13-03-13

Twijfels over plannen Europese Commissie voor milieuvriendelijk autovervoer

De plannen van de Europese Unie om het autovervoer op milieuvriendelijke basis te organiseren, worden bemoeilijkt door een aantal lidstaten, die zich verzetten tegen de maatregelen die zouden worden gevraagd voor het opzetten van de noodzakelijke infrastructuur. Het autoverkeer is op dit ogenblik verantwoordelijk voor 12 procent van de totale uitstoot van koolstofdioxide in de Europese Unie. Verwacht wordt dat dit aandeel nog zal toenemen. Op dit ogenblik in het Europese transportnetwerk voor 94 procent afhankelijk van olie, waarvan 84,3 procent afkomstig is uit import uit vaak onstabiele regio's. Er wordt dan ook al langer erkend dat een grotere diversificatie van de brandstofbronnen noodzakelijk is.

Siim Kallas, Europees Commissaris van transport, had eerder dit jaar voorgesteld om het aantal laadpunten voor alternatieve brandstoffen, zoals elektriciteit, waterstof of gas, minstens te vertienvoudigen. Verscheidene lidstaten van de Europese Unie hebben zich echter verzet tegen deze plannen, die tegen het einde van het decennium zouden moeten gerealiseerd worden. Er zou vooral protest zijn tegen de verplichting dat minstens 10 procent van de laadpunten openbaar toegankelijk zou moeten zijn. Leo Varadkar, Iers minister van transport, noemde het normaal dat de lidstaten zich zorgen maken over de kosten en de commerciële kansen van de diverse alternatieve brandstoffen."

De voorstellen van Siim Kallas bepalen onder meer dat er tussen laadstations voor brandstofcellen maximaal een afstand van driehonderd kilometer mag liggen. Laadstations voor gas zouden maximaal vierhonderd kilometer van elkaar verwijderd mogen liggen. Ook zouden gasstations moeten worden geïmplementeerd in de belangrijkste Europese havens. Voor elektrische wagens zouden de herlaadstations worden ingericht naarmate de nationale productieplannen van duurzame wagens. Een aantal lidstaten voeren aan dat de plannen van de Europese Commissie onmogelijk tegen de voorzien deadline zullen kunnen worden gerealiseerd.

Lees Verder

17:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese commissie, autovervoer |  Facebook |

19-12-12

Europa heeft een groot internet-project nodig

Europa moet een groot internet-project oprichten naar het model van vliegtuigbouwer Airbus. Dat heeft Neelie Kroes, Europees Commissaris voor de digitale agenda, gezegd. Volgens Kroes moet de Europese Commissie de volgende twee jaar een ambitieus digitaal plan doorvoeren dat hoop moet bieden voor de steeds toenemende groep werkloze Europese jongeren. Het nieuwe digitale plan zou volgens Neelie Kroes het Europese bruto binnenlandse product met 5 procent moeten doen toenemen en op lange termijn 3,8 miljoen nieuwe banen moeten creëren. De plannen van de Europese Commissie zouden onder meer de relatief zwakke positie van Europa op het gebied van hardware voor elektronica en telecommunicatie moeten wegwerken. In de strategie van de Europees Commissaris zit ook een investering voorzien voor de aanleg van een grensoverschrijdende infrastructuur voor telecom, transport en energie.

Lees Verder

17:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, europese commissie |  Facebook |

18-12-12

Europese Commissie wil verplichte melding online aanvallen

De Europese Commissie wil tegen februari volgend jaar een maatregel voorstellen die bedrijven in strategische sectoren zou verplichten om belangrijke online aanvallen en veiligheidsproblemen te melden. Daarbij wordt onder meer gedacht aan de banksector, energiebedrijven en aandelenbeurzen. Vooraleer de maatregel kan worden voorgesteld, moet de Europese Commissie nog wel feedback ontvangen van het Europese parlement en de lidstaten van de Europese Unie. Oorspronkelijk was voorzien dat de maatregel tijdens het derde kwartaal van dit jaar zou worden voorgesteld, maar uiteindelijk diende het project te worden uitgesteld. In de Verenigde Staten worden bedrijven al verplicht om online aanvallen te beschermen, waardoor ze zich volgens waarnemers ook beter beschermen tegen mogelijke problemen. Niet alle lidstaten van de Europese Unie zijn echter gewonnen voor een verplichte melding van problemen. De Europese Commissie benadrukt dat het internet tot de cruciale infrastructuur van een economie, net zoals energie, moet worden gerekend.

Lees Verder

19:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese commissie, internet |  Facebook |

31-07-12

Europese Commissie wil geharmoniseerde veiligheidssector

De Europese veiligheidsindustrie moet zijn mogelijkheden op het gebied van natuurrampen en terroristische aanvallen verbeteren om zijn imago als internationale industrie op te drijven. Dat staat in een nieuw actieplan van de Europese Commissie. Opgemerkt wordt dat de veiligheidsindustrie één van de sectoren met de hoogste groeimogelijkheden en werkgelegenheid in de Europese Unie. Die activiteit moet volgens het rapport in Europa behouden blijven. In het plan wordt gemikt op een sterkere interne markt voor de veiligheidsindustrie, met geharmoniseerde normen en certificatieprocedures voor veiligheidstechnologieën. Ook wordt aangestuurd op een betere band tussen het onderzoek in de private industrie en de defensie-sector. Op dit ogenblik is de Europese markt volgens het rapport te zeer gefragmenteerd, wat de concurrentiekracht van de Europese veiligheidsindustrie zou uithollen. Geraamd wordt dat de Europese veiligheidssector op dit ogenblik een waarde heeft tussen 26 miljard euro en 36,5 miljard euro en ongeveer 180.000 werknemers telt.

Lees Verder

18:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese commissie, veiligheid |  Facebook |

24-06-12

Europese Commissie wil meer vrouwen in wetenschap

De wetenschap heeft meer vrouwen nodig. Dat heeft Maire Geoghegan-Quinn, Europees Commissaris voor innovatie en wetenschap, gezegd. Om de aanwezigheid van vrouwen in de wetenschap te promoten heeft de Europese Commissie een nieuwe sensibiliseringscampagne gelanceerd, waarbij meisjes de volgende drie jaar zullen worden aangezet om meer te kiezen voor wetenschap, technologie en mathematica. Tegen het einde van het decennium heeft de Europese Unie volgens ramingen één miljoen nieuwe onderzoekers nodig. Op dit ogenblik vertegenwoordigen vrouwen al meer dan de helft van de Europese studenten en 45 procent van alle wetenschappelijke diploma's, maar toch vormen zij slechts één derde van alle wetenschappelijke kaders.

Lees Verder

13:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese commissie, wetenschap |  Facebook |

21-05-12

Europese Commissie moet recyclage ernstiger nemen

De Europese Commissie moet de recyclage ernstiger nemen. Dat heeft Stéphane Arditi, beleidsexpert bij het European Environmental Bureau (EEB), in een interview met het webmagazine EurActiv gezegd. Volgens Arditi moet de Europese Commissie zich meer gedragen als een bewaker van de Ecodesign-wetgeving. Hij voegt er aan toe dat de Europese Commissie onvoldoende tegengewicht blijkt te durven geven tegen de lidstaten. Er moet volgens Arditi dringend geëvalueerd worden of de nationale afvalplannen in overeenstemming zijn met de Europese wetgeving.

Lees Verder

14:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese commissie, recyclage |  Facebook |

23-02-12

Europese richtlijn rond teerzanden geblokkeerd

In de deskundigencommissie van het Europese Parlement is een voorstel van de Europese Commissie over teerzanden geblokkeerd. De Europese Commissie wil een richtlijn voor brandstofkwaliteit doorvoeren waarin olie uit teerzanden schadelijker wordt genoemd dan andere soorten ruwe olie. Onder meer Nederland, Groot-Brittannië en Frankrijk verzetten zich tegen de plannen van de Europese Commissie. Er kon echter ook geen meerderheid worden gevonden voor het verwerpen van het voorstel. Een comité van Europese ministers zal nu een beslissing moeten nemen.

Onder meer Canada had zware druk uitgeoefend om het voorstel van de Europese Commissie over de teerzanden tegen te houden. Canada vindt dat de Europese Unie met de maatregel de handel zou belemmeren. De Canadese ambassadeur bij de Europese Unie had daarover al een brief geschreven waarin gedreigd werd met een beroep bij de World Trade Organisation (WTO) indien de richtlijn van de Europese Commissie zou worden aanvaard.

Canada kreeg in zijn verzet steun van onder meer Nederland, Groot-Brittannië en Frankrijk. "Niet geheel toevallig gaat het precies de thuislanden van de grote oliemaatschappijen - Shell, British Petroleum en Total - die belangen hebben in de Canadese olievoorraad," merken milieuverenigingen op. ExxonMobil had enkele maanden geleden al gewaarschuwd dat de richtlijn de Europese raffinage-industrie zal benadelen en ook gevolgen zou hebben voor de beschikbaarheid van brandstof in Europa.

17:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: teerzanden, europese commissie |  Facebook |