19-01-14

Werknemers rekenen steeds meer op erfenis voor pensioen

Werknemers die in de jaren zestig en zeventig van de voorbije eeuw zijn geboren, zullen steeds meer op erfenissen moeten rekenen om hun pensioen te financieren. Dat is de conclusie van een onderzoek van medewerkers aan het Britse Institute for Fiscal Studies, de Joseph Rowntree Foundation en de Economic and Social Research Council (ESRC). De onderzoekers merken op dat deze leeftijdsgroep in vergelijking met hun voorgangers in het algemeen onder meer op een lager inkomen moeten terugvallen, geen grotere financiële reserves hebben kunnen opbouwen en ook minder geneigd zijn om eigenaar van vastgoed te zijn en daarom hun pensioen op een alternatieve manier dienen te financieren.

“Geërfde rijkdom lijkt de enige belangrijke bron te zijn die de toekomstige groep gepensioneerden zou kunnen toelaten om over grotere financiële reserves te beschikken dan hun voorgangers,” merkt onderzoeksleider Andrew Hood, econoom bij het Institute for Fiscal Studies (IFS), op. “Sinds de tweede wereldoorlog hebben de opeenvolgende generaties telkens van een hoger inkomen en een hogere levensstandaard kunnen genieten dan hun voorgangers, dankzij het toenemend bruto binnenlands product dat hun land genereerde. Aan die trend is het voorbije decennium echter abrupt een einde gekomen. De huidige generatie werknemers heeft niet langer een grotere bestedingskracht dan zijn voorgangers.”

“De hedendaagse werknemer heeft echter ook het grootste gedeelte van zijn inkomen al besteed,” zegt Andrew Hood nog. “Er werd niet meer gespaard dan bij eerdere generaties het geval was. Daardoor dreigt de volgende generatie gepensioneerden op beperktere financiële reserves te zullen moeten terugvallen. De enige compensatie die ze kunnen verwachten is een erfenis. In de generatie die geboren was in het begin van de jaren veertig, kon 28 procent rekenen op een mogelijke erfenis. Bij de generatie die geboren werd op het einde van de jaren zeventig is dat echter gestegen tot 70 procent. Maar ook die erfenissen zijn onevenwichtig verdeeld. De meest kapitaalkrachtige groep heeft ook uitzicht op de grootste erfenis.”

Er moet volgens de onderzoekers bovendien worden opgemerkt dat erfenissen ook steeds vaker binnen één huisgezin zullen worden geconcentreerd. “De meeste begunstigden hebben immers ook een partner die zelf eveneens op een erfenis kan rekenen,” benadrukt Andrew Hood. “Al die elementen wijzen erop dat het fortuin van jongere generaties op langere termijn vaker zal worden gebaseerd op de rijkdom die van de ouders kan worden geërfd dan bij hun voorgangers het geval was. Groepen die niet op een belangrijke erfenis kunnen rekenen, dreigen financieel meer problemen te zullen krijgen dan de vorige lichtingen gepensioneerden.”

Lees Verder

11:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen, erfenis |  Facebook |

01-10-11

Motivering schenkingen diverser dan gedacht

De motiveringen om schenkingen op te nemen in een erfenis blijken veel diverser te zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Center on Philantropy aan de Indiana University. Er wordt aan toegevoegd dat een identificatie met het goede doel vaak een cruciale motivatie vormt om een schenking te overwegen, terwijl onderzoek daar in het verleden volgens de onderzoekers weinig aandacht aan heeft besteed.

De onderzoekers merken op dat er in de Verenigde Staten elk jaar een bedrag van 23 miljard dollar wordt geërfd. Er wordt aan toegevoegd dat schenkingen 10 procent van de inkomsten van goede doelen vertegenwoordigen. Toch blijkt slechts 8 procent van de Amerikaanse bevolking in zijn erfenis een schenking te doen. Dat cijfer is volgens de onderzoekers meer dan een eeuw nagenoeg onveranderd gebleven.

"De motivaties achter schenkingen zijn veel gevarieerder dan men denkt," merkt onderzoeksleider Adrian Sargeant op. "Onder meer een gebrek aan behoefte binnen de eigen familie kan tot schenkingen aanzetten, maar sommige mensen willen met dergelijke initiatieven ook eeuwig voortleven, terwijl anderen bewust een verschil willen maken. In een aantal gevallen zitten achter schenkingen ook kwaadaardigheid. Tot nu toe werd aan het fenomeen van identificatie echter bijzonder weinig aandacht geschonken."

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: erfenis, goede doelen, schenking |  Facebook |