10-07-16

Verveling is belangrijke voedingsbodem voor extremisme

Verveling kan een belangrijke voedingsbodem zijn voor extreme politieke inzichten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het King’s College London in Groot-Brittannië en de University of Limerick in Ierland. De onderzoekers geven wel toe dat het op dit ogenblik niet duidelijk is hoe groot die impact op het politieke klimaat kan zijn. Wel wordt opgemerkt dat politieke overtuigingen en het politieke klimaat in het algemeen een complex gegeven zijn die door een samengaan van uiteenlopende factoren worden beïnvloed, maar kan worden vastgesteld dat verveling een deel van die wisselwerking kan vormen.

Uit het onderzoek bleek dat zowel progressieven als conservatieven door verveling naar een meer uitgeproken politieke oriëntatie werden gedrongen. Personen die gemakkelijk in verveling vallen bleken bovendien geneigd te zijn meer extreme politieke standpunten in te nemen. “Verveling kon worden gelinkt aan een zoektocht naar de betekenis van het leven, wat op zijn beurt geassocieerd werd aan politiek extremisme,” verduidelijk onderzoeksleider Wijnand van Tilburg, sociaal psycholoog aan de University of Limerick. “De adoptie van een meer extreme politieke ideologie lijkt voor sommigen een manier om opnieuw betekenis te injecteren in een situatie van verveling.”

“Verveling maakt mensen gespannen,” aldus van Tilburg. “Verveling kan een aanzet zijn om op zoek te gaan naar uitdagende en opwindende engagementen, die betekenis moeten geven aan het bestaan. Politieke ideologieën kunnen deze existentiële zoektocht helpen. Verveling motiveert mensen om hun situatie te veranderen en genereert een engagement in activiteiten die meer zinvol lijken dan de actuele levensomstandigheden. Het onderzoek toont aan dat politieke visies gedeeltelijk zijn gebaseerd op verveling en de behoefte om deze negatieve existentiële ervaringen tegen te gaan met ideologieën die een zin lijken te geven aan het leven.”

“De exacte impact van verveling op extremisme kon niet worden aangegeven,” merkt Wijnand van Tilburg op. “Mogelijk kan die invloed door de bredere context van het politieke klimaat worden bepaald. Wanneer andere sterke factoren aanwezig zouden zijn, zou mogelijk de invloed van verveling kunnen worden onderdrukt. In andere situaties daarentegen zou de impact van de verveling heel expliciet kunnen worden.”

Lees Verder

11:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: extremisme |  Facebook |

26-12-13

Extremist wordt geboren uit ondersteunende sociale interactie

Sociale interactie is een cruciaal element in de radikalisering van het individu tot extremisme. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Murdoch University in Australië. De onderzoekers stellen daarbij dat het individu niet geïsoleerd tot extremisme komt, maar anderen nodig heeft om zijn denkbeelden te toetsen en zijn overtuigingen te bevestigen. De Australische wetenschappers stelden vast dat de groepsdynamiek zowel bij voorstanders van een politieke oplossing als bij de volgelingen van een radikalere oplossing aanleiding gaf tot een grotere actie-bereidheid, maar er wordt aan toegevoegd dat de radikale groepen bereid bleken om daarin verder te gaan dan collega’s die voor een politiek overlegmodel kozen.

Lees Verder

11:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: extremisme |  Facebook |

11-08-12

Islamitische extremisten voeren vooral zelfverdediging aan

Islamistische extremisten voeren vooral zelfverdediging in plaats van het streven naar een werelddominantie aan als belangrijkste motivatie voor hun daden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Arizona State University naar meer dan tweeduizend propaganda-documenten die door Al Qaeda en aanverwante islamistische groepen gedurende de voorbije dertien jaar werden gepubliceerd. De onderzoekers merken op dat in het westen vaak verondersteld wordt dat groepen zoals Al Qaeda over de hele wereld de islam willen invoeren, maar volgens de onderzoekers blijkt uit een studie van het gebruik van religieuze teksten door deze extremisten op een veel bescheidener doelstelling, al is de islam als absolute wereldgodsdienst wel een ultieme droom. De onderzoekers merken op dat de gebruikte teksten vooral handelen over het lijden en het onderhouden van het geloof en de hoop bij aanvallen van vijanden van de islam. Over het neerslaan van de ongelovigen werden volgens de onderzoekers slechts een beperkt aantal verwijzingen gevonden.

Lees Verder

10:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, terrorisme, extrémisme |  Facebook |

16-03-12

Extreem-rechts vindt gewapend conflict onvermijdelijk

Mensen met een extreem-rechtse overtuiging geloven dat gewelddadige conflicten tussen verschillende religieuze en etnische groepen nagenoeg onvermijdelijk zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Nottingham naar het fenomeen van politiek extremisme in Groot-Brittannië. Diezelfde groepen maken zich volgens de onderzoekers ook grote zorgen over immigratie en moslims en zijn ook niet tevreden met de manier waarop de democratie in de Britse samenleving werkt.

De onderzoekers stelden vast dat grote groepen aanhangers van de British National Party, de English Defence League en de UK Independence Party ervan overtuigd zijn dat geweld tussen verschillende etnische en godsdienstige groepen in Groot-Brittannië onvermijdelijk is. De wetenschappers merken op dat het fenomeen het meest kon worden vastgesteld bij de British national Party. Daar werd ook steun gevonden voor een gewapend conflict om de Britse manier van leven te verdedigen.

"Burgers die zich aan de rand van het politieke extremisme bevinden, zijn minder snel geneigd om hun steun te verlenen aan gewelddadige oplossingen," merkt onderzoeksleider Matthew Goodwin, professor aan de School of Politics and International Relations van de University of Nottingham, op. Goodwin voegt er aan toe dat bij de volgelingen van de British National Party en de UK Independence Party ook een algemene overtuiging kan worden aangetroffen dat de islam een ernstige bedreiging vormt voor het westen.
           

16:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: extremisme |  Facebook |