21-09-11

Manchester City stelt plannen trainingscomplex voor

De Engelse voetbalclub Manchester City heeft de plannen voor zijn nieuw trainingscomplex ingediend. Het complex, dat naast het Etihad Stadium van de club zal worden ingeplant, moet het meest geavanceerde trainingscentrum van de wereld worden. Het complex wordt echter ook gezien als een strategie van de club om te kunnen beantwoorden aan de financiële fairplay-regels die door de Europese voetbalfederatie werden ingevoerd. Het trainingscomplex van Manchester City krijgt een oppervlakte van 32 hectaren.

Het trainingscomplex zou een mini-stadion met zevenduizend zitplaatsen omvatten, gekoppeld aan vijftien oefenterreinen. Daarnaast omvat het complex overnachtingsmogelijkheden voor 72 spelers. Verwacht wordt dat tegen het einde van het jaar een beslissing over het complex zal worden genomen. Manchester City voert aan dat het trainingscomplex een onderdeel vormt van zijn ontwikkeling op lange termijn. Volgens de Europese fairplay-regels mogen voetbalclubs niet meer besteden dan de gerealiseerd inkomsten. Investeringen in trainingsinfrastructuur vallen daar echter niet onder.

"Iedereen buigt zich - terecht - over de financiële fairplay," voert Brian Marwood, chief football operations officer bij Manchester City. "Dat geldt echter niet alleen voor onze club, want ook andere verenigingen evalueren hun situatie. Manchester City heeft nog heel wat werk voor de boeg om aan die regels te kunnen beantwoorden, maar het trainingscentrum vormt daar een onderdeel van." De club heeft al een gedeelte van de terreinen aangekocht. Een deel bestaat uit voormalige industriegronden, die gesaneerd zullen worden.