28-02-17

Zowel hond als mens gericht op coöperatief sociaal gedrag

De sociale intelligentie van tweejarige peuters toont meer gelijkenissen met honden dan met chimpansees. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Arizona. De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekers helpen om een dieper inzicht te verwerven in de sociale evolutie van de mens. Bovendien zouden de conclusies ook kunnen helpen in de studie van een aantal menselijke ziektes, zoals autisme, die betrekking hebben op een gebrek aan sociale vaardigheden. Er wordt wel gewaarschuwd dat honden niet in alle aspecten een superieur model voor het menselijk brein vormen.

“Tests wezen uit dat chimpansees goede resultaten laten optekenen op proeven die betrekking hebben op hun fysieke omgeving en het ruimtelijk begrip, maar daarentegen werden minder goede scores gerealiseerd bij coöperatieve communicatie-vaardigheden, zoals het volgen van een wijzende vinger of een blik van de ogen,” benadrukt onderzoeksleider Evan MacLean, directeur van het Canine Cognition Center aan de University of Arizona. “Bij de coöperatieve communicatie-vaardigheden lieten zowel honden als peuters betere resultaten noteren dan chimpansees. Vastgesteld werd ook dat zowel bij honden als peuters variaties in sociale communicatie-vaardigheden konden worden opgemerkt, maar niet bij chimpansees.”

Het fenomeen kan volgens de onderzoekers mogelijk worden gekoppeld aan het feit dat zowel honden als mensen zijn geëvolueerd onder eenzelfde druk, waarbij een vriendelijke houding dankzij beloningen en voordelen voor een coöperatiever sociaal gedrag tot grotere overlevingskansen leidde. “Honden en mensen hebben mogelijk deze vaardigheden ontwikkeld als resultaat van een gelijkaardig evolutionair proces,” benadrukt Evan MacLean. “Een aantal dingen die gebeurd zijn in de menselijke evolutie, toonden dan ook wellicht belangrijke gelijkenissen met de processen die konden worden opgetekend tijdens de domesticatie van de hond.”

Lees Verder

19:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evolutie |  Facebook |

22-09-13

Ouders verzetten zich evolutionair tegen partnerkeuze kinderen

Ouders kunnen zich vaak moeilijk vinden in de partnerkeuze van hun kinderen. Daarvoor kan echter een evolutionaire verklaring worden gegeven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Bristol en de Universiteit Groningen. Het dispuut over de partnerkeuze kan volgens de onderzoekers immers wellicht worden teruggebracht tot een evolutionair conflict over materiële bronnen. De wetenschappers voeren daarbij aan dat ouders de neiging hebben om meer middelen ter beschikking stellen aan kinderen die minder materiële mogelijkheden hebben, wat tot mogelijke conflicten rond de partnerkeuze zou kunnen leiden.

“Ouders proberen vaak de partnerkeuze van hun kinderen te beïnvloeden, variërend tot subtiele vormen van beïnvloeding tot gearrangeerde huwelijken,” merkt onderzoeksleider Tim Fawcett, bioloog aan de University of Bristol, op. “In ieder geval zijn de ouders het vaak oneens over de partnerkeuze van hun kinderen. Dat blijkt echter evolutionaire beweegredenen te hebben. Computermodellen tonen aan dat ouders in het algemeen een schoonzoon willen kiezen die meer zorg en ondersteuning kan aanbrengen dan de partner die hun dochter zelf zou kiezen. De ouders voelen zich immers aangezet meer middelen te investeren in kinderen wiens partner minder ondersteunende mogelijkheden heeft. Dat leidt tot een conflict.”

“Het conflict over de middelen van de ouders is cruciaal in de onenigheid over de partnerkeuze van de kinderen,” zegt Fawcett. “Wanneer ouders hun middelen evenredig over al hun kinderen kunnen verdelen, is het risico op conflicten over de partnerkeuze beperkt. Wanneer echter één van de kinderen een grotere ondersteuning nodig heeft, dreigen problemen te ontstaan. Ouders stellen in principe al hun nakomelingen op dezelfde lijn, maar elk kind stelt zichzelf daarentegen boven zijn broers en zussen en streeft dan ook een groter deel van de ouderlijke middelen na. Daarom zijn kinderen bereid om te kiezen voor een partner die minder zorg kan dragen dan de ouders zouden wensen.”

De onderzoekers geven verder aan dat het model ook aangeeft dat het conflict dieper zal zijn wanneer vaders de middelen van het gezin controleren, al moet die theorie door verdere research worden bevestigd. De wetenschappers willen ook verder onderzoek uitvoeren naar andere keuzefactoren. “Onder meer blijkt dat kinderen een groter belang hechten aan lichamelijke aantrekkingskracht, geur en gevoel voor humor, terwijl ouders meer rekening houden met sociale klasse en familiale achtergrond,” wordt er opgemerkt. “De exacte oorzaak van dit verschil is nog niet achterhaald, maar wellicht heeft ook dat fenomeen te maken met de evolutie.”

Lees Verder

12:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: partnerkeuze, evolutie |  Facebook |

04-08-13

Monogamie evolutionair wapen op kroost te beschermen

Monogamie is bij mensen en primaten gegroeid uit vrees dat nakomelingen door onverwante mannen zouden worden vermoord. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London (UCL), de University of Manchester, de University of Oxford en de University of Auckland. Door de introductie van monogamie zijn mannen volgens de onderzoekers ook meer geneigd om de zorg voor hun nakomelingen te dragen. Wanneer vaders voor de nakomelingen zorgen, kan immers niet alleen de verantwoordelijkheid over de opvoeding worden gedeeld, maar kan ook bescherming worden geboden tegen de dreiging van andere mannen.

Volgens onderzoeksleider Kit Opie, professor antropologie aan het University College London, wordt door de studie voor het eerst aangetoond dat de vrees voor kindermoord het evolutionair motief is achter monogamie. “Nakomelingen zijn het meest kwetsbaar wanneer ze volledig afhankelijk zijn van hun moeder, aangezien vrouwen de verdere conceptie uitstellen om voor de verzorging van hun kroost te zorgen,” voert hij aan. “Dit kan echter leiden tot een dreiging van onverwante mannelijke dieren, die de volgende conceptie kunnen versnellen door het plegen van kindermoord. Het delen van de opvoeding door beide ouders verkort de periode van afhankelijkheid en kan de vrouwen sneller opnieuw tot reproductie aanzetten.”

Professor Opie merkt bovendien op dat het delen van de opvoeding ook toelaat om de zorg voor duurdere nakomelingen te dragen. “De cognitieve vereisten van het leven in complexe maatschappijen hebben ervoor gezorgd dat vele primaten grote hersenen hebben,” voert de wetenschapper aan. “Het ontwikkelen van grote hersenen neemt echter veel tijd in beslag en vergt zware investeringen. Een gedeelde verantwoordelijkheid kan de last van die opvoeding helpen opvangen. Dat is mogelijk een verklaring waarom mensen grote hersenen hebben ontwikkeld. Mensen kennen een lange kindertijd en moeders die, in vergelijking met de grote apen, relatief snel opnieuw tot reproductie kunnen overgaan.”

Lees Verder

10:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: monogamie, evolutie |  Facebook |

06-07-13

Evolutie maakt vrouwen langer en slanker

Naarmate de gemiddelde levensduur toeneemt en de reproductie afneemt, vertoont zich ook een verschuiving in de natuurlijke selectie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Duitse Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research bij vrouwen in rurale gebieden in Gambia. De onderzoekers stelden daarbij vast dat over een periode van vijfenvijftig jaar niet alleen de mortaliteit en reproductie afnamen, maar dat de vrouwen ook groter en slanker werden. De onderzoekers geven toe dat er geen concrete verklaring kan worden gegeven voor het verband, maar zeggen dat medische vooruitgang mogelijk een impact heeft gehad op de selectie van reproductieve vrouwen.

Lees Verder

08:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evolutie, mortaliteit, reproductie |  Facebook |

30-06-13

Films en songs bouwen op een evolutionaire basis

Culturele producten hebben een belangrijke evolutionaire basis. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Concordia University. De Canadese onderzoekers dat er weinig in het consumptie-gedrag volledig kan worden doorgrond zonder naar evolutionaire factoren te kijken. De wetenschappers verwijzen daarbij naar de cruciale basisbeginselen van overlevingsdrang, reproductie, partnerselectie en wederzijds altruïsme. Die vier elementen vormen volgens de onderzoekers de basis van het merendeel van de filmproducties en songs.

"Hollywood brengt steeds opnieuw films rond oorlogen, romantiek, familieruzies en heroïsche daden op de markt," merkt onderzoeksleider Gad Saad, professor marketing aan de Concordia University, op. "Dat is echter geen aanwijzing van creatieve luiheid, maar wel het gevolg van een evolutionair bestel. Hetzelfde fenomeen kan men terugvinden in de popmuziek, waar thema's vaak draaien rond het tonen van materiële weelde en het vinden van de geschikte partner."

"Romans, popsongs en films komen altijd terug op de Darwiniaanse thema's van overlevingsdrang, reproductie, partnerkeuze en altruïsme," voert professor Saad nog aan. "Romans, popsongs, films en talloze andere culturele producten vormen een rechtstreeks venster op de biologische menselijke natuur. Om commercieel succes te hebben, moeten culturele producten dan ook content proberen te bieden die kan worden gekaderd in de evolutie van de menselijke natuur."

Lees Verder

10:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, evolutie |  Facebook |

26-12-12

Snelle klimaatveranderingen hadden grote impact op menselijke ontwikkeling

Een reeks snelle veranderingen in het leefmilieu van Oost-Afrika twee miljoen jaar geleden hebben een grote impact gehad op de menselijke evolutie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University en de Rutgers University. Opgemerkt wordt dat het landschap in de regio tijdens die periode in een tijdsbestek van amper tweehonderdduizend jaar vijf tot zes keer heen en weer is veranderd van een dicht woudgebied naar een open grasland en omgekeerd. Die veranderingen hebben volgens de onderzoekers wellicht een belangrijke impact gehad op de menselijke evolutie omdat nieuwe situaties de cognitieve ontwikkeling stimuleren. Onder meer wordt opgemerkt dat telkens weer nieuwe methodes van voedselvergaring dienden te worden ontwikkeld. Die veranderende omstandigheden zouden onder meer een impact hebben gehad op de omvang van de menselijke hersenen, de lichaamsbeweging en de maatschappijvorm.

Lees Verder

20:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, evolutie |  Facebook |

11-07-12

Moderne technologie kan niet op tegen Darwiniaanse selectie

De Darwiniaanse selectie blijft een invloed uitoefenen op de menselijke evolutie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Sheffield. Ondanks de vooruitgang in geneeskunde en technologie en een grotere frequentie van monogamie, stelden de onderzoekers vast dat de mensheid nog altijd op dezelfde manier evolueert als andere soorten.

Lees Verder

11:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: darwin, evolutie |  Facebook |

05-07-12

Massale natuurrampen hebben blijvende impact op evolutie

Een massale uitroeiing als gevolg van grote rampen heeft op lange termijn impact op de evolutie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Chicago. De onderzoekers stellen dat verwacht kon worden dat een massale uitroeiing in eerste instantie een grote impact zouden hebben, gevolgd door geleidelijk herstel, maar dat blijkt volgens hen niet het geval te zijn. Een massasterfte blijkt volgens de Amerikaanse wetenschappers daarentegen de invloed van de evolutie een totaal andere richting uit te sturen. Er is volgens hen geen sprake van een terugkeer naar de oorspronkelijke situatie. De onderzoekers stellen dat de evolutie een totale en permanente verschuiving kent tot de volgende ramp. Er wordt aan toegevoegd dat de wereld er na dergelijke rampen compleet anders uitziet.

Lees Verder

15:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evolutie, natuurramp |  Facebook |

29-04-12

Klimaatverandering ook dragende factor in menselijke evolutie

Modellen over de impact van de klimaatverandering op de verspreiding van planten en dieren kan ook een aantal elementen van de menselijke evolutie verklaren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Bournemouth University. De onderzoekers benadrukken dat het klimaat de drijvende kracht achter de meeste evolutionaire processen, met inbegrip van geografische verspreiding. Het klimaat bepaalt immers welke soorten op een bepaald ogenblik op een bepaalde plaats het best kunnen gedijen, zich verspreiden of weer verdwijnen.

"Het klimaatmodel verklaart waarom de homo sapiens erin geslaagd is en andere archaïsche mensensoorten zijn verdwenen," merkt onderzoeksleider John Stewart op. "Bovendien biedt het model ook een verklaring voor de specifieke ontwikkeling van de uitgestorven neanderthaler en homo denisova." De onderzoekers merken op dat de adoptie van een nieuwe refuge, om zich te beschermen tegen de moeilijke leefomstandigheden tijdens de IJstijd, door een subgroep leidde tot belangrijke evolutionaire veranderingen, waardoor uiteindelijk een nieuwe soort werd gecreëerd."

Chris Stringer, professor aan het Natural History Museum in Londen, merkt op dat het model ook kan verklaren waarom nieuwe mensensoorten zoals de homo antecessor en de homo neanderthalensis zich in Eurazië konden ontwikkelen. Het concept van de refuge kan volgens Stringer ook verklaren waarom de veronderstelde kruisen tussen de moderne mens en de neanderthaler en homo denisova vooral in het zuiden van Eurazië plaats heeft gehad in plaats van in het noorden.

Lees Verder

16:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, evolutie |  Facebook |

19-04-12

Vleesconsumptie heeft mens de wereld laten veroveren

Nadat de vroegere mens zich tot een carnivoor had ontwikkeld, konden moeders door de hogere kwaliteit van het dieet kinderen vroeger van de borst halen en meer kinderen baren, wat een belangrijke impact heeft gehad op de dynamiek van de populatie en het verloop van de menselijke ontwikkeling. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Lund University in Zweden. De onderzoekers stellen dat carnivoren sneller een stadium in de ontwikkeling van het brein bereiken waarop een grotere onafhankelijkheid wordt gestimuleerd en het zogen wordt afgebouwd.

"Uit een vergelijking van bijna zeventig zoogdiersoorten - waaronder mensen, apen, muizen en walvissen - is een duidelijk verband gebleken tussen vleesconsumptie en een vroegtijdig spenen," merkt onderzoeksleider Elia Psouni op. "Vleesconsumptie zorgde ervoor dat de periodes van borstvoeding en daarmee ook de tijdsspanne tussen twee geboortes gevoelig werd ingekort. Dat moet een cruciale impact hebben gehad op de menselijke ontwikkeling."

De onderzoekers merken op dat de gemiddelde borstvoeding twee jaar en vier maanden duurt. Dat is volgens de onderzoekers relatief weinig in relatie tot de maximale menselijke levenscyclus van ongeveer honderdtwintig jaar. "Vrouwelijke chimpansees geven hun jongen vier tot vijf jaar borstvoeding, terwijl de maximum levenscyclus slechts zestig jaar bedraagt," voert Elia Psouni aan. Eerder werden de kortere zoogperiodes bij de mens vaak verklaard door sociale omstandigheden en gedragstheorieën.

Lees Verder

15:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carnivoor, evolutie, mensheid |  Facebook |

06-04-12

Mens leerde rechtop lopen om schaarse goederen te vervoeren

De eerste mensachtigen zijn zes miljoen jaar gelegen op twee benen gaan lopen om schaarse, kostbare goederen over lange afstanden mee te kunnen dragen. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers van de Cambridge University. In het verleden werden verschillende theorieën naar voor geschoven om de tweebenigheid van de mens, waarbij een definitief onderscheid werd gecreëerd tussen armen en benen, te verklaren. Die theorieën bleken echter steeds door bepaalde elementen weer verworpen te moeten worden.

Onder meer werd gedacht aan het meedragen van baby's, maar daarbij bleek dat een dergelijke last rechtopstaand asymmetrisch en daarmee zwaarder is. Anderzijds werd geopperd dat rechtop lopen aanzienlijk minder energie zou kosten, maar daarbij bleek geredeneerd te worden vanuit de anatomie van de moderne mens. Voor apen is tweebenigheid op grotere afstanden immers lastiger. De onderzoekers aan de Cambridge University stelden echter vast dat chimpansees regelmatig korte stukken op de achterbenen lopen, maar uitsluitend wanneer daar een directe reden voor bestaat.

Wanneer deze apen echter zeldzamere notensoorten ontdekken zonder direct honger te hebben, bleken ze te proberen de buit rechtop lopend met zich mee te voeren. Een andere chimpanseekolonie vertoonde soortgelijk gedrag wanneer ze bij strooptochten langs akkers hen onbekende voedzame gewassen tegenkwamen.De onderzoekers denken dan ook dat de eerste mens op een punt belandde waar het meevoeren van grote hoeveelheden van zeldzame voedselsoorten cruciaal werd voor het overleven van een populatie. Daaruit zou een soort zijn ontstaan met een groter draagvermogen.

17:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evolutie, mens |  Facebook |

22-09-11

Klimaatveranderingen cruciaal in menselijke evolutie

Klimaatfluctuaties hebben aanleiding gegeven tot cruciale fases in de menselijke evolutie. Dat blijkt uit een onderzoek van de University of Liverpool. Daarbij wordt opgemerkt dat snelle fluctuaties in de temperaturen samen vielen met onder meer de opkomst van de eerste verre verwanten van de hedendaagse mens en de intrede van stenen werktuigen. Volgens de onderzoekers heeft het fenomeen ook implicaties voor de huidige klimaatverandering. Opgemerkt dat die evoluties vooral een bedreiging vormen voor populaties die geen beschikking hebben over technologieën om daarmee om te gaan.

"Bij een grote klimaatschommeling ongeveer 2,7 miljoen jaar geleden worden een aantal nieuwe mensensoorten opgemerkt," merkt Matt Grove, onderzoeker aan de School of Archaeology, Classics and Egyptology van de University of Liverpool op. "De meeste soorten waren rond 1,5 miljoen jaar geleden opnieuw verdwenen. Ongeveer 2,6 miljoen jaar geleden ontstonden ook de eerste stenen handwerktuigen, wat een aantal soorten heeft toegelaten om zich aan te passen aan de snel veranderende klimaatomstandigheden."

"Anderhalf miljoen jaar geleden was nog alleen de homo erectus overgebleven," voert Grove nog aan. "Dat zou de soort te danken hebben aan zijn flexibel gedrag. De homo erectus had zich van alle mensensoorten het meest geografisch verspreid. Andere soorten hadden zich gespecialiseerd in een omgeving die verdween en die hun uitsterven veroorzaakte. De homo erectus was echter blijkbaar een generalist die met verschillende klimaatomstandigheden en milieuveranderingen kon omgaan."

20:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evolutie, klimaatverandering |  Facebook |

11-07-11

Mannen beter in selecteren één individueel geluid

Mannen zijn beter dan vrouwen in het bepalen van de herkomst van een geluid in een luidruchtige omgeving. Dat talent hebben mannen wellicht door de evolutie ontwikkeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit van Tübingen. Wanneer individuele geluiden afzonderlijk worden beluisterd, blijken vrouwen en mannen even accuraat te zijn in het bepalen van de locatie, maar vrouwen bleken het moeilijker te hebben met de plaatsbepaling wanneer één geluid moet geïdentificeerd worden in een luidruchtiger omgeving.

"Er zijn al eerder duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen aangetoond," merkt het magazine Cortex op. "Algemeen wordt aangenomen dat vrouwen verbaal vlotter zijn en ook een betere opmerkingsgave hebben. Anderzijds is gebleken dat mannen minder tijd nodig hebben om een wagen te parkeren en minder problemen om zich in een nieuwe stad een weg te banen. Die voordelen van de man behoren tot de zogenaamde visuospatiale mogelijkheden. Datzelfde blijkt volgens het onderzoek van de Universiteit van Tübingen ook in de auditieve sector te gelden."

"Bij het zogenaamde cocktailparty-fenomeen, het identificeren van één individueel geluid uit een luidruchtiger achtergrond, bleken mannen beter te scoren," aldus nog Cortes. "Vrouwen bleken volgens de onderzoekers bij het aanduiden van individuele geluiden in sommige gevallen zelfs de tegenovergestelde richting aan te wijzen. Er wordt aan toegevoegd dat mannen dit talent wellicht hebben aangeleerd als resultaat van een natuurlijke en seksuele selectie tijdens de menselijke evolutie."

21-08-10

Tsjernobyl biedt nieuwe inzichten in evolutie soorten

chernobylbirds.jpgWetenschappers uit Tsjernobyl hebben een manier gevonden om te voorspellen welke soorten de grootste kans hebben om ernstige schade op te lopen van radio-actieve stralingen. Op die manier zouden ze kunnen voorspellen in welke mate deze soorten het risico lopen om onder verschillende vormen van milieustress af te nemen of zelfs helemaal te verdwijnen. De betrokken onderzoekers, Tim Mousseau van de University of South Carolina in de Verenigde Staten en Anders Moller van het National Centre for Scientific Research in Parijs, zijn al sinds meer dan een decennium aan de slag in Tsjernobyl, waar ze gegevens over de populaties van insecten, vogels en zoogdieren uit de besmette zone rond de verlaten kerncentrale verzamelen.

"Het verschil in weerstand moet mogelijk worden verklaard door het feit dat sommige soorten, om welke reden dan ook, over een minder geperfectioneerd mechanisme voor dna-herstel beschikken," merken de onderzoekers op tegenover BBC News. "Met elke generatie kent de dna-structuur kleine wijzigingen, afhankelijk van het natuurlijk evenwicht tussen mutaties en de mogelijkheden van het individu op dna-schade te herstellen. Dat is de manier hoe soorten evolueren. Aan de hand van de snelheid waarop die veranderingen plaats grijpen, kan er perfect worden voorspeld welke soorten het meest gevoelig zijn voor contaminanten."

Professor Tim Mousseau merkt op dat Tsjernobyl een unieke gelegenheid biedt om het verloop van een natuurlijk experiment te volgen. "Op deze manier kunnen we vaststellen wat er gebeurt met soorten wanneer ze met dergelijke milieuverstoring worden geconfronteerd," benadrukt hij. Op die manier zou kunnen verklaard worden waarom een aantal soorten het meest gevoelig zijn voor andere soorten contaminaties. De onderzoekers merken op dat vooral felgekleurde vogels en trekvogels het meest kwetsbaar lijken voor deze contaminaties. Louise Johnson, evolutie-bioloog aan de University of Reading, voegt er aan toe dat extreme gebeurtenissen zoals Tsjernobyl mogelijkheden bieden om voorspellingen te doen over de evolutie.

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tsjernobyl, research, evolutie |  Facebook |