28-02-17

Zowel hond als mens gericht op coöperatief sociaal gedrag

De sociale intelligentie van tweejarige peuters toont meer gelijkenissen met honden dan met chimpansees. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Arizona. De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekers helpen om een dieper inzicht te verwerven in de sociale evolutie van de mens. Bovendien zouden de conclusies ook kunnen helpen in de studie van een aantal menselijke ziektes, zoals autisme, die betrekking hebben op een gebrek aan sociale vaardigheden. Er wordt wel gewaarschuwd dat honden niet in alle aspecten een superieur model voor het menselijk brein vormen.

“Tests wezen uit dat chimpansees goede resultaten laten optekenen op proeven die betrekking hebben op hun fysieke omgeving en het ruimtelijk begrip, maar daarentegen werden minder goede scores gerealiseerd bij coöperatieve communicatie-vaardigheden, zoals het volgen van een wijzende vinger of een blik van de ogen,” benadrukt onderzoeksleider Evan MacLean, directeur van het Canine Cognition Center aan de University of Arizona. “Bij de coöperatieve communicatie-vaardigheden lieten zowel honden als peuters betere resultaten noteren dan chimpansees. Vastgesteld werd ook dat zowel bij honden als peuters variaties in sociale communicatie-vaardigheden konden worden opgemerkt, maar niet bij chimpansees.”

Het fenomeen kan volgens de onderzoekers mogelijk worden gekoppeld aan het feit dat zowel honden als mensen zijn geëvolueerd onder eenzelfde druk, waarbij een vriendelijke houding dankzij beloningen en voordelen voor een coöperatiever sociaal gedrag tot grotere overlevingskansen leidde. “Honden en mensen hebben mogelijk deze vaardigheden ontwikkeld als resultaat van een gelijkaardig evolutionair proces,” benadrukt Evan MacLean. “Een aantal dingen die gebeurd zijn in de menselijke evolutie, toonden dan ook wellicht belangrijke gelijkenissen met de processen die konden worden opgetekend tijdens de domesticatie van de hond.”

Lees Verder

19:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evolutie |  Facebook |

22-09-13

Ouders verzetten zich evolutionair tegen partnerkeuze kinderen

Ouders kunnen zich vaak moeilijk vinden in de partnerkeuze van hun kinderen. Daarvoor kan echter een evolutionaire verklaring worden gegeven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Bristol en de Universiteit Groningen. Het dispuut over de partnerkeuze kan volgens de onderzoekers immers wellicht worden teruggebracht tot een evolutionair conflict over materiële bronnen. De wetenschappers voeren daarbij aan dat ouders de neiging hebben om meer middelen ter beschikking stellen aan kinderen die minder materiële mogelijkheden hebben, wat tot mogelijke conflicten rond de partnerkeuze zou kunnen leiden.

“Ouders proberen vaak de partnerkeuze van hun kinderen te beïnvloeden, variërend tot subtiele vormen van beïnvloeding tot gearrangeerde huwelijken,” merkt onderzoeksleider Tim Fawcett, bioloog aan de University of Bristol, op. “In ieder geval zijn de ouders het vaak oneens over de partnerkeuze van hun kinderen. Dat blijkt echter evolutionaire beweegredenen te hebben. Computermodellen tonen aan dat ouders in het algemeen een schoonzoon willen kiezen die meer zorg en ondersteuning kan aanbrengen dan de partner die hun dochter zelf zou kiezen. De ouders voelen zich immers aangezet meer middelen te investeren in kinderen wiens partner minder ondersteunende mogelijkheden heeft. Dat leidt tot een conflict.”

“Het conflict over de middelen van de ouders is cruciaal in de onenigheid over de partnerkeuze van de kinderen,” zegt Fawcett. “Wanneer ouders hun middelen evenredig over al hun kinderen kunnen verdelen, is het risico op conflicten over de partnerkeuze beperkt. Wanneer echter één van de kinderen een grotere ondersteuning nodig heeft, dreigen problemen te ontstaan. Ouders stellen in principe al hun nakomelingen op dezelfde lijn, maar elk kind stelt zichzelf daarentegen boven zijn broers en zussen en streeft dan ook een groter deel van de ouderlijke middelen na. Daarom zijn kinderen bereid om te kiezen voor een partner die minder zorg kan dragen dan de ouders zouden wensen.”

De onderzoekers geven verder aan dat het model ook aangeeft dat het conflict dieper zal zijn wanneer vaders de middelen van het gezin controleren, al moet die theorie door verdere research worden bevestigd. De wetenschappers willen ook verder onderzoek uitvoeren naar andere keuzefactoren. “Onder meer blijkt dat kinderen een groter belang hechten aan lichamelijke aantrekkingskracht, geur en gevoel voor humor, terwijl ouders meer rekening houden met sociale klasse en familiale achtergrond,” wordt er opgemerkt. “De exacte oorzaak van dit verschil is nog niet achterhaald, maar wellicht heeft ook dat fenomeen te maken met de evolutie.”

Lees Verder

12:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: partnerkeuze, evolutie |  Facebook |

04-08-13

Monogamie evolutionair wapen op kroost te beschermen

Monogamie is bij mensen en primaten gegroeid uit vrees dat nakomelingen door onverwante mannen zouden worden vermoord. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London (UCL), de University of Manchester, de University of Oxford en de University of Auckland. Door de introductie van monogamie zijn mannen volgens de onderzoekers ook meer geneigd om de zorg voor hun nakomelingen te dragen. Wanneer vaders voor de nakomelingen zorgen, kan immers niet alleen de verantwoordelijkheid over de opvoeding worden gedeeld, maar kan ook bescherming worden geboden tegen de dreiging van andere mannen.

Volgens onderzoeksleider Kit Opie, professor antropologie aan het University College London, wordt door de studie voor het eerst aangetoond dat de vrees voor kindermoord het evolutionair motief is achter monogamie. “Nakomelingen zijn het meest kwetsbaar wanneer ze volledig afhankelijk zijn van hun moeder, aangezien vrouwen de verdere conceptie uitstellen om voor de verzorging van hun kroost te zorgen,” voert hij aan. “Dit kan echter leiden tot een dreiging van onverwante mannelijke dieren, die de volgende conceptie kunnen versnellen door het plegen van kindermoord. Het delen van de opvoeding door beide ouders verkort de periode van afhankelijkheid en kan de vrouwen sneller opnieuw tot reproductie aanzetten.”

Professor Opie merkt bovendien op dat het delen van de opvoeding ook toelaat om de zorg voor duurdere nakomelingen te dragen. “De cognitieve vereisten van het leven in complexe maatschappijen hebben ervoor gezorgd dat vele primaten grote hersenen hebben,” voert de wetenschapper aan. “Het ontwikkelen van grote hersenen neemt echter veel tijd in beslag en vergt zware investeringen. Een gedeelde verantwoordelijkheid kan de last van die opvoeding helpen opvangen. Dat is mogelijk een verklaring waarom mensen grote hersenen hebben ontwikkeld. Mensen kennen een lange kindertijd en moeders die, in vergelijking met de grote apen, relatief snel opnieuw tot reproductie kunnen overgaan.”

Lees Verder

10:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: monogamie, evolutie |  Facebook |

06-07-13

Evolutie maakt vrouwen langer en slanker

Naarmate de gemiddelde levensduur toeneemt en de reproductie afneemt, vertoont zich ook een verschuiving in de natuurlijke selectie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Duitse Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research bij vrouwen in rurale gebieden in Gambia. De onderzoekers stelden daarbij vast dat over een periode van vijfenvijftig jaar niet alleen de mortaliteit en reproductie afnamen, maar dat de vrouwen ook groter en slanker werden. De onderzoekers geven toe dat er geen concrete verklaring kan worden gegeven voor het verband, maar zeggen dat medische vooruitgang mogelijk een impact heeft gehad op de selectie van reproductieve vrouwen.

Lees Verder

08:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evolutie, mortaliteit, reproductie |  Facebook |

30-06-13

Films en songs bouwen op een evolutionaire basis

Culturele producten hebben een belangrijke evolutionaire basis. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Concordia University. De Canadese onderzoekers dat er weinig in het consumptie-gedrag volledig kan worden doorgrond zonder naar evolutionaire factoren te kijken. De wetenschappers verwijzen daarbij naar de cruciale basisbeginselen van overlevingsdrang, reproductie, partnerselectie en wederzijds altruïsme. Die vier elementen vormen volgens de onderzoekers de basis van het merendeel van de filmproducties en songs.

"Hollywood brengt steeds opnieuw films rond oorlogen, romantiek, familieruzies en heroïsche daden op de markt," merkt onderzoeksleider Gad Saad, professor marketing aan de Concordia University, op. "Dat is echter geen aanwijzing van creatieve luiheid, maar wel het gevolg van een evolutionair bestel. Hetzelfde fenomeen kan men terugvinden in de popmuziek, waar thema's vaak draaien rond het tonen van materiële weelde en het vinden van de geschikte partner."

"Romans, popsongs en films komen altijd terug op de Darwiniaanse thema's van overlevingsdrang, reproductie, partnerkeuze en altruïsme," voert professor Saad nog aan. "Romans, popsongs, films en talloze andere culturele producten vormen een rechtstreeks venster op de biologische menselijke natuur. Om commercieel succes te hebben, moeten culturele producten dan ook content proberen te bieden die kan worden gekaderd in de evolutie van de menselijke natuur."

Lees Verder

10:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, evolutie |  Facebook |

26-12-12

Snelle klimaatveranderingen hadden grote impact op menselijke ontwikkeling

Een reeks snelle veranderingen in het leefmilieu van Oost-Afrika twee miljoen jaar geleden hebben een grote impact gehad op de menselijke evolutie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University en de Rutgers University. Opgemerkt wordt dat het landschap in de regio tijdens die periode in een tijdsbestek van amper tweehonderdduizend jaar vijf tot zes keer heen en weer is veranderd van een dicht woudgebied naar een open grasland en omgekeerd. Die veranderingen hebben volgens de onderzoekers wellicht een belangrijke impact gehad op de menselijke evolutie omdat nieuwe situaties de cognitieve ontwikkeling stimuleren. Onder meer wordt opgemerkt dat telkens weer nieuwe methodes van voedselvergaring dienden te worden ontwikkeld. Die veranderende omstandigheden zouden onder meer een impact hebben gehad op de omvang van de menselijke hersenen, de lichaamsbeweging en de maatschappijvorm.

Lees Verder

20:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, evolutie |  Facebook |

11-07-12

Moderne technologie kan niet op tegen Darwiniaanse selectie

De Darwiniaanse selectie blijft een invloed uitoefenen op de menselijke evolutie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Sheffield. Ondanks de vooruitgang in geneeskunde en technologie en een grotere frequentie van monogamie, stelden de onderzoekers vast dat de mensheid nog altijd op dezelfde manier evolueert als andere soorten.

Lees Verder

11:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: darwin, evolutie |  Facebook |