03-12-13

Vertrekkende werknemer heeft waardevolle informatie over werkomgeving

Slechts 31 procent van de personeelsverantwoordelijken organiseert consequent een exitgesprek met vertrekkende werknemers. Nochtans geeft 95 procent van de betrokkenen toe dat deze gesprekken belangrijke voordelen zouden kunnen opleveren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het rekruteringsbedrijf Office Team bij tweehonderd personeelsverantwoordelijken van Britse ondernemingen. De onderzoekers zeggen dat exitgesprekken bij het vertrek van een werknemer voor het bedrijf een waardevol instrument kunnen vormen om feedback te verwerven en een positieve werkomgeving te creëren die de organisatie moet kunnen toelaten om toptalent gemakkelijker aan te trekken en te behouden.

Bij kleine bedrijven gaf 34 procent van de personeelsverantwoordelijken aan geregeld exitgesprekken te houden met vertrekkende werknemers. Daarmee scoren de kleine ondernemingen iets hoger dan de middelgrote bedrijven (33 procent), maar bij grote organisaties zegt slechts 22 procent geregeld een exitgesprek te houden. Wel blijkt dat grotere organisaties vaker een exitgesprek trachten te organiseren wanneer de vertrekkende werknemer tot de hogere hiërarchische kaders behoort (57 procent). Bij kleine bedrijven houdt 45 procent van de ondernemingen rekening met de hiërachische functie, maar bij middelgrote ondernemingen valt dat terug tot 31 procent.

De onderzoekers stelden echter ook vast dat slechts 7 procent van de ondervraagden nooit een exitgesprek houdt. “De cijfers tonen dan ook aan dat personeelsverantwoordelijken de waarde erkennen van een gesprek met werknemers die het bedrijf verlaten,” merkt Phil Sheridan, managing director bij Office Team, op. “Het is ook aangewezen om deze evaluatie met een persoonlijk gesprek te organiseren. Vaak zorgen non-verbale signalen immers voor de beste inzichten. Bovendien moet een sfeer van vertrouwen worden gecreëerd, zodat zowel negatieve als positieve elementen tijdens het gesprek aan bod kunnen komen. Maar er moet ook voor gezorgd worden dat aan de verworven inzichten daadwerkelijk een gevolg wordt gegeven.”

Lees Verder

12:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evaluatie, personeel |  Facebook |

13-10-13

Oordeel over vrienden is bijna nooit objectief

Het is bijzonder moeilijk om objectief te oordelen over vrienden of andere bekenden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Technische Universität Dresden. De Duitse onderzoekers stelden onder meer vast dat respondenten bij evaluaties aan vrienden consequent betere scores toekenden dan aan vreemden, ongeacht de formele resultaten die uit een aantal tests naar voor kwamen. De resultaten tonen volgens de Duitse wetenschappers aan dat men heel goed moet overwegen of het opportuun is om bekenden elkaar te laten beoordelen, onder meer bij sollicitaties, onderwijs of juridische geschillen.

“Bij het evalueren van personen die door de beoordelaar al langer zijn gekend, wordt het bijzonder moeilijk om eerder gevormde percepties opzij te schuiven,” merkt onderzoeksleider Daniel Leising, professor psychologie aan de Technische Universität Dresden, op. “Uit vooraf opgetekende meningen van de respondenten over een aantal kennissen, kon perfect wordt voorspeld welke evaluaties zouden worden gemaakt over tests die deze bekenden hadden afgelegd. Het onderzoek toonde dan ook aan dat er bij de beoordeling van vrienden en bekenden duidelijk sprake is van een systematische vooringenomenheid.”

“Het individu wil dat zijn percepties over andere personen consistent blijven,” benadrukt professor Leising. “Afwijkend gedrag zal dan ook vaak worden bestempeld als een uitzondering die geen impact kan hebben op het algemene beeld dat eerder is gevormd. Bovendien heeft het individu de neiging om zijn vrienden te idealiseren. Dat werkt als een sociaal bindmiddel dat de cohesie binnen de groep stimuleert. Dat streven heeft wellicht een evolutionaire grondslag, waarbij de cohesie de overlevingskansen bevorderde. Deze neiging heeft echter ook een keerzijde, aangezien men niet in staat blijkt om kennissen objectief te evalueren, wat in een aantal omstandigheden tot problematische situaties kan leiden.”

Lees Verder

14:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evaluatie, vrienden |  Facebook |

07-10-13

Non-verbale signalen cruciaal bij evaluaties

Non-verbale signalen kunnen een belangrijke impact hebben op de resultaten van evaluatiegesprekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Aalto University en het Finnish Work Environment Fund. De onderzoekers stellen daarbij dat de uitkomst van een evaluatiegesprek niet alleen afhankelijk is van de geleverde professionele prestaties, maar door een brede waaier van factoren wordt beïnvloed. Het onderzoek toont volgens de onderzoekers aan dat beide partijen aandacht moeten hebben voor de lichaamstaal die tijdens het gesprek wordt gehanteerd. Naast de lichaamstaal blijken volgens de wetenschappers ook documenten een belangrijke impact te kunnen hebben op het verloop van de evaluatie.

Lees Verder

15:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evaluatie |  Facebook |