19-03-17

Luxemburg beste bestemming voor vrouwelijke expats

Italië en Griekenland zijn voor vrouwelijke expats de minst geschikte bestemmingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het expat-platform InterNations naar de ervaringen van vrouwelijke expats in zevenenvijftig landen. De beste locatie daarentegen bleek Luxemburg, gevolgd door Taiwan en Duitsland. In het algemeen bleek dat 46 procent van de vrouwelijke expats om zakelijke of professionele redenen naar het buitenland is verhuisd, terwijl 33 procent getuigt haar partner te hebben gevolgd. Daarnaast kon ook een groep van 26 procent worden opgetekend die vooral omwille van het avontuur naar het buitenland is vertrokken.

Uit een onderzoek blijkt dat 62 procent van de vrouwelijke expats zich in hun professionele situatie gelukkig voelen. In Griekenland en Italië daalt dat cijfer echter tot minder dan 45 procent. Onder meer werd vastgesteld dat wereldwijd 31 procent van de vrouwelijke expats minder zou verdienen dan in een gelijkaardige functie in hun thuisland. In Italië bleek dat cijfer echter op de lopen tot 52 procent. Bovendien wordt erop gewezen dat wereldwijd 53 procent van de ondervraagden getuigen ook tevreden te zijn over hun carrière-vooruitzichten, maar in Italië valt dat aandeel terug tot amper 28 procent. Terwijl wereldwijd slechts 7 procent gewag maakt van bijzonder slechte vooruitzichten, loopt dat cijfer in Italië op tot ongeveer 20 procent.

De onderzoekers noteerden ook dat wereldwijd 36 procent van de vrouwelijke expats een hogere kaderfunctie heeft. In Italië geldt dat slechts voor 22 procent. Tevens diende worden opgetekend dat in Italië 9 procent van de vrouwelijke expats een freelance-statuut had, terwijl 31 procent in een parttime-systeem werkte. Wereldwijd dalen die cijfers tot respectievelijk 5 procent en 20 procent. Er moest dan ook worden vastgesteld dat in Italië 12 procent van de vrouwelijke expats toegaf werkzoekende te zijn. “De problemen zijn echter niet enkel te wijten aan een gebrek aan opportuniteiten,” zeggen de onderzoekers. “Italië werd minder vaak voor carrière-doelstellingen verkozen dan andere landen.”

“Wereldwijd bleek 46 procent van de vrouwelijke expats naar hun carrière te wijzen als belangrijkste motief voor hun emigratie - tegenover 71 procent bij hun mannelijke collega’s - maar in Italië valt dat cijfer terug tot 15 procent. Daarentegen moest worden vastgesteld dat 25 procent om romantische redenen naar Italië is gekomen, terwijl 10 procent gewag maakt van avontuur. Italië haalt op het gebied van levenskwaliteit en entertainment dan ook gevoelig betere cijfers.”

Lees Verder

11:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: expat |  Facebook |

02-10-16

Singapore wereldwijde beste bestemming voor expats

Singapore is voor expats de beste bestemming ter wereld. Dat blijkt uit een onderzoek van de bank HSBC Holdings bij bijna 27.000 expats in honderdnegentig landen. Voor het tweede jaar op rij voert Singapore de lijst aan. Bijna twee op drie ondervraagden stelden daarbij dat Singapore de hoogste verloning combineert met een superieure levenskwaliteit. Singapore haalt ook hoge scores op het gebied van levenskwaliteit, veiligheid en gezinsvriendelijkheid. Wanneer louter naar professionele vooruitzichten wordt gekeken, voeren Londen en New York de lijst aan, terwijl op het gebied van cultuur vooral voor Parijs zou worden gekozen.

“De meeste expats benadrukken dat een verhuis naar het buitenland hen heeft geholpen hun ambities en financiële doelstellingen op langere termijn te bereiken,” merken de onderzoekers op. “Onder meer wordt gewezen op betere onderwijsmogelijkheden voor kinderen, terwijl anderzijds ook vaak wordt gewag van een opportuniteit om een grotere financiële reserve aan te leggen. De meste expats zijn mening dat hun levenskwaliteit door de verhuis naar het buitenland gevoelig is verbeterd. Het merendeel van de expats maakt bovendien gewag van een goede integratie met de lokale bevolking en cultuur.”

De expats hebben in Singapore een gemiddeld jaarinkomen van 139.000 dollar. Daarbij merkt 62 procent op in Singapore de beste verloning aangeboden te krijgen. Daarnaast gaf 66 procent aan dat de levenskwaliteit in Singapore superieur is tegenover de situatie in het thuisland. Ook verwees 84 procent naar een groter gevoel van veiligheid. Wereldwijd zegt 52 procent van de expats zich op zijn nieuwe bestemming veiliger te voelen dan in zijn thuisland. Toronto wordt door de ondervraagden bestempeld als de meest veilige locatie van de wereld. Liefhebbers van parken en stranden verwijzen vooral naar Sydney.

Lees Verder

17:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: singapore, expat |  Facebook |

30-06-14

Werknemer wil buitenlandse carrière alleen nog op eigen voorwaarden

Arbeidsmobiliteit is één van de grote uitdagingen waarmee grote internationale bedrijven worden geconfronteerd. Werknemers willen steeds vaker een buitenlandse carrière uitsluitend nog op de eigen voorwaarden. Dat zegt Robert Zajko, verantwoordelijke recrutering bij de hotelketen Hilton. Medewerkers zijn volgens Zajko niet langer bereid om tegen de traditionele voorwaarden langdurige buitenlandse missies op te nemen.

Lees Verder

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière, expat |  Facebook |

24-06-14

Bankieren en professionele diensten speerpunten wereldwijde mobiliteit

Financiële specialisten en professionele diensten zullen tijdens de tweede helft van dit jaar het speerpunt vormen van de expat-activiteiten in het bedrijfsleven. Dat zegt John Rason, hoofd van het bedrijf Santa Fe Group Consulting Services. Hij voegt er aan toe dat in de wereldwijde arbeidsmobiliteit tegen het einde van dit jaar een veel grotere groei mag worden verwacht dan de voorbije jaren.

Lees Verder

14:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: expat |  Facebook |

27-05-14

Executives zijn sneller bereid om naar het buitenland te verhuizen

Steeds meer werknemers zijn bereid om voor een professionele opdracht naar het buitenland te verhuizen. Dat is de conclusie van een onderzoek van rekruteringsbedrijf Hydrogen Group bij een groep van meer dan tweeduizend executives over de hele wereld. De onderzoekers stelden vast dat 35 procent van de executives zich bereid toonde om voor een functie naar het buitenland te verhuizen. Vijf jaar geleden was slechts 16 procent voor een buitenlandse opdracht te vinden. De onderzoekers stelden verder vast dat Engelstalige landen bij expats nog steeds de favoriete buitenlandse locatie blijven. Ook blijkt dat buitenlandse missies niet langer voorbehouden blijven voor hogere functies

De onderzoekers stelden ook vast dat 40 procent van de ondervraagden geen enkele hindernis ziet die een verhuis naar het buitenland zou kunnen belemmeren. In het begin van dit decennium had elke respondent nog minstens één barrière gemeld. Ook bleek dat 98 procent van de executives een buitenlandse opdracht aan vrienden en collega’s zou aanraden. Dat cijfer is ongewijzigd gebleven tegenover vijf jaar geleden. Tim Smeaton, chief executive van Hydrogen Group, merkt op dat de studie duidelijk de aanwezigheid van een wereldwijde talentpool aangeeft waaruit bedrijven kandidaten kunnen putten. Er wordt aan toegevoegd dat de expat ook niet langer kijkt naar geografische en culturele hindernissen.

Londen is met een score van 14 procent de favoriete buitenlandse bestemming van de expats, gevolgd door New York (7 procent), Sidney, San Francisco, Singapore, Zurich, Parijs, Vancouver, Hongkong en Melbourne. Kit Malthouse, verantwoordelijke voor economie bij het Londense stadsbestuur, benadrukt dat de studie aantoont dat de Britse metropool de commerciële hoofdstad van de wereld mag worden genoemd. Onder meer de tijdszone, het taal en het bruisende leven van de stad oefenen volgens Malthouse een grote aantrekkingskracht uit op expats. De onderzoekers merken echter ook op dat vooral jongere expats een grotere voorkeur voor Sidney laten blijken.

Bij de populairste landen staan de Verenigde Staten op de eerste plaats, gevolgd door Groot-Brittannië, Australië, Zwitserland en Canada. De top tien bestaat verder uit Duitsland, Singapore, de Verenigde Arabische Emiraten, Frankrijk en Spanje. België staat op een veertiende plaats, onmiddellijk gevolgd door Nederland.

Lees Verder

18:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: executives, expat |  Facebook |

13-04-14

Vrouwelijke werknemers meest geschikt voor internationale opdrachten

Bedrijven zien vrouwen met een kennis van minstens twee talen en goede netwerkvaardigheden als de ideale executives voor internationale functies. Dat is de conclusie van een internationale studie van zorgverzekeraar Expacare bij een duizendtal internationale bedrijfsleiders. Uit het onderzoek blijkt dat 26,5 procent van de respondenten denkt dat vrouwen het meest geschikt voor internationale opdrachten. Daarentegen geeft 18,5 procent aan dat mannen in het algemeen meer capaciteiten hebben voor deze functies. De belangrijkste kwaliteiten voor deze functies zijn volgens de respondenten netwerkvaardigheden (60 procent), gevolgd door de beheersing van een tweede taal (55 procent) en verkooptalent (41 procent).

Het onderzoek toont volgens Beverly Cook, managing director van Expacare, aan dat ook op de internationale arbeidsmarkt traditionele vaardigheden zoals talenkennis en netwerkvaardigheden, uitermate belangrijk blijven. Ze voegt er aan toe dat dat bedrijven ervoor moeten zorgen dat werknemers het gevoel hebben om bij het opstarten van een expat-loopbaan van de onderneming de nodige ondersteuning te krijgen. Uit het onderzoek blijkt dat 63 procent van de bedrijfsleiders late twintigers of jonge dertigers het meest geschikt achten voor internationale opdrachten. De ideale expat is volgens het rapport een vrouwelijke en meertalige vrijgezel met belangrijke netwerkcapaciteiten.

De studie geeft ook aan dat 47 procent van de bedrijven van mening is dat het organiseren van buitenlandse opdrachten veel uitdagingen herbergt. Daarentegen zegt 42 procent dat het proces minder moeilijk en omslachtig was dan vooraf werd verondersteld. De onderzoekers stelden ook vast dat 52 procent van de werknemers eerst met zijn partner zou overleggen over de beslissing om naar het buitenland te verhuizen. Eén op drie zou in eerste instantie te rade gaan bij zijn ouders, maar 39 procent zegt bij een aanbod van een buitenlandse opdracht niemand te zullen raadplegen. Fiscale regelgeving blijkt volgens de 25 procent van de expats de grootste bekommernis, gevolgd door valuta-problemen (21 procent).

Volgens 37 procent van de bedrijfsleiders geven de betrokken medewerkers zelden aan sneller te willen terugkeren dan oorspronkelijk was afgesproken.

Lees Verder

11:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, expat |  Facebook |

06-11-13

Azië biedt aan expats de beste levenskwaliteit

Azië biedt aan expats de beste levenskwaliteit. Dat is de conclusie van een studie van consulent HSBC Expat en het onderzoeksbureau YouGov bij meer dan zevenduizend expats in nagenoeg honderd landen. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat Azië op het gebied van levenskwaliteit voor expats in de wereldwijde top tien met vijf landen is vertegenwoordigd. Thailand staat op de eerste plaats, gevolgd door China (derde), Singapore (zesde), India (zevende) en Taiwan (achtste). De andere landen in de top tien zijn Bahrein (tweede), de Kaaiman Eilanden (vierde), Australië (vijfde), Spanje (negende) en Brazilië (tiende).

“De expats kiezen voor Thailand omwille van een gezond dieet, een goede werkomgeving en mogelijkheden om een sociaal leven uit te bouwen, naast lokale shops en markten en de plaatselijke cultuur,” merken de onderzoekers op. “Expats genieten in Thailand van een hoge levenskwaliteit en ondervinden weinig mogelijkheden om zich te integreren. Daarbij getuigt 76 procent dat het bijzonder gemakkelijk was gebleken om in Thailand nieuwe vrienden te maken.” Op het gebied van onderwijsmogelijkheden voor kinderen geniet Europa echter de voorkeur, met Duitsland op de eerste plaats, gevolgd door Frankrijk (derde), België (zesde) en Spanje (negende).

Indien er echter naar de financiële aspecten van het expat-leven wordt gekeken, wordt Zwitserland op de eerste plaats gerangschikt, gevolgd door China, Qatar, Thailand en de Kaaiman Eilanden. Buiten Zwitserland is Duitland op een zevende plaats in die rangschikking de enige Europese vertegenwoordiger in de top tien. De onderzoekers stelden vast dat in Zwitserland 75 procent van de expats gewag maakt van een financiële vooruitgang tegenover het thuisland, gevolgd door Qatar (73 procent) en China (72 procent). Wereldwijd zegt 59 procent van de ondervraagden door een verhuis naar het buitenland financiële vooruitgang te hebben geboekt.

Wanneer met alle factoren rekening wordt gehouden, moet volgens HSBC Expat worden gesteld dat China voor expats de beste bestemming van de wereld is. “China haalt hoge scores op het gebied van economie en beleving,” voeren de onderzoekers aan. “Weliswaar boekt het land povere resultaten als regio om kinderen op te voeden, maar anderzijds genieten expats in China een hoog salaris en wordt er gewag gemaakt van een betere levenskwaliteit dan in het land van herkomst.”

Lees Verder

14:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: expat |  Facebook |