05-10-16

Epidemies worden door economische conjunctuur beïnvloed

De economische conjunctuur heeft een duidelijke impact op de verspreiding van besmettelijke ziektes. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Bocconi University. De onderzoekers zeggen immers vastgesteld te hebben dat epidemies zich tijdens een economische hoogconjunctuur sneller verspreiden. Tijdens een economische bloeiperiode kunnen immers meer reizigers worden geregistreerd, waardoor ook meer contacten worden geteld en besmettingen een grotere kans krijgen zich te verspreiden. Het sluiten van scholen en transportnetwerken blijken volgens de onderzoekers meestal ook geen efficiënte ingrepen zijn om het probleem aan te pakken.

“Transport heeft een sterke impact op de verspreiding van besmettelijke ziektes,” benadrukt onderzoeksleider Jérôme Adda, professor economie aan de Bocconi University. “Vastgesteld werd onder meer dat de opening van een nieuwe lijn voor hogesnelheidstreinen ook virussen de mogelijkheden bieden zich sneller te verplaatsen.” De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekers de mogelijkheid bieden of bij een uitbraak van besmettelijke ziektes afdoende maatregelen te nemen. Daarbij wordt wel opgemerkt dat de efficiëntie van sommige maatregelen afhankelijk zijn van de karakteristieken van de verschillende ziektes.

“Niet alle maatregelen blijken echter uiteindelijk een meerwaarde op te leveren,” waarschuwt professor Adda. De sluiting van scholen kan de verspreiding van virussen tegengaan, op voorwaarde dat de incubatieperiode voldoende kort is. Maar wanneer verder wordt gekeken, blijkt die maatregel toch geen oplossing te bieden, tenzij de verloren schooldagen op andere ogenblikken in het academisch jaar kunnen worden gerecupereerd. Ook het afsluiten van de transportnetwerken blijkt alleen in heel extreme crisissen, zoals de uitbraak van de zwijnengriep op het einde van het voorbije decennium, een kostenefficiënte operatie.”

Lees Verder

17:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: epidemie |  Facebook |

18-03-13

Risico op pest mag niet helemaal worden uitgesloten

Een grote uitbraak van de pest behoort nog altijd tot de mogelijkheden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Centre d'Agents Pathogènes et Biotechnologies pour la Santé (CPBS) van de Université Montpellier in Frankrijk naar de grote uitbraak van de pest in Marseille, waarbij in het eerste kwart van de achttiende eeuw ruim honderdduizend doden vielen. Er zijn volgens de onderzoekers duidelijk een aantal factoren aanwezig die de uitbraak van een nieuwe epidemie niet helemaal kunnen uitsluiten.

"De pest is bij definitie een terugkerende infectieziekte die de longen aantast en bijzonder besmettelijk is, waardoor grote epidemieën mogelijk worden," merkt onderzoeksleider Christian Devaux op. "De geschiedenis toont aan dat populaties over de hele wereld in de loop van de geschiedenis het slachtoffer zijn geworden van de pest. Geraamd wordt dat tijdens de grote pestuitbraak van de veertiende eeuw wereldwijd 75 miljoen doden zijn gevallen." Onder meer transport en handel vormen volgens de Franse wetenschapper een risico op een nieuwe verspreiding van de pest.

Daarnaast wijst hij op nieuwe risico's in ontwikkelingslanden, waar resistente pathogenen zich op dit ogenblik volgens de Franse onderzoeker bijzonder snel verspreiden. Ook wijst Devaux op de noodzaak van een efficiënt management van epidemies in de toekomst. "Vrees voor een infectie kan een negatieve impact hebben op de economie, onder meer door een verlies van toerisme en paniek," voert hij aan. "De geschiedenis heeft uitgewezen dat het verstrekken van de noodzakelijke informatie en een verbetering van het management essentieel zijn om de omvang van de epidemies in te dijken."

Lees Verder

18:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pest, gezondheid, epidemie |  Facebook |