07-11-17

Verdere uitbreiding Europese Unie niet voor morgen

Een verdere belangrijke uitbreiding van de Europese Unie moet niet worden verwacht. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de University of St Gallen. Gewag wordt gemaakt van een aantal praktische, legale en technische elementen die de kandidatuur van een aantal landen verder zal vertragen. Daarbij wordt opgemerkt dat voorlopig alleen Macedonië mogelijk aan de gestelde criteria zou kunnen voldoen om over zes jaar het lidmaatschap van de Europese Unie te verwerven. De jongste uitbreiding betrof de toetreding van Kroatië vier jaar geleden. Het land is echter nog steeds geen lid van het Schengen-gebied of de eurozone.

“Servië en Montenegro, die als de belangrijkste kandidaten op een lidmaatschap van de Europese Unie naar voor worden geschoven, zouden wellicht pas in het midden van de jaren dertig aan de nodige vereisten kunnen voldoen,” zegt onderzoeksleider Tina Freyburg, professor politieke wetenschappen aan de University of St Gallen. Een verdere uitbreiding van de Europese Unie tijdens het lopende mandaat van de Europese Commissie, dat over twee jaar afloopt, is uitgesloten. Er is ook geen groot enthousiasme voor een verdere uitbreiding. Officiële kandidaten zijn echter Albanië, Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije. Ook Bosnië-Herzegovina en Kosovo zouden een lidmaatschap ambiëren.

“Net zoals Servië en Montenegro zou ook Turkije pas tegen het midden van de jaren dertig aan de voorwaarden van een lidmaatschap kunnen voldoen,” zegt professor Freyburg nog. “Albanië en Bosnië-Herzegovina zouden op zijn minst tot het midden van de eeuw moeten wachten vooraleer aan een succesvolle kandidatuur te kunnen denken. In die landen lijken de politieke ambities groter dan de reële situatie.” Er wordt aan toegevoegd dat de kandidatuur van Turkije de grootste controverse oproept, vooral door het repressieve beleid van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan tegen de oppositie na de mislukte staatsgreep tijdens de zomer vorig jaar.

Lees Verder

17:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie |  Facebook |

19-10-17

Europese Unie wint weer aan populariteit

De Europese Unie geniet opnieuw het vertrouwen van een meerderheid van zijn bevolking. Dat is de conclusie van een enquête van het Europees Parlement bij nagenoeg 28.000 Europese burgers. Vastgesteld werd immers dat 57 procent van de ondervraagden van oordeel was dat het lidmaatschap van de Europese Unie een positieve impact heeft op hun land. Dat cijfer komt dicht bij het niveau dat voor het uitbreken van de economische crisis kon worden opgetekend. Tegenover vorig jaar is er sprake van een verbetering met 4 procent. Ook bleek dat 60 procent van mening was dat zijn land geprofiteerd heeft van het lidmaatschap van de Europese Unie.

Ook bijna 50 procent voelt dat zijn stem in de Europese Unie meetelt. Uit het onderzoek bleek verder dat 33 procent een positieve mening heeft over het Europees Parlement. Dat betekende een stijging met 8 procentpunt tegenover vorig jaar. Daarentegen toonde 21 procent een negatieve mening, wat een daling met 7 procentpunt betekende. Verder gaf 42 procent aan een neutrale houding te hanteren. Tevens werd vastgesteld dat 55 procent van de ondervraagden zegt geïnteresseerd te zijn in de volgende Europese verkiezingen over twee jaar. Bovendien liet 47 procent zich ontvallen dat het Europees Parlement in de toekomst een grotere rol zou moeten opnemen.

De grootste steun geniet het Europees Parlement in Ierland, waar een score van 54 procent wordt opgetekend. Daarna volgen Bulgarije (49 procent), Malta (46 procent), Luxemburg (46 procent), Portugal (44 procent), Roemenië (43 procent), Duitsland (41 procent), Polen (38 procent), Nederland (37 procent) en Hongarije (36 procent). Helemaal onderaan staat Tsjechië met een score van 18 procent, voorafgegaan door Griekenland, Cyprus en Groot-Brittannië (27 procent), Finland (26 procent), Letland (25 procent) en Frankrijk (20 procent). Het Europees gemiddelde bedraagt 33 procent. In België wordt een score van 34 procent opgetekend.

“In nagenoeg alle lidstaten is een positiever beeld over het Europees Parlement gegroeid,” zeggen de onderzoekers. “De sterkste stijging werd opgetekend in Ierland en Portugal, die elk een groei met 16 procent konden melden. Maar zelfs in Groot-Brittannië kon een toename met 4 procent worden geregistreerd.”

Lees Verder

15:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie |  Facebook |

23-08-17

Fransen houden steeds meer van de Europese Unie

In Frankrijk is het optimisme voor de Europese Unie de voorbije periode gevoelig gestegen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Eurobarometer, waarbij werd vastgesteld dat 56 procent van de Franse bevolking een optimistische visie heeft over de toekomst van de Europese Unie. Dat betekent een stijging met 14 procentpunt tegenover de vorige bevraging in de herfst vorig jaar. Eurobarometer voegt eraan toe dat nergens in de Europese Unie een grotere groei kon worden opgetekend dan in Frankrijk, wat in belangrijke moet worden toegeschreven aan de pro-Europese campagne van de Franse president Emmanuel Macron.

Ook in het algemeen heeft 40 procent van de Fransen een positieve visie op de Europese Unie. Dat betekende een stijging met 11 procentpunt tegenover de herfst vorig jaar. Ook hier wordt opgemerkt dat nergens in de Europese Unie een betere perceptie kan worden opgetekend dan in Frankrijk. Er wordt benadrukt dat het Europese beleid bij de Franse bevolking op een relatief grote steun kan rekenen, met als grote uitzondering een sterk verzet tegen een verdere uitbreiding van de Europese Unie de volgende jaren. Voor 79 procent van de Fransen is de vrede tussen de lidstaten de belangrijkste realisatie van de Europese Unie, maar daarna volgt de vrije beweging van mensen, goederen en services.

Meer dan 60 procent van de Fransen voelt zich een Europeaan, maar geeft toe eigenlijk weinig inzicht te hebben in zijn rechten als Europees burger. “Er waait een wind van optimisme door de Europese Unie,” benadrukt Isabelle Jégouzo, vertegenwoordiger van de Europese Commissie in Frankrijk. “Om die positieve trend te bestendigen, zullen inspanningen worden gedaan om de Franse burger te informeren over de voordelen die hij in zijn dagelijkse leven aan de Europese Unie heeft te danken.” Uit het onderzoek bleek nog dat de Fransen zich vooral zorgen maken over de werkloosheid (29 procent). Immigratie staat op de tweede plaats met een score van 22 procent, tegenover 26 procent vorig jaar en 36 procent twee jaar geleden.

Op de derde plaats van de bekommernissen staat de sociale zekerheid (20 procent), gevolgd door de terroristische dreiging (19 procent).

Lees Verder

18:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie |  Facebook |

03-08-17

Europese Unie heeft vooral verre vrienden

De Europese Unie is door zijn rechtstreekse buurlanden minder geliefd dan in de rest van de wereld. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Eurobarometer. De onderzoekers moesten immers vaststellen dat in China, India en de Verenigde Staten - de drie grootste landen van de wereld - over de Europese Unie een positiever visie wordt gehanteerd dan in nabije naties zoals Rusland, Noorwegen en Zwitserland. Daarnaast werd vastgesteld dat in de Europese Unie steeds meer inwoners zich optimistisch tonen over de toekomst van het continent. Voor de eerste keer daarentegen wordt terrorisme als de grootste dreiging genoemd.

“In China, de Verenigde en India - die samen 49 procent van de wereldbevolking omvatten en 61 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product vertegenwoordigen - heeft de meerderheid een positieve visie op de Europese Unie,” aldus Eurobarometer. “In Brazilië loopt die positieve reactie zelfs op tot 94 procent, gevolgd door China (84 procent), India (83 procent), Canada (79 procent), Japan (76 procent), de Verenigde Staten (75 procent), Australië (67 procent) en Turkije (54 procent). Een gelijkaardig resultaat kan in de rechtstreekse buurlanden echter niet worden opgetekend. In Rusland, Noorwegen en Zwitserland worden slechts positieve scores tussen 43 procent en 46 procent geregistreerd.”

Eurobarometer stelt ook dat de Europese Unie in het algemeen door de wereld als een stabiliserende kracht wordt beschouwd, al moeten daarbij tussen de verschillende landen met een aantal afwijkingen worden rekening gehouden. Vastgesteld werd onder meer dat in India 82 procent van de ondervraagde bewoners van mening zijn dat de Europese Unie als een kracht van stabiliteit in een troebele wereld kan worden bestempeld. In Turkije daalt dat cijfer weliswaar al tot 49 procent, maar in Rusland bestempeld slechts 33 procent de Europese Unie als een stabiliserend element. Daarentegen wordt Europa door 61 procent van de Russen als een bron van instabiliteit genoemd.

Uit het onderzoek bleek verder dat 56 procent van de burgers van de Europese Unie zich optimistisch opstelt over de toekomst van het continent. Dat betekent een stijging met 6 procent tegenover de herfst van vorig jaar. Ook zegt 42 procent van de ondervraagden vertrouwen te hebben, tegenover 36 procent vorig herfst en 32 procent anderhalf jaar geleden. De hoogste toename van het vertrouwen werd opgetekend in Frankrijk, waar een toename met 15 procentpunt tot 41 procent kon worden gemeld. Ook Denemarken liet een stijging met 15 procent tot 56 procent registreren.

Anderzijds noemde 44 procent van de Europeanen het terrorisme als de grootste dreiging. Dat betekende een stijging met 12 procent tegenover de herfst van vorig jaar. Immigratie is met een score van 38 procent de tweede belangrijkste bekommernis, gevolgd door de economische situatie (18 procent), de openbare financiën (17 procent) en de werkloosheid (15 procent).

Lees Verder

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie |  Facebook |

04-01-14

Griekenland kiest voor zuinig voorzitterschap Europese Unie

De Griekse regering heeft voor het voorzitterschap van de Europese Unie gedurende de eerste helft van dit jaar een budget van maximum 50 miljoen euro voorzien. Dat blijft ver onder de niveaus die door de lidstaten van de Europese Unie normaal worden besteed aan de uitstraling van hun tijdelijk voorzitterschap. Het relatief beperkte budget werd onder meer mogelijk door de Europese parlementsverkiezingen in mei van dit jaar, waardoor de looptijd van het voorzitterschap gevoelig kan worden ingekort. Daarnaast heeft Griekenland, dat met zware financiële problemen wordt geconfronteerd, naar eigen zeggen echter ook een bewuste inspanning gedaan om belangrijke besparingen te realiseren.

“Griekenland wil met zijn zuinige benadering ook een voorbeeld stellen voor volgende edities van het voorzitterschap van de Europese Unie,” zegt Alexandros Vidouris, woordvoerder van het Griekse voorzitterschap. In tegenstelling tot zijn voorgangers, zal Griekenland voor het voorzitterschap alleen beroep doen op zijn eigen ambtenaren en geen externe krachten inschakelen. Het bureau van het voorzitterschap telt slechts negen medewerkers en bij de permanente vertegenwoordiging in Brussel zullen ruim honderdvijftig mensen worden ingeschakeld. Voorgangers schakelden voor hun Brusselse vertegenwoordiging minstens tweehonderdvijftig medewerkers in.

“Het hele programma van het Griekse voorzitterschap steunt op lokale bedrijven en eigen medewerkers,” zegt Vidouris. “Er werd een sponsoring-programma gelanceerd om een groot gedeelte van de uitgaven te dekken. Lokale ondernemingen nemen de kosten voor het transport op zich en Aegean Airlines stelt de tickets voor vliegtuigverplaatsingen ter beschikking. Ook het logo van het Griekse voorzitterschap werd aan lokale jonge designers toevertrouwd. De ontwikkeling van het logo heeft daardoor slechts 12.500 euro gekost, terwijl meestal gerekend dient te worden op een bedrag van minstens 150.000 euro.”

Ook op de informele ministeriële ontmoetingen wordt gevoelig bespaard. “Die evenementen worden door het voorzitterschap meestal gehanteerd om hun land te promoten, waarbij traditioneel gebruik gemaakt wordt van unieke en indrukwekkende locaties,” merkt de woordvoerder op. “In Griekenland zullen die ontmoetingen echter niet op exotische eilanden worden georganiseerd, maar wordt gekozen voor één congrescentrum in Athene, waar de nodige infrastructuur al ter beschikking staat en geen bijkomende kosten moeten worden voorzien. Griekenland wil de kosten voor het voorzitterschap beperken en zich toespitsen op de inhoud.”

“De ontmoetingen met de pers blijven behouden, maar die zullen worden georganiseerd zonder grote toeristische uitstappen, met uitzondering van een bezoek aan de Acropolis,” voert Vidouris verder aan. “Een aantal journalisten betaalt zelf voor de verplaatsingen, terwijl Aegian Airlines de tickets voor de andere persmedewerkers sponsort. Evenmin moeten de traditionele geschenken met het logo van het Griekse voorzitterschap worden verwacht.”

http://www.euractiv.com/future-eu/record-low-budget-greek-eu-presi-news-532571

11:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: griekenland, europese unie |  Facebook |

06-09-13

Europa niet langer een marktleider in mobiele technologie

Europa loopt achter in de introductie van nieuwe mobiele technologieën. Dat is de conclusie van een onderzoek van de GSM Association (GSMA). Uit het onderzoek blijkt dat het mobiele ecosysteem ongeveer 2,1 procent van het bruto binnenlandse product van de Europese Unie vertegenwoordigt. Er wordt echter ook opgemerkt dat de omzet van de sector de voorbije jaren is gedaald. Vorig jaar werden nog 151 miljard euro inkomsten gegenereerd, tegenover 162 miljard euro bij het begin van het decennium. De GSM Association zegt dan ook dat de Europese Unie een beleid moet uitbouwen om investeringen in mobiele technologieën aan te moedigen.

“Europa werd lange tijd beschouwd als een pionier in mobiele technologieën, maar moet in de ontwikkeling van mobiel breedband inmiddels andere regio’s laten voorgaan,” zegt Anne Bouverot, directeur van de GSM Association. “Dat geldt vooral voor mobiele technologieën van de vierde generatie. Op het einde van het voorbije jaar vertegenwoordigde de vierde generatie amper 0,3 procent van alle mobiele apparaten die in Europa actief is. In de Verenigde Staten en Zuid-Korea lopen die cijfers op tot respectievelijk 11 procent en 28 procent. Dat dreigt een belangrijke impact te hebben voor de mogelijkheden van merken en marketeers om de consumenten te bereiken.”

Verwacht wordt dat tegen het einde van het decennium in Europa zes miljard mobiele apparaten operationeel zullen zijn. Connectiviteit zou op dat ogenblik een markt met een waarde van 234 miljard euro zou zijn en 6 procent van het Europese bruto binnenlandse product zou vertegenwoordigen. “De toepassing van mobiele technologieën in industrieën zoals de autosector, retail, onderwijs, gezondheid, overheid en nutsvoorzieningen, zal opportuniteiten bieden voor nieuwe zakelijke modellen en inkomstenstromen en een belangrijke pijler vormen voor arbeidscreatie, innovatie en duurzaamheid,” voert de GSM Association aan.

Lees Verder

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, mobiel |  Facebook |

26-08-13

Europese Unie blijft grootste hulpverlener van de wereld

De Europese Unie heeft het voorbije jaar 55,2 miljard euro besteed aan internationale hulp. Daarmee blijft Europa de grootste internationale hulpverstrekker van de wereld. Desondanks dreigt de Europese Unie er niet te zullen in slagen om zijn doelstellingen op het gebied van ontwikkelingshulp te halen. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Commissie. De Europese Unie had zich als doelstelling gesteld om tegen het midden van dit decennium 0,7 procent van zijn bruto nationaal inkomen te investeren in ontwikkelingshulp. Op dit ogenblik gaat 0,43 procent van het bruto nationaal inkomen naar ontwikkelingshulp. De inspanningen terzake zijn sinds het begin van het decennium niet opgedreven.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, ontwikkelingshulp |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende