30-03-10

Feargal Sharkey wil Amerikaanse muziekindustrie het nakijken geven

Groot-Brittannië kan het volgende decennium de Verenigde Staten inhalen als grootste muziekproducent van de wereld, maar om die ambities te kunnen realiseren is er steun nodig van de overheid. Dat zegt Feargal Sharkey, chief executive van UK Music, de organisatie die de Britse muzieklabels, artiesten en managers overkoepelt. UK Music vraagt daarbij een centrale aanpak van een creatief kernkabinet, waarbij de verschillende ministeries die samenwerken met de Britse creatieve sectoren, zouden worden samengebracht met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Dat creatieve kernkabinet zou volgens Feargal Sharkey, de gewezen topman van de rockgroep The Undertones, rechtstreeks moeten kunnen rapporteren aan de Britse eerste minister. Sharkey wijst er daarbij op dat de bijdrage van de creatieve industrie tot de economie bijzonder groot is.

"UK Music vraagt in zijn manifesto Liberating Creativity voor een vlottere toegang tot financieringen, de ratificering van de voorziene Europese uitbreiding van het copyright van vijftig tot zeventig jaar en een tolerantere licentie-regeling, zodat pubs en kleine clubs de volgende generatie artiesten een kans kunnen bieden op om te treden," aldus de Britse krant The Guardian. "UK Music argumenteert dat het succes van projecten zoals het O2 en Glastonbury - die ongeveer 35 miljoen pond sterling zouden bijdragen aan de Britse economie - alleen maar kan volgehouden worden indien er ook aan de basis een bloeiende live muziekscene kan worden gegarandeerd. Feargal Sharkey voegt er aan toe dat de muzieksector en andere sectoren van de creatieve industrieën een cruciale rol spelen in het economisch herstel en door de overheid ernstig moeten genomen worden.

"Groot-Britannië staat bijzonder sterk op het gebied van muziek," aldus Feargal Sharkey tegenover The Guardian. "Ik ben ervan overtuigd dat Groot-Brittannië op dat gebied daadwerkelijk kan domineren. Het is perfect mogelijk om de Amerikaanse muziekindustrie het nakijken te geven, maar daarvoor hebben we de hulp van de regering nodig. Vele mensen beschouwen de muziek echter nog altijd niet als een volwassen beroep, maar daar moet dringend verandering in gebracht worden. In de financiële wereld beschouwen wellicht velen muziek als niets meer dan een vrijblijvende bezigheid op een vrijdagavond in een achterzaal van een pub, maar men vergeet dat deze mensen als volwassenen later een minstens even grote impact en bijdrage tot de gemeenschap leveren dan een bankier die zijn opleiding heeft genoten in Cambridge en later in de City of Londen voor een zakenbank gaat werken."