31-10-10

Europees cultureel erfgoed krijgt eigen label

Monumenten die een symbool zijn van de Europese geschiedenis, moeten een Europees Erfgoedlabel krijgen. Dat is gebleken in de cultuur-commissie van het Europese Parlement. Daarbij werd beslist om een Europees Erfgoedlabel toe te kennen aan sites of monumenten die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Europese geschiedenis of cultuur en in de Europese integratie. Het voorstel werd in de cultuur-commissie unaniem goedgekeurd. Opgemerkt wordt dat het label jonge burgers duidelijk moet maken van hun gemeenschappelijk cultureel erfgoed. De cultuur-commissie hoopt dat het label het gevoel van de Europese identiteit ook zal stimuleren. Critici merken echter op dat de Europese Unie een synthetische Europese identiteit probeert te creëren.