20-02-17

Driekwart Europeanen bereid om in het buitenland te werken

In Europa zou 74 procent van de werknemers zich niet verzetten tegen een verhuis naar het buitenland voor de ontwikkeling van zijn professionele loopbaan. Dat blijkt uit een onderzoek van ADP Payroll bij nagenoeg tienduizend werknemers, waarbij werd vastgesteld dat Duitsland voor de Europese professionele mobiliteit met een score van 21 procent de meest populaire buitenlandse bestemming is, gevolgd door Groot-Brittannië (15 procent) en Frankrijk (12 procent). De top vijf bestaat verder uit Zwitserland en Oostenrijk. België is bij de Europese grensoverschrijdende arbeid de zesde meest populaire bestemming, gevolgd door Spanje, Noorwegen, Nederland en Italië.

Ondanks hun populariteit tonen Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk zich geen opvallende leiders in een aantal factoren - zoals vaardigheden en ontwikkeling, flexibiliteit of werkstress - die door het onderzoek werden bekeken. “Werknemers zouden zelfs een beter levensevenwicht en grotere opportuniteiten kunnen terugvinden die op dit ogenblik niet in de top van de rangschikking zijn terug te vinden,” stippen de onderzoekers aan. “Daarentegen profiteren de lijstaanvoerders wellicht van een aantal historische percepties, hun economische stabiliteit, geografische nabijheid en hun taalregimes om bij een groter aantal potentiële expats belangstelling te wekken.”

Ondanks de grote interesse in internationale opportuniteiten, moet tevens worden vastgesteld dat 26 procent van de Europese werknemers nooit een buitenlandse opdracht zou overwegen. In Groot-Brittannië loopt dat cijfer op tot 42 procent. Met een score van 46 procent wordt alleen in Frankrijk nog een grotere terughoudendheid tegenover een buitenlandse missie opgetekend. De onderzoekers stelden verder vast dat de interesse in buitenlandse opdrachten in de leeftijdsgroep tussen zestien en vierentwintig jaar oploopt tot 87 procent, maar bij vijfenvijftigplussers valt dat cijfer terug tot 56 procent.

Tevens wordt opgemerkt dat beslissing van Groot-Brittannië om de Europese Unie te verlaten, wellicht een impact heeft gehad op de interesse van de Europese werknemers in buitenlandse opdrachten. “In Groot-Brittannië worden minstens evenveel en mogelijk zelfs meer opportuniteiten geboden dan in Duitsland,” wordt er opgemerkt. “Bovendien wordt de Engelse taal op de Europese arbeidsmarkt veel meer beheerst dan het Duits. Toch slaagde Duitsland er uiteindelijk in zich tot meest populaire bestemming van de Europese expat-beweging te kronen.”

Lees Verder

18:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: expats |  Facebook |

14-11-16

Expats vinden Verenigde Arabische Emiraten meest populaire groeimarkt

De Verenigde Arabische Emiraten en China zijn de opkomende markten waar jonge expats het liefst hun carrière zouden uitbouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het World Economic Forum (WEF) bij twintigduizend millennials uit bijna honderdnegentig landen. Opgemerkt wordt dat de Verenigde Emiraten en China in de ranglijst respectievelijk op een elfde en twaalfde plaats worden gerangschikt. De twee landen laten niet alleen andere grote groeimarkten - zoals Brazilië, Rusland, India en Zuid-Afrika - achter zich, maar worden door jonge expats ook hoger ingeschat dan de Scandinavische landen en Singapore. De ranglijst wordt aangevoerd door de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Canada.

“De aantrekkingskracht van de Verenigde Arabische Emiraten ligt ongetwijfeld in de mentaliteit dat niets onmogelijk is,” benadrukt Adeyemi Babington-Ashaye, hoofd van de Global Shapers Community bij het World Economic Forum. “De Verenigde Arabische Emiraten combineren uitzonderlijke opportuniteiten voor jongeren en startups met een competitieve economie. Het land zendt een duidelijk signaal uit een ideale omgeving te bieden om een toekomst uit te bouwen.” Uit het onderzoek bleek nog dat respondenten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika in het algemeen het grootste optimisme toonden over de toekomstige impact van nieuwe technologieën op de werkgelegenheid.

“Die factor zou de grote aantrekkingskracht van landen uit deze regio’s, zoals de Verenigde Arabische Emiraten, kunnen verklaren,” benadrukken de onderzoekers. Uit eerder onderzoek van het World Economic Forum is al gebleken dat de Verenigde Arabische Emiraten de meest competitieve economie uit de Arabische wereld vertegenwoordigen. Het land eindigde op het gebied van concurrentiekracht wereldwijd op een zestiende plaats. Dat betekende een stijging met één plaats tegenover vorig jaar. Bovendien verdrong het land ook Qatar, dat met twee plaatsen tot een achttiende positie terugviel, als belangrijkste economie van de Arabische wereld.

Lees Verder

16:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: expats |  Facebook |

08-08-16

Bedrijven vinden moeilijk kandidaten voor internationale functies

Veel ondernemingen ervaren grote moeilijkheden om geschikte kandidaten voor internationale functies te vinden. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van de Global Alliance in Management Education (Cems) en consulent Universum bij tachtig verantwoordelijken voor human resources. Daarbij zegt 87 procent van de respondenten de kennis van vreemde talen als een cruciale vaardigheid te beschouwen voor de recrutering. Vooral grotere ondernemingen werken met internationale kaders. Bij 14 procent van de ondervraagde bedrijven heeft meer dan 30 procent van de managers een internationale functie. Bij 41 procent zakt dat cijfer echter tot minder dan 5 procent.

Uit het onderzoek blijkt dat 46 procent van de respondenten erkent moeilijkheden te ervaren om geschikte kandidaten met een internationaal profiel te vinden. Volgens de ondervraagden is het vermogen om een inzicht te verwerven in de nieuwe cultuur de grootste hindernis om een buitenlandse opdracht met succes te kunnen afwerken (48 procent). Daarnaast wordt gewag gemaakt van een cultuurschok (24 procent) en problemen op het gebied van communicatie en taalgebruik (16 procent). Andere hindernissen rond internationale functies zijn volgens de onderzoekers de repatriëring na afronding van de buitenlandse missie, de kosten voor de onderneming en visa-problemen.

Volgens Roland Siegers, executive director van de Cems, toont het onderzoek duidelijk dat wereldwijde mobiliteit door verantwoordelijken voor human resources bijzonder belangrijk wordt geacht. “Desondanks blijft het vaak moeilijk om de geschikte profielen te vinden,” geeft hij aan. “Tevens wordt erkend dat er bij internationale opdrachten met belangrijke knelpunten - zoals cultureel besef en taalbarrières - rekening dient te worden gehouden.” In een periode van internationale uitdagingen, heeft de wereld volgens Siegers nood aan internationaal opgeleide leiders en werknemers die erin kunnen lukken een brug te slaan naar andere culturen.

“Deze persoonlijkheden hebben volgens hem hebben een globaal instelling, maar weten wanneer het nodig is lokaal te handelen,” zegt Roland Siegers nog. “Bedrijven moeten dan ook investeren in werknemers en managers die hen kunnen garanderen de beschikking te hebben over bronnen die de mogelijkheid bieden wereldwijd te opereren.” Er werd ook vastgesteld dat 74 procent van de Europese respondenten te kennen geeft dat een recrutering in verschillende landen tot een diverse werksfeer leidt.

Lees Verder

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rekrutering, expats |  Facebook |

03-02-11

Koeweit wil hoogopgeleide expats aantrekken met staatsburgerschap

Koeweit overweegt om het staatsburgerschap aan te bieden aan geschoolde buitenlandse arbeidskrachten. Dat heeft Sami Alfaraj, president van het Kuwait Center for Strategic Studies, bekend gemaakt. Op die manier hoopt Koeweit aantrekkelijker te worden voor buitenlands talent, dat tot nu toe een voorkeur toont voor Dubai. Koeweit heeft volgens Alfaraj hoger geschoolde arbeidskrachten nodig om zijn economie te diversifiëren en niet lander afhankelijk te zijn van de inkomsten van de oliesector.

"Ook voor de oliesector zijn, zeker in de beginperiode, buitenlandse arbeidskrachten cruciaal geweest," merkt Alfaraj op tegenover het magazine Arabian Business. "Om ook nieuwe sectoren te ontwikkelen, zullen we eveneens gespecialiseerd personeel nodig hebben." Koeweit zegt dat Dubai de topklasse van buitenlandse werknemers krijgt en zelf vooral de lagere arbeidersklassen, vooral met ongeschoolde werknemers, aan te trekken.

Koeweit is de vierde grootste olie-exporteur van de wereld, maar wil zijn economie diversifiëren. Daarbij hoopt het emiraat het succes van de commerciële draaischijf Dubai te kunnen imiteren. "Het emiraat slaagt er echter moeilijk in om daarvoor cruciale hervormingen door te voeren," voert Arabian Business aan. "Dat is het gevolg van langdurige wrijvingen tussen het parlement en de regering." Met een staatsburgerschap voor hoger opgeleide expats hoopt Koeweit echter de kloof met Dubai snel kleiner te kunnen maken.

17:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: expats, human resources, koeweit |  Facebook |

30-12-10

Emiraten verhogen pensioenleeftijd voor expats

In de Verenigde Arabische Emiraten wordt de pensioenleeftijd van zestig naar vijfenzestig jaar verhoogd. Dat hebben woordvoerders van het ministerie van arbeid van de emiraten bekend gemaakt. Er wordt aan toegevoegd dat de maatregel expats toelaat om vijf jaar langer in de emiraten actief te blijven. De maatregel vormt een onderdeel van een uitgebreide herziening van de arbeidswetgeving in de Verenigde Arabische Emiraten. Gegadigden zouden vanaf begin volgend jaar een aanvraag voor een langere werkvergunning kunnen indienen. Er wordt opgemerkt dat de betrokkenen de expertise hebben die de emiraten nodig hebben.

24-07-08

Moskou blijft voor expats duurste stad ter wereld

De Russische hoofdstad Moskou is voor buitenlandse inwoners de duurste hoofdstad om te wonen. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Mercer. Het is voor de derde keer op rij dat de Russische hoofdstad als meest dure verblijfplaats uit de bus komt. Tokyo volgt op een tweede plaats. Dat is twee posities hoger dan vorig jaar. Londen ging van een tweede naar een derde plaats. De goedkoopste stad om de verblijven is Asuncion in Paraguay, gevolgd door Quito in Ecuador en Karachi in Pakistan.

"Moskou is voor buitenlandse inwoners nog duurder geworden door de stijging van de Russische roebel tegenover de Amerikaanse dollar en de stijgende prijzen," aldus de onderzoekers tegenover BBC News. "De zwakkere dollar heeft belangrijke veranderingen veroorzaakt in de ranglijst. Hoewel de traditioneel dure steden in West-Europa en Azië nog altijd in de top twintig zitten, zijn steden in Oost-Europa, Brazilië en India aan een duidelijke opmars bezig. Anderzijds worden steden zoals New York en Stockholm relatief goedkoper."

"Onder meer koffie is in Moskou bijzonder duur tegenover elders in de wereld. Voor een kop koffie wordt in een café gemiddeld 10,4 dollar, service inbegrepen, betaald." Asuncion is voor de zesde keer op rij voor expats de goedkoopste hoofdstad van de wereld. Omdat de Britse pond relatief stabiel is gebleven tegenover de Amerikaanse dollar, zakken de Britse steden in de rangschikking. Zo zakte de Schotse hoofdstad van een 36ste plaats naar een 69ste.

13:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wonen, moskou, expats |  Facebook |