24-12-17

Fastfood-sector is speerpunt van mobiele betalingen

In fastfood-restaurants wordt steeds meer mobiel betaald. In de Verenigde Staten kon dit jaar een toename van het volume mobiele betalingen met 75 procent worden opgetekend. Dat blijkt uit een rapport van het bedrijf First Data, aanbieder van betaaltechnologie. Benadrukt wordt dat de trend wellicht ook volgend jaar nog een versnelling zal kennen. Er wordt aan toegevoegd dat inmiddels alle grote ketens de mogelijkheid tot mobiele betalingen aanbieden. Er kan volgens First Data dan ook worden verwacht dat over enkele jaren al 10 procent van alle betalingen in de fastfood-sector mobiel zal gebeuren.

“Verwacht mag worden dat de trend zich ook tot andere segmenten van de restaurant-sector zal uitstrekken,” benadrukt Glenn Fodor, hoofd strategische inzichten bij First Data. “In alle sectoren van de fastfood-maaltijden kan een groeiende bijval voor mobiele betalingen worden opgetekend. Consumenten voelen zich steeds meer comfortabel met het gebruik van hun smartphone voor aankopen.” Opgemerkt wordt dat mobiele betalingen onder meer in Chinese stedelijke agglomeraties al een grote populariteit heeft verworven. In de Verenigde Staten, waar het gebruik van betaalkaarten algemeen is ingeburgerd, loopt de adoptie van de technologie op een langzamer tempo.

Uit het rapport van First Data blijkt onder meer dat bij Starbucks 30 procent van de transacties met mobiele apparaten worden uitgevoerd. Bij de bestellingen heeft de mobiele sector inmiddels een aandeel van 9 procent opgebouwd. Vooral de pizza-verkoop werpt zich volgens de onderzoekers echter op als een speerpunt van mobiele activiteit. Onder meer bij Papa John’s en Domino’s kan worden vastgesteld dat al meer dan 60 procent van de bestellingen van digitale platformen afkomstig zijn. Daarbij lieten mobiele apparaten bij Papa John’s al een aandeel van 70 procent optekenen. Volgend jaar mag volgens Fodor een verdere doorbraak worden verwacht in de gemakswinkels, de familierestaurants en de traditionele retailers.

Lees Verder

09:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fastfood |  Facebook |

07-08-17

Aziatische consument legt link tussen fastfood en obesitas

In de regio Asia-Pacific zullen fastfood-ketens mogelijk hun aanbod moeten aanpassen om een verdedigingswal op te bouwen tegenover een obesitas-epidemie waarvoor ze door het lokale publiek minstens gedeeltelijk verantwoorden worden geacht. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov bij meer dan negenduizend consumenten in de regio Asia-Pacific. Daarbij kwam naar voor dat weliswaar slechts 7 procent van de ondervraagden fastfood afwijst, maar toch gaf 81 procent te kennen dat het product bijdraagt tot obesitas. Tevens bleek dat 64 procent van de ondervraagden te kennen gaf dat fastfoodketens een verantwoordelijk dragen voor de gezondhdheid van de consument. Volgens 95 procent zouden de ketens een actie moeten ondernemen om het probleem aan te pakken.

Daarbij werd opgemerkt de consumenten vooral aansturen op de uitbreiding van het aanbod alternatieve gerechten met gezondere bestanddelen. Daarnaast wordt ook aangestuurd op een beperking van het vetgehalte in de producten die door de fastfood-ketens worden verkocht. Tevens wordt een grotere transparantie gevraagd over de ingrediënten die in fastfood worden verwerkt. Al deze opties werden door ongeveer 50 procent van de ondervraagden geciteerd. Daarnaast stelde 39 procent voor dat de fastfood-bedrijven verplicht zouden worden een financiële bijdrage te leveren aan het gezondheidssysteem, terwijl 38 procent een publiek-private samenwerking vroeg om gezond eetgedrag te promoten.

Ook vroeg 30 procent dat zou worden overgegaan tot een vrijwillige bijdrage aan het gezondheidssyteem. De onderzoekers merken wel op dat de consumenten niet snel geneigd zijn om zelf een financiële bijdrage te leveren. Slechts 13 procent kon zich immers akkoord verklaren met een zwaardere fiscale last op fastfood. Het populairste fastfood-gerecht in de regio bestaat uit gefrituurde kip (34 procent), gevolgd door pizza’s (28 procent) en hamburgers (20 procent). De voorkeuren bleven over de hele regio ongeveer identiek, behalve in Australië, Hongkong en de Filipijnen, waar pizza de voorkeur kreeg op gefrituurde kip.

Lees Verder

17:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fastfood |  Facebook |

09-09-14

Online video belangrijk promotieplatform voor fastfood

Online video is voor fastfood-restaurants een belangrijk platform voor promotie geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Videology, ontwikkelaar van een platform voor videoreclame. De onderzoekers merken op dat televisie in het verleden voor de fastfood-sector altijd het belangrijkste medium is geweest om zich bij het publiek te promoten, maar die impact verschuift steeds meer naar het online videokanaal. Bovendien blijken de online videocampagnes de fastfood-consument ook aan te moedigen grotere budgetten te besteden. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers tevens aan welke waarde online videoreclame aan de adverteerder kan bieden.

“Televisie is voor de fastfood-sector altijd een favoriet promotiekanaal geweest, maar marketeers beseffen steeds meer dat online video dezelfde voordelen kan bieden, maar bovendien met interessante consumenten-inzichten nog een belangrijke meerwaarde creëert,” geeft Scott Ferber, chief executive van Videology, aan. “De conclusies van de studie kunnen echter in praktijk ook worden toegepast voor de totale retailsector. Door de ontwikkeling van intelligente en gerichte strategieën, gekoppeld aan efficiënte meettoepassingen, kunnen adverteerders eindelijk een correct inzicht verwerven in de resultaten van hun campagnes.”

Uit het onderzoek bleek onder meer dat online videocampagnes bij sommige filialen het aantal bezoekers met 11 procent deed toenemen. Ook zou de online videocampagne de uitgaven van de consument met 5 procent hebben doen toenemen, maar bij een aantal speciale aanbiedingen liep dat cijfer zelfs op tot 9 procent. Tevens wordt opgemerkt dat een aantal fastfood-vestigingen door het gebruik van online videoreclame de trafiek in hun restaurants tijdens de lunchpauze met 8,5 procent zag toenemen. “De resultaten van de studie tonen aan dat het verband tussen online blootstelling en offline omzet voor retailmerken een cruciaal gegeven is geworden,” zegt Scott Ferber nog.

Lees Verder

16:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fastfood, online video |  Facebook |

03-08-13

Service voor fastfood-restaurants even belangrijk als smaak

Service is voor de klanten van fastfood even belangrijk als smaak. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Empathica. De onderzoekers stelden vast dat een grotere tevredenheid bij de klanten de bereidheid om terug te keren naar het restaurant van 20 procent naar 81 procent doet toenemen. Er wordt aan toegevoegd dat niet alleen de terugkeerbereidheid belangrijk is, want klanten met een hoge tevredenheid bleken ook vier keer meer bereid te zijn om het restaurant aan anderen aan te bevelen. De onderzoekers voegen er aan toe dat de restaurants op het gebied van service duidelijk nog een groeimarge hebben.

Lees Verder

15:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fastfood, service |  Facebook |

08-05-13

Voedingskwaliteit fastfood blijft voor verbetering vatbaar

De voedingskwaliteit van de fastfood-sector is nog altijd voor verbetering vatbaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse Robert Wood Johnson Foundation bij acht grote fastfood-ketens. Uit het onderzoek blijkt dat de voedingskwaliteit van het menu van de Amerikaanse fastfood-ketens de voorbije jaar slechts een beperkte verbetering heeft gekend en er nog meer inspanningen moeten worden gedaan om aan de consument een gezond product aan te bieden. De grootste vooruitgang werd opgetekend door Kentucky Fright Chicken.

Onderzoeksleider Mary Hearst, professor volksgezondheid aan de St. Catherine University, merkt op dat het gemiddelde menu een score van 60 procent haalt op de Amerikaanse index voor voedselkwaliteit. "Onder meer door de aanwezigheid van vetten en zuren en het beperkte aanbod van groenten en fruit, kon worden verwacht dat de fastfood-sector onder die gemiddelde score zou blijven," merkt Hearst op. "In de tweede helft van de jaren negentig haalde de fastfood-sector een score van 45 procent. Op het einde van het voorbije decennium was dat opgelopen tot 48 procent."

"Die cijfers geven aan dat slechts een relatief beperkte vooruitgang is geboekt," merkt de onderzoekster aan. "De scores op het gebied van onder meer groenten, fruit, granen en oliën bleven ongewijzigd. Daarentegen werden betere scores opgemerkt voor vlees, vetzuren, calorieën en suikers. Op het gebied van zuivelproducten en zout werden echter slechtere resultaten opgetekend. Rekening houdend met de belangrijke rol van fastfood in het gemiddelde Amerikaanse dieet, is het duidelijk dat er nog een belangrijke ruimte voor verbetering is."

Lees Verder

16:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, restaurant, fastfood, gezondheid |  Facebook |

15-01-13

Russische regering wil reclame of fastfood aanpakken

De Russische regering heeft plannen om strengere regels in te voeren op reclame voor fastfood. De maatregel vormt een onderdeel van een nationaal gezondheidsprogramma dat de strijd tegen obesitas moet helpen ondersteunen. Verwacht wordt dat het Russische ministerie van gezondheid de voedselproducenten ook zal verplichten om duidelijke informatie over voedingswaarde op de verpakking, met inbegrip van gegevens over vetten, calorieën, zouten en koolhydraten, te vermelden.

De maatregelen zullen onder meer gelden voor chips, fastfood en frisdranken. De Association of Communication Agencies of Russia (AKAR) heeft echter al aangekondigd elk verbod of beperking te zullen aanvechten. Vladimir Yevstafiev, expert bij de reclamefederatie, stelt daarbij dat niet alleen de reclamebureaus door de maatregel zullen worden getroffen. Hij benadrukte dat de strengere maatregelen ook de inkomsten van televisiezenders, gedrukte media, radio en buitenreclame zullen aantasten.

Vladimir Yevstafiev wees er ook op dat fastfoodketens en producenten van frisdranken ook vaak optreden als sponsors van evenementen in sport en entertainment. “Een beperking op de reclamemogelijkheden kunnen dan ook tot grote verliezen leiden,” merkte hij op. “Vooraleer restricties in te voeren, zou het ministerie van gezondheid moeten overwegen of de verliezen kunnen worden opgevangen.” Een aantal belangengroepen eist echter al onmiddellijk een verbod op reclame die op een jonger publiek is gericht.

Lees Verder

18:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, reclame, fastfood |  Facebook |

10-09-12

Chinees ontbijt potentiële groeisector voor fastfood

Buitenlandse fastfood-ketens zullen in China dit jaar meer dan vijftigduizend vestigingen tellen. Dit jaar zijn er vijftienhonderd vestigingen bijgekomen. Op zes jaar tijd gaat het om een stijging met ongeveer vijftienduizend adressen. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Mintel. Er wordt aan toegevoegd dat Chinese consumenten aangeven om in de toekomst meer te besteden aan fastfood. Er zijn volgens Mintel dan ook duidelijk nog heel wat mogelijkheden voor de fastfood-sector op de Chinese markt. Er wordt echter opgemerkt dat vooral het ontbijt nog grote groeimogelijkheden laat optekenen. Daarbij wordt opgemerkt dat 75 procent van de Chinese consumenten toegeeft fastfood te gebruiken tijdens de lunch, maar slechts 21 procent kiest die locaties voor zijn ontbijt. Er wordt echter ook opgemerkt dat 86 procent van de consumenten een Chinees fastfood-restaurant bezoekt, terwijl slechts 68 procent ook voor een buitenlands merk kiest.

Lees Verder

12:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, fastfood |  Facebook |