30-04-18

Grotere concentratie fastfood-locaties verhoogt risico op hartziektes

Wijken met een grotere concentratie aan fastfood-locaties kunnen het risico op een hartziekte doen oplopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Utrecht, gebaseerd op een analyse van ruim 2,47 miljoen vijfendertigplussers. Wanneer binnen een straal van vijfhonderd meter twee fastfood-restaurants zijn gesitueerd, zou het risico op een cardiovasculaire aandoening met 13 procent oplopen. Wanneer binnen een straal van één kilometer vijf fastfood-adressen kunnen worden gevonden, zou het risico verder tot 17 procent oplopen. De resultaten bieden volgens de onderzoekers belangrijke consequenties voor het beleid.

Lees Verder

20:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fastfood |  Facebook |

24-12-17

Fastfood-sector is speerpunt van mobiele betalingen

In fastfood-restaurants wordt steeds meer mobiel betaald. In de Verenigde Staten kon dit jaar een toename van het volume mobiele betalingen met 75 procent worden opgetekend. Dat blijkt uit een rapport van het bedrijf First Data, aanbieder van betaaltechnologie. Benadrukt wordt dat de trend wellicht ook volgend jaar nog een versnelling zal kennen. Er wordt aan toegevoegd dat inmiddels alle grote ketens de mogelijkheid tot mobiele betalingen aanbieden. Er kan volgens First Data dan ook worden verwacht dat over enkele jaren al 10 procent van alle betalingen in de fastfood-sector mobiel zal gebeuren.

“Verwacht mag worden dat de trend zich ook tot andere segmenten van de restaurant-sector zal uitstrekken,” benadrukt Glenn Fodor, hoofd strategische inzichten bij First Data. “In alle sectoren van de fastfood-maaltijden kan een groeiende bijval voor mobiele betalingen worden opgetekend. Consumenten voelen zich steeds meer comfortabel met het gebruik van hun smartphone voor aankopen.” Opgemerkt wordt dat mobiele betalingen onder meer in Chinese stedelijke agglomeraties al een grote populariteit heeft verworven. In de Verenigde Staten, waar het gebruik van betaalkaarten algemeen is ingeburgerd, loopt de adoptie van de technologie op een langzamer tempo.

Uit het rapport van First Data blijkt onder meer dat bij Starbucks 30 procent van de transacties met mobiele apparaten worden uitgevoerd. Bij de bestellingen heeft de mobiele sector inmiddels een aandeel van 9 procent opgebouwd. Vooral de pizza-verkoop werpt zich volgens de onderzoekers echter op als een speerpunt van mobiele activiteit. Onder meer bij Papa John’s en Domino’s kan worden vastgesteld dat al meer dan 60 procent van de bestellingen van digitale platformen afkomstig zijn. Daarbij lieten mobiele apparaten bij Papa John’s al een aandeel van 70 procent optekenen. Volgend jaar mag volgens Fodor een verdere doorbraak worden verwacht in de gemakswinkels, de familierestaurants en de traditionele retailers.

Lees Verder

09:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fastfood |  Facebook |

07-08-17

Aziatische consument legt link tussen fastfood en obesitas

In de regio Asia-Pacific zullen fastfood-ketens mogelijk hun aanbod moeten aanpassen om een verdedigingswal op te bouwen tegenover een obesitas-epidemie waarvoor ze door het lokale publiek minstens gedeeltelijk verantwoorden worden geacht. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov bij meer dan negenduizend consumenten in de regio Asia-Pacific. Daarbij kwam naar voor dat weliswaar slechts 7 procent van de ondervraagden fastfood afwijst, maar toch gaf 81 procent te kennen dat het product bijdraagt tot obesitas. Tevens bleek dat 64 procent van de ondervraagden te kennen gaf dat fastfoodketens een verantwoordelijk dragen voor de gezondhdheid van de consument. Volgens 95 procent zouden de ketens een actie moeten ondernemen om het probleem aan te pakken.

Daarbij werd opgemerkt de consumenten vooral aansturen op de uitbreiding van het aanbod alternatieve gerechten met gezondere bestanddelen. Daarnaast wordt ook aangestuurd op een beperking van het vetgehalte in de producten die door de fastfood-ketens worden verkocht. Tevens wordt een grotere transparantie gevraagd over de ingrediënten die in fastfood worden verwerkt. Al deze opties werden door ongeveer 50 procent van de ondervraagden geciteerd. Daarnaast stelde 39 procent voor dat de fastfood-bedrijven verplicht zouden worden een financiële bijdrage te leveren aan het gezondheidssysteem, terwijl 38 procent een publiek-private samenwerking vroeg om gezond eetgedrag te promoten.

Ook vroeg 30 procent dat zou worden overgegaan tot een vrijwillige bijdrage aan het gezondheidssyteem. De onderzoekers merken wel op dat de consumenten niet snel geneigd zijn om zelf een financiële bijdrage te leveren. Slechts 13 procent kon zich immers akkoord verklaren met een zwaardere fiscale last op fastfood. Het populairste fastfood-gerecht in de regio bestaat uit gefrituurde kip (34 procent), gevolgd door pizza’s (28 procent) en hamburgers (20 procent). De voorkeuren bleven over de hele regio ongeveer identiek, behalve in Australië, Hongkong en de Filipijnen, waar pizza de voorkeur kreeg op gefrituurde kip.

Lees Verder

17:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fastfood |  Facebook |

09-09-14

Online video belangrijk promotieplatform voor fastfood

Online video is voor fastfood-restaurants een belangrijk platform voor promotie geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Videology, ontwikkelaar van een platform voor videoreclame. De onderzoekers merken op dat televisie in het verleden voor de fastfood-sector altijd het belangrijkste medium is geweest om zich bij het publiek te promoten, maar die impact verschuift steeds meer naar het online videokanaal. Bovendien blijken de online videocampagnes de fastfood-consument ook aan te moedigen grotere budgetten te besteden. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers tevens aan welke waarde online videoreclame aan de adverteerder kan bieden.

“Televisie is voor de fastfood-sector altijd een favoriet promotiekanaal geweest, maar marketeers beseffen steeds meer dat online video dezelfde voordelen kan bieden, maar bovendien met interessante consumenten-inzichten nog een belangrijke meerwaarde creëert,” geeft Scott Ferber, chief executive van Videology, aan. “De conclusies van de studie kunnen echter in praktijk ook worden toegepast voor de totale retailsector. Door de ontwikkeling van intelligente en gerichte strategieën, gekoppeld aan efficiënte meettoepassingen, kunnen adverteerders eindelijk een correct inzicht verwerven in de resultaten van hun campagnes.”

Uit het onderzoek bleek onder meer dat online videocampagnes bij sommige filialen het aantal bezoekers met 11 procent deed toenemen. Ook zou de online videocampagne de uitgaven van de consument met 5 procent hebben doen toenemen, maar bij een aantal speciale aanbiedingen liep dat cijfer zelfs op tot 9 procent. Tevens wordt opgemerkt dat een aantal fastfood-vestigingen door het gebruik van online videoreclame de trafiek in hun restaurants tijdens de lunchpauze met 8,5 procent zag toenemen. “De resultaten van de studie tonen aan dat het verband tussen online blootstelling en offline omzet voor retailmerken een cruciaal gegeven is geworden,” zegt Scott Ferber nog.

Lees Verder

16:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fastfood, online video |  Facebook |

03-08-13

Service voor fastfood-restaurants even belangrijk als smaak

Service is voor de klanten van fastfood even belangrijk als smaak. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Empathica. De onderzoekers stelden vast dat een grotere tevredenheid bij de klanten de bereidheid om terug te keren naar het restaurant van 20 procent naar 81 procent doet toenemen. Er wordt aan toegevoegd dat niet alleen de terugkeerbereidheid belangrijk is, want klanten met een hoge tevredenheid bleken ook vier keer meer bereid te zijn om het restaurant aan anderen aan te bevelen. De onderzoekers voegen er aan toe dat de restaurants op het gebied van service duidelijk nog een groeimarge hebben.

Lees Verder

15:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fastfood, service |  Facebook |

08-05-13

Voedingskwaliteit fastfood blijft voor verbetering vatbaar

De voedingskwaliteit van de fastfood-sector is nog altijd voor verbetering vatbaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse Robert Wood Johnson Foundation bij acht grote fastfood-ketens. Uit het onderzoek blijkt dat de voedingskwaliteit van het menu van de Amerikaanse fastfood-ketens de voorbije jaar slechts een beperkte verbetering heeft gekend en er nog meer inspanningen moeten worden gedaan om aan de consument een gezond product aan te bieden. De grootste vooruitgang werd opgetekend door Kentucky Fright Chicken.

Onderzoeksleider Mary Hearst, professor volksgezondheid aan de St. Catherine University, merkt op dat het gemiddelde menu een score van 60 procent haalt op de Amerikaanse index voor voedselkwaliteit. "Onder meer door de aanwezigheid van vetten en zuren en het beperkte aanbod van groenten en fruit, kon worden verwacht dat de fastfood-sector onder die gemiddelde score zou blijven," merkt Hearst op. "In de tweede helft van de jaren negentig haalde de fastfood-sector een score van 45 procent. Op het einde van het voorbije decennium was dat opgelopen tot 48 procent."

"Die cijfers geven aan dat slechts een relatief beperkte vooruitgang is geboekt," merkt de onderzoekster aan. "De scores op het gebied van onder meer groenten, fruit, granen en oliën bleven ongewijzigd. Daarentegen werden betere scores opgemerkt voor vlees, vetzuren, calorieën en suikers. Op het gebied van zuivelproducten en zout werden echter slechtere resultaten opgetekend. Rekening houdend met de belangrijke rol van fastfood in het gemiddelde Amerikaanse dieet, is het duidelijk dat er nog een belangrijke ruimte voor verbetering is."

Lees Verder

16:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, restaurant, fastfood, gezondheid |  Facebook |

15-01-13

Russische regering wil reclame of fastfood aanpakken

De Russische regering heeft plannen om strengere regels in te voeren op reclame voor fastfood. De maatregel vormt een onderdeel van een nationaal gezondheidsprogramma dat de strijd tegen obesitas moet helpen ondersteunen. Verwacht wordt dat het Russische ministerie van gezondheid de voedselproducenten ook zal verplichten om duidelijke informatie over voedingswaarde op de verpakking, met inbegrip van gegevens over vetten, calorieën, zouten en koolhydraten, te vermelden.

De maatregelen zullen onder meer gelden voor chips, fastfood en frisdranken. De Association of Communication Agencies of Russia (AKAR) heeft echter al aangekondigd elk verbod of beperking te zullen aanvechten. Vladimir Yevstafiev, expert bij de reclamefederatie, stelt daarbij dat niet alleen de reclamebureaus door de maatregel zullen worden getroffen. Hij benadrukte dat de strengere maatregelen ook de inkomsten van televisiezenders, gedrukte media, radio en buitenreclame zullen aantasten.

Vladimir Yevstafiev wees er ook op dat fastfoodketens en producenten van frisdranken ook vaak optreden als sponsors van evenementen in sport en entertainment. “Een beperking op de reclamemogelijkheden kunnen dan ook tot grote verliezen leiden,” merkte hij op. “Vooraleer restricties in te voeren, zou het ministerie van gezondheid moeten overwegen of de verliezen kunnen worden opgevangen.” Een aantal belangengroepen eist echter al onmiddellijk een verbod op reclame die op een jonger publiek is gericht.

Lees Verder

18:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, reclame, fastfood |  Facebook |

10-09-12

Chinees ontbijt potentiële groeisector voor fastfood

Buitenlandse fastfood-ketens zullen in China dit jaar meer dan vijftigduizend vestigingen tellen. Dit jaar zijn er vijftienhonderd vestigingen bijgekomen. Op zes jaar tijd gaat het om een stijging met ongeveer vijftienduizend adressen. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Mintel. Er wordt aan toegevoegd dat Chinese consumenten aangeven om in de toekomst meer te besteden aan fastfood. Er zijn volgens Mintel dan ook duidelijk nog heel wat mogelijkheden voor de fastfood-sector op de Chinese markt. Er wordt echter opgemerkt dat vooral het ontbijt nog grote groeimogelijkheden laat optekenen. Daarbij wordt opgemerkt dat 75 procent van de Chinese consumenten toegeeft fastfood te gebruiken tijdens de lunch, maar slechts 21 procent kiest die locaties voor zijn ontbijt. Er wordt echter ook opgemerkt dat 86 procent van de consumenten een Chinees fastfood-restaurant bezoekt, terwijl slechts 68 procent ook voor een buitenlands merk kiest.

Lees Verder

12:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, fastfood |  Facebook |

11-06-12

Aziaten verliezen enthousiasme voor fastfood

De grote fastfood-ketens worden geconfronteerd met een belangrijke groeivertraging op de Aziatische markt. Onder meer Don Thompson, chief executive van het Amerikaanse concern McDonald's, maakte gewag van een trage groei in China en uitdagende economische omstandigheden in de rest van Azië als de belangrijkste redenen achter de wereldwijde terugval in de winst van de groep. De fastfood-sector kondigde voor de volgende maanden dan ook speciale acties aan in de Aziatische regio.

Lees Verder

17:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: azië, fastfood |  Facebook |

22-12-11

Landen met meer fastfood hebben ook groter obesitas-probleem

Landen met een hogere densiteit van fastfood-restaurants worden met een groter obesitas-probleem geconfronteerd dan regio's met een mindere dekking. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. De onderzoekers merken op dat het resultaat ook blijft gelden wanneer rekening gehouden wordt met andere factoren, zoals inkomen, inkomens-ongelijkheid, stadswijk of het gebruik van motorvoertuigen en internet.

 

In de Verenigde Staten worden gemiddeld 7,52 fastfood-restaurants per 100.000 inwoners geteld. De Amerikaanse obesitas-niveaus liggen op 31,2 procent voor mannen en 33,2 procent voor vrouwen. In Canada kunnen vergelijkbare cijfers worden opgetekend. In Japan worden daarentegen slechts 0,13 fastfood-restaurants geteld per 100.000 inwoners. De obesitas-niveaus liggen er op 23,2 procent voor mannen en 22,9 procent voor vrouwen. Ook Noorwegen zit ongeveer in diezelfde klasse.

 

Het is volgens de onderzoekers geen toeval dat dat landen met de hoogste obesitas-niveaus en de grootste densiteit aan fastfood-restaurants ook de speerpunt van de vrije markt uitmaken, zoals de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada, in vergelijking met een landen met een meer geregeld beleid, zoals Japan en Noorwegen. "Het debat rond de obesitas-problematiek is teveel gericht op het individu en negeert de grote krachten in de maatschappij die wereldwijd het gedrag bepalen."

19:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fastfood, gezondheid |  Facebook |

14-11-11

Fastfood-restaurants bereiken piek bij gemiddeld inkomen

Fastfood-restaurants worden populairder naarmate het gezinsinkomen van een laag tot een middelmatig niveau stijgt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California bij het klantenbestand van Amerikaanse fastfood-restaurants. Er wordt opgemerkt dat het bezoek aan fastfood-restaurants een piek realiseert bij een jaarinkomen van 60.000 dollar. Daarna neemt het bezoek echter opnieuw terug af. Bij de zogenaamde fullservice-restaurants blijft het bezoek daarentegen toenemen naargelang ook het inkomen blijft stijgen.

De onderzoekers merken op dat de resultaten van de studie aanwijzen dat de link tussen obesitas bij de armere bevolkingsklasse en fastfood moet gerelativeerd worden. "De aanwezigheid van dat verband kan niet worden ontkend, maar dat kan niet volledig worden geweten aan de restaurantkeuze," merkt onderzoeksleider Paul Leigh, professor openbare gezondheid aan de University of California, op. "Fastfood vormt de populairste restaurant-sector bij de middenklasse, die veel minder gevoelig is voor obesitas."

Leigh voegt er aan toe dat de fastfood-restaurants de middenklasse vooral aantrekt door locaties langs verkeersaders in gebieden met een gemiddeld inkomen en een productaanbod dat een groot gedeelte van de bevolking aanspreekt. "Lage prijzen, gebruiksgemak en gratis speelgoed spreken ook de middenklasse, vooral wanneer het om budgetbewuste consumenten gaat, bijzonder veel aan," stipt de onderzoeker aan. Uit het onderzoek blijkt dat ook rokers een voorkeur hebben voor fastfood-restaurants.

Fullservice-restaurants spreken daarentegen consumenten aan met een hoger inkomen. Mannen en mensen met een drukke werkagenda hebben de neiging om in het algemeen meer op restaurant te gaan.

17:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fastfood, restaurant |  Facebook |

17-08-10

Meer dan één op drie forenzen neemt fastfood-ontbijt

Forenzen grijpen onderweg naar het werk vaak naar een fastfood-ontbijt zijn daarbij vooral geïnteresseerd in gratis wifi-aanbod en kortingsbonnen. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Scarborough Research. Daarbij wordt opgemerkt dat gratis wifi-toegang de forens de mogelijkheid biedt om zo vroeg mogelijk contact op te nemen met het kantoor, terwijl kortingsbonnen hem kunnen aanzetten om meer te consumeren dan alleen maar de geplande kop koffie. Daarbij wordt opgemerkt dat deze groep consumenten vooral geïnteresseerd is in sportactualiteit, nieuws en weersinformatie, maar ook muziek, games en coupons blijken te downloaden.

"Forenzen hebben onderweg naar het werk bijzonder weinig tijd," merkt Alisa Joseph, vice-president marketing-services bij Scarborough Research, op. "In veel gevallen springen ze snel bij een fastfood-restaurant binnen voor een ontbijt. Indien een consument thuis geen ontbijt neemt vooraleer naar het werk te vertrekken, wil hij vooral snel en goedkoop onderweg iets te eten vinden. Een grote groep toont zich daarbij een echt gewoontedier dat elke ochtend hetzelfde patroon volgt. De voedingssector kan deze consumenten door een aantal eenvoudige incentives aan zich binden. Daarbij zijn voor gratis wifi-toegang en kortingsbonnen belangrijke troeven die kunnen worden uitgespeeld om de klant aan te trekken."

De onderzoekers voegen er aan toe dat deze forenzen tijdens hun korte ontbijtstop vaak fantasy-sports spelen, actief zijn met sociale netwerken en instant messaging of berichten plaatsen op hun blogs. Verder blijkt dat 37 procent van de forenzen 's ochtends geïnteresseerd zijn in fastfood. McDonald's trekt 46 procent van deze bevolkingscategorie aan, gevolgd door Dunkin' Donuts en Starbucks (19 procent) en Burger King (12 procent). Uit het onderzoek blijkt ook nog dat deze forenzen vaak hoger opgeleid zijn en een jaarinkomen van meer dan 100.000 dollar hebben. De onderzoekers voegen er aan toe dat 37 procent van de Amerikaanse bevolking 's ochtends een fastfood-ontbijt neemt.

10:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fastfood, ontbijt, voeding, wifi, internet |  Facebook |

09-05-10

Amerikaanse voeding investeert vooral in buitenland

Amerikaanse voedingbedrijven en restaurantketens besteden steeds grotere delen van hun budgetten in buitenlandse projecten. Dat is de conclusie van een rapport van Fitch Ratings. Daarbij wordt opgemerkt dat het totale investeringen in de sectoren van voeding, restaurants en tabak het voorbije jaar 20,2 miljard dollar bedroegen. Dat is een daling met 5,6 procent tegenover het jaar voordien. Die daling is volgens Fitch Ratings in belangrijke mate te wijten aan het feit dat restaurants hun inspanningen om nieuwe vestigingen te openen tijdens de economische crisis gevoelig hebben teruggeschroefd. Voor dit jaar wordt opnieuw een groei met 3,7 procent tot 20,9 miljard in het vooruitzicht gesteld. Volgend jaar zou een verdere stijging met 2,7 procent kunnen worden genoteerd. Fitch Ratings voegt er aan toe dat dit jaar echter geen nieuwe winkelopeningen in de Verenigde Staten moet worden verwacht.

Net zoals de sector van voeding en drank zien ook fastfood-ketens volgens het rapport substantiële groeimogelijkheden in het buitenland. Daarbij wordt voorop gesteld dat de kapitaalinvesteringen van restaurants procentsgewijs daardoor ook hoger liggen dan bij producenten van consumptiegoederen. Onder meer wordt gewezen op de groep Yum Brands, die dit jaar gevoelig wil investeren in zijn internationale uitbreiding. Daarbij wordt onder meer gemikt op een verdere groei in China. Yum Brands had eind vorig jaar in China bijna 3.500 vestigingen van zijn restaurantketen Kentucky Fright Chicken. Die realiseerden een winstgroei van 25 procent, ondanks een lichte omzetdaling bij de bestaande winkels. Het jaar voordien werd een winstgroei met 28 procent opgetekend. Volgens een aantal waarnemers heeft Kentucky Fright Chicken zijn menu drastisch aangepast aan de smaak van de Chinese consument.

Fitch Ratings merkt op dat producenten van consumptiegoederen hun investeringsniveau behouden op de traditionele 3 procent tot 4 procent van de omzet. Een aantal bedrijven uit de sector heeft echter aangegeven zijn productiecapaciteit te moeten uitbreiden of nieuwe fabrieken te zullen moeten opzetten. Daarbij wordt onder meer verwezen naar General Mills, dat zijn productiecapaciteit in een aantal categorieën - zoals yoghurt en ontbijtgranen - gevoelig wil uitbreiden. Ook ConAgra Foods zou volgens Fitch Ratings een nieuwe fabriek voor aardappelverwerking bouwen. Verder wordt opgemerkt dat de kapitaalinvesteringen van de Amerikaanse retailsector het voorbij jaar met 12,4 procent daalden, nadat het jaar voordien al een terugval met 18,1 procent werd opgetekend. Voor dit jaar wordt een bescheiden groei met 2,6 procent voorspeld.

13:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: restaurant, fastfood |  Facebook |

29-03-10

Gezonde menukeuzes bijzonder belangrijk voor fastfood-sector

Het uitpakken met gezondere opties levert fastfood restaurants resultaten op. Dat blijkt uit een onderzoek over consumententrouw van het bureau Brand Keys. Robert Passikoff, topman van Brand Keys, stelt daarbij dat het naar voor schuiven van gezondere opties inmiddels het tweede belangrijkste element is geworden bij de keuze van de consument voor een bepaalde fastfood-keten. In de eerste plaats staat nog altijd de merkwaarde en variëteit, maar de consument vindt volgens Passikoff het gezondheidselement inmiddels belangrijker dan het serviceniveau en de entertainment-waarde en het decorum. Bij de pizzaketens en de traditionele restaurants komt het gezondheidsaspect volgens de onderzoekers echter pas op de vierde plaats. Subway wordt door de Amerikaanse consument naar voor geschoven als de keten met de meest gezonde menukeuze.

"Fastfood-ketens die in hun reclame uitsluitend mikken op het prijsniveau, vinden bij de consument minder gehoor dan in het verleden," merkt Brand Keys op. "Het is gemakkelijk om te stellen dat de consument bij een economische crisis vooral naar de prijs kijkt, maar een recessie betekent niet dat het publiek zijn verwachtingen naar beneden bijstelt. De consument wil nog altijd extra voordelen, wat betekent dat hij waarde wil voor zijn geld." In de fastfood-sector wordt Subway door de Amerikaanse consument bestempeld als de keten met de meest gezonde menukeuze, gevolgd door McDonald's, Kentucky Fright Chicken, Domino's, Burger King en Quiznos. In de algemene waardering blijft McDonald's echter op de eerste plaats gerangschikt, gevolgd door Subway, Burger King, Quiznos en Yum Brands.

In de nieuwe gezondheidswet van de Amerikaanse president Barack Obama is voorzien dat de restaurantketens vanaf volgend jaar zullen moeten aangeven hoeveel calorieën een maaltijd omvat. De maatregel geldt voor alle grote Amerikaanse restaurantketens met meer dan twintig vestigingen. "Gehoopt wordt dat de consument zich meer bewust zal worden van zijn eetgedrag wanneer hij geconfronteerd wordt met het aantal calorieën dat hij daarbij opneemt," aldus de Amerikaanse diëtiste Nicole Fasules. Een groot aantal grote Amerikaanse ketens zet nu al informatie over de voedingswaarde van hun maaltijden op het internet, maar zal dat nu ook in de vestigingen zelf duidelijk moeten aangeven. Een aantal waarnemers zegt dat het publiek wel eens versteld zou kunnen zijn over het verschil in de verschillende fastfood-menu's. Anderen stellen echter dat die kennis niet zal leiden tot gezondere voedingskeuzes.

12:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, horeca, fastfood |  Facebook |

22-02-10

Consument heeft relatief vertrouwen in reclame softdrinks

De consument heeft een opvallend vertrouwen in de reclamecampagnes van de softdrink-sector. Dat is de conclusie van een recent Amerikaans onderzoek van het bureau Harris. Uit het onderzoek blijkt dat 34 procent van de respondenten van mening is dat de reclamecampagnes van de softdrink-sector het meest geloofwaardig waren in vergelijking met de campagnes uit de fastfood, farmaceutica, autosector en financiële diensten. De sector van de fastfood volgt op een grote afstand met 31 procent, gevolgd door de farmaceutica (18 procent), autosector (14 procent) en financiële diensten (13 procent). De Amerikaanse consument is er het over de algemene lijn over eens dat de financiële sector de meest onbetrouwbare reclamesector is, maar ook de farmaceutische reclame kan op weinig bijval rekenen.

In de leeftijdscategorie tussen achttien en vierendertig jaar noemt 39 procent de reclames van softdrinks het meest geloofwaardig en in de categorie tussen vijfendertig en vierenveertig jaar tot 40 procent. De fastfoodsector presteert het beste bij de leeftijdscategorie tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar (27 procent). De financiële dienstverlening haalt in alle leeftijdscategorieën de slechtste scores. Gemiddeld noemt 38 procent van de ondervraagden de financiële dienstverlening de minst betrouwbare reclamesector. Met een onbetrouwbaarheidsscore van 37 procent wordt er nog het best gepresteerd in de leeftijdscategorie tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar. Maar ook de farmaceutica haalt schamele cijfers. Volgens 29 procent van de ondervraagden is immers de farmaceutica de minst betrouwbare reclamecategorie.

De autosector wordt door 19 procent van de ondervraagden als de meest onbetrouwbare marketeer bestempeld, gevolgd door de fastfoodsector (10 procent). Slechts 4 procent van de ondervraagden geeft aan dat de softdrinks-producenten de meest onbetrouwbare reclamemakers zijn. "De financiële sector heeft veel van vertrouwen ingeboet," merken de onderzoekers op. "Het is geen typisch fenomeen voor de reclame-politiek van de financiële dienstverleners, maar gaat veel verder. Nog slechts drie op tien Amerikanen gaat er vanuit dat de banksector doet wat goed is. Drie jaar geleden ging nog bijna zeven op tien Amerikanen er vanuit dat de banken deden wat goed is." Er wordt aan toegevoegd dat aan de Amerikaanse Oostkust de reclame van de farmasector nog minder vertrouwd wordt dan die van de financiële dienstverlening.

14:40 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, fastfood, bank, farmaceutica, softdrink |  Facebook |

12-12-09

Fastfoodketen Wendy's neemt afscheid van Japanse markt

De Amerikaanse fastfoodketen Wendy's heeft het contract met zijn Japanse franchise-nemer Zensho verbroken. Daardoor verdwijnt de Amerikaanse keten van de Japanse markt, die wordt gedomineerd door concurrent McDonald's. Wendy's heeft in Japan ruim zeventig vestigingen. Die zullen tegen het einde van het jaar de deuren sluiten. Het gaat om 20 procent van de buitenlandse vestigingen van Wendy's, de derde grootste hamburger-keten van de Verenigde Staten. Wendy's zegt echter te hopen snel terug zijn opwachting kunnen maken op de Japanse markt, waar de keten bijna dertig jaar actief is geweest. Analisten stellen dat de sluiting van de Japanse divisie financieel weinig impact zal hebben op de Amerikaanse keten, die daar volgens hen echter wel een zwaar imagoverlies zou kunnen leiden. Franchise-nemer Zensho zegt zich in de toekomst op andere restaurant-activiteiten te zullen toespitsen, zoals dat in zijn strategie is voorzien.

Wendy's realiseerde het voorbije boekjaar in Japan een omzet van 6,2 miljard yen. Dat komt overeen met een bedrag van 70 miljoen dollar. De groep opende in 1980 een eerste vestiging. Wendy's werkte sindsdien samen met uitbater Daiei, tot Zensho de samenwerking zeven jaar geleden overnam. Wendy's blijft naar eigen zeggen echter mikken op een grote internationale expantie. Samen met zustermerk Arby's heeft de keten wereldwijd ongeveer 10.000 restaurants. De meeste daarvan bevinden zich echter in de Verenigde Staten en Canada. De twee merken willen echter samen een netwerk van ongeveer 8.000 internationale restaurants uitbouwen. Wendy's wou zijn netwerk in Japan verder uitbouwen, maar kon daarover geen akkoord bereiken met Zensho, waarop de Amerikaanse groep besliste het contract niet te verlengen. Er wordt naar een nieuwe partner gezocht, die inspanningen zou willen leveren om te investeren en te groeien.

Eerder dit jaar kondigde Wendy's aan zijn internationaal netwerk onder meer in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Singapore te willen uitbouwen. De Japanse hamburgermarkt wordt sinds lang echter gedomineerd door McDonald's, dat een marktaandeel van ongeveer 65 procent zou hebben. McDonald's opende zijn eerste Japanse vestiging in 1971 in het Ginza-district in Tokyo. Op dit ogenblik heeft McDonald's 3.720 Japanse vestigingen. Burger King, de tweede grootste hamburgerketen van de wereld, heeft in Japan zestien vestigingen. Ook Burger King trok zich acht jaar geleden een tijdje terug uit de Japanse markt, na een prijzenoorlog met McDonald's. Twee jaar geleden deed de keten echter opnieuw zijn intrede op de Japanse markt. Buiten de Amerikaanse ketens zijn er in Japan ook een aantal lokale spelers actief. De meest bekende daarvan is Mos Burger, gespecialiseerd in rijstburgers met gefrituurde garnalen. Mos Burger heeft 1.334 restaurants in Japan.

21:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: horeca, fastfood, japan, wendy s |  Facebook |

09-10-09

Fastfood-sector toont zich crisisbestendig

De omzet van de Amerikaanse fastfood-sector is het voorbije jaar met 4,1 procent gestegen tot 64 miljard dollar. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Technomic Information Services. Volgens de onderzoekers stond McDonald's, dat vorig jaar een groei kende van 4,5 procent, centraal in het succes. Vooral de prijsconcurrentie met Burger King rond de dubbele cheeseburgers zou heel wat consumenten hebben aangetrokken. Die zochten in de economische redenen naar besparingen, maar volgens de onderzoekers zou ook de focus op kwaliteit, waarbij onder meer gebruik gemaakt wordt met verse ingrediënten en kwaliteitsvlees, een belangrijke bijdrage hebben geleverd. De onderzoekers stellen dan ook dat fastfood blijkbaar immuun is tegen een recessie.

Technomic Information Services hebben volgens de onderzoekers blijkbaar een eigen stimulus-pakket samengesteld om de impact van de economische crisis op te vangen. Daarbij wordt gesteld dat een fastfoodketen zoals McDonald's een combinatie aanbiedt van betaalbare voedingsproducten en kwaliteitsvoeding, waardoor een brede waaier van consumenten wordt bereikt. Volgens driekwart van de consumenten was de kwaliteit de belangrijkste of de tweede meest belangrijke norm. Voor 36 procent van de consumenten was de verhouding tussen prijs en kwaliteit de belangrijkste of tweede meest belangrijke pijler voor een aankoopbeslissing. Ook versnaperingen (42 procent) en broodproducten (16 procent) blijken vaak van doorslaggevende aard te zijn.

Uit het onderzoek bleek verder dat 49 procent van de consumenten minstens één keer in de twee tot drie weken naar een fastfood-restaurant gaan, terwijl 26 procent minstens één keer per maand een fastfood-restaurant binnen stapt. De onderzoekers stellen dat ook in de toekomst de verhouding tussen prijs en kwaliteitcruciaal zal blijven voor de consument. Er wordt aan toegevoegd dat er ook thuis meer hamburgers worden gegeten. De onderzoekers stellen dat 28 procent van de consumenten thuis minstens één keer per week een hamburger klaar maakt. De belangrijkste reden daarvoor is de betere kwaliteit. Het jaar voordien maakte 25 procent van de Amerikaanse consumenten thuis minstens één keer per week een hamburger klaar.

17:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fastfood, voeding |  Facebook |

23-09-09

Duurzaam beleid kan fastfoodketens meer klanten opleveren

Milieuvriendelijkheid is voor de meeste klanten van fastfood-ketens geen doorslaggevend motief, maar het kan toch het bezoek stimuleren. Door het besef dat het fastfood-restaurant een duurzaam beleid voert, voelt de consument zich immers goed over zijn keuze. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van MARC Research. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 46 procent van de consumenten aangeeft duurzame initiatieven te waarderen, maar geeft toe dat dit geen invloed heeft op hun gedragspatroon. Maar 21 procent zegt dat ze een bepaald fastfood-restaurant meer zouden bezoeken indien de vestiging mikt op duurzame praktijken. De onderzoekers voegen er wel aan toe dat de fastfood-ketens meer ruchtbaarheid moeten geven aan hun duurzame projecten, want de meeste klanten hebben daar nauwelijks weet van.

21:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: horeca, milieu, fastfood, duurzaamheid |  Facebook |

21-09-09

McDonald's niet lang meer grootste fastfoodketen ter wereld

McDonald's blijft niet lang meer de grootste fastfoodketen van de wereld. Op dit ogenblik telt concurrent Subway wereldwijd meer dan 31.800 verkooppunten en zal dat de volgende maanden nog verder uitbreiden en daarmee de 32.158 restaurants van McDonald's voorbijsteken. Op het vlak van wereldwijde omzet blijft McDonald's echter mijlenver marktleider. Volgens Don Fertman, directeur ontwikkeling bij Subway, past het aanbod van de keten perfect bij de wensen van het publieke in brede regio's van de wereld. Subway heeft de voorbije periode een agressieve uitbreidingspolitiek gevoerd, terwijl McDonald's daarentegen zijn expantieplannen heeft teruggeschroefd en zich in eerste instantie wil toeleggen op het verhogen van de winstgevendheid van de bestaande winkels.

22:26 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mcdonald s, subway, fastfood |  Facebook |

13-02-09

Fastfoodrestaurants krijgen meer welstellenden over de vloer

fast_food_burger_friesOok welgestelde consumenten gaan door de financiële crisis sneller naar een fastfood-restaurant, terwijl ketens uit de hogere marktcategorie minder bezoek over de vloer krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Experian Simmons. De onderzoekers stellen dat de overstap naar fastfood-restaurants zelfs hoger is naarmate het inkomen stijgt. Het onderzoek toont volgens Experian Simmons duidelijk aan dat alle inkomenscategorieën naar goedkopere alternatieven zoeken. Dat betekent vaak dat de koopkrachtiger consument naar een goedkoper restaurant stapt, maar ook dat de minder koopkrachtige het restaurantbezoek uit zijn agenda schrapt.

Voor de uitbraak van de financiële crisis bleek 50,1 procent van de gezinnen met een inkomen van meer dan 100.000 dollar één keer in de maand een hamburgerrestaurant bezocht te hebben. Iets meer dan een kwart had ook een restaurant van een tweede keten bezocht. Na het uitbreken van de crisis bleek 57,3 procent uit deze inkomenscategorie een bezoek gebracht te hebben aan een hamburgerrestaurant. Bijna één op drie had ook een restaurant van een tweede keten bezocht. Bij gezinnen met een inkomen onder de 100.000 dollar steeg het bezoek aan een hamburgerrestaurant van 53,5 procent naar 55,5 procent. Maar een tweede bezoek zakte dan 33,3 procent naar 31,9 procent.

Bij gezinnen met een inkomen van minder dan 40.000 dollar bezocht 47,8 procent voor het uitbreken van de financiële crisis één keer in de maand een hamburgerrestaurant, terwijl 31,2 procent ook nog een tweede fastfoodzaak binnen stapte. Na het uitbreken van de crisis zakte het bezoek naar 46,5 procent, terwijl bij het tweede bezoek een achteruitgang van 31,2 procent naar 30,1 procent werd opgetekend. Opvallend is echter dat kippenrestaurants er niet in slagen om meer koopkrachtiger klanten aan te trekken. Voor het uitbreken van de financiële crisis bezocht 17,8 procent van de gezinnen met een inkomen van meer dan 100.000 dollar een kippenrestaurant. Door de financiële crisis daalde dat tot 15,7 procent. In de lagere inkomensklasse bleef dat ongeveer constant op 20 procent.

Ook in de gezinsrestaurants - die een veel bredere waaier van prijsniveaus kennen - zijn er volgens de onderzoekers aanwijzingen dat de consument bij een restaurantbezoek naar goedkopere alternatieven zoekt. Bij gezinnen met een inkomen van meer dan 100.000 dollar bracht 22,4 procent na het uitbreken van de economische crisis een bezoek aan een gezinsrestaurant uit de hogere prijsklasse. Dat is een daling met 3 procent tegenover de periode voor de crisis. In de lagere inkomenscategorie werd er een daling met 4 procent tot 13,4 procent opgetekend. In de laagste prijsklasse steeg het aantal bezoekers met ongeveer 2 procent.

13:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fastfood, hamburger, voeding |  Facebook |

25-11-08

Michael Phelps zwemt op fastfood

MichaelPhelpsDe Olympische zwemkampioen Michael Phelps heeft een sponsoringcontract getekend met de Amerikaanse fastfoodketen Subway. De Amerikaanse zwemkampioen, die op de Olympische Spelen van Peking de voorbije zomer acht gouden medailles won, zal volgens Subway bij een brede waaier van campagnes betrokken worden. Eerder tekende Phelps ook al reclamecontracten met Kellogg, Visa, Speedo en Rosetta Stone. De keuze voor Subway is echter opvallend, omdat Phelps lang op weg leek naar een samenwerking met concurrent McDonald's.

"Het is echter niet de eerste wending die Michael Phelps maakt," aldus het magazine Advertising Age. "De zwemmer werd ook lange tijd gelinkt aan voedingsproducent General Mills, maar stapte uiteindelijk over naar concurrent Kelloog." Tony Pace, chief marketeer bij Subway, stelt door de samenwerking met Phelps te willen aantonen dat het merk een rol kan spelen om de consument te helpen om gezondere, slimmere keuzes te maken rond voeding en te presteren op een topniveau, in welk aspect van het leven dan ook."

Michael Phelps beweert al jarenlang een voorkeur te hebben voor de Subway-restaurants. De nieuwe campagne zal dan Phelps dan ook naar voor schuiven als uithangbord voor gezonde schotels, maar ook voor echte verwenmaaltijden. Subway heeft het voorbije decennium vooral samengewerkt met baseball-speler Jared Fogle. Eerder werd ook al gewerkt met beroemdheden zoals boksster Laila Ali, basketter Tony Parker, de baseballers Michael Strahan en Reggie Bush. Subway is de grootste sandwich-franchiseketen van de wereld.

12:00 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fastfood, sponsoring, michael phelps, subway |  Facebook |

17-09-07

Los Angeles lust geen fastfood meer

Het stadsbestuur van Los Angeles koestert plannen om in bepaalde wijken een moratorium af te kondigen voor nieuwe fastfood-vestigingen. In die wijken is fastfood volgens gemeenteraadslid Jan Perry blijkbaar de enige keuze. Het is volgens haar van groot belang voor de bevolking dat er gezondere alternatieven worden aangeboden. Volgens gezondheidsexperts zou een dergelijke maatregel een belangrijke hulp kunnen zijn in de strijd tegen obesitas, die vooral de armere wijken van de Amerikaanse steden treft.

Het gemeenteraadslid heeft een voorstel ingediend om in bepaalde stadswijken om gedurende twee jaar een moratorium op nieuwe fastfood-vestigingen in te voeren. In New York voerde Joel Rivera, voorzitter van het gezondheidscomité van de stad, al actie tegen de ongebreidelde groei van fastfood-ketens, maar hij diende geen wetsvoorstel in om de problematiek aan te pakken. “Een dergelijke beperking zou een praktische aanpak van het probleem kunnen vormen,” aldus Mark Vallianatos, directeur van het Center for Food and Justice aan het Occidental College in Los Angeles, tegenover The Christian Science Monitor.

Anderen stellen echter dat een dergelijke maatregel misschien wel goedbedoeld is om het sociaal gedrag te controleren, maar gedoemd is om te mislukken, net zoals de prohibition in de jaren twintig van de vorige eeuw. “Men kan de aanbodzijde van een gedragsprobleem niet aanpakken en resultaten verwachten,” voert Dennis Lombardi, onderdirecteur van het restaurantconsulent Foodservice Strategies. Jan Perry wijst er nochtans op dat uit statistieken gebleken is dat in de betrokken wijken meer obesitas-gevallen zijn dan elders in de stad. In het gebied wonen ongeveer 700.000 mensen. Van alle restaurants, behoren er 46 procent tot de fastfood-sector. Op andere plekken in Los Angeles is dat amper 12 procent.

15:34 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: los angeles, fastfood |  Facebook |

19-07-07

Internet omzeilt wetgeving kinderreclame

Fastfood-ketens gebruiken het internet om de wetgeving op kinderreclame te omzeilen en ongezonde snacks te promoten. Dat zegt het magazine New Media Age. Het beschuldigt ketens zoals McDonalds, Hubba Hubba, Kinder en Haribo ervan om een aantal lacunes in de Britse reclamewetgeving te misbruiken door kinderen online te benadren met games, videos en strips. McDonald’s ziet echter geen problemen met online games.

“Misschien zijn de fastfoodketens volgens de letter van de wet niet in overtreding, maar ze handelen tegen de geest van de regelgeving,” voert Nic Howell, assistent-directeur van New Media Age, aan tegenover BBC News. “Blijkbaar wil een aantal ketens tot het laatste nippertje vechten om reclame voor kinderen te blijven voeren.” Er gaan nu stemmen op om de lacunes in de wetgeving op te vangen en ook online reclame voor fastfood in Groot-Brittannië te verbieden.

McDonald’s zegt de Britse wetgeving correct na te leven en kinderen op de website te verwittigen dat ze hun ouders moeten raadplegen vooraleer de kindersectie op de website van de keten binnen te gaan. “Bovendien zijn onze games vooral gericht op spelplezier in plaats van op de menu’s die we te bieden hebben,” aldus een woordvoerder van de keten. Ook Haribo zegt ervoor te zorgen dat zijn marketing op een verantwoordelijke manier gevoerd wordt.

Volgens een onderzoek van Intuitive Media zegt 43 procent van de consumenten meer geneigd te zijn een voedingsproduct te eten wanneer ze het product online hebben gezien. Daarnaast zegt 61 procent voedingssites te bezoeken. Hoewel de fastfood-ketens beweren dat hun websites vooral gericht zijn op content in plaats van op marketing, toont dit onderzoek volgens Intuitive Media aan dat deze grens heel vaag blijkt te zijn.

17:20 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mcdonalds, internet, fastfood, reclame |  Facebook |

08-06-07

Fastfood kan zonder verzadigde vetten

De fastfoodsector kan tegen eind volgend jaar vrij zijn van verzadigde vetten, op voorwaarde dat er voldoende aanvoer is van olie. Dat heeft John Chidsey, topman van de Amerikaanse keten Burger King, gezegd. Volgens hem heeft Burger King geschikte oliën gevonden, maar kan er nog geen datum geplakt worden op een overschakeling naar onverzadigde vetten omdat er niet voldoende bevoorrading is.

Burger King test in de Verenigde Staten naar eigen zeggen in honderden restaurants diverse nieuwe oliën. “Aan de hand van de beschikbaarheid, smaak en een aantal operationele aspecten zal daaruit een keuze gemaakt worden,” aldus het persbureau Reuters. Een aantal Amerikaanse regio’s heeft trouwens het gebruik van verzadigde vetten verboden. Bij de herintrede op de Japanse markt wordt vanaf de start met gezonde oliën gewerkt.

Andere ketens, zoals Wendy’s International, Kentucky Fright Chicken, Tace Bell, Starbucks en McDonald’s zijn inmiddels al overgeschakeld op het gebruik van gezondere oliën en bereiden een overstap voor. Burger King werd vorige maand door een Amerikaanse consumentengroep nog aangeklaagd voor het gebruik van verzadigde vetten. “Aangezien Burger King al had beslist om over te stappen, was dit een nodeloze stap,” zegt Chidsey.

Burger King heeft zopas weer een nieuwe vestiging in Japan geopend. Zes jaar geleden trok de fastfoodketen zich uit die Japanse markt terug, als gevolg van een prijzenoorlog met concurrent McDonald’s. Op termijn wil Burger King ongeveer vijftig Japanse vestigingen openen. Chidsey zegt in de toekomst zijn activiteiten ook te willen uitbreiden naar China en India.

14:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: burger king, fastfood |  Facebook |

27-12-06

Verbod kinderreclame kost fastfood vijftien procent

Een verbod op kinderreclame kost de hamburger-ketens minstens tien tot vijftien procent aan inkomsten. Dat zegt Giorgio Minardi, topman van Burger King voor Noord-West Europa. Voor Burger King, de tweede grootste fastfood-keten van de wereld, zou dat in Groot-Brittannie een verlies van 140 miljoen euro per jaar betekenen.

"Burger King heeft gezworen de strijd aan te gaan met de verregaande inmenging van de overheid en de dalende fastfood-markt," schrijft de Britse krant The Telegraph. "Minardi stelt dat reclame centraal staat in de strategie van Burger King om kinderen en hun families naar de restaurants te lokken en zegt dat de strengere regelgeving dan ook een grote impact zal hebben op de prestaties van de keten."

Burger King heeft in Groot-Brittannie zopas zijn laatste reclamespot voor kinderen uitgezonden. "Daarin werden pinguin-speelgoedjes uit de succesfilm 'Happy Feet' gepromoot," aldus The Telegraph. Burger King was in Groot-Brittannie de eerste om af te stappen van kinderreclames, nog voordat het verbod van de overheid van kracht werd.

Maar Burger King is in plaats daarvan begonnen met de promotie van calorierijke Double Whopper, hoewel juist dit soort producten veel kritiek krijgt omdat ze tot overgewicht zouden leiden en allesbehalve goed zijn voor de gezondheid. "Maar de consument begint de bemoeizucht van de overheid stilaan beu te worden," aldus Burger King. "Het is voor Burger King belangrijk om op een luchtige manier naar buiten te treden en duidelijk te maken dat er niets mis is met een voorliefde voor een stevige hamburger."

Burger King investeert in Groot-Brittannie ongeveer 14 miljoen euro aan reclame, waarvan één derde gericht is op kinderen. "Het wegvallen van die kinderreclame zal ons ongeveer tien tot vijftien procent van onze omzet kosten," aldus Minardi. Dat is volgens The Telegraph meer dan in de sector algemeen wordt verwacht. "Maar een gedeelte van dat verlies zullen we kunnen goedmaken door ons op de gezinnen te richten," stipt Burger King aan.

Minardi benadrukte ook dat Burger King in zijn restaurants speelgoed zal blijven verkopen. "Er is niets mis met onze kindermaaltijden," voert hij aan. "Het speelgoed vormt een onderdeel van die ervaring. We denken er dan ook niet aan om daarmee te stoppen. Wel zullen we ons in de toekomst niet meer rechtstreeks tot kinderen richten."

12:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hamburger king, fastfood, reclame |  Facebook |

05-09-06

Fastfood levensgevaarlijk in het verkeer

Fastfood is even gevaarlijk als overdreven snelheid. Dat zegt de Britse Royal Automobile Club (RAC). Maaltijden bij fastfoodzaken langs drukke autowegen zouden immers tot diverse gevaarlijke situaties kunnen leiden. De meeste autobestuurders kiezen voor dergelijke maaltijden.

Uit een enquête bij weggebruikers bleek dat twee op drie chauffeurs ongezond eet. Twaalf procent zou zich na het nuttigen van een maaltijd zelfs duizelig voelen, vooral wanneer het voedsel te snel wordt verorberd. Dat kan volgens de onderzoekers zorgen voor levensgevaarlijke situaties.

Meer dan veertig procent van de Britse autobestuurders zou kiezen voor voedsel met veel vetten. Drie op vier ondervraagden bleek te kiezen voor gebruiksvriendelijk voedsel in plaats van gezonde voeding. De RAC merkte daarbij op dat voedsel echter de brandstof voor het lichaam is en net zoals een auto goede brandstof nodig heeft.

17:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, voeding, fastfood |  Facebook |