09-06-14

Succesverhalen etnische minderheden hebben ook keerzijde

Getuigenissen over succesvolle Afro-Amerikanen hebben ook een negatieve keerzijde. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California en de University of Chicago. De onderzoekers waarschuwen dat deze positieve voorbeelden bij blanke Amerikanen het oordeel wekken dat minder succesvolle etnische minderheden voor een groot gedeelte zelf verantwoordelijk zijn voor hun beperkte verwezenlijkingen en betere resultaten zouden kunnen halen indien ze meer inspanningen zouden hebben gedaan. Er wordt aan toegevoegd dat deze invloed vaak wordt ontkend, maar worden die verklaringen door de praktijk tegengesproken.

Lees Verder

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: etnische minderheden |  Facebook |

16-02-14

Positief contact wapen tegen wantrouwen etnische minderheden

Het wantrouwen tegenover etnische minderheden kan door positieve contacten worden uitgegomd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oxford University. De Britse onderzoekers stellen dan ook dat een geregeld contact met etnische minderheden zou moeten bevorderd, waardoor de blanke Britse bevolking zich volgens hen minder bedreigd zou gaan voelen. De wetenschappers benadrukken dat een diverse populatie niet hoef te leiden tot een hoger niveau van wantrouwen, op voorwaarde dat de diverse groepen in de lokale gemeenschap wordt aangemoedigd of in staat wordt gesteld om op een positieve manier onderling contact te onderhouden.

Lees Verder

09:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: etnische minderheden |  Facebook |

11-10-13

Etnische minderheden hebben zakelijke rolmodellen nodig

Etnische minderheden moeten zich aan zakelijke rolmodellen kunnen spiegelen om tot de topkaders van het bedrijfsleven te kunnen doordringen. Dat zegt Sandra Kerr, campagnedirecteur van de Britse organisatie Race for Opportunity. Kerr voegt er aan toe dat bedrijfsleiders dan ook inspanningen moeten doen om etnische diversiteit te promoten en moeten bijdragen tot het creëren van rolmodellen om aan brede lagen van hun werknemers optimale carrièremogelijkheden te bieden. Opgemerkt wordt dat slechts 6 procent van alle bestuurders van de grote Britse ondernemingen afkomstig is uit een etnische minderheidsgroep, die in het land nochtans één op acht werknemers en een kwart van alle jongeren vertegenwoordigt.

“Veel werkgevers doen onvoldoende inspanningen om de veranderende demografie van de arbeidsmarkt te erkennen,” zegt Sandra Kerr, campagne-directeur van Race for Opportunity. “Het thema wordt omwille van zijn complexe problematiek al te vaak terzijde geschoven. Nochtans kunnen bedrijven een belangrijke rol opnemen en met eigen voorbeelden jongeren uit etnische minderheden aanzetten om voor de beste scholen en universiteiten te kiezen. Bovendien moeten werkgevers beseffen dat etnische diversiteit ook als een concurrentieel voordeel kan worden uitgespeeld. Al te vaak moet echter tijdens het rekruteringsproces nog altijd een onbewuste vooringenomenheid worden vastgesteld.”

“Het personeelsbestand van het bedrijf moet ook de samenstelling van het klantenbestand weerspiegelen,” verduidelijkt Sandra Kerr. “Uiteraard moeten verantwoordelijken voor human resources de belangen van de etnische minderheden ter harte nemen, maar het is absoluut noodzakelijk dat die beweging vanuit de top van de onderneming wordt gestuurd. Er zijn inmiddels al belangrijke stappen gezet om de toegang tot bestuursorganen voor vrouwen te vergemakkelijken, maar datzelfde kan niet worden gezegd voor etnische minderheden. Het is positief dat aan diversiteit wordt gewerkt, maar helaas blijkt daarbij een hiërarchie gehanteerd te worden waarbij gendergelijkheid prioriteit krijgt boven kansen voor etnische minderheden.”

Lees Verder

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: etnische minderheden, rolmodel |  Facebook |

10-01-12

Minder weerstand tegen hoger-opgeleide etnische minderheden

De weerstand tegen etnisch gemengde buurten neemt af wanneer de bewoners van de minderheidsgroep een hogere opleiding hebben genomen. Maar ook dan blijft de autotochtone populatie zoveel mogelijk buurten met een hoge concentratie van etnische minderheden vermijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van een wetenschapper aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De weerstand tegen etnisch gemengde buurten zou volgens het onderzoek in werkelijkheid nog groter kunnen zijn, aangezien respondenten vaak maatschappelijk gewenste antwoorden geven.

"De autotochtone Nederlandse bevolking heeft geen grote bereidheid om in een etnisch gemengde buurt, die ze met een educatief nadeel associëren, te wonen," merkt onderzoeker Marieke van Londen op. "Er wordt verondersteld dat de lager-opgeleide etnische minderheden anderen normen en waarden zouden hanteren. Wanneer duidelijk gemaakt wordt dat die minderheid uit een hoger-opgeleide populatie bestaat, neemt die weerstand gevoelig af. Maar ook dan zegt nog altijd één kwart van de respondenten niet te willen wonen in een buurt die voor meer dan de helft uit allochtonen bestaat."

Ook bij de steun voor etnische minderheden in het onderwijs worden volgens de onderzoekster gemengde antwoorden gegeven. "Er blijkt een groot verzet te zijn wanneer zou kunnen worden verondersteld dat de aandacht voor autochtone kinderen door die steun zou kunnen afnemen," merkt Van Londen op. "Wanneer echter aangegeven wordt dat kinderen uit etnische minderen daardoor grotere kansen kunnen krijgen, neemt die weerstand wel enigszins af."

17:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: etnische minderheden |  Facebook |

13-06-11

Jongeren uit etnische minderheden consumeren meer media

In de Verenigde Staten besteden jongeren uit etnische minderheden meer dan een halve dag aan mediaconsumptie. Dat is 4,5 uur meer dan bij blanke Amerikanen. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Northwestern University. De onderzoekers voegen er aan toe dat televisie onder alle jongeren het belangrijkste mediaplatform blijft, maar bij minderheden nemen elektronische gadgets zoals mobiele telefoons en iPods volgens de onderzoekers een steeds groter aandeel in de consumptie van mediacontent. Jongeren uit etnische minderen besteden dertien uur per dag aan mediaconsumptie.

De televisieconsumptie ligt bij etnische minderheden twee uur hoger dan bij blanke jongeren. Bij muziek is er een meerverbruik van één uur. Bij het computergebruik is er een verschil van anderhalf uur en bij videogames is er sprake van een meergebruik tussen dertig en veertig minuten. De onderzoekers voegen er aan toe dat de kloof in het mediagebruik tussen Afro-Amerikanen en blanken het voorbije decennium is verdubbeld. Bij Latino-Amerikanen is er sprake van een verviervoudiging.

Onderzoeksleider Ellen Wartello, professor aan de Northewestern University, stelde dat uit het onderzoek ook moet afgeleid worden dat jongeren steeds meer een sedentaire levensstijl beginnen aan te nemen. "Er moet dan ook gevreesd worden dat een aantal bestaande problemen, zoals obesitas bij kinderen, in de toekomst nog acuter zullen worden," merkt Wartello op. "Er moet dan ook worden aangestuurd op een grotere ouderlijke controle, met inbegrip van het instellen van een tijdslimiet en het opvolgen van de geconsumeerde content.

19:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: etnische minderheden, media |  Facebook |

09-06-11

Etnische minderheden zien sociale netwerken als campagneplatform

Etnische minderheden zijn meer geneigd om sociale netwerken te beschouwen als een platform om hun ideeën te verspreiden en steun te vinden voor hun zaak. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het Center for Social Impact Communication van de Georgetown University en Ogilvy Public Relations Worldwide. Daarbij wordt opgemerkt dat 65 procent van de Latino-Amerikanen en Afro-Amerikanen aangeven dat sociale netwerken de visibiliteit van hun zaak kunnen verbeteren. Bij blanke Amerikanen is dat slechts 60 procent.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat 58 procent van de Afro-Amerikanen en 51 procent van de Latino-Amerikanen ervan overtuigd is dat sociale netwerken een uitstekend platform vormen voor het verspreiden van ideeën. Bij de blanke Amerikanen is slechts 34 procent akkoord met die stelling. Ook zeggen 39 procent van de Afro-Amerikanen en 30 procent van de Latino-Amerikanen dat sociale netwerken kunnen helpen om steun te vinden voor een zaak. Ook daar is slechts 24 procent van de blanke Amerikanen het mee eens.

Er wordt wel opgemerkt dat zowel Latino-Amerikanen (57 procent) als blanke Amerikanen (47 procent) meer geneigd zijn om gewag te maken van een online vermoeidheid rond dergelijke bewegingen. Daarover wordt volgens hen teveel op het internet gecommuniceerd. Bij Afro-Amerikanen maakt daarentegen slechts 41 procent van een vermoeidheid. Volgens 75 procent van de blanken en 69 procent van de Latino-Amerikanen lijken dergelijke communicaties vaak op spam. Daar is slechts 55 procent van de Afro-Amerikanen het mee eens.

23-04-11

Etnische minderheden ondervertegenwoordigd in Britse televisiereclame

In slechts 5 procent van de reclamespots op de Britse televisie werd beroep gedaan op acteurs uit etnische minderheden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse reclame-regulator Clearcast, die alle reclamespots moet scannen vooraleer ze uitgezonden kunnen worden. Clearcast merkt op dat de etnische minderheidsgroepen in de Britse televisie-reclame dramatisch ondervertegenwoordigd zijn. Etnische minderheden vertegenwoordigen immers 13 procent van de Britse bevolking.

"Het voorbije jaar werden in Groot-Brittannië in totaal 34.499 reclamespots op televisie uitgezonden," meldt de Britse krant The Guardian. "In slechts 1.845 spots bleek beroep gedaan te zijn op acteurs uit etnische minderheden. Dat betekent slechts 5,3 procent van het totaal aantal spots. Bovendien bleek slechts 1.130 spots de hoofdrol voorbehouden te hebben voor een acteur uit een etnische minderheid, zoals Lenny Henry in de commercials voor Premier Inn."

"De resultaten van het onderzoek zijn bijzonder teleurstellend," merkt Saad Saraf, voorzitter van de afdeling etnische diversiteit van het Institute of Practitioners in Advertising, op. Er wordt aan toegevoegd dat acteurs uit etnische minderheden vooral werden ingeschakeld voor reclames rond vastgoed, huishoudelijke gereedschappen, online retail, entertainment en farmaceutica. Daarentegen was er geen enkele vertegenwoordiger van etnische minderheden in reclames voor tuinproducten of huishoudelektronica.

18-03-10

Amerikaanse etnische reclame minder crisisgevoelig

De reclamebestedingen in de Verenigde Staten zijn het voorbije jaar met 9 procent teruggevallen, maar in de bestedingen voor minderheidsgroepen is die daling minder uitgesproken. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Nielsen Company. Daarbij wordt opgemerkt dat de reclamebestedingen op de Latino-markt het voorbije jaar met 4,7 procent zijn teruggevallen tot 5,4 miljard dollar. Op de Afro-Amerikaanse markt werd een terugval met 7,3 procent opgetekend tot 1,9 miljard dollar. De totale reclamebestedingen in de Verenigde Staten bedroegen het voorbije jaar 117 miljard dollar. Op beide markten is de fastfood-sector de belangrijkste adverteerder, met 335 miljoen dollar op de Latino-markt en 87 miljoen dollar in de Afro-Amerikaanse sector. De belangrijkste fastfood-adverteerder is McDonald's.

Op de Latino-markt werd een daling met 38 procent opgetekend op de magazinemarkt, terwijl in de lokale kranten een daling met 25 procent werd opgetekend. Dat werd echter gecompenseerd door een stijging met 32 procent bij kabeltelevisie. Nielsen stelt daarbij dat negentien van de twintig grootste investeerders in televisiereclame hun bestedingen het voorbije jaar hebben opgedreven. Het grootste gedeelte van de reclamebestedingen op de Latino-markt ging naar de netwerktelevisie (2,9 miljard dollar). Daar werd echter wel een daling met 3,9 procent opgetekend. Op de Afro-Amerikaanse markt werd vooral een terugval opgetekend in netwerktelevisie (72 procent) en nationale magazines (33 procent). Dat werd echter opgevangen door een stijging met 35 procent tot 728 miljoen dollar bij kabeltelevisie, waarbij de twintig belangrijkste adverteerders allemaal hun bestedingen opdreven.

De zogenaamde spotradio realiseerde op de Afro-Amerikaanse markt de grootste reclame-omzet (748 miljard dollar), maar dat betekent wel een daling met bijna 10 procent tegenover het jaar voordien. Na de fastfood-sector is de automotive de tweede belangrijkste reclamesector op de Amerikaanse ethnische markt. Daar werd op de Latino-markt echter een daling met 39 procent tot 323 miljoen dollar opgetekend, terwijl op de Afro-Amerikaanse markt een terugval met 18 procent tot 86 miljoen dollar werd genoteerd. Op de Latino-markt werd de grootste groei opgetekend bij de aanbieders van satelliet-televisie (77 procent). Op de Afro-Amerikaanse markt werd de grootste groei opgetekend door verzekeringsbedrijven (29 procent), gevolgd door de autoverzekereringen (24 procent) en de filmindustrie (24 procent).