22-03-18

Zinvolle bijdrage Facebook aan maatschappij al eerder in vraag gesteld

Vele consumenten blijken hun twijfels te hebben over de mogelijke positieve bijdrage die het sociale netwerk Facebook op langere termijn op de maatschappij zal hebben. Dat is de conclusie van een enquête van het bureau CB Insights bij meer dan vierduizend consumenten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 59 procent van de respondenten van mening is dat Facebook over tien jaar netto een negatieve impact op de maatschappij zal hebben laten blijken. Er wordt opgemerkt dat Facebook daarmee een negatiever cijfer haalt dan de gecombineerde scores van Amazon, Google, Microsoft en Apple.

In de ranglijst met negatieve invloeden eindigt Amazon op een tweede plaats met een score van 11 procent, gevolgd door Google (4 procent), Apple (3 procent) en Microsoft (2 procent). Anderzijds wordt een totale positieve invloed van 22 procent opgetekend. De onderzoekers merken nog op dat deze pessimistische visie over Facebook bij het publiek geenszins is ingegeven door de recente problemen met het bedrijf Cambridge Analytics. "De antwoorden op de enquête werden immers al in december vorig jaar verzameld," wordt er aangevoerd. “Er moet dan ook worden vastgesteld dat een groot deel van het publiek al langer is beginnen te vragen of het sociale netwerk mogelijk is losgeslagen.”

Onder meer wordt verwezen naar een kritiek op Facebook door Josh Constine, consulent bij Techcrunch. “Facebook heeft naïef zijn vertrouwen in de mensheid gesteld, maar is geregeld geëxploiteerd en misbruikt,” merkt hij op. “Daarbij toont het bedrijf zich minstens negligent en mogelijk zou zelfs van een medeplichtigheid kunnen worden gesproken.” Constine benadrukte nog dat het bedrijf een gebrek vertoont aan cynische en diverse stemmen die mogelijk zouden kunnen waarschuwen op welke manier zijn producten zouden kunnen worden gecontamineerd of zelfs op een verkeerde manier zouden kunnen zijn ontworpen.

Lees Verder

16:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook |  Facebook |

19-09-17

Facebook populairste sociale netwerk bij marketeers

In de marketing is Facebook het meest populaire sociale netwerk dat managers en medewerkers voor zowel professionele als particuliere doeleinden willen gebruiken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers bij vierhonderd managers en duizend medewerkers van marketing-divisies van ondernemingen in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat Facebook door beide groepen respondenten op de eerste plaats werd gezet, met een score van 44 procent bij de managers en 58 procent bij de medewerkers. Op de tweede plaats volgt Linkedin, dat bij managers en medewerkers een score van respectievelijk 17 procent en 13 procent liet optekenen.

Bij managers staat Twitter op een derde plaats met een score van 11 procent, gevolgd door Instagram (9 procent), Pinterest (7 procent), YouTube (5 procent) en Snapchat (1 procent). Bij de medewerkers wordt de derde plaats echter ingenomen door YouTube (8 procent), gevolgd door Instagram (7 procent), Twitter (6 procent), Pinterest (4 procent) en Snapchat (1 procent). Uit het onderzoek bleek verder nog dat Facebook door de executives volgend jaar het meest belangrijke sociale netwerk voor reclame en marketing zou worden. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan sociale messaging (33 procent) en video (28 procent).

Er werd nog opgemerkt dat in de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar lijstaanvoerder Facebook gevolgd wordt door Instagram (13 procent), terwijl die plaats in de categorie tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar wordt ingenomen door Linkedin (16 procent). Ook bij vijfenvijftigplussers staat Linkedin op de tweede plaats (15 procent). Bij vrouwelijke werknemers staan Instagram en Linkedin ex-aequo op een tweede plaats (10 procent), terwijl bij mannen Linkedin de tweede plaats inneemt (15 procent), gevolgd door YouTube (11 procent). In de reclamesector werd Instagram door executives op de tweede plaats gerangschikt, maar in de marketing wordt daarbij voor Twitter gekozen.

Lees Verder

17:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook |  Facebook |

14-09-17

Mannen gebruiken Facebook negatiever dan vrouwen

Bij mannen kan achter het gebruik van Facebook vaker antisociale motieven worden vermoed dan bij vrouwen. Het fenomeen kan wellicht worden verklaard door een groter gehalte aan narcisme bij mannelijke gebruikers. Dat blijkt uit een onderzoek van psychologen aan de Brunel University London en de Goldsmiths University of London. Eerder al werd aangetoond dat mannen op Facebook sneller geneigd zijn tot pesterijen en online asociaal gedrag in het algemeen. Ook werd eerder al bewezen dat bij mannen hogere niveaus van narcisme worden aangetroffen, maar er wordt volgens de onderzoekers nu een eerste keer een verband met antisociaal gedrag gelegd.

“Het verband moet misschien gezocht worden in het feit dat de zelfverheerlijking van de narcist de neiging kan hebben anderen af te stoten,” betogen de onderzoekers Nelli Ferenczi, Tara Marshall en Kathrine Bejanyan say. “Door de publicatie van zelfverheerlijkende content op Facebook proberen narcisten een online profiel te creëren dat volgelingen en bewonderaars lokt, maar uiteindelijk geen echte prosociale doelstellingen heeft. Bovendien zullen narcisten zich wellicht antagonistisch opstellen tegen gebruikers die in hun verhaal van zelfverheerlijking niet wensen mee te gaan. Dat antagonisme zou zich kunnen uiten in vijandigheid of boosheid tegen gebruikers die hen uitdagen of onvoldoende aandacht schenken.”

“Cyberpesten is een strategie om aandacht te krijgen en voor narcisten een manier om een negatieve sociale macht en invloed te kunnen uitoefenen,” betogen Ferenczi, Marshall en Bejanyan. De onderzoekers merken verder op dat vrouwen meer geneigd zijn om Facebook op een prosociale manier te gebruiken. Daarbij wordt volgens hen immers gestreefd naar een gevoel van verbondenheid en samenhorigheid, wat gedeeltelijk kan worden verklaard door de grotere waarde die vrouwen aan hechte relaties stellen. Er moeten volgens de onderzoekers dan ook inspanningen worden gedaan om het gebruik van Facebook op een meer constructieve en harmonieuze manier te promoten.

Lees Verder

16:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook |  Facebook |

22-08-17

Extremere politici genieten op Facebook grootste populariteit

Op het sociale netwerk Facebook genieten ideologisch extreme politici de grootste populariteit. Dat is de conclusie van een rapport van het Pew Research Institute. Opgemerkt dat Amerikaanse volksvertegenwoordigers uit het midden van het ideologische spectrum een gemiddelde van 9.017 volgelingen hebben, tegenover een gemiddelde van 14.361 sympathisanten voor hun meest extreme collega’s. Ook in de Senaat hadden gematigde politici gemiddeld 32.626 volgelingen, maar liep dat voor hun meest extreme collega’s op tot 78.360 sympathisanten. De populariteit van extremere politici moet volgens de onderzoekers wellicht worden toegeschreven aan hun grotere activiteit.

“Het is niet helemaal duidelijk waarom meer extreme politici erin lukken meer volgelingen aan te trekken, maar algemeen kan worden opgemerkt dat deze figuren sneller geneigd zijn content te delen en zijn eigen mening over onderwerpen en problemen naar voor te brengen,” benadrukken de onderzoekers Adam Hughes en Onyi Lam. “Er is eerder al aangetoond dat dit gedrag op Facebook aanleiding geeft tot een sterker engagement. Ook moet worden gewezen op een mogelijke impact van de media, die een grotere aandacht besteden aan politici met meer uitgesproken meningen. In ieder geval kan de ideologische overtuiging van een kandidaat een belangrijke aanwijzing bieden voor zijn populariteit op Facebook.”

Bij de volksvertegenwoordigers wordt de lijst aangevoerd door de republikein Trey Gowdy, die op meer dan 1,3 miljoen volgelingen kan rekenen. Daarna volgen de democraten Luis Gutierrez en Nancy Pelosi met elk meer dan 500.000 volgelingen. Bij de senatoren kan Bernie Sanders, die als onafhankelijke zetelt, op het meest aantal volgelingen rekenen, gevolgd door de democrate Elizabeth Warren en de republikein Rand Paul. Er wordt wel opgemerkt dat democratische politici gemiddeld een groter aantal volgelingen hebben dan hun republikeinse collega’s. Dat heeft volgens de onderzoekers mogelijk te maken met de aard van de activiteit op Facebook.

“Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat vooral vooruitstrevende democratische kiezers het sociale netwerk gebruiken om op de hoogte te blijven van de politieke actualiteit,” wordt er opgemerkt.

Lees Verder

 

19:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, politiek |  Facebook |

17-07-17

Breken met Facebook is geen simpele beslissing

Hoewel sociale netwerken zoals Facebook bij de gebruiker vaak frustratie of verveling opwekken, is het voor de meerderheid niet gemakkelijk om het medium de rug toe te keren. Dat heeft vooral te maken met de mogelijkheid dat aan de gebruiker wordt geboden om anderen te kunnen observeren en eventueel te beoordelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Open University op basis van een reeks interviews met meer dan honderd gebruikers van Facebook. Op die manier lijkt het sociale netwerk volgens de onderzoekers bijzonder veel op het reële leven, waarbij inspanningen worden gedaan om vriendschappen op te bouwen en vast te houden, maar waarbij ook heel wat wrijvingen worden ervaren.

“Voor Mark Zuckerberg, chief executive van Facebook, is de filosofie achter het platform heel duidelijk,” benadrukken de onderzoekers Philip Seargeant en Caroline Tagg, taalwetenschappers aan de Open University. “Volgens Zuckerberg wil Facebook gebruikers de mogelijkheid bieden met vrienden contact op te nemen en interessante content te delen, waardoor relaties en communities zouden worden versterkt. De realiteit is echter meer complex. Vaak moet vooral verveling of frustratie worden geregistreerd, maar toch wordt zelden een opmerking gemaakt en banden worden niet gemakkelijk verbroken. Facebook biedt immers de mogelijkheid om anderen in stilte te bespieden en beoordelen.”

“In het echte leven wordt het karakter van de boodschap aangepast aan de toehoorder, maar op Facebook wordt de communicatie door een diverse online kring gelezen,” zeggen Seargeant en Tagg nog. “Daardoor moet er ook rekening mee worden gehouden dat niet iedereen op dezelfde manier zal antwoorden en negatieve reacties altijd moeten worden verwacht. Toch worden zelden banden verbroken. Meestal is er immers een band - professioneel of personeel - die het individu ervan weerhoudt tot een breuk over te gaan. In plaats daarvan worden vaak aan het profiel subtiele veranderingen aangebracht, waardoor negatieve commentaren minder duidelijk op de voorgrond treden.”

Lees Verder

16:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook |  Facebook |

25-10-16

Merken verkiezen op Facebook video boven foto

De grote merken konden tijdens de eerste helft van dit jaar op het sociale netwerk Facebook rekenen op gemiddeld 38,5 miljoen volgelingen. Dat betekende een stijging met bijna 0,35 miljoen fans tegenover het begin van het jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Quintly over de prestaties van de dertig grootste merken op Facebook. Verder zeggen de onderzoekers vastgesteld hebben dat de merken minder boodschappen plaatsen. Tegelijkertijd kon worden vastgesteld dat door de dertig grootste merken op het sociale netwerk inmiddels in hun boodschappen vaker gebruik maken van video’s dan van foto’s.

“De resultaten zijn een positief signaal voor alle grote merken op Facebook,” zegt onderzoekster Leonie von Leoprechting. “De cijfers tonen immers dat het platform nog steeds aan de bedrijven nog steeds een toenemend aantal volgelingen kan bieden.” Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat de betrokken merken in juni gemiddeld minder dan honderd boodschappen op het sociale netwerk publiceerden. In januari dit jaar werd nog een gemiddelde van 150 boodschappen opgetekend. Die evolutie is volgens Quintly mogelijk een teken dat de merken niet langer hun volgelingen met boodschappen proberen te overspoelen, maar daarentegen willen werken met campagnes die een sterker engagement genereren.

Diezelfde strategie verklaart volgens de onderzoekers mogelijk ook de voorkeur voor video’s. “Mogelijk gaat men ervan uit dat video-content veel beter geschikt is om informatie op een engagerende manier te verspreiden dan louter beelden of tekst,” wordt er opgemerkt. “Bovendien wordt video-content door de gebruikers ook gemakkelijker met collega’s gedeeld.” Gemiddeld werd tijdens de eerste helft van dit jaar door de betrokken ondernemingen gemiddeld ongeveer één bericht per dag geplaatst. Bij Disney loopt dat cijfer echter op tot 4,32 boodschappen per dag, gevolgd door Amazon (3,91), Mercedes-Benz (3,21), Playstation (2,62) en Monster Energy (2,5).

Er zijn echter bedrijven buiten de top dertig die opmerkelijk meer boodschappen laten registreren. Music Television (MTV) kwam bijna aan achtenzestig boodschappen per dag. Dat vertegenwoordigt bijna één bericht per twintig minuten. Ook Red Bull verstuurt eenentwintig boodschappen per dag.

Lees Verder

18:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook |  Facebook |

23-09-16

Foto op sociale media is voor jonge vrouw heikele onderneming

Jonge vrouwen die sexy of onthullende foto’s over zichzelf publiceren op sociale netwerksites zoals Facebook, lopen het gevaar door hun seksegenoten als fysiek en sociaal minder aantrekkelijk te worden beschouwd. Bovendien worden ze ook minder competent gevonden om een taak uit te voeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oregon State University in de Verenigde Staten op basis van een twee fictieve profiel op Facebook, dat werd voorgelegd aan meer dan honderd meisjes en vrouwen tussen dertien en vijfentwintig jaar. De twee profielen waren identiek, op uitzondering van het portret van het fictieve personage.

“Vrouwelijke tieners en jonge vrouwen ervaren vaak een grote druk om zich sexy te portretteren,” benadrukt onderzoeksleider Elizabeth Daniels, professor psychologie aan de Oregon State University. “Het online delen van die sexy foto’s kan echter meer negatieve dan positieve consequenties hebben. Er lijkt geen enkele manier waarop meisjes en jonge vrouwen positieve resultaten kunnen halen met foto’s op Facebook. Sexy foto’s dreigen op negatieve reacties van seksegenoten te stoten. Neutrale beelden kunnen echter een negatieve impact hebben op sociale beloningen, zoals de aandacht van jongens en mannen.”

“Zowel op fysieke als sociale aantrekkingskracht als op professionele competentie haalde het sexy profiel de laagste scores,” aldus profesoor Daniels. “Het personage op de neutrale foto werd mooier genoemd en werd ook gemakkelijker als een potentiële vriendin aangestipt. Het grootste verschil werd echter opgetekend bij de competentie. De mogelijkheden van een jonge vrouw lijken dan ook door een sexy foto sterk te kunnen worden beknot. De resultaten van het onderzoek toont dan ook dat jongeren heel goed moeten beseffen dat online acties bijzonder zware consequenties op lange termijn kunnen hebben.”

Het onderzoek toont volgens Elizabeth Daniels echter ook aan dat er meer aandacht moet worden besteed aan de rollen en attitudes die aan het geslacht zijn gelinkt, vooral ten aanzien van meisjes en jonge vrouwen.

Lees Verder

15:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook |  Facebook |

16-06-16

Gebruiker Twitter kijkt vooral naar aanbevolen nieuwsverhalen

Nieuwsverhalen die door collega's worden aanbevolen, genieten bij gebruikers van het sociale netwerk Twitter de grootste populariteit. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Columbia University in de Verenigde Staten en het onderzoeksinstituut Inria in Frankrijk naar bijna tien miljoen clicks op nieuwsverhalen die op Twitter werden geplaatst. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 61 procent van de clicks het gevolg waren van aanbevelingen door andere gebruikers van het sociale netwerk. Content van professionele nieuwsbedrijven trekt wel veel lezers, maar die artikelen worden weinig gedeeld.

“Lezers weten best wat hun volgelingen verlangen,” zegt onderzoeksleider Augustin Chaintreau, professor computerwetenschappen aan de Columbia University. “Hoewel de links van de traditionele nieuwsmedia het meest werden bekeken, bleek bij de verspreiding van berichten vooral naar andere gebruikers te worden gekeken.” Onder meer kon worden vastgesteld dat op Twitter 82 procent van de shares en 61 procent van de clicks gelinkt was aan content die door andere gebruikers was aangebracht. Wel wordt opgemerkt dat de invloed van de gebruikers een grote variatie kan tonen. Bij de British Broadcoasting Corporation (BBC) hadden de gebruikers een aandeel van 85 procent in de clicks. Bij Fox daalde dat tot 10 procent.

“De resultaten suggereren echter ook dat nieuws op Twitter sneller wordt gedeeld dan gelezen,” stippen de onderzoekers nog aan. “Er moest immers worden vastgesteld dat 59 procent van de gedeelde links niet worden aangeklikt en dus ook niet worden gelezen. Dat weerspiegelt ook het beeld van de moderne informatie-consumptie. Het publiek baseert zijn opinies op hoofdlijnen en samenvattingen, zonder een inspanning te doen dieper te graven.” Anderzijds bleek dat de berichten op Twitter een lange levenscyclus kunnen hebben. Hoewel 90 procent van de links binnen enkele uren worden gedeeld, wordt vaak pas veel later op het bericht geklikt. Tijdens de tweede week worden nog altijd 18 procent van alle clicks geteld.”

“Het onderzoek toont dat er tussen het delen en lezen van content weinig verband bestaat,” zeggen de onderzoekers. “Likes en shares zijn geen betekenisvol instrument om de populariteit te meten.” Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat populaire platforms zoals Facebook en Twitter tot efficiënte gatekeepers zijn geëvolueerd en vaak controleren wat het publiek ziet en leest.

Lees Verder

17:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: twitter, facebook, nieuws |  Facebook |

16-07-14

Bedrijven genieten grotere populariteit op Facebook dan op Twitter

Het sociale netwerk Facebook is in de commerciële sector populairder dan de microblog Twitter. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Temkin Group. Vastgesteld werd dat 17,7 procent van de ondervraagden dagelijks een bezoek brengt aan de Facebook-account van een bedrijf, tegenover 13,4 procent bij Twitter en 11,6 procent op een mobiele telefoon.

Lees Verder

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, twitter |  Facebook |

07-07-14

Engagement Facebook op hoogste niveau buiten de werkuren

Om de betrokkenheid en zichtbaarheid van berichten op Facebook te stimuleren, moeten bedrijven overwegen hun communicatie te concentreren buiten de traditionele werkuren. Dat is de conclusie van een rapport van consulent TrackMaven. De vaststelling weerspiegelt volgens de onderzoekers een intuïtief aanvoelen, aangezien de meeste mensen tijdens de werkdag geen toegang hebben tot sociale netwerken.

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, engagement |  Facebook |

16-06-14

Bezorgdheid om Facebook-foto’s is gelinkt aan eetstoornissen

Een toenemend gebruik van sociale netwerktechnologie kan bij jonge vrouwen leiden tot een negatiever lichaamsbeeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Florida State University. De onderzoekers merken op dat jonge vrouwen door een grotere tijdsbesteding op Facebook onder meer geneigd waren om online activiteiten te ontplooien die met het uiterlijk in verband gebracht konden worden. Tegelijkertijd kon volgens de wetenschappers ook een toename in het patholigische eetgedrag worden opgetekend. Deze vrouwen bleken volgens de onderzoekers meer belang te hechten aan commentaren en positieve reacties op status-updates.

Lees Verder

15:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, eetstoornissen |  Facebook |

06-06-14

Facebook geeft onmiddellijke start aan vriendschappen

Het toevoegen van een individu aan een vriendenlijst op het sociale netwerk Facebook zorgt ook voor een positievere perceptie over de betrokken persoon. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Indiana University. De onderzoekers merken daarbij op dat vriendschappen op sociale netwerken heel anders evolueren dan persoonlijke relaties in het reële leven. In het reële leven groeit een relatie volgens de onderzoekers immers stap voor stap tot een vriendschap ontstaat, maar op sociale netwerken wordt diezelfde relatie volgens de wetenschappers onmiddellijk met een gebaar van toenadering gestart.

Lees Verder

12:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, vriendschap |  Facebook |

28-05-14

Facebook-reclame mikt niet op meest rendabele doelgroep

Een belangrijk gedeelte van de reclamebestedingen op het sociale netwerk Facebook zijn toegespitst op jongere gebruikers, terwijl oudere leeftijdsgroepen in praktijk een grotere return opleveren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Nanigans. Opgemerkt wordt dat in de Verenigde Staten tijdens het eerste kwartaal van dit jaar ongeveer 25 procent van de bestedingen waren gericht op de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar. Toch bleken die inspanningen slechts een omzet van 0,61 dollar per click op te leveren, tegenover 1,53 dollar in de leeftijdsgroep tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar en 1,38 dollar bij vijfenvijftigplussers.

Lees Verder

14:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, reclame |  Facebook |

21-05-14

Facebook is een belangrijk promotiekanaal voor alcoholindustrie

Het sociale netwerk Facebook is één van de belangrijkste promotiekanalen voor de alcoholindustrie. Die vaststelling doet vragen rijzen over de regulering van de alcohol-marketing op sociale media. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland, die de activiteiten van twintig alcohol-merken op Facebook hebben onderzocht. Door hun samenwerking bouwen Facebook en de alcoholindustrie volgens de Australische onderzoekers een grote hoeveelheid gegevens over consumenten op, waardoor het voor de producenten gemakkelijker wordt om de positie van hun merk op de markt te versterken.

Lees Verder

14:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, alcohol |  Facebook |

19-05-14

Facebook biedt marketeers een gigantisch voetbalpubliek aan

Het sociale netwerk Facebook wordt een belangrijk gegeven tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië. Volgens het platform kan immers bij nagenoeg de helft van de gebruikers van Facebook een grote interesse in de voetbalsport en het gebeuren worden opgemerkt. Dat betekent volgens het sociale netwerk bovendien dat marketeers met het evenement een unieke kans krijgen om een groot en geëngageerd publiek te benaderen. Facebook zegt verder het grootst aantal voetbalfans te hebben in Brazilië (54 miljoen), gevolgd door de Verenigde Staten (48,9 miljoen). Ook blijkt dat 60 procent van het doelpubliek jonger is dan vierendertig jaar.

Lees Verder

14:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, voetbal |  Facebook |

12-05-14

Facebook belangrijkste sociale platform voor verwijzing naar nieuwssites

Facebook is verantwoordelijk voor meer verwijzingen naar nieuwssites en andere media dan alle andere social media gecombineerd. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Quantcast. De onderzoekers stelden vast dat Facebook 24 procent van de verwijzingen naar de tweehonderdvijftig grootste uitgevers van nieuws en entertainment vertegenwoordigt, tegenover 7 procent voor Twitter en 2 procent voor Pinterest. De onderzoekers voegen er aan toe dat sociale media inmiddels het belangrijkste mobiele platform, ten nadele van zoekmachines, zijn geworden voor verwijzingen naar uitgevers van nieuws en entertainment.

Lees Verder

15:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, nieuws |  Facebook |

09-05-14

Langdurig gebruik van Facebook is slecht voor het vrouwelijk zelfbeeld

Een langdurige activiteit op het sociale netwerk Facebook kan bij vrouwen aanleiding geven tot negatievere gevoelens over het eigen lichaam en frequentere vergelijkingen met de fysiek van hun vriendinnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de University of Strathclyde, de University of Ohio en de University of Iowa bij nagenoeg negenhonderd universiteitsstudentes. Ook bleek dat vrouwen met plannen voor een afslankingskuur door een stijgend Facebook-gebruik een grotere aandacht besteden aan hun fysiek uiterlijk. Er wordt aangevoerd dat sociale netwerken door het contact met vrienden zelfs een grotere bedreiging kunnen vormen voor het zelfbeeld dan traditionele media.

“Er is al veel aandacht besteed aan de impact van media op het beeld van de vrouw, die daarbij vaak met actrices en modellen wordt vergeleken,” merken de onderzoekers Petya Eckler, Yusuf Kalyango en Ellen Paasch op. “Maar ook sociale media blijken een belangrijke invloed te kunnen hebben op de percepties over het vrouwelijke ideaalbeeld.” Uit de studie - waarbij de respondenten gevraagd werden naar hun Facebook-gebruik, dieet, lichaamsbeweging en de perceptie over het eigen uiterlijk - is volgens de onderzoekers gebleken dat perfect kan worden voorspeld hoe vaak vrouwen een negatief gevoel hebben over hun eigen lichaam nadat foto’s of boodschappen van andere gebruikers van Facebook waren bekeken.

“Ook kon worden voorspeld hoe vaak de proefpersonen hun eigen lichaam met het uiterlijk van hun vrienden vergeleken,” zeggen de onderzoekers. “De studie kan de gezondheidssector helpen een beter inzicht te verwerven in de impact van sociale media op het vrouwelijk zelfbeeld. Het tijdsgebruik op Facebook kon weliswaar niet rechtstreeks worden gerelateerd aan eetstoornissen, maar heeft wel duidelijk een impact op de waardering van het eigen lichaam. Experts weten echter dat een negatief zelfbeeld geleidelijk kan leiden tot een ongezonde relatie met voeding. De aandacht voor het lichaam kan in sociale netwerken zelfs gevaarlijker zijn dan in traditionele media, aangezien er verwezen wordt naar persoonlijke relaties.”

“Een vergelijking met personen uit de onmiddellijke kennissenkring is veel relevanter en kan dan ook zwaardere gevolgen hebben,” waarschuwen Eckler, Kalyango en Paasch. “Nochtans kunnen deze vergelijkingen even onrealistisch zijn als de beelden die door de traditionele media naar voor worden geschoven.”

Lees Verder

13:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, zelfbeeld |  Facebook |

05-04-14

Facebook is meestal slechts een toevallige nieuwsbron

In de Verenigde Staten maakt 30 procent van de consumenten van het sociale netwerk Facebook om actuele nieuwsberichten te kunnen raadplegen. Toch geeft in die groep slechts 22 procent aan dat Facebook een nuttige bron van nieuws vertegenwoordigt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. Vastgesteld werd dat 78 procent van de betrokkenen toevallig met het nieuws in contact komen op een ogenblik dat ze voor andere doeleinden hun account op Facebook activeren. Bovendien zijn die newsfeeds meestal aangebracht door vrienden, want slechts 34 procent heeft zich op Facebook geïdentificeerd als een volger van een nieuwsorganisatie of een journalist.

Lees Verder

13:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, nieuws |  Facebook |

12-03-14

Facebook-gebruiker heeft gemiddeld driehonderdvijftig vrienden

Gebruikers van het sociale netwerk Facebook hebben gemiddeld 350 vrienden. Dat blijkt uit een onderzoek van de consulenten Edison Research en Triton Digital bij meer dan tweeduizend Amerikaanse gebruikers van het netwerk. Vorig jaar werden gemiddeld 303 vrienden geteld. Twee jaar geleden had de gemiddelde gebruiker een netwerk van 262 vrienden. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar werden gemiddeld 649 vrienden geteld, tegenover 510 vrienden vorig jaar. In de categorie tussen twaalf en zeventien jaar worden gemiddeld 521 vrienden geteld, tegenover 506 vrienden het jaar voordien.

Lees Verder

11:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook |  Facebook |

26-02-14

Facebook-marketeers richtten zich teveel op Noord-Amerika

Adverteerders op het sociale netwerk Facebook concentreren zich teveel op het doelpubliek in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Daardoor dreigen voor de adverteerders belangrijke commerciële opportuniteiten verloren te gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Marin Software bij meer dan tweehonderd online marketeers. Opgemerkt dat meer dan de helft van de betrokken Facebook-budgetten gericht zijn op de Noord-Amerikaanse markt, hoewel die regio slechts 15 procent van de totale populatie van het sociale netwerk vertegenwoordigt. Ook wordt er volgens Marin Software teveel geïnvesteerd in de West-Europese markt.

“Een regio zoals Asia-Pacific krijgt van adverteerders op Facebook duidelijk onvoldoende belangstelling,” voeren de onderzoekers aan. “De Aziatische regio vertegenwoordigt 28 procent van de Facebook-populatie, maar krijgt slechts 11 procent van de budgetten toegewezen. Maar ook andere gebieden buiten Noord-Amerika en West-Europa worden door de adverteerders gevoelig onderschat.” Daarbij wordt er onder meer op gewezen dat de Latijns-Amerikaanse gebruikers van Facebook het grootste engagement tegenover sociale netwerkreclame laten optekenen. De doorklikratio’s in Latijns-Amerika liggen 33 procent hoger dan in Noord-Amerika en 54 procent hoger dan in West-Europa. Bovendien heeft Latijns-Amerika met een score van 66 procent de hoogste Facebook-penetratie van de hele wereld.

Ook het Midden-Oosten, Afrika en Oost-Europa worden door de Facebook-adverteerders volgens Marin Software grotendeels over het hoofd gezien. Er wordt aan toegevoegd dat in al die regio’s ook de kosten voor het bereiken van de consument op Facebook gevoelig lager liggen dan in Noord-Amerika. “Uiteraard spitsen een aantal merken ook hun commerciële activiteiten vooral toe op een publiek in Noord-Amerika en West-Europa, maar toch moet het fenomeen in grote mate worden verklaard door een onderschatting van de potentiële waarde van marketing-activiteiten in de andere regio’s,” voert Marin Software aan. “Adverteerders zouden van deze opportuniteiten gebruik moeten maken of goedkope en efficiënte campagnes te initiëren, vooraleer ook in die regio’s met een grotere concurrentie en hogere tarieven rekening gehouden dient te worden."

Lees Verder

13:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, marketing |  Facebook |

22-02-14

Facebook-accounts bedrijven bouwen vooral oudere publieksgroepen verder uit

Het jongere publiek op de Facebook-accounts van bedrijven groeit minder snel aan dan oudere doelgroepen. Dat blijkt uit een rapport van consulent Socialbakers, waarbij het bereik van bijna negentienhonderd Facebook-accounts van bedrijven werden geanalyseerd. Daarbij wordt opgemerkt dat de leeftijdsgroep tussen dertien en zeventien jaar het voorbije jaar weliswaar een aantal fluctuaties heeft laten optekenen, maar uiteindelijk relatief status-quo is gebleven. Daarentegen kon in de leeftijdsgroep van de vijfenzestigplussers een groei met 74 procent worden opgetekend. De onderzoekers merken op dat Facebook-accounts van merken nog altijd hun doelpubliek bereiken.

Lees Verder

11:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook |  Facebook |

Foto’s en video’s belangrijkste drijfveer achter Facebook-gebruik

Een vlotte toegang tot foto’s en video’s van vrienden is één van de belangrijkste redenen voor het gebruik van het sociale netwerk Facebook. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek van het Pew Research Centre. Vastgesteld werd dat foto’s en video’s van vrienden voor 47 procent van de gebruikers de belangrijkste reden vormen om op het sociale netwerk actief te zijn. Daarnaast zegt 46 procent ook te willen profiteren van de mogelijkheid die het sociale netwerk biedt om met meerdere correspondenten tegelijkertijd te kunnen communiceren. Uit het onderzoek bleek nog dat de helft van alle gebruikers aangeeft meer dan tweehonderd Facebook-vrienden te hebben.

Lees Verder

11:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: foto, video, facebook |  Facebook |

18-02-14

Facebook garandeert snelste reacties van bedrijven

Bedrijven reageren op Facebook sneller op sociale problemen die door klanten naar voor worden geschoven dan op Twitter. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent SocialBakers. De onderzoekers stelden vast dat tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar 59,4 procent van de gestelde vragen op Facebook door bedrijven worden beantwoord. Dat is weliswaar een lichte daling tegenover de laatste drie maanden van het jaar voordien, maar desondanks nog altijd hoger dan op Twitter, waar 40,6 procent van de gestelde vragen werden beantwoord. Op Twitter werd wel een lichte toename opgetekend tegenover het jaar voordien.

“De langere reactietijden op Twitter kunnen echter wel gedeeltelijk worden toegeschreven aan het volume berichten,” merken de onderzoekers op. “Bedrijven blijken op Twitter immers ongeveer 50 procent meer vragen te ontvangen dan op Facebook.” Twitter zou inmiddels verantwoordelijk zijn voor 59 procent van de vragen die door consumenten op sociale platformen aan bedrijven worden gesteld. De onderzoekers stelden verder dat bedrijven, vooral in de dienstensector, de voorbije periode hun investeringen in realtime klantenservices gevoelig hebben opgedreven. De luchtvaartindustrie kan daarbij volgens Jan Rezab, chief executive van Socialbakers, worden bestempeld als een voorloper in de sector.

Uit het onderzoek is gebleken dat luchtvaartbedrijven 76,4 procent van de vragen op Facebook en 56,3 procent van de verzoeken op Twitter beantwoorden. De top vijf wordt op beide platformen verder gevormd door de financiële sector, telecom, retail en mode. De onderzoekers noemen vooral de hoge scores van de telecomsector een opmerkelijke vaststelling, aangezien rekening moet worden gehouden met het grote volume vragen dat deze bedrijven dienen te verwerken. Daarnaast wordt opgemerkt dat fysieke retail op het gebied van antwoorden met een score van 64,2 procent een beter resultaat laat optekenen dan ecommerce (58,8 procent), maar wel pas na drieëntwintig uur antwoordt, tegenover negentien uur voor de online concurrentie.

Lees Verder

09:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, twitter, marketing |  Facebook |

23-01-14

Facebook-gebruiker maakt zich weinig zorgen over privacy

Gebruikers van het sociale netwerk Facebook maken zich weinig zorgen over privacy-probemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent LoveMyVouchers bij ruim duizend Britse gebruikers van Facebook. De onderzoekers stelden vast dat 16,3 procent van de ondervraagden getuigt zich geen enkele zorg over privacy-problemen te maken, terwijl nog eens 41,8 procent aangeeft nauwelijks aan potentiële bedreigingen te denken. Er wordt aan toegevoegd dat 36 procent van de ondervraagden in geen geval van plan zegt te zijn de volgende twee jaar het gebruik van Facebook omwille van mogelijke privacy-problemen te zullen stopzetten.

“Ook berichten dat Facebook mogelijk informatie van privé-boodschappen zou kunnen doorverkopen aan commerciële partijen, blijkt geen impact te hebben op de houding van de gebruikers,” merken de onderzoekers op. Er wordt aan toegevoegd dat 67,1 procent van de respondenten toegeeft grote moeilijkheden te ondervinden om een inzicht te verwerven in de privacy-instellingen van het sociale netwerk. Een grote meerderheid van 78 procent geeft dan ook aan de instellingen wellicht niet binnen de zes maanden te zullen veranderen, al blijkt 51 procent toe te geven niet goed te weten welke partijen toegang hebben tot zijn berichten.

De onderzoekers zeggen dat de aard van de sociale netwerken de gebruiker aanzetten om zich weinig af te schermen van de buitenwereld. “Het is immers de bedoeling om contact te legen met anderen en een band te creëren met andere gebruikers die dezelfde interesses delen,” wordt er opgemerkt. “Daarom is men dan ook bereid om veel persoonlijke informatie vrij te geven. Hoewel slechts weinige gebruikers er helemaal mee akkoord gaan dat die persoonlijke informatie ook bij commerciële partijen terecht zouden kunnen komen, wordt slechts door een beperkte groep daadwerkelijk actie ondernomen om zijn gegevens beter af te schermen.”

Lees Verder

13:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook |  Facebook |

20-01-14

Bijna driekwart berichten op Facebook onderhevig aan zelfcensuur

Bijna driekwart van de berichten op het sociale netwerk Facebook is het onderwerp van zelfcensuur. Dat is de conclusie van een analyse van bijna vier miljoen Facebook-berichten door wetenschappers aan de Carnegie Mellon University. De Amerikaanse onderzoekers stelden bovendien vast dat ongeveer één op drie berichten dankzij de zelfcensuur nooit door een andere gebruiker wordt bekeken. Daarnaast bleek uit de studie dat 51 procent van de gebruikers minstens één gepost bericht opnieuw heeft verwijderd. De zelfcensuur kan volgens de onderzoekers verscheidene motieven hebben, vooral bepaald door de samenstelling van de veronderstelde doelgroepen voor de geformuleerde boodschappen.

“Wanneer de doelgroep moeilijker kan worden gedefinieerd, blijkt de Facebook-gebruiker sneller geneigd te zijn om aan zelfcensuur te doen,” benadrukt onderzoeksleider Sauvik Das, computerwetenschapper aan de Carnegie Mellon University. “Maar ook wordt een grotere zelfcensuur opgemerkt wanneer berichten betrekking hebben op een heel specifiek onderwerp, waarmee een gerichte groep wordt bereikt.” De onderzoekers stelden verder vast dat updates en boodschappen sneller worden gecensureerd dan commentaren. Daarentegen blijken doelgroepen met diverse politieke en leeftijdsgebonden structuren minder snel aanleiding te geven tot zelfcensuur.

De onderzoekers stelden ook vast dat mannen in sociale netwerken sneller geneigd zijn om tot zelfcensuur over te gaan dan vrouwen. “Cruciaal in het fenomeen van de zelfcensuur in sociale netwerken is de perceptie die de auteur heeft over zijn publiek,” merkt Sauvik Das op. Ook bleek dat gebruikers die een grotere controle hebben over hun publiek, eveneens sneller geneigd zijn om tot een zelfcontrole over te gaan. De onderzoeker merkt nog op ervan uit te gaan dat iedereen zich al heeft betrapt op het allerlaatste ogenblik voor publicatie nog een aantal correcties aan te brengen aan de content die werd samengesteld.

Het onderzoek van Sauvik Das heeft tot heel wat controverses geleid. Zijn onderzoek zou immers ook aantonen dat Facebook alle activiteiten van zijn gebruikers opslaat.

Lees Verder

12:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, zelfcensuur |  Facebook |

17-01-14

Kleine bedrijven enthousiast over acties op Facebook

Kleine bedrijven tonen een opmerkelijke tevredenheid over de return-on-investment van hun reclamecampagnes op het sociale netwerk Facebook. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent BIA Kelsey. Daarbij wordt opgemerkt dat 45 procent van de ondervraagde bedrijven gewag gemaakt van een uitstekende return-on-investment. Daarmee scoort Facebook volgens de onderzoekers bij de kleine bedrijven beter dan alle andere sociale platformen. Blogs staan op de tweede plaats met een totale score van 37 procent, gevolgd door YouTube (34,6 procent). Helemaal achteraan staat LinkedIn met een score van 23,9 procent, vooraf gegaan door Twitter (30 procent).

Lees Verder

12:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook |  Facebook |

17-12-13

Facebook verleent grootste geloofwaardigheid aan productbesprekingen

Productbesprekingen worden op Facebook meer vertrouwd dan op andere sociale media. Dat is de conclusie van een onderzoek bij meer dan tienduizend actieve sociale mediagebruikers door consulent Social Media Link. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 68 procent van de ondervraagden getuigt vertrouwen te hebben in productbesprekingen op Facebook, terwijl 56 procent aangeeft geneigd te zijn geloof te hechten aan besprekingen op Pinterest, gevolgd door YouTube (51 procent) en Twitter (41 procent). De onderzoekers stelden bovendien vast dat de kwaliteit van de besprekingen een grotere invloed lijkt te hebben op de aankoopbeslissing dan de kwantiteit aan boodschappen.

“Besprekingen en aanbevelingen op Facebook worden gemakkelijker vertrouwd dan andere online bronnen, met inbegrip van andere sociale media en retailwebsites,” zeggen de onderzoekers. Verder bleek dat ruim driekwart van de respondenten op basis van maximaal tien besprekingen tot een aankoop overgaan. Ook het type van besprekingen heeft echter een impact op de aankoopbeslissing van de consument. Daarbij geeft 40 procent aan vooral waarde te hechten aan boodschappen die gebaseerd zijn op reële ervaringen van de auteur. Daarentegen staat slechts 34 procent positief tegenover een zuivere opsomming van de productvoordelen. Ratings met sterren halen amper een score van 15 procent.

Bij consumenten die een gratis product hebben gekregen voor een bespreking, genieten familie en vrienden het grootste vertrouwen (86 procent). Ook onafhankelijke bloggers genieten een groot vertrouwen (76 procent), maar dat cijfer valt sterk terug bij bloggers die voor hun besprekingen worden vergoed (45 procent). De onderzoekers voegen er aan toe dat sociale aanbevelingen van bekenden en verwanten veel gemakkelijker worden vertrouwd dan boodschappen van andere media en reklamekanalen. “Het onderzoek toont vooral aan dat marketeers aan de consumenten de mogelijkheid moeten bieden om hun ervaringen over producten te delen,” zegt Susan Frech, chief executive van Social Media Link.

Lees Verder

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, productbespreking |  Facebook |

19-11-13

Discounts meest populaire commerciële actie op Facebook

Discounts vormen voor consumenten de meest populaire commerciële activiteiten van de merken die op het sociale netwerk Facebook actief zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Analytic Partners en Opinion Research Corporation bij meer dan zevenhonderd Amerikaanse gebruikers van Facebook. Vastgesteld werd dat 67 procent van de respondenten het meest positief reageert op discounts zoals coupons of promoties, gevolgd door wedstrijden en geschenken (41 procent) en video’s (25 procent). Daarentegen blijkt er relatief weinig interesse te zijn voor het delen van foto’s, opinies en ervaringen (17 procent) en het downloaden van gratis applicaties (16 procent).

De onderzoekers merken daarbij op dat mannen meer geïnteresseerd lijken in commerciële videocontent dan vrouwen. Er werd immers vastgesteld dat 34 procent van de ondervraagde mannen toegeeft geregeld op commerciële videocontent geklikt te hebben, tegenover slechts 19 procent bij de vrouwen. Er werd daarbij ook vastgesteld dat 83 procent van de respondenten getuigt een afkeer te hebben van video’s die automatisch in hun newsfeeds worden geactiveerd en het aanbod dan ook wellicht te zullen negeren. Ook bleek dat consumenten tussen achttien en vierenveertig jaar met een score van 31 procent de grootste interesse tonen in videocontent. Bij vijfenveertigplussers valt dat cijfer terug tot 19 procent.

Verder wordt opgemerkt dat 47 procent van de respondenten aangeeft occassioneel aandacht te besteden aan reclames in hun newsfeeds. Uit het onderzoek bleek nog dat 85 procent van de respondenten aangeeft op een computer een grotere aandacht te zullen besteden aan een reclame in een newsfeed dan op een mobiel apparaat. Ook werd vastgesteld dat 60 procent van de ondervraagden het meest geneigd is om interesse te tonen in een reclame van een bedrijf dat al op Facebook wordt gevolgd. De interesse van de consument in reclame ligt volgens Nancy Smith, chief executive van Analytic Partners, wel hoger dan bij andere sociale netwerken.

Lees Verder

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: discount, facebook |  Facebook |

29-10-13

Facebook ontwikkelt zich tot belangrijke nieuwsbron

Het sociale netwerk Facebook is geëvolueerd tot een belangrijke nieuwsbron, ook al ontdekken de meeste gebruikers de artikels slechts toevallig terwijl ze op zoek zijn naar andere informatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center en de Knight Foundation bij meer dan vijfduizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat 64 procent van de respondenten aangeeft gebruik te maken van Facebook en in die groep zegt nagenoeg de helft zijn nieuwsinformatie uit het sociale netwerk te halen, maar bij 78 procent wordt die berichtgeving slechts toevallig ontdekt. Verder bleek nog dat ongeveer één derde van de Facebook-nieuwsconsumenten media-organisaties of individuele journalisten in hun feeds hebben staan.

“Algemeen kan worden gesteld dat 30 procent van de totale Amerikaanse bevolking een nieuwsconsument van Facebook is,” merkt Amy Mitchell, directeur mediaresearch bij het Pew Research Center, op. “De consument richt zich in eerste instantie weliswaar tot Facebook om persoonlijke gebeurtenissen te delen, maar wordt daarbij nagenoeg toevallig ook een nieuwsgebruiker. Het toevallige karakter van het fenomeen kan de belangrijkheid van het platform als een bron van nieuws en informatie in werkelijkheid echter nog versterken, vooral in bevolkingsgroepen die niet gewoonte hebben om de actualiteit van nabij te volgen. Frequente nieuwsconsumenten verwijzen daarentegen zelden naar Facebook als hun meest prioritaire bron van informatie over de actualiteit.”

Er wordt ook op gewezen dat de leeftijdscategorie tussen achttien en dertig jaar ongeveer één derde van de totale groep nieuwsconsumenten van Facebook vertegenwoordigt. “Jonge volwassen wenden zich vaak tot het sociale netwerk om op de hoogte te blijven van het meest actuele nieuwe en beschowuen het platform als een belangrijke bron van nieuwsinformatie,” stippen de onderzoekers nog aan. Er wordt aan toegevoegd dat Facebook zich heeft ontwikkeld tot een belangrijke bron van informatie voor consumenten die anders nooit in contact met berichtgeving over actualiteit zouden komen. De onderzoekers voegen er aan toe dat de studie een bijkomend bewijs is dat sociale media een grote impact hebben op de nieuwsconsumptie.

Lees Verder

13:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, informatie |  Facebook |

10-10-13

Twitter bij Amerikaanse tieners populairder dan Facebook

In de Verenigde Staten is de microblog Twitter bij tieners populairder geworden dan het sociale netwerk Facebook. Dat is de conclusie van een onderzoek van financieel consulent Piper Jaffray. De onderzoekers stelden immers vast dat 26 procent van de Amerikaanse tieners aangeeft de voorkeur te geven aan Twitter, terwijl slechts 23 procent Facebook als zijn belangrijkste sociale netwerk bestempelt. Dat vormt een opmerkelijke verschuiving tegenover vorig jaar, toen Facebook met een score van 30 procent nog een belangrijke voorsprong liet optekenen ten opzichte van Twitter, dat op dat ogenblik de voorkeur van 23 procent van de Amerikaanse tieners wegdroeg.

“Er kon de voorbije jaren al opgemerkt worden dat Twitter aan populariteit won bij jongeren, terwijl Facebook aantrekkingskracht diende in te leveren,” merken Gene Munster en Douglas Clinton, analisten bij Piper Jaffray, op. “Dat betekent echter niet dat Facebook geen troeven meer kan voorleggen. Onder meer met de overname van het videonetwerk Instagram heeft het sociale netwerk voor zichzelf een aantal nieuwe mogelijkheden gecreëerd.” Er wordt ook aan toegevoegd dat Facebook met 1,15 miljard gebruikers nog altijd bijzonder aantrekkelijk blijft voor adverteerders. Op dat gebied dient Twitter, dat 218 miljoen consumenten telt, nog een belangrijke kloof te overwinnen.

Er wordt ook op gewezen dat Instagram de voorbije periode gevoelig aan populariteit heeft gewonnen en inmiddels het belangrijkste sociale platform voor 23 procent van de Amerikaanse tieners is geworden. Andere netwerken, zoals Tumblr, GooglePlus of Pinterest, halen scores van minder dan 10 procent. Steph Wissink, hoofdanalist bij Piper Jaffray, zegt dat de studie weliswaar alleen bij Amerikaanse tieners werd uitgevoerd, maar hij merkt op dat de resultaten wellicht ook naar het internationaal vlak, mogelijk met enige vertraging, kunnen worden geëxploreerd. Er werd nog opgemerkt dat nog slechts 2 procent van de Amerikaanse tieners geen enkel sociaal netwerk gebruikt.

Lees Verder

20:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: twitter, facebook |  Facebook |