11-05-17

Filmvoorkeuren zijn vooral een individuele keuze

De voorkeuren voor bepaalde bioscoopfilms zijn individueel bepaald en zijn niet gelinkt aan demografische karakteristieken die door de filmstudio’s worden geviseerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de New York University en de Rutgers University, gebaseerd op een evaluatie van ruim tweehonderd filmproducties door drieduizend kijkers. De onderzoekers zeggen dat er wel een aantal patronen kunnen worden opgetekend, maar voegen er aan toe dat in het algemeen tussen de onderscheiden demografieën weinig afwijkende visies kunnen worden opgemerkt. Bovendien kon worden vastgesteld dat het filmpubliek het in het algemeen niet eens hoeft te zijn met de professionele critici.

“Al meer dan honderd jaar proberen filmmakers strategieën te vinden om de aandacht van het publiek te trekken, in de veronderstelling dat alle kijkers op dezelfde manier zouden reageren,” geeft onderzoeksleider Pascal Wallisch, professor psychologie aan de New York University, aan. “Er is echter nooit onderzocht in welke mate het publiek eensgezind op filmproducties reageert. Wel is gekeken in welke mate de evaluaties van de critici aan het succes van de producties kunnen worden gelinkt, maar niemand heeft zich afgevraagd in hoeverre het publiek de mening van die professionele besprekingen zou delen. Het antwoord op die vragen is echter ook bijzonder ontnuchterend.”

“De studie toont aan dat er in de voorkeuren van de bioscoopbezoeker weinig wetmatigheden kunnen worden teruggevonden,” aldus professor Wallisch. “Toch konden een aantal patronen worden gevonden. Onder meer kon worden vastgesteld dat bij mannen een grotere eensgezindheid kon worden opgetekend dan bij vrouwen. Anderzijds moet worden opgemerkt dat die eensgezindheid op een bijzonder laag niveau blijft. Ook leeftijd blijkt geen impact op de evaluaties te hebben. Dat geldt evenzeer voor de impact van critici, die echter anderzijds onderling wel een sterke eensgezindheid lieten optekenen. Ook kon worden vastgesteld dat een aantal individuele figuren heel goed de bijval voor filmproducties konden ramen.”

“Wie bij een filmkeuze op een betrouwbare mening wil beroep doen, besluit best tot een bloemlezing van een reeks commentaren van andere kijkers,” zeggen de onderzoekers nog.

Lees Verder

13:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: film |  Facebook |

17-03-17

Slechts één filmgenre door vrouwelijke acteurs gedomineerd

In Hollywood krijgen vrouwelijke acteurs amper 36 procent van de totale opnametijd. Bij Oscar-winnaars daalt dat zelfs verder tot 32 procent en tot 27 procent voor sprekende rollen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southern California, Google.org en het Geena Davis Institute on Gender in Media op basis van een analyse van de driehonderd meest succesvolle Amerikaanse bioscoopfilms van de voorbije drie. Er wordt opgemerkt dat in alle filmgenres mannen het overgrote deel van de speeltijd krijgen. Alleen horrorfilms blijken op die de algemene trend een uitzondering te vormen.

Er is al herhaaldelijk gewezen op de genderkloof in de Amerikaanse filmwereld. Dat fenomeen wordt nogmaals bevestigd door een onderzoek van Shri Narayanan, computerwetenschapper aan de University of Southern California, naar de aanwezigheid van mannelijke en vrouwelijke personages in de driehonderd meest succesvolle Amerikaanse bioscoopfilms van de voorbije drie jaar. Aan de hand van een analyse op basis van een computer-algoritme kon Narayanan vaststellen dat mannen gemiddeld twee keer meer in beeld zijn dan vrouwen. Ook wanneer vrouwelijke personages aan het woord waren, moest volgens de onderzoeker geregeld worden vastgesteld dat toch mannen in beeld werden gebracht.

Uit de analyse bleek dat in drama’s het aandeel van vrouwen verder terugliep tot 33 procent en bij misdaadfilms daalde dat cijfer zelfs verder tot minder dan 25 procent. Alleen in het horror-genre vormde op die algemene trend een opmerkelijke uitzondering. In die films bleken vrouwen 53 procent van de totale beeldtijd op te eisen. Shri Narayanan wijst er nochtans op dat bioscoopfilms met een vrouwelijk hoofdpersonage in het algemeen een betere tickerverkoop kennen. Producties met een vrouwelijke hoofdrol brachten immers gemiddeld meer dan 89 miljoen dollar op, terwijl dat bedrag bij films met een mannelijk hoofdpersonage tot 75 miljoen dollar terugval.

Lees Verder

16:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: film |  Facebook |

25-06-14

Film en televisie hebben grote invloed op visies over romantiek

Bioscoopfilms en televisieshows kunnen een belangrijke impact hebben op de overtuiging van het publiek over relaties en romantiek. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Universiteit van Michigan met 625 studenten. De studie gaf aan dat een hogere blootstelling aan romantische films werd geassocieerd met een sterkere overtuiging dat liefde uiteindelijk een positieve uitkomst zal kennen.

Lees Verder

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: film, televisie, romantiek |  Facebook |

29-04-14

Hollywood wil dat zwarte politiemannen vooral grappig zijn

Afro-Amerikaanse personages in politiefilms moeten vooral humoristisch zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Sam Houston State University en de Indiana State University. De onderzoekers stelden vast dat in de politiefilms die de voorbije veertig jaar op de markt werden gebracht aan Afro-Amerikaanse personages bijna nooit een hoofdrol wordt toegewezen. Indien deze personages toch een promimente functie krijgen, betreft het volgens de wetenschappers bovendien meestal een humoristische rol. Op die manier dreigt de geloofwaardigheid van Afro-Amerikaanse politiemensen volgens de onderzoekers in het gedrang te komen.

Lees Verder

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: film, vooringenomenheid |  Facebook |

04-03-14

Mobiele platformen hebben dominante positie in de filmconsumptie

Mobiele platformen hebben een dominante rol in de selectie en ticketverkoop van bioskoopfilms. Dat is de conclusie van een studie van het Interactive Advertising Bureau (IAB), het mobiele reclamenetwerk InMobi en het onderzoeksbureau Decision Fuel bij Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 50 procent van de respondenten aangeeft zijn mobiele toestel te gebruiken om meer informatie over de beschikbare film-opties te verzamelen, tegenover 39 procent voor computers en 26 procent voor gedrukte media. Ook zegt 30 procent mobiel filmtickets te kopen, tegenover 34 procent voor computers en 35 procent aan de bioscoopkassa.

De onderzoekers stelden vast dat de helft van de bioscoopbezoekers minstens één keer in de maand een film bekijkt. Bij 18 procent is er zelfs sprake van minstens drie bioscoopbezoeken per maand. “Een belangrijk gedeelte van die bezoekers maakt gebruik van zijn mobiele apparaten om meer informatie over de films te verzamelen en tickets te kopen,” voeren de onderzoekers aan. “Om deze consumenten te bereiken dient de filmsector dan ook mobiele platformen en andere media te integreren. Onder meer blijkt dat 87 procent van de bioscoopbezoekers na het opmerken van filmpromoties op andere kanalen zoals televisie of gedrukte media, van zijn mobiele apparaten gebruik maakt om verdere informatie te verzamelen.”

“Bioscoopbezoekers maken in alle fases van het filmproces gebruik van hun mobiele apparaten,” merkt Joe Laszlo, verantwoordelijke mobiele marketing bij het Interactive Advertising Bureau, op. “In de aanloop naar het bioscoopbezoek worden mobiele platformen gebruikt voor planning en ticket-aankoop, terwijl de toestellen ook worden aangewend aan de ticketkassa en na de vertoning andere evenementen mobiel worden geregeld. Al deze fases vormen voor de sector opportuniteiten om de consument te bereiken en een impact te hebben op het beslissingsproces, virale marketing en toekomstige bestedingen.”

Lees Verder

12:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, film |  Facebook |

02-03-14

Niet elk filmgenre maakt evenveel kans op een bekroning

Genres zoals drama, oorlog, geschiedenis en biografieën maken de grootste kans om door de Academy of Motion Picture Arts and Sciences met een Oscar gelauwerd te worden. Ook verhaallijnen rond politieke intriges, handicaps, oorlogsmidaden en de show-wereld komen sneller in aanmerking voor een bekroning. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California, die de resultaten van meer dan drieduizend bioskoopfilms sinds het midden van de jaren tachtig bestudeerden. De onderzoekers stelden echter ook vast dat de lanceringsdatum een belangrijke impact lijkt te hebben op de succeskansen van een film. Daarnaast bleek ook het type filmstudio een rol te spelen.

“Filmproducenten worden met dezelfde structuur rond risico en beloning geconfronteerd als lobbyisten die politieke kandidaten ondersteunen in de hoop bij een verkiezing op een voorkeurbehandeling te kunnen rekenen,” zeggen de onderzoekers Gabriel Rossman en Oliver Schilke, sociologen aan de University of California. “Net zoals de lobbyisten moeten ook de filmproducenten immers investeren in een project waarvan een uiteindelijke beloning onzeker is. Wanneer het doel niet wordt gehaald, moeten er belangrijke financiële verliezen worden afgeschreven. Wanneer echter wel een beloning vormt, mag op bijzonder waardevolle voordelen worden gerekend.”

“Producties die een nominatie halen voor een Academy Award, zijn verzekerd van een belangrijke toename van de ticketverkoop,” zeggen Rossman en Schilke. “Er moet echter worden vastgesteld dat het publiek niet echt enthousiast is voor de esthetiek van films met Oscar-potentie. De betrokken producties hebben immers vaak een ernstig en depressief karakter, wat bij het publiek niet in de smaak valt. Het maken van films met Oscar-aspiraties houdt dan ook een groter risico in dan bij een gemiddelde productie die louter op het amusement van de bioskoopbezoeker is gericht. Een film met lage Oscar-aspiraties brengt in de Amerikaanse bioskopen gemiddeld 32 miljoen dollar op, maar in de mediaan van de Oscar-potentie daalt dat bedrag tot 28 miljoen dollar.”

Bij de filmproducties met hoge Oscar-ambities zijn de inkomsten volgens de onderzoekers afhankelijk van het aantal nominaties. Wanneer geen enkele nominatie wordt gehaald, kan gerekend worden op een ticketverkoop van gemiddeld 24 miljoen dollar. Eén nominatie staat gelijk met een omzet van ongeveer 40 miljoen dollar, maar bij vijf nominaties stijgt dat bedrag tot 92 miljoen dollar. “Een nominatie zal de interesse wekken van bioskoopbezoekers die anders geen enkele intentie zouden hebben om de film te bekijken,” voeren Rossman en Schilke aan. “Het publiek houdt weliswaar niet van films met Oscar-potentieel, maar toont wel een groot enthousiasme voor de Oscars.”

“Filmstudio’s beslissen in een vroeg stadium over hun Oscar-strategie,” menen de onderzoekers. “Het specifieke karakter van Oscar-nominaties is immers te duidelijk om niet in overweging te nemen. Het is bijzonder zeldzaam dat een productie met lage Oscar-ambities toch een nominatie haalt. Om een nominatie in de wacht te slepen, moet dan ook een strategie worden gehanteerd om Oscar-waardig te zijn, zoals het uitbrengen van een biografische film of een lancering tijdens de kerstperiode. Gespecialiseerde magazines zoals Entertainment Weekly kunnen dan ook onmiddellijk een film met Oscar-ambities identificeren. Het magazine maakt bij zijn voorspellingen nagenoeg nooit vergissingen.”

“Er bestaan voor de Oscars duidelijke genre-conventies,” aldus Rossman en Schilke. “Niemand zal verbaasd zijn dat de film ‘Judgement Day’ uit de Terminator-reeks, op uitzondering van de technische categorieën, nooit een nominatie heeft gehaald. Nochtans werd in het algemeen aanvaard dat de film een relatief goede kwaliteit had. Daarentegen vonden velen dat de film ‘Crash’ kwalitatief weinig te bieden had, maar toch was niemand verbijsterd dat de productie heel wat nominaties kreeg. Om voor een bekroning in aanmerking te komen, moeten de filmstudio’s eerst investeren in een strategie die beantwoordt aan de Oscar-verwachtingen. Pas dan heeft men mogelijk een kans op winst.”

“De vergelijking tussen de Oscar-nominaties en het politieke lobbywerk gaat toch niet helemaal op,” voeren de onderzoekers nog aan. “Terwijl het politiek lobbywerk algemeen wordt beschouwd als een negatief element in het democratische proces, bieden de Oscars aan filmproducties met een moeilijker onderwerp en een beperkte uitstraling toch de mogelijkheid om een groter publiek te bereiken dan anders het geval zou zijn geweest.”

Lees Verder

07:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: film, oscar |  Facebook |

05-02-14

Film over relaties goed wapen tegen echtscheiding

Het bekijken en bespreken van een aantal films over relaties vormt een even efficiënte manier om het aantal echtscheidingen terug te schroeven als professionele therapieën. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Rochester in New York bij meer dan honderdzeventig Amerikaanse koppels. Vastgesteld werd dat het bekijken van vijf films over relaties gedurende een periode van één maand bij pasgehuwden het risico op een echtscheiding binnen een periode van drie jaar ruimschoots kon halveren. In de groep echtparen die geen films had bekeken, bleek na drie jaar 24 procent van de koppels gescheiden te zijn. Bij de koppels die wel naar de films hadden gekeken, daalde dat cijfer tot 11 procent.

“Film biedt een goedkoop, leuk en eenvoudig alternatief voor allerhande professionele relatietherapieën,” zegt onderzoeksleider Ronald Rogge, professor psychologie aan de University of Rochester. “De resultaten van het onderzoek geven aan dat mannen en vrouwen een relatief goed inzicht hebben op de goede en foute elementen in hun relaties. Het is dan ook niet noodzakelijk om het volledige arsenaal relatie-vaardigheden te hanteren om het aantal echtscheidingen te kunnen terugbrengen. Het is mogelijk voldoende om de partners aan te zetten om na te denken over hun actuele gedrag en de vaardigheden die ze bezitten ook daadwerkelijk in de praktijk toe te passen.”

“De situaties in de films kunnen de koppels aanzetten om ook over de eigen relatie dieper te gaan nadenken en te beseffen dat ze een aantal dingen verkeerd aanpakken,” zegt professor Rogge nog. “Het film-project biedt bovendien een handig alternatief voor koppels die zich niet gemakkelijk voelen met relatie-werkgroepen of externe interventies. Het bekijken en bespreken van een film is mogelijk veel minder overweldigend en afschrikwekkend en geeft ook minder aanleiding tot een stigmatisering of een pathologische visie op de relatie.” De onderzoeker merkt nog op dat het altijd nuttig is om even rust te nemen en een objectieve kijk op de relatie te nemen. Hij stelt voor van het filmproject een jaarlijkse gewoonte te maken, bijvoorbeeld op de huwelijksverjaardag.

Lees Verder

11:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: relatie, film, echtscheiding |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende