09-09-14

Online video belangrijk promotieplatform voor fastfood

Online video is voor fastfood-restaurants een belangrijk platform voor promotie geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Videology, ontwikkelaar van een platform voor videoreclame. De onderzoekers merken op dat televisie in het verleden voor de fastfood-sector altijd het belangrijkste medium is geweest om zich bij het publiek te promoten, maar die impact verschuift steeds meer naar het online videokanaal. Bovendien blijken de online videocampagnes de fastfood-consument ook aan te moedigen grotere budgetten te besteden. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers tevens aan welke waarde online videoreclame aan de adverteerder kan bieden.

“Televisie is voor de fastfood-sector altijd een favoriet promotiekanaal geweest, maar marketeers beseffen steeds meer dat online video dezelfde voordelen kan bieden, maar bovendien met interessante consumenten-inzichten nog een belangrijke meerwaarde creëert,” geeft Scott Ferber, chief executive van Videology, aan. “De conclusies van de studie kunnen echter in praktijk ook worden toegepast voor de totale retailsector. Door de ontwikkeling van intelligente en gerichte strategieën, gekoppeld aan efficiënte meettoepassingen, kunnen adverteerders eindelijk een correct inzicht verwerven in de resultaten van hun campagnes.”

Uit het onderzoek bleek onder meer dat online videocampagnes bij sommige filialen het aantal bezoekers met 11 procent deed toenemen. Ook zou de online videocampagne de uitgaven van de consument met 5 procent hebben doen toenemen, maar bij een aantal speciale aanbiedingen liep dat cijfer zelfs op tot 9 procent. Tevens wordt opgemerkt dat een aantal fastfood-vestigingen door het gebruik van online videoreclame de trafiek in hun restaurants tijdens de lunchpauze met 8,5 procent zag toenemen. “De resultaten van de studie tonen aan dat het verband tussen online blootstelling en offline omzet voor retailmerken een cruciaal gegeven is geworden,” zegt Scott Ferber nog.

Lees Verder

16:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fastfood, online video |  Facebook |

03-08-13

Service voor fastfood-restaurants even belangrijk als smaak

Service is voor de klanten van fastfood even belangrijk als smaak. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Empathica. De onderzoekers stelden vast dat een grotere tevredenheid bij de klanten de bereidheid om terug te keren naar het restaurant van 20 procent naar 81 procent doet toenemen. Er wordt aan toegevoegd dat niet alleen de terugkeerbereidheid belangrijk is, want klanten met een hoge tevredenheid bleken ook vier keer meer bereid te zijn om het restaurant aan anderen aan te bevelen. De onderzoekers voegen er aan toe dat de restaurants op het gebied van service duidelijk nog een groeimarge hebben.

Lees Verder

15:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fastfood, service |  Facebook |

08-05-13

Voedingskwaliteit fastfood blijft voor verbetering vatbaar

De voedingskwaliteit van de fastfood-sector is nog altijd voor verbetering vatbaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse Robert Wood Johnson Foundation bij acht grote fastfood-ketens. Uit het onderzoek blijkt dat de voedingskwaliteit van het menu van de Amerikaanse fastfood-ketens de voorbije jaar slechts een beperkte verbetering heeft gekend en er nog meer inspanningen moeten worden gedaan om aan de consument een gezond product aan te bieden. De grootste vooruitgang werd opgetekend door Kentucky Fright Chicken.

Onderzoeksleider Mary Hearst, professor volksgezondheid aan de St. Catherine University, merkt op dat het gemiddelde menu een score van 60 procent haalt op de Amerikaanse index voor voedselkwaliteit. "Onder meer door de aanwezigheid van vetten en zuren en het beperkte aanbod van groenten en fruit, kon worden verwacht dat de fastfood-sector onder die gemiddelde score zou blijven," merkt Hearst op. "In de tweede helft van de jaren negentig haalde de fastfood-sector een score van 45 procent. Op het einde van het voorbije decennium was dat opgelopen tot 48 procent."

"Die cijfers geven aan dat slechts een relatief beperkte vooruitgang is geboekt," merkt de onderzoekster aan. "De scores op het gebied van onder meer groenten, fruit, granen en oliën bleven ongewijzigd. Daarentegen werden betere scores opgemerkt voor vlees, vetzuren, calorieën en suikers. Op het gebied van zuivelproducten en zout werden echter slechtere resultaten opgetekend. Rekening houdend met de belangrijke rol van fastfood in het gemiddelde Amerikaanse dieet, is het duidelijk dat er nog een belangrijke ruimte voor verbetering is."

Lees Verder

16:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, restaurant, fastfood, gezondheid |  Facebook |

15-01-13

Russische regering wil reclame of fastfood aanpakken

De Russische regering heeft plannen om strengere regels in te voeren op reclame voor fastfood. De maatregel vormt een onderdeel van een nationaal gezondheidsprogramma dat de strijd tegen obesitas moet helpen ondersteunen. Verwacht wordt dat het Russische ministerie van gezondheid de voedselproducenten ook zal verplichten om duidelijke informatie over voedingswaarde op de verpakking, met inbegrip van gegevens over vetten, calorieën, zouten en koolhydraten, te vermelden.

De maatregelen zullen onder meer gelden voor chips, fastfood en frisdranken. De Association of Communication Agencies of Russia (AKAR) heeft echter al aangekondigd elk verbod of beperking te zullen aanvechten. Vladimir Yevstafiev, expert bij de reclamefederatie, stelt daarbij dat niet alleen de reclamebureaus door de maatregel zullen worden getroffen. Hij benadrukte dat de strengere maatregelen ook de inkomsten van televisiezenders, gedrukte media, radio en buitenreclame zullen aantasten.

Vladimir Yevstafiev wees er ook op dat fastfoodketens en producenten van frisdranken ook vaak optreden als sponsors van evenementen in sport en entertainment. “Een beperking op de reclamemogelijkheden kunnen dan ook tot grote verliezen leiden,” merkte hij op. “Vooraleer restricties in te voeren, zou het ministerie van gezondheid moeten overwegen of de verliezen kunnen worden opgevangen.” Een aantal belangengroepen eist echter al onmiddellijk een verbod op reclame die op een jonger publiek is gericht.

Lees Verder

18:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, reclame, fastfood |  Facebook |

10-09-12

Chinees ontbijt potentiële groeisector voor fastfood

Buitenlandse fastfood-ketens zullen in China dit jaar meer dan vijftigduizend vestigingen tellen. Dit jaar zijn er vijftienhonderd vestigingen bijgekomen. Op zes jaar tijd gaat het om een stijging met ongeveer vijftienduizend adressen. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Mintel. Er wordt aan toegevoegd dat Chinese consumenten aangeven om in de toekomst meer te besteden aan fastfood. Er zijn volgens Mintel dan ook duidelijk nog heel wat mogelijkheden voor de fastfood-sector op de Chinese markt. Er wordt echter opgemerkt dat vooral het ontbijt nog grote groeimogelijkheden laat optekenen. Daarbij wordt opgemerkt dat 75 procent van de Chinese consumenten toegeeft fastfood te gebruiken tijdens de lunch, maar slechts 21 procent kiest die locaties voor zijn ontbijt. Er wordt echter ook opgemerkt dat 86 procent van de consumenten een Chinees fastfood-restaurant bezoekt, terwijl slechts 68 procent ook voor een buitenlands merk kiest.

Lees Verder

12:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, fastfood |  Facebook |

11-06-12

Aziaten verliezen enthousiasme voor fastfood

De grote fastfood-ketens worden geconfronteerd met een belangrijke groeivertraging op de Aziatische markt. Onder meer Don Thompson, chief executive van het Amerikaanse concern McDonald's, maakte gewag van een trage groei in China en uitdagende economische omstandigheden in de rest van Azië als de belangrijkste redenen achter de wereldwijde terugval in de winst van de groep. De fastfood-sector kondigde voor de volgende maanden dan ook speciale acties aan in de Aziatische regio.

Lees Verder

17:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: azië, fastfood |  Facebook |

22-12-11

Landen met meer fastfood hebben ook groter obesitas-probleem

Landen met een hogere densiteit van fastfood-restaurants worden met een groter obesitas-probleem geconfronteerd dan regio's met een mindere dekking. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. De onderzoekers merken op dat het resultaat ook blijft gelden wanneer rekening gehouden wordt met andere factoren, zoals inkomen, inkomens-ongelijkheid, stadswijk of het gebruik van motorvoertuigen en internet.

 

In de Verenigde Staten worden gemiddeld 7,52 fastfood-restaurants per 100.000 inwoners geteld. De Amerikaanse obesitas-niveaus liggen op 31,2 procent voor mannen en 33,2 procent voor vrouwen. In Canada kunnen vergelijkbare cijfers worden opgetekend. In Japan worden daarentegen slechts 0,13 fastfood-restaurants geteld per 100.000 inwoners. De obesitas-niveaus liggen er op 23,2 procent voor mannen en 22,9 procent voor vrouwen. Ook Noorwegen zit ongeveer in diezelfde klasse.

 

Het is volgens de onderzoekers geen toeval dat dat landen met de hoogste obesitas-niveaus en de grootste densiteit aan fastfood-restaurants ook de speerpunt van de vrije markt uitmaken, zoals de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada, in vergelijking met een landen met een meer geregeld beleid, zoals Japan en Noorwegen. "Het debat rond de obesitas-problematiek is teveel gericht op het individu en negeert de grote krachten in de maatschappij die wereldwijd het gedrag bepalen."

19:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fastfood, gezondheid |  Facebook |