11-05-17

Filmvoorkeuren zijn vooral een individuele keuze

De voorkeuren voor bepaalde bioscoopfilms zijn individueel bepaald en zijn niet gelinkt aan demografische karakteristieken die door de filmstudio’s worden geviseerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de New York University en de Rutgers University, gebaseerd op een evaluatie van ruim tweehonderd filmproducties door drieduizend kijkers. De onderzoekers zeggen dat er wel een aantal patronen kunnen worden opgetekend, maar voegen er aan toe dat in het algemeen tussen de onderscheiden demografieën weinig afwijkende visies kunnen worden opgemerkt. Bovendien kon worden vastgesteld dat het filmpubliek het in het algemeen niet eens hoeft te zijn met de professionele critici.

“Al meer dan honderd jaar proberen filmmakers strategieën te vinden om de aandacht van het publiek te trekken, in de veronderstelling dat alle kijkers op dezelfde manier zouden reageren,” geeft onderzoeksleider Pascal Wallisch, professor psychologie aan de New York University, aan. “Er is echter nooit onderzocht in welke mate het publiek eensgezind op filmproducties reageert. Wel is gekeken in welke mate de evaluaties van de critici aan het succes van de producties kunnen worden gelinkt, maar niemand heeft zich afgevraagd in hoeverre het publiek de mening van die professionele besprekingen zou delen. Het antwoord op die vragen is echter ook bijzonder ontnuchterend.”

“De studie toont aan dat er in de voorkeuren van de bioscoopbezoeker weinig wetmatigheden kunnen worden teruggevonden,” aldus professor Wallisch. “Toch konden een aantal patronen worden gevonden. Onder meer kon worden vastgesteld dat bij mannen een grotere eensgezindheid kon worden opgetekend dan bij vrouwen. Anderzijds moet worden opgemerkt dat die eensgezindheid op een bijzonder laag niveau blijft. Ook leeftijd blijkt geen impact op de evaluaties te hebben. Dat geldt evenzeer voor de impact van critici, die echter anderzijds onderling wel een sterke eensgezindheid lieten optekenen. Ook kon worden vastgesteld dat een aantal individuele figuren heel goed de bijval voor filmproducties konden ramen.”

“Wie bij een filmkeuze op een betrouwbare mening wil beroep doen, besluit best tot een bloemlezing van een reeks commentaren van andere kijkers,” zeggen de onderzoekers nog.

Lees Verder

13:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: film |  Facebook |

17-03-17

Slechts één filmgenre door vrouwelijke acteurs gedomineerd

In Hollywood krijgen vrouwelijke acteurs amper 36 procent van de totale opnametijd. Bij Oscar-winnaars daalt dat zelfs verder tot 32 procent en tot 27 procent voor sprekende rollen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southern California, Google.org en het Geena Davis Institute on Gender in Media op basis van een analyse van de driehonderd meest succesvolle Amerikaanse bioscoopfilms van de voorbije drie. Er wordt opgemerkt dat in alle filmgenres mannen het overgrote deel van de speeltijd krijgen. Alleen horrorfilms blijken op die de algemene trend een uitzondering te vormen.

Er is al herhaaldelijk gewezen op de genderkloof in de Amerikaanse filmwereld. Dat fenomeen wordt nogmaals bevestigd door een onderzoek van Shri Narayanan, computerwetenschapper aan de University of Southern California, naar de aanwezigheid van mannelijke en vrouwelijke personages in de driehonderd meest succesvolle Amerikaanse bioscoopfilms van de voorbije drie jaar. Aan de hand van een analyse op basis van een computer-algoritme kon Narayanan vaststellen dat mannen gemiddeld twee keer meer in beeld zijn dan vrouwen. Ook wanneer vrouwelijke personages aan het woord waren, moest volgens de onderzoeker geregeld worden vastgesteld dat toch mannen in beeld werden gebracht.

Uit de analyse bleek dat in drama’s het aandeel van vrouwen verder terugliep tot 33 procent en bij misdaadfilms daalde dat cijfer zelfs verder tot minder dan 25 procent. Alleen in het horror-genre vormde op die algemene trend een opmerkelijke uitzondering. In die films bleken vrouwen 53 procent van de totale beeldtijd op te eisen. Shri Narayanan wijst er nochtans op dat bioscoopfilms met een vrouwelijk hoofdpersonage in het algemeen een betere tickerverkoop kennen. Producties met een vrouwelijke hoofdrol brachten immers gemiddeld meer dan 89 miljoen dollar op, terwijl dat bedrag bij films met een mannelijk hoofdpersonage tot 75 miljoen dollar terugval.

Lees Verder

16:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: film |  Facebook |

25-06-14

Film en televisie hebben grote invloed op visies over romantiek

Bioscoopfilms en televisieshows kunnen een belangrijke impact hebben op de overtuiging van het publiek over relaties en romantiek. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Universiteit van Michigan met 625 studenten. De studie gaf aan dat een hogere blootstelling aan romantische films werd geassocieerd met een sterkere overtuiging dat liefde uiteindelijk een positieve uitkomst zal kennen.

Lees Verder

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: film, televisie, romantiek |  Facebook |

29-04-14

Hollywood wil dat zwarte politiemannen vooral grappig zijn

Afro-Amerikaanse personages in politiefilms moeten vooral humoristisch zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Sam Houston State University en de Indiana State University. De onderzoekers stelden vast dat in de politiefilms die de voorbije veertig jaar op de markt werden gebracht aan Afro-Amerikaanse personages bijna nooit een hoofdrol wordt toegewezen. Indien deze personages toch een promimente functie krijgen, betreft het volgens de wetenschappers bovendien meestal een humoristische rol. Op die manier dreigt de geloofwaardigheid van Afro-Amerikaanse politiemensen volgens de onderzoekers in het gedrang te komen.

Lees Verder

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: film, vooringenomenheid |  Facebook |

04-03-14

Mobiele platformen hebben dominante positie in de filmconsumptie

Mobiele platformen hebben een dominante rol in de selectie en ticketverkoop van bioskoopfilms. Dat is de conclusie van een studie van het Interactive Advertising Bureau (IAB), het mobiele reclamenetwerk InMobi en het onderzoeksbureau Decision Fuel bij Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 50 procent van de respondenten aangeeft zijn mobiele toestel te gebruiken om meer informatie over de beschikbare film-opties te verzamelen, tegenover 39 procent voor computers en 26 procent voor gedrukte media. Ook zegt 30 procent mobiel filmtickets te kopen, tegenover 34 procent voor computers en 35 procent aan de bioscoopkassa.

De onderzoekers stelden vast dat de helft van de bioscoopbezoekers minstens één keer in de maand een film bekijkt. Bij 18 procent is er zelfs sprake van minstens drie bioscoopbezoeken per maand. “Een belangrijk gedeelte van die bezoekers maakt gebruik van zijn mobiele apparaten om meer informatie over de films te verzamelen en tickets te kopen,” voeren de onderzoekers aan. “Om deze consumenten te bereiken dient de filmsector dan ook mobiele platformen en andere media te integreren. Onder meer blijkt dat 87 procent van de bioscoopbezoekers na het opmerken van filmpromoties op andere kanalen zoals televisie of gedrukte media, van zijn mobiele apparaten gebruik maakt om verdere informatie te verzamelen.”

“Bioscoopbezoekers maken in alle fases van het filmproces gebruik van hun mobiele apparaten,” merkt Joe Laszlo, verantwoordelijke mobiele marketing bij het Interactive Advertising Bureau, op. “In de aanloop naar het bioscoopbezoek worden mobiele platformen gebruikt voor planning en ticket-aankoop, terwijl de toestellen ook worden aangewend aan de ticketkassa en na de vertoning andere evenementen mobiel worden geregeld. Al deze fases vormen voor de sector opportuniteiten om de consument te bereiken en een impact te hebben op het beslissingsproces, virale marketing en toekomstige bestedingen.”

Lees Verder

12:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, film |  Facebook |

02-03-14

Niet elk filmgenre maakt evenveel kans op een bekroning

Genres zoals drama, oorlog, geschiedenis en biografieën maken de grootste kans om door de Academy of Motion Picture Arts and Sciences met een Oscar gelauwerd te worden. Ook verhaallijnen rond politieke intriges, handicaps, oorlogsmidaden en de show-wereld komen sneller in aanmerking voor een bekroning. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California, die de resultaten van meer dan drieduizend bioskoopfilms sinds het midden van de jaren tachtig bestudeerden. De onderzoekers stelden echter ook vast dat de lanceringsdatum een belangrijke impact lijkt te hebben op de succeskansen van een film. Daarnaast bleek ook het type filmstudio een rol te spelen.

“Filmproducenten worden met dezelfde structuur rond risico en beloning geconfronteerd als lobbyisten die politieke kandidaten ondersteunen in de hoop bij een verkiezing op een voorkeurbehandeling te kunnen rekenen,” zeggen de onderzoekers Gabriel Rossman en Oliver Schilke, sociologen aan de University of California. “Net zoals de lobbyisten moeten ook de filmproducenten immers investeren in een project waarvan een uiteindelijke beloning onzeker is. Wanneer het doel niet wordt gehaald, moeten er belangrijke financiële verliezen worden afgeschreven. Wanneer echter wel een beloning vormt, mag op bijzonder waardevolle voordelen worden gerekend.”

“Producties die een nominatie halen voor een Academy Award, zijn verzekerd van een belangrijke toename van de ticketverkoop,” zeggen Rossman en Schilke. “Er moet echter worden vastgesteld dat het publiek niet echt enthousiast is voor de esthetiek van films met Oscar-potentie. De betrokken producties hebben immers vaak een ernstig en depressief karakter, wat bij het publiek niet in de smaak valt. Het maken van films met Oscar-aspiraties houdt dan ook een groter risico in dan bij een gemiddelde productie die louter op het amusement van de bioskoopbezoeker is gericht. Een film met lage Oscar-aspiraties brengt in de Amerikaanse bioskopen gemiddeld 32 miljoen dollar op, maar in de mediaan van de Oscar-potentie daalt dat bedrag tot 28 miljoen dollar.”

Bij de filmproducties met hoge Oscar-ambities zijn de inkomsten volgens de onderzoekers afhankelijk van het aantal nominaties. Wanneer geen enkele nominatie wordt gehaald, kan gerekend worden op een ticketverkoop van gemiddeld 24 miljoen dollar. Eén nominatie staat gelijk met een omzet van ongeveer 40 miljoen dollar, maar bij vijf nominaties stijgt dat bedrag tot 92 miljoen dollar. “Een nominatie zal de interesse wekken van bioskoopbezoekers die anders geen enkele intentie zouden hebben om de film te bekijken,” voeren Rossman en Schilke aan. “Het publiek houdt weliswaar niet van films met Oscar-potentieel, maar toont wel een groot enthousiasme voor de Oscars.”

“Filmstudio’s beslissen in een vroeg stadium over hun Oscar-strategie,” menen de onderzoekers. “Het specifieke karakter van Oscar-nominaties is immers te duidelijk om niet in overweging te nemen. Het is bijzonder zeldzaam dat een productie met lage Oscar-ambities toch een nominatie haalt. Om een nominatie in de wacht te slepen, moet dan ook een strategie worden gehanteerd om Oscar-waardig te zijn, zoals het uitbrengen van een biografische film of een lancering tijdens de kerstperiode. Gespecialiseerde magazines zoals Entertainment Weekly kunnen dan ook onmiddellijk een film met Oscar-ambities identificeren. Het magazine maakt bij zijn voorspellingen nagenoeg nooit vergissingen.”

“Er bestaan voor de Oscars duidelijke genre-conventies,” aldus Rossman en Schilke. “Niemand zal verbaasd zijn dat de film ‘Judgement Day’ uit de Terminator-reeks, op uitzondering van de technische categorieën, nooit een nominatie heeft gehaald. Nochtans werd in het algemeen aanvaard dat de film een relatief goede kwaliteit had. Daarentegen vonden velen dat de film ‘Crash’ kwalitatief weinig te bieden had, maar toch was niemand verbijsterd dat de productie heel wat nominaties kreeg. Om voor een bekroning in aanmerking te komen, moeten de filmstudio’s eerst investeren in een strategie die beantwoordt aan de Oscar-verwachtingen. Pas dan heeft men mogelijk een kans op winst.”

“De vergelijking tussen de Oscar-nominaties en het politieke lobbywerk gaat toch niet helemaal op,” voeren de onderzoekers nog aan. “Terwijl het politiek lobbywerk algemeen wordt beschouwd als een negatief element in het democratische proces, bieden de Oscars aan filmproducties met een moeilijker onderwerp en een beperkte uitstraling toch de mogelijkheid om een groter publiek te bereiken dan anders het geval zou zijn geweest.”

Lees Verder

07:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: film, oscar |  Facebook |

05-02-14

Film over relaties goed wapen tegen echtscheiding

Het bekijken en bespreken van een aantal films over relaties vormt een even efficiënte manier om het aantal echtscheidingen terug te schroeven als professionele therapieën. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Rochester in New York bij meer dan honderdzeventig Amerikaanse koppels. Vastgesteld werd dat het bekijken van vijf films over relaties gedurende een periode van één maand bij pasgehuwden het risico op een echtscheiding binnen een periode van drie jaar ruimschoots kon halveren. In de groep echtparen die geen films had bekeken, bleek na drie jaar 24 procent van de koppels gescheiden te zijn. Bij de koppels die wel naar de films hadden gekeken, daalde dat cijfer tot 11 procent.

“Film biedt een goedkoop, leuk en eenvoudig alternatief voor allerhande professionele relatietherapieën,” zegt onderzoeksleider Ronald Rogge, professor psychologie aan de University of Rochester. “De resultaten van het onderzoek geven aan dat mannen en vrouwen een relatief goed inzicht hebben op de goede en foute elementen in hun relaties. Het is dan ook niet noodzakelijk om het volledige arsenaal relatie-vaardigheden te hanteren om het aantal echtscheidingen te kunnen terugbrengen. Het is mogelijk voldoende om de partners aan te zetten om na te denken over hun actuele gedrag en de vaardigheden die ze bezitten ook daadwerkelijk in de praktijk toe te passen.”

“De situaties in de films kunnen de koppels aanzetten om ook over de eigen relatie dieper te gaan nadenken en te beseffen dat ze een aantal dingen verkeerd aanpakken,” zegt professor Rogge nog. “Het film-project biedt bovendien een handig alternatief voor koppels die zich niet gemakkelijk voelen met relatie-werkgroepen of externe interventies. Het bekijken en bespreken van een film is mogelijk veel minder overweldigend en afschrikwekkend en geeft ook minder aanleiding tot een stigmatisering of een pathologische visie op de relatie.” De onderzoeker merkt nog op dat het altijd nuttig is om even rust te nemen en een objectieve kijk op de relatie te nemen. Hij stelt voor van het filmproject een jaarlijkse gewoonte te maken, bijvoorbeeld op de huwelijksverjaardag.

Lees Verder

11:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: relatie, film, echtscheiding |  Facebook |

28-01-14

Filmactrice zit al op jonge leeftijd aan maximumloon

Mannelijke en vrouwelijke filmacteurs kennen een opmerkelijk afwijkende looncurve. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Notre Dame naar de inkomsten van meer dan tweehonderdvijftig acteurs en actrices die tussen het einde van de jaren zestig en de tweede helft van het voorbije decennium in Hollywood-films optraden. De onderzoekers stelden daarbij vast dat een actrice haar loonpiek bereikt op vierendertigjarige leeftijd. Mannelijke acteurs bereiken hun topsalaris daarentegen pas op eenenvijftig jaar. Er wordt aan toegevoegd dat de verdiensten bij mannen na die piekinkomsten ook minder snel terugvallen dan bij vrouwelijke collega’s.

“Actrices hebben in het begin van hun carrière uitzicht op een hoger inkomen dan hun mannelijke collega’s, maar bereiken ook veel sneller hun piek,” merken de onderzoekers Timothy Judge en Irene De Pater, docenten management aan de University of Notre Dame, op. “Mannelijke acteurs kunnen gedurende een veel groter gedeelte van hun carrière rekenen op toenemende inkomsten. Na de piekperiode blijkt hun gemiddelde salaris per film nooit meer af te nemen.” De onderzoekers wijzen daarbij op een gelijkenis met de toekenning van filmprijzen, waar een vrouwelijke laureaat een gemiddelde leeftijd heeft van tweeënveertig jaar. Bij een mannelijke collega ligt die gemiddelde leeftijd tien jaar hoger.

“De resultaten zouden tot de conclusie kunnen leiden dat het werk van oudere actrices minder wordt gewaardeerd dan de prestaties van hun mannelijke leeftijdsgenoten,” zeggen Judge en De Pater nog. “In werkelijkheid blijken er voor vrouwelijke vijfenveertigplussers veel minder filmrollen beschikbaar te zijn.” De onderzoekers zeggen dat de resultaten van de studie ook implicaties kunnen hebben voor de werkvloer in brede zin. In een omgeving waar het salaris is gebaseerd op de verwachte marktwaarde, kan de relatie tussen leeftijd en geslacht volgens de onderzoekers een belangrijke impact hebben op de uiteindelijke verloning.

Lees Verder

12:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: film, acteur |  Facebook |

19-05-13

Vragen over efficiëntie marketing filmstudio's

Filmstudio's moeten meer gerichte promotie-campagnes opzetten en moeten een beter inzicht verwerven in de reactie van verschillende doelgroepen op kanalen zoals betaalde reclame en blogs. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Utah. De onderzoekers stelden onder meer vast dat grotere markten sneller reageren op blogs en andere sociale media, terwijl kleinere gebieden gemakkelijker inspelen op betaalde reclame. De onderzoekers benadrukken daarbij dat de filmstudio's op dit ogenblik relatief weinig efficiëntie marketing-strategieën blijken te volgen.

Lees Verder

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: film, marketing |  Facebook |

11-04-13

Filmindustrie Dubai hoopt op een Amerikaanse blockbuster

Het filmbedrijf Dubai Studio City (DSC) opent in september dit jaar twee nieuwe grote filmstudio's en zegt door de groeiende vraag de ontwikkeling van een derde entiteit te overwegen. Met de uitbreiding van de infrastructuur hoopt Dubai snel het grootste centrum voor filmproductie in het Midden-Oosten te worden. Dubai Studio City zou volgens topman Jamal Al Sharif al in gesprekken zijn met een aantal filmproducers uit Bollywood om de infrastructuur te huren en zou eveneens hopen om een Amerikaanse blockbuster te kunnen aantrekken.

Op dit ogenblik is er volgens Al Sharif al een grote vraag van producenten van televisie-series, maar hij zegt in de toekomst toch vooral te kunnen samenwerken met de filmsector. De filmproductie in Dubai heeft een echte boom gekend sinds Dubai Studio City vijf jaar geleden van start ging en een drietal jaar geleden in Dubai een aantal opnames van de Hollywood-blockbuster Mission Impossible werden gedraaid. Vorig jaar, één jaar na de lancering van Mission Impossible, werden bijna 1.100 aanvragen voor filmproducties ontvangen. Dat betekende een stijging met 20 procent tegenover het jaar voordien.

De filmindustrie droeg volgens Al Sharif twee jaar geleden 40,85 miljoen dollar bij tot de economie van het emiraat. Het voorbije jaar werden in Dubai negentien films gedraaid. De grootste opdrachtgever was India met twaalf films, naast twee producties uit de Verenigde Arabische Emiraten en telkens één opdracht uit China, de Verenigde Staten, België, Frankrijk en Duitsland. Daarnaast werden ook zestien televisie-series gedraaid. De resterende producties waren bestemd voor reclame, commerciële fotografie en documentaires uit de hele wereld.

Lees Verder

18:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dubai, film |  Facebook |

21-01-13

Russische scholen krijgen lijst met aanbevolen films

Russische scholen krijgen een lijst met honderd Russische films die aan studenten zouden moeten getoond worden om de culturele waarden bij de jonge generatie te versterken en de banden met hun ouders en leerkrachten aan te halen. Dat hebben de Russische minister van cultuur Vladimir Medinsky en diens collega van onderwijs Dmitry Livanov gezegd. De lijst omvat verfilmingen van klassieke romans, vaderlandslievende oorlogsfilms, comedies uit de jaren zestig over de Sovjet-bureaucratie en een favoriete spionagefilm van president Vladimir Poetin.

"Het initiatief is een onderdeel van de plannen van president Poetin om het moreel klimaat in het land te verbeteren," aldus de krant The Moscow Times. "Eerder al stelde de president dat het moreel klimaat in Rusland onvoldoende spirituele banden heeft. In mei vorig jaar gaf Poetin aan het ministerie van onderwijs ook al de opdracht om een lijst met honderd aanbevolen boeken samen te stellen." Volgens minister Medinsky is de filmlijst opgesteld op basis van inzendingen met voorstellen van meer dan veertigduizend burgers.

De uiteindelijke lijst werd samengesteld door cultuurexperts en professoren van het VGIK Institute of Cinematography. De lijst omvat onder meer werk van beroemde Russische regisseurs zoals Sergei Eisenstein en Andrei Tarkovsky en winnende inzendingen voor de Academy Awards en het Cannes Film Festival. De selectie omvat echter ook meer controversiële keuzes, zoals de film Little Vera uit de tweede film van de jaren tachtig, die vooral bekend werd als de eerste Sovjet-film met een seksscène en van actrice Natalya Negoda een ster maakte.

Lees Verder

18:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, film |  Facebook |

28-10-12

Rusland overweegt quota voor buitenlandse filmproducties

De Russische overheid overweegt quota in te voeren voor buitenlandse filmproducties. De maatregel zou volgens het Russische ministerie van cultuur de binnenlandse filmindustrie, die onder grote druk staat, opnieuw meer kansen moeten bieden. De Russische overheid probeert echter ook het land te beschermen tegen buitenlandse invloeden en promoot een ideologie die gebaseerd is op traditionele lokale waarden. Tijdens de eerste helft van dit jaar vertegenwoordigden lokale producties slechts 16,7 procent van de totale omzet op de Russische filmmarkt.

Lees Verder

09:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, entertainment, film |  Facebook |

06-07-12

Beroemde filmquotes hebben een specifiek karakter

Beroemde quotes van filmpersonages vertonen een aantal gelijklopende karakteristieken die bepalen waarom die uitspraken in het geheugen van het publiek blijven hangen nadat de film al lang tot de geschiedenis behoort. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University naar beroemde quotes van acteurs zoals Clint Eastwood (Make my day), Arnold Schwarzenegger (I'll be back) of Renée Zellweger (You had me at hello). De onderzoekers stellen onder meer dat deze quotes gekenmerkt worden door minder gebruikelijke woordkeuzes, maar tegelijkertijd op een aantal patronen terugvallen en gemakkelijk kunnen toegepast worden in een nieuwe context. De wetenschappers merken op dat in de reclame vaak gepoogd wordt om van gelijkaardige strategieën gebruik te maken.

Lees Verder

12:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, film, reclame, quote |  Facebook |

21-05-12

Abu Dhabi wil internationale filmmakers aantrekken

Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, wil zich verder ontwikkelen tot een centrum van de internationale filmwereld. Daarom werd een programma ontwikkeld dat de internationale filmmakers moet aanzetten om hun activiteiten naar Abu Dhabi over te hevelen. Daarbij wordt Abu Dhabi gepromoot als een voordelige locatie om films te draaien, maar ook voor de productie en postproductie. In het aanbod is voorzien dat filmmakers een financiële tussenkomst krijgen tot 30 procent van de totale budgetten die in Abu Dhabi worden besteed.

Lees Verder

14:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: abu dhabi, film |  Facebook |

26-04-12

Onderzoek naar steekpenningen Amerikaanse filmstudio's in China

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) is een onderzoek gestart naar de praktijken van een aantal grote filmstudio's uit Hollywood in China, nadat informatie was uitgelekt dat verantwoordelijken van de Amerikaanse mediabedrijven illegale betalingen zouden hebben gedaan aan Chinese ambtenaren om een sterkere positie op de Chinese markt te kunnen verwerven. Onder meer 20th Century Fox, Walt Disney Company en DreamWorks Animation zouden van de financiële autoriteiten een vraag om verduidelijking hebben ontvangen.

Ook een aantal kleinere filmstudio's zouden op de hoogte zijn gebracht van de start van het onderzoek, dat op gang zou zijn gekomen nadat de Amerikaanse financiële autoriteiten een aantal activiteiten van Amerikaanse mediagroepen in China hadden opgemerkt. Onder meer Dreamworks heeft beslist om in Shanghai een productiestudio te bouwen. De Amerikaanse financiële autoriteiten en het Amerikaanse ministerie van justitie hebben hun onderzoek opgedreven naar Amerikaanse bedrijven die mogelijk de Foreign Corrupt Practices Act zouden hebben overtreden.

De Amerikaanse regering verbiedt Amerikaanse bedrijven om illegale financiële overeenkomsten te sluiten met buitenlandse regeringen of andere autoriteiten om hun activiteiten in andere landen te vergemakkelijken. Op dit ogenblik lopen onder meer dossiers tegen Avon Products en Hewlett-Packard wegens vermeende omkooppraktijken in Groot-Brittannië. De filmsector ziet in China een nieuwe belangrijke markt, zeker nadat de populariteit van de bioscoop in Noord-Amerika op het laagste niveau sinds het midden van de jaren negentig is teruggevallen.

Lees Verder

16:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, film, hollywood |  Facebook |

24-04-12

Alcohol-gebruik in Bollywood-films tast Indiase jongeren aan

Het gebruik van alcohol in Bollywood-films zet ook de jonge Indiase bevolking aan tot de consumptie van alcoholische dranken. Dat zeggen wetenschappers van de organisatie Health Related Information Dissemination Against Youth (Hirday). De onderzoekers merken op dat 10 procent van de Indiase jeugd tussen twaalf en zestien jaar toegeeft alcohol al eens uitgeprobeerd te hebben. Bij jongeren die blootgesteld werden aan alcohol-consumptie in Bollywood-films, blijkt dat risico echter 2,78 keer hoger te liggen dan bij generatiegenoten die zelden met dergelijke scènes is contact zijn gekomen.

De onderzoekers wijzen erop dat alcohol-reclame in alle Indiase media is verboden en in de Bollywood-films ook geen fragmenten worden toegelaten die het alcohol-gebruik verdedigen of ophemelen, maar het vertonen van alcohol in de films is wel toegelaten. Er is volgens de onderzoekers nochtans duidelijk nood aan een beleid van het gebruik van scènes met alcohol strikter zou reguleren. Er wordt daarbij gewezen op de schadelijke effecten van een overdreven alcohol-consumptie.

De wetenschappers voeren aan dat een overmatig gebruik van alcohol het risico op cardiovasculaire aandoeningen verhoogt. Onder meer wordt gewag gemaakt van een hogere bloeddruk, de grotere aanwezigheid van vetten in de bloedsomloop en een verhoogde calorie-opname, wat op zijn beurt kan leiden tot overgewicht en obesitas. Er wordt ook opgemerkt dat het creëren van consumptie-mogelijkheden de kans op het misbruik van alcohol verhoogt. Overmatig drankgedrag leidt wereldwijd tot 2,5 miljoen doden per jaar.

Lees Verder

16:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bollywood, film, alcohol |  Facebook |

15-04-12

Einde van de fysieke filmdrager kondigt zich aan

Het groeiende succes van online videodiensten heeft ervoor gezorgd dat inmiddels één op drie Amerikanen een bioscoopfilm of een televisieshow streamt. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau IHS Screen Digest. Verwacht wordt dat Amerikanen dit jaar ongeveer 3,4 miljard films online zullen bekijken. Dat betekent een verdubbeling tegenover vorig jaar. Daarmee zouden online videodiensten voor het eerst in de geschiedenis belangrijker worden dan de dvd-markt en blu-ray. De onderzoekers zien daarin het begin van het einde van de fysieke filmdragers.

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: streaming, film |  Facebook |

11-04-12

Actiesterren uit filmwereld zijn politiek conservatief gericht

Mannen zijn gemaakt voor de strijd en die vechtersmentaliteit heeft een impact op hun gedrag en houding in een brede waaier van sectoren, met inbegrip van de politieke oriëntatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Griffith University. Volgens de Australische onderzoekers is dat fenomeen de verklaring waarom de actiesterren uit de Amerikaanse filmwereld zich vaak achter de republikeinse standpunten over de buitenlandse politiek scharen.

Lees Verder

15:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: film, politiek |  Facebook |

06-07-11

Sequels geen teken van gebrek aan originaliteit

Deze zomer zal een recordaantal van zevenentwintig filmsequels worden gelanceerd. Die trend heeft niets te maken met een gebrek aan originaliteit, maar vertegenwoordigt wel een investering in een succesvol merk. Dat zegt Tanya Gonzalez, filmexpert aan de Kansas State University in de Verenigde Staten. Het gaat volgens Gonzalez om filmmerken die al getoond hebben in staat te zijn om belangrijke successen te boeken en de potentie hebben om dat in de toekomst te herhalen.

"Sequels betekenen niet dat schrijvers of filmmakers een gebrek aan originaliteit lijden," merkt Tanya Gonzales op. "Er worden op dit ogenblik daarentegen meer films en boeken geproduceerd dan ooit voordien. Kunstenaars hebben het immers gemakkelijker om toegang te krijgen tot technologie, online distributie of uitgevers. De grote mediabedrijven geven er de voorkeur aan om in de sequel-sector te investeren." Gonzalez merkt daarbij op dat de filmsector altijd al op de populaire literatuur en sequels heeft gesteund.

"Het is voor de grote productiehuizen een mogelijkheid om risico's te vermijden, vooral in onzekere economische tijden," stipt Gonzales nog aan. "Bovendien staat het grote publiek heel positief tegenover sequels, wat vaak tot een grote ticketverkoop leidt. Maar dat fenomeen mag niet worden bestempeld als een signaal dat het publiek niet zou geïnteresseerd zijn in innovatief filmmateriaal. Een unieke, schitterend gemaakte film kan het publiek nog altijd aanspreken. Dat moet de sector in gedachten houden."

11:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: film, media, sequel |  Facebook |

29-06-11

Filmindustrie start piraterij-geding tegen British Telecom

De Britse Motion Picture Association (MPA) heeft aan een rechtbank gevraagd om het bedrijf British Telecom (BT) te verplichten om de toegang tot de website Newzbin, waar links naar piraten-versies van populair bioscoopfilms worden aangeboden, te blokkeren. Het is de eerste keer dat in Groot-Brittannië geprobeerd wordt om op die manier piraterij te bestrijden. De Britse filmfederatie stelt in eerste instantie British Telecom te viseren omdat het concern de grootste internet-provider is van Groot-Brittannië.

De Britse filmfederatie wil dat British Telecom dezelfde techniek toepast op Newzbin als op pedofielensites. Newzbin is alleen voorbehouden aan leden, maar biedt een grote voorraad illegaal filmmateriaal dat op discussie-forums van Usenet is terug te vinden. British Telecom is met 5,6 miljoen klanten niet alleen de grootste internet-aanbieder op de Britse markt, maar biedt zijn blokkerings-technologie Cleanfeed ook aan een aantal andere grotere Britse providers aan. Een vonnis tegen British Telecom zou dan meteen ook gelden voor die andere providers.

De Britse Motion Pictures Association startte vorig jaar zijn acties tegen Newzbin, waarbij het Britse hooggerechtshof de website uiteindelijk verplichtte om de gecontesteerde content te verwijderen. Newzbin ging daarop in vereffening, maar zijn activa, met inbegrip van de webdomeinen, werden verkocht aan nieuwe eigenaars. Die zetten vanop de Seychellen een nieuwe website op. De Britse filmfederatie merkt op dat Newzbin geen respect heeft voor de Britse wetgeving en op een onaanvaardbare massieve en commerciële schaal zich aan piraterij schuldig blijft maken.

11:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: piraterij, film, newzbin, british telecom |  Facebook |

13-05-11

Eerste Qatarese filmproductie maakt debuut op Doha Tribeca Filmfestival

Op het Doha Tribeca Filmfestival in oktober dit jaar zal 'Black Gold', de eerste grote Qatarese filmproductie, worden voorgesteld. 'Black Gold' is de eerste grote internationale co-productie voor het Doha Film Festival (DFI) en Qatar, in samenwerking met Quinta Communications. De film werkt met acteurs zoals Antonio Banderas, Freida Pinto, Tahar Rahim, Mark Strong, Riz Ahmed en Liya Kebede. 'Black Gold' is een verfilming van de klassieke roman 'The Great Thirst' van schrijver Hans Reusch.

De gevechtscènes in de film werden opgenomen in de spectaculaire woestijnduinen van Mesaieed en Shamal in Qatar. "Het Doha Tribeca Filmfestival is een perfect lanceerplatform voor de film," merkt sheikh Jabor Bin Yousef Al Thani, bestuurslid van het filmfestival, op tegenover Arabian Business. Amanda Palmer, executive director van het Doha Tribeca Filmfestival, stelt dat er grote inspanningen worden gedaan om lokale scenaristen te stimuleren.

"Er worden zware inspanningen gedaan om in Qatar een duurzame filmindustrie op te bouwen," aldus Amanda Palmer. Tarak Ben Ammar, chief executive van Quinta Communications, zegt dat 'Black Gold' al meer dan dertig jaar een droomproject is. Hij stelde dan ook bijzonder tevreden te zijn met de wereldpremière in Qatar. Het Doha Film Festival werd vorig jaar opgericht met de bedoeling om de nodige fondsen te verzamelen om tien filmproducties per jaar mogelijk te maken. 

15:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, film, black gold, qatar |  Facebook |

03-05-11

Dood Osama bin Laden doorkruist plannen Kathryn Bigelow

De dood van terroristenleider Osama bin Laden heeft ook de plannen van filmmaakster Kathryn Bigelow doorkruist. Bigelow, die een oscar won met haar Irak-oorlogsfilm 'The Hurt Locker' was volgens het magazine Hollywood Reporter immer samen met haar scenario-schrijver Mark Boal volop aan het werk aan een verhaal over een aanslag op Osama bin Laden. Bigelow en Boal zouden al met een aantal acteurs rond het project hebben gepraat. Het is niet zeker welke impact de dood van de terroristenleider op het filmproject zal hebben.

"Het verhaal van Bigelow was gebaseerd op een mislukte missie van het Amerikaanse leger om de leider van Al Qaeda te vatten," merkt Hollywood Reporter op. "Daarbij was onder meer gepraat met acteur Michael Fassbender, maar die zou niet langer in aanmerking komen. Ook de naam van Joel Edgerton werd al genoemd. Het blijft echter de vraag welke impact de actualiteit heeft op het project van Bigelow, waarbij er verschillende mogelijkheden open blijven voor de regisseur."

Hollywood Reporter stelt dat Bigelow mogelijk haar oorspronkelijke verhaal zou kunnen behouden, of het onder invloed van de actualiteit helemaal zou kunnen herwerken. "Het is echter niet uitgesloten dat de regisseur het verhaal helemaal laat vallen, rekening houdend met de waarschijnlijkheid dat een aantal andere projecten zullen proberen om snel op de feiten in te pikken. De volgende periode zullen er wellicht tientallen projecten rond Bin Laden worden opgezet, zeker wanneer er meer details over de actie bekend zullen worden."

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: film, kathryn bigelow, osama bin laden |  Facebook |

20-04-11

Erotische comedie in Hongkong populairder dan Avatar

De driedimensionale erotische komedie 'Sex and Zen: Extreme Ecstacy' heeft in Hongkong een filmrecord van de absolute succesfilm Avatar gebroken. Bij zijn debuut realiseerde de film op één dag een omzet van 2,78 miljoen Hongkong dollar. Dat komt overeen met een bedrag van 219.000 pond. Avatar, de recordfilm van regisseur James Cameron, haalde op zijn eerste dag in Hongkong een bedrag van 2,63 miljoen Hongkong dollar op.

De erotische komedie verzamelde tijdens de eerste vijf dagen een bedrag van 17 miljoen Hongkong dollar. Het succes was onder meer te danken aan een instroom van geïnteresseerden uit het Chinese vasteland, waar de film niet wordt vertoond. De driedimensionale film is een remake van een twintig jaar oude Hongkong-film met dezelfde naam. In de nieuwe versie treden de Japanse pornosterren Hara Saori en Suo Yukiko en de Hongkongese actrice Vonnie Liu op.

In Taiwan realiseerde de film tijdens zijn openingsweekend een omzet van 17 miljoen Taiwanese dollar. Dat is volgens producer Stephen Siu de beste prestatie van een Chinees-gesproken film in Taiwan. China heeft geen rating-systeem en laat dus iedereen toe om elke film te bekijken. Erotische content wordt er echter uit de bioscopen geweerd. Het is niet de eerste keer dat Chinezen van het vasteland naar Hongkong reizen om films te kunnen zien die door de Chinese autoriteiten worden gecensureerd.

Vier jaar geleden ontving Hongkong ook een grote groep Chinese bioskoopbezoekers voor de ongecensureerde versie van de erotische spionagethriller Lust, Caution van de Taiwanese regisseur Ang Lee.

19:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: avatar, erotiek, film, hongkong |  Facebook |

09-03-11

Pinewood Shepperton investeert in Britse budgetfilms

De filmstudio Pinewood Shepperton heeft bekend gemaakt miljoenen ponden te zullen investeren in Britse films. Het bedrijf, dat vorig jaar zijn winst met 31 procent zag stijgen tot 5,8 miljoen pond, zegt met vertrouwen naar de toekomst te kijken, ondanks de weinig gunstige economische omstandigheden. Het voorbije jaar werkte Pinewood Shepperton onder meer mee aan nieuwe producties voor Harry Potter en Pirates of the Caribbean, maar zegt een investeringsplan te hebben voor Britse budgetfilms.

Daarbij wordt gemikt op producties met een budget van ongeveer 2 miljoen pond. De filmstudio zou tot 20 procent van die budgetten willen financieren. Ivan Dunleavy, chief executive van Pinewood, merkt op dat de financiële toezeggingen voor elke film mogelijk relatief beperkt blijven, maar hij voegt er aan toe dat de filmmakers daarbij ook de mogelijkheid krijgen om beroep te doen op infrastructuur en expertise van absoluut wereldniveau, wat normaal ver boven hun budget zou liggen.

Pinewood Shepperton merkte verder op dat er ook opnieuw in de eigen infrastructuur zal worden geïnvesteerd. De Britse filmstudio realiseerde vorig jaar een omzet van 43,4 miljoen pond. Dat is een stijging met 8 procent tegenover het jaar voordien. De inkomsten uit filmproducties stegen met 28 procent tot 29,1 miljoen pond. Dunleavy merkte daarbij op dat ook de televisie-divisie het voorbije jaar uitstekende prestaties heeft laten optekenen. Het bedrijf is eigenaar van de filmstudio's Pinewood, Shepperton en Teddington en breidde vorig jaar uit in Canada, Duitsland en Maleisië.

23-02-11

Pinewood bouwt filmstudio's in Dominicaanse Republiek

Filmstudio Pinewood Shepperton opent een nieuwe vestiging in de Dominicaanse Republiek. Die vestiging moet zich richten op de Latijns-Amerikaanse markt. Dat heeft Pinewood, vooral bekend voor zijn associatie met de films van James Bond, bouwt in de Dominicaanse Republiek een vestiging van bijna 20 hectaren, met een complex van 5.000 vierkante meter voor geluidsopnames en 15.000 vierkante meter productie-infrastructuur. Er komt ook een gebied van bijna 4 hectaren met water-effecten, met inbegrip van een externe watertank van 75 vierkante meter.

Pinewood maakte bekend dat de werken onmiddellijk van start gaan en de nieuwe site zou begin volgend jaar operationeel moeten kunnen zijn. De watertank wordt voorzien van natuurlijke oceaan-gezichten en blue screen en krijgt een volledig uitgerust departement voor duikoperaties. Pinewood is naar eigen zeggen de enige site in de regio die dergelijke mogelijkheden aanbiedt. Ivan Dunleavy, chief executive van Pinewood, merkt op dat de filmstudio met het aanbod wil inspelen op de groeiende Latijns-Amerikaanse filmmarkt.

Pinewood had eerder uitbreidingsplannen in Groot-Brittannië. Er werd een voorstel gedaan om in Buckinghamshire een site van ruim 50 hectaren uit te bouwen. Met het project was een investering van ruim 200 miljoen pond gemoeid. De site zou onder meer kopieën hebben gekregen van straten in New York, Parijs en Venetië. Ook waren er plannen om 1.500 woningen te bouwen. Het plan werd twee jaar geleden echter door de lokale autoriteiten afgewezen.

20-01-11

Johnny Depp meest populaire acteur bij Amerikaanse publiek

Johnny Depp was het voorbije jaar de meest populaire filmster van de Verenigde Staten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris. Het jaar voordien stond Johnny Depp nog een tweede plaats, maar het voorbije jaar onttroonde hij de inmiddels legendarische Clint Eastwood, die tot een negende plaats is teruggezegd. De tweede plaats wordt inmiddels ingenomen door Denzel Washington, die het jaar voordien nog op een derde plaats stond.

Hoewel hij al meer dan dertig jaar geleden overleden is, steeg John Wayne van een zevende naar een derde plaats. Wayne profiteerde volgens Harris blijkbaar van de remake van zijn film 'True Grit' uit het einde van de jaren zeventig, die hem een Academy Award als beste acteur opleverde. De top vijf wordt rond gemaakt door Harrison Ford en Angelina Jolie, die het jaar voordien niet in de top tien waren terug te vinden. Harrison en Jolie komen in de plaats van Morgan Freeman en Meg Ryan.

Naast Clint Eastwood kende ook Sandra Bullock, die van een vierde naar een tiende plaats terugviel, de grootste achteruitgang. De onderzoekers merken verder op dat onder meer mannen, babyboomers en democraten een voorkeur hebben voor Denzel Washington, terwijl vrouwen, echoboomers, liberalen en onafhankelijken vooral kozen voor Johnny Depp. John Wayne scoorde vooral bij conservatieven en vijfenzestigplussers. Republikeinen hebben in het algemeen weinig affiniteit met mannelijke acteurs, maar lieten toch een voorkeur optekenen voor Johnny Depp.

21:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: acteur, film, johnny depp |  Facebook |

Roker moet selectief zijn in bioscoopkeuze

Rookscènes in bioscoopfilms sturen signalen naar de hersenen van de rokers om dezelfde handelingen uit te voeren. Dat is de conclusie van een onderzoek aan het Dartmouth College in de Verenigde Staten. De onderzoekers stellen dat de hersenen van rokers tijdens het bekijken van een rookscène een verhoogde activiteit vertoonden in de gebieden die verband houden met de bewegingen van de hand die bij het roken wordt gebruikt.

"Eerder onderzoek had al uitgewezen dat rokers bij het verlaten van de bioscoop na een film met rookscènes grotere zin hadden in een sigaret in vergelijking met collega-rokers die een film hadden bekeken zonder rookscène," voert onderzoeksleider Todd Heatherton aan tegenover het webmagazine HealthDayNews. "Het nieuwe onderzoek geeft een meer concrete verklaring voor die eerdere vaststellingen." Er moet volgens Heatherton verder worden uitgezocht of films met rookscènes een negatieve impact zouden hebben op personen die proberen te stoppen met roken.

De onderzoekers merken op dat rokers vaak het advies krijgen om collega-rokers te vermijden en alle elementen die aan het roken zouden kunnen herinneren, uit hun omgeving te verwijderen. "Maar daarbij wordt niet gedacht aan bioscoopfilms met rokende personages," voert Heatherton nog aan. Neurowetenschapper Scott Huettel, expert beslissingsgedrag aan de Duke University, voegt er aan toe dat visuele aspecten de drang naar verslavende middelen kan verhogen.

20:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: film, gezondheid, tabak |  Facebook |

12-01-11

Rusland verbiedt reeks pornografische filmtitels

De Russische pornoproducent Sergei Pryanishnikov heeft het Russische ministerie van cultuur voor de rechter gedaagd omdat de titels van bijna honderdvijftig films werden gecensureerd. De filmproducent heeft aan het Arbitragehof in Moskou gevraagd om het verbod op het verspreiden van de films op te heffen. De raadsman van Pryanishnikov voerde daarbij aan dat de content van de betrokken films eerst werd goedgekeurd, maar dat de producties nadien verboden werden omwille van hun titels. De raadsman merkte op dat het ministerie gewoon had kunnen vragen om de titels aan te passen in plaats van de verspreiding te verbieden.

Het Russische ministerie had vorig jaar zijn goedkeuring gehecht aan de verspreiding van de films, maar in december werd die beslissing herroepen. De titels van de films betekenden volgens het ministerie een inbreuk tegen de goede zeden en openbare orde. "De raadsman verduidelijkte dat de films uitsluitend bedoeld zijn voor privégebruik," aldus de Russische krant The Moscow Times. "De filmproducent hanteert volgens de raadsman al een verbod op necrofilie en bestialiteiten. De raadsman voegde er aan toe nog bijkomende juridische procedures te zullen opstarten tegen het Russische ministerie van cultuur."

Het Russische ministerie van cultuur zegt gehandeld te hebben in opdracht van de procureur-generaal. Alexander Avdeyev, Russisch minister van cultuur, verklaarde de stappen van de procureur-generaal te ondersteunen. "Dat helpt de overheid om maatregelen te nemen in situaties waarin ambtenaren geen wettelijke basis hebben om op te treden tegen pornografie," stipte Avdeyev aan. In de Russische wetgeving is geen omschrijving opgenomen over pornografie, wat betekent dat de overheid volgens een woordvoerder van het ministerie geen wettelijke gronden heeft om op te treden tegen producenten van pornografie. Hij voegde er aan toe dat vele pornoproducenten aan de experts van het ministerie vaak gefilterde versies van de films tonen.

18:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: entertainment, film, media, pornografie, rusland |  Facebook |

26-11-10

Zware Britse censuur voor A Serbian Movie

Uit de oorspronkelijke versie van de controversiële bioscoopproductie A Serbian Film zijn vier minuten en elf seconden geknipt. Daarmee is de film het meest gecensureerde bioscoopproduct dat in zestien jaar op de Britse markt is gekomen. Dat heeft de British Board of Film Classification (BBFC) bekend gemaakt. Zestien jaar geleden werd uit de Indiase film Nammavar vijf minuten en acht seconden gewelddadige content weggeknipt. De Britse filmautoriteit zegt zelden scènes weg te knippen uit films die voor een volwassen publiek zijn bedoeld. Een aantal scènes in A Serbian Film zouden echter verwijderd zijn omdat de content seksueel geweld erotiseerde of verheerlijkte.

Verdeler Revolver Entertainment merkt op ook nog niet te weten in hoeveel Britse bioscopen de film, geregisseerd door Srdjan Spasojevic zal worden vertoond. "De verdeler blijft bij zijn voornemen om de film op de markt te brengen in een versie die zo dicht mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke werk van de regisseur," aldus een woordvoerder van Revolver Entertainment. "De film is een compromisloos artistiek en politiek statement vanuit een unieke visie en de distributeur blijft volledig achter de regisseur staan. Wij zijn ervan overtuigd dat dit is een film is die zowel door het algemene bioscooppubliek als door de gespecialiseerde thuiskijker."

De film is gebaseerd op werk van filmcriticus Aleksandar Radivojevic. Ook hij blijft een verdediger van de film, die volgens hem een dagboek vormt van de gruwelen van de Servische regering. "De film wil een getuigenis brengen van de monolitische macht, die mensen hypnotiseren om hen dingen te laten doen die ze niet wensen te doen," aldus Radivojevic. De film was eerder ook al geweigerd op het British Horror Festival in Bournemouth en het festival Film 4 Frightfest. Ook Spanje had eerder al publieke vertoningen tijdens de Terror Film Week in San Sebastian, op het filmevenement Molins de Rei en tijdens het Fancine Malaga verboden. Een groot gedeelte van de filmcritici schaart zich wel - al dan niet gedeeltelijk - achter de film.

20:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: a serbian movie, censuur, film |  Facebook |

11-11-10

Grotere samenwerking tussen Hollywood en Bollywood

Hollywood en Bollywood, de twee grootste vertegenwoordigers van de wereldwijd filmsector, hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Dat moet de banden tussen beide centra op het gebied van productie, distributie en commercialisering versterken. Het pact is ook gericht op co-producties en moet Indiase filmmakers aanmoedigen om in de Verenigde Staten te filmen. Antonio Villaraigosa, burgemeester van Los Angeles, merkte op dat in de Amerikaanse stad vorig jaar zeven Bollywood-films werden gedraaid. Hij zei te hopen dat dit aantal in de toekomst nog gevoelig zou kunnen worden opgedreven. Eerder hadden de twee filmindustrieën ook afgesproken om de filmpiraterij harder aan te pakken.

Hollywood en Bollywood produceren samen de meerderheid van de commerciële film in de wereld. Het pact werd afgesloten tussen het stadsbestuur van Los Angeles en de Indische filmindustrie. "India is altijd gefascineerd geweest door Hollywood," merkt producer Bobby Bedi, vertegenwoordiger van de Indiase filmindustrie, op. "Dit akkoord brengt de twee grote filmcentra nauwer samen om een aantal ideeën en best practices te delen rond binnenlandse en internationale filmproductie." Studio's en productiehuizen uit beide sectoren hebben de voorbije jaren al een aantal joint ventures opgezet. Onder meer de Amerikaanse filmstudio Dreamworks, die onder meer door Steven Spielberg werd opgezet, ging twee jaar geleden een samenwerking aan met het Indiase Reliance ADA Group.

In maart van dit jaar lanceerden Hollywood en Bollywood een alliantie tegen de diefstal van copyright. In het verleden werd vaak opgeworpen dat vele Bollywood-producties hun verhalen en thema's haalden uit populaire Hollywood-films. Onder meer de Bollywood-films 'My Name is Khan' en 'Kites' werden in Los Angeles opgenomen. Bob Pisano, voorzitter van de Motion Pictures Association of America, voerde aan dat beide industrieën veel gezamenlijke doelstellingen en bekommernissen hebben. Het stijgend aantal co-producties wijzen volgens Pisano op een groeiende band tussen de twee grote filmcentra van de wereld. Het pact moet die samenwerking volgens hem nog verder stimuleren.

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bollywood, film, hollywood |  Facebook |