. De supporters van Liverpool hebben acties aangekondigd tegen de huidige eigenaars van Liverpool en eisen een grotere transparantie in het beleid van de club. GSO Capital Partners zou zich uiteindelijk uit de operatie hebben teruggetrokken wegens de sancties die zouden verbonden zijn aan het feit dat Hicks en Gillet er niet in geslaagd zijn een koper te vinden.

Royal Bank of Scotland was eerder dit jaar bereid om een krediet te verlengen, op voorwaarde dat een overnemer zou worden gevonden. Analisten stellen dat Royal Bank of Scotland er niet op uit is om de voetbalclub over te nemen. Daardoor zouden Hicks en Gillet ook nu extra tijd krijgen om een oplossing te vinden voor de club. De vraagprijs voor Liverpool vormt volgens een aantal waarnemers echter een belangrijke hinderpaal voor het vinden van een koper. Hicks wil minstens 600 miljoen pond sterling ontvangen voor de verkoop van de club, maar volgens insiders zal er maximaal 400 miljoen pond sterling worden geboden.

16:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engeland, liverpool, voetbal |  Facebook |

14-08-10

Sport wordt steeds belangrijker pijler economie

Sport vertegenwoordigt op dit ogenblik een groter gedeelte van de Engelse economie dan tijdens de voorbije kwarteeuw ooit het geval is geweest. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Sheffield Hallam University. Uit het rapport blijkt dat sport op dit ogenblik 2,3 procent vertegenwoordigt van alle consumenten-bestedingen. Bovendien zorgt de sport voor 1,8 procent van de totale Engelse tewerkstelling. De onderzoekers merken op dat de voetbalsport de belangrijkste pijler is van de sector, maar er wordt aan toegevoegd dat alle sporttakken hebben bijgedragen tot de economische groei. Sportgoederen en televisie-gelden vormden de belangrijkste inkomstenbronnen van de sector.

"Uit het onderzoek blijkt dat de consumenten-bestedingen in de sportsector op vijfentwintig jaar met 138 procent zijn gestegen tot 17,3 miljard pond sterling," aldus BBC News. "Bovendien kende ook de tewerkstelling in de sport een constante groei. Er werken volgens het rapport op dit ogenblik 441.000 mensen in de Engelse sportsector." Die cijfers tonen volgens David Bond, hoofdredacteur sport bij de BBC, dat sport de voorbije kwarteeuw van een tijdverdrijf is uitgegroeid tot een belangrijke economische activiteit. Hij voegt er aan toe dat de Engelse overheid nu voor de uitdaging staat om de economische kracht van de sector te gebruiken om de Engelsen actiever te maken.

Mihir Warty, directeur strategie en research bij Sport England, stelt het verheugend te vinden dat de sportsector een veel snellere groei kent dan de algemene economie. "Een groot gedeelte van die groei komt op rekening van de explosie van de televisierechten en daarin heeft de voetbalcompetitie een belangrijke rol," merkt hij op. "De Premier League heeft in belangrijke mate bijgedragen in de vervijfvoudiging van de verkoop van sportkledij. Maar ook buiten het voetbal ziet de bevolking sport steeds meer als een onderdeel van het dagelijkse leven. Sport is in de kranten van de achterste katern naar de voorpagina's opgeschoven en dat heeft een enorme effect gehad op de economie."

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, engeland, economie |  Facebook |

31-07-10

Engels cricket luidt financiële alarmklok

Het Engelse cricket dreigt met een faillissement geconfronteerd te worden, tenzij de financiële structuur van de sport gevoelig wordt bijgestuurd. Dat is de conclusie van een rapport van het adviesbureau Deloitte. Rekening houdend met de huidige televisierechten-modellen zou een geherstructureerde cricket-competitie volgens Deloitte een waarde van 34 miljoen dollar kunnen vertegenwoordigen. Door de hervorming zouden volgens het rapport ook de sponsoring-inkomsten met 9 miljoen pond tot 10 miljoen pond kunnen toenemen. Ook de inkomsten van de wedstrijden zouden met een gemiddelde van 15.000 toeschouwers kunnen verdubbelen tot 14 miljoen pond.

Uit het rapport blijkt dat voor het Engelse testmatch-cricket sinds de eeuwwisseling al 150 miljoen pond werd geïnvesteerd in infrastructuur. Tegen het einde van het decennium zou daar nog eens meer dan 180 miljoen pond bijkomen. Een groot gedeelte van die investeringen is echter gebeurd met zware leningen bij de banken en overheid. "De investeringen vielen samen met de agressieve biedingen, waarbij clubs internationale wedstrijden probeerden binnen te halen, om het imago op te bouwen en internationals-voor-één-dag te kunnen hebben," aldus de Britse krant The Telegraph. "Verwacht wordt dat de English Cricket Board volgend jaar daarmee een bedrag van 17,5 miljoen pond zal kunnen ophalen, tegenover 5,4 miljoen pond vier jaar geleden."

Die oplopende prijzen zijn echter samengevallen met de economische crisis, die geleid heeft in een terugval in sponsoring en ticketverkoop. Daardoor dreigen volgens Deloitte heel wat Engelse cricket-clubs met een mogelijk faillissement geconfronteerd te worden. Deloitte merkt op dat het huidige model op termijn niet houdbaar is en een grondige herziening van de commerciële relatie tussen de English Cricket Board en de clubs nodig is. Een grondige herstructurering van de competitie zou de commerciële aantrekkingskracht van het cricket moeten opdrijven. De zogenaamde test-grounds zouden op dit ogenblik een schuld van 91 miljoen pond hebben opgebouwd. Alleen al aan intresten zou tegen het midden van het decennium 36 miljoen pond moeten worden terugbetaald.

18:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cricket, engeland, sport |  Facebook |

21-07-10

Engelse voetbalploeg door sponsor opzij gegeschoven

De Engelse financiële groep Nationwide Building Society (NBS) heeft bekend gemaakt het sponsorcontract met de English Football Association niet te verlengen. Daardoor verliest het Engelse nationale voetbalteam zijn shirtsponsor. De beslissing van de Nationwide Building Society werd al enkele tijd voorspeld. Er wordt aan toegevoegd dat de English Football Association daarmee afgestraft werd voor zijn gok om niet in te gaan op een eerder aanbod van de financiële groep om het contract verder te zetten voor een bedrag van 5 miljoen pond sterling per jaar. Nationwide Building Society zou dat bod voor de aanvang van het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika hebben gedaan, maar de Football Association wenst daar niet op in te gaan.


De Football Association had erop gerekend dat de prestaties van het Engelse nationale voetbalteam op het wereldkampioenschap voor een grotere interesse van kandidaat-sponsors zou zorgen, waardoor men de prijs voor het contract zou kunnen opdrijven. Maar de resultaten van het Engelse voetbalteam vielen tegen. Het contract van Nationwide Building Society loopt eind juli af. In augustus speelt de Engelse nationale voetbalploeg al opnieuw een vriendschappelijke interland tegen Hongarije. Dat betekent dat de Football Association amper drie weken tijd heeft om een nieuwe sponsor te vinden, indien men wil vermijden dat het team zonder shirtsponsor tegen Hongarije het veld op moet stappen.


Wegens het gebrek aan belangstelling voor de wedstrijd tegen Hongarije, werden de toegangsprijzen voor het Wembley-stadion met 33 procent verlaagd. Een woordvoerder van de Engelse voetbalbond zegt de ontgoocheling en frustratie van de voetbalsupporters te begrijpen over het teleurstellende verloop van het wereldkampioenschap. Er wordt daarbij op gewezen dat duizenden mensen veel geld hebben geïnvesteerd om naar Zuid-Afrika te reizen en zich dan ook bedrogen voelen. Nationwide Building Society heeft een lange traditie in het Engelse voetbal, hoewel er vanuit de achterban recent heel wat druk werd uitgevoerd over de sponsoring. Een aantal aandeelhouders toonde zich duidelijk niet meer akkoord dat de maatschappij tijdens een economisch moeilijke periode zoveel geld investeerde in sponsoring.

17:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, engeland, sponsoring |  Facebook |

19-06-10

Voetbalshirts uit Schotse winkels wegens racisme

Entertainmentretailer His Masters Vocie (HMV) zal in zijn Schotse winkels niet langer anti-Engelse voetbal-merchandising verkopen. Dat heeft de keten gezegd in een reactie op klachten van de bevolking en de Campaign for an English Parliament (CEP). Centraal in de problematiek staat het ABE-merk. Een display met de slogan Anyone-But-England werd na een bezoek van de politie verwijderd uit een HMV-winkel in Kirkcaldy. De Campaign for an English Parliamant stelt dat de producten van het merk ongevoelig en provocatief zijn en merkte op dat retailer Debenham gelijkaardige maatregelen heeft genomen. Een woordvoerder van de HMV-keten voerde aan dat het ABE-merk niet langer actief zou worden ondersteund. Gevreesd wordt dat de merchandising aanleiding zou kunnen geven tot racistische aanslagen.

"Tijdens het vorige wereldkampioenschap werden in Schotland een aantal racistische aanslagen gepleegd tegen Engelse onderdanen," merkt een woordvoerder van The Campaign for an English Parliament op tegenover BBC News. "Racisme tegen Engelsen blijft in Schotland een groot probleem, ook wanneer er van het wereldkampioenschap geen sprake is. Onze organisatie zal zich blijven opstellen tegen elk bedrijf dat raciale haat tegen de Engelsen oproept. Racisme is onaanvaardbaar. Dat geldt tegenover iedereen die er het slachtoffer zou van kunnen zijn, met inbegrip van Engelse onderdanen." Het bedrijf Slanj, de eigenaar van het ABE-merk, ontkent echter dat zijn producten racistisch zijn en merkt op dat het hier om typische voetbal-humor gaat. Er wordt daarbij opgemerkt dat Engeland en Schotland lokale rivalen zijn op voetbalgebied, net zoals Celtic en Rangers en Liverpool en Everton.

"Indien we ervan uitingen dat de ABE-shirts tot racisme aanleiding zouden geven, zouden we ze zeker niet in voorraad hebben genomen en het is verkeerd dat iemand het tegenovergestelde zou suggereren," aldus een woordvoerder van HMW-winkelketen. "De meeste Schotten en Engelsen kunnen zich niet voorstellen waarover men problemen maakt. Voor de meeste mensen gaat het immers om niet meer dan goedhartige voetbalhumor die de voorbije jaren tussen de twee supportersgroepen is uitgewisseld. In onze visie is het merk niet gericht tegen Engeland of de Engelsen, maar gaat het eenvoudig over Schotse fans die het spijtig vinden dat hun nationaal voetbalteam niet op het wereldkampioenschap aanwezig is en dat ze liever hebben dat een ander team dan Engeland dit jaar wereldkampioen zal worden. Daar heeft iedereen het recht toe, hoewel wij het daar zelf niet mee eens zijn."

19:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, hmv, engeland, schotland |  Facebook |

14-06-10

Britse bookmakers vrezen Engelse wereldtitel

Indien Engeland de finale van het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika zou halen en daar Spanje zou verslagen, staan de bookmakers voor een complete ramp. Dat zegt Paddy Power, de grootste bookmaker van Ierland. Indien Spanje, de favoriet voor de wereldtitel, van Engeland zou verliezen, zouden de bookmakers volgens Paddy Power over de hele lijn verliezen lijden. Door een disproportioneel gokgedrag van patriottische Engelse fans vormt het wereldkampioenschap voor de Britse bookmakers een heel riskant gebeuren, waarbij de favorieten geneigd zijn om de meeste wedstrijden te winnen en dus bijzonder kleine winstmarges moeten verwacht worden. Anderzijds verwacht bookmaker William Hill dat er in Groot-Brittannië ongeveer 1 miljard pond zal ingezet worden op het evenement. Gehoopt wordt dat daarbij ook nieuwe klanten kunnen worden geworven.

Voor de Britse bookmakers zou Engeland zo ver mogelijk in het tornooi moeten doordringen, maar uiteindelijk naast de hoofdvogel grijpen. Daarbij wordt gehoopt dat de wedstrijden heel gelijkopgaande scores kennen. "Engeland trekt extreem patriottische inzetten aan," aldus David Forrest, een econoom en specialist gokindustrie aan de University of Salford, tegenover het persbureau Bloomberg. "Er is geen enkele Engelsman die tegen Engeland zou stemmen." Een Engelse overwinning in het wereldkampioenschap zou de Britse gokker voor elk ingezet pond een uitkering van acht pond opleveren. Alleen Spanje en Brazilië leveren nog kleinere returns op. Volgens Ian McHale, professor statistiek aan de University of Salford, is Engeland de minst interessante partij, aangezien de bookmakers zich moeten dekken tegen mogelijke verliezen.

McHale voegt er aan toe dat Frankrijk de meeste waarde zou kunnen opleveren, omdat de Franse ploeg meer kansen heeft om het wereldkampioenschap te winnen dan Engeland, maar vaak wordt onderschat. Ladbrokes keert bij een Franse eindzege twintig pond uit per inzet van één pond. Volgens Nick Batram, analist bij KBC Peel Hunt, stelt dat het tornooi geen grote mogelijkheden biedt voor de bookmakers, tenzij er een complete verrassing uit de bus zou komen. William Hill hoopt uit de World Cup een operationele winst van minstens 10 miljoen pond te kunnen halen. Het voorbije jaar realiseerde William Hill een totale operationele winst van 253 miljoen pond. Paddy Power verwacht een winst van ongeveer 5 miljoen euro, tegenover een brutowinst van 296 miljoen euro tijdens het voorbije jaar. Verwacht wordt dat ongeveer de helft van de totale inzet online zal worden geplaatst, wat minder winstgevend is voor de bookmakers.

13:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zuid-afrika, gokken, engeland, world cup |  Facebook |

03-06-10

Britse belastingdienst valt Engelse voetbalregelgeving aan

De Britse belastingsdienst Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) heeft een bevelschrift uitgevaardigd tegen de Engelse Premier League en de Football League in een poging om op te treden tegen de controversiële voetbalregels die managers, spelers en andere clubs voorrang van betaling geeft boven andere schuldeisers wanneer een voetbalvereniging de boeken neerlegt. De Britse belastingdienst heeft aangekondigd tot het uiterste te zullen gaan om de controversiële regel af te laten schaffen. Het probleem kwam opnieuw naar voor bij het faillissement van de Engelse club Portsmouth. De club zou nog een schuld van 17 miljoen pond sterling hebben bij de belastingdienst. Volgens de huidige afspraken worden de spelers en andere clubs volledig uitbetaald, terwijl de belastingdienst slechts 20 procent van zijn tegoeden zou kunnen ontvangen.

Portsmouth heeft nog ongeveer 22 miljoen pond sterling uitstaan aan verschuldigde transferbedragen en nog een aantal andere schulden aan clubs. Onder de huidige voetbalregels zullen die gelden door de Premier League rechtstreeks uitbetaald worden uit een reservepot die de voorbije twee jaar werd opgebouwd, maar waartoe alleen de voetbalsector zelf toegang toe heeft. De Britse belastingdienst merkt echter op dat deze regels fundamenteel oneerlijk zijn tegenover de andere schuldeisers. Daarbij wordt aangevoerd dat de belastingbetalers niet benadeeld mag worden tegenover de voetbalindustrie. Ook wordt opgemerkt dat de beslissing de integriteit van het Britse belastingsysteem moet verdedigen. De Britse belastingdienst probeerde de voetbalregel ook zes jaar geleden aan te vallen in een dossier rond voetbalclub Wimbledon.

Het Britse Hooggerechtshof bepaalde toen echter dat de Premier League het recht had om aan bepaalde schuldeisers een volledige betaling te garanderen. Met het bevelschrift probeert de Britse belastingdienst volgens een aantal waarnemers een algemeen kader te scheppen om de problematiek aan te pakken. Er is nog geen datum vastgelegd voor een behandeling van het dossier voor de rechtbank. De Engelse voetbalbond beschouwt de regel echter als een cruciale bescherming van de kleinere voetbalclubs. In de lagere afdelingen worden immers meer faillissementen opgetekend en met de regel kunnen clubs worden beschermd tegen concurrenten die hun financiële verplichtingen niet meer kunnen voldoen. De Premier League heeft gezegd zich tot het uiterste te zullen verdedigen tegen de klacht van de Britse belastingdienst.

18:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, premier league, belasting, engeland |  Facebook |

30-03-10

Kredietwaardigheid Engelse voetbalclubs in vraag

De kredietratings van het grootste gedeelte van de voetbalclubs uit de Premier League moeten gevoelig worden teruggeschroefd. Dat zegt het ratingbureau Riskdisk. Daarbij wordt opgemerkt dat de ratings niet overeenstemmen met de werkelijke kredietwaardigheid van de betrokken clubs. Daarom heeft Riskdisk de kredietratings van Aston Villa, Birmingham City, Bolton Wanderers, Burnley, Chelsea, Everton, Fulham, Hull City, Liverpool, Manchester City, Portsmouth, Stoke City, Wigan Athletic en Wolverhampton Wanderers geschorst. Dat betekent dat 70 procent van de clubs uit de hoogste Engelse voetbalcompetitie op de zwarte lijst van Riskdisk staan. Het concurrerende ratingbureau Experian heeft echter slechts vijf clubs op zijn kritieke lijst zijn. Daar werden echter geen namen vrijgegeven. Manchester United en Arsenal zijn volgens Riskdisk wel kredietwaardig.

"Door de zwarte lijst wordt aan bedrijven die met de betrokken clubs zakendoen de raad gegeven om geen krediet meer te verstrekken," aldus de Britse krant The Times. "De berekening van de kredietwaardigheid is gebaseerd op een aantal financiële gegevens, zoals de betalingsgeschiedenis, rechtbankdossiers en informatie uit de balansen. Er wordt geen rekening gehouden met de persoonlijke rijkdom van de eigenaar of een mecenas of het feit dat de clubs eigendom zijn van financieel krachtige holdings. Daardoor omvat de lijst van Riskdisk een aantal verrassende namen, zoals Chelsea en Wolverhampton Wanderers. Rob McLaughlin, directeur van Riskdisk, benadrukt dat de ratings ook niet willen voorspellen wat een rijke steunpilaar van de clubs zou doen." De krant merkt echter op dat de blacklist een aanwijzing is van de bijzonder moeilijke financiële positie waarin vele Engelse voetbalclubs zich bevinden.

The Times voegt er aan toe dat vele clubs aanvoeren zich niet bewust te zijn van hun kredietratings, die volgens hen ook geen impact hebben op hun dagelijkse operaties. Een woordvoerder van Everton voegde er aan toe dat het hier om commercieel gevoelige informatie betreft waarover geen meldingen worden gedaan tegenover de media. Een woordvoerder van Tottenham Hotspurs, dat omwille van een aantal boekhoudkundige princiepes niet werd opgevolgd, merkte op bijzonder goede relaties te onderhouden met alle toeleveranciers en zakelijke partners en nooit verplicht te worden om voor diensten vooraf te betalen. Manchester United, Arsenal en Blackburn Rovers worden door Riskdisk bestempeld als kredietwaardige bedrijven. Sunderland zou een normaal risico opleveren, terwijl voor West Ham United enige voorzichtigheid wordt aangemoedigd.

12:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, krediet, engeland |  Facebook |

29-03-10

Engels voetbal moet opnieuw in handen supporters

De Britse regering wil de voetbalfans de eerste kans geven om een bod te doen op hun club, wanneer die te koop wordt gezet. Bovendien zou minstens een belang van 25 procent in de voetbalclubs in handen moeten zijn van de supportersclub. Die maatregelen vormen een onderdeel van de plannen van de huidige Britse labour-regering indien die ook na de volgende verkiezingen aan de macht zou blijven. In de plannen is ook een deadline voorzien voor een hervorming van de Football Association, de Engelse voetbalfederatie. In die hervorming zou de macht van de raad van bestuur van de Football Association gevoelig worden ingeperkt door een aantal beleidsmaatregelen op te leggen, gaande van clubeigendom tot jongerenontwikkeling. Bovendien zouden de professionele federaties en de Football Association een grotere zeggingskracht krijgen bij de overname van voetbalclubs.

"De nieuwe regeling, die tijdens het eerste jaar van de nieuwe nieuwe regeringsperiode zou moeten worden doorgevoerd, moet de voetbalfans een grotere inspraak bezorgen in het beleid van hun club en zou een grondige herstructurering van het Engelse voetbal betekenen," aldus de Britse krant The Guardian. "Daarmee wil de Britse regering een antwoord bieden aan het groeiend protest van de Engelse voetbalsupporter tegen de zware schuldenlasten en de eigendomsstructuren van een aantal clubs en de weinig efficiënte structuur van de Football Association. Met die plannen dreigt de Britse premier Gordon Brown recht tegenover de Premier League, de organisatie van het Engelse topvoetbal, te komen staan. De Premier League is een fel voorstander van het vrijemarkt-model, maar Brown zal wellicht aanvoeren dat de maatregelen noodzakelijk zijn voor de toekomst van het Engelse voetbal."

De krant wijst erop dat de plannen van de Britse regering veel elementen inhouden van de plannen bij topclub Manchester United. Daar willen de zogenaamde Red Knights de club overnemen met een kapitaal dat voor 74,9 procent is samengebracht door rijke fans. De supporters zouden echter een zogenaamd gouden aandeel van iets meer dan 25 procent krijgen toegewezen, waarmee ze bij elke eigenaarswissel over een blokkeringsminderheid van de stemmen zouden beschikken. Bovendien zouden de supporters met dat belang ook een belangrijke aanwezigheid hebben in de raad van bestuur van de club. The Guardian zegt echter dat gevreesd moet worden dat de Britse regering zich mogelijk zou mogen verwachten aan juridische procedures van een aantal huidige clubeigenaars, die door de maatregelen de waarde van hun belang in de club zouden kunnen zien dalen.

14:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, engeland |  Facebook |

27-03-10

Football Association moet zich bezig houden met amateurvoetbal

De Engelse Football Association zou zich exclusief moeten toeleggen op het amateurvoetbal en onder meer de nationale ploeg overlaten aan de Premier League. Dat zegt Dave Whelan, voorzitter van voetbalclub Wigan Athletic. Volgens Whelan maakt de veelheid aan comité's het voor de Football Association onmogelijk om efficiënt te functioneren. Op een aantal bijeenkomsten van de Football Association moet volgens Whelan soms met zeventig man worden onderhandeld. Een groot gedeelte daarvan is een amateur die nog nooit van dichtbij met het professioneel voetbal te maken heeft gehad. Het kan volgens Whelan niet dat amateurs advies zouden verstrekken aan professionele voetbalclubs. Whelan benadrukte dat het belangrijk is dat het amateurvoetbal een succes wordt, maar het moet volgens hem compleet gescheiden worden van de professionele sport.

Ook Richard Scudamore, chief executive van de Premier League, heeft felle kritiek geuit op de Engelse Football Association, die volgens hem aan een complete herstructurering toe is. "De Football Association heeft dringend stabiliteit nodig," merkt Scudamore op tegenover BBC News, verwijzend naar het recente ontslag van Ian Watmore als chief executive van de Football Association. Watmore was de zesde chief executive van de Football Association in elf jaar tijd. Hij wordt voorlopig opgevolgd door Alex Horne, chief operating officer van de Football Association. Scudamore stelde het vertrek van Ian Watmore te betreuren, aangezien men volgens hem stilaan het gevoel begon te krijgen dat er eindelijk een degelijke structuur opgezet zou kunnen worden. De Football Association is op dit ogenblik verantwoordelijk voor vierentwintig nationale teams, elf competities en het Wembley Stadium.

Ian Watmore vertrok wegens interne onenigheid binnen de raad van bestuur van de Football Association. Watmore, die minder dan één jaar op post is gebleven, zou ontgoocheld geweest zijn op het aanslepen van de onderhandelingen rond een herstructurering van het Engelse voetbal. David Triesman, voorzitter van de Football Association, ontkent echter dat de Engelse voetbalfederatie in een crisis verkeert. Hij benadrukte dat de voetbalsport door de bestuurlijke problemen niet wordt geraakt. "Maar er komt steeds meer kritiek op de Football Association en vooral de twaalfkoppige raad van bestuur," merkt BBC News nog op. "David Davies, gewezen chief executive van de Football Association, stelt dat de Engelse voetbalfederatie wordt geconfronteerd met tegenstrijdige belangen. Een locale amateurploeg vergt immers een heel andere benadering dan het nationale team."

13:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, engeland, football association |  Facebook |

12-03-10

Collectief ontslag bij Engelse voetbalclub Portsmouth

De curatoren van de Engelse voetbalclub Portsmouth zijn overgegaan tot een collectief ontslag, waarbij 85 medewerkers hun baan verliezen. Curator Andrew Andronikou verklaarde daarbij dat er tot nu toe nog altijd geen spelers - de zwaarste post op de loonlast van de noodlijdende club - werden ontslagen. De curator voegde er aan toe dat er nog altijd wordt uitgekeken naar een mogelijke overnemer. Portsmouth kampt met een schuldenlast van meer dan 80 miljoen euro. Met de saneringsmaatregelen denkt Andronikou wel voldoende te hebben ingespeeld op de bemerkingen van de Engelse belastingdienst. De rechtbank moet binnenkort een beslissing nemen over het lot van de Engelse voetbalclub. Indien daar wordt geoordeeld dat de schuldenberg onoverkomelijk is, lijkt een faillissement onafwendbaar.

Door de curatele is Portsmouth in het klassement wel negen punten kwijtgeraakt. Daardoor is een degradatie naar tweede klasse nagenoeg onvermijdelijk. De club heeft zich wel kunnen plaatsen voor de halve finale van de Engelse bekercompetitie. Chief executive Peter Storrie heeft inmiddels 40 procent van zijn salaris ingeleverd. Storrie heeft kritiek gekregen voor zijn aandeel in de financiële problemen van de club en heeft zijn ontslag aangeboden. Hij blijft voorlopig wel op post. De curator zegt dat ook het resterende personeel zich bereid heeft verklaard om minder uren te werken. Hij gaf daarbij aan dat ook één of twee spelers aangeboden hadden om op hun loon in te leveren. De voetballers worden echter beschermd door de spelersvakbond Professional Footballers Association (PFA). Bij Portsmouth waren 166 full-time medewerkers in dienst. Daarnaast had de club ook nog 154 parttime medewerkers.

De Engelse belastingsdienst heeft inmiddels de curatele van Portsmouth aanvaard. Eerder had de belastingsdienst gesteld dat clubeigenaar Balram Chainrai niet het recht had om Portsmouth in curatele te laten gaan, maar is nu op die beslissing teruggekomen. Dat kan volgens waarnemers een belangrijke stap zijn in het vermijden van het faillissement. Andronikou heeft aan de Engelse Premier League de uitzonderlijke toestemming gevraagd om buiten de officiële transferperiode spelers te verkopen. Hij voegt er echter aan toe niet van plan te zijn om spelers te verkopen voor de halve finale van de Engelse beker achter de rug is. Zelfs in zware financiële moeilijkheden, mag men volgens hem het sportieve aspect van het probleem niet vergeten. Andronikou zegt wel dat er nog altijd kandidaten zijn om de club integraal over te nemen.

15:35 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, engeland, portsmouth |  Facebook |

02-01-10

Snel meer duidelijkheid verwacht over toekomst West Ham

De Britse financiële groep Intermarket heeft aangekondigd een overnamebod te zullen doen op de Engelse voetbalclub West Ham United. Intermarket zou bereid zijn om 100 miljoen Britse pond sterling te betalen voor de Londense voetbalclub. In dat bod zou echter berekend zijn dat West Ham een schuld heeft van 48 miljoen Britse pond. Volgens CB Holding, de huidige eigenaar van West Ham, bedraagt de schuldenlast van de club echter slechts 38 miljoen Britse pond. In december vorig jaar lanceerden ook David Sullivan en David Gold, de gewezen eigenaars van Birmingham City, een overnamebod op West Ham United. De belangrijkste aandeelhouder van CB Holding is de IJslandse bank Straumur, die zelf een schuldherschikking tot september dit jaar heeft gekregen.

CB Holdings heeft Rothschild Bank onder de arm genomen om een mogelijke overnamekandidaat voor West Ham United te vinden. De huidige eigenaar benadrukt echter niet gehaast te zijn om de club te verkopen. Daar is op dit ogenblik geen dringende nood toe, aangezien hoofdaandeelhouder Straumur een schuldherschikking heeft bekomen. Daardoor moeten een aantal schulden pas tegen september dit jaar worden afgelost. Zonder een kredietherschikking had Straumur activa moeten afstoten om de nodige financiële middelen te vinden om de schulden af te lossen. De aandelen van de Engelse voetbalclub zouden daar ongetwijfeld toe behoord hebben. CB Holdings zegt dat alle mogelijkheden voor West Ham worden onderzocht. Dat zou kunnen betekenen dat een extra partner wordt gezocht, zonder dat de IJslandse groep uit de club zou stappen.

Ook de Maleisische ondernemer Tony Fernandes, eigenaar van luchtvaartmaatschappij Air Asia, zou echter geïnteresseerd zijn om West Ham over te nemen. Fernandes is een gekend supporter van de voetbalclub en zou het goed kunnen vinden met Gianfranco Zola, de Italiaanse manager van de Londense club. Fernandes ontkent echter een bod gedaan te hebben. "Enkele tijd geleden stond Fernandes nochtans dicht bij een akkoord met Andrew Bernhardt, de voorzitter van West Ham," aldus de Engelse krant The Telegraph. "Sindsdien zou die interesse echter gevoelig zijn bekoeld. Met zijn sterke zakelijke achtergrond en een streven naar innovatie en nieuwe ideeën, zou Fernandes nochtans een bijzonder interessante partner kunnen zijn voor West-Ham." De Londense club strijdt op dit ogenblik om de degradatie uit de Premier League te ontlopen.

16:54 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, sport, engeland, west ham |  Facebook |

01-10-09

Coca-Cola stopt sponsoring Engelse voetbalcompetitie

De Amerikaanse frisdrankenproducent Coca-Cola heeft beslist om na het einde van dit seizoen de sponsoring van de English Football League stop te zetten. Coca-Cola startte zes jaar geleden met de sponsoring van de Engelse voetbalcompetitie als vervanger van het bouwconcern Nationwide. Drie jaar geleden werd besloten om het contract te verlengen. Daarmee was een bedrag gemoeid van 18 miljoen Britse pond. De Engelse Football League zegt gesprekken te voeren met een aantal nieuwe kandidaat-sponsors. Onder meer het energiebedrijf E.ON, dat onlangs bekend maakte de sponsoring van de FA Cup niet te zullen verlengen, zou kandidaat zijn om Coca-Cola op te volgen. Er wordt met de Amerikaanse frisdrankenproducent wel gepraat over mogelijke andere vormen van een commercieel samenwerkingsverband.

In een gezamenlijke verklaring wordt opgemerkt dat Coca-Cola de voorbije zes jaar in belangrijke mate heeft meegewerkt aan een gevoelige herstructurering van de Engelse voetbalcompetitie. Daarbij kregen de drie hoogste afdelingen van de Engelse voetbalcompetitie onder meer een andere benaming. De hoogste klasse werd het Championship, gevolgd door League One en League Two. In de verklaring wordt opgemerkt dat Coca-Cola de voorbije zes jaar zwaar heet geïnvesteerd in de Engelse voetbalcompetitie, onder meer meer innovatie campagnes om de bekendheid van de Football League en zijn tweeënzeventig clubs te verhogen en het enthousiasme bij de supporters op te drijven. Opgemerkt wordt dat Coca-Cola in belangrijke mate heeft bijgedragen tot de recente groei van de oudste voetbalcompetitie van de wereld.

De voetbalwedstrijden van de Engelse competitie hebben de voorbije de grootste toeschouwersaantallen van de voorbije vijftig jaar gekend. Bovendien wordt er opgemerkt dat de drie afdelingen nog nooit eerder een grotere mediabelangstelling hebben genoten. Coca-Cola merkte op te zullen blijven investeren in alle niveau's van de voetbalsport, zowel in Engeland als op internationaal vlak. Op dit ogenblik sponsort Coca-Cola onder meer de Engelse voetballer Wayne Rooney, het Wembley Stadium, de FIFA World Cup en de UEFA European Championships. Daarnaast heeft het Amerikaanse drankenconcern een distributieovereenkomst met verschillende Britse clubs.Coca-Cola zegt te onderzoeken hoe een aantal voetbalpartnerships verder kunnen ontwikkeld worden.

19:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, engeland, sponsoring, coca-cola |  Facebook |

06-07-09

Franz Beckenbauer kiest voor Engeland als organisator wereldkampioenschap

beckenbauer1Engeland zou morgen al het Wereldkampioenschap voetbal kunnen organiseren. Dat heeft de gewezen Duitse voetballer Franz Beckenbauer, lid van het comité dat over toewijzing van het evenement in 2018 en 2022 moet beslissen, gezegd. Volgens Beckenbauer heeft Engeland immers nu al de voetbalstadions en de fans om een dergelijk evenement te organiseren. De Duitse voetballer gaf daarbij aan graag te hebben dat het Wereldkampioenschap in 2018 aan een Europees land zou worden toegewezen, maar hij voegde er aan toe dat het een open wedstrijd is. Engeland is één van de negen landen die een bieding hebben gedaan op het wereldkampioen in 2018 en één van de elf kandidaten voor het kampioenschap in 2022.

Volgens Beckenbauer heeft Engeland een uitstekende basis om het wereldkampioenschap voetbal te organiseren. "Engeland heeft de stadions, de infrastructuur en de fans om van een dergelijk evenement een succes te maken," aldus de Duitse gewezen voetballer. Naast Engeland zijn in Europa ook Rusland en de combinaties België-Nederland en Portugal-Spanje kandidaat voor het organiseren van de editie van 2018, net zoals Australië, Japan, Indonesië, Zuid-Korea, Qatar, Mexico en de Verenigde Staten. De Fédération Internationale de Football Association (FIFA) zal eind volgend jaar een beslissing nemen over de toewijzing, maar vast staat dat de twee organisaties niet aan hetzelfde continent zullen toegewezen worden.

"Aangezien de organisatie voor volgend jaar is toegewezen aan Zuid-Afrika en over vier jaar aan Brazilië, zou de organisatie in 2018 volgens Beckenbauer aan Europa moeten toegewezen worden," aldus de Britse krant The Sun. De gewezen voetbalster voegde er aan toe dat de kansen van Australië als organiserend land in 2022 zouden groeien wanneer het evenement vier jaar voordien aan Europa wordt toegewezen. Het wereldkampioenschap voetbal is immers nog nooit in Australië georganiseerd. Engeland organiseerde het wereldkampioenschap voetbal de laatste keer in 1966, toen het thuisland in de finale met een bijzonder controversieel doelpunt het Duitsland, met Franz Beckenbauer, wist te verslagen.

13:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, sport, engeland, franz beckenbauer |  Facebook |

14-01-09

Engelse voetbalfans denken aan afhaken

england-premier-league-1-1600x1200Eén op vier Engelse voetbalfans overweegt om zijn abonnement na afloop van het lopende seizoen op te zeggen. Dat blijkt uit een onderzoek van Virgin Money. Eén op tien fans denkt eraan om zijn abonnement met vrienden te delen, zodat de kosten gespreid kunnen worden. Eén op vijf voetballiefhebbers zegt zijn abonnement te zullen opzeggen en af en toe een dagticket te zullen kopen. Een voetbaldag kost een gemiddelde Engelse stadionbezoeker volgens Virgin Money op dit ogenblik 95,60 Britse ponden. Dat is 22,6 procent meer dan drie jaar geleden, maar wel lager dan in september van vorig jaar, bij het begin van het lopende voetbalseizoen. Die daling is het gevolg van de dalende benzineprijzen en de goedkopere merchandising en toegangstickets.

"De economische recessie verplicht de voetbalfan ertoe de kosten van een voetbaldag te tellen," voeren de onderzoekers aan tegenover het magazine Sportbusiness International. "Het voetbal is tot nu toe grotendeels gespaard gebleven van de economische problemen, maar die tijd lijkt nu voorbije te zijn. Voetbalfans zijn legendarisch trouw, maar wanneer mensen bevreesd raken om hun baan te verliezen, gaan ze op zoek naar manieren om geld te sparen. Daar zal ook de verkoop van voetbalabonnementen de gevolgen van dragen. Geen enkel sector is immuun voor de economische vertraging en de voetbalclubs moeten dan ook beginnen te zoeken naar middelen om het de voetbalfans gemakkelijker te maken."

Malcolm Clarke, voorzitter van de Football Supporters Federation, benadrukte dat de voetbalinflatie de voorbije vijftien jaar veel hoger lag dan de algemene inflatie. "De sector lijkt nu de prijs te zullen betalen voor die kortzichtigheid," benadrukte hij. "Voetbal is en blijft een vrijetijdsactiviteit en het zou verbazend zijn indien dat immuun zou blijken te zijn tegen een zware economische crisis, zeker op topniveau, waar de prijzen bijzonder hoog liggen." West Ham, Blackburn en Newcastle lijken het grootste aantal supporters te zullen verliezen (37 procent). Maar ook bij Manchester United zegt 36 procent van de supporters te overwegen zijn abonnement te zullen opzeggen. De kleinere clubs doen het opvallend beter. Wigan dreigt slechts 14 procent supporters te zullen verliezen. Ook West Bromwich, Sunderland en Stoke City (18 procent) zijn vrij veilig.

12:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, sport, engeland |  Facebook |

30-09-08

Iedereen schuld aan duur Wembley-proces

wembley-stadiumVoor de juridische betwisting over de verantwoordelijkheid over de vertragingen bij de bouw van het Wembley-voetbalstadion zijn er voor ongeveer één miljoen Britse ponden documenten gekopieerd. Dat heeft een rechter van het Britse Technology and Construction Court gezegd. Volgens de rechter hebben zowel het Australische bouwbedrijf Multiplex Construction en zijn Britse onderaannemer Cleveland Bridge een roekeloos geding gevoerd. Multiplex Construction kreeg eerder het gelijk aan zijn kant, maar wordt nu geconfronteerd met een gerechtelijke rekening van tien miljoen Britse pond.

Cleveland Bridge stapte in augustus 2004 uit het Wembley-project, na zware onenigheid met hoofdaannemer Multiplex Construction. Cleveland Bridge werd daarvoor door de rechter veroordeeld wegens contractbreuk. Daarbij werd het Britse bedrijf veroordeeld tot de betaling van zes miljoen Britse pond. Multiplex Construction eiste echter nog verdere schadevergoedingen en zette de juridische procedures verder. Dat deed de gerechtelijke kosten oplopen tot ongeveer 22 miljoen Britse pond. De rechter voert nu aan dat door beide partijen grote sommen geld en managementtijd doellos werden verspild.

Twee jaar geleden werden de partijen aangemaand om een minnelijke schikking te treffen, maar de juridische strijd bleef verder gaan, met twee beroepsprocedures, talloze amendementen in de pleidooien en een langdurige schatting van de schade. De rechter van het Britse Technology and Construction Court verklaarde nu dat alle overwegingen voor een redelijke schikking blijkbaar overboord werden gegooid. Dat heeft er volgens de rechter toe geleid dat geen van beide partijen financieel voordeel uit het dispuut heeft gehaald.

17:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, engeland, wembley |  Facebook |

30-11-07

Videogames dodelijk voor voetbaltalent

Videogames zijn ervoor verantwoordelijk dat de Engelse nationale voetbalploeg er niet in geslaagd is om zich te plaatsen voor het Europees Kampioenschap. Dat zegt Robert Green, doelman van de Engelse voetbalclub West Ham United. Engelse jongens spelen volgens hem immers liever Fifa 2008 op hun PlayStation dan buiten voetbal te spelen. Daardoor gaat er volgens Green enorm veel voetbaltalent verloren.

Door het thuisverlies tegen Kroatië (2-3) za de Engelse nationale ploeg de laatste kans voorbijgaan om zich te plaatsen voor het Europees kampioenschap. Dat dompelde het land in diepe rouw en er werden allerlei redenen gezocht voor de mislukking, gaande van een gebrek aan techniek en de aanwezigheid van het grote aantal buitenlandse spelers in de Engelse voetbalcompetitie. Daar heeft Robert Green nu een nieuwe oorzaak aan toegevoegd.

Volgens hem is de Britse welvaart de oorzaak van het voetbaldebacle. “Indien de Engelse kinderen geen geld zouden hebben om PlayStations te kopen, zouden ze wel verplicht zijn om buiten te gaan ravotten en voetballen,” aldus Green. “Engeland zou het beste voetbalteam hebben, indien we elke PlayStation en elk videogame bij Britse gezinnen zouden kunnen weghalen en vernietigen.”

Hij wijst erop dat armere landen, zoals Argentinië en Brazilië, wel wereldvoetballers voortbrengen. “Kinderen kunnen daar dikwijls niet anders doen dan voetballen,” zegt Green nog. “Wij leven echter in een land met veel keuzemogelijkheden en is het niet meer nodig om aan zijn levenssituatie te proberen ontsnappen.”

13:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engeland, sport, voetbal, robert green, videogames |  Facebook |

31-07-07

Britse moslims tegen varkensvleesverwerking

Moslims uit het Engelse Rugby zijn woedend over de komst van een fabriek die hondenvoer zal produceren. Dat hondenvoer wordt immers gefabriceerd op basis van varkensvlees en de moslims zeggen dat dit onreine vlees, dat ze niet mogen nuttigen, via de schoorstenen van de fabriek hun lichaam zal bereiken. De bouwers van de fabriek geven toe al bijzonder veel klachten te hebben ontvangen.

“De meerderheid van het hondenvoer wordt van varkensvlees gemaakt, dat onze kleding en lichaam via de lucht zal vervuilen,” voeren de islamitische buurtbewoners aan. “De moslimgemeenschap zegt dat hun recht op hun geloof is geschaad en eisen dat de fabriek een andere locatie krijgt,” aldus de Britse krant Daily Mail. Het Britse Environmental Health Agency heeft beslist de zaak te onderzoeken.

Woordvoerders van the Cotton Park Residential Association, de bouwer van de fabriek, geven toe veel klachten te hebben binnen gekregen. Ze voeren aan het probleem niet voorzien te hebben en de opmerkingen van de buurtbewoners ernstig te nemen. Maar tegelijkertijd wordt er aan toegevoegd dat de fabriek ook rundvlees zal gebruiken, wat dan weer tot prostest bij de Hindoes zou kunnen leiden.

15:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engeland, voeding, religie, islam |  Facebook |