05-12-12

Industrie heeft grote opdracht voor wereldwijde voedselveiligheid

De privésector heeft een belangrijke rol in de promotie van duurzame landbouw en de strijd tegen armoede en honger. Dat heeft José Graziano da Silva, directeur-generaal van de Food and Agriculture Organization (FAO), gezegd tijdens een ontmoeting met de sector. Da Silva merkte op dat vele privébedrijven al belangrijke financiële bijdragen hebben aangebracht voor de internationale voedselorganisatie, maar het zou volgens hem verkeerd zijn om de sector alleen te beschouwen als een bron van fondsen. Er zijn volgens de directeur-generaal veel andere manieren waarop de privésector kan bijdragen tot het verzekeren van de voedselveiligheid. De industrie kan volgens hem onder meer logistieke ondersteuning verstrekken, capaciteit opbouwen in landelijke gemeenschappen en kennis en expertise ter beschikking gestellen.

Lees Verder

18:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voedselveiligheid, fao |  Facebook |

22-07-12

Bijna één derde wereldwijd visbestand wordt overmatig geëxploiteerd

Bijna 30 procent van de wereldwijde vispopulaties worden overmatig geëxploiteerd. Dat vormt de bedreiging van de cruciale rol die duurzame visserij inneemt in de voedselvoorziening en tewerkstelling van miljoenen mensen. Dat is de conclusie van een rapport van de Food and Agriculture Organisation (FAO). Opgemerkt wordt dat een overdreven exploitatie van het visbestand niet alleen negatieve ecologische consequenties heeft, maar ook de visproductie doet inkrimpen, wat tot ongewenste sociale en economische gevolgen aanleiding zou geven. De jaarproductie voor menselijke consumptie is volgens het rapport inmiddels opgelopen tot 128 miljoen ton. De visserij zou voor 55 miljoen mensen een bron van inkomen zijn. Het levensonderhoud van 12 procent van de wereldbevolking hangt rechtstreeks of onrechtstreeks af van de visserij. Het rapport roept regeringen over de hele wereld op om een duurzame visserij uit te bouwen en het visbestand te herstellen.

Lees Verder

11:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, fao, visserij |  Facebook |

03-08-10

Insecten mogelijk antwoord op wereldwijd voedselprobleem

Insecten kunnen een belangrijk onderdeel vormen van programma's om het wereldwijde tekort aan voeding op te vangen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Food and Agriculture Organisation (FAO) van de Verenigde Naties. Daarbij wordt opgemerkt dat de bestaande veestapel ongeveer twee derde van het wereldwijde landbouwareaal in beslag neemt en verantwoordelijk is voor 20 procent van de wereldwijde productie van broeikasgassen. Daarom moet de consumptie van vlees volgens de Verenigde Naties worden teruggedrongen en vervangen door alternatieven. Insecten zijn daarbij een mogelijke piste. Onderzoeksleider Arnold van Huis, entomoloog aan de Nederlandse Wageningen Universiteit, stelt dat insecten als voedingsproduct talrijke voordelen bieden.

"De wereld wordt met een vleescrisis geconfronteerd," merkt Arnold van Huis op tegenover de Britse krant The Guardian. "Tegen het midden van de eeuw zal de wereldbevolking met de helft zijn toegenomen tot negen miljard mensen. Bovendien wordt vastgesteld dat mensen meer vlees consumeren. Twintig jaar geleden werd per hoofd gemiddeld 20 kilogram vlees geconsumeerd, maar dat is inmiddels gestegen tot 50 kilogram. Over twintig jaar zal dat gemiddelde verder gestegen zijn tot 80 kilogram. Indien we op deze manier verder gaan, zullen we een tweede aarde nodig hebben." Insecten kunnen dat probleem volgens hem echter helpen tegengaan.

Arnold van Huis wijst er daarbij op dat het grootste gedeelte van de wereldbevolking al insecten eet. "Alleen de westerse wereld vormt daarop een uitzondering," voert hij aan. "De westerling heeft daar een psychologisch probleem mee, maar het is niet duidelijk waar dat vandaan komt. Garnalen worden in het westen wel geconsumeerd en die zijn toch heel goed vergelijkbaar met insecten." Hij merkt daarbij op dat insecten bovendien hoge concentraties proteïnen, vitaminen en mineralen omvatten. Bovendien veroorzaakt de teelt van insecten veel minder broeikasgassen dan de veeteelt. De consumptie van insecten produceert volgens hem tien keer minder methaan en driehonderd keer minder nitraatoxide dan vee. Bovendien ligt ook de productie van ammoniak veel lager.

18:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fao, insecten, voeding |  Facebook |

19-06-09

Landbouw voorlopig relatief bestand tegen recessie

agriculture_field_at_thanjavurOmdat voeding een basisnoodzakelijk is, houdt de landbouw in de economische crisis beter stand dan andere sectoren. Maar indien die recessie zich verder doorzet, zouden ook de landbouwactiviteiten de negatieve impact kunnen ondervinden. Dat is de conclusie van een rapport van de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) en de Food and Agriculture Organisation (FAO). Daarbij wordt opgemerkt dat de terugval in de oogst en de landbouwprijzen wellicht beperkt kan blijven indien het economisch herstel zich binnen twee tot drie jaar zal doorzetten. Omdat de economische recessie de voedselprijzen naar beneden duwt, wordt volgens het rapport de druk op het verlaagde budget van de consument verminderd.

Het rapport stelt dat de voedselprijzen sinds het begin van vorig jaar een recorddaling hebben gekend, maar in veel arme landen tot bijzonder hoog blijven. Er wordt aan toegevoegd dat de prijzen voor landbouwproducten - op uitzondering van rundsvlees en varkenvlees - het volgende decennium wellicht niet zullen terugvallen tot de gemiddelde niveau's van voor de piekperiode die voor de economische crisis werd bereikt. Volgens het rapport zullen de gemiddelde groentenprijzen de volgende tien jaar gemiddeld tien tot twintig procent hoger liggen dan het gemiddelde voor de periode tussen 1997 en 2006. De prijzen voor plantaardige oliën zouden meer dan dertig procent hoger liggen.

De evolutie op de landbouwmarkten wordt volgens het rapport door het verwachte economisch herstel, de groeiend vraag vanuit ontwikkelingslanden en de opkomende markt van de biobrandstoffen. Maar er wordt gewaarschuwd dat de extreme prijsfluctuaties zoals de piekperiode van vorig jaar in de nabije toekomst niet uitgesloten kunnen worden, vooral omdat de prijzen steeds meer gelinkt worden aan de kosten van olie en energie en meer extreme weerscondities mogen worden verwacht. Er wordt aan toegevoegd dat de productie, consumptie en handel in landbouwproducten in ontwikkelingslanden wellicht zal stijgen, maar dat de voedselonzekerheid en honger voor de armere bevolking van de wereld een groeiend probleem vormt.

Daarbij wordt opgemerkt dat dit probleem vooral het gevolg is van een gebrek aan toegankelijkheid in plaats van aan een gebrek aan beschikbaarheid. "Het terugschroeven van de armoede en economische groei zullen een belangrijk deel van de oplossing zijn," aldus nog het rapport. "De groei van de landbouw is cruciaal voor de duurzame ontwikkeling en de terugdringing van de armoede, aangezien 75 procent van de armen in ontwikkelinglanden in landelijke gebieden leven. Naast een efficiëntere internationale hulp, zouden bedrijven gericht moeten investeren in landbouwinfrastructuur, onderzoek en ontwikkeling en stimulansen voor het duurzaam gebruik van grond en water." Bovendien wordt er opgemerkt dat in arme landelijke regio's een bredere economische ontwikkeling buiten de landbouw moet worden gerealiseerd.

14:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: landbouw, oeso, fao |  Facebook |

09-10-08

Helft wereldwijde visserijvloot is overbodig

De helft van de wereldwijde visserijvloot zou kunnen geschrapt worden, zonder dat dit enige invloed zou hebben op de totale vangst. Dat blijkt uit een rapport van de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties. Daarin wordt gesteld dat de wereldwijde visserijvloot jaarlijks miljarden dollars verliest door uitgeputte visbestanden en een slecht beheer. Volgens de Wereldbank zou het verlies oplopen tot 50 miljard dollar per jaar. Hervormingen zouden volgens het rapport het visbestand kunnen herstellen en de winst opdrijven.

"De wereldwijde visbestanden zijn veel kleiner dan ze zouden moeten zijn," aldus het rapport. "Daarom is het ook veel moeilijker om afdoende vangsten te realiseren. Indien de visbestanden groter zouden zijn, zouden vissers tegen een lagere kost een hogere vangst kunnen ophalen. Bovendien is de visserij onvoldoende gereglementeerd. Daardoor heeft de wereld een grotere viscapaciteit dan eigenlijk nodig is. Met de helft van de capaciteit zou dezelfde hoeveelheid vis gevangen kunnen worden. Dat zou de winst opdrijven en minder druk leggen op gevoelige visbestanden."

Indien de huidige trend zich doorzet zal er volgens het rapport over vijftig jaar geen commercieel leefbare visbestanden meer overblijven. "De visserijvloten moeten steeds meer investeren, maar de opbrengsten gaan niet omhoog," voert de FAO aan. "Het voorbije decennium is de jaarlijkse visvangst nagenoeg constant gebleven op 80 miljoen ton per jaar. De visserij wordt ook niet winstgevender. Er valt minder vis te vangen en de beschikbare vangsten zijn economisch meestal van lagere waarde, terwijl de kosten blijven stijgen."

11:56 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, verenigde naties, visserij, fao |  Facebook |

16-08-07

Meer westerse oogsten door klimaatverandering

De opwarming van de aarde zal wellicht de zwaarste gevolgen hebben voor de voedselproductie in ontwikkelingslanden. Dat zegt Jacques Diouf, directeur-generaal van de Food and Agriculture Organisation (FOA) van de Verenigde Naties. In de meeste geïndustrialiseerde landen, die meestal een kouder klimaat hebben, zou de klimaatverandering daarentegen tot grotere oogsten leiden.

“Indien de gemiddelde temperatuur op aarde met één tot drie graden celcius zou stijgen, zullen de oogsten in noordelijker gebieden wellicht kunnen opgedreven worden,” vertelde FAO-topman Jacques Diouf tijdens een congres in de Indische stad Chennai. “Indien de temparaturen echter nog meer zouden stijgen, zouden ook daar de oogsten in omvang afnemen.”

In tropischer gebieden, zeker in regio’s met droogteseizoenen, zullen de oogsten volgens Dioub wellicht zelfs met een minimale temperatuurstijging gevoelig dalen. “Dat kan leiden tot grote voedseltekorten en hongersnood, terwijl diezelfde gebieden het nu al bijzonder moeilijk hebben om hun bevolking te voeden,” voerde de FAO-topman nog aan. “Op die manier zou een land zoals India ongeveer 18 procent van zijn graanoogst kunnen kwijtraken.”

“Genetisch gemanipuleerde planten zouden de impact van de klimaatverandering op de voedselproductie kunnen compenseren,” voerde Jacques Dioub nog aan. “Helaas hebben we op dit ogenblik nog geen gewassen beschikbaar die ontworpen zijn om te weerstaan aan zware droogtes en te overleven in extreme omstandigheden.”

Meer over natuur en milieu

13:35 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fao, voeding, klimaatverandering |  Facebook |