29-04-13

Estland is Europees marktleider in duurzame energie

Estland is Europees marktleider in duurzame energie. Dat is de conclusie van een rapport van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek. Daarin wordt opgemerkt dat Estland op weg is om de eerste natie te worden die aan energiedoelstellingen van de Europese Unie voldoet. Volgens het Estse Europarlementslid Kristiina Ojuland heeft dat succes ongetwijfeld te maken met een duidelijk politiek beleid en een engagement voor investeringen in de sector, maar ook de open geest die bij de lokale bevolking aanwezig is ten opzichte van hernieuwbare energie.

Lees Verder

15:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: estland, duurzame energie |  Facebook |

04-01-12

Rusland verzet zich tegen erkenning Estse verzetstrijders

Rusland heeft Estland gewaarschuwd af te zien van een controversieel wetsvoorstel rond de erkenning van vrijheidsstrijders tijdens de tweede wereldoorlog. Esten die tijdens die tweede wereldoorlog met de Duitse Nazi-troepen hebben samengewerkt tegen de Sovjet-Unie zouden daardoor het statuut van vrijheidsstrijder kunnen krijgen. Rusland zegt dat het onaanvaardbaar zou zijn dat die wetgeving de veteranen van een divisie Waffen-SS die tegen het einde van de oorlog werd opgericht op bezet Sovjet-gebied, zou eren.

"Het is niet aanvaardbaar dat misdaden, gepleegd door Estse Nazi-collaborateurs, zouden worden erkend als een strijd voor nationale vrijheid," waarschuwde de Russische ambassade in Estland, een voormalige republiek van de Sovjet-Unie. Het ministerie van defensie van Letland wil het wetsvoorstel aan het parlement voorleggen. Eerdere pogingen zes jaar en twee jaar geleden om een gelijkaardige wet te stemmen, mislukten.

Mart Laar, minister van defensie van Estland, wijst de Russische betichtingen van de hand. "Het wetsvoorstel is gericht op iedereen die gewapend strijd heeft gevoerd voor de onafhankelijkheid van het land," aldus Laar. "Er is helemaal geen sprake van dat het wetsvoorstel specifiek is gericht op gewezen leden van de Waffen-SS. Estland heeft eerder al zowel het fascisme als het communisme veroordeeld en blijft ook bij die stelling. Het is echter niet goed voor het imago van Estland dat daarbij op een bepaalde manier aan stemmingmakerij wordt gedaan."

18:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: estland, rusland |  Facebook |

20-08-10

Grotere inspraak Europese Commissie in regionale fondsen

savisaar.jpgDe regionale budgetten van de Europese Unie moeten worden behouden op hun huidig niveau, maar de Europese Commissie zou een grotere inspraak moeten krijgen in de toewijzing van de financiële middelen. Dat heeft Edgar Savisaar, burgemeester van de Estse hoofdstad Tallinn, gezegd in een interview met het magazine Euractiv. Savisaar maakt daarin zijn beklag over een gebrek aan coherentie in de toewijzing van de budgetten. Er is volgens de burgemeester van Tallinn op dit ogenblik weinig transparantie over de aanduiding van de regionale projecten die financieel worden ondersteund met Europees geld. Het regionale budget vertegenwoordigt ongeveer 33 procent van de totale Europese begroting.

"Het regionaal budget van de Europese Unie moet op zijn huidige niveau worden behouden, op voorwaarde dat een belangrijk gedeelte van de beslissings-macht van de lidstaten wordt overgeheveld naar de Europese Commissie," merkt Edgar Savisaar op tegenover Euractiv. "Dat zou immers betekenen dat ook regio's, die op dit ogenblik door de nationale overheden worden genegeerd, in aanmerking zouden kunnen komen voor ondersteuning." Savisaar, leider van de Estse centrumpartij Keskerakond en gewezen eerste minister van Estland, merkt daarbij op dat de structurele fondsen van de Europese Unie een belangrijk rol hebben gespeeld in de verbetering van de levenskwaliteit in Tallinn.

Savisaar merkt daarbij op dat nagenoeg de helft van het investeringsbudget van Tallinn bestaat uit middelen uit het regionale fonds. Zonder de Europese steun zouden volgens hem een aantal grote wegenwerken in Tallinn zonder Europese steun onmogelijk zijn geweest. "Het probleem is echter dat de huidige Estse regering zijn dossiers niet tijdig heeft ingediend bij de Europese Unie en ook niet de voldoende administratieve capaciteiten heeft om de fondsen op een verantwoorde manier te verdelen." Savisaar argumenteert verder dat grote metropolen en hoofdsteden in het algemeen op bijkomende ondersteuning zouden moeten kunnen rekenen, aangezien ze de groeimotor van de lidstaten zijn, maar ook met de grootste sociale problemen worden geconfronteerd.

02-11-08

Dreiging schrapt voor Estse domeinbeheerder

estdomains-to-be-shut-down-160x120De Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) heeft het contract met domeinbeheerder EstDomains uit Estland stopgezet. De voorzitter van de domeinbeheerder is immers veroordeeld voor kredietkaartfraude, het witwassen van geld en valsheid in geschrifte. De Estse beheerder voert echter aan dat de betrokkene al vervangen is. ICANN gaat het dossier nu eerst opnieuw bekijken vooraleer er een definitieve beslissing wordt genomen. Diverse leveranciers van online beveilingsproducten hebben echter al positief gereageerd op de schrapping van EstDomains.

"Domeinbeheerder EstDomains uit Estland mag niet langer domeinnamen uitdelen aan gebruikers," aldus het magazine Computable. "De ICANN heeft de overeenkomst stopgezet, omdat Vladimir Tsastsin, voorzitter van EstDomains is veroordeeld voor creditcardfraude, het witwassen van geld en valsheid in geschrifte. In de reglementen van de internetbeheerder staat vermeld dat ICANN in dergelijk geval de overeenkomst mag stopzetten. Tsastsin is volgens ICANN ondanks de veroordeling nog altijd voorzitter van EstDomains."

Dit laatste wordt door de Estse domeinbeheerder echter ontkend. Daar wordt benadrukt dat de voorzitter al in juni van dit jaar is opgestapt. De ICANN werd daarvan echter niet op de hoogte gesteld, omdat EstDomains niet zou geweten hebben dat dit noodzakelijk was. Leveranciers van online beveiligingsproducten vinden de schrapping van EstDomains echter terecht omdat de Estse domeinbeheerder websites voor malware-leveranciers zou registreren. Bij EstDomains zijn 281.000 domeinen geregistreerd.

Volgens de Amerikaanse krant The Washington Post is minstens één derde daarvan productent van junkmail. Tsastsin heeft tegen zijn veroordeling beroep aangetekend.

20:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, icann, estland |  Facebook |