21-07-12

Brazilië realiseert primeur met ethanol-fabriek op basis van algen

Brazilië gaat in de noordoostelijke staat Pernambuco eind volgend jaar een fabriek voor biobrandstoffen op basis van algen bouwen. Met het project, dat door de Oostenrijkse groep SAT wordt gerealiseerd, is een investering gemoeid van 9,8 miljoen dollar. Het initiatief is wereldwijd de eerste fabriek voor biobrandstoffen op basis van algen. De fabriek wordt opgetrokken op een suikerplantage die ethanol produceert. De nieuwe installaties zullen gebruik maken van de koolstofdioxide die door de ethanol-productie wordt uitgestoten om het fotosynthese-proces in de algen te versnellen en bovendien de emissies van vervuilend gas in het milieu te reduceren. Rafael Bianchini, hoofd van de Braziliaanse dochteronderneming van SAT, merkt op dat elke liter ethanol één kilogram koolstofdioxide uitstoot. Die emissie zal gebruikt worden om de nieuwe fabriek te voeden.

Lees Verder

14:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brazilië, ethanol, algen |  Facebook |

15-03-10

Verenigde Staten plant langste ethanol-pijpleiding ter wereld

In de Verenigde Staten hebben de pijpleiding-bouwer Magellan Midstream Partners en ethanolproducent Poet bekend gemaakt een ethanol-pijpleiding te willen aanleggen tussen de graanvelden en raffinaderijen in het Midwest (Zuid-Dakota) en de markt van de eindgebruiker aan de Oostkust (New Jersey). De pijpleiding krijgt een lengte van 2.700 kilometer. Dat moet de eerste ethanol-pijpleiding van de Verenigde Staten worden. Indien het project gerealiseerd wordt, zou het ook de langste ethanol-pijpleiding van de hele wereld worden. Met het project is een bedrag gemoeid van 4 miljard dollar. De pijpleiding zou op het vlak van uitstoot van broeikasgassen 30 procent efficiënter zijn dan de spoorwegen en bijna 90 procent efficiënter dan het wegvervoer. De Verenigde Staten overwegen om in juni van dit jaar het gehalte ethanol in benzine van 10 procent tot 15 procent te laten opdrijven.

"John D. Rockefeller kondigde lang geleden al aan de het transport van vloeibare brandstoffen over langere afstanden beter kon gebeuren met een pijpleiding in plaats van met vrachtwagens of treinen," aldus het magazine Fortune. "In samenwerking met constructeur Magellan Midstream Partners wil ook Poet, de grootste ethanol-producent van de Verenigde Staten, dat principe toepassen voor het transport van milieuvriendelijke brandstoffen." De pijpleiding zou zeven staatsgrenzen overschrijden en een capaciteit hebben van ongeveer 240.000 vaten per dag. Om het project te kunnen realiseren is er volgens Don Wellendorf, chief executive van Magellan, echter een kredietgarantie van de Amerikaanse overheid nodig voor 80 procent van de investering. Wellendorf zegt niet te willen investeren in een project dat alleen maar leefbaar is zolang de overheid interesse heeft in ethanol.

Poet en Magellan voeren aan dat het project 80.000 banen zou creëren, hoewel de pijpleiding zelf direct slechts 143 jobs zou voorzien nadat de constructie is afgewerkt. Daarnaast wordt opgemerkt dat de pijpleiding 6,6 miljard dollar zou bijdragen aan de Amerikaanse economie. De Amerikaanse regering wil de jaarproductie van ethanol over een periode van twaalf jaar opdrijven tot 36 miljard gallon. Op dit ogenblik bedraagt die productie 12 miljard gallon. Critici merken echter op dat de energieprijzen sinds vorig jaar opnieuw zijn gedaald, wat minder positief is voor ethanol. Bovendien wordt opgemerkt dat ethanol inmiddels een gedeelte van zijn milieuvriendelijk imago is kwijtgeraakt. Daarbij wordt opgemerkt dat de uitstoot van de graanaanplantingen voor ethanol de milieuvoordelen van de brandstof compleet opheffen.

16:20 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, verenigde staten, ethanol |  Facebook |

20-09-09

Brazilië wil regenwoud beschermen tegen suikerplantages

De Braziliaanse regering heeft bekend gemaakt om suikerplantages in milieugevoelige gebieden te verbieden. Brazilië kent een snelgroeiende biobrandstoffen-industrie, maar gevreesd wordt dat die ontwikkeling de ontbossing van het Amazone-gebied zal versnellen. Carlos Minc, Braziliaans minister van milieu, stelt dat ethanol op basis van suikerriet in de toekomst 100 procent duurzaam zal moeten zijn. In de plannen van de Braziliaanse regering zouden de suikerplantages nog maar 7,5 procent van het totale Braziliaanse grondgebied mogen omvatten. Dat komt overeen met een oppervlakte van 64 miljoen hectaren. Verder wordt opgemerkt dat er voor de aanleg van nieuwe plantages geen terreinen meer zullen mogen vrijgemaakt worden. Verwacht wordt dat het plan volgend jaar aan het Braziliaanse Congres zal worden voorgelegd.

22:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amazone, brazilie, milieu, ethanol, regenwoud |  Facebook |

20-06-09

Amerikaanse raffinaderijen lonken naar ethanolfabrieken

ethanolHet Amerikaanse petroleumbedrijf Sunoco nam onlangs voor een spotprijs de failliete ethanolfabriek Northeast Biofuels in de staat New York over. Daarmee treedt het bedrijf in het spoor van een aantal sectorgenoten die hun oog steeds meer laten vallen op alternatieve energiebronnen. Dat is volgens Daniel Flynn, analist hernieuwbare energieën bij het adviesbureau Alaron Trading, een duidelijke trend aan het worden, vooral met het oog op de Amerikaanse overheidsinspanningen om duurzaamheid te promoten. De ethanolfabrieken vormen een aantrekkelijke prooi. Ze zijn immers zwaar getroffen door de financiële crisis, met zware kredietbeperkingen de dalende prijzen op de graanmarkten, de basisgrondstof voor ethanol.

"Eerder dit jaar nam Valero Energy, de grootste onafhankelijke olieraffineerder van de Verenigde Staten, het failliete VeraSun Energy, de tweede grootste Amerikaanse ethanolproducent over voor een bedrag van 477 miljoen dollar," aldus het persbureau Associated Press. "Suneco betaalde amper 8,5 miljoen dollar voor Northeast Biofuels, waarvan de waarde eerder geraamd was op 200 miljoen dollar. De voorbije jaren nam Marathon Oil ook al grotere aandelen in ethanolfabieken in Illinois en Ohio, elk met een jaarcapaciteit van meer dan één miljoen gallons. Suneco wil 20 miljoen dollar investeren in de renovatie van de fariek van Northeast Biofuels om de jaarcapaciteit op te drijven tot honderd miljoen gallons."

"De grote olieraffinaderijen controleren op dit ogenblik al 7 procent van de Amerikaanse ethanolproductie," stipt Daniel Flynn aan. "Veel van deze ethanolfabrieken hebben het bijzonder moeilijk om het hoofd boven water te houden. Het zou voor de grote bedrijven wel eens het ideale ogenblik zijn om in de markt te stappen. De olieraffinaderijen staan onder steeds grotere druk om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren en nieuwe manieren te vinden om aan de steeds strenge milieunormen te voldoen, maar stuiten daarbij op mogelijkheden om ook koopjes te doen." Sunoco geeft toe dat ethanol de mogelijkheid biedt om een mogelijke groeimarkt te betreden. Op dit ogenblik zijn er in de Verenigde Staten ongeveer tweehonderd ethanolfabrieken, maar een twintigtal ligt op dit ogenblik stil, waarvan de helft door een faillissement.

Dat biedt mogelijkheden voor de grote olieraffinaderijen, die veel grotere financiële reserves hebben. "De ethanolsector heeft het op dit ogenblik bijzonder moeilijk, maar de vraag naar de brandstof zal in de toekomst ongetwijfeld opnieuw stijgen," aldus Sander Cohan, alternatief brandstofspecialist bij Energy Security Analysis. "De fabrieken zullen in de toekomst dan ook in waarde stijgen." Hij stelt wel dat het twijfelachtig is dat de grote petroleumbedrijven, zoals Exxon Mobil, Chevron en ConocoPhillips, zich op die markt zullen begeven. De ethanolproductie zou voor die bedrijven immers slechts een marginale activiteit zijn.

17:08 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: petroleum, ethanol, raffinage |  Facebook |

11-01-09

Ethanol heeft het moeilijk om te overleven

verasunnewlogo-copyVeraSun Energy, de tweede grootste ethanol-producent van de Verenigde Staten, heeft beslist om drie productiesites stil te leggen. Daarmee wil het bedrijf de dalende vraag opvangen. Bovendien kunnen de marktprijzen voor ethanol volgens VeraSun Energy niet langer de productiekosten dekken. Het bedrijf besloot zijn fabrieken in Bloomingburg (Ohio), Albion (Nebraska) en Linden (Indiana) stil te leggen. De drie sites hebben elk een jaarlijkse productiecapaciteit van 110 miljoen gallons. Door de wisselende graanprijzen krijgen de producenten van ethanol het moeilijk om nog winst te maken. Eerder al maakte Pacific Ethanol bekend dat het de productie in Madera (Californië) stillegt. Aventine Renewable Holdings schort de bouw van een fabriek in Aurora (Nebraska) voor een half jaar op.

"Het zijn op dit ogenblik bijzonder moeilijke marktomstandigheden," aldus Joseph Gomes, analist bij het investeringsfonds Oppenheimer uit New York, tegenover de financiële nieuwsdienst Bloomberg. "Bedrijven die hun voorraden op de dagelijkse markt kopen, kunnen op zijn best een break-even bereiken." De graanprijzen stegen tijdens de eerste helft van vorig jaar met 58 procent, maar staan vandaag 13 procent beneden het prijsniveau van januari vorig jaar. VeraSun Energy vroeg in oktober vorig jaar een gerechtelijk akkoord aan. Het bedrijf was door de volatiele graanprijzen in financiële moeilijkheden geraakt. VeraSun zegt dat een sluiting van de drie fabrieken in de huidige marktomstandigheden de beste keuze was. Er werd niet bekend gemaakt wanneer de drie sites weer opnieuw operationeel zouden worden.

Wanneer nog meer bedrijven de productie van ethanol nog verder terugschroeven, zou de sector later op het jaar volgens Gomes opnieuw winstgevend kunnen worden. Maar hij vraagt zich af de ethanolbedrijven het zo lang zullen kunnen uithouden. "Investeerders zijn immers niet geneigd om lang geduld te oefenen," stipt hij aan. Pacific Ethanol heeft het voorbije jaar 92 procent van zijn marktwaarde verloren. De voorbije zomer heeft ook Bill Gates, mede-oprichter van Microsoft, zijn belang in het bedrijf verkocht. Aventine is sinds juni 2006, toen het bedrijf voor het eerst op de beurs genoteerd stond, 99 procent van zijn waarde verloren. Biofuel Energy, dat in juni 2007 naar de beurs, verloor sindsdien 96 procent van zijn waarde. De grootste ethanoproducent van de Verenigde Staten is Poet uit Sioux Falls (South Dakota).

"Destijds was iedereen wild van ethanol," zegt Joseph Gomes nog. "De meeste bedrijven gingen zware leningen aan om ethanol-fabrieken te bouwen om van de nieuwe trend te kunnen profiteren. Het gevolg is nu echter dat er veel te veel voorraad is."

11:34 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, ethanol, verasun energy |  Facebook |

22-08-08

Waterstof kan goedkoper geproduceerd worden

Onderzoekers van de Ohio State University hebben naar eigen zeggen een efficiëntere manier ontwikkeld om uit ethanol en andere biobrandstoffen waterstof te maken. Ze stippen daarbij aan dat de nieuwe katalysator relatief goedkoop en gemakkelijker in het gebruik is dan andere technologieën die op dit ogenblik wereldwijd worden uitgeprobeerd. De onderzoekers stellen dat veel van die alternatieven gemaakt zijn uit kostbare metalen of alleen maar actief kunnen zijn bij heel hoge temperaturen.

Zo blijkt het veel gebruikte rhodium 9.000 dollar per ounce te kosten, terwijl de katalysator van Ohio ongeveer 9 dollar per kilogram kost. De onderzoekers van de Ohio State University hebben een donkergrijs poeder gecreëerd op basis kleine korrels calcium en cerium oxyde, een product dat geregeld gebruikt wordt in de keramische sector. De bovenlaag bestaat uit nog kleinere kobalt-deeltjes. Volgens de onderzoekers kan daardoor waterstof gewonnen worden met een efficiëntie van 90 procent. Dat gebeurt op een temperatuur van 350 graden Celcius, wat in de sector bestempeld wordt als vrij laag.

Het proces start met een vloeibare biobrandstof, zoals ethanol, die wordt opgewarmd en in een reactor wordt gepompt, waarna de katalysator een reeks chemische reacties op gang brengt die de vloeistof uiteindelijk omvormt tot een waterstofrijk gas. De combinatie van cerium oxyde en calcium voorkomt de vorming van carbon-deeltjes op het oppervlak van de katalysator. Op het einde van het proces worden restgassen, zoals carbon monoxide, carbon dioxide en methaan verwijderd en wordt de waterstof gezuiverd.

16:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biobrandstof, waterstof, ethanol |  Facebook |

01-10-07

Verenigde Staten heeft ethanolberg

De Amerikaanse ethanolmarkt is zwaar verzadigd. Dat is het gevolg van een beslissing van de Amerikaanse landbouwsector om massaal over te schakelen op ethanolproductie, terwijl het distributiesysteem die grotere aanvoer niet aankon. De ethanolprijzen zijn al enkele maanden gevoelig aan het dalen en een aantal bedrijven dreigt daardoor in de problemen te komen en eventueel zelfs zijn deuren te zullen moeten sluiten.

“Ethanol leek een nieuwe toekomst te schetsen voor het Amerikaanse platteland,” stipt de Amerikaanse krant The New York Times aan. “Er werden volop distillerijen gebouwd. De graan- en voedingprijzen stegen. Vorig jaar werd nog gesproken over een nieuwe goldrush. Maar aan die hoogconjunctuur lijkt een einde gekomen te zijn. Er is een duidelijk overaanbod op de ethanolmarkt.”

Er werden volgens de krant op korte tijd teveel nieuwe ethanol-installaties gebouwd. “Maar het distributiekanaal om die brandstof te verdelen, staat niet op punt,” aldus nog The New York Times. Sinds mei dit jaar zijn de ethanol-prijzen met dertig procent gedaald en die daling gaat almaar sneller. Men moet volgens de krant dan ook voorzichtig zijn met nieuwe investeringen.

Indien de prijzen nog verder dalen, dreigen heel wat kleinere Amerikaanse ethanol-producenten de deuren te moeten sluiten. Op dit ogenblik telt de Verenigde Staten 129 ethanolfabrieken, tegenover 81 in januari 2005. Bovendien zijn er nog 80 nieuwe fabrieken in opbouw of in uitbreiding. Maar al die ethanol moet vanuit de landbouwgebieden naar de kustregio’s gevoerd worden, waar er de grootste nood is aan ethanol.

Voor het transport van ethanol kunnen echter geen pijplijnen gebruikt worden, want het product zou de leidingen aantasten. Dus moet er gebruik gemaakt worden van vrachtwagens, schepen en treinen. Maar er is een tekort aan treinwagens om de extra brandstof te vervoeren en vele stations zijn niet ingericht om de ellenlange treinen te ontvangen. Er zijn ook niet altijd de geschikte pompen om de treinen snel te laden.

18:26 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, ethanol, landbouw, energie |  Facebook |