20-06-12

Probleemlanden eurozone gaan ook minder naar de bioscoop

In de probleemlanden van de eurozone kent ook het bioscoopbezoek een gevoelige terugslag. Dat heeft het vakblad Variety gemeld. In landen zoals Italië en Spanje is er nu al twee jaar op rij sprake van dalende bezoekersaantallen. Dat is volgens David Hancock, filmanalist bij consulent IHS Screen Digest, een ongezonde evolutie. Dergelijke evoluties worden volgens Hancock in de Europese en zelfs wereldwijde bioscoopsector zelden opgetekend. Er wordt wel opgemerkt dat de belangrijkste Europese filmmarkten - Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk - erin slagen om stand te houden.

Lees Verder

15:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bioscoop, eurozone |  Facebook |

15-12-11

Amerikaanse conservatieven tegen hulp aan Europese probleemlanden

Een aantal Amerikaanse republikeinen, gesteund door conservatieve drukkingsgroepen, proberen te beletten dat Amerikaanse fondsen zouden gebruikt worden om probleemlanden uit de eurozone te redden. Cathy McMorris Rodgers, volksvertegenwoordiger van de republikeinse partij en initatiefnemer van het betrokken voorstel, merkt op dat de Verenigde Staten het zich niet kunnen veroorloven om de Europese Unie te redden. McMorris Rodgers noemt het onrustwekkend dat de Amerikaanse president Barack Obama heeft laten uitschijnen de reddingspogingen te willen ondersteunen.

"Het valt onmogelijk te aanvaarden dat de Amerikaanse belastingbetaler de reddingsoperatie voor Europa zou financieren, vooral in een periode waarin de Verenigde Staten zelf met een groot tekort worden geconfronteerd," benadrukt Phil Kerpen, beleidsverantwoordelijke bij Americans for Prosperity, één van de drukkingsgroepen die het voorstel van McMorris Rodgers ondersteunen. De reddingsoperatie zal gebeuren via het Internationaal Monetair Fonds, dat daarvoor extra middelen ter beschikking zal krijgen. Over de invulling van dat extra budget zijn nog geen definitieve afspraken.

De Verenigde Staten zijn de grootste financiers van het Internationaal Monetair Fonds. "Het is opmerkelijk dat de Amerikaanse republikeinen met hun initiatief willen optreden tegen een belangrijke bondgenoot en handelspartner," merkt het webmagazine Euractiv op. Eerder had ook al de republikeinse senator Jim DeMint geprobeerd om een wetsvoorstel goedgekeurd te krijgen dat de manouvreerruimte van het Internationaal Monetair Fonds zou beperken. McMorris Rodgers zegt steeds meer steun te krijgen voor haar voorstel.

10-07-10

Verdwijnen eurozone zou opnieuw economische groei mogelijk maken

Het uiteenvallen van de eurozone zou de zestien betrokken landen helpen om jaren van economische stagnatie te vermijden. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse analist Capital Economics. Volgens het rapport zou het opheffen van de eurozone de concurrentiepositie van de zwakkere lidstaten versterken en vraag op de thuismarkt in Duitsland stimuleren, zodat opnieuw een groei zou gerealiseerd kunnen worden. Analist Roger Bootle stelt dat vele waarnemers het verdwijnen van de eurozone als een potentiële ramp bestempelen, maar in tegendeel zou leiden tot een hernieuwde economische groei, niet alleen in de zwakkere lidstaten, maar ook in heel Europa. Het rapport merkt op dat landen zoals Italië, Spanje, Griekenland, Portugal en Ierland snel de concurrentiekloof zouden kunnen dichten indien ze opnieuw naar hun eigen munteenheid zouden kunnen teruggrijpen.

20:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eurozone |  Facebook |

20-02-10

Eurozone moet vrezen voor financieel Stalingrad

De eurolanden worden op dit ogenblik gedomineerd door de vrees voor de gevolgen van de zwakke financiële positie van een aantal lidstaten, maar gaan daarbij voorbij aan een andere dreiging. Dat zegt Sylvester Eijffinger, hoogleraar Europese financiële economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij stelt daarbij dat ook de schulden van Oost-Europa een gevaar vormen voor de eurolanden. Hij stelt daarbij dat de banken binnen de eurozone enorme bedragen hebben uitstaan in de voormalige Oostbloklanden, waarvan een aantal inmiddels al wel lid zijn van de Europese Unie, maar nog niet tot de eurozone behoren. Een aantal analisten heeft al gesteld dat de Europese banken het gevaar lopen geconfronteerd te zullen worden met een financieel Stalingrad.

"Volgens de laatste cijfers van Morgan Stanley heeft OostEuropa ongeveer 1.700 miljard dollar van het buitenland geleend," stipt de Nederlandse krant De Telegraaf aan. "Jaarlijks moet ervoor ongeveer 400 miljard dollar aan kortlopende leningen worden over gesloten, wat steeds moeilijker wordt. De banken in de eurozone hebben grote kredieten uitstaan in het voormalige Oostblok." De krant verwijst daarbij onder meer naar de Oostenrijkse banken, die 230 miljard dollar hebben uitstaan in Oost-Europa. Dat is 70 procent van het hele Oostenrijkse nationale inkomen. Er wordt aan toegevoegd dat Duitse, Franse en Italiaanse banken zwaar hebben geïnvesteerd in het financieel bedreigde Griekenland, maar ook in het Oostblok. De krant wijst er daarbij op dat een land zoals Oekraïne zijn bruto binnenlands product door het instorten van de staalprijzen met 12 procent heeft zien dalen.

"Behalve Oostenrijkse, hebben vooral Zweedse, Griekse, Italiaanse en Belgische banken zwaar geïnvesteerd in Oost-Europa," merkt De Telegraaf nog op. "In Oostenrijkse monetairekringen wordt rekening gehouden met het instorten van de lokale banken als 10 procent van de uitstaande schuld van 230 miljard euro moet worden afgeschreven. Volgens de Europese Ontwikkelingsbank kan het aandeel slechte leningen wel oplopen tot 20 procent. De Oostenrijkse kranten schrijven dan ook dat Bank Austria en zijn Italiaanse eigenaar Unicredit wellicht te maken gaan krijgen met financieel Stalingrad." Omwille van dat gevaar moet er volgens Eijffinger vermeden worden dat Griekenland financieel zou instorten. Op zich kan Europa de Griekse economie volgens de Nederlandse hoogleraar wel missen, maar dat zou volgens hem een besmettelijke uitwerking kunnen hebben op Spanje, Portugal, Italië en mogelijk ook België.

18:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oost-europa, eurozone |  Facebook |