16-10-11

Zwitsers model oplossing voor etnische conflicten

Een vreedzame samenleving tussen verschillende culturen wordt niet bevorderd door een geïntegreerde coëxistentie, maar wel door duidelijk omschreven politieke en topografische grenzen die de verschillende groepen gescheiden houden. Dat is de conclusie van een onderzoek aan het New England Complex Systems Institute over het Zwitserse samenlevingsmodel. De onderzoekers merken op dat het Zwitserse model zou kunnen worden gebruikt om conflicten in gebieden met diverse culturele groepen te vermijden of op te lossen.

"De geschiedenis vermeldt talloze voorbeelden van etnisch geweld wanneer mensen van verschillende culturen samen proberen te leven, zoals bewezen wordt in het Midden-Oosten, Noord-Ierland of Joegoslavië," merkt onderzoeksleider Yaneer Bar-Yam op. "Opmerkelijk is echter dat Zwitserland - waar Fransen, Duitsers en Italianen en katholieken en protestanten proberen samen te leven - als het moderne symbool van een vreedzame natie naar voor wordt geschoven."

"Al deze groepen hebben in Zwitserland echter een duidelijk afgebakend gebied," voert Yaneer Bar-Yam aan. "De verschillende kantons kennen een relatief homogene bevolking en worden niet zelden door geografische barrières van elkaar gescheiden. Dat betekent dat de verschillende groepen zelden met elkaar in conflictsituaties terecht komen. Alleen in het noorden van Bern werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw een opstoot van geweld opgetekend. Dat werd echter opgelost door de kantons te herschikken."

Er wordt aan toegevoegd dat in Joegoslavië de politieke grenzen niet overeen kwamen met de afscheiding tussen de verschillende bevolkingsgroepen, wat tot gewelddadige conflicten leidde. "In homogene gebieden van het land bleef de vrede echter wel bewaard," benadrukken de onderzoekers.