14-01-18

Rivieren steeds meer geraakt door farmaceutische contaminatie

Farmaceutische vervuiling van de rivieren is een fenomeen dat een bijzonder aandacht nodig heeft. Er zou immers sprake kunnen zijn van een bedreiging voor de menselijke gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Cary Institute of Ecosystem Studies en de Loyola University, die een analyse maakten van het water van vier rivieren in Baltimore in de Amerikaanse staat Maryland. De onderzoekers zeggen dat er in stedelijke biotopen duidelijk sprake is van een aanhoudende farmaceutische pollutie van de microbiologische gemeenschappen in de rivieren. Tevens bleek echter dat een aantal van die organismen inmiddels een resistentie tegen geneesmiddelen hebben aangekweekt.

"Zuiveringsinstallaties zijn niet uitgerust om veel farmaceutische bestanddelen uit het afvalwater te halen," betoogt onderzoeksleider Emma Rosi, ecologe aan het Cary Institute of Ecosystem Studies. "Dat kan een impact hebben op micro-organismen die in het water leven en cruciale ecosysteem-functies vervullen. Deze organismen zijn in wezen noodzakelijk om de gezondheid van het rivierwater op peil te houden. Zij beheren de aanwezig van voedingsstoffen en zijn verantwoordelijk voor de afbraak van contaminanten. Door de toevoeging van farmaceutische vervuiling wordt de structuur van de omgeving echter gewijzigd. Dat kan voor deze organismen nefaste gevolgen hebben.

Uit het onderzoek bleek volgens de onderzoekers dat de rivieren in een stedelijke omgeving duidelijk een grotere aanwezigheid van farmaceutische restanten laten blijken. Daarbij wordt onder meer gewag gemaakt van stimulerende producten zoals cafeïne en amfetamines, maar ook van pijnstillers, antibiotica en producten tegen allergieën. "In vergelijking met een landelijke omgeving vertonen de rivieren in de steden een bredere waaier van geneesmiddelen, maar ook van beduidend hogere concentraties," aldus nog Emma Rosi. Een aantal geneesmiddelen hadden volgens de onderzoekers een duidelijke impact op onder meer het vermogen om een optimaal zuurstofgehalte op peil te houden.

Tevens werd echter vastgesteld dat organismen in de steden een resistentie tegen bepaalde farmaceutische producten hebben opgebouwd. "Opmerkelijk was dat in stedelijke gebieden deze organismen hun functies ook bij een farmaceutische pollutie konden blijven uitvoeren," benadrukken de onderzoekers. "In deze omgeving is de waterhuishouding wellicht al gedurende lange tijd aan een aanhoudende farmaceutische pollutie blootgesteld. Daardoor hebben ze resistentie opgebouwd die organismes in andere biotopen - zoals voorsteden en landelijke gebieden - niet hebben en dus ook niet kunnen overleven. Het is echter duidelijk dat de impact van contaminanten in de waterhuishouding verder moet worden onderzocht."

Lees Verder

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica |  Facebook |

27-02-14

Farmaceutica spiegelt zich aan Apple en Harley-Davidson

De toenemende concurrentie van generische alternatieven, heeft de farmaceutische sector aangezet om aan hun merk een persoonlijk karakter te koppelen, naar het voorbeeld van grote bedrijven die zich op de consumentenmarkt richten, zoals Apple, Coca-Cola of Harley-Davidson. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Concordia University bij nagenoeg vijfhonderd Amerikaanse consumenten. Op die manier zijn merknamen zoals Viagra, Lipitor en Prozac volgens de onderzoekers een synoniem geworden voor het geneesmiddel zelf. Door die persoonlijke aanpak zouden de bedrijven proberen om hun omzet en marktaandeel op te drijven.

Lees Verder

09:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica, marketing |  Facebook |

21-11-13

Omzetgroei geneesmiddelen op voorschriften vertraagt

De toename van de wereldwijde bestedingen aan geneesmiddelen op voorschrift zal de volgende jaren vertragen tot de laagste snelheid in decennia. De oorzaak van die vertraging moet in belangrijke mate worden gezocht bij de vervanging van een groot aantal blockbusters in de Verenigde Staten en Europa door goedkopere generische alternatieven. Dat blijkt uit een rapport van consulent IMS Health. De verkoop van geneesmiddelen op voorschrift zal over vier jaar een omzet realiseren van 1,2 biljoen dollar. Dat betekent een gemiddelde groei met 3 procent tegenover het huidige niveau. De vorige periode kon echter een groei met 5,4 procent per jaar worden opgetekend. Er wordt aan toegevoegd dat in de Verenigde Staten dit jaar een inkrimping met 1,3 procent zal worden opgetekend.

Lees Verder

13:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica |  Facebook |

17-09-13

Farmaceutisch onderzoek moet ook negatieve testresultaten publiceren

Het farmaceutisch onderzoek moet ook eventuele negatieve resultaten van vroege klinische proeven. Dat hebben de British Pharmacological Society (BPS) and the American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics (Aspet) gezegd. Professor Phil Routledge, president van de British Pharmacological Society, voert aan dat de publicatie van negatieve resultaten ethisch correct is. Openheid garandeert volgens hem niet alleen dat de onderzoeksgemeenschap op de best mogelijke manier gebruik maakt van de beschikbare bronnen, maar ook dat vrijwilligers niet onnodig worden blootgesteld aan vermoedelijk inefficiënte of zelfs schadelijke behandelingen.

Lees Verder

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica, onderzoek |  Facebook |

28-07-13

Impact nieuwe geneesmiddelen gevoelig lager dan vorige decennia

Klinische onderzoeken leveren minder efficiënte geneesmiddelen op dan de voorbije decennia. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Columbia University naar de efficiëntie van nieuwe geneesmiddelen tegenover placebo’s sinds het midden van de jaren zestig. De onderzoekers stelden vast dat de geneesmiddelen tot het begin van de jaren negentig ongeveer vier keer efficiënter bleken dan een placebo. Sinds het begin van deze eeuw is het efficiëntie-voordelen volgens de studie echter teruggevallen tot amper 36 procent.

Lees Verder

14:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica |  Facebook |

01-06-13

Farmaceutisch onderzoek moet maatschappelijke meerwaarde tonen

Farmaceutische onderzoeksprojecten moeten een grotere transparantie bieden over hun maatschappelijke meerwaarde. Dat zegt Mark Yarborough, bioethicus aan de University of California. De Amerikaanse wetenschapper merkt op dat niet alle research een even grote waarde heeft en soms leidt tot duurdere geneesmiddelen zonder dat een verbetering in de behandeling wordt gerealiseerd. Die transparantie is volgens Yarborough onder meer nodig om kandidaat-deelnemers aan klinisch onderzoek in staat te stellen een geïnformeerde keuze te maken.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica, research |  Facebook |

18-04-13

Farmabedrijven denken aan investeringen in sociale media

Vele farmabedrijven overwegen om hun investeringen in sociale media op te drijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent KPMG bij Amerikaanse farmaceutische en biotechnologische ondernemingen. De onderzoekers merken op dat 43 procent van de respondenten aangaven het gebruik van sociale media, die hen moeten toelaten het contact met patiënten te onderhouden, op te drijven. Nog eens 7 procent verwacht een status-quo. Daarentegen gaf 46 procent van de ondervraagden aan nog geen concrete plannen te hebben.

Lees Verder

17:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica, sociale media |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende