17-02-14

Academicus en expert betrouwbaarste bron bedrijfsinformatie

Academici en experts worden door het publiek als meest betrouwbare bronnen voor informatie over het bedrijfsleven bestempeld. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van consulent Edelman. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat 67 procent van de bevolking aangeeft de verklaringen van een academicus over het bedrijfsleven te vertrouwen, gevolgd door uitspraken van een technisch expert (66 procent). Er werd echter ook vastgesteld dat 62 procent zegt vertrouwen te hebben in de visie van andere consumenten. Een boodschap van de chief executive wordt daarentegen slechts door 43 procent van de ondervraagden vertrouwd.

Anderzijds zegt 52 procent van de respondenten de informatie van een gemiddelde werknemer van de onderneming te vertrouwen. Dat betekent een opmerkelijke stijging tegenover vijf jaar geleden, toen slechts 32 procent informatie van een werknemer vertrouwde. Ook de betrouwbaarheid van de chief executive is tegenover vijf jaar geleden, toen een score van amper 31 procent werd geregistreerd, gevoelig gestegen. De onderzoekers stelden vast dat chief executives hun geloofwaardigheid vooral kunnen opdrijven door een duidelijke en transparante communicatie. Ook wordt opgemerkt dat de chief executive ervoor zorg dient te dragen de waarheid te vertellen, ook al is die boodschap misschien complex en onpopulair.

Daarnaast wordt aangevoerd dat de chief executive geregeld de medewerkers op de hoogte dient te houden van de situatie binnen de onderneming en moet de topman in moeilijke tijden zich in de frontlijn begeven en bovendien centraal de leiding op zich nemen om de problemen aan te pakken. De actieve aanwezigheid van de chief executive in de media wordt in die situatie minder belangrijk geacht. “De respondenten laten duidelijk uitschijnen dat de topman zich tijdens crisissen vooral moet toespitsen op de kern van het probleem in plaats van gebruik te maken van media om het beeld over de onderneming te proberen bijsturen,” aldus nog Edelman.

Lees Verder

09:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: academicus, expert, informatie |  Facebook |

01-07-13

Journalist heeft meeste vertrouwen in academici en experts

Journalisten hebben iets meer vertrouwen in politici dan in human resources. Dat is de conclusie van een onderzoek van Oriella PR Network bij meer dan honderdvijftig journalisten in vijftien landen. Academici en experten genieten met een score van ongeveer 70 procent het grootste vertrouwen van de journalisten, gevolgd door technische specialisten van bedrijven met meer dan 60 procent. Op de derde plaats rangschikken journalisten een persoon zoals henzelf (53 procent), gevolgd door analisten (50 procent) en chief executives (40 procent).

Verder in de rangschikking volgen niet-governementele organisaties (37 procent), regulatoren en ambtenaren (30 procent), lezers (25 procent), politici (22 procent), public relations (20 procent), marketing-verantwoordelijken (18 procent) en verantwoordelijken van online communities van organisaties (15 procent). Uit het onderzoek bleek verder dat inmiddels 59 procent van de journalisten gebruik maakt van het sociale netwerk Twitter, tegenover 47 procent vorig jaar. Maar ook geeft 46 procent harder te moeten werken dan in het verleden, tegenover 40 procent vorig jaar.

Uit het onderzoek blijkt dat 50 procent van de journalisten online succes vooral evalueert aan de hand van unieke bezoekers. Alleen in Frankrijk wordt in eerste instantie gewezen naar de toename van het aantal volgelingen in sociale media. Anderzijds blijkt slechts 20 procent van de ondervraagden van mening te zijn dat zijn medium meer inkomsten haalt uit online activiteiten dan uit gedrukte producten. Ook wordt opgemerkt dat nog slechts 7 procent van de journalisten in eerste instantie naar officiële persberichten kijkt.

Lees Verder

14:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalist, academici, expert |  Facebook |

29-05-13

Experts moeten vooral vertrouwen uitstralen

Vertrouwen is voor experts belangrijker dan daadwerkelijke kennis. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Washington State University naar de juistheid van de voorspellingen van experts in het American football. De onderzoekers stelden vast dat experts met een grote uitstraling van vertrouwen op het sociale netwerk Twitter het grootst aantal volgelingen opbouwen, hoewel ze in werkelijkheid minder correcte voorspellingen maken dan collega's die zich voorzichtiger opstellen.

Lees Verder

16:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: expert |  Facebook |