22-11-12

Europees Parlement keurt afslanking vertaaldienst goed

Het Europese Parlement heeft ermee ingestemd om een gedeelte van zijn vertaaldienst af te bouwen. De inspanning vormt een onderdeel van een initiatief om het budget met ongeveer 8,6 miljoen dollar per jaar af te bouwen. In de toekomst zullen de plenaire vergaderingen van het Europese Parlement niet langer in de drieëntwintig officiële talen van de Europese Unie moeten worden vertaald. Dat proces is bijzonder duur en kan maanden aanslepen. De tussenkomsten zullen alleen in de originele taal worden weergegeven, maar zullen op vraag van een lidstaat nog wel worden vertaald. Verslaggevers Stanimir Ilchev weigerde om de sessies alleen in het Engels te vertalen. Dat zou volgens hem taalkundig oneerlijk zijn.

Lees Verder

16:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europees parlement, vertaling |  Facebook |

19-04-12

Europees Parlement installeert maffia-commissie

Het Europees Parlement heeft een nieuwe maffia-commissie geïnstalleerd. Die commissie moet de strijd tegen de georganiseerde misdaad, corruptie en witwas-praktijken coördineren. De leden van de commissie, die onder leiding staat van het Italiaanse liberale europarlementslid Sonia Alfano, krijgt het recht om plaatsbezoeken af te leggen en hoorzittingen te organiseren met de Europese Unie en nationale instellingen uit de hele wereld. Ook kan er beroep worden gedaan op getuigenissen van bedrijfsleiders, ambtenaren, slachtoffers, rechters en politiemensen.

De maffia-commissie is een initiatief van het Italiaanse europarlementslid Rosario Crocetta, die door zijn activiteiten tegen de Siciliaanse georganiseerde misdaad al tien jaar lang onder politiebescherming staat. Vier jaar geleden ontdekte de Italiaanse politie een complot om Crocetta te vermoorden. Sindsdien geniet hij dezelfde bescherming als de hoogste politieke vertegenwoordigers van het land. Drie jaar geleden werd Crocetta tot Europees parlementslid verkozen. Sindsdien heeft hij gestreefd naar een Europees antwoord tegen de verspreiding van de georganiseerde misdaad.

De georganiseerde misdaad is volgens Crocetta niet langer een lokaal onderwerp, maar een Europees probleem. Voorzitter Sonia Alfano heeft beloofd dat de commissie ervoor zal zorgen dat op de kortste tijd een algemeen actieplan zal worden uitgewerkt om de georganiseerde misdaad en de criminele economie in de hele Europese Unie te bestrijden. Volgens Alfano zal er ook een zero-tolerantie worden gehanteerd tegenover iedereen die betrokken is geweest bij de georganiseerde misdaad.

Lees Verder

15:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europees parlement, maffia |  Facebook |

08-07-10

Europees Parlement wil specifieke wetgeving bio-afval

De Europese Commissie zou een specifieke wetgeving moeten uitwerken voor de verplichte recyclage van bio-afval, met inbegrip van tuinafval en voedingsresten van restaurants en voedselverwerkende nijverheid. Dat heeft het Europese Parlement gezegd. In een resolutie, opgesteld door het Portugese europarlementslid José Manuel Fernandes, wordt opgemerkt dat de regelgeving voor het verwerken van organisch afval gefragmenteerd blijft, terwijl de huidige legale instrumenten niet voldoende zijn om de gestelde doelstellingen te bereiken. Er wordt aan toegevoegd dat een specifieke directieve zou leiden tot een grotere duidelijkheid, betere controlemogelijkheden en een grotere afdwingbaarheid en bovendien aanleiding zou geven tot een grotere wetszekerheid, wat op lange termijn het vertrouwen van investeerders zou ondersteunen.

Aan de Europese Commissie werd daarom gevraagd om de bestaande wetgeving aan te passen en tegen het einde van het jaar een nieuwe directieve uit te werken. Volgens het Europese Parlement zou in die directieve een verplicht gescheiden inzamelingssysteem moeten worden uitgestippeld om de lidstaten van de Europese Unie te helpen om hun doelstellingen op het gebied van recyclage en hernieuwbare energie tegen het einde van het decennium te helpen realiseren. Ook wordt gevraagd dat op basis van kwaliteit verschillende classificaties voor compost-types zou uitgewerkt worden. Ook zouden de Europese Commissie en de lidstaten acties moeten ondernemen om het publieke bewustzijn op het gebied van afvalpreventie en recyclage te verbeteren. Bio-afval is één van de prioriteiten van het opeenvolgende Europese voorzitterschap van Spanje, België en Hongarije.

Eerder dit jaar had de Europese Commissie een afzonderlijke directieve voor bio-afval verworpen. Daarbij werd opgemerkt dat in de huidige Europese wetgeving geen elementen aanwezig zijn die de lidstaten zouden kunnen verhinderen om op het gebied van bio-afval strengere normen op te leggen. "De vorderingen die daarbij in een aantal lidstaten werden gerealiseerd, tonen aan dat het bestaande wettelijk kader een uitstekende basis vormt voor een efficiënt beheer van bio-afval," aldus de Europese Commissie. "De beschikbare instrumenten moeten efficiënter worden toegepast en de lidstaten moeten de beheersopties kiezen die het best in hun nationale context passen." Er werd wel aan toegevoegd dat op Europees vlak een aantal ondersteunende initiatieven, zoals de ontwikkeling van normen voor compost, zouden kunnen ontwikkeld om nationale acties te ondersteunen.

15:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europees parlement, bio-afval |  Facebook |

17-10-06

Europarlement in greep bedrijfslobby

Het bedrijfsleven heeft een grote invloed op het Europees Parlement en de bedrijvenlobby is veel te ondoorzichtig. Dat is de conclusie van een rapport van de organisatie Corporate Europe Observatory (CEO). Parlementsleden zeggen echter heel goed in staat te kunnen zijn de bedoelingen van die lobby's te kunnen achterhalen.

Volgens het rapport over proberen bedrijven op verschillende manieren om via Europarlementariërs de Europese wet- en regelgeving te beïnvloeden. "Inmenging in de vele informele clubjes die bestaan onder Europarlementsleden, is een veelvoorkomende maar ondoorzichtige manier," aldus het rapport. Bedrijven zouden bovendien jaarlijks tot 25.000 euro om lid te kunnen worden van een MEP-industrieforum, terwijl ze ook allerlei lunchsamenkomsten sponsoren.

Geopperd wordt dat de Europese parlementsleden het zo druk hebben dat ze vaak aan een goed argument genoeg hebben om een beslissing te nemen. Daarom zouden bedrijven zo vroeg mogelijk in het beslissingsproces cruciale parlementsleden proberen te benaderen. Bovendien is het volgens het rapport veel te onduidelijk wie er achter de sponsoring van bepaalde activiteiten zit en waar de informatie van de parlementsleden vandaan komt.

Het rapport vindt het zorgwekkend dat de parlementsleden voor achtergrondinformatie naar een bedrijfslobby stappen. De organisatie pleit ervoor dat het Europese Parlement investeert in onafhankelijke interne kenniscentra binnenshuis. Ook pleit de organisatie voor een verplichte registratie van groepen waarin twee of meer europarlementariërs en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven samen in zetelen.

16:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europees parlement |  Facebook |