02-05-18

Nieuwe geneesmiddelen hebben fundamenteel onderzoek nodig

Fundamentele onderzoek is het beste traject naar de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de wetenschappers aan de Harvard University en het Novartis Institute for Biomedical Research (NIBR). De ontdekkingen die hebben geleid tot de creatie van een nieuw medicijn, vloeien immers meestal niet voort uit een experiment dat er specifiek op gericht is de nieuwe behandeling te ontwikkelen. Veelal vinden deze therapieën daarentegen hun oorsprong in studies die fundamenteel een biologisch of chemisch proces proberen te begrijpen. Pas na verloop van tijd komt meestal een eventueel verband met een mogelijke medische therapie naar boven.

Lees Verder

15:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica |  Facebook |

14-01-18

Rivieren steeds meer geraakt door farmaceutische contaminatie

Farmaceutische vervuiling van de rivieren is een fenomeen dat een bijzonder aandacht nodig heeft. Er zou immers sprake kunnen zijn van een bedreiging voor de menselijke gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Cary Institute of Ecosystem Studies en de Loyola University, die een analyse maakten van het water van vier rivieren in Baltimore in de Amerikaanse staat Maryland. De onderzoekers zeggen dat er in stedelijke biotopen duidelijk sprake is van een aanhoudende farmaceutische pollutie van de microbiologische gemeenschappen in de rivieren. Tevens bleek echter dat een aantal van die organismen inmiddels een resistentie tegen geneesmiddelen hebben aangekweekt.

"Zuiveringsinstallaties zijn niet uitgerust om veel farmaceutische bestanddelen uit het afvalwater te halen," betoogt onderzoeksleider Emma Rosi, ecologe aan het Cary Institute of Ecosystem Studies. "Dat kan een impact hebben op micro-organismen die in het water leven en cruciale ecosysteem-functies vervullen. Deze organismen zijn in wezen noodzakelijk om de gezondheid van het rivierwater op peil te houden. Zij beheren de aanwezig van voedingsstoffen en zijn verantwoordelijk voor de afbraak van contaminanten. Door de toevoeging van farmaceutische vervuiling wordt de structuur van de omgeving echter gewijzigd. Dat kan voor deze organismen nefaste gevolgen hebben.

Uit het onderzoek bleek volgens de onderzoekers dat de rivieren in een stedelijke omgeving duidelijk een grotere aanwezigheid van farmaceutische restanten laten blijken. Daarbij wordt onder meer gewag gemaakt van stimulerende producten zoals cafeïne en amfetamines, maar ook van pijnstillers, antibiotica en producten tegen allergieën. "In vergelijking met een landelijke omgeving vertonen de rivieren in de steden een bredere waaier van geneesmiddelen, maar ook van beduidend hogere concentraties," aldus nog Emma Rosi. Een aantal geneesmiddelen hadden volgens de onderzoekers een duidelijke impact op onder meer het vermogen om een optimaal zuurstofgehalte op peil te houden.

Tevens werd echter vastgesteld dat organismen in de steden een resistentie tegen bepaalde farmaceutische producten hebben opgebouwd. "Opmerkelijk was dat in stedelijke gebieden deze organismen hun functies ook bij een farmaceutische pollutie konden blijven uitvoeren," benadrukken de onderzoekers. "In deze omgeving is de waterhuishouding wellicht al gedurende lange tijd aan een aanhoudende farmaceutische pollutie blootgesteld. Daardoor hebben ze resistentie opgebouwd die organismes in andere biotopen - zoals voorsteden en landelijke gebieden - niet hebben en dus ook niet kunnen overleven. Het is echter duidelijk dat de impact van contaminanten in de waterhuishouding verder moet worden onderzocht."

Lees Verder

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica |  Facebook |

27-02-14

Farmaceutica spiegelt zich aan Apple en Harley-Davidson

De toenemende concurrentie van generische alternatieven, heeft de farmaceutische sector aangezet om aan hun merk een persoonlijk karakter te koppelen, naar het voorbeeld van grote bedrijven die zich op de consumentenmarkt richten, zoals Apple, Coca-Cola of Harley-Davidson. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Concordia University bij nagenoeg vijfhonderd Amerikaanse consumenten. Op die manier zijn merknamen zoals Viagra, Lipitor en Prozac volgens de onderzoekers een synoniem geworden voor het geneesmiddel zelf. Door die persoonlijke aanpak zouden de bedrijven proberen om hun omzet en marktaandeel op te drijven.

Lees Verder

09:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica, marketing |  Facebook |

21-11-13

Omzetgroei geneesmiddelen op voorschriften vertraagt

De toename van de wereldwijde bestedingen aan geneesmiddelen op voorschrift zal de volgende jaren vertragen tot de laagste snelheid in decennia. De oorzaak van die vertraging moet in belangrijke mate worden gezocht bij de vervanging van een groot aantal blockbusters in de Verenigde Staten en Europa door goedkopere generische alternatieven. Dat blijkt uit een rapport van consulent IMS Health. De verkoop van geneesmiddelen op voorschrift zal over vier jaar een omzet realiseren van 1,2 biljoen dollar. Dat betekent een gemiddelde groei met 3 procent tegenover het huidige niveau. De vorige periode kon echter een groei met 5,4 procent per jaar worden opgetekend. Er wordt aan toegevoegd dat in de Verenigde Staten dit jaar een inkrimping met 1,3 procent zal worden opgetekend.

Lees Verder

13:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica |  Facebook |

17-09-13

Farmaceutisch onderzoek moet ook negatieve testresultaten publiceren

Het farmaceutisch onderzoek moet ook eventuele negatieve resultaten van vroege klinische proeven. Dat hebben de British Pharmacological Society (BPS) and the American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics (Aspet) gezegd. Professor Phil Routledge, president van de British Pharmacological Society, voert aan dat de publicatie van negatieve resultaten ethisch correct is. Openheid garandeert volgens hem niet alleen dat de onderzoeksgemeenschap op de best mogelijke manier gebruik maakt van de beschikbare bronnen, maar ook dat vrijwilligers niet onnodig worden blootgesteld aan vermoedelijk inefficiënte of zelfs schadelijke behandelingen.

Lees Verder

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica, onderzoek |  Facebook |

28-07-13

Impact nieuwe geneesmiddelen gevoelig lager dan vorige decennia

Klinische onderzoeken leveren minder efficiënte geneesmiddelen op dan de voorbije decennia. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Columbia University naar de efficiëntie van nieuwe geneesmiddelen tegenover placebo’s sinds het midden van de jaren zestig. De onderzoekers stelden vast dat de geneesmiddelen tot het begin van de jaren negentig ongeveer vier keer efficiënter bleken dan een placebo. Sinds het begin van deze eeuw is het efficiëntie-voordelen volgens de studie echter teruggevallen tot amper 36 procent.

Lees Verder

14:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica |  Facebook |

01-06-13

Farmaceutisch onderzoek moet maatschappelijke meerwaarde tonen

Farmaceutische onderzoeksprojecten moeten een grotere transparantie bieden over hun maatschappelijke meerwaarde. Dat zegt Mark Yarborough, bioethicus aan de University of California. De Amerikaanse wetenschapper merkt op dat niet alle research een even grote waarde heeft en soms leidt tot duurdere geneesmiddelen zonder dat een verbetering in de behandeling wordt gerealiseerd. Die transparantie is volgens Yarborough onder meer nodig om kandidaat-deelnemers aan klinisch onderzoek in staat te stellen een geïnformeerde keuze te maken.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica, research |  Facebook |

18-04-13

Farmabedrijven denken aan investeringen in sociale media

Vele farmabedrijven overwegen om hun investeringen in sociale media op te drijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent KPMG bij Amerikaanse farmaceutische en biotechnologische ondernemingen. De onderzoekers merken op dat 43 procent van de respondenten aangaven het gebruik van sociale media, die hen moeten toelaten het contact met patiënten te onderhouden, op te drijven. Nog eens 7 procent verwacht een status-quo. Daarentegen gaf 46 procent van de ondervraagden aan nog geen concrete plannen te hebben.

Lees Verder

17:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica, sociale media |  Facebook |

13-03-13

Interpol en farmaceutica smeden alliantie tegen namaakgeneesmiddelen

De internationale politiedienst Interpol heeft een overeenkomst gesloten met meer dan twee dozijn grote farmaceutische bedrijven om de strijd tegen namaakgeneesmiddelen op te drijven. Met het nieuwe Pharmaceutical Crime Program moeten gezondheidsorganisaties, politie en douane de nodige ondersteuning krijgen om de productie en verkoop namaakgeneesmiddelen op te sporen en de georganiseerde criminele bendes die zich in de sector hebben gewerkt, ontmaskeren en ontmantelen.

Deze criminele bendes, die grensoverschrijdend werken, boeken een omzet van vele miljarden dollar per jaar. Daardoor wordt zware schade toegebracht aan de legitieme producenten van de geneesmiddelen. Er wordt aan toegevoegd dat deze namaakgeneesmiddelen bovendien vaak van bijzonder slechte kwaliteit zijn, waardoor de gezondheid van de patiënt nog meer in het gevaar dreigt te komen. Volgens experts sterven jaarlijks honderdduizenden mensen over de hele wereld aan de gevolgen van de consumptie van ondeugdelijke geneesmiddelen.

De farmaceutische sector heeft over een periode van drie jaar een bedrag van 5,9 miljoen dollar ter beschikking gesteld van Interpol, dat de financiële middelen zal aanwenden om lokale politiediensten te trainen. De farmaceutische bedrijven, die zelf miljoenen dollar investeren in de strijd tegen het kopiëren van hun geneesmiddelen, zullen bovendien Interpol voorzien van nuttige informatie. Interpol benadrukt met het nieuwe project daadwerkelijk een levensreddend programma op te zetten dat veel verder reikt dan het bestrijden van namaak.

Lees Verder

16:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: interpol, farmaceutica, namaak |  Facebook |

03-03-13

Groot-Brittannië blijft cruciale leverancier van nieuwe geneesmiddelen

Het is een mythe dat Groot-Brittannië op het gebied van innovatieve farmaceutica de voorbije decennia veel terrein heeft verloren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het online magazine BMJ Open. De onderzoekers spreken daarmee een algemene perceptie tegen dat de innovatie in de farmaceutische industrie de voorbije decennia gevoelig is gedaald en minder nieuwe geneesmiddelen op de markt werden gebracht, ondanks de grotere investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Opgemerkt wordt dat Groot-Brittannië ook nu nog altijd na de Verenigde Staten de grootste ontwikkelaar van nieuwe geneesmiddelen blijft. Groot-Brittannië zou verantwoordelijk zijn voor 10 procent van alle nieuwe geneesmiddelen die wereldwijd op de markt worden gebracht.

Lees Verder

14:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, farmaceutica |  Facebook |

17-02-13

Meer inspanningen vereist tegen namaak van geneesmiddelen

De Verenigde Staten moeten meer inspanningen doen om namaak van geneesmiddelen tegen te gaan. Dat is de conclusie van een rapport van het Amerikaanse Institute of Medicine. Onder meer wordt de introductie geëist dat de cyclus van het geneesmiddel van producent tot patiënt volgt, terwijl ook voor groothandelaars een strikter vergunningsregime wordt geëist. De onderzoekers wijzen erop dat twee jaar geleden in minstens 124 landen nagemaakte of ondeugdelijke geneesmiddelen werden verkocht. Het voorbije jaar werden onder meer in de Verenigde Staten valse versies van het kankergeneesmiddel Avastin onderschept. Gewaarschuwd wordt dat deze namaakgeneesmiddelen in bepaalde gevallen levensbedreigend kunnen zijn.

Lees Verder

11:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, farmaceutica |  Facebook |

08-01-13

Farmaceutische sector beseft nood aan nieuw zakelijk model

Een overgrote meerderheid van de farmaceutische bedrijven is van mening dat hun huidige zakelijke model zal moeten worden bijgestuurd. De sector staat door de opkomende markten, generische producten en de stijgende kosten voor onderzoek en ontwikkeling immers voor belangrijke uitdagingen. Dat is de conclusie van een enquête van consulent Roland Berger bij de executives van grote farmaceutische bedrijven. De onderzoekers stellen dat de grootste groei wordt opgetekend in de opkomende markten, waar echter met beperkte marges moet worden gewerkt.

Volgens 78 procent van de respondenten zullen de farmaceutische bedrijven hun zakelijke modellen moeten aanpassen aan de nieuwe marktomstandigheden. Bovendien gaf 51 procent aan bereid te zijn om hun verkoopsdivisie naar snelgroeiende markten over te hevelen. Dat geldt bij 44 procent ook voor administratieve functies, terwijl 43 procent niet uitsluit dat ook onderzoek en ontwikkeling naar opkomende markten zouden worden overgebracht. Over drie jaar zullen snelgroeiende markten 40 procent van de wereldwijde farmaceutische omzet vertegenwoordigen.

Die trend zal nog toenemen, terwijl de farmaceutische markten in Europa en de Verenigde Staten een stagnatie kennen. De onderzoekers stelden ook vast dat er veel interesse is in innovatie-partnerships met derde partijen. De onkosten voor onderzoek en ontwikkeling zijn de voorbije tien jaar immers met 80 procent gestegen, terwijl het aantal nieuwe productlanceringen met 43 procent is afgenomen. Bijna de helft van de ondervraagden merkt op dat de return-on-investment van onderzoek en ontwikkeling een negatief resultaat oplevert.

Lees Verder

19:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica |  Facebook |

20-12-12

Europees Parlement wil grotere transparantie rond generische geneesmiddelen

Een reeks maatregelen moeten de transparantie over de prijzen van geneesmiddelen in de Europese Unie verbeteren. Dat moet de consument gemakkelijker toegang helpen bieden tot betaalbare geneesmiddelen. Dat is gezegd in de commissie openbare gezondheid van het Europese Parlement. Verslaggeefster Antonyia Parvanova stelt dat de lidstaten van de Europese Commissie de bevoegdheid hebben over de tarieven en terugbetalingen van geneesmiddelen, maar de Europese Unie moet daarbij volgens haar wel een minimum aan transparantie kunnen garanderen, niet alleen om oneerlijke praktijken tegen te gaan, maar ook om te garanderen dat miljoenen patiënten een gegarandeerde toegang krijgen tot betaalbare geneesmiddelen. Volgens het voorstel van de commissie zouden het prijsniveau en de terugbetalingsmodaliteiten voor generische geneesmiddelen binnen een periode van zestig dagen moeten worden bekend gemaakt. De European Generic Medicines Association (EGA) heeft al positief gereageerd op het voorstel.

Lees Verder

21-11-12

Farmaceutische sector grootste rekruteerder op Russische markt

In Rusland zijn de farmaceutische sector en consumptiegoederen dit jaar de grootste rekruteerders. Dat betekent een breuk met de traditie, want tot nu toe werden op de Russische arbeidsmarkt het grootste aantal vacatures geteld voor verkopers. Dat is de conclusie van een onderzoek van rekruteerder Antal Russia. Er wordt aan toegevoegd dat farmaceutische bedrijven en de sector van consumptiegoederen vooral op zoek zijn naar specialisten die over een strategisch denkvermogen hebben en in staat zijn om de ontwikkelingsplannen voor de volgende vijf tot tien jaar uit te tekenen. Antal Russia merkt ook op dat kleine en middelgrote Russische ondernemingen ook op zoek zijn naar chief financial officers.

Lees Verder

17:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica, rusland |  Facebook |

10-11-12

China veelbelovende markt voor de farmaceutische sector

De farmaceutische sector zal in China tegen het einde van het decennium een omzet realiseren van 1 triljoen dollar per jaar. Dat betekent nagenoeg een verdrievoudiging tegenover vorig jaar, toen een omzet van 357 miljard dollar werd opgetekend. Dat blijkt uit een rapport van consulent McKinsey. Zes jaar geleden werd in de Chinese farmasector een omzet geboekt van 156 miljard dollar. De onderzoekers stellen dat China één van de meest aantrekkelijke markten blijft voor de farmasector. China biedt bovendien veruit de grootste groei van alle opkomende markten.

Lees Verder

12:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, farmaceutica |  Facebook |

28-10-12

Chinese farmamarkt groeit door verstedelijking en grotere rijkdom

Farmabedrijven mogen rekening houden met een belangrijke omzetgroei op de Chinese markt. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent McKinsey. Er wordt opgemerkt dat de Chinese farmamarkt tegen het einde van het decennium een waarde zal hebben van 60 miljard dollar. Dat zou een verdrievoudiging betekenen op één decennium tijd, te danken aan de grotere rijkdom bij de Chinese bevolking, een veranderd consumentengedrag en de verstedelijking. Daarnaast wordt gewag gemaakt van toenemende investeringen in marketing en innovatie.

Lees Verder

09:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, farmaceutica |  Facebook |

07-10-12

Farmasector vraagt zinvol gebruik vrijgeven informatie

De Europese Commissie wil begin volgend jaar een aantal richtlijnen lanceren om het wantrouwen van het brede publiek tegen de farmaceutische industrie weg te werken, maar die maatregelen moeten voor alle partijen zinvol zijn. Dat heeft Richard Bergström, directeur-generaal van de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), tijdens het Gastein Health Forum gezegd. Bergström stelt dat onder meer is bepaald dat het European Medicines Agengy (EMA) de details van alle klinische tests voor geneesmiddelen moet bekend maken, maar er moet volgens hem wel voor gezorgd worden dat die informatie ook daadwerkelijk voor alle partijen zinvol en nuttig is.

Lees Verder

16:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica |  Facebook |

20-07-12

Gratis geneesmiddelen voor de Indiase bevolking

De Indiase regering heeft beslist om voor 5,4 miljard dollar gratis geneesmiddelen te verstrekken aan de bevolking. Volgens het persbureau Reuters zou ongeveer de helft van de Indiase bevolking in de loop van de volgende vijf jaar op het systeem beroep doen. Het systeem blijft beperkt tot generische geneesmiddelen en artsen zouden gesanctioneerd worden indien ze aan hun patiënten merkproducten zouden voorschrijven. Volgens het Indiase ministerie van gezondheid wil de regering een groter en rationeler gebruik van generische geneesmiddelen van hoge kwaliteit promoten. Er wordt aan toegevoegd dat de generische middelen veel goedkoper zijn dan de gelijkwaardige merkproducten. Op dit ogenblik zouden Indiase consumenten jaarlijks 10,99 miljard dollar besteden aan geneesmiddelen. Merkproducten zouden ongeveer 40 procent van die omzet vertegenwoordigen, hoewel ze slechts 10 procent van de verkochte voorraden vertegenwoordigen.

Lees Verder

11:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, farmaceutica |  Facebook |

09-06-12

Inleveren geneesmiddelen ecologisch weinig zinvol

Er moet onderzocht worden of het inleveren van oude geneesmiddelen bij de apotheker wel zinvol is. Dat zeggen onderzoekers van de University of Michigan. Volgens hen is zijn er aanwijzingen dat het afvoeren van ongebruikte geneesmiddelen in het gewone afvalcircuit de beste optie lijkt om het gevaar op vergiftiging te minimaliseren en de ecologische voetafdruk van de farmaceutische sector terug te schroeven. Amerikaanse gezinnen leveren elk jaar ongeveer 100 miljoen kilogram ongebruikte geneesmiddelen in.

Lees Verder

10:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica, ecologie |  Facebook |

13-02-12

Europa controleert oppervlaktewater op farmaceutische stoffen

Nieuwe vormen van chemische verontreiniging kunnen de verbetering van de waterkwaliteit in Europa in het gedrang brengen. Daarom worden vijftien chemische stoffen toegevoegd aan de lijst van verontreinigende stoffen die worden gecontroleerd in de oppervlaktewateren van de Europese Unie. Dat heeft Janez Potocnik, Europees Commissaris voor milieu, bekend gemaakt. Tot nu toe werden de Europese oppervlaktewateren gecontroleerd op drieëndertig verontreinigende stoffen.

Het voorstel om extra stoffen op te nemen in de Europese richtlijn rond de milieukwaliteitsnormen voor het waterbeleid is het gevolg van een toetsing waarbij de concentraties en risico's van ongeveer tweeduizend stoffen in de oppervlaktewateren werden onderzocht. "De controle op de aanwezigheid van deze chemische stoffen moet ervoor zorgen dat het risico voor het leefmilieu of de volksgezondheid worden kan worden vermeden," merkt Janez Potocnik op.

De extra vijftien chemische stoffen zijn volgens de Europees Commissaris geselecteerd op basis van wetenschappelijk bewijs dat er sprake zou kunnen zijn van een aanzienlijk risico voor de gezondheid. De betrokken stoffen worden gebruikt in de industrie en in biociden, geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen. Voor het eerst worden ook farmaceutische stoffen in de controles opgenomen. De Europese Commissie zegt de medicinale waarde van de producten niet ter discussie te stellen, maar zegt de kwalijke gevolgen van de stoffen te willen aanpakken.

10-02-12

Indiase farmasector vreest handelsakkoord met Europese Unie

De inspanningen van India en de Europese Unie om hun handelsbetrekkingen te versterken, bedreigen de mogelijkheden van India om aan de arme wereldbevolking levensreddende geneesmiddelen ter beschikking te stellen. Dat zegt Dilip Shah, voorzitter van de Indian Pharmaceutical Alliance. Gevreesd wordt dat het akkoord, dat volgens beide partijen nog dit jaar zou moeten worden afgesloten, India zal verplichten om de intellectuele eigendomsrechten strikt na te leven, wat volgens de sector een negatieve impact zou kunnen hebben op de wereldwijde voorraad generische middelen.

"De Indiase farmaceutische industrie heeft een omvang van 26 miljard dollar en levert bijzonder veel winsten op," aldus het persbureau Associated Press. "De sector kent een groei met 15 procent tot 25 procent per jaar, maar betekent ook een levenslijn voor miljoenen patiënten in arme landen, die onmogelijk de westerse prijzen voor de behandeling van ziektes zoals aids, malaria, astma of kanker kunnen betalen. Alleen al bij aids is India verantwoordelijk voor meer dan 80 procent van de beschikbare geneesmiddelen."

Hoewel in de voorstellen van het akkoord is opgenomen dat de Europese Unie geen enkele beperking zou opleggen aan de Indiase productie en export van levensreddende geneesmiddelen, maakt de sector zich volgens Associated Press bijzonder veel zorgen over de intellectuele eigendomsrechten en mogelijke juridische procedures van grote internationale farmagroepen tegen de Indiase regering, producenten en distributeurs van geneesmiddelen. Daardoor zou India volgens hen niet langer deze levensreddende geneesmiddelen kunnen produceren of de prijzen gevoelig moeten optrekken.

19:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica, handelsakkoord, india |  Facebook |

14-12-11

Plantenwereld verbergt nog grote medische schat

De plantenwereld telt nog minstens vijfhonderd chemische stoffen die gebruikt kunnen worden voor de behandeling van ziektes, maar nog niet zijn ontdekt. Dat is de conclusie van een onderzoek van een wetenschapper van de New York Botanical Gardens met meer dan vijftien jaar ervaring in het verzamelen van planten voor nieuwe wetenschappelijke toepassingen. Op dit ogenblik zijn er volgens de wetenschapper 135 geneesmiddelen op de markt die rechtstreeks van planten zijn afgeleid.

De analyse van James Miller, vice-president wetenschappelijk onderzoek bij de New York Botanical Gardens, geeft aan dat de plantenwereld nog bijzonder vele mogelijkheden heeft op het gebied van geneeskunde. Miller stelt dat er minstens 300.000 plantensoorten bestaan. Mogelijk zou dat volgens hem kunnen oplopen tot 350.000 exemplaren. Van die planten zijn volgens hem echter slechts 20.000 soorten echt onderzocht op chemische eigenschappen. Slechts 60.000 soorten zijn oppervlakkig onderzocht.

Op basis van die cijfers concludeert Miller dat er ongeveer zeshonderd nieuwe geneeskrachtige producten zouden kunnen worden afgeleid van de plantenwereld. "In werkelijkheid kan dat aantal echter nog gevoelig hoger liggen," voert hij aan. "Het is dan ook bijzonder waardevol om planten te blijven onderzoeken op hun geneeskundige mogelijkheden." De technologische vooruitgang zette veel medische onderzoekers tijdens de jaren zeventig en tachtig aan om grote hoeveelheden plantensoorten te screenen.

"Dat leidde tot belangrijke ontwikkelingen, zoals Taxol en Camptothecin tegen kanker en Tamiflu tegen het griepvirus," merkt Miller op. "Het aantal ontdekkingen lag echter gevoelig lager dan men had gehoopt. Tegen het begin van de nieuwe eeuw hadden de meeste farmabedrijven hun onderzoeksprojecten rond planten dan ook stopgezet." De tegenvallende resultaten hadden volgens Miller echter vaak te maken met de weinig doorgedreven methodes die werden gebruikt om alle mogelijke elementen van de plannen te onderzoeken.

16:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, farmaceutica |  Facebook |

30-11-11

China wordt volgende jaren een vaccin-grootmacht

China bereidt zich voor om de volgende jaren een belangrijke exporteur van vaccins te worden. Daardoor zouden belangrijke geneesmiddelen voor de armere wereldbevolking toegankelijker kunnen worden. Bovendien wordt er ook een nieuwe concurrentie uitgebouwd voor de grote westerse farmabedrijven, die daardoor gedwongen zouden kunnen worden om hun prijzen te verlagen. Dat zeggen woordvoerders van de Gavi Alliance, een organisaties die jaarlijks vaccins voor vijftig miljoen kinderen over de hele wereld koopt.

"Het kan echter nog enkele tijd duren voor de hele wereld bereid is om Chinese producten te aanvaarden, vooral wanneer het om veiligheid gaat," merkt het persbureau Associated Press op. "Schandalen rond voeding, geneesmiddelen en andere producten hebben zware twijfels gecreëerd over de veiligheid van Chinese goederen." Toch zal China volgens Nina Schwalbe, beleidsverantwoordelijke bij de Gavi Alliance, een gigantische impact hebben op de wereldwijde vaccin-markt.

China heeft op dit ogenblik meer dan dertig producenten van vaccins. Die bedrijven hebben samen een productiecapaciteit van nagenoeg één miljard dosissen per jaar. Dat is de grootste capaciteit van de hele wereld. Twee jaar geleden slaagde een Chinees bedrijf erin om in amper 87 dagen het eerste efficiënte vaccin tegen varkensgriep te creëren. In het verleden werden de meeste vaccins ontworpen in de Verenigde Staten en Europa. Eerder dit jaar maakte de World Health Organization bekend dat de Chinese veiligheidsautoriteit voor geneesmiddelen beantwoordt aan de internationale vaccin-normen.

17:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, geneeskunde, farmaceutica, vaccin |  Facebook |

30-10-11

Offshore geneesmiddelenproductie verhoogt kwaliteitsrisico

Offshore-productievestigingen voor geneesmiddelen stellen vaker een kwaliteitsrisico, zelfs al zijn ze eigendom van de grote farmabedrijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Fisher College of Business aan de Ohio State University. Onderzoeksleider John Gray stelde daarbij vast dat fabrieken van grote farmabedrijven in Puerto Rico grotere kwaliteitsproblemen kennen dan vestigingen van dezelfde concerns in de Verenigde Staten.

"De resultaten tonen aan hoe moeilijk het is om kwaliteitscontrole naar een offshore-fabriek te transfereren, zelfs onder de beste omstandigheden" merkt John Gray op. "Er wordt vaak vanuit gegaan dat offshore-fabrieken geneesmiddelen kunnen produceren aan een goedkopere prijs, zonder dat daarvoor moet ingeboet worden aan kwaliteit. Uit het onderzoek blijkt echter dat dit niet altijd het geval is." De kwaliteitsverschillen zijn volgens hem wellicht te wijten aan problemen met kennisoverdracht, te wijten aan culturele verschillen, taalverschillen en afwijkende normen.

De onderzoekers merken op dat de verschillen niet kunnen worden toegewezen aan de afstand tussen het hoofdkwartier en de fabriek of aan de opleiding van de lokale bevolking. "Dat laat alleen culturele en taalkundige verschillen als een mogelijke verklaring over," stipt Gray aan. Hij waarschuwt wel dat de afwijkende kwaliteit geen gevaar voor de veiligheid van de betrokken producten hoeft in te houden. Niet elk statistisch kwaliteitsprobleem leidt immers tot een gevaar voor de productveiligheid. Hij merkt wel op dat het probleem voor bedrijven zware consequenties zou kunnen hebben.

14:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica, gezondheid |  Facebook |

15-09-11

Meer inspanningen nodig voor verwerking medisch afval

Een kwart van het afval dat wordt geproduceerd in ziekenhuizen, laboratoria, bloedbanken en mortuaria is giftig en er moeten meer inspanningen worden gedaan om deze sector te reglementeren. Dat is de conclusie van een rapport voor de Human Rights Council van de Verenigde Naties. Speciaal rapporteur Calin Georgescu voert daarbij aan dat slechts weinig landen een wetgeving hebben ontwikkeld om het groeiend probleem van medisch afval, dat een risico op infecties en blootstelling aan radioactiviteit inhoudt, aan te pakken.

"De medische sector produceert tonnen afval, dat pathogenen, bloed, radioactiviteit, naalden, scalpels en vervallen geneesmiddelen en vaccins omvat," voert Calin Georgescu aan. "In vele arme landen worden chemisch en farmaceutisch afval rechtstreeks naar vuilnisbelten gevoerd of door het toilet gespoeld. Vaak wordt het afval ook verbrand in betonnen bekkens, waardoor de uitstoot van dioxines wordt opgedreven." Hij voegt er aan toe dat veel ontwikkelingslanden worden geconfronteerd met een voortdurende import van medisch afval uit de geïndustrialiseerde wereld.

"Volgens de World Health Organization produceren rijke landen jaarlijks gemiddeld 6 kilogram gevaarlijk medisch afval per hoofd van de bevolking," aldus het persbureau Associated Press. "In arme landen bedraagt die productie tot 3 kilogram per jaar. Er wordt aan toegevoegd dat miljoenen besmettingen met hepatitis of hiv zouden kunnen worden voorkomen indien naalden veilig zouden worden vernield in plaats van te worden hergebruikt zonder sterilisatie. In Algerije, Mexico, Marokko en Brazilië werden mensen besmet door radioactief medisch afval."

17:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica, afval |  Facebook |

11-02-11

Kritiek op medische tests in onderaanneming

Het testen van geneesmiddelen op mensen in lageloonlanden brengt meer risico's met zich mee dan eerder werd verondersteld. Dit komt doordat meer dan de helft van de tests door farmaceutische bedrijven wordt uitbesteed aan onderaannemers. Dat blijkt uit een rapport van de Nederlandse Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Latijns-Amerikaanse organisatie Salud y Fármacos en het Indiase Centre for Studies in Ethics and Rights.

Het systeem van onderaanneming zet volgens het rapport de kwaliteit van het klinisch onderzoek onder druk. Bovendien is er daarbij ook geen sprake van onafhankelijk toezicht. "Net zoals de computerproducenten, doen ook farmabedrijven vaak beroep op onderaannemers," aldus het rapport. "Dat gebeurt in lageloonlanden met een grote kwetsbare bevolking die arm, onverzekerd en analfabeet is. Daar kunnen ze gemakkelijk en goedkoop proefpersonen werven."

Er wordt aan toegevoegd dat vele tests worden uitgevoerd door onderaannemers die zich profileren op het feit dat ze sneller en goedkoper werken dan de farmaceutische bedrijven. "Hierdoor komt de naleving van ethische normen onder druk te staan en worden verantwoordelijkheden minder transparant," wordt er opgemerkt. "Experts en betrokkenen uiten grote zorgen over de kwaliteit en ethiek van de testen die door deze onderaannemers worden uitgevoerd, omdat kosten en tijdsoverwegingen de boventoon voeren."

09:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica, research, somo |  Facebook |

09-12-10

Rusland wil grotere inbreng eigen farmaceutische industrie

De Russische eerste minister Vladimir Poetin heeft een investering van 122,9 miljard roebel beloofd om de nationale medische en farmaceutische industrie te moderniseren. De ondersteuning van de overheid moet volgens Poetin leiden tot doorbraken op het gebied van kwaliteit en innovatie. De Russische premier wil dat 90 procent van de essentiële geneesmiddelen en 50 procent van de medische uitrusting tegen het einde van het decennium op de binnenlandse markt geproduceerd zouden worden. Ook wil Poetin dat omvang van de export van de Russische farmaceutische industrie in de toekomst acht keer hoger zal liggen.

"De essentiële geneesmiddelen die premier Poetin in gedachten heeft, vertegenwoordigen volgens Nikolai Bespalov, hoofd analytisch onderzoek en advies bij Pharmexpert, 47 procent van de totale farmaceutische markt," merkt de Russische krant The Moscow Times op. "Dat past binnen het kader van het ontwikkelingsplan dat vorig jaar voor de farmaceutische industrie werd uitgewerkt. Daarin werd bepaald dat lokale producenten tegen het einde van het decennium 50 procent van de totale omzet op de markt voor geneesmiddelen moeten vertegenwoordigen. Op dit ogenblik blijft hun aandeel beperkt tot 20 procent. Viktor Khristenko, Russische minister van industrie en handel, benadrukte dat de overheidssubsidies cruciaal zijn voor het behalen van die doelstellingen.

Er moet volgens hem immers rekening gehouden worden met een belangrijke groei binnen de sector. "Ook volgens de meest conservatieve ramingen zal de farmasector het volgende decennium zes keer groter worden," aldus Khristenko. "Daardoor is de Russische farmaceutische sector verplicht om twaalf keer groter te worden." Volgens Bespalov zijn de plannen van de Russische premier ambitieus, maar tegelijkertijd perfect haalbaar. Poetin stelde nog dat Rusland door zijn grote afhankelijkheid van het buitenland veel te gevoelig is voor plotselinge prijsverhogingen of tekorten. Een eigen industrie moet volgens de Russische eerste minister ook ten goede komen aan de werkgelegenheid.

17:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica, rusland |  Facebook |

22-11-10

Farmaceutica weinig innovatief met online strategieën

Een groot gedeelte van de internetgebruikers is geïnteresseerd in online gezondheidsinformatie, maar slechts weinig farmaceutische bedrijven slagen erin om op hun websites een optimale communicatie uit te bouwen met de consument. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Accenture. Er wordt aan toegevoegd dat de farmaceutische bedrijven op dat gebied ook steeds meer terrein moeten prijs geven aan sociale media en andere online gemeenschappen. De onderzoekers merken op dat farmaceutische bedrijven met een investering in online innovaties, zoals sociale netwerking en mobiele media, dan ook een veel grotere impact zullen hebben op de keuzes die hun patiënten maken.

Accenture voert aan dat 68 procent van de internetgebruikers online gezonheidsinformatie zoekt, maar slechts 11 procent bezoekt geregeld een website van een farmaceutisch bedrijf. Daarbij wordt opgemerkt dat 69 procent van de respondenten van mening is dat de websites van farmaceutische ondernemingen onvoldoende inspanningen doen om de geschikte content over medische onderwerpen en geneesmiddelen aan te bieden. In plaats van een boeiende ervaring aan te bieden, met een daadwerkelijke dialoog op een niveau dat de consument daadwerkelijk kan begrijpen, zijn de meeste websites volgens de respondenten steriel en vlak.

"Websites van farmaceutische ondernemingen zoals Pfizer en Wyeth zijn niet meer dan een koude voorstelling van het bedrijf en zijn producten," merken de onderzoekers op. "Buiten de traditionele bedrijfscontent wordt er geen enkele poging ondernomen om de consument te boeien. Bovendien blijft de online aanwezigheid van deze bedrijven meestal beperkt tot een website. Het gebruik van sociale netwerken en zelfs basiskanalen zoals blogs, is bijzonder zeldzaam. Die koude benadering en gebrek aan communicatie doet de consument op zoek gaan naar andere online informatiekanalen, zoals communities en sociale media, hoewel die mogelijk niet altijd de meest betrouwbare informatiebronnen zijn."

13:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica, internet |  Facebook |

15-10-10

Johnson & Johnson laureaat maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het farmaconcern Johnson & Johnson, het moederbedrijf van Janssen Pharmaceutica, zet volgens de Amerikaanse consumenten de beste prestaties neer op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is de conclusie van een rapport van het Reputation Institute en het Boston College Center for Corporate Citizenship. Het farmaconcern haalde een score van 82,6 procent. Dat is een stijging met 6,1 procent tegenover vorig jaar, ondanks het feit dat dochterbedrijf McNeil een groot aantal producten moest terugroepen. Op de tweede plaats staat Walt Disney Company met 81,3 procent, gevolgd door Kraft Foods met 80,5 procent.

"Het Amerikaanse publiek geeft aan dat het bedrijfsleven, vooral in de sector van consumptieproducten en voeding, een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid aan de dag legt dan één jaar geleden," merkt het magazine Greenbiz.com op. "In de jongste rangschikking halen vijfentwintig bedrijven een score boven 75 procent. Vorig jaar slaagden slechts negen bedrijven erin boven die grens te blijven." Naast de top drie scoorden ook Microsoft, PepsiCo en Apple meer dan 80 procent. Vorig jaar stond Johnson & Johnson nog op de vijfde plaats. Er wordt aan toegevoegd dat bedrijven een score van 72,52 procent moesten halen om in de top vijftig te geraken. Vorig jaar was een score van 69 procent voldoende.

De onderzoekers merken op dat de hoogste rangschikking vooral is weggelegd voor bedrijven uit de voedingsindustrie, drankensector en consumptiegoederen. "De hoge scores van die sectoren kunnen mogelijk worden verklaard door hun bekendheid bij het grote publiek en de communicatie van de betrokken bedrijven over hun sociale en milieugebonden initiatieven," wordt er opgemerkt. De top tien wordt rond gemaakt door Hershey Company (chocolade), SC Johnson (reinigingsmiddelen), Kellogg (voeding) en Google (internet). Bij de top vijfentwintig staan verder ook nog bekende namen zoals Caterpillar (elfde), Intel (twaalfde), Campell Soup (zestiende), Marriott Hotels (zeventiende), AB Inbev (achttiende), Adobe (twintigste) en Eastman Kodak (vierentwintigste).

19:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica, johnson johnson |  Facebook |

02-10-10

Amerikaanse farmasector investeert 1 miljard dollar in online reclame

De Amerikaanse farmaceutische sector zal dit jaar 1 miljard dollar uitgeven aan online reclame. Dat is een stijging met 10,6 procent tegenover vorig jaar. Dat bedrag zal de volgende vier jaar verder blijven stijgen. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau eMarketer. Er wordt echter aan toegevoegd dat de groei beperkt zal blijven tot de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor de sector duidelijke richtlijnen voor online reclame-praktijken zal bekend maken, vooral op het gebied van sociale media. De farmasector vertegenwoordigt op dit ogenblik slechts 4 procent van de totale Amerikaanse online reclame.

"De farma-marketeers wachten af," merkt onderzoeksleider Victoria Petrock tegenover het magazine Advertising Age. "De sector probeert weliswaar een aantal strategieën uit, maar weet dat de autoriteiten voorlopig geen strikt afgebakende beleidslijn heeft. Maar zelfs wanneer die richtlijnen er komen, zal er nog altijd een hele tijd uitgeprobeerd moeten worden welke mogelijkheden er binnen die grenzen zijn. De sector beseft dat een online aanwezigheid absoluut noodzakelijk is, maar heeft tot nu toe nog geen doorgedreven inspanningen gedaan om uit te zoeken hoe die markt kan benaderd worden." Tegen het einde van volgend jaar of begin volgend jaar zouden de Amerikaanse autoriteiten met een aantal richtlijnen komen, maar ook dan zullen er wellicht nog vele vragen open blijven.

"Elke enquête toont aan dat consumenten steeds meer online gaan om informatie rond gezondheidszorg te zoeken," aldus een woordvoerder van een farmaceutisch bedrijf tegenover Advertising Age. "Het is echter heel moeilijk om die consumenten te bereiken zonder degelijke richtlijnen, want dan riskeert men een sanctie van de farma-autoriteiten." Uit een onderzoek van het bureau Harris Interactive blijkt dat informatie over gezondheidszorg door 88 procent van de consumenten online wordt gezocht. Ondanks de regulerings-problemen verwacht het reclamebureau Saatchi & Saatchi Wellness dat de sector de vooruitzichten van 1,5 miljard dollar sneller zal halen dan over een periode van vier jaar.

14:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica, internet, reclame |  Facebook |