11-05-12

India weigert Exxon Valdez toegang tot havens

Het Hooggerechtshof in New Delhi heeft de vroegere olietanker Exxon Valdez de toegang tot Indiase havens ontzegd. Voorzien was dat het beruchte schip in India zou worden ontmanteld, maar de lokale overheid heeft er vragen over mogelijke vervuiling. Het Hooggerechtshof van New Delhi eiste dat er de nodige garanties zouden worden verstrekt, waarop de Gujarat Maritime Board uiteindelijk besliste om het schip te weigeren. Milieuverenigingen noemen de uitspraak van het Hooggerechtshof een belangrijk precedent.

De Exxon Valdez veroorzaakte op het einde van de jaren tachtig een gigantische olieramp in Alaska. Daarbij werd 40 miljoen liter olie in de Prince William Sound gelekt, waardoor 1.300 kilometer kust werd vervuild. Volgens de University of Alaska overleefde slechts een kwart van het wildbestand de ramp. Uiteindelijk betaalde Exxon Mobil in totaal 4,3 miljard dollar schadevergoeding. De Exxon Valdez veranderde na de olieramp vier keer van eigenaar en van naam. Als Oriental Nicety werd het schip uiteindelijk ingezet door het Chinese Cosco voor het vervoer van grondstoffen zoals ijzererts.

De Oriental Nicety werd tenslotte overgenomen door GMS, de grootste recyclagegroep van schepen, om op de scheepswerf van Alang in Guajarat ontmanteld te worden. Milieuvereniging vroegen aan het Hooggerechtshof echter garanties dat het schip van alle toxische materiaal was ontdaan, zoals de Basel-conventie van de Verenigde Naties heeft voorzien. Gevreesd werd dat zich aan boord van het schip nog altijd asbest en zware metalen zouden bevinden. Op de scheepswerf van Alang werken 25.000 mensen.

Lees Verder

16:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, scheepvaart, exxon valdez |  Facebook |

18-01-10

Olievervuiling Exxon Valdez overleeft langer dan voorzien

Olie van de tanker Exxon Valdez, die meer dan twintig jaar geleden schipbreuk leed in de Prince William Sound in Alaska, blijft in de regio nog altijd voor vervuiling zorgen. Dat hebben de wetenschappers Michael Boufadel en Hailong Li van de Temple University in Philadelphia gezegd. De onderzoekers stellen op dit ogenblik geen verklaring te kunnen geven waarom restanten van de elf miljoen gallons olie die meer dan twintig jaar geleden in Alaska ongeveer 1.300 kilometer kustlijn beschadigden, zo lang actief is kunnen blijven. De wetenschappers stellen dat aanvankelijk nochtans leek dat de natuur met de hulp van gespecialiseerde technologie er snel zou in slagen om de grootste gevolgen van het olielek, één van de grootste milieurampen uit de geschiedenis, te kunnen wegwerken.

"De ramp met de Exxon Valdez decimeerde de natuur van de regio en de visindustrie van Alaska," aldus het persbureau AFP. "Maar na tien jaar bleek het duidelijk dat de olievervuiling veel minder snel werd afgebroken dan oorspronkelijk was voorzien. Men had gerekend dat de olie met 70 procent per jaar zou afnemen, maar uiteindelijk bleek dat slechts 4 procent te zijn. Geraamd wordt dat er op dit ogenblik nog ongeveer 20.000 gallons overblijven. Michael Boufadel en Hailong wensten te onderzoeken waarom de olie niet werd afgebroken door biodegradatie en de weersinvloeden, zoals voordien was geopperd. Uiteindelijk kwamen zij tot de vaststelling dat de oorzaak moest gezocht worden in het feit dat de getroffen stranden uit twee verschillende lagen bestonden, elk met een verschillende eigenschap."

Ook de geografisch variabele invloed van het getij heeft volgens de onderzoekers een vertragende rol gespeeld. De onderzoekers stellen dat de olie tijdelijk werd opgeslagen in de poreuze bovenlagen van de stranden, waardoor de vervuiling minder werd bloot gesteld aan de weersinvloeden. De fossiele brandstof werd daardoor beschermd tegen een omgeving die de nodige voedingsstoffen voorziet voor de micro-organismen die de olie zouden verteren. De tweede laag van de stranden was veel minder poreus. Daar stroomde het water duizend keer trager door. Wanneer het waterpeil zakte, kon de olie volgens de onderzoekers naar de onderste laag doorsijpelen, waar ze vastgezet werd. Door het lagere zuurstofgehalte in die onderste lagen, werd de olie bovendien niet afgebroken zoals oorspronkelijk werd verwacht. Ook stellen de onderzoekers dat olie op steenachtige stranden langer overleeft dan op zandstranden.

18:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olie, vervuiling, exxon valdez |  Facebook |

22-06-09

Exxon Valdez moet 480 miljoen dollar intresten betalen

valdez_grounded650Het olieconcern ExxonMobil moet de slachtoffers van de ramp met de tanker Exxon Valdez in Alaska 480 miljoen dollar aan achterstallige intresten betalen. Dat heeft het Amerikaanse Hof van Beroep bepaald. Het olieconcern moet ook 70 miljoen gerechtskosten betalen. Door die uitspraak moet ExxonMobil uiteindelijk dubbel zoveel betalen voor de schade die de olieramp heeft veroorzaakt. Eerder al werd bepaald dat 507,5 miljoen dollar schadevergoeding moest betaald worden aan lokale vissers, visverwerkers, maritieme diensten en de sector van het eco-toerisme, die hun inkomsten door de olieramp gereduceerd zagen. De Exxon Valdez e Exxon liep op 24 maart 1989 aan de grond liep bij Bligh Reef in Alaska. Het zou de grootste olieramp uit de geschiedenis van de Verenigde Staten worden.

In 1996 kende een jury in Alaska aan de slachtoffers een schadevergoeding van 5 miljard dollar toe voor de olieramp in de Prince William Sound, waarbij ruim 41 miljoen liter ruwe olie in zee terecht kwam en waarbij 1.900 kilometer kustlijn van Alaska verontreinigd raakte. De ramp kostte het leven aan 580.000 zeevogels en talloze otters, robben en zeeleeuwen. Ook de lokale visserij liep door de ramp enorme schade op. Nadien raakte bekend dat de kapitein van de Exxon Valdez dronken was en zich niet op de brug bevond toen het schip aan de grond liep. Exxon ging echter tegen het vonnis in beroep, waarna de schadevergoeding drie jaar geleden herleid werd tot 2,5 miljard dollar. Het Amerikaanse Hooggerechtshof herleidde dat bedrag vorig jaar tot 507,5 miljoen dollar.

Exxon begon in december vorig jaar de slachtoffers te vergoeden. Het Hof van Beroep heeft nu echter gesteld dat daarbij intresten moeten betaald worden die teruggaan tot de allereerste uitspraak in 1996, waardoor de vergoeding van de slachtoffers nagenoeg verdubbeld wordt. ExxonMobil heeft nog niet beslist of er nieuwe stappen zullen ondernomen worden tegen de uitspraak. De Exxon Valdez werd na de ramp naar San Diego gesleept, waar herstellingswerkzaamheden werden uitgevoerd. Die vergden in totaal een investering van 30 miljoen dollar. Begin vorig jaar werd het enkelwandige schip verkocht aan de rederij Hong Kong Bloom Shipping. Daarna werd het schip onder de naam Dong Fang Ocean omgevormd tot een ertsschip.

18:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, milieu, alaska, exxon valdez, olieramp |  Facebook |

01-02-07

Exxon Valdez blijft milieu teisteren

De ramp met de olietanker Exxon Valdez, die in maart 1989 in Alaska ongeveer 1.600 kilometer kust vervuilde, blijft ook vandaag nog het ecosysteem van de Prins William Sound en de Golf van Alaska bedreigen. Dat zegt het Environmental Protection Agency (EPA). Moederbedrijf Exxon maakte zopas een recordwinst van 39.5 miljard dollar bekend.

Het EPA stelde dat de vervuiling van de Exxon Valdez veel langer gevolgen blijkt te hebben voor het milieu dan oorspronkelijk was berekend. De olietanker liep in maart 1989 aan de grond op het Bligh Reef. Daarbij stroomde ongeveer 35 miljoen liter ruwe olie in zee en op de stranden van Alaska. Volgens een rapport van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) is het olieniveau in het zand nog altijd even hoog als vijf jaar geleden.

Volgens de Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council, een organisatie die moet instaan voor het herstel van de milieuschade, blijft de olie een grote bedreiging voor het visbestand en de fauna. Een aantal dierpopulaties - onder meer haringen - lijken zich niet te herstellen, terwijl ook het mosselbestand, otters en eenden nog altijd de hinder van de olievervuiling ondervinden.

De aanwezigheid van olie in het zand blijft een chronische bron van contaminaties van otters, eenden en kustvogels, terwijl ook het wildernis-karakter van de beschermde gebieden nog altijd niet is hersteld. Maar volgens Exxon-woordvoerder is er weinig aan de hand. "Het is duidelijk dat er geen effecten op het milieu zijn die ecologisch belangrijk zijn," vertelde hij aan het persbureau Associated Press.

Na de ramp was vooropgesteld dat de olievervuiling elk jaar met een kwart zou afnemen. "In werkelijkheid is er slechts weinig olie verdwenen," aldus een NOAA-woordvoerder. "Wat er nu nog overgebleven is, zal daar nog lang aanwezig blijven." Volgens de studies zou de olievervuiling slechts met drie tot vier procent afnemen, zodat het nog decennia kan duren vooraleer de toestand is genormaliseerd.

De ramp zou volgens het Alaska Department of Environmental Conservation aan een half miljoen vogels het leven hebben gekost, waaronder ook honderdvijftig adelaars. Ook 4.500 zeeotters overleefden de ramp niet. Exxon Mobil maakte zopas bekend het voorbije jaar een recordwinst van 39,5 miljard dollar geboekt te hebben. Ook 2005 was met een winst van 36,1 miljard dollar al een recordjaar voor het olieconcern. Er werd ook een recordomzet van 377,64 miljard dollar gerealiseerd.

15:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: exxon valdez, milieu |  Facebook |