27-01-14

Hoger diploma geeft aan migrant een lichtere huidskleur

Hoogopgeleide Afro-Amerikanen lijken in de ogen van het publiek een lichtere huidskleur te krijgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de San Francisco State University bij een groep Amerikaanse universiteitsstudenten. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan een cultureel vooroordeel rond het verband tussen ras en intelligentie. Er wordt aan toegevoegd dat het fenomeen opduikt wanneer het individu wordt geconfronteerd met een cultureel incompatibele situatie. Dat probleem wordt volgens de onderzoekers uit de weg gegaan door aan de opgeleide Afro-Amerikanen een lichtere huidskleur toe te kennen.

“Algemeen wordt aangenomen dat hoogopgeleide etnische groepen in staat zouden zijn om raciale voordelen af te zwakken, maar in werkelijkheid wordt in de perceptie van de omgeving het etnische karakter van intellectueel succesvolle minderheden onderdrukt,” merkt onderzoeksleider Avi Ben-Zeev, docent psychologie aan de San Francisco State University, op. “Op die manier worden culturele percepties over ras en intelligentie bevestigd. Het fenomeen moet worden toegeschreven aan het feit dat de omgeving geconfronteerd wordt met een situatie die cultureel incompatibel wordt ervaren. Die tegenstelling wordt opgelost door aan de hoger opgeleide etnische minderheid een huidskleur toe te kennen die meer gelijkenissen vertoont met de meerderheid.”

De onderzoekers stelden vast dat de respondenten, die een aantal portretten van Afro-Amerikanen kregen voorgelegd, bleken nadien bij het vermelden van een hogere opleiding aan de betrokkenen een lichtere huidskleur toe te kennen. Meer dan 50 procent koppelde aan de betrokkene een lichtere huidskleur dan in werkelijkheid het geval was. Slechts 10 procent gaf een donkerder huidskleur aan. Wanneer echter het concept onwetendheid werd gehanteerd, bleken er veel minder afwijkingen in de antwoorden opgetekend te worden. De resultaten van het onderzoek hebben volgens de wetenschappers belangrijke implicaties. Het fenomeen wijst immers op een strategie om het bestaan van stereotype percepties te beschermen. Eerder werd al vastgesteld dat aan een zwartere huidskleur ook een agressiever karakter werd gekoppeld.

“Etnische miniderheden die ingaan stegen sociale stereotypes, blijken in de strategie om bestaande sociale normen te veranderen, dan ook geen efficiënt wapen te zijn,” zegt Avi Ben-Zeev nog.

Lees Verder

10:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diploma, etnische minderheid |  Facebook |

17-01-14

Etnische minderheid heeft grotere vrees voor online bedreigingen kinderen

Ouders uit etnische minderheidsgroepen vertonen een grotere vrees voor de negatieve invloeden van het internet op de veiligheid van hun kinderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northwestern University en Microsoft Research bij meer dan duizend ouders in de Verenigde Staten. De onderzoekers merken op dat het beleid rond de online beveiliging van jongeren de ouders als een homogene groep beschouwen, maar door die verkeerde veronderstelling de efficiëntie van de genomen maatregelen dreigt uit te hollen. Bovendien wordt aangevoerd dat de verschillende etnische groepen ook andere prioriteiten stellen bij de online beveiliging van hun kinderen.

Lees Verder

12:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: etnische minderheid |  Facebook |