25-10-17

Zwarte executives worden door bedrijven het snelst afgezet

In de Verenigde Staten blijft het voor Afro-Amerikanen nog altijd bijzonder moeilijk om de top van het bedrijfsleven te bereiken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Surrey, die over een periode van twintig jaar een analyse maakten van meer dan achtduizend executives van 2.800 Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven. Daarbij moest worden vastgesteld dat Afro-Amerikanen slechts 1 procent van alle executives vertegenwoordigden. Bovendien bleek dat zwarte executives 74 procent kans liepen om afgezet te worden. Ook wordt gewag gemaakt van 43 procent minder kans op promotie.

“Er moet dan ook worden vastgesteld dat Afro-Amerikanen 55 procent meer risico hebben dan andere etnische groepen om volledig uit de topkaders te verdwijnen,” benadrukt onderzoeksleider Paul Guest, professor bedrijfsbeheer aan de University of Surrey. “Er moest bovendien worden opgetekend dat goed presterende bedrijven geneigd zijn om Afro-Amerikaanse executives minder goed te betalen. Bij bedrijven met een bovengemiddelde winstgevendheid worden zwarte executives gemiddeld ongeveer 20 procent minder betaald dan collega’s uit andere etnische groepen. Bij bedrijven die onder het gemiddelde winstniveau blijven, valt dat verschil echter helemaal weg.”

“Wanneer bedrijven een winstgroei van 1 procent realiseren, zullen blanke executives gemiddeld een bonus van 4 procent ontvangen,” zegt professor Guest nog. “Bij zwarte executives blijft die verhoging beperkt tot gemiddeld 1 procent. Naarmate bedrijven beter presteren, blijkt de etnische loonkloof op executive-niveau dan ook nog toe te nemen.” De studie tekent volgens de onderzoekers een grimmig, maar helaas al te bekend, beeld van Afro-Amerikanen in de bedrijfsleiding. Het probleem moet volgens Paul Guest een belangrijke bekommernis zijn voor bedrijven, vooral wanneer de organisatie diversiteit in zijn rangen als een belangrijke doelstelling naar voor heeft geschoven.

Er kunnen volgens de onderzoekers voor het fenomeen verschillende redenen naar voor worden geschoven. “Mogelijk kan binnen het bestuur een onbewust vooroordeel tegen zwarte executives aanwezig zijn”, benadrukt professor Guest. “Anderzijds moet erop worden gewezen dat Afro-Amerikanen vaak minder brede ondersteunende netwerken hebben kunnen uitbouwen. Tenslotte zouden zwarte executives ook een grotere prestatiedruk kunnen ervaren omdat ze een vertegenwoordiger van een minderheid zijn.”

Lees Verder

15:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: executive |  Facebook |

24-10-17

Beleid manager mede gestuurd door culturele achtergrond

Het achterliggende culturele erfgoed van de chief executive kan een impact hebben op de prestatie van de onderneming. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of St Andrews en de University of Edinburgh, die de analyse maakten van de persoonlijkheid van een aantal topfiguren uit de Amerikaanse bankwereld. De onderzoekers benadrukken dat de culturele achtergrond van de chief executive zijn gedrag als manager kan beïnvloeden en daarmee ook gevolgen kan hebben voor de prestatie en winstgevendheid van de onderneming.

“Executives met een stamboom die teruggaat tot een cultuur waarin vooral nadruk gelegd wordt op terughoudendheid en individualisme en risico worden ontraden, blijken onder druk betere prestaties te leveren,” benadrukt onderzoeksleider Louis Nguyen, docent management aan de University o St Andrews. “Er konden daarbij ook aanwijzingen worden gevonden dat de culturele erfenis op de prestaties van de onderneming een grotere impact uitoefent dan typische genetische eigenschappen die met de regio van origine zijn verbonden.” Op die manier kon worden gesteld dat managers met Duitse, Italiaans, Poolse of Russische achtergrond onder concurrentiële druk de beste prestaties zouden laten optekenen.

“Eerder is al aangetoond dat de persoonlijkheid van de manager een belangrijke impact kan hebben op de kapitaalstructuur, de investeringen en de winstgevendheid van de onderneming,” benadrukt professor Nguyen. “Daarbij wordt meestal gekeken naar elementen zoals leeftijd, geslacht, ervaring en academische prestaties. De impact van de culturele achtergrond wordt echter meestal over het hoofd gezien. Nochtans blijkt dat die impact nog vele generaties in beleidsbeslissingen een rol spelen. Deze conclusies tonen bovendien aan dat cultuur heel diep in het menselijk karakter is verankerd en slechts langzaam verschuift.”

Lees Verder

13:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: executive |  Facebook |

27-02-17

Marketing-directeur moet het snelst opstappen

De marketing-directeur krijgt binnen de onderneming de kortste tijd om zijn beleidsplannen door te voeren. Dat blijkt uit een studie van consulent Korn Ferry bij de duizend grootste bedrijven van de Verenigde Staten. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat de leden van de bestuursraad gemiddeld 5,3 jaar in functie blijven. Het langste mandaat kan worden opgeëist door de chief executive, die gemiddeld acht jaar in functie blijft. Aan het andere eind van het spectrum bevindt zich de marketing-directeur, die naar gemiddeld na 4,1 jaar wordt vervangen. Wel wordt opgemerkt dat het lot van de betrokkene tussen de diverse sectoren belangrijke verschillen laat optekenen.

“Marketing-verantwoordelijken winnen binnen de onderneming aan invloed,” merken de onderzoekers op. “Hun impact op productinnovatie en nieuwe zakelijke modellen neemt toe. Hun opdracht heeft meer betrekking op het strategisch leiderschap van de onderneming. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat de chief marketing officer in de raad van bestuur minder tijd gegund wordt om zijn beleid uit te stippelen dan zijn collega’s met andere verantwoordelijkheden. Dat geldt vooral in de sector van de levenswetenschappen, waar het mandaat van de marketing-directeur gemiddeld al na 3,1 jaar is afgelopen. In de financiële diensten krijgt de marketing-verantwoordelijke met een gemiddeld mandaat van 5,1 jaar de meeste tijd.”

Daarna volgen energie (4,6 jaar), technologie (4,3 jaar), industrie (4,1 jaar), professionele diensten (4,1 jaar) en consumptiegoederen (3,6 jaar). In alle sectoren moet echter worden vastgesteld dat nagenoeg geen enkele collega sneller moet vertrekken dan de marketing-directeur. In de financiële sector, energie en industrie blijkt alleen de chief information officer (cio) nog sneller te worden vervangen. In technologie, professionele diensten, consumptiegoederen en levenswetenschappen moet de chief marketing officer als allereerste vertrekken. De marketing-directeur is bij de aanvang van zijn mandaat gemiddeld 52 jaar. Daarmee is hij twee jaar jonger dan het gemiddelde van de voltallige bestuursraad.

De oudste bestuurder in de directiekamer is de chief executive officer, die gemiddeld op 58-jarige leeftijd aan zijn mandaat begint. Alleen de chief information officer is met 51 jaar bij de start van zijn mandaat nog jonger dan de marketing-directeur.

Lees Verder

18:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: executive |  Facebook |

24-02-17

Wangedrag executive beschadigt ook het bedrijf

Het probleemgedrag van executives kan de onderneming uiteindelijk bijzonder zware verliezen kosten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri. Op basis van meer dan driehonderd indiscreties van executives - zoals drugsgebruik, geweld, seksuele schandalen en oneerlijk gedrag - moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat de werkgevers van deze toplui door de feiten met een miljoenenverlies worden geconfronteerd. De resultaten van de studie tonen volgens de wetenschappers aan dat persoonlijke indiscreties ook het vermoeden van professionele onbetrouwbaarheid doen rijzen.

“Geregeld breken schandalen uit rond executives van bedrijven,” benadrukt onderzoeksleider Adam Yore, professor financiën aan het Trulaske College of Business aan de University of Missouri. “Sommige executives blijken in hun curriculum vitae onwaarheden te hebben verteld, maar anderen komen op een ongunstige manier in het nieuws wegens agressief gedrag of dronkenschap achter het stuur. Deze gebeurtenissen kunnen uiteraard zware consequenties hebben voor de betrokkene, die niet zelden ontslag moet nemen, maar ook hun werkgever dreigt vaak onder de ongunstige berichtgeving over deze feiten te lijden.”

Uit het onderzoek bleek dat de schandalen met executives de aandeelhouderswaarde van de onderneming met 1,6 procent doet zakken. Dat vertaalde zich in een gemiddeld verlies van 110 miljoen dollar aan marktwaarde,” benadrukt professor Yore. “Wanneer de problemen te maken hebben met de chief executive loopt de schade op tot een verlies van 4,1 procent en 226 miljoen dollar. Vooral schandalen rond oneerlijk gedrag bleken voor de betrokken ondernemingen bijzonder schadelijk. Bovendien leiden de problemen tot een belangrijk verlies aan nieuwe belangrijke klanten en partnerships voor joint-ventures.”

De onderzoekers zeggen niet verbaasd te zijn door de resultaten van de studie. “Een belangrijk deel van de commerciële activiteit is immers gebaseerd op vertrouwen,” betoogt Adam Yore. “Schandalen zullen partners dan ook vaak aanzetten de relatie te herzien. Hoewel de feiten meestal een louter persoonlijk karakter hebben, kunnen ze toch iets te kennen geven over de professionele opstelling van de executives  in kwestie en de waarde ze aan hun eigen reputatie hechten."

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: executive |  Facebook |

18-07-14

Mannelijke executives halen grootste rendement uit insider-trading

Mannelijke leidinggevenden halen een hoger rendement uit hun geregistreerde insider-trading dan hun vrouwelijke collega’s. Bovendien wordt bij mannelijke leidinggevenden ook een grotere handelstrafiek opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. De resultaten wijzen volgens de onderzoekers op een sterker informeel netwerk tussen mannelijke leidinggevenden.

Lees Verder

18:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: executive |  Facebook |

28-06-14

Vrijwilligerswerk moet executives extra vaardigheden bijbrengen

Zakelijke leiders zien liefdadigheidswerk steeds meer als een kans om hun vaardigheden in het bedrijfsleven te verbeteren. Dat is de conclusie van een rapport van de University of Kent en Pilotlight - een organisatie die bedrijven en goede doelen in contact brengt - gebaseerd op een enquête bij meer dan tweehonderd topexecutives. De belangrijkste reden is een teruggave aan de maatschappij (80 procent), gevolgd door het leren van nieuwe vaardigheden (68 procent).

Lees Verder

12:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijwilligerswerk, executive |  Facebook |

02-06-14

Informele ontmoetingen met executive hebben meeste impact

Informele ontmoetingen buiten de strikte werksfeer is voor communicatie-specialisten een ideale omgeving om contacten te onderhouden met executives en invloed uit te oefenen op het beleid van de onderneming. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Baylor University. De onderzoekers merken op dat in het algemeen wordt aangenomen dat communicatie-specialisten moeten proberen om deel uit te maken van de bestuursraden van de onderneming, maar in werkelijkheid blijkt een invloedrijke insider volgens hen niet altijd formeel op de hoogste niveaus van de organisatie te zetelen.

Lees Verder

16:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: executive, bedrijfsbeleid |  Facebook |