25-06-17

Fietsers laten ook stress achter zich

Een verplaatsing met de fiets kan het stressniveau verminderen en kan de werkprestatie verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Concordia University in Montreal naar de verplaatsingsgewoontes van meer dan honderdtwintig werknemers van een lokale informatica-onderneming. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat forenzen die met de fiets naar het werk waren gekomen tijdens de eerste vijfenveertig minuten op kantoor significant minder tekenen van stress lieten optekenen dan collega’s die van de auto gebruik had gemaakt. Daarentegen was volgens de onderzoekers geen verschil in stemming merkbaar.

“De studie toont aan dat een verplaatsing met de fiets een uitstekende basis voor een goede dag kan vormen,” betoogt onderzoeksleider Stéphane Brutus. “Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat de stemming en stress tijdens de ochtend een vaak heel goed de rest van de dag kunnen voorspellen. Dat vertrekpunt bepaalt vaak op welke manier gebeurtenissen later op de dag worden ervaren en geïnterpreteerd en op welke manier op die impulsen zal worden gereageerd. De studie maakt duidelijk dat fietsers de werkvloer significant minder gestresseerd betreden dan collega’s die de verplaatsingen met de auto hebben gemaakt.”

De onderzoekers wijzen naar een studie van zes jaar geleden, waaruit bleek dat 6 procent van de Canadese werknemers zich met de fiets verplaatsen. “Dat aandeel neemt wel toe, maar toch heeft Canada op dat gebied nog een grote achterstand tegenover de Europese landen,” benadrukt Brutus. “Nochtans is fietsen een relatief goedkope transportmiddel, dat zich bovendien uitstekend tot fysieke activiteit leent.” Uit cijfers van het Institute for Transportation and Development Policy blijkt dat de fiets zou kunnen helpen om de uitstoot van kooldioxide van het stedelijk passagiersvervoer tegen het midden van dit decennium met 11 procent te verminderen.

De fiets zou daarmee wereldwijd de maatschappij ook een besparing van 24 biljoen dollar kunnen opleveren.

Lees Verder

12:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fiets |  Facebook |

27-06-14

Grotere aantallen fietsers zorgen voor een veiliger verkeer

Een grotere massa fietsers heeft een positieve impact op de verkeersveiligheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado, uitgevoerd in de stad Boulder, die één van de hoogste percentage fietsers van de hele Verenigde Staten telt. In Boulder, gelegen in de staat Colorado, maakt 12 procent van de bevolking gebruik van de fiets. Daarmee is Boulder volgens de onderzoekers één van de weinige steden in de Verenigde Staten die de positieve impact van fietsers op de verkeersveiligheid zou kunnen voelen. De resultaten van de studie kunnen volgens de wetenschappers belangrijke implicaties hebben voor het verkeersbeleid van de overheid.

“Uit een studie van de belangrijkste verkeersknooppunten in Boulder bleek dat het risico op aanrijdingen daalt naarmate het aantal fietsers toeneemt,” benadrukt onderzoeker Wesley Marshall, professor engineering aan het College of Engineering and Applied Science van de University of Colorado. “Op knooppunten met minder dan tweehonderd fietsers per dag werd een relatief hoog risico op ongevallen geregistreerd, maar boven die grens blijkt de verkeersveiligheid toe te nemen.” Een reden voor het fenomeen is volgens Marshall moeilijk te identificeren, al merkt hij op dat de aanwezigheid van een groter aantal fietsers de autochauffeur mogelijk tot een grotere alertheid kan aanzetten.

“Wanneer autobestuurders een groter aantal fietsers opmerken, treedt er volgens een aantal studies wellicht een gedragswijziging op,” voert professor Marshall aan. “Op dat ogenblik zou de chauffeur sneller geneigd zijn om onder meer bij het uitvoeren van manoeuvres uit te kijken naar mogelijke conflictsituaties met andere weggebruikers. Andere theorieën geven aan dat fietsers bewust kiezen voor de meest veilige routes en locaties.” Marshall zegt echter te vermoeden dat er nog andere factoren schuilgaan achter het fenomeen. Die elementen moeten volgens de onderzoeker bij een vervolgstudie naar voor kunnen worden gebracht.

De resultaten van de studie hebben volgens Wesley Marshall echter belangrijke impacties voor het beleid. “Steden met een grotere fietspopulatie realiseren een betere verkeersveiligheid,” merkt hij op. “Dat geldt niet alleen voor de fietsers zelf, maar ook voor alle andere weggebruikers. Initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren en veiliger te maken, zouden dan ook ten goede kunnen komen aan de totale verkeersveiligheid.”

Lees Verder

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fiets, verkeer |  Facebook |

16-10-12

Applicatie Georgia Tech brengt stedelijke fietsstromen in kaart

Wetenschappers van de Georgia Tech University hebben een gratis applicatie voor de iPhone ontwikkeld die steden een beter beeld over de fietsstromen op hun grondgebied moet bezorgen. De technologie kan de informatie gebruiken om toekomstgerichte beslissingen rond infrastructuur te maken en fietsvriendelijke routes te creëren op het grondgebied. De applicatie wordt in eerste instantie uitgetest in de Amerikaanse stad Atlanta. Er wordt opgemerkt dat vele steden een goede fietsinfrastructuur willen uitbouwen, maar daarvoor vaak de nodige informatie missen.

De applicatie Cycle Atlanta kan door fietsers worden gebruikt om de gegevens van hun fietstrajecten, met eventueel bijhorende informatie zoals het doel van de rit en randcommentaren, op te slaan. Onder meer kunnen de fietsers een kaart van hun tocht raadplegen, samen met de afgelegde afstand en de gemiddelde snelheid. De route wordt echter ook doorgegeven naar dataservers, waar het stadsbestuur de verzamelde informatie kan opvragen. Daardoor kunnen patronen en problemen van het fietsverkeer worden geïdentificeerd.

“Door de details van de fietstrajecten te bestuderen, kan de overheid onder meer identificeren welke wegen worden vermeden en welke routes bij de fietsers populair zijn,” voert Kari Watkins, professor aan het College of Engineering van de Georgia Tech, aan. De onderzoekers merken dat een gebrek aan veilige infrastructuur - zoals exclusieve fietsroutes en afzonderlijke fietsbanen - één van de redenen is waarom het publiek slechts in beperkte mate gebruikt maakt van de fiets.

Lees Verder

17:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, fiets, stad |  Facebook |

14-08-12

Roekeloze autobestuurder grootste bekommernis van fietsers

Fietsen wordt ook door actieve beoefenaars als een gevaarlijke manier van transport bestempeld. Dat is de conclusie van een enquête van onderzoekers aan het Trinity College Dublin, het University College Cork en de University of Hong Kong bij nagenoeg tweeduizend fietsers in de Ierse hoofdstad Dublin. De onderzoekers merken op dat vooral het onvoorzichtige en roekeloze gedrag van autobestuurders een negatieve impact heeft op het veiligheidsgevoel van de fietser. Onderzoeker Bidisha Ghosh wijst dan ook op de noodzaak aan campagnes die de nadruk zouden leggen op een betere samenwerking tussen autobestuurders en fietsers. De onderzoekers voegen er aan toe dat het gebruik van beschermende maatregelen het gevoel van veiligheid bij de fietser niet verhoogd. Deze maatregelen verhelpen volgens Ghosh immers niets aan de onveilige situatie op zich. De onderzoekers benadrukken echter ook dat 87,5 procent van de fietsers toegeeft zelf ook geregeld de verkeersregels te overtreden.

Lees Verder

09:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport, fiets, gezondheid |  Facebook |

03-02-10

Ook elektrische fiets roept controverses op

De wereldwijde verkoop van elektrische fietsen realiseert inmiddels een omzet van meer dan 10 miljard dollar. Dat is een bijzonder snelle groei, gezien de industrie amper één decennium geleden nog niet bestond. Bovendien is de elektrische fiets voor China, dat inmiddels wereldwijd marktleider is met naar schatting ruim 120 miljoen gebruikers, een belangrijk exportproduct geworden. China vindt daarvoor afzetmarkten in India, Europa en de Verenigde Staten. In India was een elektrische fiets nauwelijks bekend, maar met zijn snelle groei zou de omzet volgend jaar al de verkoop in Europa kunnen ophalen. In New York wordt Chinatown overspoeld met elektrische fietsen. In de Verenigde Staten en Europa wordt echter vooral gemikt op elektrische trapfietsen, terwijl in China vooral elektrische scooters populair zijn.

"In China worden traditionele fietsen en motorfietsen aan een razendsnel tempo vervangen door elektrische fietsen," aldus de Amerikaanse zakenkrant The New York Times. "Bovendien konden daardoor een groot aantal gebruikers ervan weerhouden worden om de overstap te maken naar de auto." Volgens consulent Edward Benjamin is de elektrische aandrijving een godsgeschenk voor de fietsenindustrie. Een elektrisch exemplaar kost niet alleen gevoelig meer dan een traditionele fiets, maar er zijn volgens Benjamin ook meer componenten, zoals de batterijen, die geregeld moeten worden vervangen. In Nederland vertegenwoordigt de elektrische fiets inmiddels al één derde van de totale omzet van de sector. In een aantal andere Europese landen, zoals Duitsland, Frankrijk en Italië, wordt een gelijkaardige groei vooropgesteld, onder meer te wijten aan de verouderende bevolking.

Inmiddels heeft de elektrische fiets ook voor de eerste controverses gezorgd. De grotere modellen worden op sommige plekken immers als een mogelijk veiligheidsrisico bestempeld, waardoor ze volgens critici op de openbare weg van de traditionele fietsen moeten worden gescheiden. Milieubeschermers wijzen op de batterijen, die de berg gevaarlijk afval verhogen. Maar er dreigen ook wrijvingen tussen de bezitters van elektrische fietsen en de eigenaars van traditionele exemplaren, die gefrustreerd raken door de hogere snelheden van de elektrisch aangedreven modellen. Volgens Loren Mooney, hoofdredacteur van Bicycling Magazine, is er ook een cultuurprobleem. "In Europa en de Verenigde Staten wordt de fiets vooral bestempeld als een vorm van lichaamsbeweging in plaats van een transportmiddel," aldus Mooney. "Daar worden bezitters van elektrische fietsen vaak bestempeld als bedriegers."

15:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fiets, transport, elektriciteit |  Facebook |

18-01-10

Amsterdam meest fietsvriendelijke stad ter wereld

Amsterdam is de meest fietsvriendelijke stad van de wereld. Dat blijkt uit een rangschikking van de website AskMen.com. Daarbij wordt opgemerkt dat bijna 40 procent van alle verplaatsingen in de Nederlandse hoofdstad met de fiets gebeuren en er ook openbare fietsen ter beschikking worden gesteld. AskMen.com voegt er aan toe dat er in Amsterdam ook plannen zijn om een grote fietsparking-infrastructuur te bouwen aan het Amsterdamse centraal station. Op de tweede plaats staat de Deense hoofdstad, waar ongeveer 32 procent van alle inwoners geregeld gebruik maken van de fiets. Het fietsbeleid van Kopenhagen laat volgens AskMen.com bovendien ook toe dat fietsen gratis kunnen ontleend worden, waarbij alleen een waarborg wordt gevraagd.

De topdrie van de fietsvriendelijke steden wordt rondgemaakt door de Colombiaanse hoofdstad Bogota. "Het overheidsbeleid ten aanzien van fietspromotie is er weliswaar niet even doorgedreven als in Europa of de Verenigde Staten, maar Bogota heeft een demografisch voordeel dat van de stad een fietsvriendelijk gebied maakt," merkt AskMen.com op. "Slechts 13 procent van de inwoners is immers eigenaar van een auto, waardoor het gebruik van de fiets een noodzakelijkheid wordt. Eén keer in de week worden in Bogota trouwens meer dan 120 kilometer straten afgesloten voor het autoverkeer, om ruimte te bieden aan fietsers, joggers, skaters en andere zachte weggebruikers." Op de vierde plaats staat het Braziliaanse Curitiba, waar fietsintegratie volgens AskMen.com al veertig jaar een integraal onderdeel vormt van het overheidsbeleid.

Op de vijfde plaats staat de Canadese stad Montreal, waar twee jaar een investeringsplan van 134 miljoen dollar werd goedgekeurd om een fietspaden te renoveren en een meer fietsvriendelijke omgeving te creëren. "Montreal heeft op dit ogenblik 3.600 kilometer fietspaden en wil dat netwerk nog verder uitbreiden," merkt Askmen.com op. "Bovendien heeft Montreal met het Bixi-programma ook het allereerste netwerk voor fietsdelen van Noord-Amerika." In de top tien staan verder nog de Amerikaanse stad Portland, de Zwitserse stad Basel, het Spaanse Barcelona, het Chinese Peking en het Noorse Trondheim, waar geïnvesteerd werd in fietsliften, zodat fietsers door de hellende omgeving niet zouden verleid worden om de auto te nemen.

14:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fiets, amsterdam, askmen com |  Facebook |

10-08-09

Amerikanen blijven met de fiets rijden

Steeds meer Amerikanen grijpen naar fiets. Dat zegt het investeringsbedrijf Mercanti Group. Het voorbije jaar nam het fietsgebruik volgens Mercanti in de Verenigde Staten met 11 procent toe tegenover het jaar voordien. Ruim 40 miljoen Amerikanen zouden vorig jaar minstens zes keer met de fiets hebben gereden en dat aantal zal volgens Mercanti nog gevoelig blijven stijgen. De hoge benzineprijzen van vorig jaar hebben volgens Mercanti een grote impact gehad op de Amerikaanse consumenten. Hoewel de prijzen inmiddels opnieuw zijn gedaald, hebben de consumenten zich volgens het rapport definitief gewend aan het idee dat ze op hun brandstofverbruik moeten besparen. Voor de toekomst verwacht Mercanti echter vooral een groei op het vlak van elektrische fietsen.

De Amerikaanse overheden, zowel op federaal als lokaal vlak, starten steeds meer fietsvriendelijke projecten op als strategie om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen en bouwen daarmee een fietsinfrastructuur uit die steeds meer consumenten aantrekt. "Zelfs consumenten die de fiets in het verleden nooit als een transportoptie hebben beschouwd, worden daardoor aangetrokken," aldus het magazine Marketing Daily. "Door die infrastructuur wordt het fietsen volgens Mercanti gevoelig veiliger en wordt het door steeds meer consumenten bestempeld als een handige manier om zich te verplaatsen. Ongeveer 10 procent van de Amerikaanse fietsers zegt het transportmiddel vooral te gebruiken om zich te verplaatsen."

Het Amerikaanse forenzentransport bestaat volgens Mercanti nu voor ongeveer 2 procent uit fietsers. Vier jaar geleden was dat nog 0,4 procent. Tijdens die periode zijn de budgetten van de Amerikaanse federale overheid voor fietsers en voetgangers meer dan verdubbeld tot 4,5 miljard dollar, onder meer in de inrichting van fietsparkings, omkleedruimtes en zelfs beveiligde opbergruimtes. De Amerikaanse fietsindustrie heeft op dit ogenblik een waarde van ongeveer 6 miljard dollar. Vier jaar geleden lag de totale omzet van de Amerikaanse fietsindustrie nog wel op 6,1 miljard dollar, maar dat was vooral te danken aan de grote populariteit van de mountainbikes.oa

De omzet van de sector wordt nog altijd grotendeels gedragen door de verkoop van mountainbikes, maar er is volgens Mercanti een duidelijke groei waar te nemen in andere sectoren, zoals roadbikes en hybrides, die een compleet ander klantenpubliek bedienen. De grootste groei wordt echter verwacht van de elektrische fiets. De voorbije jaren werden jaarlijks ongeveer 120.000 exemplaren per jaar verkocht, maar voor dit jaar wordt een omzet van meer dan 170.000 exemplaren verwacht. Mercanti verwijst daarbij naar Europa, waar de elektrische fiets al een veel grotere populariteit geniet. Die groeiende populariteit zal volgens Mercanti wellicht ook naar de Verenigde Staten overwaaien.

18:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fiets, transport, verenigde staten |  Facebook |

28-01-09

Minder werkverzuim bij fietsende werknemers

bikenewyorkWerknemers die regelmatig de fiets nemen, zijn minder vaak ziek dan collega's die met een ander vervoermiddel naar hun werk gaan. Fietsers verzuimen gemiddeld een dag per jaar minder dan niet-fietsers. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse bureau TNO. Uit het onderzoek blijkt dat hoe vaker er wordt gefietst en hoe groter de afstand die wordt afgelegd, hoe lager het ziekteverzuim ligt. Daarbij wordt gesteld dat Nederlandse werknemers ongeveer 27 miljoen euro per jaar kunnen besparen als ze één procent meer werknemers ertoe kunnen bewegen om de fiets te nemen. De onderzoekers stellen dat gezondheid voor werknemers ook de belangrijkste reden is om de fiets te nemen.

De grote afstand, de lange reistijd, het slechte weer en het bezweet arriveren op het werk zijn voor werknemers de belangrijkste reden om de fiets op stal te laten staan. De onderzoekers stellen dat de overheid meer stimulerende maatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen dat werkgevers zich inspannen om het fietsen bij hun werknemers populairder te maken. "Werkgevers zijn evenzeer geïnteresseerd in de kosten en baten van fietsende werknemers," aldus de onderzoekers. "Het onderzoek toont aan dat werknemers die regelmatig de fiets nemen om naar het werk te komen, zich minder vaak ziek melden en dus voor de werkgever goedkoper zijn dan hun collega's."

De Nederlandse sectororganisatie Bovag wil dat de fiets tegen 2020 een aandeel van één derde heeft in de totale Nederlandse mobiliteit. Op dit moment fietst een kwart van de Nederlandse werknemers van of naar het werk. Die groep kan volgens Bovag echter gevoelig worden uitgebreid. Eerdere TNO-studies toonden al aan dat regelmatig sporten niet alleen gezondheidsvoordelen oplevert. Van de ondervraagde medewerkers meldde 48 procent dat zijn bedrijf het gebruik van de fiets stimuleert. De Nederlandse regering heeft bekend gemaakt om 50 miljoen euro uit te zullen trekken om het fietsen te stimuleren. Daarbij zal een experiment opgezet worden met bedrijven om het fietsen financieel interessanter te maken voor het personeel.

15:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, fiets, verkeer, vervoer |  Facebook |

02-10-08

Fietsen en auto-onderdelen blijven het goed doen

De Britse winkelketen Halfords blijft optimistisch over de toekomst. Dat heeft de keten gezegd naar aanleiding van de bekendmaking van zijn meest recente kwartaalcijfers, waarbij nochtans een winstdaling met 1,1 procent werd opgetekend tegenover dezelfde periode vorig jaar. Maar het bedrijf verwacht nog zijn winst over het hele jaar nog te kunnen opdrijven. Halfords is immers gespecialiseerd in onder meer auto-onderdelen en fietsen, twee sectoren die het in de huidige economische situatie goed blijven doen.

Halfords wijst erop dat de fietsenverkoop blijft stijgen, aangezien de hoge brandstofprijzen steeds meer mensen aanzet tot de aanschaf van een tweewieler. Bovendien doet ook de afdeling van de auto-onderdelen van de Britse keten, met hoofdkwartier in Stratford-upon-Avon, het bijzonder goed. "Steeds meer autobestuurders kiezen ervoor om hun oude auto langer te houden in plaats van een nieuwe wagen te kopen en dus te investeren in het onderhoud," aldus chief executive David Wild tegenover de zakenkrant Financial Times.

De onderhoudsdivisie vertegenwoordigt een kwart van de omzet van Halfords. Veertig procent behelst de verkoop van bijkomende accessoires, zoals parking-censoren. In die sector wordt voor volgend jaar echter wel een terugval verwacht. Halfords, dat ook kampeermateriaal verkoopt, werkt verder aan zijn uitbreiding in Centraal-Europa. Zopas werd in Tsjechië nog een vierde vestiging geopend. In Oost-Europa zijn autobestuurders volgens de keten minder snel geneigd om een nieuwe auto te kopen en investeren dus meer in het onderhoud van hun oude exemplaar.

Bij Halfords werken in totaal meer dan 10.500 mensen, verdeeld over 455 winkels.

15:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fiets, automotive, halfords |  Facebook |

24-07-08

Fietsensector profiteert van hoge benzineprijs

De hoge benzineprijs doet consumenten vaker naar de fiets grijpen. Dat zegt de Nederlandse rijwielfabrikant Accell Group, producent van onder meer de fietsmerken Batavus, Sparta en Koga. Vooral het succes van elektrische fietsen doet de omzet van rijwielfabrikanten volgens Accell stijgen. Accell slaagde erin om tijdens de eerste helft van dit jaar in Europa en de Verenigde Staten in totaal 573.000 fietsen te verkopen. Dat zijn er 12.000 meer dan tijdens de eerste helft van vorig jaar jaar. Vooral juni bleek dit jaar een topmaand.

Accell Group realiseerde tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet die 11 procent hoger ligt dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. "De omzetstijging van de fabrikant is ten dele te verklaren door de hoge kostprijs van elektrische fietsen," aldus de Nederlandse krant De Stem. "Door de populariteit van de elektrische fiets werden er minder gewone fietsen verkocht. Ondanks de kredietcrisis in de Verenigde Staten wist de Amerikaanse tak beter te scoren zowel in de verkoop van fietsen als van onderdelen. Dat kan niet gezegd worden van de nog kleine fitnesstak."

De elektrische fietsen zijn volgens Accell Group vooral populair bij vijftigplussers. "Die groep zich de gemiddelde verkoopprijs van ongeveer 2.200 euro voor een elektrische fiets nog steeds veroorloven," aldus de Nederlandse fietsenproducent. Accell kwam het voorbije kwartaal aan een nettowinst van 19,3 miljoen euro. Dat is 20 procent meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Door een betere productmix zag het bedrijf naar eigen zeggen de gemiddelde verkoopprijs van een fiets op één jaar stijgen van 378 euro naar 413 euro.

Accell Group nam eind vorig jaar het Belgische Brasser over. Begin dit jaar werd ook het Duitse Ghost ingelijfd.

13:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fiets, energie, benzine, vervoer, accell |  Facebook |

12-05-08

Amerikanen grijpen meer naar de fiets

FietsenIn de Verenigde Staten heeft de fietsenverkoop een enorme groei gekend. Dat meldt de Amerikaanse National Bicycle Dealers Association. Op sommige verkooppunten wordt gewag gemaakt van een verdubbeling van de verkoop. Oorzaak daarvan is vooral de gestegen brandstofprijs, waardoor de Amerikanen steeds meer op zoek gaan naar alternatieve vervoermiddelen.

De voorbije periode werden er in de Verenigde Staten gemiddeld achttien miljoen fietsen per jaar verkocht. Dat vertegenwoordigt een jaaromzet van zes miljard dollar. “Maar de jongste maanden is er een duidelijke stijging in de verkoop waar te nemen,” aldus het persbureau Associated Press. “Vele Amerikanen doen voor hun woonwerk-verplaatsing steeds meer beroep op de fiets.”

Ook blijken Amerikaanse fietsenherstellers steeds meer klanten op bezoek te krijgen die hun oude fietsen, die jaren ongebruikt waren gebleven, weer in orde te maken. De League of American Bicyclists verwacht dat de Verenigde Staten dit jaar een recordaantal fietsers zal kennen. Op dit ogenblik gebruikt minder dan één procent van de Amerikanen de fiets om naar het werk te rijden. Nochtans duurt 40 procent van de Amerikaanse autoritten minder dan drie kilometer.

Volgens sommige fietsenverkopers zijn vooral oudere consumenten geïnteresseerd in het fietsen. Onder de dertig jaar blijft er volgens hen een grote voorkeur voor de auto. Maar voor de zomer zouden heel wat Amerikanen fietsvakanties plannen in plaats van er met de auto op uit te trekken.

Meer over verkeer en transport

15:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, verenigde staten, fiets |  Facebook |

24-03-08

Grieken willen niet op de fiets

BicycleDe Griekse regering heeft het bijzonder moeilijk om de bevolking enthousiast te maken voor de fiets. Een overheidsproject om in zeventien steden fietspaden aan te leggen, is slechts op drie plaatsen doorgevoerd. Slechts één procent van de Grieken rijdt met de fiets. In landen zoals Nederland, Zweden, Denemarken, Duitsland en België rijd 10 tot 27 procent van de bevolking met de fiets.

“De Grieken zijn nog altijd verhangen aan hun auto, zelfs wanneer ze slechts achter de hoek moeten zijn,” aldus de Griekse krant Kathimerini. “Fietsen is niet populair, al zou dat kunnen helpen om de zware luchtvervuiling in Athene en andere Griekse steden tegen te gaan,” benadrukken wetenschappers van de National Technical University van Athene in een studie over de fiets als openbaar transportmiddel.

Ze stippen aan dat vele Griekse gemeenten interesse tonen in fietspaden, maar één van de struikelblokken blijkt de aanleg van fietspaden te zijn. “Die moeten immers worden afgepakt van de ruimte voor het autoverkeer,” voert Kathimerini aan. De onderzoekers stellen echter dat motorvoertuigen niet langer compatibel zijn met steden. “Historische steden hebben geen plaats voor auto’s en ook in moderne steden is het moeilijk om de wagen te incorporeren in het dagelijkse leven.”

In 2001 startte het Griekse ministerie van transport met een project om het fietsen te promoten in Rhodes, Kos, Corfu, Volos, Karditsa, Larissa, Athene, Neo Psychico, Palaio Psychico, Iraklion, Thessaloniki, Patras, Amaliada, Tripolis, Mesolongi and Lamia. Alleen in Karditsa, Larissa en Mesolongi werden inderdaad fietspaden aangelegd, maar elders vond het project geen bijval.

Meer over verkeer en transport

12:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: griekenland, fiets, transport |  Facebook |

14-03-08

Fietsenmaker Lance Armstrong overleden

In het Amerikaanse Milwaukee is Richard Burke (73), oprichter van het fietsenbedrijf Trek Bicycle Corporation, overleden. Burke en de Trek-fietsen werden beroemd door de overwinningen van de Amerikaan Lance Armstrong in de Ronde van Frankrijk. Daarmee werd Trek het ook het eerste bedrijf dat met een carbonfiets het grootste wielerevenement van de wereld wist te winnen.

Richard Burke startte samen met zijn vriend Bevil Hogg Trek Bicycle in 1976. Hij werd onder meer leverancier van de Amerikaanse wielrenner Lance Armstrong, die in 1999 zijn eerste Ronde van Frankrijk won met een Trek-fiets. De fiets had 6.500 dollar gekost en voorzien van een carbon-kader. Het was de eerste keer dat dit type van fiets de Ronde van Frankrijk kon winnen. In totaal zou Lance Armstrong zeven keer overwinnaar worden.

Trek Bicycle wordt nu geleid door John Burke, de zoon van de oprichter. Het bedrijf heeft op dit ogenblik 1.600 werknemers en heeft 5.000 dealers in 75 landen. De portfolio bestaat uit meer dan 300 modellen, in prijsklasses tussen 140 dollar en 8.500 dollar. Het voorbije jaar bouwde trek 1,5 miljoen fietsen en werd een omzet gerealiseerd van 670 miljoen dollar. In zijn eerste jaar bouwde Trek 805 handgemaakte fietsen en werd een omzet van 161.000 dollar gerealiseerd.

“Opmerkelijk was echter dat Richard Burke zelf geen fanatiek fietser was,” aldus de krant The New York Times. “Hij nam echter wel vijf keer deel aan de marathon van New York en drie keer aan die van Boston.”

Meer over toerisme en ontspanning

22:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: trek, lance armstrong, fiets |  Facebook |

13-09-06

Minder respect voor gehelmde fietsers

Fietsers wordt aangeraden om een helm te dragen, maar het is volgens een Brits onderzoek zeer de vraag of dit ook bijdraagt tot de veiligheid. De onderzoekers stellen immers dat autobestuurders minder voorzichtig omspringen met gehelmde fietsers dan met mensen die blootshoofds met de fiets rijden.

Onderzoeker Ian Walker van de universiteit van Bath kwam tot de vaststelling dat automobilisten veel dichter langs een gehelmde fietser passeren dan bij iemand die zich blootshoofds verplaatst. Het verschil zou volgens de onderzoeker gemiddeld 8,5 centimeter bedragen. Wellicht heeft dat volgens hem te maken met het feit dat autobestuurders ervan uitgaan dat een gehelmde fietser meer ervaring heeft.

Walker geeft toe dat helmen nuttig zijn een lage snelheid en zeker de veiligheid van kinderen. Maar hij voegt er aan toe dat het lang niet zeker is of ze werkelijk bescherming bieden. Specialisten verkeersveiligheid stellen dat het onderzoek bevestigt hoe kwetsbaar fietsers zijn. "Maar we willen zeker niet aanbevelen om de helm thuis te laten," merken ze op. "Eerder is al aangetoond dat een helm de kans op verwondingen aan het hoofd vermindert."

13:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fiets, automotive |  Facebook |