27-02-17

Marketing-directeur moet het snelst opstappen

De marketing-directeur krijgt binnen de onderneming de kortste tijd om zijn beleidsplannen door te voeren. Dat blijkt uit een studie van consulent Korn Ferry bij de duizend grootste bedrijven van de Verenigde Staten. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat de leden van de bestuursraad gemiddeld 5,3 jaar in functie blijven. Het langste mandaat kan worden opgeëist door de chief executive, die gemiddeld acht jaar in functie blijft. Aan het andere eind van het spectrum bevindt zich de marketing-directeur, die naar gemiddeld na 4,1 jaar wordt vervangen. Wel wordt opgemerkt dat het lot van de betrokkene tussen de diverse sectoren belangrijke verschillen laat optekenen.

“Marketing-verantwoordelijken winnen binnen de onderneming aan invloed,” merken de onderzoekers op. “Hun impact op productinnovatie en nieuwe zakelijke modellen neemt toe. Hun opdracht heeft meer betrekking op het strategisch leiderschap van de onderneming. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat de chief marketing officer in de raad van bestuur minder tijd gegund wordt om zijn beleid uit te stippelen dan zijn collega’s met andere verantwoordelijkheden. Dat geldt vooral in de sector van de levenswetenschappen, waar het mandaat van de marketing-directeur gemiddeld al na 3,1 jaar is afgelopen. In de financiële diensten krijgt de marketing-verantwoordelijke met een gemiddeld mandaat van 5,1 jaar de meeste tijd.”

Daarna volgen energie (4,6 jaar), technologie (4,3 jaar), industrie (4,1 jaar), professionele diensten (4,1 jaar) en consumptiegoederen (3,6 jaar). In alle sectoren moet echter worden vastgesteld dat nagenoeg geen enkele collega sneller moet vertrekken dan de marketing-directeur. In de financiële sector, energie en industrie blijkt alleen de chief information officer (cio) nog sneller te worden vervangen. In technologie, professionele diensten, consumptiegoederen en levenswetenschappen moet de chief marketing officer als allereerste vertrekken. De marketing-directeur is bij de aanvang van zijn mandaat gemiddeld 52 jaar. Daarmee is hij twee jaar jonger dan het gemiddelde van de voltallige bestuursraad.

De oudste bestuurder in de directiekamer is de chief executive officer, die gemiddeld op 58-jarige leeftijd aan zijn mandaat begint. Alleen de chief information officer is met 51 jaar bij de start van zijn mandaat nog jonger dan de marketing-directeur.

Lees Verder

18:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: executive |  Facebook |

24-02-17

Wangedrag executive beschadigt ook het bedrijf

Het probleemgedrag van executives kan de onderneming uiteindelijk bijzonder zware verliezen kosten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri. Op basis van meer dan driehonderd indiscreties van executives - zoals drugsgebruik, geweld, seksuele schandalen en oneerlijk gedrag - moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat de werkgevers van deze toplui door de feiten met een miljoenenverlies worden geconfronteerd. De resultaten van de studie tonen volgens de wetenschappers aan dat persoonlijke indiscreties ook het vermoeden van professionele onbetrouwbaarheid doen rijzen.

“Geregeld breken schandalen uit rond executives van bedrijven,” benadrukt onderzoeksleider Adam Yore, professor financiën aan het Trulaske College of Business aan de University of Missouri. “Sommige executives blijken in hun curriculum vitae onwaarheden te hebben verteld, maar anderen komen op een ongunstige manier in het nieuws wegens agressief gedrag of dronkenschap achter het stuur. Deze gebeurtenissen kunnen uiteraard zware consequenties hebben voor de betrokkene, die niet zelden ontslag moet nemen, maar ook hun werkgever dreigt vaak onder de ongunstige berichtgeving over deze feiten te lijden.”

Uit het onderzoek bleek dat de schandalen met executives de aandeelhouderswaarde van de onderneming met 1,6 procent doet zakken. Dat vertaalde zich in een gemiddeld verlies van 110 miljoen dollar aan marktwaarde,” benadrukt professor Yore. “Wanneer de problemen te maken hebben met de chief executive loopt de schade op tot een verlies van 4,1 procent en 226 miljoen dollar. Vooral schandalen rond oneerlijk gedrag bleken voor de betrokken ondernemingen bijzonder schadelijk. Bovendien leiden de problemen tot een belangrijk verlies aan nieuwe belangrijke klanten en partnerships voor joint-ventures.”

De onderzoekers zeggen niet verbaasd te zijn door de resultaten van de studie. “Een belangrijk deel van de commerciële activiteit is immers gebaseerd op vertrouwen,” betoogt Adam Yore. “Schandalen zullen partners dan ook vaak aanzetten de relatie te herzien. Hoewel de feiten meestal een louter persoonlijk karakter hebben, kunnen ze toch iets te kennen geven over de professionele opstelling van de executives  in kwestie en de waarde ze aan hun eigen reputatie hechten."

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: executive |  Facebook |

18-07-14

Mannelijke executives halen grootste rendement uit insider-trading

Mannelijke leidinggevenden halen een hoger rendement uit hun geregistreerde insider-trading dan hun vrouwelijke collega’s. Bovendien wordt bij mannelijke leidinggevenden ook een grotere handelstrafiek opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. De resultaten wijzen volgens de onderzoekers op een sterker informeel netwerk tussen mannelijke leidinggevenden.

Lees Verder

18:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: executive |  Facebook |

28-06-14

Vrijwilligerswerk moet executives extra vaardigheden bijbrengen

Zakelijke leiders zien liefdadigheidswerk steeds meer als een kans om hun vaardigheden in het bedrijfsleven te verbeteren. Dat is de conclusie van een rapport van de University of Kent en Pilotlight - een organisatie die bedrijven en goede doelen in contact brengt - gebaseerd op een enquête bij meer dan tweehonderd topexecutives. De belangrijkste reden is een teruggave aan de maatschappij (80 procent), gevolgd door het leren van nieuwe vaardigheden (68 procent).

Lees Verder

12:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijwilligerswerk, executive |  Facebook |

02-06-14

Informele ontmoetingen met executive hebben meeste impact

Informele ontmoetingen buiten de strikte werksfeer is voor communicatie-specialisten een ideale omgeving om contacten te onderhouden met executives en invloed uit te oefenen op het beleid van de onderneming. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Baylor University. De onderzoekers merken op dat in het algemeen wordt aangenomen dat communicatie-specialisten moeten proberen om deel uit te maken van de bestuursraden van de onderneming, maar in werkelijkheid blijkt een invloedrijke insider volgens hen niet altijd formeel op de hoogste niveaus van de organisatie te zetelen.

Lees Verder

16:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: executive, bedrijfsbeleid |  Facebook |

23-04-14

Aziatische executive reageert ambigu op digitale technologie

Technologie die efficiënt relevante informatie filtert is de belangrijkste digitale prioriteit van Aziatische chief executives. Dat is gebleken uit een onderzoek van het televisie-netwerk Consumer News and Business Channel (CNBC) en consultant MEC Analytics naar het digitale gedrag van topbestuurders van multinationals in Singapore, Hong Kong en India. Het onderzoek kwam ook tot de vaststelling dat Aziatische leidinggevenden staan open voor merkencommunicatie, maar alleen op hun eigen voorwaarden. Ook ontdekten de onderzoekers dat de leidinggevenden voor content gebruik maken van diverse platformen, maar vaak gefrustreerd raken door de beperkingen van de beschikbare technologie.

Lees Verder

13:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: azië, technologie, executive |  Facebook |

21-04-14

Bedrijven hebben het moeilijk met opvolging executives

Executives zijn ervan overtuigd dat hun bedrijven bij hun vertrek geruime tijd nodig zullen hebben om een opvolging te garanderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent IIC Partners bij bijna dertienhonderd bedrijfsleiders over de hele wereld. De onderzoekers stelden vast dat 80 procent van de executives van mening is dat het bedrijf na hun vertrek een jaar nodig zal hebben om een opvolging verzekerd te hebben. Volgens 4 procent zou het mogelijk tot drie jaar kunnen aanslepen tot een opvolging kan worden gegarandeerd. Hoewel bijna 60 procent van de bedrijven over een opvolgingsplan beschikt, zegt slechts 20 procent van de executives dat een onmiddellijke vervanging mogelijk zou zijn.

“De studie toont aan dat veel ondernemingen problemen hebben met hun opvolgingsplannen,” merkt Paul Dinte, voorzitter van IIC Partners, op. “Er is een groot verschil tussen een papieren opvolgingsplan en de strategie om het vertrek van een topexecutive op te vangen.” Het onderzoek toonde aan dat 31 procent van de executives van mening was dat het bedrijf een opvolgingsplan heeft en hen binnen een periode van twaalf maanden zou kunnen vervangen. Volgens 20 procent zou voor een onmiddellijke vervanging kunnen worden gezorgd. Daarentegen gaf 26 procent aan dat het bedrijf geen opvolgingsplan heeft en ook geen idee te hebben hoe lang het zou duren vooraleer een vervanging zou zijn gevonden.

Ook bleek dat 16 procent ervan overtuigd is dat de onderneming geen opvolgingsplan heeft en mogelijk één tot drie jaar zou moeten zoeken om een vervanger te vinden. Volgens Dinte dreigt het probleem nog groter te zullen worden naarmate steeds meer babyboomers zich uit het actieve zullen terugtrekken en meer rekening zal moeten worden gehouden met de andere relatie die vele jongere werknemers met de onderneming hebben. “Jongere werknemers zijn immers sneller geneigd om van werkgever te veranderen,” zegt Dinte. “Naarmate deze groep tot de hogere hiërarchie toetreedt, zullen bedrijven hun verwachtingen rond de loyaliteit van executives mogelijk moeten bijstellen.”

De onderzoekers stelden vast dat non-profitorganisaties het meest geneigd zijn toe te geven dat een onverwacht vertrek van een executive problemen zou opleveren (68 procent), gevolgd door farmabedrijven (67 procent) en professionele services (67 procent). Het onverwacht vertrek van een executive zou volgens de respondenten vooral een negatieve impact hebben op de actuele bedrijfscultuur (38 procent), gevolgd door een vertraging of stopzetting van een nieuwe product-ontwikkeling (18 procent), het vertrek van andere leidinggevenden (16 procent), een verlies aan inkomsten (14 procent) en negatieve publiciteit (13 procent).

Lees Verder

22:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijven, executive |  Facebook |