07-11-17

Verdere uitbreiding Europese Unie niet voor morgen

Een verdere belangrijke uitbreiding van de Europese Unie moet niet worden verwacht. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de University of St Gallen. Gewag wordt gemaakt van een aantal praktische, legale en technische elementen die de kandidatuur van een aantal landen verder zal vertragen. Daarbij wordt opgemerkt dat voorlopig alleen Macedonië mogelijk aan de gestelde criteria zou kunnen voldoen om over zes jaar het lidmaatschap van de Europese Unie te verwerven. De jongste uitbreiding betrof de toetreding van Kroatië vier jaar geleden. Het land is echter nog steeds geen lid van het Schengen-gebied of de eurozone.

“Servië en Montenegro, die als de belangrijkste kandidaten op een lidmaatschap van de Europese Unie naar voor worden geschoven, zouden wellicht pas in het midden van de jaren dertig aan de nodige vereisten kunnen voldoen,” zegt onderzoeksleider Tina Freyburg, professor politieke wetenschappen aan de University of St Gallen. Een verdere uitbreiding van de Europese Unie tijdens het lopende mandaat van de Europese Commissie, dat over twee jaar afloopt, is uitgesloten. Er is ook geen groot enthousiasme voor een verdere uitbreiding. Officiële kandidaten zijn echter Albanië, Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije. Ook Bosnië-Herzegovina en Kosovo zouden een lidmaatschap ambiëren.

“Net zoals Servië en Montenegro zou ook Turkije pas tegen het midden van de jaren dertig aan de voorwaarden van een lidmaatschap kunnen voldoen,” zegt professor Freyburg nog. “Albanië en Bosnië-Herzegovina zouden op zijn minst tot het midden van de eeuw moeten wachten vooraleer aan een succesvolle kandidatuur te kunnen denken. In die landen lijken de politieke ambities groter dan de reële situatie.” Er wordt aan toegevoegd dat de kandidatuur van Turkije de grootste controverse oproept, vooral door het repressieve beleid van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan tegen de oppositie na de mislukte staatsgreep tijdens de zomer vorig jaar.

Lees Verder

17:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie |  Facebook |

19-10-17

Europese Unie wint weer aan populariteit

De Europese Unie geniet opnieuw het vertrouwen van een meerderheid van zijn bevolking. Dat is de conclusie van een enquête van het Europees Parlement bij nagenoeg 28.000 Europese burgers. Vastgesteld werd immers dat 57 procent van de ondervraagden van oordeel was dat het lidmaatschap van de Europese Unie een positieve impact heeft op hun land. Dat cijfer komt dicht bij het niveau dat voor het uitbreken van de economische crisis kon worden opgetekend. Tegenover vorig jaar is er sprake van een verbetering met 4 procent. Ook bleek dat 60 procent van mening was dat zijn land geprofiteerd heeft van het lidmaatschap van de Europese Unie.

Ook bijna 50 procent voelt dat zijn stem in de Europese Unie meetelt. Uit het onderzoek bleek verder dat 33 procent een positieve mening heeft over het Europees Parlement. Dat betekende een stijging met 8 procentpunt tegenover vorig jaar. Daarentegen toonde 21 procent een negatieve mening, wat een daling met 7 procentpunt betekende. Verder gaf 42 procent aan een neutrale houding te hanteren. Tevens werd vastgesteld dat 55 procent van de ondervraagden zegt geïnteresseerd te zijn in de volgende Europese verkiezingen over twee jaar. Bovendien liet 47 procent zich ontvallen dat het Europees Parlement in de toekomst een grotere rol zou moeten opnemen.

De grootste steun geniet het Europees Parlement in Ierland, waar een score van 54 procent wordt opgetekend. Daarna volgen Bulgarije (49 procent), Malta (46 procent), Luxemburg (46 procent), Portugal (44 procent), Roemenië (43 procent), Duitsland (41 procent), Polen (38 procent), Nederland (37 procent) en Hongarije (36 procent). Helemaal onderaan staat Tsjechië met een score van 18 procent, voorafgegaan door Griekenland, Cyprus en Groot-Brittannië (27 procent), Finland (26 procent), Letland (25 procent) en Frankrijk (20 procent). Het Europees gemiddelde bedraagt 33 procent. In België wordt een score van 34 procent opgetekend.

“In nagenoeg alle lidstaten is een positiever beeld over het Europees Parlement gegroeid,” zeggen de onderzoekers. “De sterkste stijging werd opgetekend in Ierland en Portugal, die elk een groei met 16 procent konden melden. Maar zelfs in Groot-Brittannië kon een toename met 4 procent worden geregistreerd.”

Lees Verder

15:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie |  Facebook |

23-08-17

Fransen houden steeds meer van de Europese Unie

In Frankrijk is het optimisme voor de Europese Unie de voorbije periode gevoelig gestegen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Eurobarometer, waarbij werd vastgesteld dat 56 procent van de Franse bevolking een optimistische visie heeft over de toekomst van de Europese Unie. Dat betekent een stijging met 14 procentpunt tegenover de vorige bevraging in de herfst vorig jaar. Eurobarometer voegt eraan toe dat nergens in de Europese Unie een grotere groei kon worden opgetekend dan in Frankrijk, wat in belangrijke moet worden toegeschreven aan de pro-Europese campagne van de Franse president Emmanuel Macron.

Ook in het algemeen heeft 40 procent van de Fransen een positieve visie op de Europese Unie. Dat betekende een stijging met 11 procentpunt tegenover de herfst vorig jaar. Ook hier wordt opgemerkt dat nergens in de Europese Unie een betere perceptie kan worden opgetekend dan in Frankrijk. Er wordt benadrukt dat het Europese beleid bij de Franse bevolking op een relatief grote steun kan rekenen, met als grote uitzondering een sterk verzet tegen een verdere uitbreiding van de Europese Unie de volgende jaren. Voor 79 procent van de Fransen is de vrede tussen de lidstaten de belangrijkste realisatie van de Europese Unie, maar daarna volgt de vrije beweging van mensen, goederen en services.

Meer dan 60 procent van de Fransen voelt zich een Europeaan, maar geeft toe eigenlijk weinig inzicht te hebben in zijn rechten als Europees burger. “Er waait een wind van optimisme door de Europese Unie,” benadrukt Isabelle Jégouzo, vertegenwoordiger van de Europese Commissie in Frankrijk. “Om die positieve trend te bestendigen, zullen inspanningen worden gedaan om de Franse burger te informeren over de voordelen die hij in zijn dagelijkse leven aan de Europese Unie heeft te danken.” Uit het onderzoek bleek nog dat de Fransen zich vooral zorgen maken over de werkloosheid (29 procent). Immigratie staat op de tweede plaats met een score van 22 procent, tegenover 26 procent vorig jaar en 36 procent twee jaar geleden.

Op de derde plaats van de bekommernissen staat de sociale zekerheid (20 procent), gevolgd door de terroristische dreiging (19 procent).

Lees Verder

18:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie |  Facebook |

03-08-17

Europese Unie heeft vooral verre vrienden

De Europese Unie is door zijn rechtstreekse buurlanden minder geliefd dan in de rest van de wereld. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Eurobarometer. De onderzoekers moesten immers vaststellen dat in China, India en de Verenigde Staten - de drie grootste landen van de wereld - over de Europese Unie een positiever visie wordt gehanteerd dan in nabije naties zoals Rusland, Noorwegen en Zwitserland. Daarnaast werd vastgesteld dat in de Europese Unie steeds meer inwoners zich optimistisch tonen over de toekomst van het continent. Voor de eerste keer daarentegen wordt terrorisme als de grootste dreiging genoemd.

“In China, de Verenigde en India - die samen 49 procent van de wereldbevolking omvatten en 61 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product vertegenwoordigen - heeft de meerderheid een positieve visie op de Europese Unie,” aldus Eurobarometer. “In Brazilië loopt die positieve reactie zelfs op tot 94 procent, gevolgd door China (84 procent), India (83 procent), Canada (79 procent), Japan (76 procent), de Verenigde Staten (75 procent), Australië (67 procent) en Turkije (54 procent). Een gelijkaardig resultaat kan in de rechtstreekse buurlanden echter niet worden opgetekend. In Rusland, Noorwegen en Zwitserland worden slechts positieve scores tussen 43 procent en 46 procent geregistreerd.”

Eurobarometer stelt ook dat de Europese Unie in het algemeen door de wereld als een stabiliserende kracht wordt beschouwd, al moeten daarbij tussen de verschillende landen met een aantal afwijkingen worden rekening gehouden. Vastgesteld werd onder meer dat in India 82 procent van de ondervraagde bewoners van mening zijn dat de Europese Unie als een kracht van stabiliteit in een troebele wereld kan worden bestempeld. In Turkije daalt dat cijfer weliswaar al tot 49 procent, maar in Rusland bestempeld slechts 33 procent de Europese Unie als een stabiliserend element. Daarentegen wordt Europa door 61 procent van de Russen als een bron van instabiliteit genoemd.

Uit het onderzoek bleek verder dat 56 procent van de burgers van de Europese Unie zich optimistisch opstelt over de toekomst van het continent. Dat betekent een stijging met 6 procent tegenover de herfst van vorig jaar. Ook zegt 42 procent van de ondervraagden vertrouwen te hebben, tegenover 36 procent vorig herfst en 32 procent anderhalf jaar geleden. De hoogste toename van het vertrouwen werd opgetekend in Frankrijk, waar een toename met 15 procentpunt tot 41 procent kon worden gemeld. Ook Denemarken liet een stijging met 15 procent tot 56 procent registreren.

Anderzijds noemde 44 procent van de Europeanen het terrorisme als de grootste dreiging. Dat betekende een stijging met 12 procent tegenover de herfst van vorig jaar. Immigratie is met een score van 38 procent de tweede belangrijkste bekommernis, gevolgd door de economische situatie (18 procent), de openbare financiën (17 procent) en de werkloosheid (15 procent).

Lees Verder

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie |  Facebook |

04-01-14

Griekenland kiest voor zuinig voorzitterschap Europese Unie

De Griekse regering heeft voor het voorzitterschap van de Europese Unie gedurende de eerste helft van dit jaar een budget van maximum 50 miljoen euro voorzien. Dat blijft ver onder de niveaus die door de lidstaten van de Europese Unie normaal worden besteed aan de uitstraling van hun tijdelijk voorzitterschap. Het relatief beperkte budget werd onder meer mogelijk door de Europese parlementsverkiezingen in mei van dit jaar, waardoor de looptijd van het voorzitterschap gevoelig kan worden ingekort. Daarnaast heeft Griekenland, dat met zware financiële problemen wordt geconfronteerd, naar eigen zeggen echter ook een bewuste inspanning gedaan om belangrijke besparingen te realiseren.

“Griekenland wil met zijn zuinige benadering ook een voorbeeld stellen voor volgende edities van het voorzitterschap van de Europese Unie,” zegt Alexandros Vidouris, woordvoerder van het Griekse voorzitterschap. In tegenstelling tot zijn voorgangers, zal Griekenland voor het voorzitterschap alleen beroep doen op zijn eigen ambtenaren en geen externe krachten inschakelen. Het bureau van het voorzitterschap telt slechts negen medewerkers en bij de permanente vertegenwoordiging in Brussel zullen ruim honderdvijftig mensen worden ingeschakeld. Voorgangers schakelden voor hun Brusselse vertegenwoordiging minstens tweehonderdvijftig medewerkers in.

“Het hele programma van het Griekse voorzitterschap steunt op lokale bedrijven en eigen medewerkers,” zegt Vidouris. “Er werd een sponsoring-programma gelanceerd om een groot gedeelte van de uitgaven te dekken. Lokale ondernemingen nemen de kosten voor het transport op zich en Aegean Airlines stelt de tickets voor vliegtuigverplaatsingen ter beschikking. Ook het logo van het Griekse voorzitterschap werd aan lokale jonge designers toevertrouwd. De ontwikkeling van het logo heeft daardoor slechts 12.500 euro gekost, terwijl meestal gerekend dient te worden op een bedrag van minstens 150.000 euro.”

Ook op de informele ministeriële ontmoetingen wordt gevoelig bespaard. “Die evenementen worden door het voorzitterschap meestal gehanteerd om hun land te promoten, waarbij traditioneel gebruik gemaakt wordt van unieke en indrukwekkende locaties,” merkt de woordvoerder op. “In Griekenland zullen die ontmoetingen echter niet op exotische eilanden worden georganiseerd, maar wordt gekozen voor één congrescentrum in Athene, waar de nodige infrastructuur al ter beschikking staat en geen bijkomende kosten moeten worden voorzien. Griekenland wil de kosten voor het voorzitterschap beperken en zich toespitsen op de inhoud.”

“De ontmoetingen met de pers blijven behouden, maar die zullen worden georganiseerd zonder grote toeristische uitstappen, met uitzondering van een bezoek aan de Acropolis,” voert Vidouris verder aan. “Een aantal journalisten betaalt zelf voor de verplaatsingen, terwijl Aegian Airlines de tickets voor de andere persmedewerkers sponsort. Evenmin moeten de traditionele geschenken met het logo van het Griekse voorzitterschap worden verwacht.”

http://www.euractiv.com/future-eu/record-low-budget-greek-eu-presi-news-532571

11:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: griekenland, europese unie |  Facebook |

06-09-13

Europa niet langer een marktleider in mobiele technologie

Europa loopt achter in de introductie van nieuwe mobiele technologieën. Dat is de conclusie van een onderzoek van de GSM Association (GSMA). Uit het onderzoek blijkt dat het mobiele ecosysteem ongeveer 2,1 procent van het bruto binnenlandse product van de Europese Unie vertegenwoordigt. Er wordt echter ook opgemerkt dat de omzet van de sector de voorbije jaren is gedaald. Vorig jaar werden nog 151 miljard euro inkomsten gegenereerd, tegenover 162 miljard euro bij het begin van het decennium. De GSM Association zegt dan ook dat de Europese Unie een beleid moet uitbouwen om investeringen in mobiele technologieën aan te moedigen.

“Europa werd lange tijd beschouwd als een pionier in mobiele technologieën, maar moet in de ontwikkeling van mobiel breedband inmiddels andere regio’s laten voorgaan,” zegt Anne Bouverot, directeur van de GSM Association. “Dat geldt vooral voor mobiele technologieën van de vierde generatie. Op het einde van het voorbije jaar vertegenwoordigde de vierde generatie amper 0,3 procent van alle mobiele apparaten die in Europa actief is. In de Verenigde Staten en Zuid-Korea lopen die cijfers op tot respectievelijk 11 procent en 28 procent. Dat dreigt een belangrijke impact te hebben voor de mogelijkheden van merken en marketeers om de consumenten te bereiken.”

Verwacht wordt dat tegen het einde van het decennium in Europa zes miljard mobiele apparaten operationeel zullen zijn. Connectiviteit zou op dat ogenblik een markt met een waarde van 234 miljard euro zou zijn en 6 procent van het Europese bruto binnenlandse product zou vertegenwoordigen. “De toepassing van mobiele technologieën in industrieën zoals de autosector, retail, onderwijs, gezondheid, overheid en nutsvoorzieningen, zal opportuniteiten bieden voor nieuwe zakelijke modellen en inkomstenstromen en een belangrijke pijler vormen voor arbeidscreatie, innovatie en duurzaamheid,” voert de GSM Association aan.

Lees Verder

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, mobiel |  Facebook |

26-08-13

Europese Unie blijft grootste hulpverlener van de wereld

De Europese Unie heeft het voorbije jaar 55,2 miljard euro besteed aan internationale hulp. Daarmee blijft Europa de grootste internationale hulpverstrekker van de wereld. Desondanks dreigt de Europese Unie er niet te zullen in slagen om zijn doelstellingen op het gebied van ontwikkelingshulp te halen. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Commissie. De Europese Unie had zich als doelstelling gesteld om tegen het midden van dit decennium 0,7 procent van zijn bruto nationaal inkomen te investeren in ontwikkelingshulp. Op dit ogenblik gaat 0,43 procent van het bruto nationaal inkomen naar ontwikkelingshulp. De inspanningen terzake zijn sinds het begin van het decennium niet opgedreven.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, ontwikkelingshulp |  Facebook |

05-07-13

Europese Unie moet onafhankelijke koers varen in cloud-computing

De Europese Unie moet minder op Amerikaanse bedrijven steun voor de cloud-opslag van data. Dat heeft Toomas Hendrik Ilves, president van Estland, gezegd. De recente maanden hebben volgens Ilves aangetoond dat het voor Europa cruciaal is om een eigen cloud-omgeving voor data-opslag, die strikt onder de Europese juridische controle zou opereren, te ontwikkelen. Op dit ogenblik maakt de Europese Unie volgens Ilves voor 95 procent van zijn cloud-diensten gebruik van Amerikaanse bedrijven. Estland is één van de meest ontwikkelde landen op het gebied van technologie.

Lees Verder

18:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cloud, europese unie |  Facebook |

26-06-13

Noorwegen verdringt Rusland als grootste gasleverancier van Europese Unie

Noorwegen heeft het voorbije jaar Rusland voorbij gestoken als belangrijkste gasleverancier van de Europese Unie. Dat blijkt uit een rapport van British Petroleum Group. Daarmee is Noorwegen voor de eerste keer de grootste Europese gasleverancier geworden. Er wordt op gewezen dat Rusland zijn gastarieven bleef koppelen aan de olieprijzen, terwijl Noorwegen dat indexsysteem heeft verlaten. De invoer van Noorse olie in de Europese Unie stegen volgens het rapport het voorbije jaar met 12 procent, terwijl de Russische import met 10 procent daalde.

"Het voorbije jaar is de wereldwijde gasconsumptie met 2,2 procent sneller gegroeid dan het jaar voordien, maar die trend blijft wel onder het gemiddelde op lange termijn," zegt Christof Rühl, hoofdeconoom bij British Petroleum Group en auteur van het rapport, nog. "De groei werd in grote mate gedreven door de Verenigde Staten, waar de gasconsumptie sneller is toegenomen dan in de rest van de wereld. Tegelijkertijd werd in Europa en de voormalige Sovjet-republieken de grootste terugval in gasverbruik opgetekend."

Rühl merkt verder op dat Europa door de grote Aziatische vraag het voorbije jaar niet heeft geconcurreerd voor de invoer van vloeibaar gas. In die sector werd dan ook een importdaling met 25 procent opgetekend. "Dat zou normaal goed nieuws moeten zijn geweest voor Noorwegen en Rusland, de traditionele gasexporteurs naar de Europese Unie," merkt hij op. "De exporteurs werden echter geconfronteerd met een onverwachte concurrentie van Amerikaanse steenkool, die voldoende goedkoop is geworden om in Europa met gas te concurreren."

De productie van energie op basis van steenkool is in Europa volgens Rühl 45 procent goedkoper dan met gas.

Lees Verder

13:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: noorwegen, rusland, europese unie, gas |  Facebook |

12-06-13

Europa moet maatregelen nemen tegen jeugdwerkloosheid

De Europese Unie moet maatregelen nemen om de hoge niveaus jeugdwerkloosheid terug te schroeven. Dat hebben de European Trade Union Confederation (ETUC) en de ondernemersorganisatie BusinessEurope in een gezamenlijk rapport met voorstellen naar voor gebracht. De vakorganisatie merkt daarbij op dat het probleem van de jeugdwerkloosheid een belangrijke bedreiging kan vormen voor de sociale cohesie in de Europese maatschappij. De Europese Unie kent op dit ogenblik een jeugdwerkloosheid van 23,5 procent.

In de voorstellen worden onder meer werkgaranties voor jongeren, een flexibeler arbeidsmarkt, het stimuleren van het ondernemerschap en een meer arbeidsgericht onderwijs naar voor geschoven. "Op dit ogenblik kunnen jongeren met weinig vertrouwen naar de toekomst kijken," zegt Bernadette Ségol, secretaris-generaal van de European Trade Union Confederation. "Door de problemen op de arbeidsmarkt dreigt de opbouw van hun persoonlijke leven belangrijke vertraging op te lopen."

De partners willen bij de regeringen ook lobbyen om structurele hervormingen door te voeren, maar er wordt aan toegevoegd dat ook op korte termijn maatregelen genomen dienen te worden. "Het is echter cruciaal dat de problemen op langere termijn worden aangepakt," stipt Markus Beyrer, directeur-generaal van BusinessEurope, aan. "De onderliggende oorzaken van de huidige crisis gaan verder dan een tekort aan vraag en een gebrek aan economische groei." Volgens Beyrer moet vooral worden gemikt op onderwijs en flexibele tewerkstelling.

Lees Verder

14:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, jeugdwerkloosheid |  Facebook |

31-05-13

Europa moet meer werk maken van mensenrechten voor migranten

De Europese Unie moet dringend werk maken van de fundamentele mensenrechten voor migranten, in plaats van zich uitsluitend te baseren op veiligheidsaspecten. Dat is de conclusie van een rapport van de Human Rights Council van de Verenigde Naties. Cecilia Malmström, Europees Commissaris voor binnenlandse zaken, benadrukte in een reactie dat er moet bekeken worden op welke manier de legale toegang tot Europa kan worden uitgebreid en op welke manier de legale arbeidsmigratie kan worden gestimuleerd.

François Crépeau, auteur van het rapport, zei tevreden te zijn over de aandacht voor mensenrechten in het beleid van de Europese Unie, maar hij merkte op dat de bescherming van de mensenrechten van migranten in de praktijk nog veel te wensen overlaat. Hij stelde dat de landen met Europese buitengrenzen met een groot migratie-probleem worden geconfronteerd, wat een belangrijke impact heeft op de mensenrechten van inwijkelingen die langs die landen de Europese Unie binnenkomen.

"Een land zoals Griekenland kan onmogelijk de zorg dragen voor al die immigranten, waardoor een sociaal en politiek probleem wordt gecreëerd dat de verantwoordelijkheid zou moeten zijn voor de hele Europese Unie," zegt Crépeau. Cecilia Malmström merkte op dat mensenrechten van migranten en vluchtelingen voor de Europese Unie een belangrijke prioriteit vormen, maar voegde er aan toe dat onder meer de hoge Europese werkloosheid het probleem niet vergemakkelijkt en dat het niet eenvoudig is om een geschikte oplossing te vinden.

Lees Verder

16:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: migranten, europese unie |  Facebook |

22-05-13

Duurzaam Europees afvalbeheer kan 400.000 banen creëren

Indien de lidstaten van de Europese Unie de bestaande regelgeving op het gebied van afvalbeheer zouden implementeren, zouden ongeveer vierhonderdduizend nieuwe banen kunnen worden gecreëerd en zou een belangrijke besparing op het gebied van grondstoffen kunnen worden gerealiseerd. Dat heeft Kurt Vandenberghe, kabinetschef van Europees Commissaris van leefmilieu Janez Potocnik, gezegd. Vandenberghe voegde er aan toe dat de Europese Commissie een duidelijke band moet aantonen tussen afvalbeheer en macroeconomie.

"Bedrijven waarschuwen ervoor dat een zware regelgeving rond duurzaamheid de Europese economie zal verhinderen om de crisis achter zich te laten," merkt Kurt Vandenberghe op. "Er is echter geen nood aan een nieuwe duurzame regelgeving, maar wel aan een invulling van de bestaande voorschriften. Een duurzaam beleid hoeft niet tegenstrijdig te zijn met een industrialisering. Er is geen sprake van een streven naar desindustrialisering, zoals door het bedrijfsleven vaak wordt beweerd." Hij wijst erop dat al veel bedrijven hun afvalstromen inkrimpen en recyclage stimuleren om kosten te besparen.

Vandenberghe benadrukte nog dat de steden een fundamentele rol vertolken in een kringloop-economie. "In de nabije toekomst zullen 80 procent van de Europese burgers in steden leven," meerkt hij op. "Die groeiende populatie biedt aan het bedrijfsleven heel wat mogelijkheden, maar biedt ook problemen op het gebied van duurzaamheid." Onder meer wordt gewezen naar de Italiaanse stad Capannori, die erin geslaagd is om zijn afvalproductie in belangrijke mate af te bouwen, onder meer door het afschaffen van plastiek in de schoolrestaurants en een alternatieve distributie van melk en water.

Lees Verder

16:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afvalbeheer, europese unie |  Facebook |

18-05-13

Kleine ondernemingen moeten meer toegang tot research krijgen

De Europese Commissie moet de toegang van kleine en middelgrote ondernemingen tot onderzoeksprojecten vergemakkelijken. Ook moeten meer fondsen ter beschikking gesteld worden van Oost-Europese onderzoeksinstellingen. Alleen op die manier kan de Europese Unie profiteren van de grote investeringen die in wetenschappelijk onderzoek worden gedaan. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan het University College London en de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Ook de administratieve procedures moeten volgens de onderzoekers worden vereenvoudigd, terwijl optimaal moet ingespeeld worden op de mogelijkheden die door open data worden geboden.

Lees Verder

09:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderzoek, europese unie |  Facebook |

17-05-13

Europese Commissie weinig optimistisch over emissiehandel

De uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie heeft het voorbije jaar weliswaar een lichte daling gekend, maar de realisatie van een systeem om de emissies terug te schroeven biedt weinig reden tot optimisme. Dat heeft de Europese Commissie bekend gemaakt. De totale uitstoot van de industriële installaties die onderhevig zijn aan de Europese emissiehandel is het voorbije jaar met 2 procent gedaald, maar door de goedkope emissiekredieten worden de ondernemingen volgens de Europese Commissie steeds minder aangezet om hun uitstoot te beperken.

Lees Verder

16:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, emissies |  Facebook |

16-05-13

Europese Unie moet zich focussen op China en Afrika

China en Afrika vormen de volgende twintig jaar een belangrijke motor van economische groei en Europa moet die realiteit aanpakken om met die regio's banden te smeden en hen niet als een bedreiging bestempelen. Dat heeft Pascal Lamy, directeur-generaal van de World Trade Organisation (WTO), tijdens de European Business Summit, gezegd. Lamy wees er daarbij op dat 19 procent van de Europese groei zich de volgende tien jaar buiten de eigen regio zou bevinden. China zal volgens hem één derde van die externe vertegenwoordigen.

"Een toenemend economisch en politiek engagement met opkomende economieën is cruciaal voor de Europese groei," merkt Pascal Lamy op, die toegaf zich bezorgd te maken over de huidige handelsconflicten tussen China en Europa over subsidies die door het Aziatische land aan zijn producenten van zonnepanelen en telecom-apparatuur worden toegekend. Ondanks die wrijvingen is er volgens de topman van de World Trade Organisation een duidelijke grond om naar een stevig partnership te streven.

"De Europese Unie moet nog altijd een overtuigende groeistrategie voorleggen," merkte ook Elvire Fabry, onderzoeker bij de organisatie Notre Europe, op. "Er is geen enkele aanwijzing dat de politieke leiders de stap kunnen zetten om verder te kijken dan de interne problemen en overschakelen op de wereldwijd strategisch denken." Pascal Lamy wees er ook nog op dat de Europese Unie ook Afrika, dat tegen het einde van het volgend decennium anderhalf miljard inwoners zal tellen, niet mag vergeten.

Lees Verder

15:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, china, afrika |  Facebook |

14-05-13

Europese Unie wil hersenonderzoek stimuleren

De Europese Unie wil het onderzoek naar hersenaandoeningen stimuleren. De Europese Commissie merkt op dat er de voorbije decennia weliswaar grote vorderingen zijn geboekt in het onderzoek naar hersenaandoeningen, maar dient er nog een lange weg afgelegd te worden. Er wordt aan toegevoegd dat één op drie personen tijdens zijn leven met een probleem aan de hersenen wordt geconfronteerd. Dat zou de economie van de Europese Unie elk jaar 800 miljard euro kosten.

"De kost van mentale gezondheidsproblemen ligt bijzonder hoog," merkte Ruxandra Draghia-Akli, directeur van het departement gezondheid bij de researchdivisie van de Europese Commissie, tijdens een colloquium van het Innovative Medicine Initiative in Brussel, op. "Die problemen zullen in de toekomst nog verder blijven toenemen. Er moeten dan ook nog meer inspanningen gedaan worden om antwoorden op die problemen te vinden." Met een jaarlijkse kost van 800 miljard euro zijn mentale gezondheidsproblemen voor de economie schadelijker dan kanker, diabetes en cardiovasculaire ziektes."

Mary Baker, president van de European Brain Council, benadrukte dat hersenonderzoek niet alleen een impact heeft op het brein, maar ook op de capaciteit van de hersenen om andere ziektes te beheren. "Op vijfenzestigjarige leeftijd lijdt de gemiddelde mens aan drie verschillende ziektes," merkt Baker op. Daarbij merkte Baker echter wel op dat de aanpak van klinische tests voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen moet worden gewijzigd. In de meeste tests worden vijfenzestigplussers als proefpersoon immers uitgesloten.

Lees Verder

15:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, hersenonderzoek |  Facebook |

07-05-13

Europese Unie gaat duurzame infrastructuur ondersteunen

Ook infrastructuur moet in de toekomst een duurzaam karakter krijgen. Dat heeft Janez Potocnik, Europees Commissaris voor leefmilieu, benadrukt. Daarom zal de Europese Unie volgens Potocnik in de toekomst dan ook investeren in de ondersteuning van duurzame infrastructuurprojecten. De Europese Unie voert aan dat duurzame infrastructuur niet alleen ecologisch een beter alternatief vormt, maar vaak ook goedkoper uitvalt dan de traditionele technische oplossingen.

"Moerasgebieden kunnen een alternatief zijn voor betonnen opvangbekkens om overtollig water op te vangen," gaf Janez Potocnik als voorbeeld aan. "Bovendien kunnen rotsstranden worden ingeschakeld in de bescherming van kustgebieden. De uitbouw van duurzame infrastructuur is meestal een goede investering voor de natuur, maar creëert ook economische mogelijkheden en werkgelegenheid. De maatschappij moet oplossingen krijgen om met de natuur te werken in plaats van de natuur te bedreigen."

Vanaf volgend jaar zal de Europese Unie volgens Potocnik, met de steun van de European Investment Bank, financiering voorzien voor de implementering van duurzame infrastructuur. Er wordt opgemerkt dat de Europese biodiversiteit de voorbije vijftig jaar zwaar is aangetast door een verlies aan biotoop, landdegradatie en fragmentatie door de snelle groei van de steden en transportinfrastructuur. Door investeringen in duurzame infrastructuur zou die trend moeten kunnen worden omgebogen.

Lees Verder

16-04-13

Italië heeft grote achterstand in Europees universitair onderwijs

Denemarken, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Finland en Zweden hebben hun doelstellingen op het gebied van universiteit onderwijs, waarbij tegen het einde van dit decennium 40 procent van de bevolkingsgroep tussen dertig en vierendertig jaar in de Europese Unie in het bezit van een diploma hoger onderwijs zou moeten zijn, al bereikt. Dat is de conclusie van een rapport van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek. De andere lidstaten van de Europese Unie hebben volgens het rapport daarentegen nog een lange weg af te leggen. Bij het begin van dit decennium was 34 procent van de doelgroep in het bezit van een diploma hoger onderwijs.

Italië moet met een score van 21 procent de meeste inspanningen doen om de Europese doelstellingen te halen, vooraf gegaan door Roemenië (21,8 procent) en Malta (22,4 procent). Het Europese gemiddelde bedraagt 36 procent. Dat is 2 procentpunt meer dan bij het begin van het decennium. Ierland heeft met 51,1 procent de hoogste graad van diploma's hoger onderwijs, gevolgd door Cyprus (49,9 procent), Luxemburg (49,6 procent) en Litouwen (48,7 procent). Ook in België, Denemarken, Nederland, Spanje, Zweden en Groot-Brittannië worden scores van meer dan 40 procent gehaald. Acht landen hebben echter ook al een voorsprong op de nationale doelstellingen gehaald.

Androulla Vassilou, Europees Commissaris voor onderwijs, stelde dat de positieve evolutie sinds het begin van het decennium een positieve boodschap vormt in economisch moeilijke tijden. "Professionele carrières zullen in de toekomst hogere kwalificaties vereisen, maar het rapport toont aan dat vele jongeren vastbesloten zijn om het maximum van hun capaciteiten te benutten," aldus Androulla Vassilou. "In een aantal gevallen zouden we graag hebben gezien dat lidstaten, die de Europese doelstellingen al te gemakkelijk halen, hogere ambities zouden hebben gekoesterd, maar de Europese Commissie kan geen hogere niveaus opleggen."

Lees Verder

17:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, europese unie |  Facebook |

20-02-13

Rusland en Europese Unie vinden geen akkoord over visum-plicht

Een versoepeling van de visum-vereisten tegen de Olympische winterspelen van Sochi volgend jaar lijkt niet haalbaar. Onderhandelaars van Rusland en de Europese Unie blijken immers niet tot een overeenkomst te kunnen komen. Pogingen om de visum-verplichting voor bepaalde categorieën reizigers, zoals journalisten en niet-gouvernementele organisaties, te schrappen, zitten al een jaar geblokkeerd omdat Rusland plots eiste dat ook houders van een zogenaamd officieel paspoort van de visum-vereisten zouden worden vrijgesteld. De Europese Unie weigert echter op die eis in te gaan. Opgemerkt wordt deze paspoorten, die geen diplomatieke status hebben, in de Europese Unie niet bestaan.

Lees Verder

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, europese unie, visum |  Facebook |

30-01-13

Europese Unie overweegt juridische stappen tegen Noorwegen

De Europese Unie overweegt juridische stappen tegen Noorwegen, dat zijn verplichtingen als lid van de European Economic Area (EEA) niet zou nakomen. Opgemerkt wordt dat Noorwegen onder meer belastingen heeft opgelegd aan producten uit de Europese Unie en zich verzet tegen de liberalisering van de eengemaakte markt van de Europese Unie. De Noorse premier Jens Stoltenberg zegt dat zijn land een goede relatie heeft met de Europese Unie, maar is het niet abnormaal dat er over individuele maatregelen een verschil van mening bestaat.

De Europese Commissie maakte stelde dat Noorwegen inmiddels meer dan vierhonderd Europese richtlijnen heeft laten vervallen. "Dat zou kunnen leiden tot concurrentiële voordelen dreigt de juridische zekerheid en homogeniteit van de eenheidsmarkt in het gedrang te brengen," aldus het rapport van de Europese Commissie. "Er moeten dan ook dringend maatregelen genomen worden om deze situatie recht te zetten." De Europese Commissie is ook ontevreden dat Noorwegen een aantal Europese directieven heeft afgewezen.

Noorwegen heeft onder meer geweigerd de Europese richtlijnen over de markt voor brievenpost tot vijftig gram te implementeren. De Europese Commissie heeft bevestigd dat er een groeiende onvrede heerst met het Noorse optreden. Een woordvoerder van Catherine Ashton, bij de Europese Unie verantwoordelijk voor buitenlandse zaken, stelde dat er naar mogelijke sancties tegen Noorwegen wordt gekeken. Een aantal partijen hebben opgeroepen om de Noorse visindustrie te viseren.

Lees Verder

19:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, noorwegen, handel |  Facebook |

10-01-13

Lidstaten Europese Unie te passief tegen luchtvervuiling

De lidstaten van de Europese Unie doen onvoldoende inspanningen om de luchtvervuiling te bestrijden. Dat heeft Janez Potocnik, Europees Commissaris voor leefmilieu, gezegd. Volgens Potocnik kost die passieve houding in de Europese Unie elk jaar aan ongeveer 420.000 mensen het leven. Volgens het European Environment Agency (EEA) zou door het omschakelen naar elektrische auto’s en andere maatregelen tegen de luchtvervuiling het aantal doden tegen het einde van het decennium tot 230.000 slachtoffers kunnen terugbrengen. Ook wordt gevraagd dat het gebruik van dieselbrandstof zoveel mogelijk zou worden tegengegaan. Geraam wordt dat de luchtvervuiling Europa 630 miljard euro aan gezondheidskosten en 169 miljard euro aan verloren productiviteit kost.

Lees Verder

18:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, luchtvervuiling |  Facebook |

09-01-13

Negentien lidstaten Europese Unie falen met energiezuinige gebouwen

Meer dan 70 procent van de lidstaten van de Europese Unie loopt het risico op juridische sancties wegens inbreuken op het gebied van duurzame bouwpraktijken. Dat hebben een bronnen bij de Europese Commissie bevestigd tegenover het online magazine Euractiv. De bouwsector moet tegen het einde van het decennium voor een kwart bijdragen aan de geplande energie-besparingen. In september werden vierentwintig lidstaten op de hoogte gebracht dat ze niet aan de doelstellingen voldeden, maar sindsdien zouden vier landen zich in regel hebben gesteld.

“De Europese Commissie moet doortastend optreden tegen de betrokken lidstaten,” merkt Adrian Joyce, secretaris generaal van de duurzame ondernemersorganisatie EuroAce, op. “Hoewel de Europese leiders duidelijk weten dat energie-vriendelijke gebouwen een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de strijd tegen de klimaatverandering, maar blijkbaar wordt er niet echt geluisterd.” Er wordt aangevoerd dat een reductie van de emissies van koolstofdioxide onmogelijk kan worden besproken zonder rekening te houden met de energie-efficiëntie van gebouwen.

Het International Energy Agency (IEA) wijst erop dat residentiële en commerciële gebouwen samen ongeveer 32 procent van het wereldwijde energieverbruik vertegenwoordigen, terwijl ze ook verantwoordelijk zijn voor meer dan 30 procent van de emissies van koolstofdioxide. Er wordt bovendien op gewezen dat de energiebehoefte van gebouwen tegen het midden van de eeuw meer dan verdubbeld zal zijn, onder meer door de groeiende wereldbevolking. Bij het begin van dit decennium waren de gezinnen verantwoordelijk voor 25 procent van de Europese emissies.

Lees Verder

18:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, europese unie |  Facebook |

14-12-12

Europa boekt nieuwe piek in residentieel energieverbruik

Het elektriciteitsverbruik van de gezinnen in de Europese Unie is twee jaar geleden tot een nieuwe piek gestegen. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Commissie. Er wordt opgemerkt dat in het midden van het voorbije decennium een verbruikspiek van 1,19 miljoen kiloton werd opgetekend. Daarna viel de consumptie echter terug, tot twee jaar geleden opnieuw een stijging met 3,6 procent werd geregistreerd. De huishoudelijke consumptie vertegenwoordigde twee jaar geleden 26,7 procent van het totale energieverbruik in de Europese Unie.

Met een aandeel van 31,7 procent was alleen het Europese transport nog een groter consument van energie. Het aandeel van de industrie en de dienstensector bedroeg respectievelijk 25,3 procent en 13,2 procent. “De residentiële sector vormt dan ook een cruciaal element in het beleid en programma’s rond energie-efficiëntie,” aldus de Europese Commissie. Malta heeft het laagste residentieel energieverbruik van de Europese Unie. De grootste consumptie wordt opgetekend in Finland, gevolgd door Luxemburg en Denemarken.

Onder meer het bruto binnenlandse product heeft volgens het rapport een impact op de energieconsumptie, omdat consumenten daardoor zouden worden aangezet energie-intensievere technologie te kopen. Er wordt opgemerkt dat slechts zes lidstaten er tijdens de tweede helft van het decennium erin zijn geslaagd om hun residentieel energieverbruik terug te schroeven. De grootste besparing werd opgetekend in Malta (23,8 procent), gevolgd door België (22 procent), Slovakije (7,2 procent), Groot-Brittannië (5,6 procent), Zweden (5,3 procent) en Denemarken (0,6 procent).

Lees Verder</>

17:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, europese unie |  Facebook |

20-11-12

Britse industrie waarschuwt voor vertrek uit Europese Unie

Door een einde te maken aan zijn vaak stormachtige relatie met de Europese Unie, dreigt Groot-Brittannië zijn fragiele economie schade toe te brengen en zichzelf in een geïsoleerde positie te manoeuvreren. Dat heeft de Confederation of British Industry, de machtigste ondernemersorganisatie van Groot-Brittannië, gezegd naar aanleiding van de toenemende steun bij de Britse bevolking voor een uitstap van hun land uit de Europese Unie. Roger Carr, president van de Confederation of British Industry, riep de Britse premier David Cameron op om de toenemende euroscepsis in het land te weerstaan. Onder meer wees Roger Carr erop dat de Europese Unie de helft van de Britse handel vertegenwoordigt.

Lees Verder

17:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, groot-brittannië |  Facebook |

15-11-12

Europese Unie dreigt metaalindustrie te verdrijven

De limieten die de Europese Unie overweegt op te leggen aan het gebruik van natuurlijke rijkdommen, dreigen de staalproducenten en andere metaalindustrieën van het continent te verjagen. Dat zegt de belangengroep Metals Pro Climate, eraan toevoegend dat de Europese overheid beslissingen dreigt te nemen die gebaseerd zijn op misleidende indicatoren. Onder meer wordt erop gewezen dat de maatregel er alleen zou toe leiden dat Europa ijzeren platen in plaats van ijzererts zal invoeren. Bovendien wordt aangehaald dat de metaalsector een onderdeel vormt van de duurzame economie, verwijzend naar de bouw van windturbines of auto's met een lager gewicht, zodat er minder brandstof wordt verbruikt.

Lees Verder

18:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, metaalindustrie |  Facebook |

21-10-12

Europese Unie kent nog teveel energie-eilanden

De lidstaten van de Europese Unie moeten voor betere verbindingen zorgen tussen hun onderscheiden energienetwerken. Dat is de conclusie van een rapport van de Europese Commissie. Daarbij wordt onder meer opgemerkt dat de Baltische staten, Malta, Cyprus, Spanje en Portugal zich op een gaseiland bevinden omdat hun infrastructuur onvoldoende is gelinkt aan de rest van de Europese Unie. Bovendien lopen landen zoals Slovakije, Bulgarije, Hongarije en Roemenië bevoorradingsrisico’s omdat ze van één enkele leverancier afhankelijk zijn.

Het rapport stelt zich echter ook kritisch op tegenover Duitsland, dat volgens de Europese Commissie voor een grotere interconnectiviteit moet zorgen met de Nordstream-gasverbinding met Rusland, die sinds november vorig jaar operationeel is. Onder meer wordt er gewag gemaakt van een flessenhals aan de grenzen van Duitsland met Denemarken en Polen. Er wordt opgemerkt dat Duitsland de capaciteit van zowel de verbindingen tussen noord en zuid als oost en west moet versterken.

Na de gascrisis tussen Rusland en Oekraïne vier jaar geleden nam de Europese Unie een aantal maatregelen om te garanderen dat de individuele lidstaten betere energieverbindingen zouden hebben en minder afhankelijk zouden worden van Russische leveranciers. “Hoewel er daarvoor speciale budgetten werden vrijgemaakt, blijkt er de voorbije jaren weinig te zijn gebeurd om het probleem te verhelpen,” voeren de samenstellers van het rapport aan. Op het gebied van elektriciteit zouden vooral de Baltische staten, die vooral van Russische bevoorrading afhankelijk zijn, risico lopen.

Lees Verder

14:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, energie |  Facebook |

15-09-12

Denemarken geïnteresseerd in eventuele Europese bankenunie

Denemarken, dat ervoor gekozen heeft om buiten de eurozone te blijven, zou mogelijk toch geïnteresseerd zijn om de toekomstige Europese bankenunie te vervoegen indien het instrument erin zou slagen om de credibiliteit van de banken uit de eurozone op te drijven. Dat heeft Nils Bernstein, hoofd van de Deense centrale bank, gezegd in een reactie op de woorden van Michel Barnier, Europees Commissaris voor de interne markt, die aangaf dat de plannen van om de Europese Centrale Bank de supervisie toe te kennen over alle banken van de eurozone, een eerste stap was in de richting van een Europese bankenunie. Indien het instrument inderdaad leidt tot een groter vertrouwen in de bankensector van de eurozone, zou het volgens Bernstein voor Denemarken moeilijk zijn om langs de lijn te blijven staan. Het is volgens Bernstein dan ook belangrijk dat Denemarken met de Europese Commissie constructieve gesprekken voert over het voorstel.

Lees Verder

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, bankenunie, denemarken |  Facebook |

12-09-12

Onafhankelijk Schotland geen automatisch lid van de Europese Unie

Indien Schotland zijn onafhankelijkheidsplannen doordrijft, zou het land zijn lidmaatschap van de Europese Unie kunnen verliezen. Dat heeft José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, gezegd. Volgens Schotse nationalisten zou de onafhankelijkheid daarentegen geen probleem mogen vormen om het lidmaatschap van de Europese Unie te kunnen behouden. Barroso stelde echter dat een nieuw land door zijn afscheuring van een bestaand lid van de Europese Unie, zijn toetreding opnieuw zou moeten onderhandelen. Unionistische politici maakten van de uitspraken van Barroso gebruik om het gevaar van een onafhankelijkheidsbeweging te benadrukken. De Schotse regering zegt echter in de woorden van Barroso geen enkel signaal gezien te hebben dat het land zijn plaats in de Europese Unie niet zou kunnen behouden. Een woordvoerder van de Europese Commissie stelde echter dat Schotland als onafhankelijke natie voorlopig buiten de Europese Unie gehouden zou blijven.

Lees Verder

11-09-12

Burger heeft positiever beeld over de Europese Unie

Het imago van de Europese Unie is er in de ogen van de meeste Europeanen de voorbije tien maand op vooruit gegaan. Dat blijkt uit een rapport van Eurobarometer. Uit het onderzoek blijkt dat het Europees Parlement de beste institutionele vertegenwoordiger is van de Europese Unie. Ook blijkt dat Europese verkiezingen voor de burger de beste manier vormen om zijn stem te laten horen. Martin Schulz, voorzitter van het Europese Parlement, noemde de resultaten van het rapport bemoedigend. De huidige economische en financiële crisis heeft volgens hem aangetoond dat er oplossingen op een supranationaal niveau moeten worden gevonden. Het onderzoek toonde aan dat 40 procent van de Europeanen een positieve opinie hebben tegenover de Europese Unie, tegenover 31 procent in november vorig jaar. Bovendien stond 50 procent positief tegenover het lidmaatschap van zijn land aan de Europese Unie, tegenover 47 procent tijdens de vorige editie van de enquête. Wel gaf 54 procent te kennen dat zijn stem op Europees vlak niet meetelt, tegenover 61 procent in november vorig jaar.

Lees Verder

17:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, eurobarometer |  Facebook |

27-08-12

Europa moet één standpunt innemen voor energie-efficiëntie

Er moeten op het gebied van energie-efficiëntie op Europees vlak consistente en uniforme normen worden geïmplementeerd. Afwijkende normen en verschillende methodologieën tussen de verschillende lidstaten dreigt tot een grote fragmentatie te leiden, waardoor Europese investeerders benadeeld zouden kunnen worden. Dat heeft Horst-Tore Land, hoofd van de Europese divisie van het project Ecomagination van het concern General Electric tegenover het online magazine Euractiv gezegd. Volgens Land dreigt die fragmentatie te leiden tot een verlies aan concurrentiekracht tegenover onder meer China en de Verenigde Staten. Volgens Land moet Europa ook in het wereldwijde energiedebat als één groep naar buiten treden en een nationale benadering zoveel mogelijk vermijden. In september moet het Europees parlement stemmen over de plannen voor een verbetering van de energie-efficiëntie, maar de directieve kan op nationaal vlak op verschillende manieren worden ingevuld.

Lees Verder

09:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, energie |  Facebook |