18-06-11

Dalende Europese fertiliteit voorlopig tot stilstand gekomen

In Europa is de daling in de geboortecijfers, een trend die sinds het einde van de tweede wereldoorlog kon worden opgemerkt, stopgezet. Dat is de conclusie van een onderzoek van Rand Europe. Die ommekeer heeft volgens de onderzoekers echter vooral te maken met sociale, culturele en economische factoren en minder met initiatieven naar de individuele burger. De onderzoekers merken op dat de fertiliteit sinds het begin van de eeuw in alle lidstaten van de Europese Unie - op uitzondering van Cyprus, Luxemburg, Malta en Portugal - opnieuw is toegenomen.

Onderzoeksleider Stijn Hoorens merkt wel op dat de fertiliteit in alle lidstaten van de Europese Unie nog altijd beneden het vervangingsinkomen blijft. Er wordt aan toegevoegd dat de fertiliteit in veertien lidstaten onder het niveau van anderhalf kind per vrouw blijven. Onder dat niveau zou de bevolking volgens de onderzoekers in minder dan zeven decennia halveren. Er wordt aan toegevoegd dat er twee verschillende evoluties kunnen worden opgetekend. In het noordwesten van Europa ligt de fertiliteit hoger dan in de centrale, zuiderse en Duitssprekende lidstaten.

Er wordt aan toegevoegd dat op dit ogenblik één op vijf Europese baby's een moeder heeft die uit het buitenland afkomstig is. "Migratie is niet de belangrijkste reden voor de stijging van de Europese fertiliteit," merkt Hoorens op. "Het reproductieve gedrag van migranten speelt slechts een beperkte rol. De migratie leidt echter wel tot een snelle toestroom van vrouwen in de vruchtbare leeftijd, wat een remmend effect heeft op de veroudering van de Europese bevolking."

Ondanks de recente evoluties blijft de Europese bevolking verouderen en het beleid moet daarbij rekening houden met de gevolgen voor onder meer pensioenen en openbare gezond. Er wordt wel opgemerkt dat de economische crisis een einde lijkt gesteld te hebben aan de heropleving van de Europese fertiliteit.

18:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, fertiliteit |  Facebook |