04-01-14

Griekenland kiest voor zuinig voorzitterschap Europese Unie

De Griekse regering heeft voor het voorzitterschap van de Europese Unie gedurende de eerste helft van dit jaar een budget van maximum 50 miljoen euro voorzien. Dat blijft ver onder de niveaus die door de lidstaten van de Europese Unie normaal worden besteed aan de uitstraling van hun tijdelijk voorzitterschap. Het relatief beperkte budget werd onder meer mogelijk door de Europese parlementsverkiezingen in mei van dit jaar, waardoor de looptijd van het voorzitterschap gevoelig kan worden ingekort. Daarnaast heeft Griekenland, dat met zware financiële problemen wordt geconfronteerd, naar eigen zeggen echter ook een bewuste inspanning gedaan om belangrijke besparingen te realiseren.

“Griekenland wil met zijn zuinige benadering ook een voorbeeld stellen voor volgende edities van het voorzitterschap van de Europese Unie,” zegt Alexandros Vidouris, woordvoerder van het Griekse voorzitterschap. In tegenstelling tot zijn voorgangers, zal Griekenland voor het voorzitterschap alleen beroep doen op zijn eigen ambtenaren en geen externe krachten inschakelen. Het bureau van het voorzitterschap telt slechts negen medewerkers en bij de permanente vertegenwoordiging in Brussel zullen ruim honderdvijftig mensen worden ingeschakeld. Voorgangers schakelden voor hun Brusselse vertegenwoordiging minstens tweehonderdvijftig medewerkers in.

“Het hele programma van het Griekse voorzitterschap steunt op lokale bedrijven en eigen medewerkers,” zegt Vidouris. “Er werd een sponsoring-programma gelanceerd om een groot gedeelte van de uitgaven te dekken. Lokale ondernemingen nemen de kosten voor het transport op zich en Aegean Airlines stelt de tickets voor vliegtuigverplaatsingen ter beschikking. Ook het logo van het Griekse voorzitterschap werd aan lokale jonge designers toevertrouwd. De ontwikkeling van het logo heeft daardoor slechts 12.500 euro gekost, terwijl meestal gerekend dient te worden op een bedrag van minstens 150.000 euro.”

Ook op de informele ministeriële ontmoetingen wordt gevoelig bespaard. “Die evenementen worden door het voorzitterschap meestal gehanteerd om hun land te promoten, waarbij traditioneel gebruik gemaakt wordt van unieke en indrukwekkende locaties,” merkt de woordvoerder op. “In Griekenland zullen die ontmoetingen echter niet op exotische eilanden worden georganiseerd, maar wordt gekozen voor één congrescentrum in Athene, waar de nodige infrastructuur al ter beschikking staat en geen bijkomende kosten moeten worden voorzien. Griekenland wil de kosten voor het voorzitterschap beperken en zich toespitsen op de inhoud.”

“De ontmoetingen met de pers blijven behouden, maar die zullen worden georganiseerd zonder grote toeristische uitstappen, met uitzondering van een bezoek aan de Acropolis,” voert Vidouris verder aan. “Een aantal journalisten betaalt zelf voor de verplaatsingen, terwijl Aegian Airlines de tickets voor de andere persmedewerkers sponsort. Evenmin moeten de traditionele geschenken met het logo van het Griekse voorzitterschap worden verwacht.”

http://www.euractiv.com/future-eu/record-low-budget-greek-eu-presi-news-532571

11:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: griekenland, europese unie |  Facebook |

06-09-13

Europa niet langer een marktleider in mobiele technologie

Europa loopt achter in de introductie van nieuwe mobiele technologieën. Dat is de conclusie van een onderzoek van de GSM Association (GSMA). Uit het onderzoek blijkt dat het mobiele ecosysteem ongeveer 2,1 procent van het bruto binnenlandse product van de Europese Unie vertegenwoordigt. Er wordt echter ook opgemerkt dat de omzet van de sector de voorbije jaren is gedaald. Vorig jaar werden nog 151 miljard euro inkomsten gegenereerd, tegenover 162 miljard euro bij het begin van het decennium. De GSM Association zegt dan ook dat de Europese Unie een beleid moet uitbouwen om investeringen in mobiele technologieën aan te moedigen.

“Europa werd lange tijd beschouwd als een pionier in mobiele technologieën, maar moet in de ontwikkeling van mobiel breedband inmiddels andere regio’s laten voorgaan,” zegt Anne Bouverot, directeur van de GSM Association. “Dat geldt vooral voor mobiele technologieën van de vierde generatie. Op het einde van het voorbije jaar vertegenwoordigde de vierde generatie amper 0,3 procent van alle mobiele apparaten die in Europa actief is. In de Verenigde Staten en Zuid-Korea lopen die cijfers op tot respectievelijk 11 procent en 28 procent. Dat dreigt een belangrijke impact te hebben voor de mogelijkheden van merken en marketeers om de consumenten te bereiken.”

Verwacht wordt dat tegen het einde van het decennium in Europa zes miljard mobiele apparaten operationeel zullen zijn. Connectiviteit zou op dat ogenblik een markt met een waarde van 234 miljard euro zou zijn en 6 procent van het Europese bruto binnenlandse product zou vertegenwoordigen. “De toepassing van mobiele technologieën in industrieën zoals de autosector, retail, onderwijs, gezondheid, overheid en nutsvoorzieningen, zal opportuniteiten bieden voor nieuwe zakelijke modellen en inkomstenstromen en een belangrijke pijler vormen voor arbeidscreatie, innovatie en duurzaamheid,” voert de GSM Association aan.

Lees Verder

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, mobiel |  Facebook |

26-08-13

Europese Unie blijft grootste hulpverlener van de wereld

De Europese Unie heeft het voorbije jaar 55,2 miljard euro besteed aan internationale hulp. Daarmee blijft Europa de grootste internationale hulpverstrekker van de wereld. Desondanks dreigt de Europese Unie er niet te zullen in slagen om zijn doelstellingen op het gebied van ontwikkelingshulp te halen. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Commissie. De Europese Unie had zich als doelstelling gesteld om tegen het midden van dit decennium 0,7 procent van zijn bruto nationaal inkomen te investeren in ontwikkelingshulp. Op dit ogenblik gaat 0,43 procent van het bruto nationaal inkomen naar ontwikkelingshulp. De inspanningen terzake zijn sinds het begin van het decennium niet opgedreven.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, ontwikkelingshulp |  Facebook |

05-07-13

Europese Unie moet onafhankelijke koers varen in cloud-computing

De Europese Unie moet minder op Amerikaanse bedrijven steun voor de cloud-opslag van data. Dat heeft Toomas Hendrik Ilves, president van Estland, gezegd. De recente maanden hebben volgens Ilves aangetoond dat het voor Europa cruciaal is om een eigen cloud-omgeving voor data-opslag, die strikt onder de Europese juridische controle zou opereren, te ontwikkelen. Op dit ogenblik maakt de Europese Unie volgens Ilves voor 95 procent van zijn cloud-diensten gebruik van Amerikaanse bedrijven. Estland is één van de meest ontwikkelde landen op het gebied van technologie.

Lees Verder

18:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cloud, europese unie |  Facebook |

26-06-13

Noorwegen verdringt Rusland als grootste gasleverancier van Europese Unie

Noorwegen heeft het voorbije jaar Rusland voorbij gestoken als belangrijkste gasleverancier van de Europese Unie. Dat blijkt uit een rapport van British Petroleum Group. Daarmee is Noorwegen voor de eerste keer de grootste Europese gasleverancier geworden. Er wordt op gewezen dat Rusland zijn gastarieven bleef koppelen aan de olieprijzen, terwijl Noorwegen dat indexsysteem heeft verlaten. De invoer van Noorse olie in de Europese Unie stegen volgens het rapport het voorbije jaar met 12 procent, terwijl de Russische import met 10 procent daalde.

"Het voorbije jaar is de wereldwijde gasconsumptie met 2,2 procent sneller gegroeid dan het jaar voordien, maar die trend blijft wel onder het gemiddelde op lange termijn," zegt Christof Rühl, hoofdeconoom bij British Petroleum Group en auteur van het rapport, nog. "De groei werd in grote mate gedreven door de Verenigde Staten, waar de gasconsumptie sneller is toegenomen dan in de rest van de wereld. Tegelijkertijd werd in Europa en de voormalige Sovjet-republieken de grootste terugval in gasverbruik opgetekend."

Rühl merkt verder op dat Europa door de grote Aziatische vraag het voorbije jaar niet heeft geconcurreerd voor de invoer van vloeibaar gas. In die sector werd dan ook een importdaling met 25 procent opgetekend. "Dat zou normaal goed nieuws moeten zijn geweest voor Noorwegen en Rusland, de traditionele gasexporteurs naar de Europese Unie," merkt hij op. "De exporteurs werden echter geconfronteerd met een onverwachte concurrentie van Amerikaanse steenkool, die voldoende goedkoop is geworden om in Europa met gas te concurreren."

De productie van energie op basis van steenkool is in Europa volgens Rühl 45 procent goedkoper dan met gas.

Lees Verder

13:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: noorwegen, rusland, europese unie, gas |  Facebook |

12-06-13

Europa moet maatregelen nemen tegen jeugdwerkloosheid

De Europese Unie moet maatregelen nemen om de hoge niveaus jeugdwerkloosheid terug te schroeven. Dat hebben de European Trade Union Confederation (ETUC) en de ondernemersorganisatie BusinessEurope in een gezamenlijk rapport met voorstellen naar voor gebracht. De vakorganisatie merkt daarbij op dat het probleem van de jeugdwerkloosheid een belangrijke bedreiging kan vormen voor de sociale cohesie in de Europese maatschappij. De Europese Unie kent op dit ogenblik een jeugdwerkloosheid van 23,5 procent.

In de voorstellen worden onder meer werkgaranties voor jongeren, een flexibeler arbeidsmarkt, het stimuleren van het ondernemerschap en een meer arbeidsgericht onderwijs naar voor geschoven. "Op dit ogenblik kunnen jongeren met weinig vertrouwen naar de toekomst kijken," zegt Bernadette Ségol, secretaris-generaal van de European Trade Union Confederation. "Door de problemen op de arbeidsmarkt dreigt de opbouw van hun persoonlijke leven belangrijke vertraging op te lopen."

De partners willen bij de regeringen ook lobbyen om structurele hervormingen door te voeren, maar er wordt aan toegevoegd dat ook op korte termijn maatregelen genomen dienen te worden. "Het is echter cruciaal dat de problemen op langere termijn worden aangepakt," stipt Markus Beyrer, directeur-generaal van BusinessEurope, aan. "De onderliggende oorzaken van de huidige crisis gaan verder dan een tekort aan vraag en een gebrek aan economische groei." Volgens Beyrer moet vooral worden gemikt op onderwijs en flexibele tewerkstelling.

Lees Verder

14:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, jeugdwerkloosheid |  Facebook |

31-05-13

Europa moet meer werk maken van mensenrechten voor migranten

De Europese Unie moet dringend werk maken van de fundamentele mensenrechten voor migranten, in plaats van zich uitsluitend te baseren op veiligheidsaspecten. Dat is de conclusie van een rapport van de Human Rights Council van de Verenigde Naties. Cecilia Malmström, Europees Commissaris voor binnenlandse zaken, benadrukte in een reactie dat er moet bekeken worden op welke manier de legale toegang tot Europa kan worden uitgebreid en op welke manier de legale arbeidsmigratie kan worden gestimuleerd.

François Crépeau, auteur van het rapport, zei tevreden te zijn over de aandacht voor mensenrechten in het beleid van de Europese Unie, maar hij merkte op dat de bescherming van de mensenrechten van migranten in de praktijk nog veel te wensen overlaat. Hij stelde dat de landen met Europese buitengrenzen met een groot migratie-probleem worden geconfronteerd, wat een belangrijke impact heeft op de mensenrechten van inwijkelingen die langs die landen de Europese Unie binnenkomen.

"Een land zoals Griekenland kan onmogelijk de zorg dragen voor al die immigranten, waardoor een sociaal en politiek probleem wordt gecreëerd dat de verantwoordelijkheid zou moeten zijn voor de hele Europese Unie," zegt Crépeau. Cecilia Malmström merkte op dat mensenrechten van migranten en vluchtelingen voor de Europese Unie een belangrijke prioriteit vormen, maar voegde er aan toe dat onder meer de hoge Europese werkloosheid het probleem niet vergemakkelijkt en dat het niet eenvoudig is om een geschikte oplossing te vinden.

Lees Verder

16:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: migranten, europese unie |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende