11-05-10

Sociale media ongeschikt voor reclame farmasector

Indien de farmaceutische bedrijven er niet in slagen om de risico's van geneesmiddelen correct te verduidelijken in honderdveertig karakters, zou hen moeten verboden worden om de microbloggingsite Twitter te gebruiken om te adverteren. Dat zegt de Amerikaanse consumentengroep Center for Digital Democracy. De consumentengroep heeft aan de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) gevraagd om het strikte beleid op geneesmiddelenreclame te handhaven, zelfs indien daardoor het gebruik van sociale media belemmerd zou worden. Het huidige beleid van de geneesmiddelenautoriteit over de publicatie van risico-informatie mag volgens de consumentengroep niet uitgehold worden door recente technologische ontwikkelingen die online productpromotie vergemakkelijken. De Food and Drug Administration heeft onlangs een openbaar onderzoek gevoerd naar het gebruik van sociale media door farmabedrijven.

"Indien diensten zoals Twitter, die een limiet zet op gepubliceerde berichten, ertoe leiden dat bedrijven niet in staat zijn om de fundamentele beschermende maatregelen voor de consument te nemen, zijn deze services ongeschikt voor de marketing van geneesmiddelen," aldus het Center for Digital Democracy. De consumentenorganisatie zegt dat de farmaceutische industrie ook verboden zou moeten worden om te adverteren op een reeks digitale platformen - zoals email en sociale netwerken - van derde partijen. Het enige legitieme gebruik van dergelijke instrumenten om rechtstreeks met de consument te communiceren, is volgens het Center for Digital Democracy de eigen website van de producent. Bovendien moet volgens de organisatie ook daar de eis voor een faire en evenwichtige informatie worden gerespecteerd.

"De Food and Drug Administration zal wellicht geen verbod uitspreken op directe reclame, maar er zou wel kunnen bepaald worden dat het ontoelaatbaar is dat een geneesmiddelenmerk wordt gekoppeld aan een bepaalde aandoening wanneer er onvoldoende ruimte is om de mogelijke neveneffecten te beschrijven," merkt Rebecca Tushnet, specialist misleidende reclame aan de Georgetown University, op tegenover het magazine Marketing Daily. "Maar zelfs indien de ruimte te beperkt is, zouden de bedrijven alsnog herinnerings-advertenties kunnen plaatsen, waarbij enkel de naam van het product wordt vernoemd, zonder vermelding van de aandoening die ermee behandeld kan worden. De farmasector heeft dat probleem ook al met andere media op een dergelijke manier opgelost. Die aanpak zou in theorie ook met sociale media kunnen werken."

19:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, farmasector, sociale media |  Facebook |

09-11-06

Farmasector niet gelukkig met democraten

De verkiezingsoverwinning van de Amerikaanse democraten wordt door een gedeelte van de geneesmiddelenindustrie alvast niet onverdeeld op gejuich onthaald. De partij heeft immers aangekondigd aan te zullen sturen om de prijzen van de geneesmiddelen te doen dalen. Algemeen wordt echter verwacht dat president George W. Bush zijn veto zal uitspreken tegen een dergelijk voorstel.

Tijdens de Reuters Health Summit in New York benadrukte Jean-Pierre Garnier, topman van het farmaconcern GlaxoSmithKline, dat een dergelijke maatregel niet goed zou zijn voor de sector. De democraten willen de organisatie Medicare de toelating geven om met de farmasector te onderhandelen over een prijsverlaging voor 43 miljoen oude en gehandicapte patiënten.

Vele analisten verwachten dat president George W. Bush van zijn vetorecht gebruik zal maken om de plannen van de democraten te dwarsbomen. De democratische afgevaardigde Nancy Pelosi uit Californië wil het voorstel begin volgend jaar al indienen. Wellicht zullen de farmabedrijven druk gaan lobbyen om het voorstel aan te vechten. "Het democratisch voorstel is een prijscontrole en dat is geen goed idee," aldus David Brennan, topman van AstraZeneca.

De farmasector stelt dat de democraten er beter zouden aan doen om andere maatregelen door te voeren, zoals hulp aan ziekenhuizen en producenten van generische geneesmiddelen. De Amerikaanse democraten streven traditioneel naar het opzetten van sociale programma's. Alan Miller, hoofd van de ziekenhuisgroep Universal Health Services, merkte op dat de grotere uitgaven van de democraten ten goede zouden kunnen komen aan de farmasector.