25-06-17

Fietsers laten ook stress achter zich

Een verplaatsing met de fiets kan het stressniveau verminderen en kan de werkprestatie verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Concordia University in Montreal naar de verplaatsingsgewoontes van meer dan honderdtwintig werknemers van een lokale informatica-onderneming. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat forenzen die met de fiets naar het werk waren gekomen tijdens de eerste vijfenveertig minuten op kantoor significant minder tekenen van stress lieten optekenen dan collega’s die van de auto gebruik had gemaakt. Daarentegen was volgens de onderzoekers geen verschil in stemming merkbaar.

“De studie toont aan dat een verplaatsing met de fiets een uitstekende basis voor een goede dag kan vormen,” betoogt onderzoeksleider Stéphane Brutus. “Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat de stemming en stress tijdens de ochtend een vaak heel goed de rest van de dag kunnen voorspellen. Dat vertrekpunt bepaalt vaak op welke manier gebeurtenissen later op de dag worden ervaren en geïnterpreteerd en op welke manier op die impulsen zal worden gereageerd. De studie maakt duidelijk dat fietsers de werkvloer significant minder gestresseerd betreden dan collega’s die de verplaatsingen met de auto hebben gemaakt.”

De onderzoekers wijzen naar een studie van zes jaar geleden, waaruit bleek dat 6 procent van de Canadese werknemers zich met de fiets verplaatsen. “Dat aandeel neemt wel toe, maar toch heeft Canada op dat gebied nog een grote achterstand tegenover de Europese landen,” benadrukt Brutus. “Nochtans is fietsen een relatief goedkope transportmiddel, dat zich bovendien uitstekend tot fysieke activiteit leent.” Uit cijfers van het Institute for Transportation and Development Policy blijkt dat de fiets zou kunnen helpen om de uitstoot van kooldioxide van het stedelijk passagiersvervoer tegen het midden van dit decennium met 11 procent te verminderen.

De fiets zou daarmee wereldwijd de maatschappij ook een besparing van 24 biljoen dollar kunnen opleveren.

Lees Verder

12:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fiets |  Facebook |

27-06-14

Grotere aantallen fietsers zorgen voor een veiliger verkeer

Een grotere massa fietsers heeft een positieve impact op de verkeersveiligheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado, uitgevoerd in de stad Boulder, die één van de hoogste percentage fietsers van de hele Verenigde Staten telt. In Boulder, gelegen in de staat Colorado, maakt 12 procent van de bevolking gebruik van de fiets. Daarmee is Boulder volgens de onderzoekers één van de weinige steden in de Verenigde Staten die de positieve impact van fietsers op de verkeersveiligheid zou kunnen voelen. De resultaten van de studie kunnen volgens de wetenschappers belangrijke implicaties hebben voor het verkeersbeleid van de overheid.

“Uit een studie van de belangrijkste verkeersknooppunten in Boulder bleek dat het risico op aanrijdingen daalt naarmate het aantal fietsers toeneemt,” benadrukt onderzoeker Wesley Marshall, professor engineering aan het College of Engineering and Applied Science van de University of Colorado. “Op knooppunten met minder dan tweehonderd fietsers per dag werd een relatief hoog risico op ongevallen geregistreerd, maar boven die grens blijkt de verkeersveiligheid toe te nemen.” Een reden voor het fenomeen is volgens Marshall moeilijk te identificeren, al merkt hij op dat de aanwezigheid van een groter aantal fietsers de autochauffeur mogelijk tot een grotere alertheid kan aanzetten.

“Wanneer autobestuurders een groter aantal fietsers opmerken, treedt er volgens een aantal studies wellicht een gedragswijziging op,” voert professor Marshall aan. “Op dat ogenblik zou de chauffeur sneller geneigd zijn om onder meer bij het uitvoeren van manoeuvres uit te kijken naar mogelijke conflictsituaties met andere weggebruikers. Andere theorieën geven aan dat fietsers bewust kiezen voor de meest veilige routes en locaties.” Marshall zegt echter te vermoeden dat er nog andere factoren schuilgaan achter het fenomeen. Die elementen moeten volgens de onderzoeker bij een vervolgstudie naar voor kunnen worden gebracht.

De resultaten van de studie hebben volgens Wesley Marshall echter belangrijke impacties voor het beleid. “Steden met een grotere fietspopulatie realiseren een betere verkeersveiligheid,” merkt hij op. “Dat geldt niet alleen voor de fietsers zelf, maar ook voor alle andere weggebruikers. Initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren en veiliger te maken, zouden dan ook ten goede kunnen komen aan de totale verkeersveiligheid.”

Lees Verder

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fiets, verkeer |  Facebook |

16-10-12

Applicatie Georgia Tech brengt stedelijke fietsstromen in kaart

Wetenschappers van de Georgia Tech University hebben een gratis applicatie voor de iPhone ontwikkeld die steden een beter beeld over de fietsstromen op hun grondgebied moet bezorgen. De technologie kan de informatie gebruiken om toekomstgerichte beslissingen rond infrastructuur te maken en fietsvriendelijke routes te creëren op het grondgebied. De applicatie wordt in eerste instantie uitgetest in de Amerikaanse stad Atlanta. Er wordt opgemerkt dat vele steden een goede fietsinfrastructuur willen uitbouwen, maar daarvoor vaak de nodige informatie missen.

De applicatie Cycle Atlanta kan door fietsers worden gebruikt om de gegevens van hun fietstrajecten, met eventueel bijhorende informatie zoals het doel van de rit en randcommentaren, op te slaan. Onder meer kunnen de fietsers een kaart van hun tocht raadplegen, samen met de afgelegde afstand en de gemiddelde snelheid. De route wordt echter ook doorgegeven naar dataservers, waar het stadsbestuur de verzamelde informatie kan opvragen. Daardoor kunnen patronen en problemen van het fietsverkeer worden geïdentificeerd.

“Door de details van de fietstrajecten te bestuderen, kan de overheid onder meer identificeren welke wegen worden vermeden en welke routes bij de fietsers populair zijn,” voert Kari Watkins, professor aan het College of Engineering van de Georgia Tech, aan. De onderzoekers merken dat een gebrek aan veilige infrastructuur - zoals exclusieve fietsroutes en afzonderlijke fietsbanen - één van de redenen is waarom het publiek slechts in beperkte mate gebruikt maakt van de fiets.

Lees Verder

17:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, fiets, stad |  Facebook |

14-08-12

Roekeloze autobestuurder grootste bekommernis van fietsers

Fietsen wordt ook door actieve beoefenaars als een gevaarlijke manier van transport bestempeld. Dat is de conclusie van een enquête van onderzoekers aan het Trinity College Dublin, het University College Cork en de University of Hong Kong bij nagenoeg tweeduizend fietsers in de Ierse hoofdstad Dublin. De onderzoekers merken op dat vooral het onvoorzichtige en roekeloze gedrag van autobestuurders een negatieve impact heeft op het veiligheidsgevoel van de fietser. Onderzoeker Bidisha Ghosh wijst dan ook op de noodzaak aan campagnes die de nadruk zouden leggen op een betere samenwerking tussen autobestuurders en fietsers. De onderzoekers voegen er aan toe dat het gebruik van beschermende maatregelen het gevoel van veiligheid bij de fietser niet verhoogd. Deze maatregelen verhelpen volgens Ghosh immers niets aan de onveilige situatie op zich. De onderzoekers benadrukken echter ook dat 87,5 procent van de fietsers toegeeft zelf ook geregeld de verkeersregels te overtreden.

Lees Verder

09:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport, fiets, gezondheid |  Facebook |

03-02-10

Ook elektrische fiets roept controverses op

De wereldwijde verkoop van elektrische fietsen realiseert inmiddels een omzet van meer dan 10 miljard dollar. Dat is een bijzonder snelle groei, gezien de industrie amper één decennium geleden nog niet bestond. Bovendien is de elektrische fiets voor China, dat inmiddels wereldwijd marktleider is met naar schatting ruim 120 miljoen gebruikers, een belangrijk exportproduct geworden. China vindt daarvoor afzetmarkten in India, Europa en de Verenigde Staten. In India was een elektrische fiets nauwelijks bekend, maar met zijn snelle groei zou de omzet volgend jaar al de verkoop in Europa kunnen ophalen. In New York wordt Chinatown overspoeld met elektrische fietsen. In de Verenigde Staten en Europa wordt echter vooral gemikt op elektrische trapfietsen, terwijl in China vooral elektrische scooters populair zijn.

"In China worden traditionele fietsen en motorfietsen aan een razendsnel tempo vervangen door elektrische fietsen," aldus de Amerikaanse zakenkrant The New York Times. "Bovendien konden daardoor een groot aantal gebruikers ervan weerhouden worden om de overstap te maken naar de auto." Volgens consulent Edward Benjamin is de elektrische aandrijving een godsgeschenk voor de fietsenindustrie. Een elektrisch exemplaar kost niet alleen gevoelig meer dan een traditionele fiets, maar er zijn volgens Benjamin ook meer componenten, zoals de batterijen, die geregeld moeten worden vervangen. In Nederland vertegenwoordigt de elektrische fiets inmiddels al één derde van de totale omzet van de sector. In een aantal andere Europese landen, zoals Duitsland, Frankrijk en Italië, wordt een gelijkaardige groei vooropgesteld, onder meer te wijten aan de verouderende bevolking.

Inmiddels heeft de elektrische fiets ook voor de eerste controverses gezorgd. De grotere modellen worden op sommige plekken immers als een mogelijk veiligheidsrisico bestempeld, waardoor ze volgens critici op de openbare weg van de traditionele fietsen moeten worden gescheiden. Milieubeschermers wijzen op de batterijen, die de berg gevaarlijk afval verhogen. Maar er dreigen ook wrijvingen tussen de bezitters van elektrische fietsen en de eigenaars van traditionele exemplaren, die gefrustreerd raken door de hogere snelheden van de elektrisch aangedreven modellen. Volgens Loren Mooney, hoofdredacteur van Bicycling Magazine, is er ook een cultuurprobleem. "In Europa en de Verenigde Staten wordt de fiets vooral bestempeld als een vorm van lichaamsbeweging in plaats van een transportmiddel," aldus Mooney. "Daar worden bezitters van elektrische fietsen vaak bestempeld als bedriegers."

15:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fiets, transport, elektriciteit |  Facebook |

18-01-10

Amsterdam meest fietsvriendelijke stad ter wereld

Amsterdam is de meest fietsvriendelijke stad van de wereld. Dat blijkt uit een rangschikking van de website AskMen.com. Daarbij wordt opgemerkt dat bijna 40 procent van alle verplaatsingen in de Nederlandse hoofdstad met de fiets gebeuren en er ook openbare fietsen ter beschikking worden gesteld. AskMen.com voegt er aan toe dat er in Amsterdam ook plannen zijn om een grote fietsparking-infrastructuur te bouwen aan het Amsterdamse centraal station. Op de tweede plaats staat de Deense hoofdstad, waar ongeveer 32 procent van alle inwoners geregeld gebruik maken van de fiets. Het fietsbeleid van Kopenhagen laat volgens AskMen.com bovendien ook toe dat fietsen gratis kunnen ontleend worden, waarbij alleen een waarborg wordt gevraagd.

De topdrie van de fietsvriendelijke steden wordt rondgemaakt door de Colombiaanse hoofdstad Bogota. "Het overheidsbeleid ten aanzien van fietspromotie is er weliswaar niet even doorgedreven als in Europa of de Verenigde Staten, maar Bogota heeft een demografisch voordeel dat van de stad een fietsvriendelijk gebied maakt," merkt AskMen.com op. "Slechts 13 procent van de inwoners is immers eigenaar van een auto, waardoor het gebruik van de fiets een noodzakelijkheid wordt. Eén keer in de week worden in Bogota trouwens meer dan 120 kilometer straten afgesloten voor het autoverkeer, om ruimte te bieden aan fietsers, joggers, skaters en andere zachte weggebruikers." Op de vierde plaats staat het Braziliaanse Curitiba, waar fietsintegratie volgens AskMen.com al veertig jaar een integraal onderdeel vormt van het overheidsbeleid.

Op de vijfde plaats staat de Canadese stad Montreal, waar twee jaar een investeringsplan van 134 miljoen dollar werd goedgekeurd om een fietspaden te renoveren en een meer fietsvriendelijke omgeving te creëren. "Montreal heeft op dit ogenblik 3.600 kilometer fietspaden en wil dat netwerk nog verder uitbreiden," merkt Askmen.com op. "Bovendien heeft Montreal met het Bixi-programma ook het allereerste netwerk voor fietsdelen van Noord-Amerika." In de top tien staan verder nog de Amerikaanse stad Portland, de Zwitserse stad Basel, het Spaanse Barcelona, het Chinese Peking en het Noorse Trondheim, waar geïnvesteerd werd in fietsliften, zodat fietsers door de hellende omgeving niet zouden verleid worden om de auto te nemen.

14:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fiets, amsterdam, askmen com |  Facebook |

10-08-09

Amerikanen blijven met de fiets rijden

Steeds meer Amerikanen grijpen naar fiets. Dat zegt het investeringsbedrijf Mercanti Group. Het voorbije jaar nam het fietsgebruik volgens Mercanti in de Verenigde Staten met 11 procent toe tegenover het jaar voordien. Ruim 40 miljoen Amerikanen zouden vorig jaar minstens zes keer met de fiets hebben gereden en dat aantal zal volgens Mercanti nog gevoelig blijven stijgen. De hoge benzineprijzen van vorig jaar hebben volgens Mercanti een grote impact gehad op de Amerikaanse consumenten. Hoewel de prijzen inmiddels opnieuw zijn gedaald, hebben de consumenten zich volgens het rapport definitief gewend aan het idee dat ze op hun brandstofverbruik moeten besparen. Voor de toekomst verwacht Mercanti echter vooral een groei op het vlak van elektrische fietsen.

De Amerikaanse overheden, zowel op federaal als lokaal vlak, starten steeds meer fietsvriendelijke projecten op als strategie om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen en bouwen daarmee een fietsinfrastructuur uit die steeds meer consumenten aantrekt. "Zelfs consumenten die de fiets in het verleden nooit als een transportoptie hebben beschouwd, worden daardoor aangetrokken," aldus het magazine Marketing Daily. "Door die infrastructuur wordt het fietsen volgens Mercanti gevoelig veiliger en wordt het door steeds meer consumenten bestempeld als een handige manier om zich te verplaatsen. Ongeveer 10 procent van de Amerikaanse fietsers zegt het transportmiddel vooral te gebruiken om zich te verplaatsen."

Het Amerikaanse forenzentransport bestaat volgens Mercanti nu voor ongeveer 2 procent uit fietsers. Vier jaar geleden was dat nog 0,4 procent. Tijdens die periode zijn de budgetten van de Amerikaanse federale overheid voor fietsers en voetgangers meer dan verdubbeld tot 4,5 miljard dollar, onder meer in de inrichting van fietsparkings, omkleedruimtes en zelfs beveiligde opbergruimtes. De Amerikaanse fietsindustrie heeft op dit ogenblik een waarde van ongeveer 6 miljard dollar. Vier jaar geleden lag de totale omzet van de Amerikaanse fietsindustrie nog wel op 6,1 miljard dollar, maar dat was vooral te danken aan de grote populariteit van de mountainbikes.oa

De omzet van de sector wordt nog altijd grotendeels gedragen door de verkoop van mountainbikes, maar er is volgens Mercanti een duidelijke groei waar te nemen in andere sectoren, zoals roadbikes en hybrides, die een compleet ander klantenpubliek bedienen. De grootste groei wordt echter verwacht van de elektrische fiets. De voorbije jaren werden jaarlijks ongeveer 120.000 exemplaren per jaar verkocht, maar voor dit jaar wordt een omzet van meer dan 170.000 exemplaren verwacht. Mercanti verwijst daarbij naar Europa, waar de elektrische fiets al een veel grotere populariteit geniet. Die groeiende populariteit zal volgens Mercanti wellicht ook naar de Verenigde Staten overwaaien.

18:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fiets, transport, verenigde staten |  Facebook |