09-03-14

Internet bepalend voor keuze financiële producten

Het internet is een belangrijk kanaal voor financiële merken, producten en diensten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Interactive Advertising Bureau Europe bij meer dan vijftigduizend internet-gebruikers in de Europese Unie. Opgemerkt wordt dat 47 procent van de respondenten van mening is dat het internet een belangrijke impact heeft op de keuze van financiële merken, producten of diensten. Bij klanten van banken en financiële diensten loopt dat aandeel op tot 52 procent. In de leeftijdsgroep tussen vijfendertig en vierenveertig jaar kent 64 procent van de respondenten een belangrijke impact toe.

Het onderzoek toont ook aan dat twee op drie internet-gebruikers minstens maandelijks op online financiële diensten beroep doet. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt van mening te zijn dat het internet hen helpt hun financiële activeiten beter te beheren. Ook bleek dat 53 procent van de financiële consumenten aangeeft dat het internet hen heeft geholpen om beter producten en diensten te kiezen. In de leeftijdsgroep tussen vijfenveertig en vierenzestig jaar loopt dat cijfer op tot 64 procent. Ook gaf 27 procent aan geneigd te zijn om hun favoriete merken online te volgen. Dat cijfer loopt in de leeftijdsgroep tussen zestien en negenentwintig jaar op tot 40 procent.

De online aanwezigheid van financiële merken is volgens de onderzoekers dan ook belangrijk om de consument te bereiken. Daarbij wordt aangevoerd dat 49 procent meer geneigd is om merken te onderzoeken die men online ontmoet, terwijl 44 procent toegeeft beïnvloed te worden door de manier waarop een merk online communiceert. Ook wordt opgemerkt dat 33 procent toegeeft meer geneigd te zijn om producten te kopen van merken die op sociale media worden gevolgd. De onderzoekers stelden nog vast dat 22 procent van de financiële klanten opmerkt online financiële producten of services gekocht te hebben, terwijl nog eens 13 procent offline producten heeft gekocht na online onderzoek gedaan te hebben.

De onderzoekers merken nog op dat financiële consumenten ook geneigd zijn om vaker online producten te kopen dan de gemiddelde Europeaan. Daarbij wordt gewag gemaakt van vijftien producten over een periode van een half jaar voor financiële consumenten, tegenover dertien producten voor de gemiddelde Europeaan. Ook besteedt de financiële consument 627 euro aan die producten, tegenover 545 euro voor de gemiddelde Europeaan.

Lees Verder

10:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, financiële producten |  Facebook |