17-07-17

Breken met Facebook is geen simpele beslissing

Hoewel sociale netwerken zoals Facebook bij de gebruiker vaak frustratie of verveling opwekken, is het voor de meerderheid niet gemakkelijk om het medium de rug toe te keren. Dat heeft vooral te maken met de mogelijkheid dat aan de gebruiker wordt geboden om anderen te kunnen observeren en eventueel te beoordelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Open University op basis van een reeks interviews met meer dan honderd gebruikers van Facebook. Op die manier lijkt het sociale netwerk volgens de onderzoekers bijzonder veel op het reële leven, waarbij inspanningen worden gedaan om vriendschappen op te bouwen en vast te houden, maar waarbij ook heel wat wrijvingen worden ervaren.

“Voor Mark Zuckerberg, chief executive van Facebook, is de filosofie achter het platform heel duidelijk,” benadrukken de onderzoekers Philip Seargeant en Caroline Tagg, taalwetenschappers aan de Open University. “Volgens Zuckerberg wil Facebook gebruikers de mogelijkheid bieden met vrienden contact op te nemen en interessante content te delen, waardoor relaties en communities zouden worden versterkt. De realiteit is echter meer complex. Vaak moet vooral verveling of frustratie worden geregistreerd, maar toch wordt zelden een opmerking gemaakt en banden worden niet gemakkelijk verbroken. Facebook biedt immers de mogelijkheid om anderen in stilte te bespieden en beoordelen.”

“In het echte leven wordt het karakter van de boodschap aangepast aan de toehoorder, maar op Facebook wordt de communicatie door een diverse online kring gelezen,” zeggen Seargeant en Tagg nog. “Daardoor moet er ook rekening mee worden gehouden dat niet iedereen op dezelfde manier zal antwoorden en negatieve reacties altijd moeten worden verwacht. Toch worden zelden banden verbroken. Meestal is er immers een band - professioneel of personeel - die het individu ervan weerhoudt tot een breuk over te gaan. In plaats daarvan worden vaak aan het profiel subtiele veranderingen aangebracht, waardoor negatieve commentaren minder duidelijk op de voorgrond treden.”

Lees Verder

16:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook |  Facebook |

25-10-16

Merken verkiezen op Facebook video boven foto

De grote merken konden tijdens de eerste helft van dit jaar op het sociale netwerk Facebook rekenen op gemiddeld 38,5 miljoen volgelingen. Dat betekende een stijging met bijna 0,35 miljoen fans tegenover het begin van het jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Quintly over de prestaties van de dertig grootste merken op Facebook. Verder zeggen de onderzoekers vastgesteld hebben dat de merken minder boodschappen plaatsen. Tegelijkertijd kon worden vastgesteld dat door de dertig grootste merken op het sociale netwerk inmiddels in hun boodschappen vaker gebruik maken van video’s dan van foto’s.

“De resultaten zijn een positief signaal voor alle grote merken op Facebook,” zegt onderzoekster Leonie von Leoprechting. “De cijfers tonen immers dat het platform nog steeds aan de bedrijven nog steeds een toenemend aantal volgelingen kan bieden.” Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat de betrokken merken in juni gemiddeld minder dan honderd boodschappen op het sociale netwerk publiceerden. In januari dit jaar werd nog een gemiddelde van 150 boodschappen opgetekend. Die evolutie is volgens Quintly mogelijk een teken dat de merken niet langer hun volgelingen met boodschappen proberen te overspoelen, maar daarentegen willen werken met campagnes die een sterker engagement genereren.

Diezelfde strategie verklaart volgens de onderzoekers mogelijk ook de voorkeur voor video’s. “Mogelijk gaat men ervan uit dat video-content veel beter geschikt is om informatie op een engagerende manier te verspreiden dan louter beelden of tekst,” wordt er opgemerkt. “Bovendien wordt video-content door de gebruikers ook gemakkelijker met collega’s gedeeld.” Gemiddeld werd tijdens de eerste helft van dit jaar door de betrokken ondernemingen gemiddeld ongeveer één bericht per dag geplaatst. Bij Disney loopt dat cijfer echter op tot 4,32 boodschappen per dag, gevolgd door Amazon (3,91), Mercedes-Benz (3,21), Playstation (2,62) en Monster Energy (2,5).

Er zijn echter bedrijven buiten de top dertig die opmerkelijk meer boodschappen laten registreren. Music Television (MTV) kwam bijna aan achtenzestig boodschappen per dag. Dat vertegenwoordigt bijna één bericht per twintig minuten. Ook Red Bull verstuurt eenentwintig boodschappen per dag.

Lees Verder

18:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook |  Facebook |

23-09-16

Foto op sociale media is voor jonge vrouw heikele onderneming

Jonge vrouwen die sexy of onthullende foto’s over zichzelf publiceren op sociale netwerksites zoals Facebook, lopen het gevaar door hun seksegenoten als fysiek en sociaal minder aantrekkelijk te worden beschouwd. Bovendien worden ze ook minder competent gevonden om een taak uit te voeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oregon State University in de Verenigde Staten op basis van een twee fictieve profiel op Facebook, dat werd voorgelegd aan meer dan honderd meisjes en vrouwen tussen dertien en vijfentwintig jaar. De twee profielen waren identiek, op uitzondering van het portret van het fictieve personage.

“Vrouwelijke tieners en jonge vrouwen ervaren vaak een grote druk om zich sexy te portretteren,” benadrukt onderzoeksleider Elizabeth Daniels, professor psychologie aan de Oregon State University. “Het online delen van die sexy foto’s kan echter meer negatieve dan positieve consequenties hebben. Er lijkt geen enkele manier waarop meisjes en jonge vrouwen positieve resultaten kunnen halen met foto’s op Facebook. Sexy foto’s dreigen op negatieve reacties van seksegenoten te stoten. Neutrale beelden kunnen echter een negatieve impact hebben op sociale beloningen, zoals de aandacht van jongens en mannen.”

“Zowel op fysieke als sociale aantrekkingskracht als op professionele competentie haalde het sexy profiel de laagste scores,” aldus profesoor Daniels. “Het personage op de neutrale foto werd mooier genoemd en werd ook gemakkelijker als een potentiële vriendin aangestipt. Het grootste verschil werd echter opgetekend bij de competentie. De mogelijkheden van een jonge vrouw lijken dan ook door een sexy foto sterk te kunnen worden beknot. De resultaten van het onderzoek toont dan ook dat jongeren heel goed moeten beseffen dat online acties bijzonder zware consequenties op lange termijn kunnen hebben.”

Het onderzoek toont volgens Elizabeth Daniels echter ook aan dat er meer aandacht moet worden besteed aan de rollen en attitudes die aan het geslacht zijn gelinkt, vooral ten aanzien van meisjes en jonge vrouwen.

Lees Verder

15:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook |  Facebook |

16-06-16

Gebruiker Twitter kijkt vooral naar aanbevolen nieuwsverhalen

Nieuwsverhalen die door collega's worden aanbevolen, genieten bij gebruikers van het sociale netwerk Twitter de grootste populariteit. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Columbia University in de Verenigde Staten en het onderzoeksinstituut Inria in Frankrijk naar bijna tien miljoen clicks op nieuwsverhalen die op Twitter werden geplaatst. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 61 procent van de clicks het gevolg waren van aanbevelingen door andere gebruikers van het sociale netwerk. Content van professionele nieuwsbedrijven trekt wel veel lezers, maar die artikelen worden weinig gedeeld.

“Lezers weten best wat hun volgelingen verlangen,” zegt onderzoeksleider Augustin Chaintreau, professor computerwetenschappen aan de Columbia University. “Hoewel de links van de traditionele nieuwsmedia het meest werden bekeken, bleek bij de verspreiding van berichten vooral naar andere gebruikers te worden gekeken.” Onder meer kon worden vastgesteld dat op Twitter 82 procent van de shares en 61 procent van de clicks gelinkt was aan content die door andere gebruikers was aangebracht. Wel wordt opgemerkt dat de invloed van de gebruikers een grote variatie kan tonen. Bij de British Broadcoasting Corporation (BBC) hadden de gebruikers een aandeel van 85 procent in de clicks. Bij Fox daalde dat tot 10 procent.

“De resultaten suggereren echter ook dat nieuws op Twitter sneller wordt gedeeld dan gelezen,” stippen de onderzoekers nog aan. “Er moest immers worden vastgesteld dat 59 procent van de gedeelde links niet worden aangeklikt en dus ook niet worden gelezen. Dat weerspiegelt ook het beeld van de moderne informatie-consumptie. Het publiek baseert zijn opinies op hoofdlijnen en samenvattingen, zonder een inspanning te doen dieper te graven.” Anderzijds bleek dat de berichten op Twitter een lange levenscyclus kunnen hebben. Hoewel 90 procent van de links binnen enkele uren worden gedeeld, wordt vaak pas veel later op het bericht geklikt. Tijdens de tweede week worden nog altijd 18 procent van alle clicks geteld.”

“Het onderzoek toont dat er tussen het delen en lezen van content weinig verband bestaat,” zeggen de onderzoekers. “Likes en shares zijn geen betekenisvol instrument om de populariteit te meten.” Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat populaire platforms zoals Facebook en Twitter tot efficiënte gatekeepers zijn geëvolueerd en vaak controleren wat het publiek ziet en leest.

Lees Verder

17:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: twitter, facebook, nieuws |  Facebook |

16-07-14

Bedrijven genieten grotere populariteit op Facebook dan op Twitter

Het sociale netwerk Facebook is in de commerciële sector populairder dan de microblog Twitter. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Temkin Group. Vastgesteld werd dat 17,7 procent van de ondervraagden dagelijks een bezoek brengt aan de Facebook-account van een bedrijf, tegenover 13,4 procent bij Twitter en 11,6 procent op een mobiele telefoon.

Lees Verder

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, twitter |  Facebook |

07-07-14

Engagement Facebook op hoogste niveau buiten de werkuren

Om de betrokkenheid en zichtbaarheid van berichten op Facebook te stimuleren, moeten bedrijven overwegen hun communicatie te concentreren buiten de traditionele werkuren. Dat is de conclusie van een rapport van consulent TrackMaven. De vaststelling weerspiegelt volgens de onderzoekers een intuïtief aanvoelen, aangezien de meeste mensen tijdens de werkdag geen toegang hebben tot sociale netwerken.

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, engagement |  Facebook |

16-06-14

Bezorgdheid om Facebook-foto’s is gelinkt aan eetstoornissen

Een toenemend gebruik van sociale netwerktechnologie kan bij jonge vrouwen leiden tot een negatiever lichaamsbeeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Florida State University. De onderzoekers merken op dat jonge vrouwen door een grotere tijdsbesteding op Facebook onder meer geneigd waren om online activiteiten te ontplooien die met het uiterlijk in verband gebracht konden worden. Tegelijkertijd kon volgens de wetenschappers ook een toename in het patholigische eetgedrag worden opgetekend. Deze vrouwen bleken volgens de onderzoekers meer belang te hechten aan commentaren en positieve reacties op status-updates.

Lees Verder

15:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, eetstoornissen |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende